Views
1 year ago

Museum Praet juni 1999

Museum Praet juni 1999

MU§EUM Pnmffiw Inkt n* at i e b I a d t' ntt S i i cht i n g P rinc e nlw a g s M us e u n r Extra biibge bii Wiikhlad Princenhage - iuni 199{ Princenhage een dorp om méér Yan te weten ! LI rvoont in een hijzonder dorp. Een clorp, dat weiiswaar sinds 19'12 géén z-elflstandige gemeetlle lnecr is. maar waaryan cle kern vrijlvel geheel in tact is gebleven. Een dorp. tr:t in deze eeuw met cr:Í! grondgebicd dat veel groter was als dat van buutman Breda. Een dorP met een l.ristorische ontrvikl'leling van ruinr 800 jaar, met historische gebouwen zoals raadhuis. kerken, boerderijert en landgoederen. En in die wercl. zoals nn. geleefd en gewet'kt. Wellicht hebl n eelder kennis gemaakl met Stichtitlg Princenhaags Museum' Bijvoorbeeld tijdens tentoonstellingen in de Martinuskerk: 1998 Vt'rdwenen maar niet ve rgeten. of een jaar eerder tijilens een expositie over Princenhaagsc schitders. Het Princenhaags Museum probeert niet alleen allerlei zaken uit het verleclen van Pdi:cenhage te bewaren en zo nu en da11 te tentoonstellen. maar zo worden ook de acluele veranderingen in ons dorp op beeldband vastgelegd. Zoal§ b.v. de projectet HSL en de vemiettwing van de Ai6/A 58. Beide doorsnijden het grondgebied van oude Princenhage. Ai deze ontwikl

Aanspraak Juni 2013 - Svb
Liesbeth van der Pol: 'Het Scheepvaart museum kan mij ... - Deerns
Dorpsvisie Echten, juni 2011 - echten ...kei van een dorp
Aanspraak juni 2011 - Svb
6e jaargang nummer 3 - 30 juni 2011 - Schaakcombinatie HTV
Juni 2009 - Korfbalvereniging Luctor
Jaargang 24 - Oktober 2008 - Museum Brigade en Garde Prinses ...
2013 Juni Informatiemagazine Brandweer ZHZ.pdf
Jobat-krant 23 juni 2012
Juni 2007 - RK Muziekvereniging De Scheldezonen
IC Hou - juni 2010 - SJKS
IC Hou - juni 2008 - SJKS
April-Mei-Juni - 192e De Wouw
REDACTIEVERGADERING vrijdagmiddag vanaf 13u30 - lokaal 222
Download OFS Magazine - Juni 2012 - Quadraat
Kenavenster juni 2010.pdf
juni nr. 128 - Genie Onderofficieren
IC Hou - juni 2009 - SJKS
Algemeen Nijmeegs Studentenblad / juni 2013 - ANS-Online
Aanspraak juni 2012 (pdf, 1.28 MB) - Svb