Views
1 year ago

Museum Praet jaargang 2 no. 1 totaal

Museum Praet jaargang 2 no. 1

MUSEUM PBAET - 2" iaargang " nummer 1 maart 1997 Museumffii Praet llluieum i ir"Ua t* De tentoonstelling 'Naar school in Princcnhage' ntag een succes genoemd worden' Biina 1500 persÖllcn kwanren zaterdag 28 en zondag 29 oktober traar de i'rince,diaagsÉ uentrumscholen. De klasse-opstelling riep r,ooral bii oudere bezoekers herinneringen op aan cle eigen schoolperiode. De compilatie van gesprekken fief o.a. Nard Bonneke en Tilo Aarts mocht zich verheugen il veel belangstelling. Ook de videobeelden van tle aÍbrai,ik van de Mariaschool, het circu§ van de Eerste Rith en de scltoolfeeslen van Sinte Maerte kregen veel bckijks" ller ir,reme aischeidsfeest van Juffrouw Bastiaansen rrloest ol) r.erzilek enkele maien extra worden vertoond. (Foto: Frans t'an Son) Een bonÍe verzameling t'an aucl lesmateriaal was rc bekijken oP cie tentoonstelling 'Naar schooL in Princenhage'. (?oto: Frans van Son) Vcei ntensen kwumen zaterdag 28 (ti. :lndag 29 oktober kijken in de !'rrntenhaagse scholen, die voor de ,geiegenheid ,tls museum x,aren itLgericltt.

jaargang 18 bulletin no.2 (2008) Peter Hecht - Vereniging Rembrandt
Het Klökske Jaargang 6 no 5 (1 oktober - 9 dec 2012) - Roermond ...
Jaargang 6, nr. 1 - maart 2013 - Kindervreugd
Jaargang 22 - Maart 2006 - Museum Brigade en Garde Prinses Irene
Is een uitgave van het Bedrijfschap Afbouw. 73e jaargang nr.2 2010 ...
Het Klökske Jaargang 7 no. 1 (21 jan - 4 mrt 2013) - Roermond ...
Jaargang 24 - Oktober 2008 - Museum Brigade en Garde Prinses ...
6e JAARGANG - nummer 2 van 10 maart t/m 13 april 2012 - St ...
28e jaargang No. 108 April 2001 - Historische Vereniging ...
Jaargang 48, 2000 / nummer 1, 2
Negende jaargang - nr. 2 - Salland Zakelijk
Mobizine mei 2012, nummer 5, jaargang 2
2e JAARGANG - St. Plechelmusbasiliek Oldenzaal
jaargang 35 nummer 2 maart 2012 - Vereniging Vrienden Nationale ...
Jaargang 7, 1989, nr. 1 - Gewina
No. 1, maart - SVRZ
Jaargang 19 editie 1 - ConcepT - Universiteit Twente
Jaargang 59 Nr 1 2011 - 2de-artillerie.be
   Jaargang 8 nummer 1 january 2009
jaargang 35 nummer 1 maart 2012 - Vereniging Vrienden Nationale ...
1 SUCCULENTA jaargang 79 (1) 2000 - Au Cactus Francophone
Arnemuiden Glossy jaargang 1 nummer 1.indd - Origin Media Venture