07.09.2017 Views

Gevelbouw 4 2017

Vaktijdschrift over gevels, glas & daken

Vaktijdschrift over gevels, glas & daken

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VAKTIJDSCHRIFT OVER GEVELS, GLAS & DAKEN Jaargang 14 I nummer 4<br />

WWW.GEVELBOUW.INFO<br />

MAATWERK HANG- EN SLUITWERK<br />

VOOR DE PONTSTEIGER AMSTERDAM<br />

DE DIVERSITEIT VAN NATUURSTEEN<br />

VEREIST EEN GOED ADVIES<br />

VILLA E AMSTERDAM: KOELRIBBEN<br />

ALS KLEURRIJKE SLUIER<br />

In samenwerking met:


Duurzame keramische<br />

gevelbekleding<br />

Mosa.<br />

Keramische gevelbekleding<br />

Keramische gevelbekledingen kunnen bij uiteenlopende projecten<br />

worden ingezet. Zowel voor nieuwbouw als renovaties zijn<br />

keramische tegels en de door Mosa ondersteunde geventileerde<br />

gevelsystemen een ideale oplossing.<br />

Voordelen van keramische gevelbekleding<br />

> Weerbestendig, uv-bestendig, kleurecht.<br />

> Niet brandbaar, slag- en stootvast.<br />

> Onderhoudsvriendelijk en graffitibestendig<br />

> Natuurlijke grondstoffen, duurzaam geproduceerd en recyclebaar<br />

Eerste Cradle to Cradle-gecertificeerd gevelsysteem<br />

De geventileerde systeemgevel van Mosa Facades uit Maastricht<br />

is eind februari 2016 onderscheiden met het Cradle to Cradle<br />

Silver-certificaat in de nieuwe Product Standard Version 3.1. Mosa<br />

Facades beschikt met deze nieuwe certificering over een van de<br />

weinige keramische gevelsystemen voor duurzaam bouwen.<br />

www.mosa.com/facades


Een esthetische<br />

prefab oplossing voor<br />

uw plat dak.<br />

Het Kingspan X-dek geïsoleerd plat dak systeem geeft een unieke<br />

industriële look aan uw gebouw, en maakt het dankzij de hoge<br />

isolatiewaarde (RC6) klaar voor de toekomst.<br />

- Toekomstbestendig en energiezuinig dankzij hoge isolatiewaarde (tot wel 6,40 m 2 K/W).<br />

- Frisse uitstraling door witte coating en onzichtbare schroeven aan binnenzijde.<br />

- Snellere plaatsing (in één montagegang) door prefab-oplossing.<br />

- Vermindert de bouwkosten, doordat er minder staal nodig is in de onderconstructie.<br />

- Thermische en constructieve prestaties zijn tot 25 jaar gegarandeerd.<br />

Geïsoleerde<br />

Paneelsystemen<br />

–<br />

Dak<br />

Gevel<br />

Façade<br />

Verlichting<br />

Daglicht<br />

Zonne-energie<br />

Constructieve<br />

Systemen<br />

Geconditioneerde<br />

Ruimtes<br />

Cleanrooms<br />

Meer informatie:<br />

T: +31 (0) 344 675 250 F: +31 (0) 344 675 251 www.kingspanpanels.nl


DucoSlide<br />

Aluminium schuifpanelen<br />

DucoSlide is een extern zonweringsysteem met schuifpanelen.<br />

Ze combineren optimale zonwering met behoud van daglicht en<br />

bieden zo een maximum aan privacy! DucoSlide schuifpanelen<br />

zijn beschikbaar met ‘LuxFrame’ of ‘SlimFrame’ kaderprofielen<br />

met vaste of verstelbare lamellen. Toepasbaar in een enkelvoudig,<br />

symmetrisch, telescopisch, BiFold of QuadraFold schuifsysteem.<br />

Bezoek ons in Hal 3, F.051<br />

10, 11 & 12 oktober <strong>2017</strong> / Den Bosch


Voorwoord<br />

De gevel: steeds gevarieerder<br />

De gevel fungeert als uithangbord van een gebouw. We zien met name de laatste jaren een steeds<br />

gevarieerder aanbod aan materialen die in de gevel kunnen worden toegepast. En daar wordt door<br />

architecten dan ook gretig gebruik van gemaakt. Logisch. Maar het is natuurlijk wel van belang dat<br />

die (nieuwe) materialen op een juiste wijze worden verwerkt.<br />

Ook deze editie van <strong>Gevelbouw</strong> onderschrijft het feit dat er volop keuze is in gevelmaterialen. Verschillende<br />

bedrijven presenteren hun nieuwste producten, maar hameren wel allemaal op het feit dat<br />

de verwerking ervan prioriteit nummer één heeft. De kwaliteit van een (gevel)product valt of staat met<br />

de verwerking ervan. Dat is ook de reden dat bedrijven steeds meer aandacht besteden aan opleiding<br />

om de kennis bij verwerkers naar een hoger niveau te brengen.<br />

Zoals vanouds in deze editie ook aandacht voor enkele ‘voorbeeldprojecten’. In het kader van het<br />

thema deur-/toegangstechnieken nemen we een kijkje in de Tilburgse Piushaven bij het project Lourdeskade<br />

alsmede bij het World Port Center in Rotterdam waar de gevel een fraaie make-over heeft<br />

ondergaan en is uitgerust met een indrukwekkende tourniquet van meer dan 5 meter hoog. Bij de<br />

Laan van Spartaan in Amsterdam bekijken we weer een ander bouwkundig hoogtepunt: de geluidwerende<br />

gevel. Daarnaast maken we een uitstapje naar België: het dienstencentrum Leiespiegel in<br />

Deinze; een lokale eyecatcher met een Brits accent.<br />

Tot slot staan we natuurlijk stil bij het afscheid op 14 september van Bert Lieverse als directeur en<br />

voorzitter van de VMRG. Op de volgende pagina’s blikken we samen met hem terug op twintig jaar<br />

VMRG en de ontwikkeling van de gevel. Bert heeft bovendien een belangrijke bijdrage geleverd aan<br />

de totstandkoming van <strong>Gevelbouw</strong>. We willen hem bedanken voor de samenwerking de afgelopen<br />

jaren en wensen hem veel succes en een goede gezondheid toe voor de toekomst.<br />

Wij wensen je veel leesplezier!<br />

Roel van Gils<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

5


Vaktijdschrift & website over gevels en daken<br />

Jaargang 14 | nummer 4<br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN 1572-1310<br />

Uitgever<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

6002 ED Weert<br />

Postbus 249<br />

6000 AE Weert<br />

T +31 495 45 00 95<br />

E info@louwersuitgevers.nl<br />

W www.louwersuitgevers.nl<br />

H.B.J.M. Louwers<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

Postbus 85<br />

B-3900 Overpelt<br />

T +32 50 36 81 70<br />

E info@louwersmediagroep.be<br />

W www.louwersmediagroep.be<br />

Eindredactie<br />

Roel van Gils<br />

Redactie<br />

Rob Buchholz, Roel van Gils, Jerry Nijssen,<br />

Susan Moonen<br />

Bladmanager<br />

Dirk Mulder<br />

E d.mulder@louwersuitgevers.nl<br />

Secretariaat<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

Advertenties<br />

www.wetransfer.com<br />

o.v.v. naam en project<br />

E traffic@louwersuitgevers.nl<br />

E traffic@louwersmediagroep.be<br />

Abonnementsprijs<br />

Nederland: € 63,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW<br />

ING Bank<br />

IBAN NL46INGB0000417165<br />

BIC INGBNL2A<br />

t.n.v. Louwers Uitgeversorganisatie BV<br />

o.v.v. <strong>Gevelbouw</strong>.<br />

Informatie over abonnementen:<br />

T +31 495 45 00 95<br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing<br />

naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de<br />

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van<br />

op zegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

auto matisch met een jaar verlengd.<br />

Doelgroep<br />

GEVELBOUW is een onafhankelijk vakblad<br />

voor de bouw en is bestemd voor architecten,<br />

ingenieursbureaus, aannemers, opdrachtgevers,<br />

brancheorganisaties, gevelbouwers en toeleveranciers,<br />

(bouw)functionarissen in overheids- en<br />

semi-overheidsinstellingen en verwante organisaties.<br />

De VMRG is inhoudelijk verantwoordelijk voor<br />

haar eigen pagina’s.<br />

Vormgeving/Art Direction<br />

E studio@louwersuitgevers.nl<br />

In samenwerking met:<br />

Drukwerk:<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd<br />

zonder uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding.<br />

Hoewel dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samengesteld<br />

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de<br />

juistheid of volledig heid van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen<br />

enkele aansprake lijkheid voor schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is<br />

van hande lingen en/of beslis singen die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

13<br />

28<br />

17 36<br />

Zwart spreekt boekdelen: inspiratie in één kleur 8<br />

Brandveilig en onderhoudsvrij gevelsysteem 10<br />

Afscheid van Bert Lieverse 13<br />

VMRG<br />

Column Bert Lieverse 15<br />

Hergebruikmogelijkheid voorwaarde voor leasegevel 16<br />

‘New Business’ thema bij congres Future Envelope 18<br />

Duurzame nieuwbouw voor Volvo dealer Harrie Arendsen 20<br />

Meesterstuk mr. Bettina Hertstein 21<br />

Lourdeskade Tilburg: stads leven, dorps wonen 22<br />

Megabioscoop Kinepolis: transparant waar mogelijk, gesloten waar nodig 25<br />

Visitekaartjes 26<br />

Indrukwekkende tourniquet markeert nieuwe entree WPC 28<br />

Kwaliteitsborging gaat verder dan de fabriekspoort 32<br />

Column Bright inspirations 34<br />

Maatwerk hang- en sluitwerk voor De Pontsteiger Amsterdam 36<br />

Sporthal Dillenburcht Drunen: Geen uitdaging te hoog! 40<br />

Federatie Aluminium Constructeurs: architecturaal bezoek aan Rotterdam 42<br />

Villa E Amsterdam: Koelribben als kleurrijke sluier 44<br />

State of the art silicone technologie 46<br />

Post X Antwerpen luchtdicht met alternatief epdm 49


In samenwerking met:<br />

Inhoud<br />

nummer 4<br />

56<br />

77<br />

61<br />

70<br />

De ontwikkelingen binnen de glasindustrie vereisen veel kennis en ervaring 52<br />

Innovatie in aluminium ophangcassettes 54<br />

Façade engineering als basis voor een intelligente geveloplossing 56<br />

Active House Schiedam 58<br />

Virtuele opleidingscentra voor metaalverwerkers 60<br />

Multifunctionele professionals voor snel groeiende bouwsector 61<br />

Geluidwerende gevel aan de Laan van Spartaan Amsterdam 63<br />

Productnieuws 64<br />

Fraké Noir: de houtsoort met duurzaamheidsklasse I 70<br />

Het belang van milieuvriendelijk produceren 73<br />

‘Iedere generatie moet van mooi natuursteen blijven genieten' 74<br />

De diversiteit van natuursteen vereist een goed advies 77<br />

Leiespiegel in Deinze is lokale eyecatcher met Brits accent 78<br />

iQ Wing: Het vleugeloverdekkende deurpaneel van iQ panel 80<br />

Fusie Alsta BV en Nassau BV: nog dichter bij de klant 83<br />

Bedrijfsdeur als toegevoegde waarde voor ieder pand 84<br />

Slimme toegangsoplossingen inclusief technische ondersteuning 86<br />

Zeven redenen om te lijmen in de gevelbouw 89<br />

Een optimale spouwisolatie dankzij nieuwe reeks glaswolplaten 90<br />

Duurzaam concept als nieuwe manier van gevelreiniging 92<br />

Raamfolie voor functionele en esthetische toepassingen 95<br />

Wie doet wat 97<br />

Coverfoto:<br />

Project:<br />

Lourdeskade Tilburg<br />

Merford Special Doors<br />

voorzag de Lourdeskade<br />

van benodigde roosters,<br />

roosterwanden en<br />

roosterdeuren<br />

Fotograaf:<br />

Marcel Köppen fotografie<br />

Jaargang 14 nummer 4 <strong>2017</strong><br />

VAKTIJDSCHRIFT OVER GEVELS, GLAS & DAKEN Jaargang 14 I nummer 4<br />

WWW.GEVELBOUW.INFO<br />

MAATWERK HANG- EN SLUITWERK<br />

VOOR DE PONTSTEIGER AMSTERDAM<br />

DE DIVERSITEIT VAN NATUURSTEEN<br />

VEREIST EEN GOED ADVIES<br />

VILLA E AMSTERDAM: KOELRIBBEN<br />

ALS KLEURRIJKE SLUIER<br />

Blijf gratis en eenvoudig<br />

op de hoogte van het<br />

laatste nieuws. Volg<br />

ons op social media en<br />

meld je aan voor onze<br />

nieuwsbrief!<br />

www.gevelbouw.info


Gevelbeplating<br />

Tekst en beeld: Trespa<br />

ZWART SPREEKT BOEKDELEN:<br />

INSPIRATIE IN ÉÉN KLEUR<br />

In mei 2015 begon Bureau d’Architecture Christophe Sechehaye met het transformeren van twee bestaande<br />

panden tot een gebouw met twee appartementen en kantoorruimte voor een architectenbureau. Het doel<br />

was een gebouw creëren dat op vriendelijke wijze de aandacht van passanten trekt en de mensen in het<br />

gebouw een uitzicht over de buurt in vogelperspectief geeft.<br />

Het ontstane gebouw gaat op in de architectuur eromheen, maar onderscheidt<br />

zich nog altijd op unieke en interessante wijze. Het aantrekkelijke matte oppervlak<br />

levert een mooi diffuus, kalm oppervlak op dat met licht speelt.<br />

Het ontstane gebouw gaat op in de architectuur eromheen, maar<br />

onderscheidt zich nog altijd op unieke en interessante wijze. De<br />

eerste twee lagen bevatten de appartementen en delen van het<br />

kantoor. De basisvorm van het gebouw is een weerspiegeling van<br />

andere gebouwen in de omgeving. Vanuit het dak duikt echter een<br />

opvallend derde niveau op: een grote zwarte doos. Dit ongebruikelijke<br />

element bevat de vergaderruimte en biedt uitzicht over de buurt en<br />

het groen, en creëert tegelijkertijd een sterk ruimtelijk signaal. Een<br />

echo van deze grote constructie bovenop het gebouw is terug te<br />

vinden in een zwarte brievenbus bij de ingang.<br />

8 GEVELBOUW.INFO


Gevelbeplating<br />

“We wilden een bijzondere plek<br />

creëren om onze opdrachtgevers<br />

te ontvangen”<br />

Infinity Black<br />

LED-licht speelt 24 uur per dag over de met Trespa ® beklede<br />

kantoordoos en brievenbus, benadrukt de diagonalen, brengt de twee<br />

gebouwen tot leven en creëert volume en beweging. “We hebben het<br />

uiterst matte Trespa ® Meteon ® Lumen Diffuse voor de gevel geselecteerd<br />

omdat we de doos er echt wilden laten uitspringen en subtiel<br />

de aandacht wilden vangen van mensen die langs lopen. Als we een<br />

naam zouden moeten kiezen voor de kleur die we gebruikt hebben,<br />

zouden we daar een associatie met de diepe ruimte mee verbinden,<br />

waar het licht geabsorbeerd wordt. ‘Infinity Black’, bijvoorbeeld, of<br />

‘Meteorite Black’.”<br />

LED-licht speelt 24 uur per dag over de met Trespa ® beklede kantoordoos en brievenbus, benadrukt de diagonalen,<br />

brengt de twee gebouwen tot leven en creëert volume en beweging.<br />

“We wilden een bijzondere plek creëren om onze opdrachtgevers<br />

te ontvangen,” aldus architect Christophe Sechehaye. “Deze vergaderruimte<br />

staat voor ons centraal, zoals ook onze opdrachtgevers<br />

centraal staan.”<br />

“Het gebouw is echt een afspiegeling van het type architectuur dat ons<br />

enthousiast maakt. Het Trespa ® -product is specifiek ontworpen om het<br />

zonlicht te weerkaatsen en tegelijkertijd wat licht te absorberen en de<br />

indruk van verschillende kleurvariaties te wekken. Naar onze mening<br />

voldoet dit product aan zijn beloften. Het aantrekkelijke matte oppervlak<br />

ervan levert een mooi diffuus, kalm oppervlak op dat met licht speelt.”<br />

Meer lezen? Ontvang een gratis inspiratieboek. Trespa heeft architecten<br />

gevraagd naar projecten waarop ze het meest trots zijn. Ontvang uw<br />

gratis inspiratie-boek via www.Trespa.com en raak geïnspireerd. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

9


Keukenhof | Villa Suikerkamp<br />

Tekst: Roel van Gils<br />

Beeld: Derako / Peter de Ruig<br />

De gevel heeft iets weg van een historische boerenschuur.<br />

Brandveilig en<br />

onderhoudsvrij gevelsysteem<br />

In de voormalige moestuin van Kasteel Keukenhof is Villa Suikerkamp gerealiseerd. Dankzij het Derako gevelsysteem<br />

uitgevoerd met NobelWood FRX wordt een monumentale en toch eigentijdse uitstraling verkregen.<br />

Het toegepaste Nobelwood heeft een onderhoudsvrije brandvertragende behandeling ondergaan, voldoet aan<br />

duurzaamheidsklasse 1 én blinkt door toepassing van het Derako fixing systeem uit in montagegemak.<br />

