Views
11 months ago

Museum Praet juni 1999

Museum Praet juni 1999

MU§EUM Pnmffiw Inkt n* at i e b I a d t' ntt S i i cht i n g P rinc e nlw a g s M us e u n r Extra biibge bii Wiikhlad Princenhage - iuni 199{ Princenhage een dorp om méér Yan te weten ! LI rvoont in een hijzonder dorp. Een clorp, dat weiiswaar sinds 19'12 géén z-elflstandige gemeetlle lnecr is. maar waaryan cle kern vrijlvel geheel in tact is gebleven. Een dorp. tr:t in deze eeuw met cr:Í! grondgebicd dat veel groter was als dat van buutman Breda. Een dorP met een l.ristorische ontrvikl'leling van ruinr 800 jaar, met historische gebouwen zoals raadhuis. kerken, boerderijert en landgoederen. En in die wercl. zoals nn. geleefd en gewet'kt. Wellicht hebl n eelder kennis gemaakl met Stichtitlg Princenhaags Museum' Bijvoorbeeld tijdens tentoonstellingen in de Martinuskerk: 1998 Vt'rdwenen maar niet ve rgeten. of een jaar eerder tijilens een expositie over Princenhaagsc schitders. Het Princenhaags Museum probeert niet alleen allerlei zaken uit het verleclen van Pdi:cenhage te bewaren en zo nu en da11 te tentoonstellen. maar zo worden ook de acluele veranderingen in ons dorp op beeldband vastgelegd. Zoal§ b.v. de projectet HSL en de vemiettwing van de Ai6/A 58. Beide doorsnijden het grondgebied van oude Princenhage. Ai deze ontwikl

Aanspraak juni 2011 - Svb
April-Mei-Juni - 192e De Wouw
Juni 2011 - Hac '63
Regio Nieuws Juni 2012 - Klimmen tegen MS
Kenavenster juni 2010.pdf
Luchtvaart Scope Juni 2010 - VBI
Kenavenster juni 2012.pdf
juni - Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen
juni - Oosterhoutse Golf Club
juni nr. 128 - Genie Onderofficieren
IC Hou - juni 2009 - SJKS
Algemeen Nijmeegs Studentenblad / juni 2013 - ANS-Online
De Warmtemeter juni 2010 - ista International
IC Hou - juni 2006 - SJKS
Aanspraak Juni 2013 - Svb
Liesbeth van der Pol: 'Het Scheepvaart museum kan mij ... - Deerns
nummer 86 juni 2011 Clubblad van de Westfriese Golfclub
OPROEP - INNAAIMARATHON zondag 23 juni 2013
de Groote Klok - juni 2012 - de Groote Sociëteit Zwolle