06.09.2017 Views

Binnendijks 2017 35-36

Binnendijks van 9/10 september

Binnendijks van 9/10 september

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

6 BINNENDIJKS <strong>35</strong>/<strong>36</strong> 9/10 september <strong>2017</strong><br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

SPORT<br />

Uitslag klaverjassen Middelwijck<br />

Uitslag 1 september<br />

1 Wim Duijn 5544<br />

2 Piet Groot 5412<br />

3 Annie v.d. Lee 5184<br />

4 Marie de Wit 5149<br />

5 Cees Bijvoet 4970<br />

De laagste was Janna Doets <strong>35</strong>25<br />

Bewegen<br />

voor ouderen<br />

Vier redenen om te gaan bewegen: het geeft<br />

een goed gevoel, u bent onder de mensen, het is<br />

goed voor de hersenen en voorkomt ziektes. In de<br />

Beemster zijn verschillende cursusmogelijkheden<br />

voor ouderen om te bewegen.<br />

In de woonzorgcentra Middelwijck en Zuiderhof kunt u onder<br />

leiding van Margot Dikstaal vanaf september weer lekker<br />

bewegen. Ze geeft 'Meer Bewegen voor Ouderen'. Oefeningen<br />

om uw conditie op peil te houden met muziek op de achtergrond.<br />

In uw eigen tempo eventueel met uw rollator. En niets<br />

moet! Zorg wel voor een paar makkelijke schoenen en kleding.<br />

Elke woensdagochtend geeft Margot van 9.00 tot 9.45<br />

uur les in Middelwijck en daarna in het Zuiderhof van 10.45 tot<br />

11.30 uur. Zij nodigt u graag uit om een proefles mee te doen.<br />

U kunt zich bij haar ook inschrijven.Elke dinsdagochtend geeft<br />

Margot in Middelwijck stoelgym genaamd 'In Balans'. Oefeningen<br />

vanuit of van achter een stoel en is ook met muziek.<br />

Van 10.45 tot 11.45 uur. De kosten zijn € 120,-- voor een heel<br />

seizoen van september tot eind juni. De contributie voor deze<br />

gymlessen worden in 3 termijnen via een incasso door Wonen-<br />

Plus geïnd. Voor meer informatie neem contact op met servicepunt<br />

WonenPlus Beemster, maandag t/m woensdag van<br />

09.00 tot 12.00 uur via 0299-820397 of stuur een mail naar<br />

beemster@rswp.eu<br />

Gratis taxatiedag<br />

Purmerends<br />

Museum<br />

Oude munten, Postzegels, Oude biljetten of<br />

Ansichtkaarten? Wat is het waard? Taxatiedag<br />

Munten- en Postzegel Organisatie (MPO) in<br />

samenwerking met het Purmerends Museum.<br />

Donderdag 14 september. Er wordt gewerkt in vier blokken<br />

van één uur: 12.00-13.00 / 13.00-14.00 / 14.00-15.00 / 15.00-<br />

16.00 uur. U kunt twee dagen voor aanvang telefonisch een<br />

nummer bij het museum reserveren in één van de tijdblokken<br />

(472718). Info: MPO, 030-6063944.<br />

SPORTNIEUWS?<br />

Ga naar www.binnendijks.nu of<br />

mail naar redactie@binnendijks.nu<br />

Geslaagde Kortebaan<br />

Het had de Beemster Gemeenschap de afgelopen<br />

jaren niet meegezeten qua weersomstandigheden<br />

tijdens de korte baan.<br />

Bloedhitte en grote regenval waren de grote spelbrekers<br />

geweest. Reden voor de BG om deze hernieuwde traditie<br />

goed tegen het licht te houden. Alom opluchting bij de organisatie<br />

en liefhebbers van deze in de regio zeer bekende<br />

sport toen de BG uiteindelijk fiat gaf. Zeker nu bekend is<br />

dat volgend jaar het Nederlands Kampioenschap deze kant<br />

op komt! Al vroeg hadden velen zich met klapstoel langs<br />

Altijd in de zomervakantie van<br />

basisschool en Buurthuis speelt<br />

Seniorenbiljart een aparte<br />

zomercompetitie, met alle leden samen.<br />

De partijen worden ingekort zodat iedereen aan 2 partijen<br />