Op Material Xperience in Utrecht eerder dit<br />

jaar presenteerden Derako Façade Systems<br />

en Foreco het unieke concept van een<br />

gevelsysteem bestaande uit het biologisch<br />

gemodificeerd hout NobelWood FRX in<br />

combinatie met het Derako fixing systeem.<br />

Villa Suikerkamp is nu het eerste project dat<br />

volledig met dit gevelsysteem is bekleed.<br />

Het betreft een groot woongebouw naast<br />

het kasteel. De architect, Cees van der Mark<br />

van De Monumentencentrale, wilde met de<br />

villa een uitstraling realiseren die past bij de<br />

monumentale omgeving, maar toch een<br />

eigentijds karakter heeft. De gevel heeft zelfs<br />

iets weg van een historische boerenschuur.<br />

10 GEVELBOUW.INFO


Keukenhof | Villa Suikerkamp<br />

“De architect wilde met de villa een<br />

uitstraling realiseren die past bij de<br />

monumentale omgeving, maar toch een<br />

eigentijds karakter heeft”<br />

een kwestie van assembleren. Dat betekent<br />

een minimaal zaagverlies, geen faalkosten en<br />

geen bouwafval. Bovendien verloopt mede<br />

door deze wijze van aanleveren, de montage<br />

op de bouw, tot wel vijf keer sneller dan<br />

het traditionele nagelen op houten tengels.<br />

We bieden een totaaloplossing, waarbij de<br />

opdrachtgever slechts één aanspreekpunt<br />

heeft voor de complete gevel.”<br />

Innovatieve verduurzaming<br />

Familiebedrijf Foreco is voortdurend op zoek<br />

naar nieuwe en innovatieve toepassingen<br />

voor de reeks houtsoorten die ze leveren.<br />

Nobelwood FRX is zo’n innovatie. “Nobelwood<br />

is in de basis biologisch gemodificeerd<br />

dennenhout dat onder hoge druk is geïmpregneerd<br />

en versterkt met bio-polymeren<br />

afkomstig uit suikerrietstengelafval,” vertelt<br />

Iris Pronk van Foreco. “Op die manier worden<br />

de cellen en vezels van het hout beschermd.<br />

Bacteriën en schimmels die zich normaliter<br />

voeden met het hout, hebben dus geen<br />

voedingsstof. Dat geeft deze snelgroeiende<br />

houtsoort een ontzettend lange levensduur<br />

tot wel vijftig jaar aan de gevel. Het is<br />

daarmee een prima alternatief voor tropisch<br />

hardhout. Voor Villa Suikerkamp heeft het<br />

Nobelwood een Fire Retardant Exterior (FRX)<br />

brandvertragende behandeling ondergaan.<br />

Die combinatie maakt Nobelwood FRX<br />

uniek in de markt. Het voldoet aan duurzaamheidsklasse<br />

1 én heeft een permanente<br />

brandvertragende functie, zonder onderhoud,<br />

gedurende de gehele levensduur. Het<br />

is namelijk niet nodig om in een later stadium<br />

het oppervlak nogmaals brandvertragende te<br />

behandelen of een beschermende verflaag<br />

aan te brengen. Bijkomstig voordeel van deze<br />

FRX-behandeling is dat de warme bruine<br />

kleur van Nobelwood langer behouden blijft.”<br />

Totaaloplossing<br />

Het Nobelwood FRX is bij Villa Suikerkamp<br />

zichtloos bevestigd met behulp van het<br />

Derako fixing systeem. “Het betreft een<br />

geventileerd open gevelsysteem, bestaande<br />

uit geanodiseerde aluminium profielen en<br />

gepatenteerde RVS clips waarmee de<br />

houten lamellen blind worden geklemd op<br />

de achterconstructie,” zegt Richard de Wit<br />

van Derako. “Voor Villa Suikerkamp hebben<br />

we eerst de complete engineering verzorgd<br />

om vervolgens de complete gevel prefab op<br />

lengtemaat aan te leveren met een legplan<br />

voor zowel de aluminium profielen als de<br />

lamellen. De bewerkingen aan de lamellen<br />

doen we in eigen huis. Het was op de bouw<br />

Het eindresultaat spreekt tot ieders<br />

verbeelding. Er is een uniforme uitstraling<br />

gerealiseerd, waarbij de lamellen zelfs in de<br />

luiken doorlopen. Als de luiken zijn gesloten,<br />

transformeert Villa Suikerkamp naar één<br />

groot houten object, passend in de landelijke<br />

omgeving. ❚<br />

Het toegepaste Nobelwood heeft een<br />

onderhoudsvrije brandvertragende behandeling<br />

ondergaan, voldoet aan duurzaamheidsklasse 1 én<br />

blinkt uit in montagegemak.<br />

Dankzij het Derako gevelsysteem uitgevoerd met NobelWood FRX wordt een monumentale en toch eigentijdse uitstraling verkregen.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

11


Het juiste hout op de juiste plek!<br />

Solid Wood Systems


Afscheid Bert Lieverse<br />

Tekst: Roel van Gils<br />

Beeld: VMRG<br />

Afscheid van Bert Lieverse<br />

Op 14 september neemt Bert Lieverse afscheid als directeur en voorzitter van de VMRG. Samen met hem<br />

blikken we terug op twintig jaar VMRG en de ontwikkeling van de gevel. Hij geeft bovendien nog een goede<br />

raad aan de gevelbranche.<br />

“Het VMRG-Keurmerk<br />

is de standaard voor<br />

moderne gevels”<br />

Bert Lieverse werd in 1997 aangesteld als<br />

directeur van de VMRG. Na een carrière in de<br />

aannemerij en bij de NVOB – het Nederlands<br />

Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid<br />

– dat later is opgegaan in Bouwend<br />

Nederland, kwam de vacature van directeur<br />

bij de VMRG op zijn pad. “Ik heb die unieke<br />

kans met beide handen gegrepen, want zag<br />

destijds wel perspectief in deze sector,” zegt<br />

Lieverse. “Anders dan de traditioneel ingestelde<br />

bouwsector is de gevelmarkt een heel<br />

moderne sector met industriële producten en<br />

geavanceerde software, kortom, de automotive<br />

sector van de bouw.”<br />

De gevelmarkt is binnen de bouwsector<br />

volgens Lieverse een nichemarkt die mooi<br />

begrensd is en met een geheel eigen dynamiek.<br />

“We hebben in de loop der jaren mooie<br />

nieuwe ideeën gelanceerd binnen de VMRG<br />

en veel aandacht besteed aan de kwaliteitseisen.<br />

Het VMRG-Keurmerk is een normstelsel<br />

dat uitblinkt door compleetheid. Ruim 25%<br />

van de VMRG-bedrijven exporteert ook naar<br />

het buitenland en heeft dus ook te maken met<br />

buitenlandse normen en wetgeving. Ook deze<br />

eisen komen samen naast alle nationale eisen<br />

en normen in het VMRG-Keurmerk. Het is de<br />

standaard voor moderne gevels.”<br />

De VRMG is mede onder leiding van Lieverse<br />

gegroeid van een brancheorganisatie voor<br />

alleen gevelbedrijven naar een organisatie die<br />

ook de belangen behartigt van toeleveranciers<br />

in de gevelbranche, zoals glasbedrijven,<br />

hang- en sluitwerkfabrikanten en ingenieursbureaus.<br />

De VMRG verenigt de hele productieketen,<br />

inclusief onderhoud en exploitatie.<br />

“Alles wat in en om de gevel zit, is verenigd in<br />

de VMRG,” stelt Lieverse. Om de kennis en<br />

kunde te bewaken, stond Lieverse ook aan<br />

de wieg van het Kennis Centrum <strong>Gevelbouw</strong><br />

met als doel de kennis te ontwikkelen en<br />

deze diep in de bedrijven te brengen.<br />

Het afscheid van Bert Lieverse op donderdag<br />

14 september betekent geen abrupt<br />

vaarwel. “Er volgt nog een korte periode van<br />

overdracht waarin ik mijn taken overdraag<br />

aan mijn opvolger. De nieuwe directeur zal<br />

echter direct in de frontlinie moeten opereren<br />

als representant van de sector, perspectief<br />

bieden en de sector nog weer verder vooruit<br />

brengen. Tijdens het afscheid op 14 september<br />

zal ik vanuit mijn visie en inzicht een<br />

perspectief schetsen voor het gevelbedrijf<br />

van de toekomst.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

13


“Ontwikkeling mag nooit stilstaan”<br />

(althans, dat vinden wij)<br />

CLADDING<br />

POINT<br />

DUURZAME SANDWICHPANELEN<br />

Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare en innovatieve partner voor sandwichpanelen


column<br />

Bert Lieverse. Foto: Winand Stut Fotografie.<br />

Wet Kwaliteitsborging<br />

gestopt! Maar een signaal!<br />

Het proces dat zich al sedert 1997 voltrekt om de private sector op het gebied van bouwkwaliteit meer<br />

verantwoordelijkheden te geven die nu berusten bij de overheid is gestrand in de Eerste Kamer. Het<br />

wetsvoorstel bleek dermate zwak dat men niet tot wetgeving wilde overgaan. Rest nu het terugnemen<br />

en eventueel bijstellen en opnieuw starten van het gehele proces ook weer in de Tweede Kamer.<br />

Wellicht is het handiger om verbeteringen aan te brengen bij<br />

de overheidsdiensten die momenteel met het bouwtoezicht<br />

zijn belast in plaats van een nog complexer en moeilijker<br />

privaat circuit in te richten zoals werd gepresenteerd. Overigens<br />

is dit in onze ogen een bewijs dat het opzetten van<br />

een effectieve en rendabele bedrijfsmatige organisatie door<br />

overheidsdienaren en private instituties niet veel kans van<br />

slagen heeft. De rekening wordt elders gepresenteerd en de<br />

bureaucratie is het lot voor velen. Privaat is prima, publiek<br />

ook, maar onduidelijke mengvormen moeten inderdaad tijdig<br />

worden gestopt.<br />

Wel gaat van dit alles een ander signaal uit namelijk dat het<br />

nemen van verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het<br />

geleverde een essentiële eis is van de huidige markt. Ongeacht<br />

of het nu de publieke eisen van de overheid betreft of<br />

gerechtvaardigde eisen van private partijen. Maar al te vaak<br />

duikt de bouwsector weg als het hier om gaat en zoekt men<br />

naarstig in de productieketen naar slachtoffers en mogelijke<br />

schuldigen. In deze afschuifcultuur is het moeilijk om een<br />

collectieve verantwoordelijkheid te ontdekken, zeker als<br />

het criterium van de laagste prijs ten grondslag ligt aan het<br />

merendeel van de beslissingen. Schokkend zijn daarom de<br />

verhalen die ons bereiken uit Engeland waar een brand met<br />

vele slachtoffers hiervan getuigen.<br />

Laat beide signalen voor de VMRG-bedrijven duidelijk zijn.<br />

De gevelsector zal haar kwaliteit zelf moeten formuleren en<br />

waarmaken. Het stelsel dat de VMRG hiervoor samen met<br />

haar bedrijven heeft, werkt adequaat, maar zal ook meerdere<br />

actuele bijstellingen behoeven en zeker in het gedrag in de<br />

hele productieketen van de gevelbouw een leidraad zijn.<br />

Ongeacht of er nu een wet over bouwkwaliteit komt of niet.<br />

Eigen verantwoordelijkheid toch. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

15


Hergebruikmogelijkheid<br />

voorwaarde voor leasegevel<br />

Omdat langzamerhand de Circulaire Economie de gevestigde<br />

orde die werkt op basis van de lineaire economie<br />

aan het verdrukken is, komen er steeds meer vragen<br />

over hergebruik, restwaardes, duurzaamheid, LCA van<br />

materialen en nog veel meer. Hoe zit dit nu precies?<br />

Gebouwontwikkelaars, architecten, aannemers vragen de<br />

ketenpartners steeds meer om circulaire gevels. Vorig jaar is een<br />

integrale gevel mock-up gemonteerd aan een van de TU Delft<br />

gebouwen op de campus. Naar aanleiding van deze pilot wordt<br />

er concreet gevraagd of gevels inmiddels al gehuurd of geleast<br />

kunnen worden. In de vorige editie van <strong>Gevelbouw</strong> is hier al op<br />

ingegaan. De vraag die nog overblijft is: stel dat een gevel in 2025<br />

geleast kan worden, wat zijn dan de voorwaarden?<br />

Kasstroom financieren<br />

Een financier van producten die geleast worden, kijkt naar<br />

het investeringsrisico. Dit houdt in dat er garantie moet zijn<br />

dat de investeerder zijn geld terugkrijgt. Voor het leasen van<br />

gevels is het van belang dat er een kasstroom is waar de<br />

financier zijn berekeningen op kan loslaten. Een ESCO (Energy<br />

Service Company) is een voorbeeld van kasstroom financiering<br />

voor installaties. Bij een renovatie bijvoorbeeld wordt er<br />

door duurzame installaties bespaard op de energierekening.<br />

Het verschil wordt gebruikt om de lening van de financier<br />

terug te betalen. Een ander middel voor het genereren van een<br />

kasstroom zijn huurinkomsten. Dan wordt er al snel naar het<br />

gebouw als totaal gekeken. Uiteindelijk vormen de contracten<br />

de basis tezamen met de juridische documenten waarmee de<br />

garantie geboden kan worden. Hoe beter de contracten des te<br />

lager het risico.<br />

Enkele punten die voor de gevel van essentieel belang zijn<br />

voor financiering:<br />

- De restwaarde van de materialen<br />

- De hergebruikwaarde van het product<br />

- De optimalisatie van demontageprocessen<br />

- De solvabiliteit van de producent<br />

- De overeenkomsten tussen partners in een consortium<br />

- Prestatiecontracten tussen producent en opdrachtgever<br />

- Onderhoudsvoorschriften voor het op kwaliteitsniveau<br />

houden van de producten<br />

- Traceerbaarheid van de producten en beschikbaarheid<br />

van informatie over de producten<br />

Vertaling uit de NEN 6000: ontwerproosters gebaseerd op M. M =<br />

basismoduul. (M = 100mm een veelvoud van M wordt aangeduid als n.M,<br />

waarbij n een heel getal is).<br />

Hergebruik van gevelelementen<br />

De mogelijkheid van hergebruik van een gevelelement is van<br />

essentieel belang voor het sluitend krijgen van een businesscase<br />

voor leasen van de gevels. In een niet ondenkbaar scenario<br />

waarin een gebouw voor tien jaar wordt geëxploiteerd en<br />

dan weer weg moet, is de exploitatie niet of zeer moeilijk rond<br />

te krijgen. In tien jaar een heel gebouw afschrijven is een<br />

enorme uitdaging. Daarom is het van belang dat producten<br />

(of het hele gebouw) kunnen worden hergebruikt, om een<br />

haalbare businesscase te realiseren. De mogelijkheden van<br />

hergebruik worden in principe vergroot als er wordt gewerkt<br />

met gestandaardiseerde maatvoering ofwel modulaire maatvoering.<br />

Hiermee kunnen verbindingen, afmetingen, ankerpunten<br />

worden gestandaardiseerd zodat ze op meerdere<br />

gebouwen eenvoudig kunnen worden toegepast.<br />

De VMRG start in het najaar van <strong>2017</strong> met een onderzoek naar<br />

hergebruik van gevelelementen door modulaire coördinatie.<br />

Hiervoor wordt de NEN 6000 die in 1986 al is ontwikkeld weer<br />

uit de kast gehaald. Hier is al die jaren nooit meer ontwikkeling<br />

in geweest. Maar om de circulaire economie een stap<br />

voorwaarts te helpen zal VMRG modulaire coördinatie voor<br />

gevelelementen weer op gaan pakken.<br />

Heeft u ideeën en/of wilt u meedoen met dit onderzoek? Dan bent<br />

u van harte welkom! U kunt dit aangeven via info@vmrg.nl. ❚<br />

16 GEVELBOUW.INFO


Beeld: Bauporte Design Entrances BV<br />

Nieuwe community<br />

VMRG Toegangstechniek<br />

Deze bedrijven zullen benaderd worden om deel te nemen in<br />

de community Toegangstechniek en zullen de kwaliteitseisen<br />

met het onderwerp Toegangstechnieken kritisch onder de loep<br />

nemen en verder gaan vormgeven. Als de aangepaste eisen<br />

goedgekeurd zijn binnen de VMRG kunnen deze toegangstechniek<br />

bedrijven ook daadwerkelijk gekeurd worden. Zij krijgen<br />

dan een certificaat VMRG Toegangstechniek om aan te kunnen<br />

tonen dat zij hun producten leveren conform de VMRG-Kwaliteitseisen.<br />

Een gevelbouwer met het VMRG-Keurmerk weet zo<br />

direct dat hij bij dit bedrijf producten inkoopt dat voldoet aan de<br />

VMRG-Keurmerk kwaliteit.<br />

Binnen de VMRG zijn de communities VMRG Zonwering,<br />

VMRG Panelen, VMRG Oppervlaktebehandeling, VMRG<br />

Onderhoud en VMRG Glas actief. De communities Glas<br />

en Onderhoud hebben de afgelopen tijd met veel inzet<br />

de VMRG-Kwaliteitseisen op hun eigen specialismen<br />

kritisch onder de loep genomen. De eerste resultaten<br />

van deze communities zijn inmiddels bij de Technische<br />

Commissie van de VMRG neergelegd. De doelstelling is<br />

om de wijzigingen mee te nemen in de nieuwe VMRG-<br />

Kwaliteitseisen van 2018.<br />

Uiteraard kunnen andere bedrijven die geïnteresseerd zijn om<br />

deel te nemen zich aanmelden bij de VMRG via info@vmrg.nl ❚<br />

Inmiddels zijn alle opgerichte communities volop aan het werk.<br />

De communities herzien de VMRG-Kwaliteitseisen en vullen ze<br />

aan waar nodig. De bedrijven hebben daarnaast zowel onderling<br />

contact als met de gevelbouwers. Zo blijven ze op de hoogte van<br />

de laatste ontwikkelingen, delen ze kennis en wordt er samengewerkt<br />

aan innovatieve oplossingen om een duurzame gebouwde<br />

toekomst te garanderen.<br />

Dit najaar wordt een nieuwe community VMRG Toegangstechnieken<br />

opgestart. Binnen de VMRG zijn al 9 bedrijven actief op<br />

het gebied van toegangstechnieken.<br />

Op dit moment is al een aantal leveranciers/specialisten op het<br />

gebied van toegangstechnieken bij de VMRG aangesloten:<br />

- Bauporte Design Entrances BV;<br />

- Boon Edam Nederland BV;<br />

- dormakaba Nederland BV;<br />

- FAAC BV;<br />

- Geze Benelux BV;<br />

- record Benelux BV;<br />

- Roto Frank SA;<br />

- VBH Nederland BV<br />

- Aug Winkhaus GmbH & Co<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

17


Beeld: TU Delft<br />

‘New Business’ thema bij<br />

congres Future Envelope<br />

Voor de elfde keer organiseerden de initiatiefnemers, prof. dr. ing. Ulrich Knaack en dr. ing. Tillmann Klein het<br />

congres Future Envelope. Dit vond plaats in het congresgebouw van de Technische Universiteit Delft onder auspiciën<br />

