Views
9 months ago

Museum Praet jaargang 2 no. 1 totaal

Museum Praet jaargang 2 no. 1

MUSEUM PBAET - 2" iaargang " nummer 1 maart 1997 Museumffii Praet llluieum i ir"Ua t* De tentoonstelling 'Naar school in Princcnhage' ntag een succes genoemd worden' Biina 1500 persÖllcn kwanren zaterdag 28 en zondag 29 oktober traar de i'rince,diaagsÉ uentrumscholen. De klasse-opstelling riep r,ooral bii oudere bezoekers herinneringen op aan cle eigen schoolperiode. De compilatie van gesprekken fief o.a. Nard Bonneke en Tilo Aarts mocht zich verheugen il veel belangstelling. Ook de videobeelden van tle aÍbrai,ik van de Mariaschool, het circu§ van de Eerste Rith en de scltoolfeeslen van Sinte Maerte kregen veel bckijks" ller ir,reme aischeidsfeest van Juffrouw Bastiaansen rrloest ol) r.erzilek enkele maien extra worden vertoond. (Foto: Frans t'an Son) Een bonÍe verzameling t'an aucl lesmateriaal was rc bekijken oP cie tentoonstelling 'Naar schooL in Princenhage'. (?oto: Frans van Son) Vcei ntensen kwumen zaterdag 28 (ti. :lndag 29 oktober kijken in de !'rrntenhaagse scholen, die voor de ,geiegenheid ,tls museum x,aren itLgericltt.

Jaargang 22 - Maart 2006 - Museum Brigade en Garde Prinses Irene
Het Klökske Jaargang 7 no. 1 (21 jan - 4 mrt 2013) - Roermond ...
jaargang 35 nummer 2 maart 2012 - Vereniging Vrienden Nationale ...
No. 1, maart - SVRZ
jaargang 35 nummer 1 maart 2012 - Vereniging Vrienden Nationale ...
31e jaargang No. 122 november 2004 - Historische Vereniging ...
Jaargang 23 - April 2007 - Museum Brigade en Garde Prinses Irene
Jaargang 20 - Oktober 2004 - Museum Brigade en Garde Prinses ...
6e JAARGANG - nummer 2 van 10 maart t/m 13 april 2012 - St ...
jaargang 6 - nr. 10 - DECEMBER 2009 / JANUARI 2010 - Stad Bree
Jaargang / Année 2, 1996, nr. 1 - Gewina
Jaargang / Année 1, 1995, nr. 2 - Gewina
32e jaargang nr. 2 / december 2012 - AV Zuidwal
Jaargang 5 nr. 1 - De Status
Jaargang 8, nummer 1 - BASF
Jaargang 5 nummer 1 - BASF
#2 | jaargang 4 | juni 2008 - IJsselland Ziekenhuis
30e jaargang 2 2013 - Schutterij EMM
2008, jaargang 4, nummer 2 - Driessen
Jaargang 6, nummer 2, 2011 - GGzE
Jaargang 2, nummer 3 - academisch ziekenhuis Maastricht
jaargang 2 - nummer 1 - januari 2007 - Rood - SP
5e jaargang nummer 2 – 22 april 2010 - Schaakcombinatie HTV
Jaargang 5, 1987, nr. 2 - Gewina
Jaargang 1, nummer 2 — mei 2010 - Musicologica
51e jaargang 2009 - 1 - Jeugdorkest Jong Excelsior