toekomt. Omdat dan alle leden kunnen komen is het meestal<br />

reuze gezellig en spreken we de leden van de andere poule<br />

ook weer eens. Donderdag 31 augustus hield Seniorenbiljart<br />

de afsluitende middag met een bijzonder toernooi: een koppeltoernooi<br />

annonceren d.w.z. eerst zeggen welke keus je<br />

gaat maken uit een aantal verschillende stootfiguren en dan<br />

die carambole proberen te maken. Er zijn uiteraard makkelijke<br />

( zoals een gewone carambole) en moeilijke stoten (zoals<br />

een carambole maken met de linker hand als men rechts is of<br />

de baan aan de Rijperweg genesteld om goed zicht veilig te<br />

stellen. Voorafgaand en in de pauzes van de wedstrijd kon<br />

genoten worden van de tuigpaardendemonstratie. Op de foto<br />

een momentopname in de loop van de dag.<br />

Uitslag:<br />

1 Djimmy Schneider met Dutch Buitenzorg<br />

2 Micha Brouwer met Every’s Wish<br />

3 Lindey Pegram met Viperio TF<br />

4 Frans van der Blonk met Doc Holiday<br />

5 John de Leeuw met Barbert<br />

Seniorenbiljart Zuidoostbeemster<br />

Dierendagopruimactie<br />

Het is weer bijna dierendag en daarom wordt er op<br />

Zaterdag 30 September weer zwerfafval geraapt om<br />

ook iets te doen voor de dieren in de natuur. De actie<br />

begint om 10:00 ’s morgens. Er wordt verzameld op<br />

de Beemsterbrug.<br />

Er zal vooral langs de waterkanten zwerfafval worden opgeruimd,<br />

omdat de dieren daar het meeste last hebben van ons<br />

afval. Iedereen mag mee komen doen, voor grijpers, ringen<br />

en vuilniszakken wordt gezorgd. Ook het afvoeren van het<br />

afval is geregeld. Aanmelden is niet nodig. “Iedereen die komt<br />

helpen, al is het maar een kwartiertje, is van harte welkom,<br />

andersom als men links is, of een carambole maken waarbij<br />

geen van de 3 ballen een band mag raken), dat waren meer<br />

stoor- figuren. Na hilarische ogenblikken bij het spelen met de<br />

verkeerde hand, gemopper over gebrek aan makkelijke ballen,<br />

gelach als iets eens wel ging enz, maar ook tevredenheid over<br />

het spel van de maat, bleek het koppel Los/Van der Laan voor<br />

iedereen te sterk. Het hele blaadje was vol, gevolgd door het<br />

koppel Van de Paverd/Broodman met nog 1 open plekje. Het<br />

winnende koppel kreeg een aardigheidje. Na afloop was er<br />

nog tijd over en werd nog een spelletje vlotbruggen gespeeld.<br />

Als nr 1 eindigde Piet Stroet met 94 punten !!!, 2e werd Jan<br />

Blees met 75 punten en 3e werd Herman van de Paverd met 57<br />

punten. Deze 3 kregen eveneens een presentje. De organisatie<br />

werd bedankt voor de geslaagde gezellige middag.<br />

WIM<br />

want elk opgeruimd stukje is winst en zet zoden aan de dijk”,<br />

aldus initiatiefneemster Daniella Ernsting. Zwerfafval zorgt<br />

voor veel problemen. Één van de meest schrijnende is het<br />

effect op dieren, die er zelf niets aan kunnen doen. Vaak zitten<br />

nesten vol plastic omdat de vogels zwerfafval aanzien voor<br />

natuurlijk materiaal. Ook raken dieren in verstrikt in plastic of<br />

ze zien het aan voor voedsel krijgen en zo veel plastic binnen.<br />

Dit kan ziektes opleveren en zelfs tot de dood leiden. “Natuurlijk<br />

moeten we zorgen dat zwerfafval niet ontstaat, maar dat<br />

wat er nu ligt kunnen we niet meer voorkomen, wel opruimen.<br />

En daar hebben de dieren dan profijt van“.<br />

DIRK GROOT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!