van de Faculteit Architectuur.<br />

Bert Lieverse deed de aftrap van het congres.<br />

Architectuur en gevels zijn van nature<br />

nauw verweven. Ze worden immers<br />

bedacht en ontworpen door architecten<br />

die op hun beurt de gevelindustrie<br />

inspireren met uitdagingen. De industrie<br />

heeft mede daardoor een grote<br />

progressie doorgemaakt en bevindt<br />

zich in de bouwsector inmiddels op<br />

een bijzonder hoog en industrieel<br />

niveau. De gevelsector voelt zich<br />

ook uitgedaagd en reageert daar niet<br />

alleen volgend op, maar zet ook stappen<br />

naar nieuwe ontwikkelingen en<br />

technologieën die op hun beurt weer<br />

eenzelfde effect hebben bij onderzoekers<br />

en ontwerpers.<br />

Nieuwe competenties<br />

bouwindustrie<br />

Kortom een intensieve samenwerking<br />

tussen industrie, architectuur en<br />

wetenschap leidt tot nieuwe inzichten<br />

en schept ongekende mogelijkheden<br />

voor velen. Tot die laatsten behoren<br />

ook toonaangevende experts uit de<br />

wereld van opdrachtgevers en andere<br />

takken van onze economie. Naast<br />

techniek en technologie ging het dit<br />

keer ook om inzichten en raakvlakken<br />

die de gevelwereld en gevelarchitectuur<br />

hebben met onder andere de<br />

wereld van exploitatie en ontwikkeling<br />

van gebouwen. Je zou ook<br />

kunnen zeggen dat de gevelindustrie<br />

en gevelarchitectuur het lef hebben<br />

om ook verder te kijken dan het aan<br />

hen toevertrouwde domein. De titel<br />

Next Business verenigde meerdere<br />

en ook heel verschillende inzichten<br />

en experts. Duidelijk was direct een<br />

conflict met de meer traditionele<br />

bouwwereld als het gaat over de<br />

18 GEVELBOUW.INFO


gevolgen van maatschappelijke trends<br />

zoals denken in “lifecycle concepten”.<br />

De bouw is dus niet meer over bij de<br />

oplevering, maar het “leven en gebruik”<br />

van gebouwen, de onderdelen en al<br />

de functionaliteiten over een langere<br />

termijn gaan mede tot competentie<br />

van de bouwindustrie behoren. En dan<br />

hebben we het niet over garantie, maar<br />

over feilloos functioneren, meegroeien<br />

en evolueren. Het gaat ook over het<br />

passend zijn bij de nieuwe wereldorde,<br />

internationaal en circulair. Het gaat<br />

over integratie en samengaan. Direct<br />

is duidelijk dat regelgeving en wetten<br />

ook in conflict komen met de antwoorden<br />

die we op de uitdagingen bieden.<br />

Daarom sessies over Businessmodellen<br />

waarin grenzen en mogelijkheden<br />

werken verkend en deze verkenningen<br />

en inzichten werden gepresenteerd.<br />

Vierde Industriële Revolutie<br />

Bert Lieverse, voorzitter en directeur<br />

van de VMRG verzorgde de aftrap van<br />

het congres. Olaf Blauw van Delta<br />

Development, systeemdenker en<br />

expert op gebied van circulaire economie,<br />

legde verbanden tussen systemen<br />

en theoretische achtergronden van<br />

circulaire economie en de realisatie in<br />

de praktijk. Marc Wesselink etaleerde<br />

met bewijzen hoe startups baanbrekend<br />

kunnen zijn en wellicht de gevelwereld<br />

kunnen klaarstomen voor de<br />

vierde Industriële Revolutie, zo hij dat<br />

noemde. Juan Azgarate, bij de VMRG<br />

bekend vanuit de samenwerking in<br />

VMRG-R&D-projecten, vertaalde als<br />

architect een en ander via verschillende<br />

eigendoms- en gebruiksvormen<br />

naar de praktijk van de gevelindustrie<br />

en vastgoedbeheer. Ook hier kwam lifecyle<br />

denken ruim aan bod. Zo het past<br />

bij de faculteit architectuur, presenteerde<br />

verschillende producenten van<br />

materialen en gevelproducten hun<br />

ontwikkelingen en mogelijkheden. Hier<br />

bleek dat, ook al was er in het begin<br />

sprake van traditionele materialen of<br />

uniforme materialen, er een enorme<br />

variatie en flexibiliteit met moderne<br />

technologieën en innovaties beschikbaar<br />

is gekomen.<br />

Complexiteit en eenvoud<br />

De gevelindustrie liet zich zeker niet<br />

onbetuigd. De presentatie van Henk de<br />

Bleecker, hoofd R&D van de Permasteelisa<br />

Group (tevens VMRG lid) schetste<br />

de moderne ontwikkelingen in de<br />

gevelindustrie onder de impulsen van<br />

duurzaamheid, energie-efficiency en<br />

vooral ook moderne rekentechnologie<br />

gebaseerd op systeemdenken. Deze<br />

moderne opgave brengt ook de gevelbedrijven<br />

ertoe zich bezig te houden<br />

met het daadwerkelijke leven van<br />

de gevelproducten, diensten en hun<br />

klanten. Henk de Bleecker toonde een<br />

zeer ruime toolbox van technologieën<br />

en geveloplossingen waarbij niet alleen<br />

sprake is van complexiteit, maar ook als<br />

de problematiek dat toelaat, terugkeert<br />

naar basisprincipes en bewonderenswaardige<br />

eenvoud. Vanuit de praktijk<br />

van topprojecten en landmark high-rise<br />

buildings over de gehele wereld werd de<br />

integratie getoond die noodzakelijk is<br />

om aan de veelheid aan uiteenlopende<br />

eisen en wensen van de gebruikers<br />

duurzaam tegemoet te komen. Ook de<br />

vertegenwoordiger van de Hong Kong<br />

Facade Association bewees tot welke<br />

prestaties de gevelindustrie in Azië in<br />

staat is. Uiteraard werd afgesloten met<br />

een blok architectuur waarin duurzaamheid<br />

en circulariteit aan de hand<br />

van projecten werd getoond.<br />

Er is werk aan de winkel voor vertegenwoordigers<br />

en bedrijven afkomstig van<br />

alle vier de geselecteerde invalshoeken<br />

op het congres. Voor succes is het<br />

immers onontbeerlijk dat real estate<br />

ontwikkelaars, architecten, gevelindustrie<br />

en producenten van gevelproducten<br />

handelen en denken met elkaar<br />

integreren om een life-cycle aanbod/<br />

oplossing te kunnen bieden aan de<br />

gebruikers. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

19


Beeld: Harrie Arendsen<br />

Duurzame nieuwbouw voor<br />

Volvo dealer Harrie Arendsen<br />

Mei <strong>2017</strong> nam Volvo dealer Harrie Arendsen een bijzonder duurzame nieuwbouw in gebruik in Hengelo (O). Bij<br />

dit bedrijf draait alles om passie, respect, kwaliteit, vakmanschap en vertrouwen. Het ontwerp, gemaakt door VBJ<br />

Architecten, weerspiegelt de ondernemersvisie en werkwijze.<br />

Bouwinfo<br />

OPDRACHTGEVER<br />

Volvo Harrie Arendsen,<br />

Hengelo (O)<br />

ARCHITECT<br />

VBJ architectuur en bouwmanagement,<br />

Rhenen<br />

AANNEMER<br />

Aannemingsbedrijf J.A.<br />

Droste BV, Hengelo<br />

GEVELBOUWER<br />

Façadis Geveltechniek,<br />

Oldenzaal<br />

LEVERANCIER AUTOMATI-<br />

SCHE DEUREN<br />

FAAC, Doetinchem<br />

“Toen bleek dat wij het pand dat wij in<br />

Hengelo huurden niet konden verbouwen,<br />

keken we naar de mogelijkheden<br />

voor nieuwbouw”, vertelt Nadine de<br />

Jong, Marketing coördinator bij Volvo<br />

Harrie Arendsen. “Dat was mogelijk<br />

en ook nog eens binnen een kleine<br />

straal van het bestaande pand. Tijdens<br />

de gehele bouw waren wij gericht op<br />

duurzaamheid en wilden wij zoveel<br />

mogelijk producten gebruiken afkomstig<br />

uit de regio. Wel moesten deze<br />

producten uiteraard voldoen aan<br />

specifieke eisen.”<br />

Façadis Geveltechniek uit Oldenzaal<br />

heeft de gebouwschil gerealiseerd. De<br />

combinatie van vliesgevels met Arctic<br />

Snow witte glasvlakken en grote, zeer<br />

heldere glaspanelen maakt de gevel tot<br />

een bijzondere verschijning. De showroomgevels<br />

zijn structureel (zonder<br />

klemlijsten aan de buitenzijde) afgewerkt<br />

met een strakke kitvoeg. De<br />

grote glasvlakken in de werkplaatsgevels<br />

zijn op een duurzame wijze<br />

voorzien van houten lamellen.<br />

FAAC leverde de automatische deuren<br />

voor de nieuwsbouw. De Jong: “FAAC<br />

sloot precies aan bij onze wensen:<br />

een goede kwaliteit van automatische<br />

inbraakwerende deuren, maar ook de<br />

juiste kleurstelling. En daarnaast wilden<br />

we met het oog op duurzaamheid een<br />

product dat mogelijk in de toekomst kon<br />

worden gerecycled. Allemaal punten die<br />

FAAC moeiteloos wist in te vullen.”<br />

Het resultaat is een project dat<br />

gewaardeerd werd met Breeam Exellent<br />

en Erkend Duurzaam Premium. ❚<br />

20 GEVELBOUW.INFO


Volslagen verrassing<br />

Kort geleden las ik in het 'lokale sufferdje' iets dat voor mij verrassend nieuw was.<br />

Er kan – en mag – fiets gevist worden om de havens en grachten te ontdoen van<br />

roestend staal. Blijkbaar mag dat sinds 2016, dus niet voor iedereen zal fietsvissen<br />

een nouveauté zijn. Fietsvissen is in zwang bij studenten. Zij regelen, tegen<br />

betaling, ook fietsvishengels en weten waar de fietsen het beste 'bijten'. Afgesloten<br />

wordt zo'n evenement met koffie en taart alhoewel mij dat enigszins bedaagd over<br />

komt voor de doelgroep. Verrassingen zijn niet altijd leuk en wat de een leuk vindt,<br />

is niet per se leuk voor de ander. Soms zijn verrassingen ronduit vervelend voor alle<br />

betrokkenen. Dat geldt ook in de bouw.<br />

MEESTERSTUK<br />

MR. BETTINA<br />

HERTSTEIN<br />

Zo kon het gebeuren dat een hoofdaannemer<br />

en een onderaannemer ter zake de<br />

productie, levering en montage van zelfdragende<br />

kunststof composiet gevelelementen,<br />

dusdanig onaangenaam verrast<br />

werden dat zij arbiters vroegen om hun<br />

– uit deze verrassing voorkomend – geschil<br />

te beslechten. Wat was er aan de hand?<br />

Ten behoeve van de gevel van een nieuwbouwproject<br />

hebben hoofdaannemer en<br />

onderaannemer een overeenkomst gesloten<br />

voor grote beeldbepalende geïsoleerde<br />

sandwich gevelelementen. Het composietproduct<br />

betreft een laag laminaat<br />

(polyesterhars met een wapening/drager<br />

van glasvezel). Het sandwich gevelelement<br />

bestaat uit een binnen- en buitenlaminaat<br />

met een circa 30 cm dikke schuimkern<br />

van PIR. Voorafgaand aan de aanbesteding<br />

van het totale werk hebben opdrachtgever,<br />

architect, adviseur en de in het kader<br />

van het R&D traject door opdrachtgever<br />

betrokken producent X, vooronderzoek<br />

verricht naar de mogelijkheden voor het op<br />

een dusdanig groot formaat gevel toepassen<br />

van composiet. In het later uitgewerkte<br />

werkbestek is opgenomen dat de gevel van<br />

het fabricaat Y moet zijn of gelijkwaardig.<br />

Onderaannemer heeft niet voor producent<br />

X van fabricaat Y gekozen. Hij heeft desalniettemin,<br />

daarnaar gevraagd door hoofdaannemer,<br />

expliciet aangegeven dat hij<br />

zeker weet dat hij tijdig een bestekconform<br />

gevelelement zal kunnen ontwikkelen en<br />

produceren. Na de bezichtiging door alle<br />

betrokkenen van de mock-up en de mal van<br />

producent X heeft onderaannemer in een<br />

werkoverleg met hoofdaannemer vraagtekens<br />

geplaatst bij de maakbaarheid van de<br />

gevelelementen. De kern van het probleem<br />

betreft naar zijn mening de hoge viscositeit<br />

(dikstroperigheid) van de hars als gevolg<br />

van de noodzakelijke toevoegingen om<br />

aan de brandwerendheidseisen en de rookontwikkelingseisen<br />

te kunnen voldoen, in<br />

combinatie met de grootte van de mallen<br />

voor de gevelelementen en de eis dat ook<br />

de gevelelementen met schoor in één mal,<br />

naadloos, worden geproduceerd. Overleg<br />

van partijen, met daarbij ook producent X,<br />

heeft niet geleid tot een oplossing. Zo wilde<br />

X de receptuur van de hars voor de mockup<br />

niet vrijgeven en geen garantie geven<br />

dat hij de kennis bezat om de gevelelementen<br />

besteksconform te vervaardigen.<br />

Onderaannemer heeft hoofdaannemer<br />

schriftelijk meegedeeld dat hij met hoofdaannemer<br />

er destijds vanuit gegaan was<br />

dat het bestek maakbaar was, ongeacht<br />

of hij zou contracteren met producent X<br />

of met de door hemzelf gekozen producent.<br />

Daarbij hebben hij en zijn producent<br />

aangegeven dat het bestek voor zover het<br />

de gevelelementen betreft, niet uitvoerbaar<br />

is naar de stand van de techniek. Opdrachtgever<br />

wil geen bestekswijziging doorvoeren<br />

zoals onderaannemer verlangt. Onderaannemer<br />

en hoofdaannemer stellen elkaar<br />

aansprakelijk voor de door de vertraging<br />

geleden schade en kosten van onderzoek.<br />

Aan arbiters om een oordeel te vellen.<br />

Mr. Bettina Hertstein<br />

www.bouwrechtbedrijf.nl<br />

Na vele besprekingen over alternatieven<br />

is het producent X – met veel vertraging –<br />

uiteindelijk gelukt composiet gevelelementen<br />

te vervaardigen; echter niet conform de<br />

oorspronkelijke bestekseisen. Daarmee is<br />

naar het oordeel van arbiters vast komen te<br />

staan dat de gevelelementen niet binnen de<br />

voorziene oplevertermijn besteksconform<br />

hadden kunnen worden geproduceerd.<br />

Bij gebreke van een fabricaat was er ook<br />

geen referentie, zodat ook niet kon worden<br />

gesproken over een of gelijkwaardig fabricaat.<br />

Het had op het pad van onderaannemer<br />

als specialistische gevelbouwer<br />

gelegen om niet alleen een bestekswijziging<br />

te vragen maar ook aan te geven<br />

aan welke specifieke bestekseisen moest<br />

worden getornd. Hoofdaannemer heeft<br />

daarentegen niet adequaat gereageerd<br />

toen onderaannemer aangaf dat het bestek<br />

kennelijk niet maakbaar was. Opdrachtgever<br />

heeft pas in een laat stadium de eis<br />

laten vallen dat de gevelelementen niet<br />

mochten worden nabehandeld. Toen pas<br />

is het daadwerkelijk mogelijk geworden<br />

oplossingen te zoeken. Arbiters oordelen<br />

over de kwestie in onderlinge samenhang<br />

bezien. De vertraging vanwege de te lange<br />

periode waarin onderaannemer zelf bezig<br />

is geweest met het zoeken naar geschikte<br />

hars voor het produceren van de gevelelementen<br />

komt voor zijn rekening. Voor<br />

de periode daarna valt onderaannemer<br />

geen vertraging meer te verwijten, komt<br />

hoofdaannemer geen beroep meer toe op<br />

garantie en vallen vanaf dat moment de<br />

schadelijke gevolgen van de vertraging aan<br />

hoofdaannemer toe te rekenen. Arbiters<br />

zullen iedere verdere beslissing aanhouden<br />

en partijen uitnodigen om een herziene<br />

schadeopstelling in te dienen waarin de<br />

vastgestelde aansprakelijkheidsverdeling is<br />

verdisconteerd.<br />

Bot gevangen of verstrikt geraakt in andermans<br />

netten? Bij de VMRG krijgt u – zonder<br />

onwelkome verrassingen – de juiste uitrusting<br />

mee! ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

21


Tekst: Roel van Gils<br />

Beeld: Merford Special Doors<br />

Lourdeskade Tilburg:<br />

stads leven, dorps wonen<br />

22 GEVELBOUW.INFO


De Tilburgse Piushaven is volop in ontwikkeling. Het voormalige industriegebied transformeert langzaam maar<br />

zeker naar een compleet nieuwe woonwijk. Het project wordt in fases gebouwd en komt van de hand van het<br />

Tilburgse architectenbureau DAT Architecten. Een deel van de woningen is inmiddels al opgeleverd, waaronder het<br />

nieuwe appartementencomplex. Reden voor ons om alvast een kijkje te gaan nemen.<br />

