Views
10 months ago

Museum Praet jaargang 2 no. 1 totaal

Museum Praet jaargang 2 no. 1

MUSEUM PBAET - 2" iaargang " nummer 1 maart 1997 Museumffii Praet llluieum i ir"Ua t* De tentoonstelling 'Naar school in Princcnhage' ntag een succes genoemd worden' Biina 1500 persÖllcn kwanren zaterdag 28 en zondag 29 oktober traar de i'rince,diaagsÉ uentrumscholen. De klasse-opstelling riep r,ooral bii oudere bezoekers herinneringen op aan cle eigen schoolperiode. De compilatie van gesprekken fief o.a. Nard Bonneke en Tilo Aarts mocht zich verheugen il veel belangstelling. Ook de videobeelden van tle aÍbrai,ik van de Mariaschool, het circu§ van de Eerste Rith en de scltoolfeeslen van Sinte Maerte kregen veel bckijks" ller ir,reme aischeidsfeest van Juffrouw Bastiaansen rrloest ol) r.erzilek enkele maien extra worden vertoond. (Foto: Frans t'an Son) Een bonÍe verzameling t'an aucl lesmateriaal was rc bekijken oP cie tentoonstelling 'Naar schooL in Princenhage'. (?oto: Frans van Son) Vcei ntensen kwumen zaterdag 28 (ti. :lndag 29 oktober kijken in de !'rrntenhaagse scholen, die voor de ,geiegenheid ,tls museum x,aren itLgericltt.

Jaargang 22 - Maart 2006 - Museum Brigade en Garde Prinses Irene
jaargang 18 bulletin no.2 (2008) Peter Hecht - Vereniging Rembrandt
Het Klökske Jaargang 7 no. 1 (21 jan - 4 mrt 2013) - Roermond ...
Het Klökske Jaargang 6 no 5 (1 oktober - 9 dec 2012) - Roermond ...
Het Klökske Jaargang 7 no. 1 (21 jan - 4 mrt 2013) - Roermond ...
Het Klökske Jaargang 6 no 1 (23 jan. - 25 mrt 2012) - Roermond ...
Jaargang 6, nr. 1 - maart 2013 - Kindervreugd
jaargang 35 nummer 2 maart 2012 - Vereniging Vrienden Nationale ...
Jaargang 1 - nummer 2: Bemmel 2011 - De Loeiers
jaargang 35 nummer 1 maart 2012 - Vereniging Vrienden Nationale ...
Is een uitgave van het Bedrijfschap Afbouw. 73e jaargang nr.2 2010 ...
6e JAARGANG - nummer 2 van 10 maart t/m 13 april 2012 - St ...
32e jaargang nr. 2 / december 2012 - AV Zuidwal
Jaargang 46 Nummer 2 Maart 2002 - Kerk en Israël
30e jaargang nr. 2 11 februari 2010 1 - AV Hollandia
6e JAARGANG - nummer 2 van 10 maart t/m 13 april 2012 - St ...
Jaargang 5, 1987, nr. 2 - Gewina
Jaargang 1, nummer 2 — mei 2010 - Musicologica
4e JAARGANG - nummer 2 van 13 februari t/m 26 maart 2010 - St ...
6e JAARGANG - nummer 2 van 10 maart t/m 13 april 2012 - St ...
Forum 2, november - december, jaargang 18 - Artesis
• Jaargang 8 nr 1 • Periodieke uitgave van ... - Mollet-Cornelis
32e jaargang nr. 1 2013/01 - KNNV Vereniging voor Veldbiologie
Jaargang 20 - Maart 2004 - Museum Brigade en Garde Prinses Irene