02.09.2017 Views

Binnendijks 2017 31-32

Binnendijks van 12/13 augustus 2017

Binnendijks van 12/13 augustus 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

BINNENDIJKS NUMMER <strong>31</strong>/<strong>32</strong>, 12/13 AUGUSTUS <strong>2017</strong><br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws<br />

over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.<br />

Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project<br />

<strong>31</strong> juli <strong>2017</strong> Middenweg 82 Oprichten paardenstal,<br />

paddock en mestplaats<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk. Wel kunt u over de ingekomen<br />

aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via (0299) 452 452.<br />

VERLEENDE<br />

OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

27 juli <strong>2017</strong> Middenweg 33 Oprichten opslagloods voor<br />

landbouwvoertuigen<br />

1 augustus <strong>2017</strong> Middenweg 106 Oprichten nieuwe sorteeren<br />

verwerkingshal inclusief<br />

kantine en sanitairgedeelte<br />

2 augustus <strong>2017</strong> Tobias de Coenestraat 1 Vervangen blokhut door<br />

schuur met veranda<br />

Voor meer informatie neemt u contact op met team Vergunningen via (0299)<br />

452 452.<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

VERLEENDE VERGUNNINGEN EN/OF<br />

ONTHEFFINGEN APV<br />

EN BIJZONDERE WETTEN<br />

Datum toezending Locatie<br />

Activiteit<br />

27 juli <strong>2017</strong> Diverse locaties Evenementenvergunning<br />

wandeltocht<br />

‘100 van Leeghwater’<br />

3 augustus <strong>2017</strong> Diverse locaties, Evenementenvergunning<br />

Middenweg Beemster Muziek aan de Middenweg<br />

3 augustus <strong>2017</strong> Parkeerterrein Bamestraweg Vergunning plaatsen mobiele<br />

onderzoeksunit Bevolkingsonderzoek<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

HUISNUMMERBESLUITEN<br />

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast<br />

te stellen:<br />

Nekkerweg 79a Zuidoostbeemster (besluitnummer 13882<strong>31</strong>,<br />

besloten op 26 juli <strong>2017</strong>)<br />

Westdijk 4 Noordbeemster (besluitnummer 1388272,<br />

besloten op 24 juli <strong>2017</strong>)<br />

Verder zijn op 26 juli <strong>2017</strong> de volgende huisnummers met besluitnummer<br />

1388296 vastgesteld:<br />

Akker 2t/m 26 even Middenbeemster<br />

Dagwand 1 t/m 11 oneven Middenbeemster<br />

Hooiland 1 t/m 7 oneven Middenbeemster<br />

Morgenweg 2 t/m 20 even Middenbeemster<br />

Roede 19 t/m 33 oneven Middenbeemster<br />

Schepel 1 en 3 Middenbeemster<br />

Spint 2 en 4 Middenbeemster<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet<br />

daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt<br />

de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

KORTEBAANDRAVERIJ<br />

<strong>31</strong> AUGUSTUS <strong>2017</strong><br />

Het gemeentebestuur van Beemster maakt bekend dat - vanwege de op donderdag<br />

<strong>31</strong> augustus <strong>2017</strong> in Middenbeemster te houden Kortebaandraverij -<br />

op die dag de onderstaande tijdelijke verkeersmaatregelen worden genomen:<br />

De Rijperweg tussen de Middenweg en de H.M. van Randwijklaan in Middenbeemster<br />

gesloten te verklaren in beide richtingen van 08.00 uur tot<br />

22.00 uur, of zoveel eerder of later als door de politie nodig wordt geacht.<br />