(Marcel Köppen fotografie)<br />

De hoge oude kerktoren aan de rand van Lourdeskade zorgt<br />

ervoor dat de nieuwe wijk van ver af al zichtbaar is. Er wordt<br />

een combinatie van koop- en huurwoningen gebouwd, waarvan<br />

de bouwstijl herinnert aan het industriële verleden van<br />

het gebied. De straten zijn ontworpen met een speelstraatidee<br />

in het achterhoofd. Lourdeskade bestaat uit een mix van<br />

grondgebonden woningen, verdeeld over drie woonblokken,<br />

een appartementencomplex met 77 huurappartementen en<br />

een aantal 3-laagse woningen. De woningen verschillen in<br />

grootte en hebben ieder een ander uitzicht. De bebouwing is<br />

zo ingedeeld dat iedere bewoner zijn privacy heeft.<br />

Fraai gevelbeeld<br />

Het appartementencomplex bestaat uit twee met elkaar<br />

verbonden bouwdelen van respectievelijk vijf en elf bouwlagen.<br />

In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, heeft het gebouw<br />

geen parkeerkelder maar bevindt de parkeerruimte zich op de<br />

begane grond en eerste verdieping. De gevel van het complex<br />

is opgetrokken uit metselwerk. Merford Special Doors werd<br />

ingeschakeld om de benodigde roosters, roosterwanden en<br />

roosterdeuren te voorzien. “We zijn een totaalleverancier op<br />

dit vlak en kunnen de aannemer volledig ontzorgen,” zegt<br />

Gerard van Beest van Merford Special Doors. “Zo hebben we 24<br />

“De in- en uitrit van de<br />

parkeergarage is voorzien<br />

van twee kanteldeuren met<br />

geïntegreerde lamellenroosters<br />

die één geheel vormen met de<br />

lamellenroosterwanden”<br />

stuks ventilatieroosters in de gevel geleverd, alsmede diverse<br />

lamellenroosterwanden met geïntegreerde deuren, voorzien<br />

van elektronische toegangscontrole, voor de nodige ventilatie<br />

van de parkeergarage en de fietsenstalling. De in- en uitrit<br />

van de parkeergarage is voorzien van twee kanteldeuren met<br />

geïntegreerde lamellenroosters die één geheel vormen met de<br />

lamellenroosterwanden. Daarnaast hebben we nog diverse<br />

roosterpuien geleverd voor onder andere de traforuimte en de<br />

containerberging.” ›<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

23


“Het minimalistische ontwerp<br />

van het systeem wordt<br />

versterkt door het onzichtbare<br />

ontwateringssysteem”<br />

De lamellenwanden zijn volgens Van Beest uitgevoerd in<br />

Ducowall Solid W30Z, in een ventilerende en niet ventilerende<br />

variant. “Groot voordeel van deze wanden is dat ze esthetisch<br />

hetzelfde aanzicht hebben. Zo kun je een fraai gevelbeeld<br />

creëren en toch de benodigde ventilatie realiseren. Datzelfde<br />

geldt voor de lamellen in de kanteldeuren bij de in- en uitgang<br />

van de parkeergarage. Voor de toegang tot de fietsenstalling is<br />

ook het lamellensysteem toegepast op een Merford deur type<br />

MF51 (60 minuten brandwerend), voorzien van elektronische<br />

toegangscontrole door middel van een solenoid slot.”<br />

Sobere en slanke contouren<br />

Voor de ramen en profieldeuren had DAT Architecten volgens<br />

Mark van Rosmalen, architecten adviseur bij Reynaers<br />

Aluminium, zelf al de keuze gemaakt voor toepassing van<br />

het Reynaers CS 38-SL systeem. “De architect heeft onze hulp<br />

ingeschakeld om te beoordelen of het ontwerp ook technisch<br />

haalbaar is zoals voorgesteld met onze profielen. Dat bleek<br />

voor een groot deel van de woningen geen enkel probleem.<br />

De hoogbouw, het appartementencomplex daarentegen<br />

vroeg wel wat extra aandacht, vanwege de druk op de gevel<br />

op grotere hoogte. In opdracht van de architect hebben we<br />

dat reeds in het voorbereidingstraject doorberekend.”Door de<br />

sobere stijl en slanke contouren heeft het CS 38-SL-systeem<br />

dezelfde uitstraling als die van stalen kozijnen. Het systeem is<br />

volgens Van Rosmalen oorspronkelijk ontwikkeld als vervanger<br />

voor stalen ramen met respect voor het oude ontwerp,<br />

dankzij het geprofileerde neusje, maar met een thermisch<br />

verbeterde oplossing. “Het kan echter ook uitstekend dienst<br />

doen in nieuwbouw indien een slanke uitstraling wordt<br />

gevraagd. De aanzichtbreedte van het profiel bedraagt slechts<br />

38 millimeter. Het minimalistische ontwerp wordt versterkt<br />

door het onzichtbare ontwateringssysteem dat het gebruik<br />

van waterkapjes aan de buitenkant van de ramen overbodig<br />

maakt. Het systeem voldoet eveneens aan weerstandsklasse 2<br />

tegen inbraak en biedt zo een veilige oplossing.”<br />

Om de sfeer van de Piushaven in Lourdeskade door te trekken<br />

zal de kade langs de wijk compleet opnieuw worden ingericht.<br />

Zoals de naam al doet vermoeden, wordt Lourdeskade hierdoor<br />

echt een wijk aan het water. Toch zijn de bewoners via<br />

de nieuwe brug binnen enkele minuten in het centrum. Dat<br />

verklaart de slogan ‘stads leven, dorps wonen’. ❚<br />

Bouwinfo<br />

OPDRACHTGEVER<br />

Van de Ven Bouw en Ontwikkeling,<br />

Tilburg i.s.m. Gemeente Tilburg<br />

ARCHITECT<br />

DAT Architecten, Tilburg<br />

GEVELBOUWER<br />

VPG, Nieuwkuijk<br />

LEVERANCIER ROOSTERS EN DEUREN<br />

Merford Special Doors, Gorinchem<br />

PROFIELLEVERANCIER<br />

Reynaers Aluminium, Helmond<br />

24 GEVELBOUW.INFO


Beeld: AGC Glass Nederland<br />

Megabioscoop Kinepolis<br />

Transparant waar mogelijk,<br />

gesloten waar nodig<br />

Het is één van de grootste bioscopen van Nederland: de nieuwe megabioscoop Kinepolis aan de Centrumboulevard in<br />

Utrecht. Anders dan bij vele andere bioscopen, zien we dat het gebouw zich kenmerkt door de toepassing van grote<br />

ruiten in de gevel. “Transparant waar mogelijk, gesloten waar nodig”, vormde het uitgangspunt. Het geeft de bezoekers<br />

van het gebouw een optimale theatrale beleving en het maakt het pand aantrekkelijk en uitnodigend voor de omgeving.<br />

Bouwinfo<br />

OPDRACHTGEVER<br />

Kinepolis Group Gent<br />

ONTWERP<br />

Snelder Architecten, Bussum<br />

AANNEMER<br />

Aannemers STRABAG –<br />

Züblin & Van Laere<br />

GEVELBOUWER<br />

J.M. van Delft BV<br />

LEVERANCIER GLAS<br />

AGC Glass Nederland<br />

OPLEVERING<br />

December 2016<br />

AGC Glass leverde in totaal 1.695 m²<br />

beglazing voor het realiseren van<br />

het project. Tim Merewood van J.M.<br />

van Delft gevelbouwers: “Het meeste<br />

kenmerkende aan de gevel zijn de<br />

grote ruiten, van ca. 8 tot 13 m² per<br />

ruit. Daarbij vind ik zelf het kleurenspel<br />

ook erg mooi; de gouden beplating<br />

in combinatie met de donkere beglazing.<br />

Het maakt het een in het oog<br />

springend gebouw.” Het gebouw heeft<br />

een sterk verbindende functie met op<br />

de begane grond, naast de entree een<br />

ruime Foodcourt, die zowel vanuit de<br />

Centrumboulevard als vanuit de bioscoop<br />

te betreden is. En er is een directe<br />

verbinding met de Jaarbeurs, die voor<br />

congressen en evenementen gebruik<br />

kan maken van een deel van de bioscoopvoorzieningen.<br />

Koen Verschuuren, projectleider AGC<br />

Glass: “We zijn erg trots dat we, na<br />

het Kinepolis project in Breda, weer<br />

mochten meewerken aan de totstandkoming<br />

van dit prachtige gebouw.<br />

Aangezien we grote ruiten hebben<br />

toegepast, zijn er ook behoorlijk<br />

dikke glassamenstellingen gebruikt.<br />

Om toch optimale transparantie te<br />

garanderen, hebben we AGC Clearlite<br />

toegepast. Dat voorkomt dat het glas<br />

door de gelaagdheid een donkerdere<br />

uitstraling krijgt.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

25


Toegangssluis kantoorpand<br />

Tilburg<br />

Leverancier toegangssluis: record Benelux<br />

Gezocht werd naar een automatische<br />

toegangsoplossing waarbij de bezoekersstromen<br />

soepeler verlopen, maar<br />

de absolute monitoring en controle van<br />

de in- en uitgaande personen gehandhaafd<br />

blijft.<br />

In het Tilburgse kantoorpand konden de<br />

ruim 800 werknemers zichzelf met een<br />

toegangspassysteem toegang verschaffen<br />

tot het gebouw. Het betreden en<br />

verlaten van het pand ging via kleine<br />

tourniquets met vier deurvleugels.<br />

Echter werden deze tourniquets als<br />

'benauwend' en gebruiksonvriendelijk<br />

ervaren. Bovendien was dit gevoelige<br />

systeem vaak onderhevig aan storingen.<br />

De oplossing werd gevonden in de<br />

vorm van de Record R 62 Toegangssluis<br />

met intelligent toegangs controle<br />

systeem en een scala aan beveiligingsniveaus.<br />

Deze cilindervormige sluis<br />

met ronde schuifdeuren biedt een<br />

hoogwaardig toegangscontroleniveau<br />

voor een volledige beheersing van de<br />

personenstroom. De wisselwerking<br />

tussen geavanceerde technologie<br />

en bewezen bouwkundige technieken<br />

maakt een veilige en beveiligde<br />

toegangscontrole mogelijk voor<br />

kwetsbare en speciaal beschermde<br />

gebieden, zoals banken, vliegvelden<br />

en soortgelijke omgevingen.<br />

Victor J. Koningsbergergebouw<br />

Utrecht<br />

Opdrachtgever Universiteit Utrecht<br />

Architect<br />

Ector Hoogstad Architecten<br />

Aannemer<br />

Züblin Nederland B.V.<br />

<strong>Gevelbouw</strong>er Rollecate Groep<br />

Leverancier draaideur Boon Edam Nederland B.V.<br />

gebouw zijn lichtheid, openheid en transparantie.<br />

Deze eigenschappen komen terug in de gevel<br />

en spelen ook bij de hoofdentree een belangrijke<br />

rol. De tourniquetdeur is in z’n geheel zo’n<br />

negen meter hoog. Boven de tourniquet is een<br />

cilinder met verlichting erin geplaatst, die als<br />

een baken de entree aangeeft.<br />

Met de glazen wanden, transparante gevel en<br />

LED-verlichting springt het Victor J. Koningsberger<br />

gebouw op de Uithof in Utrecht meteen in<br />

het oog. Het nieuwe gebouw voor de faculteiten<br />

Geowetenschappen, Bètawetenschappen en<br />

Geneeskunde is ontworpen door Ector Hoogstad<br />

Architecten. De hoofdentree bestaat uit<br />

een custom-made draaideur van Boon Edam<br />

en is volledig in glas uitgevoerd. Directeur en<br />

projectarchitect Joost Ector: “De entree moest<br />

functioneel en herkenbaar zijn, maar ook bij<br />

het verhaal van het gebouw horen.” De centrale<br />

thema’s in het ontwerp van dit iconische<br />

26 GEVELBOUW.INFO


Villa<br />

Culemborg<br />

In Culemborg, achter de dijk die de Goilberdingerwaard<br />

scheidt van het achterland,<br />

ligt de nieuwe woonboerderij van<br />

Janet en Joris. De VAB-regeling stond hen<br />

toe de oude opstallen te slopen en hun<br />

droomhuis te realiseren. Met een paar<br />

restricties. De inhoud van de nieuwbouw<br />

mocht niet groter zijn dan 600<br />

kubieke meter en door de ruime afstand<br />

tot de dijk moest de woning de uitstraling<br />

van een boerenschuur krijgen.<br />

Door goed te luisteren kon architect<br />

Raymond de Lange van Caetshage<br />

de bewonerswensen omzetten in een<br />

leefbaar geheel. ‘Omdat we het prachtige<br />

vergezicht aan de achterzijde<br />

naar binnen wilde halen, hebben we<br />

Methermo ® XL schuifpuien ingezet. Door<br />

de minimale omlijsting wordt maximaal<br />

contact verkregen tussen binnen en<br />

buiten. Zeker in de keuken, waar de vloer<br />

doorloopt in het terras, komt dit systeem<br />

mooi tot zijn recht.’<br />

Opdrachtgever<br />

Aannemer<br />

Architect<br />

<strong>Gevelbouw</strong>er<br />

Particulier<br />

Gebr. Van der Netten van Stigt<br />

Architectenbureau Caetshage<br />

Metaglas<br />

Drinkwaterproductiebedrijf Van Heek<br />

Zeddam<br />

Drinkwaterbedrijf Vitens heeft haar<br />

oude productielocatie Van Heek vervangen<br />

door een nieuwe waardoor meer en<br />

zachter drinkwater geproduceerd kan<br />

worden. Het bedrijf produceert jaarlijks<br />

3,75 miljoen kubieke liter water en<br />

voorziet 70.000 bewoners van gemeente<br />

Montferland en omgeving van kraanwater.<br />

Het gebouw is volledig voorzien<br />

van houten dak- en wandbekleding,<br />

zodat het past in de natuurlijke omgeving.<br />

Kenmerkend aan het ontwerp is<br />

de vorm met zijn vele hoeken. De door<br />

Merford geleverde deuren in de buitengevel<br />

gaan door hun houten bekleding<br />

op in het gebouw. De technische realisatie<br />

hiervan is in nauw overleg met<br />

de architect tot stand gekomen. Deze<br />

stalen deuren zijn inbraakwerend<br />

uitgevoerd (weerstandsklasse 3), ter<br />

plaatse van de NSA-ruimte tevens<br />

geluidisolerend. De toegangsdeuren zijn<br />

deels voorzien van toegangscontrole. In<br />

Opdrachtgever<br />

Architect<br />

Aannemer<br />

Toegangs- en vluchtdeuren<br />

de pompruimte zijn twee waterdichte<br />

deuren geleverd die toegang bieden tot<br />

de reinwaterkelders.<br />

Vitens<br />

Rooding Architecten<br />

Salverda Bouw<br />

Merford<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

27


Tekst: Roel van Gils<br />

Beeld: Bauporte Design Entrances<br />

Indrukwekkende tourniquet<br />

markeert nieuwe entree WPC<br />

Het World Port Center is in 2000 als één van de eerste kantoorgebouwen op de Wilhelminapier in Rotterdam in<br />

gebruik genomen. Het gebouw is een ontwerp van architect Norman Foster en neemt een prominente plaats<br />

in op de Kop van Zuid, naast het voormalige hoofdkantoor van de Holland Amerika Lijn, nu beter bekend als<br />

Hotel New York. Omdat de oorspronkelijke entree afbreuk deed aan het eigenlijke ontwerp is besloten de<br />

entree te moderniseren met onder meer een indrukwekkende tourniquet van meer dan 5 meter hoog. ›<br />

28 GEVELBOUW.INFO


“De nieuwe 3-vleugelige tourniquet heeft een<br />

diameter van 3,32 meter, is maar liefst 5,47 meter<br />

hoog en is volledig custom-made ontwikkeld”<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

29


Het team van Graziosi Progetti architecten werd gevraagd de<br />

entree opnieuw vorm te geven met daarin een centrale rol<br />

voor het ontvangst en aanlanden. Het grootste dilemma van<br />

opdracht bevond zich volgens de architect aan de buitenzijde<br />

van het gebouw. De bestaande tourniquet was uit verhouding<br />

met de architectuur. Te laag, te breed, gedateerd en grof<br />

uitgevoerd. Kortom, weinig uitnodigend om het gebouw te<br />

betreden. Daarbij was de positie te ver van de gevel, waardoor<br />

het gevelaanzicht visueel werd verdeeld. De oplossing werd<br />

gevonden in een nieuw slank en hoog tourniquet met indirecte<br />

verlichting waarbij aan weerszijde van de tourniquet de<br />

gevel is ‘verdikt’ met dezelfde steen als de nieuwe vloer in de<br />

gehele entree.<br />

“Van de bestaande gevel<br />

was nauwelijks technische<br />

informatie beschikbaar én het<br />

oorspronkelijke profielsysteem<br />

was afwijkend<br />

en niet meer verkrijgbaar”<br />

Geïntegreerde LED-verlichting<br />

De nieuwe 3-vleugelige tourniquet heeft een diameter van<br />

3,32 meter, is maar liefst 5,47 meter hoog en is volledig<br />

custom-made ontwikkeld door Bauporte Design Entrances.<br />

“Anders dan de bestaande tourniquet met dichte wanden<br />

nodigt het nieuwe exemplaar bezoekers uit het World Port<br />

Center te betreden,” zegt Frank van Kan van Bauporte Design<br />

Entrances. “In nauw overleg met de architect zijn we tot de<br />

beste oplossing gekomen. Aanvankelijk was het de bedoeling<br />

de aandrijving in de bodem te verwerken, maar dat bleek<br />

technisch niet haalbaar. Zodoende is gekozen voor een tourniquet<br />

uit onze Royal-lijn met de aandrijving bovenop. Om<br />

toch de beoogde, slanke uitstraling te realiseren hebben we<br />

het dak van de tourniquet verjongd. Dat wil zeggen, van de<br />

oorspronkelijke 450 millimeter die nodig is om de aandrijving<br />

onder te brengen, is slechts een dunne rand van 250 millimeter<br />

zichtbaar. Uniek is ook de geïntegreerde LED-verlichting in<br />

het plafond die een volledig egaal lichtbeeld geeft.”<br />

EN 16005 gebruiksveiligheidsnorm<br />

De Royal-tourniquetdeur met hoge capaciteit is voortgekomen<br />

uit de allereerste entreedeuren die Bauporte Design<br />

30 GEVELBOUW.INFO


Entrances sinds 1908 geheel custom-made ontwikkelt en<br />

produceert. “Wij bouwen alles op maat. Onze kracht zit hem<br />

vooral in de afmetingen van de tourniquetdeuren. Niemand<br />

bouwt zulke hoge en slanke exemplaren zoals wij doen,”<br />

benadrukt Van Kan. “De basis van de Prestige-tourniquet<br />

in het World Port Center bestaat uit een rvs-frame met een<br />

oppervlakte afwerking van geborsteld rvs. De aandrijving is<br />

volledig automatisch en door de nieuwste sensortechniek<br />

voldoet de tourniquet aan de EN 16005 gebruiksveiligheidsnorm<br />

voor personenverkeer. We hebben het project bij het<br />

World Port Center van A tot Z begeleid, van ontwerp en<br />

fabricage tot plaatsing en oplevering. Daarnaast verzorgen we<br />

vanzelfsprekend ook service en onderhoud.”<br />

Tochtsluis<br />

Achter de nieuwe tourniquet werd een nieuwe tochtsluis<br />

geplaatst. Verkeerstromen gaan dus niet rechtdoor naar<br />

binnen, maar worden gesplitst in twee stromen aan weerszijden<br />

voor een meer gelijkmatige instroom in de hal. De sluis<br />

zorgt er tevens voor dat de lange hal wordt verdeeld in twee<br />

kleinere delen, dat creëert meer intimiteit en menselijke maat.<br />

“De sluis bestaat uit gevelpuien van een meter of 6 hoog,” zegt<br />

Peter Muller van Portalume, verantwoordelijk voor de sluis en<br />

het ‘aanhelen’ van de gevel. “De sluis is opgebouwd uit profielen<br />

van het Reynaers CS 59-systeem, omdat de isolatiewaarde<br />

van de binnenpui niet leidend was en omdat in dit systeem<br />

vrij eenvoudig de schuifdeuren zijn te realiseren.”<br />

De moeilijkheidsgraad voor Portalume zat hem niet zozeer in<br />

het realiseren van de tochtsluis, maar vooral in het ‘aanhelen’<br />

van de bestaande gevel met nieuwe tourniquet en nieuwe<br />

vluchtdeuren. “In de gevel hebben we namelijk ook diverse<br />

vluchtdeuren aangebracht uitgevoerd in het type Reynaers<br />

CS 77-systeem, omdat hier de isolatiewaarde wél bepalend is.”<br />

Anders dan vooraf gedacht bleek de bestaande gevel van<br />

het World Port Center gekit. Muller: “Dat bracht de nodige<br />

Bouwinfo<br />

OPDRACHTGEVER<br />

Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Amsterdam<br />

OORSPRONKELIJKE ARCHITECT<br />

Norman Foster<br />

ARCHITECT UPDATE ENTREE<br />

Graziosi Progetti, Den Haag<br />

AANNEMER<br />

Heembouw, Roelofarendsveen<br />

GEVELBOUWER<br />

Portalume, Kwintsheul<br />

PROFIELLEVERANCIER<br />

Reynaers, Helmond<br />

LEVERANCIER TOURNIQUET<br />

Bauporte Design Entrances, Hoofddorp<br />

uitdagingen met zich mee om de vluchtdeuren te realiseren.<br />

Van de bestaande gevel was bovendien nauwelijks technische<br />

informatie beschikbaar én het oorspronkelijke profielsysteem<br />

was afwijkend en niet meer verkrijgbaar. Om toch<br />

dezelfde uitstraling te verkrijgen hebben we zetwerk over de<br />

nieuwe profilering geplaatst. Een mooie uitdaging met een<br />

hoge moeilijkheidsgraad, maar met een prachtig resultaat,”<br />

besluit Muller. Het gebouw heeft een onderscheidende entree<br />

gekregen, zowel vanaf de straat als vanuit de parkeerkelders<br />

met nieuwe signing, eenheid in kleur en materiaal, en de<br />

bezoekers verdelen zich gelijkmatig over de entreezone heen.<br />

Kortom, een geslaagd project. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

31


Beeld: SKG-IKOB Certificatie<br />

Kwaliteitsborging gaat verder<br />

dan de fabriekspoort<br />

Impactbeproeving uitgevoerd op locatie.<br />

De eindkwaliteit van gevelelementen wordt voor een belangrijk deel bepaald tijdens de processen die plaatsvinden<br />

na de productie. Daarbij moet gedacht worden aan processen zoals opslag, transport en montage,<br />

maar ook de resterende bouwfase. Bij de bedrijven in de branche is dit besef ook aanwezig. Vandaar dat er<br />

op initiatief van de sector zelf bouwplaatskeuringen zijn ingevoerd.<br />

Productie<br />

Bij een groot deel van de bedrijven in de<br />

gevelbranche, zoals bij de bedrijven die<br />

aangesloten zijn bij de VMRG, wordt veel<br />

aandacht besteed aan de borging van de<br />

productkwaliteit in de fabriek. Tijdens<br />

de productie wordt met interne kwaliteitscontroles<br />

bewaakt dat de producten<br />

geproduceerd worden zoals bij de engineering<br />

is bepaald. SKG-IKOB houdt, in<br />

het kader van het VMRG-Keurmerk of<br />

het KOMO-keurmerk, met periodieke<br />

keuringen onafhankelijk toezicht op het<br />

functioneren van het kwaliteitssysteem<br />

en het realiseren van de vereiste productkwaliteit.<br />

De mate waarin aandacht aan<br />

kwaliteitsbewaking wordt gegeven is<br />

veelal afhankelijk van de complexiteit<br />

van de projecten of de te leveren gevelelementen.<br />

We zien dat gevelbouwers zeker<br />

bij complexere projecten en gevels in de<br />

engineeringsfase diverse beproevingen<br />

uitvoeren om er zeker van te zijn dat<br />

de prestaties die gevraagd worden ook<br />

behaald worden.<br />

Focus verbreden naar montage<br />

De combinatie van de interne controles<br />

door de gevelbouwers en het onafhankelijk<br />

toezicht van SKG-IKOB zorgt ervoor<br />

32 GEVELBOUW.INFO


dat de kwaliteit van de productie goed<br />

beheerst is. Een kwalitatief goed product<br />

is de basis voor een tevreden opdrachtgever,<br />

echter wordt ook een belangrijk deel<br />

van de kwaliteit bepaald na de productie.<br />

Het is merkbaar dat er vanuit de bedrijven<br />

in de branche meer aandacht komt voor<br />

kwaliteitsborging op de bouwplaats. Dat is<br />

ook de reden dat een bouwplaatskeuring<br />

onderdeel uitmaakt van de keuringen<br />

die SKG-IKOB voor het VMRG-Keurmerk<br />

uitvoert. Daarbij ligt de focus op aspecten<br />

zoals het aanbrengen van afdichtingsmaterialen,<br />

bevestigingsmiddelen en het<br />

bouwkundig kader. De kwaliteit van deze<br />

aspecten is van cruciaal belang voor het<br />

realiseren van een tevreden opdrachtgever.<br />

In de praktijk ervaren de inspecteurs<br />

van SKG-IKOB dat problemen als luchten<br />

waterlekkage voorkomen kunnen<br />

worden door een goede kwaliteitscheck<br />

op de bouwplaats.<br />

Zeker van kwaliteit<br />

Opdrachtgevers willen graag zeker zijn<br />

van kwaliteit van hun project. Een bouwplaatskeuring<br />

biedt deze zekerheid. Door<br />

betere kwaliteitsborging gedurende de<br />

montagefase worden kwaliteitsproblemen<br />

achteraf voorkomen. Daarbij moet<br />

bijvoorbeeld gedacht worden aan het<br />

uitvoeren van een lucht- en waterdichtheidsbeproeving<br />

op het eerste gevelelement<br />

dat volgens het montageprincipe<br />

van het project is geplaatst. Hiermee<br />

wordt, voorafgaand aan seriematige<br />

montage, vastgesteld of de uitvoering<br />

correct is en de vereiste prestaties<br />

behaald worden. Maar ook periodieke<br />

projectinspecties tijdens de montage<br />

dragen bij aan het borgen van het behalen<br />

van de vereiste eindkwaliteit. Tijdens<br />

deze inspecties kan op meerdere aspecten<br />

gelet worden en zijn kwaliteitsproblemen<br />

vroegtijdig te signaleren, waardoor deze<br />

bij de montage van volgende gevelelementen<br />

voorkomen kunnen worden.<br />

Uitvoering lucht- en waterdichtheidsmeting tijdens de bouwfase.<br />

Beproevingen en inspecties<br />

Door de brede deskundigheid en inzetbaarheid<br />

van de inspecteurs van SKG-<br />

IKOB kan toezicht op de bouw naar eigen<br />

behoefte worden ingevuld. Gedurende de<br />

montagefase van een bouwproject zal de<br />

omvang en de frequentie van de inspectie<br />

afhankelijk zijn van de kwaliteitsrisico’s<br />

binnen het project. Een inspectie heeft<br />

vrijwel altijd een visueel karakter, terwijl<br />

een beproeving een objectieve vaststelling<br />

is van het voldoen aan de eisen<br />

die gesteld worden. Op de bouwplaats<br />

kunnen beproevingen uitgevoerd worden<br />

op veel voorkomende aspecten zoals<br />

lucht- en waterdichtheid, doorbuiging,<br />

bedieningskrachten en doorvalveiligheid.<br />

De ervaring leert dat kwaliteitsborging<br />

in de beginfase van het montagetraject<br />

veel kan bijdragen aan verhoging van de<br />

eindkwaliteit van het geleverde product<br />

en daarmee aan verhoging van de tevredenheid<br />

van de opdrachtgever. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

33


Bright Inspirations<br />

motor<br />

column<br />

Bij het bouwen van opgevoerde, luchtgekoelde<br />

VW motoren (al lang een<br />

grote hobby van me) heb ik geleerd dat<br />

er een gouden regel is bij het selecteren<br />

van componenten en het vaststellen<br />

specificaties: van de factoren<br />

snel, betrouwbaar, goedkoop mag je<br />

er slechts twee kiezen. Een goedkope<br />

motor is dus nooit snel èn betrouwbaar.<br />

Noch is een betrouwbare, snelle<br />

variant goedkoop. Et cetera.<br />

Zo simpel is het in de bouw eigenlijk<br />

ook. Ooit een zeer snel gerealiseerd,<br />

superhoogwaardig gebouw gezien dat<br />

voor een luttel bedrag is neergezet?<br />

Ze bestaan vast, maar zijn de grote<br />

uitzondering die de regel bevestigen.<br />

En al helemaal in deze tijd waarin<br />

de bouwproductie snel groeit en je<br />

achteraan de rij moet aansluiten als je<br />

wil bouwen.<br />

Toch zien we dat opdrachtgevers<br />

steeds vaker op zoek zijn naar een<br />

exotische combinatie van een hoogwaardig<br />

gebouw, gegoten in een ultra<br />

snel traject en daarbij tevens een laag<br />

budget hanteren.<br />

Nu kunnen we in de ontwerpfase<br />

aardig meekomen als het op snelheid<br />

en kwaliteit aankomt, maar als er<br />

aanbesteed en gebouwd moet gaan<br />

worden, liggen de kaarten vaak weer<br />

heel anders. Daar waar de aannemerij<br />

een paar jaar terug elke klus aannam<br />

tegen vrijwel altijd een (te) lage prijs<br />

zien we dat de markt nu langzaam<br />

omslaat van een opdrachtgevers- naar<br />

een opdrachtnemers-markt. Het wordt<br />

tijd dat opdrachtgevers de keuze gaan<br />

maken uit kwaliteit, kosten en snelheid.<br />

Al vrees ik dat die keuze al voor<br />

ze gemaakt is: de bouw als motor van<br />

de economie zal gauw vooral weer snel<br />

en goedkoop zijn. En die kwaliteit komt<br />

wel weer bij de volgende crisis. ❚<br />

ir. Joost Heijnis (Menaldumadeel, 1977)<br />

studeerde bouwkunde aan de Technische<br />

Universiteit Delft en studeerde af als<br />

bouwtechnoloog. Heijnis werkt sinds<br />

2002 bij cepezed, waar hij projectarchitect<br />

is van grote utiliteitsprojecten en<br />

daarnaast participeerde hij in verschillende<br />

onderzoeksprojecten met externe<br />

partners als TNO en ECN. Zowel in 2005<br />

als 2007 behaalde hij met zijn team een<br />

eervolle vermelding bij de Jonge Architecten-prijsvraag<br />

van de BNA. Heijnis<br />

was van 2012 tot 2016 voorzitter van<br />

het innovatieplatform Booosting. Ook<br />

neemt hij regelmatig zitting in diverse<br />

jury’s en adviescommissies.<br />

Het dossier over slimme gevelbouwoplossingen is te volgen op www.vmrg.nl onder Thema’s/Bright Inspirations.<br />

34<br />

GEVELBOUW.INFO


auporte.nl<br />

World Port Center, Rotterdam<br />

Bauporte Design Entrances BV Zandsteen 14<br />

2132 MR Hoofddorp<br />

Postbus 558<br />

2130 AN Hoofddorp<br />

T +31 (0)23 55 75 924<br />

F +31 (0)23 55 75 923<br />

E sales@bauporte.com


Amsterdam | De Pontsteiger<br />

Tekst: Roel van Gils<br />

Beeld: Siegenia<br />

Maatwerk<br />

hang- en sluitwerk<br />

voor De Pontsteiger<br />

Aan de kop van de lange pier aan het IJ in Amsterdam wordt gebouwd aan een heus icoon. Het spectaculaire<br />

ontwerp van appartementencomplex De Pontsteiger, waarvan de oplevering staat gepland voor de<br />

zomer van 2018, wordt steeds beter zichtbaar. Rollecate is verantwoordelijk voor de buitenschil en heeft<br />

bewust gekozen voor hang- en sluitwerk van Siegenia.<br />

Bovenin De Pontsteiger bevindt zich het duurste penthouse van Nederland.<br />

“Om geen kostbare<br />

binnenruimte verloren te<br />

laten gaan, is in plaats van<br />

een draai-/kiepraam gekozen<br />

voor een schuif-/kiepraam”<br />

36 GEVELBOUW.INFO


Amsterdam | De Pontsteiger<br />

De gevel bestaat uit een combinatie van betonnen elementen voorzien van siersteenstrips met aluminium kozijnen enerzijds en een vliesgevel anderzijds.<br />

In juni <strong>2017</strong> werden beide torens van De Pontsteiger op hoogte met<br />

elkaar verbonden via een stalen brugconstructie. Het vormt de basis<br />

van de unieke stoelvorm, kenmerkend aan het ontwerp van Arons en<br />

Gelauff architecten. Op de begane grond komen straks commerciële<br />

ruimten in de vorm van paviljoens. Op de tweede verdieping begint<br />

het woongebouw waar zich voornamelijk twee- of driekamerappartementen<br />

bevinden met ruime balkons. Het totale complex wordt 90<br />

meter hoog en biedt ruimte aan 252 appartementen, waarvan 66<br />

luxe penthouses. Bovenin De Pontsteiger bevindt zich het duurste<br />

penthouse van Nederland.<br />

Schuif-/kiepraam<br />

De gevel bestaat uit een combinatie van betonnen elementen voorzien<br />

van siersteenstrips met aluminium kozijnen enerzijds en een vliesgevel<br />

anderzijds. Voor de ramen en deuren maakt Rollecate gebruik van<br />

systeemhuis Kawneer met hang- en sluitwerk van Siegenia. “We<br />

leveren just-in-time ons LM5200 en LM5200 PSK iP-beslag, wat staat<br />

voor parallel-schuifkiep,” licht Marten van Dijk van Siegenia toe. “Daarnaast<br />

hebben we een aantal unieke beslagen geleverd die de grotere<br />

elementen tot 170 kilogram en zo’n 3 meter hoog het hoofd bieden.”<br />

John Mulder van Rollecate is zeer te spreken over de wijze waarop<br />

Siegenia dergelijke projecten aanvliegt. “Ze staan ons desgevraagd<br />

met raad en daad bij. Zo hebben we voor De Pontsteiger samen in<br />

het voortraject een testopstelling gemaakt. Dit om te beoordelen of<br />

de wind- en waterdichtheid tot 650 Pascal (in plaats van de gebruikelijke<br />

600 Pascal) bij de grotere elementen gegarandeerd kan worden.<br />

Ook hebben ze ons geassisteerd bij de keuze voor een passende<br />

oplossing aangaande de schuif-kiepramen.” Van Dijk: “Om geen<br />

kostbare binnenruimte verloren te laten gaan, is in plaats van een<br />

draai-/kiepraam gekozen voor een schuif-/kiepraam met behulp van<br />

ons parallel-schuifkiep beslag. Die toepassing is redelijk ongebruikelijk,<br />

vanwege het compacte formaat van het raam tot 1,50 meter; het<br />

is geen doorgang.”<br />

Industriële verpakking<br />

Siegenia belevert Rollecate zoals gezegd just-in-time én op een<br />

industriële manier. Van Dijk: “We leveren het beslag in een industriële<br />

grootverpakking (iP). Alle onderdelen van het beslag worden bij ons<br />

los van elkaar verpakt. Een verwerker die ramen en deuren op een<br />

industriële wijze produceert, hoeft de onderdelen dus niet meer van<br />

elkaar te scheiden. Dat scheelt aanzienlijk in tijd en kosten. En zo<br />

proberen we ook op die manier mee te denken met de verwerker.”<br />

Mulder kan dat beamen: “Siegenia heeft ons op alle mogelijke manieren<br />

bijgestaan om gezamenlijk tot een optimaal resultaat te komen.”<br />

Voor Siegenia is De Pontsteiger een prachtig project, ondanks dat<br />

het qua aantallen niet tot de grootste projecten behoort. Van Dijk:<br />

“In totaal leveren we zo’n 700 stuks van onze LM5200-serie en 200<br />

exemplaren van de LM5200 PSK. Op afroep leveren we aan Rollecate.<br />

Het project loopt nog wel even.”<br />

Naar verwachting krijgen de eerste bewoners in de zomer van 2018<br />

de sleutel van hun appartement. Aan het einde van 2018 moet het<br />

hele project, inclusief horeca op de begane grond, klaar zijn. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

37


Keyless 3<br />

Deuren die eenvoudig en zelfstandig kunnen openen en sluiten:<br />

Dat is Ruimtecomfort.<br />

➊ Door de Bluetooth-Functie van uw mobiel, vindt er persoonlijke herkenning plaats en<br />

ontgrendeld/vergrendeld de deur vanzelf. ➋ Wanneer de deur sluit, vallen de zwenkhaken<br />

en pennen meteen op meerdere punten in het slot. De vergrendeling is volledig zonder<br />

sleutel. ➌ Uw individuele wensen regelt u eenvoudig via de persoonlijke app. Ontdek het<br />

Ruimtecomfort, dat bij u past. www.raumkomfort.com<br />

SIEGENIA Raamsystemen · Deursystemen · Comfortsystemen


Wat als… je € 48.000 kunt<br />

besparen op bouwkosten?<br />

GOED ISOLEREN EN SLANK BOUWEN LOONT!<br />

UNIEK:<br />

lambdawaarde<br />

0,018 W/m·K<br />

MORE<br />

SPACE<br />

FOR<br />

EVERYONE<br />

.COM<br />

Dé nieuwe standaard in spouwmuurisolatie<br />

Innovaties wisselen elkaar in rap tempo af, standaarden veranderen.<br />

Van een vochtig kasteel met dikke muren, naar toekomstbestendig en<br />

zeer slank bouwen. Kingspan Insulation zet met de Kooltherm ® K108<br />

Spouwplaat dé nieuwe standaard voor spouwdetails.<br />

Door de uniek lage lambdawaarde van 0,018 W/m·K en geringe dikte<br />

bespaar je bij een project van 26 nul-op-de-meterwoningen ruim<br />

€ 48.000 ten opzichte van het gebruik van minerale wol.<br />

Bekijk uw voordeel op www.morespaceforeveryone.com


Drunen | Sporthal Dillenburcht<br />

Tekst: Jerry Nijssen<br />

Beeld: MSP Dak & Wand<br />

Geen uitdaging te hoog!<br />

Als allround dak- en gevelspecialist heeft MSP Dak & Wand uit Heerenveen een opmerkelijke voorkeur. “Wij<br />

zoeken écht naar de moeilijke projecten, omdat dáár onze kracht zit,” zo stelt Jesmer Kuiper, Project Manager.<br />

“De nieuwbouw van sporthal Dillenburcht in Drunen met een bijzondere buitengevel van strekmetaal is hier een<br />

perfect voorbeeld van.”<br />

Kuiper: “Sporthal Dillenburcht is een ontwerp van De Twee Snoeken.<br />

De aannemer is in november 2016 met de bouw gestart. De sporthal<br />

heeft in feite een dubbele gevel. De kern van het gebouw is een<br />

staalconstructie. Hierop hebben we een bouwkundige en isolerende<br />

binnenschil bestaande uit antraciete sandwichpanelen van Cladding<br />

Point gemonteerd. Deze panelen zaten er al vrij snel omheen, waardoor<br />

het gebouw al in een vroegtijdig stadium wind- en waterdicht<br />

was. Op dit moment zijn we bezig met de esthetische buitenschil<br />

van het gebouw. De buitengevel is van geanodiseerd strekmetaal en<br />

daar zit ook meteen een stuk van de complexiteit van dit project.<br />

Omdat strekmetaal open is, is het een ideaal product voor balustrades,<br />

schuttingen, balkonhekken en dergelijke. Strekmetaal wordt<br />

door gevelbouwers niet zo vaak toegepast. Het bijzondere aan het<br />

in dit project toegepaste strekmetaal is het gatenpatroon. De gaten<br />

variëren in grootte. Aan de onderkant van de platen zijn de gaten klein<br />

en er zit een verloop in naar grote gaten boven. Het gatenpatroon<br />

“Het bijzondere aan het in dit<br />

project toegepaste strekmetaal<br />

is het gatenpatroon”<br />

moet over de hele gevellengte, dus ook om de hoeken gelijkmatig<br />

doorlopen. Voor zover ik weet, is strekmetaal op deze manier nog<br />

nooit toegepast.”<br />

Allround dak- en gevelbedrijf<br />

MSP Dak & Wand is een allround dak- en gevelbedrijf. Kuiper: “Wij<br />

zijn gespecialiseerd in staal en aluminium en verzorgen het volledige<br />

traject vanaf de engineering, het maken van werktekeningen, het<br />

40 GEVELBOUW.INFO


Drunen | Sporthal Dillenburcht<br />

bestellen, het afleveren tot en met uitvoering en montage. Een ander<br />

aansprekend project is de nieuwbouw van Thialf. Maar we doen ook<br />

veel renovatieprojecten, onder meer het restylen van bedrijfshallen.<br />

Gevelrenovatie is niet alleen een uitstekende manier om een gebouw<br />

er weer als nieuw uit te laten zien. Het is tegelijkertijd het ideale moment<br />

om isolatiewaardes te verbeteren en andere energiebesparende maatregelen<br />

door te voeren. MSP heeft een platte organisatie met korte<br />

lijnen tussen de werkvoorbereiders, de projectleiders en de monteurs<br />

op de bouw. Onze tekenaars denken graag mee in het proces en<br />

komen vaak met originele en kostenbesparende oplossingen.” ❚<br />

‘Bij het nieuwe Thialf hoort<br />

een spectaculaire wand!<br />

Wij bedachten de creatieve<br />

oplossing...’<br />

Businesspark Friesland-West 31 • 8447 SL Heerenveen • 0513 63 10 63 • www.msp-dakenwand.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