Hiervoor is de volgende omleiding voorgesteld: Middenweg – Hobrederweg<br />

– Jisperweg – Rijperweg – Bamestraweg – Middenweg v.v.<br />

Instelling van een parkeerverbod aan beide kanten van de Rijperweg tussen<br />

de Middenweg en de H.M. van Randwijklaan in Middenbeemster, inclusief<br />

de parkeerplaatsen, van 08.00 uur tot 22.00 uur, of zoveel eerder<br />

of later als door de politie nodig wordt gevonden.<br />

Gesloten verklaring van de oostelijke kwadranten van het Marktplein langs<br />

de Middenweg tussen 08.00 uur en 19.00 uur.<br />

Instelling van een parkeerverbod voor paardentrailers op de oostelijke<br />

kwadranten van het Marktplein tussen 08.00 uur en 19.00 uur.<br />

‘WORD GRATIS ABONNEE<br />

VAN ONZE<br />

DIGITALE NIEUWSBRIEF!’<br />

Blijft u graag op de hoogte van nieuwsberichten<br />

van gemeente Beemster?<br />

Geef u dan snel op voor de digitale nieuwsbrief.<br />

Dit kan heel gemakkelijk via<br />

www.beemster.net/nieuwsbrief. Wanneer u zich inschrijft<br />

voor de digitale nieuwsbrief, ontvangt u eens per maand een<br />

samenvatting van allerhande nieuws.<br />

Denk hierbij aan informatie over wegwerkzaamheden,<br />

evenementen, raad- en commissievergaderingen,<br />

maar ook over gemeentelijke besluiten en projecten.<br />

Aanmelden is makkelijk! Als u zich nu abonneert,<br />

dan ‘valt’ de eerstvolgende nieuwsbrief in uw<br />

digitale brievenbus. Meld u snel en eenvoudig aan<br />

via www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

EEN FANTASTISCHE<br />

BEEMSTER FEESTWEEK.<br />

VRIJWILLIGERS BEDANKT!<br />

Gemeente Beemster bedankt het bestuur en alle<br />

vrijwilligers van Stichting Beemster Gemeenschap<br />

voor zijn of haar enthousiaste inzet en organisatie<br />

tijdens een fantastische Beemster Feestweek!<br />

Een week vol sportiviteit, muziek,<br />

tradities en gezelligheid voor jong en oud.<br />

Bedankt voor alles en graag tot volgend jaar!<br />

ZONDAGMARKT 3 SEPTEMBER <strong>2017</strong><br />

Het gemeentebestuur van Beemster maakt bekend dat wegens de op zondag 3<br />

september <strong>2017</strong> in Middenbeemster te houden Zondagmarkt, onderstaande<br />

tijdelijke verkeersmaatregelen worden genomen:<br />

AFGESLOTEN WEGEN<br />

De volgende wegen zijn in beide richtingen van 5:30 tot 20.00 uur voor alle<br />

verkeer gesloten, met uitzondering van voetgangers en standplaatshouders.<br />

Ook geldt een parkeerverbod voor beide kanten van de rijweg, óók in de parkeervakken.<br />

Rijperweg, tussen Middenweg en Nicolaas Cromhoutlaan<br />

De westelijke kwadranten van het Marktplein<br />

Raadhuisstraat, tussen Cornelis ten Hoopestraat en Rijperweg<br />

Prins Mauritsstraat<br />

Leeghwaterstraat, tussen Hugo de Grootstraat en Rijperweg<br />

Tobias de Coeneplein<br />

Tobias de Coenestraat<br />

Nicolaas Cromhoutlaan tussen Rijperweg en Bernardus Hollanderstraat<br />

Johannes Ruijterstraat tussen Tobias de Coenestraat en Cornelis ten<br />

Hoopestraat<br />

Koen Rozendaalstraat<br />

Fabritiusstraat, Betje Wolffstraat, Aagje Dekenstraat, Pieter Boomstraat,<br />

Rombout Hogerbeetsstraat, Gedempte Kil, Dirck van Osslaan, Lindepad<br />

en de parallelweg bij Rijperweg 42 – 48<br />

Schoolstraat<br />

De volgende wegen zijn in één richting voor alle verkeer gesloten, met uitzondering<br />

van voetgangers en standplaatshouders:<br />

Cornelis ten Hoopestraat vanaf de Middenweg (van 07.00 tot 11.00 uur)<br />

De toegang tot het Prinses Beatrixpark vanaf de Middenweg (m.u.v. bewoners)<br />

van 05.30 tot 20.00 uur<br />

PARKEREN VERBODEN<br />

Voor de volgende wegen geldt van 5.30 tot 20.00 uur een parkeerverbod,<br />

voor beide kanten van de rijweg:<br />

1. Middenweg tussen Hobrederweg en Cornelis ten Hoopestraat<br />

2. Middenweg tussen Cornelis ten Hoopestraat en Bamestraweg<br />

3. Rijperweg tussen Prins Mauritsstraat en westelijke komgrens<br />

nabij de Jispersloot<br />

4. Rijperweg tussen Middenweg en de oostelijke komgrens<br />

nabij de Beetsersloot<br />

5. Nicolaas Cromhoutlaan, tussen Westerhem en Rijperweg<br />

6. Het doorgaande deel van de Bamestraweg binnen de bebouwde kom<br />

7. Rijn Middelburgstraat en Kronenburg (m.u.v. de parkeervakken)<br />

8. het toegangspad, naar de artsenpraktijk, tussen de Rijn Middelburgstraat<br />

en het noordoostelijk kwadrant van het Marktplein voor één zijde van de<br />

rijweg:<br />

9. Cornelis ten Hoopestraat, de noordzijde<br />

10. Nicolaas Jonkstraat, de noordzijde<br />

11. Zwaansvliet, de westzijde tussen Rijperweg en de inrit naar het gemeentehuis<br />

Verder wordt de volgende wegomlegging vastgesteld (wegens het afgesloten<br />

gedeelte Rijperweg tussen de Middenweg en de Nicolaas Cromhoutlaan):<br />

12. Rijperweg – Bamestraweg – Middenweg v.v.<br />

Het parkeerterrein van Winkelhart Beemster (naast de supermarkt)<br />

is niet bereikbaar.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • 1462 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) 452 452<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR<br />

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!