41


Tekst en beeld: FAC<br />

Architecturaal bezoek<br />

aan Rotterdam<br />

De FAC - Federatie Aluminium Constructeurs – organiseerde op 9 en 10 juni een architecturaal bezoek aan<br />

Rotterdam. Een 30-tal aluminium constructeurs fietsten langs bijzondere gevelprojecten in Rotterdam. Het<br />

mooie weer en de inside-information van gidsen uit de gevelbranche zorgden voor een geslaagde ervaring.<br />

De uitstap begon in de lounge van het Nhow hotel, gelegen in De<br />

Rotterdam. Deze torenblok van 149 meter hoog is ontworpen door<br />

Rem Koolhaas (OMA) met het idee dat het gebouw een verticale stad<br />

is. Neem alle verschillende gebouwfuncties, appartementen, kantoren,<br />

winkels, hotel, cafés, restaurants, fitness,… projecteer die verticaal en<br />

je bekomt een stad in de hoogte met 44 verdiepingen. De verschillende<br />

functies zijn in blokken gegroepeerd, maar de gebruikers ontmoeten<br />

elkaar op verschillende plaatsen in het gebouw.<br />

Bovenop de gezamenlijke sokkel, die een 6-tal verdiepingen omvat,<br />

staan de torens die ten opzichte van elkaar verspringen. Hoewel de<br />

torens elkaar in het oorspronkelijke ontwerp niet raakten, zijn ze toch<br />

met elkaar verbonden om het gebouw constructief te vereenvoudigen<br />

en om de prijs te drukken.<br />

Het Timmerhuis.<br />

Groepsfoto voor de Markthal.<br />

Toen alle deelnemers aangekomen waren, werden de gidsen van AGC<br />

en Kawneer, sponsors van deze uitstap, aan de groep voorgesteld.<br />

Beide bedrijven kunnen in Rotterdam heel wat mooie projecten onder<br />

hun naam schrijven. We zochten de fietsen op en kwamen meteen<br />

aan het meest vermoeiende stuk van de fietsrit: met wat tegenwind<br />

over de helling van de Erasmusbrug. Door de geknikte pylonen kreeg<br />

de brug de bijnaam ‘De Zwaan’. Tijdens de rit door de omgeving van<br />

het Museumpark kregen we weetjes en sappige verhalen te horen van<br />

Anton Peters (AGC), zelf ook een rasechte Rotterdammer. In de buurt<br />

van Weena werden de fietsen geparkeerd om te voet enkele nabij<br />

gelegen torens te bezichtigen.<br />

Federatie Aluminium Constructeurs<br />

De Federatie Aluminium Constructeurs zet zich reeds 10<br />

jaar in voor aluminium schrijnwerkers en gevelbouwers door<br />

belangenbehartiging, informatieoverdracht, opleidingen en<br />

alertheid naar sociale fraude. Via een kwaliteitskeurmerk,<br />

dat door onafhankelijke keuringsinstanties gecontroleerd<br />

wordt, onderscheiden FAC-constructeurs zich op kwalitatief<br />

vlak en bieden ze gegarandeerde kwaliteit aan bouwheren,<br />

architecten en studiebureaus. www.fac-belgium.eu<br />

42 GEVELBOUW.INFO


Architecturaal bezoek aan Rotterdam<br />

Skyline Kop van Zuid.<br />

De Markthal.<br />

Bij Calypso kregen we uitleg van Mark Vorsselmans, gevelconstructeur<br />

van dit 70 meter hoge gebouw ontworpen door Alsop Architects.<br />

Technische details, zoals de pigmentering van de rode panelen in<br />

glas en de uitstekende vinnen om aan de eisen van brandoverslag te<br />

voldoen, werden toegelicht. Calypso bestaat uit 407 appartementen,<br />

kantoren, winkels en een parkeergarage.<br />

Bij het First XL gebouw gingen we binnen en namen we de lift naar<br />

boven waar we konden genieten van het panorama over de stad. Bas<br />

Aarts van Kawneer presenteerde wat de bijdrage van Kawneer was<br />

in dit herontwikkelingsproject van het kantorencomplex. Hij toonde<br />

enkele technische snedes van verschillende projecten om de flexibele<br />

en innovatieve mogelijkheden te schetsen die ze als profielleverancier<br />

te bieden hebben.<br />

Na een drankje en een hapje in Brasserie Engels, tegenover het First XL<br />

gebouw, werd de fietstocht verdergezet langs het recent vernieuwde<br />

Centraal Station, met zijn unieke vorm, en het prachtige Timmerhuis,<br />

als een wolk van staal en glas, richting Markthal.<br />

De Markthal is ontworpen door het Nederlandse architectenbureau<br />

MVRDV. Het gebouw omvat appartementen, een parkeergarage en<br />

een overdekte markt met winkelruimte en horeca.<br />

Het gebouw heeft een hoefijzervorm en is aan de kopse zijden voorzien<br />

van een glazen gevel. De meeste glaspanelen zijn vierkant en zijn<br />

opgehangen aan een kabelnetgevel van 34 meter hoog en 42 meter<br />

breed. Het is daarmee de grootste in zijn soort in Europa. Ook op dagen<br />

met een hoge windbelasting, wanneer de gevels tot een halve meter<br />

ingedeukt worden, is de constructie veilig voor voorbijgangers.<br />

De Calypso.<br />

Omwille van beleidsregels is er een verplichting om voor een percentage<br />

van de kostprijs kunst op te nemen in openbare gebouwen. Zo is de<br />

binnengevel van de Markthal bekleed met een prachtig kunstwerk van<br />

11.000 vierkante meter. De kunstenaars willen de kinderlijke verwondering<br />

oproepen die je onder andere ervaart bij ‘Alice in Wonderland’. Het<br />

kunstwerk is gedrukt op 4.000 geperforeerde staalplaten.<br />

De fietstocht leidde ons terug langsheen het gebouw De Brug Unilever,<br />

eveneens een gevelconstructie van Vorsselmans en de Hef, een buiten<br />

gebruik gestelde spoorwegbrug. Op de Wilhelminakade, nabij het hotel,<br />

liggen nog veel uitdagen projecten dicht bij elkaar, zoals het Pakhuis<br />

Meesteren, Zuiderspoort Parkstad, het Berlagehof, Montevideo en<br />

Karel Doorman, die ook vermeld werden in de documentatie voor de<br />

deelnemers. Op het uiteinde van de kop van Zuid staat hotel New<br />

York. Hier lag de oude vertrekplaats van de oude Holland-Amerika lijn<br />

waar vele gelukszoekers hun reis naar Amerika begonnen. Het hotel<br />

is gevestigd in het voormalige directiegebouw. Pas in 1996 werd het<br />

schiereiland pas goed aangesloten bij het centrum via de Erasmusbrug.<br />

Momenteel valt het gebouw minder op door de nieuwe hoogbouw.<br />

Na deze educatieve fietstocht was er even tijd om op te frissen en we<br />

spraken af bij de taxiboot voor een ritje naar de overkant, waar we<br />

verwacht werden in The Harbour Club. Tijdens het aperitief en het diner<br />

werd er genetwerkt tussen de constructeurs en konden we napraten<br />

over de uitstap, de werking van FAC en de inzet van de bestuurders<br />

tijdens het 10-jarige bestaan van de vereniging. De sfeer was zo goed<br />

dat wanneer het tijd was om de taxiboot terug te nemen, slechts een<br />

deel van de groep wilde vertrekken. De meerderheid bleef nog hangen<br />

in het restaurant of trok de stad in om van de zomerse sfeer te genieten.<br />

Op zaterdag was er na het ontbijt een vrij programma. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

43


Amsterdam | Villa E<br />

Tekst: Roel van Gils<br />

Beeld: MARC Architects<br />

Koelribben als kleurrijke sluier<br />

Op het Oostelijk Rieteiland van deelgemeente IJburg in Amsterdam is recent een bijzondere villa<br />

opgeleverd. Uitgangspunt van de architect was om een rigide maar tegelijk serene gevel te realiseren<br />

die als een sluier over het ruigere binnenste is gedrappeerd. De keuze viel op de koelribachtige<br />

vinnen van Alinel type D die zich van op enige afstand verrassend als een doek manifesteren, verkleuren<br />

onder invloed van de zoninstraling en bovendien de nodige bouwfysische voordelen bieden.<br />

In het ontwerp en de realisatie van Villa E is<br />

duurzaamheid tot op detailniveau zichtbaar<br />

doorgevoerd, begint Marc van Driest van<br />

MARC architects. “Het robuuste maar ook<br />

haast serene uiterlijk van de villa, contrasteert<br />

sterk met de ruwe, meer aardse<br />

binnenzijde. In onze zoektocht naar het<br />

juiste gevelmateriaal kwamen we al snel uit<br />

bij Alinel. Het type D paneelsysteem combineert<br />

een rigide en strak uiterlijk met dat<br />

van een zacht doek op afstand. De totale<br />

gevel vormt zicht als een hagelwitte sluier<br />

om het meer ruige binnenste van het huis.<br />

“De gevels kleuren mee met de<br />

zontemperatuur en passen zich<br />

voortdurend aan”<br />

Om dat effect te versterken is het paneelsysteem<br />

volledig detailloos gemonteerd, dus<br />

zonder (dak)randen of afwijkende hoekoplossingen.<br />

Bijzonder effect van de ribbels is<br />

de kleuring van de gevels door zonlicht. De<br />

gevels kleuren mee met de zontemperatuur<br />

en passen zich voortdurend aan, aan<br />

de meest belangrijkste invloedfactor in zijn<br />

omgeving. Voor de basiskleur is daarom<br />

wit gekozen, echter met een ruwe metallic<br />

toplaag. Ook de schaduwwerking van de<br />

koelribben zorgt voor een mengkleur van<br />

44 GEVELBOUW.INFO


Amsterdam | Villa E<br />

“Het zonlicht wordt weerkaatst door de<br />

koelribben, waardoor de gevel en de spouw<br />

daarachter niet onnodig opwarmen”<br />

getint licht die steeds wijzigt in de loop van<br />

de dag: zowel in grijs- als in kleurtonen.”<br />

Alinel type D bestaat uit geëxtrudeerde aluminium<br />

profielen die in de gewenste RAL-kleur<br />

worden gelakt. “Het paneel kenmerkt zich<br />

door de mogelijkheid om de vinnen zonder<br />

zichtbare bevestiging te monteren,” zegt<br />

Eddy Baele van Alinel. “Daarnaast is het<br />

mogelijk om de verticale belijning van de<br />

koelribbels aan de gevel te laten doorlopen<br />

in een horizontale bekleding voor bijvoorbeeld<br />

een uitkraging of overkapping, al dan<br />

niet onder verstek, zoals ook toegepast<br />

aan de voorzijde van Villa E. Het paneel is<br />

bevestigd aan een draagstructuur van hout<br />

(Copyright:Manuel Cuenca Cobos)<br />

waarachter het isolatiepakket zich bevindt en<br />

tevens de waterdichting. De houten regels<br />

zorgen bovendien voor de nodige ventilatie<br />

tussen het isolatiepakket en de gevelbekleding.<br />

We hebben in dit geval de profielen<br />

aangeleverd in lengtes van 6,8 meter, maar<br />

kunnen het systeem ook volledig prefab<br />

aanleveren op de bouwlocatie.” Bijkomend<br />

voordeel van dit gevelsysteem is het feit dat<br />

het zonlicht niet direct op de achterplaat valt,<br />

vult Marc aan. “De koelribben staan immers<br />

haaks op de achterplaat. Het zonlicht wordt<br />

weerkaatst door de koelribben, waardoor de<br />

gevel en de spouw daarachter niet onnodig<br />

opwarmen. Dit vraagt dus minder energie<br />

om te koelen in de zomer. Op die manier<br />

draagt de gevel dus ook een steentje bij<br />

aan de duurzaamheidsgedachte. Een winwinsituatie.”<br />

❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

45


Siliconen<br />

Tekst: Roel van Gils<br />

Beeld: Dow Corning<br />

State of the art<br />

silicone technologie<br />

Press Glass Offices Croatia.<br />

Siliconen worden in zeer veel toepassingen gebruikt. Als één van de grootste siliconeproducenten van de<br />

wereld levert Dow Corning producten aan uiteenlopende branches, van de medische en automotive sector<br />

tot de cosmetische branche en natuurlijk de (gevel)bouwsector. Cedric Hamers, salesverantwoordelijke<br />

voor Noord-Europa van Dow Corning, zoomt in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van siliconetechnologie<br />

voor toepassing in gevels met structurele beglazing. Volgens hem openen ze de weg naar creatieve<br />

ontwerpmogelijkheden die voorheen onmogelijk werden geacht.<br />

“Dankzij onze veelzijdigheid in ontwikkeling van state of the art<br />

siliconetechnologie bieden we een volledig en geheel geïntegreerd<br />

gamma producten aan voor gebruik in een groot aantal afdichtingstoepassingen,”<br />

begint Hamers. “Onze nieuwste siliconeverlijmingen<br />

en -afdichtingen staan creatieve ontwerpmogelijkheden<br />

niet meer in de weg. Ontwerpen die voorheen onmogelijk geacht<br />

werden, zoals volledig transparante structurele verlijmingskitten<br />

voor geveltoepassingen, komen nu binnen handbereik. En dat<br />

uiteraard allemaal conform de steeds strenger wordende en meer<br />

veeleisende ontwerpvoorwaarden voor gevels in structurele beglazing<br />

en voor gordijngevelconstructies.”<br />

Streekgebonden eisen<br />

Dow Corning was in 1964 de pionier inzake structurele beglazing.<br />

De Dow Corning siliconeproducten voor structurele beglazing<br />

worden gekenmerkt door hun uitstekende verouderingseigenschappen,<br />

hun UV-weerstand, hun permanente elasticiteit en<br />

hoge mate van duurzaamheid. Hamers: “Omdat veiligheid steeds<br />

een topprioriteit is, bieden we siliconeoplossingen die goedgekeurd<br />

zijn met Europese Technische Goedkeuringen (ETA),<br />

gebaseerd op de Europese Richtlijn voor structurele beglazing<br />

(European Technical Approval Guideline – ETAG 0002). Onze<br />

aanwezigheid in de markt van commerciële beglazing en gevels is<br />

46 GEVELBOUW.INFO


Siliconen<br />

ongeëvenaard, juist vanwege ons globaal netwerk van verdelers,<br />

contactpersonen en producten. Met betrekking tot het gebruik van<br />

siliconeproducten bieden we een volledig gamma diensten aan,<br />

gaande van standaardondersteuning tot projectondersteuning<br />

op maat van de klant. Deze diensten omvatten onder andere het<br />

testen van compatibiliteit en hechting van onze siliconeproducten<br />

op de toe te passen ondergrond, het organiseren van audits en<br />

trainingen, het advies wat betreft voegontwerp en de berekening<br />

van de voegafmetingen. We ondersteunen onze klanten om aan<br />

de specifieke, streekgebonden vereisten te kunnen voldoen in<br />

Europa, Amerika en Azië.”<br />

Creatieve ontwerpmogelijkheden<br />

De positie van Dow Corning als innovatieve marktleider wordt nog<br />

vergroot door zijn gespecialiseerde vaardigheden op het gebied<br />

van structurele beglazingsconstructies die ontworpen kunnen<br />

worden om orkanen, aardbevingen, branden en explosies te<br />

weerstaan. “We zijn gesticht op basis van innovatie in 1943 en<br />

omdat we sinds die tijd verder blijven focussen op innovatie met<br />

een jaarlijkse investering in R&D van 4 tot 5% van onze omzet,<br />

bieden we nu een overvloed aan creatieve ontwerpmogelijkheden,”<br />

benadrukt Hamers nogmaals. Hij geeft een bijkomend voorbeeld.<br />

“We bieden nu een isolerende beglazingskit aan, Dow Corning ®<br />

3363, die een ontwerpsterkte van 0,21MPa heeft, de hoogste<br />

ontwerpsterkte op de markt, en die hierdoor toelaat om dubbel<br />

glas te produceren met de laagst mogelijke silicone randafdichting<br />

onder de afstandshouder om zoveel mogelijk licht door te laten<br />

Museum aan de Stroom.<br />

(foto: Daria Scagliola & Stijn Brakke)<br />

Cedric Hamers, salesverantwoordelijke voor Noord-Europa van Dow Corning.<br />

(foto: Gerald Mayer-Rohrmoser)<br />

en de glaseenheid zo esthetisch mogelijk te maken. Verder zijn<br />

we trots om sinds 2016 als enige siliconeleverancier op de markt<br />

een nu bewezen duurzaamheid van meer dan vijftig jaar van onze<br />

siliconen wetenschappelijk te kunnen staven.”<br />

Burj Khalifa. (Photo courtesy of Emaar Properties)<br />

Hamers vervolgt: “Tot mei 2016 was Dow Corning een onafhankelijke<br />

joint venture enkel gefocust op siliconetechnologie, maar<br />

sinds 1 juni 2016 heeft Dow Chemical het volledig aandeel van<br />

Dow Corning overgenomen, waardoor we nu in volle integratie<br />

zijn in een nog grotere chemische familie. Dow Chemical zal onze<br />

horizon verruimen aangezien we nu ook toegang zullen krijgen<br />

tot een veel breder pallet aan chemische bouwstenen en we ons<br />

niet meer zullen beperken tot de siliconechemie in de bouw. Een<br />

eerste verandering is onze merknaam die zal overgaan in DOWSIL<br />

tegen het einde van het jaar. Het hele bedrijf kijkt enorm uit naar de<br />

nieuwe mogelijkheden die deze veranderingen met zich mee zullen<br />

brengen in de nabije toekomst,” besluit Cedric. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

47


LUCHTDICHTINGSSYSTEMEN VOOR DAK, GEVEL EN RAAM<br />

Belgafoil BLACK<br />

ZWARTE, VOLVLAKS ZELFKLEVENDE, OVERPLEISTERBARE<br />

EN VOCHTVARIABELE LUCHTDICHTINGSFOLIE MET EEN<br />

SLAGREGENDICHTHEID GROTER DAN 1050 PA<br />

perfect alternatief voor EPDM en butylstroken<br />

plaatsingsrendement >40% t.o.v. systemen met lijm en primer<br />

uitermate geschikt voor raamaansluitingen aan buitenzijde en/of<br />

ALU-gevelbouw<br />

verminderd risico op condensatie of schimmelvorming<br />

uitdrogen spouwmuren doorheen het jaar<br />

plaatsing mogelijk bij slechte weersomstandigheden<br />

BelgaClima staat voor een sterk uitgebalanceerd en hoogkwalitatief aanbod in luchtdichtingssystemen.<br />

Het gamma bestaat enerzijds uit innoverende producten voor de lucht- en winddichte plaatsing van de isolatie; en meer<br />

in het bijzonder voor laag-energie en/of passiefbouw. Het aanbod reikt echter verder dan het product op zich en voorziet<br />

door enkele unieke aanvullende tools in de totale behoefte van de professional. Knowhow, opleiding, interactie en een<br />

doorgedreven focus op service maken allen samen van BelgaClima een uniek totaalconcept.<br />

INVESTEER TIJD IN CORRECTE LUCHTDICHTE PLAATSING EN VOLG EEN OPLEIDING<br />

Voor meer info en inschrijving, neem contact op met Multifast Holland BV<br />

MULTIFAST Holland BV<br />

Partner BelgaClima<br />

Luchtdichtingsadviseur Ard Bols<br />

duurzaam@multifast.nl<br />

T +31 (0)72 57 45 880<br />

www.multifast.nl<br />

www.belgaclima.be


Antwerpen | Post X<br />

Tekst: Roel van Gils<br />

Beeld: BelgaClima<br />

Post X luchtdicht<br />

met alternatief epdm<br />

Het recent opgeleverde Post X, gelegen aan de Ring van Antwerpen, is het grootste passief kantorencomplex<br />

ooit in België gebouwd. <strong>Gevelbouw</strong>er Aldowa schakelde de hulp in van BelgaClima om de luchtdichtheid van<br />

het gebouw en met name de gevel te garanderen. Een gesprek met Luc Saey van BelgaClima, een Belgisch<br />

familiebedrijf, gespecialiseerd in de ontwikkeling van luchtdichte materialen, folies, coatings en membranen<br />

voor gevelbouw, dakbouw en isolatie. Saey vertelt eveneens over de recente uitbreiding naar Nederland.<br />

Door de uitgekiende technische eigenschappen van Belgafoil SA-L OUT konden zomer en winter vele tienduizenden meters tape geplaatst worden.<br />

Op Polyclose 2016 had BelgaClima een wereldprimeur met Belgafoil<br />

BLACK<br />

, een zelfklevende zwarte slagregen- en luchtdichte vochtvariabele<br />

aansluitfolie ter vervanging van epdm. "Op dat moment was gevelbouwer<br />

Aldowa bezig met de engineering van de gevel- en gevelisolatie<br />

van Post X," vertelt Luc. "Hun interesse en de voordelen die ze direct<br />

in dit product zagen, was de directe aanleiding om met onze ingenieur<br />

luchtdicht bouwen verder rond de tafel te gaan zitten. De gevelelementen<br />

zijn volledig geprefabriceerd, inclusief de nodige dichtingen<br />

voor een luchtdichte aansluiting op de betonnen draagstructuur.<br />

Daarna werd de gevelisolatie (type Kingspan K15) tussen de elementen<br />

geplaatst. Op de isolatie is onze Belgafoil SA-L OUT aangebracht."<br />

SA-L OUT<br />

Belgafoil<br />

Aldowa was volgens Luc op zoek naar een specifieke folie die slagregendicht<br />

en toch damp-open is. "Belgafoil SA-L OUT kenmerkt zich<br />

als een sterke zelfklevende tape met hoge slagregendichtheid die<br />

bovendien damp-open is (µd-waarde < 0.5m) en leverbaar is in een<br />

aantal verschillende breedtes variërend van 100mm tot 300mm. ›<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

49


Antwerpen | Post X<br />

“Deze hoogtechnologische<br />

lijmen zorgen voor een<br />

uitstekende hechting van onze<br />

tapes op zeer vele ondergronden<br />

en dit zelfs in de meest barre<br />

weersomstandigheden”<br />

SA-L OUT<br />

Door de uitgekiende technische eigenschappen van Belgafoil<br />

konden zomer en winter vele tienduizenden meters tape geplaatst<br />

worden zonder één enkel probleem qua verwerking. Het product<br />

laat zich ook veel eenvoudiger verwerken dan een epdm. En dat is<br />

in grote mate te danken aan de zeer performante IGT ® lijmen waarmee<br />

al onze tapes uitgerust zijn. Deze hoogtechnologische lijmen<br />

zorgen voor een uitstekende hechting van onze tapes op zeer vele<br />

ondergronden en dit zelfs in de meest barre weersomstandigheden.<br />

Het zorgt ervoor dat een aannemer weersonafhankelijk kan werken."<br />

Luchtdicht Bouwen<br />

met Multifast<br />

Multifast staat voor kwaliteit en uitgebreide kennis omtrent<br />

Luchtdicht Bouwen. Met ons unieke systeem op de<br />

Nederlandse markt garanderen wij de beste luchtdichting.<br />

Naast advies kunnen wij de uitvoering van het project<br />

verzorgen. Zo bereik je gegarandeerd de kwaliteitsborging!<br />

T: 072 57 45 880<br />

www.multifast.nl<br />

Multifast Holland B.V.<br />

Ampèrestraat 36<br />

1704 SN Heerhugowaard<br />

duurzaam@multifast.nl<br />

Belgafoil SA-L OUT kenmerkt zich als een sterke zelfklevende tape<br />

met hoge slagregendichtheid die bovendien damp-open is.<br />

BelgaClimacademy<br />

De producten van BelgaClima voldoen volgens Luc aan de hoogste<br />

standaarden en zijn kwalitatief zeer hoogwaardig. Wat hem zorgen<br />

baart, is de verwerking ervan. "Luchtdicht bouwen is vrij complex.<br />

We ervaren dan ook de noodzaak in begeleiding. Niet alleen in het<br />

ontwerpproces, maar ook begeleiding tijdens uitvoering. Juist daar<br />

zit onze kracht. We hebben een eigen BelgaClimacademy opgericht,<br />

een 100% door FVB én FFC erkend opleidingscentrum, waar we<br />

opleidingen verzorgen voor de verwerker, scholen, architecten en alle<br />

andere geïnteresseerden. Daarnaast hebben we een pocketboekje<br />

geschreven waarin de verwerkingsvoorschriften van onze tapes,<br />

lijmen en membranen zijn opgenomen. Het boekje, dat tevens digitaal<br />

is op te vragen via een app, is heel visueel opgesteld met detailtekeningen<br />

en foto's voor een optimale verwerking."<br />

Nieuwe partner<br />

Vanwege het groeiend aantal aanvragen vanuit Nederland heeft<br />

BelgaClima besloten in zee te gaan met een handelspartner in Nederland.<br />

"En die hebben we gevonden in Multifast Nederland, een vergelijkbare<br />

partij als BelgaClima. Multifast Nederland heeft zich volledig<br />

verdiept in luchtdicht bouwen en beschikt over ontzettend veel kennis<br />

over deze materie. Een ideale partner dus om onze producten in<br />

Nederland te gaan verdelen." ❚<br />

50 GEVELBOUW.INFO


Meer vrije ruimte creëren<br />

SF 20 van SUNFLEX. Dankzij het glazen schuifsysteem wordt een terras een uitgebreide<br />

woonkamer. Afzonderlijke glasvleugels bieden ook in gesloten toestand een onbeperkt<br />

uitzicht op de omgeving en bieden bescherming tegen weer en wind.<br />

sunflex.nl<br />

SF20_gevelbouw_nl.indd 1 09.08.<strong>2017</strong> 14:53:35<br />

0543 - 546 700 - www.sorba.nl


Glasproducten<br />

"In Nederland<br />

waren wij<br />

betrokken bij de<br />

Maastoren en<br />

BP in Rotterdam,<br />

maar ook bij het<br />

gebouw van ODE<br />

in Amsterdam"<br />

Tekst: Rob Buchholz<br />

Beeld: Polypane<br />

De<br />

ontwikkelingen<br />

binnen<br />

de glasindustrie<br />

vereisen<br />

veel kennis en<br />

ervaring<br />

De ontwikkelingen in de glasindustrie hebben in<br />

de afgelopen decennia alles behalve stilgestaan.<br />

Diverse ontwikkelingen hebben er toe<br />

bijgedragen dat glas meer is dan glas. Aspecten<br />

als isolatie, zonwerend en duurzaamheid zijn<br />

steeds belangrijker geworden.<br />

52 GEVELBOUW.INFO


Glasproducten<br />

Polypane Glasindustrie heeft al zeventig jaar<br />

ervaring op het gebied van leveren en/of plaatsen<br />

van glasproducten voor zowel binnen- als<br />

buitentoepassingen. Sinds de ontwikkelingen<br />

eind jaren zestig een enorme vlucht hebben<br />

genomen heeft Polypane de werkzaamheden<br />

uitgebreid en houdt het zich tevens bezig met<br />

onderzoek, ontwikkeling en productie. "Wij leveren<br />

functionele isolerende beglazingen in combinatie<br />

met gelaagd, gecoat en brandwerende<br />

glastypes,” zo laat Franky Symoens weten.<br />

Zoals gezegd is Polypane vrij van productkeuze<br />

en voert ook eigen merknamen. Daarin<br />

verschilt het van de traditionele glasproducent.<br />

Symoens: "Dit is voor de klant enorm<br />

belangrijk. Polypane werkt nauw samen met<br />

de voornaamste Europese vlakglasbedrijven.<br />

De kwaliteit van het basisproduct is daarmee<br />

gewaarborgd. Voor zonbeheersing voeren<br />

wij bijvoorbeeld de Polycool-collectie. Wij<br />

verwerken dus verschillende producten en<br />

geven ze een eigen identiteit."<br />

“Wij zijn merkneutraal<br />

en kijken alleen naar<br />

wat het beste past”<br />

Behalve het plaatsen van glas, produceert<br />

Polypane sinds 1970 dus zelf ook eindproducten.<br />

"Hierdoor konden we meer grip krijgen op<br />

het productieproces. Wij kunnen dus allerlei<br />

soorten glas aanbieden en tevens al vanaf de<br />

start van een project zowel de architect als<br />

de gevelbouwer van een vakkundig advies<br />

voorzien. Bovendien zijn wij merkneutraal en<br />

kijken alleen naar wat het beste past. Er is<br />

kennis aanwezig over het complete productieproces<br />

en over de wijze van plaatsen.<br />

Het soort gebouw doet er niet toe. Voor alle<br />

vragen vinden wij een passende oplossing en<br />

beschikken wij over veel ervaring. Kijk daarvoor<br />

maar even op de website van Polypane."<br />

In de afgelopen jaren was Polypane zowel<br />

in de Benelux, UK als Frankrijk, maar ook<br />

ver daarbuiten bij verschillende projecten<br />

betrokken. "In Nederland hebben wij onder<br />

andere het glas in de Maastoren – het<br />

hoogste gebouw van het land – verzorgd.<br />

Tevens waren wij betrokken bij het gebouw<br />

ODE in Amsterdam en van BP in Rotterdam.<br />

Daarnaast zijn we actief geweest in New<br />

York, Curaçao, Nieuw Zeeland, Australië en<br />

Hong Kong. Het liefste zitten we vanaf het<br />

begin bij een project aan tafel. Dan kunnen<br />

we de klant van het beste advies voorzien.<br />

Zo kunnen we alles in gang zetten om een<br />

project het beste aan te sturen." ❚<br />

Wij verwerken dus verschillende producten<br />

en geven ze een eigen identiteit.<br />

UN Studio Amsterdam - E. Van Egeraat associated architets - UN Studio<br />

ODE Amsterdam - Bennetts Associates Architects<br />

BP Rotterdam - Group A Architects<br />

Polypane Glasindustrieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee<br />

eeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeee eeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeee eeeeeee eee eeeeeeeeeee eee eeee eeeeeeee eeeeee eee eeeee eeeeeee eee eee eeeeeeeee eeeeee<br />

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee<br />

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee<br />

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee<br />

Maastoren Rotterdamm- Dam & Partners Architects<br />

Polypane Glasindustrie NV Nederlandstraat 5 - B-9140 Temse - België<br />

ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë<br />

ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

53


Aluminium zet- en laswerken<br />

Tekst en beeld: Aluservice<br />

Innovatie in aluminium<br />

ophangcassettes<br />

Aluservice in Dessel is sinds 2004 fabrikant van geplooide aluminium afwerkprofielen voor de bouwsector.<br />

De eigenaar van dit familiebedrijf is Kris Wynen (37). De hoofdactiviteit van het bedrijf bestaat uit aluminium<br />

plooi- en laswerken bestemd voor de bouwsector. Naast een eigen plaatwerkerij beschikt Aluservice<br />

tevens over eigen montageploegen die in heel België actief zijn.<br />

“Het systeem werd speciaal ontworpen om<br />

tegemoet te komen aan enkele specifieke<br />

eisen bij het plaatsen van geventileerde<br />

aluminium gevelbekledingen”<br />

54 GEVELBOUW.INFO


Aluminium zet- en laswerken<br />

Het systeem werd speciaal ontworpen om tegemoet te komen<br />

aan enkele specifieke eisen bij het plaatsen van geventileerde<br />

aluminium gevelbekledingen. Enerzijds is er de vraag naar dikkere<br />

isolatiepakketten om te kunnen voldoen aan de strenge EPB-eisen<br />

en anderzijds is er de problematiek van de bouwknopen om de<br />

thermische bruggen te voorkomen.<br />

Opbouw van het systeem<br />

• achterliggende uitlijningsstructuur met dubbele basisprofielen<br />

in geëxtrudeerd aluminium; door gebruik te maken van deze<br />

dubbele profielen kan de inbouwdiepte nodig voor het aanbrengen<br />

van het isolatiepakket vrij bepaald worden.<br />

• de dubbele basisprofielen worden met elkaar verbonden door<br />

het tussenplaatsen van een strook multiplex wbp waardoor een<br />

thermische onderbreking ontstaat.<br />

• op het buitenste basisprofiel worden de geëxtrudeerde aluminium<br />

ophangprofielen voor de cassettes bevestigd.<br />

• de aluminium cassettepanelen worden met aangeplooide lippen<br />

bevestigd in de ophangprofielen; de panelen hebben een dikte<br />

van 3 mm en zijn gepoederlakt in RAL-kleur naar keuze of geanodiseerd<br />

mat-natuurkleur of geanodiseerd zwart of bronskleurig.<br />

• de cassettes worden gemonteerd met een open voeg met<br />

een standaard voegbreedte van 16 mm, zowel horizontaal als<br />

verticaal.<br />

• de cassettes worden voorzien van alle hulpprofielen nodig voor<br />

de volledige afwerking van de gevel: aluminium raamdorpels,<br />

dagkantbekledingen, onderdorpels, geplooide hoekelementen<br />

en dakrand- of muurafdekprofielen.<br />

Behalve de ALUSET-ophangcassettes, omvat het productiegamma<br />

van Aluservice onder meer aluminium muurafdekprofielen,<br />

boordbekledingen en gevelbekledingen in geplooid aluminium<br />

plaatwerk. Daarnaast is Aluservice een vaste partner van Renson<br />

Projects uit Waregem voor de verkoop en montage van structurele<br />

buitenzonweringen en lamellenwanden in aluminium.<br />

Het poedercoaten van de gevelcassettes en plaatwerk gebeurt<br />

in vaste onderaanneming door METAL COATING SYSTEMS uit<br />

Turnhout (B). M.C.S. maakt deel uit van de VAN GILS COATING<br />

GROUP in Wuustwezel (B) en is gevestigd in een modern nieuwbouwpand<br />

in de industriezone van Turnhout (B). Het lakwerk en<br />

de voorbehandeling worden uitgevoerd volgens de voorschriften<br />

van QUALICOAT. ❚<br />

ALUMINIUM<br />

OPHANGCASSETTES<br />

Onbeperkte isolatiedikte<br />

Thermische onderbreking<br />

Modulatie naar keuze<br />

EPB-conform<br />

Aluminium<br />

uitlijningsprofielen<br />

Een product van Aluservice<br />

www.aluservice.be<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

55


Intelligente gevels<br />

Tekst: Rob Buchholz<br />

Beeld: VK Group<br />

Façade engineering<br />

als basis voor een<br />

intelligente geveloplossing<br />

Infinity LU – Arquitectonica & M3 Architectes.<br />

Het ontwikkelen van een intelligente geveloplossing die voldoet aan zowel de hedendaagse weten<br />

regelgeving, als ook aansluit bij het ontwerp van het complete gebouw vraagt om specialistische<br />

kennis. Wie ervoor kiest om vanaf de ontwerpfase een specialist in te schakelen vergroot de kans om tot<br />

een integrale oplossing te komen die tegemoet komt aan de eisen voor zowel ontwerp, budget als prestatie.<br />

De Facade Engineering groep van VK Architects<br />

& Engineers heeft de mogelijkheid<br />

om middels een geïntegreerde aanpak een<br />

oplossing te bieden die de klant en eindgebruikers<br />

louter voordelen biedt. "Binnen het<br />

bedrijf beschikken wij over diverse ingenieursdisciplines<br />

op allerlei gebieden, zoals brandveiligheid,<br />

akoestiek en speciale technieken,"<br />

vertelt ingenieur Maaike Berckmoes. "Enkele<br />

jaren geleden startten we ook met Facade<br />

Engineering; waarbij onze ingenieurs binnen<br />

het volledige ontwerpteam van architecten en<br />

ingenieurs prestatiegerichte façade engineeringtechnieken<br />

toepassen, om tot de beste<br />

oplossing te komen voor het project; waarbinnen<br />

alle criteria optimaal op elkaar afgestemd<br />

worden: energieconcept; structurele & comfort<br />

eisen; maar ook de bouwbaarheid van de<br />

gevel; de integratie van onderhoud strategieën;<br />

en zoveel andere gevel-technische eisen."<br />

Als het Facade Engineerings team vanaf de<br />

conceptfase bij de opdracht betrokken is,<br />

zal het samen met de klant en de architect<br />

aan de slag gaan om de gevel op de juiste<br />

wijze te implementeren. "Wij letten natuurlijk<br />

op de uitdagingen van het architecturale<br />

ontwerp, het energieconcept en het budget,<br />

en kijken welke geveloplossingen mogelijk zijn<br />

binnen de gestelde eisen van het project," zo<br />

verklaart Berckmoes. "Alle eisen waar een<br />

gevel aan moet voldoen nemen wij mee in<br />

het ontwerp. Door vanaf het begin zo secuur<br />

mogelijk te werk te gaan, voorkomen wij dat<br />

we in een latere fase geen antwoord meer<br />

kunnen geven als de eisen vertaald worden<br />

naar echte gevelsystemen."<br />

Tijdens de ontwerpfase wordt vastgelegd aan<br />

welke eisen de gevel moet voldoen. "Het is<br />

essentieel om alle beslissingen goed te onderbouwen<br />

om latere problemen te vermijden.<br />

56 GEVELBOUW.INFO


Intelligente gevels<br />

De klant en het ontwerpteam moeten al in<br />

een vroeg stadium de juiste keuzes maken en<br />

wij verrichten hiervoor de benodigde studies<br />

en ondersteuning. Dat zijn onderzoeken die<br />

gaan over bijvoorbeeld het percentage glas<br />

in een gevel, over verschillende geveltypes,<br />

beglazingen en zonwering en hun effect op<br />

de energie- en comfortprestaties van het<br />

project. Hoe kunnen we het ontwerp van de<br />

gevel implementeren zodat ook de primaire<br />

structuur geoptimaliseerd wordt? Kunnen we<br />

door materiaalbeperkingen het architecturaal<br />

ontwerp aanpassen, zodat materiaalverbruik<br />

en snijverliezen geoptimaliseerd worden en zo<br />

dus ook de kosten voor de klant? Welk gevelsysteem<br />

kan geïmplementeerd worden om tot<br />

een energiezuinig ontwerp te komen? Deze<br />

ontwerpbeslissingen moeten vooraf besproken<br />

zijn. De architect legt de focus op het esthetisch<br />

aspect, wij zorgen voor de technische<br />

onderbouwing. Wij proberen zijn gevoel op<br />

een juiste technische wijze in de te produceren<br />

gevel te vertalen."<br />

Vanuit dit geïntegreerde ontwerp wordt de<br />

gevel beschreven via een technisch prestatielastenboek,<br />

die de gevelbouwer gebruikt<br />

als leidraad in de offertefase. Het begeleiden<br />

van de klant in deze fase, alsook de verdere<br />

opvolging van de uitvoering behoren tot het<br />

takenpakket van onze Facade Ingenieurs.<br />

Naast deze geïntegreerde façade engineering<br />

projecten biedt het team ook de mogelijkheid<br />

om onafhankelijke studies en analyses te<br />

verrichten voor de industrie en gevelbouwers.<br />

"Door jarenlang opgebouwde kennis zijn onze<br />

ingenieurs gespecialiseerd in zowel structurele<br />

als thermische berekeningen van gevels en zijn<br />

componenten. Vanuit deze kennis werken we<br />

vaak samen met gevelbouwers en materiaalleveranciers<br />

om voor hun gedetailleerde berekeningen<br />

uit te voeren. Zeer gespecialiseerde<br />

berekeningen zoals 3D thermische & condensatie-analyses;<br />

opwarming van materialen; (3D)<br />

thermische breuksimulaties; geavanceerde<br />

glasberekeningen; bombblast berekeningen;<br />

LC(C)A, brandanalyses van gevels; ze behoren<br />

tot de knowhow van onze ingenieurs. Via deze<br />

analyses en ons onafhankelijk advies bieden<br />

wij aan gevelbouwers zo een rechtstreekse<br />

ondersteuning bij hun projecten." ❚ Môbius BE – Assar Architects.<br />

INFINITY, Luxembourg<br />

For Immobel<br />

Architects: Arquitectonica & M3 Architectes<br />

VK service: Facade Engineering, tender phase<br />

ARCHITECTS<br />

& ENGINEERS<br />

FACADE ENGINEERING I SUSTAINABLE DESIGN<br />

M&E ENGINEERING I STRUCTURAL ENGINEERING<br />

ACOUSTICAL ENGINEERING I FIRE SAFETY ENGINEERING<br />

ALWAYS LOOKING FOR GREAT PEOPLE<br />

Do you want to share your passion and experience to build tomorrow’s world ? VK will be proud to offer<br />

you the opportunity to work on challenging projects. Check out how you can realize your ambitions on<br />

www.vkgroup.be/nl/career and send your cv to Martine Decock on martine.d@vkgroup.be.<br />

<strong>2017</strong>08-ad-gevelbouw4-03.indd 1 23/08/<strong>2017</strong> 9:40:49<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

57


Schiedam | Active House<br />

Tekst en beeld: Duco<br />

Active House<br />

Energieneutrale woning in recordtempo gebouwd<br />

(foto: Trustfull photodesign)<br />

De uitdaging was geen klein bier: in een beperkte tijdspanne van slechts enkele maanden een volledig energieneutrale<br />

woning in Schiedam bouwen waarbij aandacht voor het milieu, duurzaam materiaalgebruik en<br />

luchtkwaliteit als primaire uitgangspunten golden. Een kolfje naar de hand van KAW architecten, die het al in<br />

2013 aandurfde om het eerste Active House van Nederland te begeleiden en die deze lijn nu ook wenst door<br />

te trekken naar de huidige woningbouw.<br />

Architect én bewoner Reimar von Meding<br />

valt meteen met de deur in huis: “Ons bureau<br />

is al enige tijd trotse voorvechter van energieneutrale<br />

of zelfs energie leverende woningen,<br />

maar wel op een dusdanige manier dat het<br />

ontwerp niet ten koste gaat van de natuur<br />

alsook de gezondheid en het leefplezier<br />

van de bewoners. Daarom kozen we bij dit<br />

project bewust voor een doordacht concept,<br />

gestoeld op de principes van Active House.”<br />

Energie-efficiënt én ecologisch<br />

Om een gasloos en all-electric woonvolume<br />

te ontwerpen, stond energie-efficiëntie als<br />

uitgangspunt voorop: “Hierbij doelden we<br />

enerzijds op een maximale reductie van<br />

de energievraag,” legt Von Meding uit. “In<br />

concreto implementeerden we heel wat<br />

slimme technieken zoals optimale daglichttoetreding,<br />

hoogwaardige isolatie, een nieuw<br />

type luchtdichte kozijnen met zeer lage<br />

58 GEVELBOUW.INFO


Schiedam | Active House<br />

DucoBox Focus. (foto: Trustfull photodesign)<br />

U-waardes en een warmtepomp in combinatie<br />

met watergevoerde zonnepanelen;<br />

een aanpak die ervoor zorgde dat de energievraag<br />

sterk kon worden teruggeschroefd<br />

naar minder dan 225 MJ/m 2 .”<br />

Daarnaast werd er uiterst ecologisch gebouwd<br />

met materialen die het milieu minimaal belasten.<br />

Zo springt bij het betreden van de woning<br />

de houten binnenconstructie meteen in het<br />

oog. Door het gebruik van hout is er een lichtere<br />

fundering en dus minder beton nodig, met<br />

een lagere milieubelasting tot gevolg.<br />

DucoTronic System als missing link<br />

Een Active House doorspoelen we niet alleen<br />

met duurzame en energiezuinige technieken.<br />

Ook een gezonde luchtkwaliteit door middel<br />

van een efficiënt ventilatiesysteem is goed<br />

voor lijf en leden. “Waar in het verleden een<br />

ventilatie-installatie vooral optimaal moest<br />

kunnen ventileren, met name in de warmere<br />

(zomer)maanden, wordt vandaag de dag<br />

steeds vaker gezocht naar het summum van<br />

ventilatie, duurzaamheid, energiezuinigheid<br />

én minimale geluidsproductie, in combinatie<br />

met maximale gebruiksvriendelijkheid,” aldus<br />

de architect. “Zo kwamen we uit bij Duco die,<br />

net als ons bureau aan de poort staat van<br />

het Active House principe, met zijn natuurlijke<br />

ventilatietoepassingen al die elementen in<br />

één oplossing wist te bundelen. Meer nog:<br />

Duco wist ons sterk te overtuigen dat natuurlijke<br />

ventilatie een belangrijke factor is bij het<br />

maken van een labelsprong.”<br />

Het DucoTronic System bleek de missing<br />

link om in deze specifieke toepassing het<br />

binnenklimaat op esthetische wijze, vanuit<br />

het oogpunt van de consument, uitstekend<br />

onder controle te kunnen houden. Hiervoor<br />

werd de woning in twee bouwlagen ingedeeld<br />

waarbij zowel de toe- als afvoer per<br />

laag verschillend is. Von Meding legt uit:<br />

“Door een hoge aanwezigheidsgraad van<br />

de gezinsleden op de benedenverdieping<br />

kunnen de CO 2<br />

-waarden vaak aanzienlijk<br />

oplopen. Daarom kozen we ervoor om de<br />

ventilatie elektronisch aan te sturen via de<br />

TronicTop 50 met zonale afzuiging door<br />

middel van de DucoBox Focus voor een<br />

optimaal gebruiksgemak. Op de eerste<br />

verdieping daarentegen werd een eenvoudiger<br />

systeem toegepast met standaard<br />

zelfregelende roosters en centrale afzuiging<br />

via de DucoBox Silent; een toepassing die<br />

de luchtkwaliteit in deze situatie perfect<br />

beheersbaar weet te houden. Dat alle installatiecomponenten<br />

mooi in het ontwerp zijn<br />

weggewerkt, zoals de DucoVent Design<br />

met houten topping, maakt het plaatje<br />

compleet.” ❚<br />

“Dat alle installatiecomponenten<br />

mooi in het ontwerp zijn weggewerkt,<br />

maakt het plaatje compleet”<br />

Natuurlijk toevoerrooster.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

59


Opleidingen<br />

Tekst: Johan Debaere<br />

Beeld: Orgadata/Andreas Meinders<br />

Virtuele opleidingscentra<br />

voor metaalverwerkers<br />

Kennis wordt virtueel. Zo kunnen vaklui uit de metaalverwerkende sector nu ook opleidingen via het internet<br />

volgen. Software-ontwerper Orgadata biedt zijn klanten immers online seminars / webinars aan. Metaalverwerkers<br />

kunnen er sessies volgen rond specifieke thema’s, gericht op de productie van ramen en deuren en de<br />

constructie van gevels, heel eenvoudig vanuit het atelier of zelfs op de bouwplaats. Binnenkort organiseert het<br />

IT-bedrijf voor het eerst een webinar in het Nederlands.<br />

“Webinars zijn een<br />

nieuwe vorm van<br />

kennisoverdracht”<br />

plaatst het IT-bedrijf deze webinars voor de<br />

deelnemers ook nog eens op de website<br />

www.orgadata.nl.<br />

Paul Thyssen (links) en Henning Wagner zijn de beide moderatoren van de webinars<br />

van OrgaData rond de LogiKal-software.<br />

Een webinar, een nieuwe kunstmatige term,<br />

die de woorden "web" en "seminar" combineert,<br />

betekent eigenlijk evenveel als een<br />

seminarie, dat via het internet gegeven en<br />

ontvangen wordt. Het is een moderne en flexibele<br />

vorm van opleiding en bijscholing: interactief,<br />

live en onafhankelijk van een bepaalde<br />

locatie. Ook IT-bedrijf Orgadata heeft zo’n<br />

virtueel opleidingscentrum opgestart en klanten<br />

kunnen er online opleidingen volgen rond<br />

specifieke onderdelen uit het gekende Logi-<br />

Kal-programma. Deze software wordt al vele<br />

jaren door firma’s uit de metaalverwerkende<br />

sector gebruikt voor de productie van ramen<br />

en deuren en de constructie van gevels.<br />

“Aangezien ook heel wat Nederlandstalige<br />

professionals de internet-opleidingen volgen<br />

en dat tot nu toe enkel in het Engels mogelijk<br />

was, willen we deze service nu verder<br />

uitbreiden en voor het eerst een webinar in<br />

het Nederlands aanbieden,” zegt Paul Thyssen,<br />

die de opleiding samen met zijn collega<br />

Henning Wagner zal modereren. “Wanneer<br />

deze webinar precies zal plaatsvinden, kan<br />

ik nog niet met zekerheid zeggen, maar<br />

we streven naar een datum ergens eind<br />

november/begin december. Dan kunnen<br />

we de gebruikers van LogiKal tegelijk ook al<br />

wat informatie rond onze deelname aan de<br />

vakbeurs Polyclose meegeven.” Het webinarteam<br />

van Orgadata zal de uiteindelijke datum<br />

alvast tijdig op de website www.orgadata.<br />

nl aangeven. Alle gevelbouwers en raam- en<br />

deurfabrikanten zullen ook een uitnodiging<br />

via mail ontvangen, waarin onder meer zal<br />

staan, hoe ze precies aan de webinar kunnen<br />

deelnemen.<br />

Grote technische vereisten zijn er niet, want<br />

een PC met internetaansluiting is voldoende.<br />

De stemmen van de moderatoren zijn te<br />

horen via de audio-uitgang van de computer<br />

en zelfs via de telefoon. Deelnemers kunnen<br />

zich gewoon via e-mail aanmelden en krijgen<br />

via deze weg een tijdje voor de virtuele<br />

opleiding doorgaat ook de gebruikersidentificatie<br />

van Orgadata door. Na de opleiding<br />

Net als bij de andere webinars zullen de<br />

moderatoren ook tijdens deze Nederlandstalige<br />

online-sessie veel voorbeelden gebruiken,<br />

waarmee metaalverwerkers in de praktijk<br />

geconfronteerd worden. “De deelnemers krijgen<br />

heel wat tips & tricks om het werken met<br />

de LogiKal-software nog eenvoudiger en<br />

beter te maken, zoals bijvoorbeeld de wizard<br />

voor het beslag,” licht Henning Wagner toe.<br />

“We tonen ook hoe bij de constructie van<br />

een gevel de bewerkingen van één bepaald<br />

element probleemloos voor de bewerking van<br />

een ander overgezet kunnen worden. Bovendien<br />

zullen de deelnemers aan de hand van<br />

voorbeelden leren, hoe ze hun eigen logo op<br />

een rapport kunnen integreren.”<br />

Deelnemers zijn via live-chat alvast heel<br />

nauw betrokken bij deze interactieve onlineopleidingen<br />

van OrgaData. Zo proberen de<br />

specialisten van het IT-bedrijf vragen direct<br />

en uitvoerig te beantwoorden. Als er echter<br />

teveel vragen komen, worden de antwoorden<br />

pas later doorgestuurd. “Onze webinars zijn<br />

gratis en de deelnemers hoeven niet eens hun<br />

werkplaats te verlaten. De metaalverwerker<br />

kan dus in zijn dagdagelijkse omgeving blijven<br />

en volgt een opleiding aan de hand van<br />

voorbeelden, waarmee hij of zij in de praktijk<br />

te maken krijgt,” sluit Thyssen af. “Ik ben ervan<br />

overtuigd, dat ook deze eerste webinar in het<br />

Nederlands een succes wordt.” ❚<br />

60 GEVELBOUW.INFO


Personeel<br />

Tekst: Rob Buchholz<br />

Beeld: Profimax<br />

Multifunctionele professionals<br />

voor snel groeiende bouwsector<br />

Nu de economie weer aantrekt, klinken er vooral vanuit de bouwsector ook weer voldoende positieve verhalen<br />

en is er dus ook een sterk toenemende vraag naar ervaren beroepskrachten. Soms voor bepaalde tijd, maar<br />

vaak ook voor langere periode.<br />

Profimax is een uitzendbureau dat professionals detacheert naar<br />

projecten waar extra mensen nodig zijn. Henri Lensen, directeur/<br />

eigenaar van Profimax maakte de groei in zijn eigen bedrijf mee.<br />

"Anderhalf jaar geleden waren er al de eerste signalen en nam het<br />

aantal projectaanvragen sterk toe. Ook bij dak- en gevelleveranciers.<br />

Met Profimax faciliteren wij deze groei met extra mensen. Veel krachten<br />

blijven vaak toch bij de klant werkzaam."<br />

“Wij beschikken over een<br />

groep van zeker honderd<br />

professionals”<br />

Uitzendexperts in Daken<br />

Geveltechniek<br />

Deze mensen willen geen repeterend werk.<br />

Het doel van Profimax is om zoveel mogelijk professionals te werven.<br />

"Bij bepaalde projecten zijn wel eens tien tot vijftien krachten extra<br />

nodig. Waar haal je die zo snel vandaan? Profimax is een grote speler<br />

op de markt. Wij hebben het juiste bestand en beschikken over een<br />

groep van zeker honderd professionals die direct inzetbaar zijn. Denk<br />

aan CAD-tekenaars, projectleiders, uitvoerders, productiemedewerkers<br />

en projectmonteurs. Om aan de groeiende vraag van goed<br />

opgeleid personeel te voldoen, zijn wij zelfs in samenwerking met de<br />

VMRG met onze eigen Profimax Academie gestart. Zo kunnen we<br />

nog betere kwaliteit leveren bij de uitvoering."<br />

Volgens Lensen vinden professionals binnen hun bestand de diversiteit<br />

aan werk juist aantrekkelijk. "De ene keer plaatsen ze aluminiumplaten,<br />

dan zijn ze weer aan het kitten. Juist dat spreekt onze mensen aan. Ze<br />

willen geen repeterend werk. Het is wel essentieel dat iemand VCAgecertificeerd<br />

is en ze moeten over de juiste vaardigheden beschikken.<br />

Voldoen ze daaraan, dan zijn ze ook multi-inzetbaar." ❚<br />

Profimax Personeelsdiensten<br />

de Grote Elst 56<br />

5246 JR Rosmalen<br />

Tel +31 ( 0) 73-6440289<br />

www.profimax.nl<br />

Anderhalf jaar geleden waren er al de eerste signalen en nam het aantal<br />

projectaanvragen sterk toe.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

61


Vertrouwen door<br />

certificering<br />

bezoekadres<br />

Poppenbouwing 56<br />

4191 NZ Geldermalsen<br />

postadres<br />

Postbus 202<br />

4190 CE Geldermalsen<br />

T +31 (0)88 244 01 00<br />

F +31 (0)88 244 01 01<br />

E info@skgikob.nl<br />

I www.skgikob.nl<br />

U heeft uitstekende producten, processen en systemen.<br />

Maar hoe overtuigt u uw klanten daarvan? Met de juiste<br />

certificering wint u het vertrouwen van uw klant.<br />

Tegen inbraak een klasse voor<br />

ramen en deuren volgens<br />

NEN 5096:<br />

SKG-IKOB test en certificeert<br />

• ontwerpen (attesten), zoals industriële ontwerpen en prototypen<br />

voor de gebouwschil;<br />

• bouwproducten, zoals gevelelementen;<br />

• bouwprocessen, zoals correcte montage van producten;<br />

• managementsystemen, zoals ISO 9001, ISO 14001 of VCA.<br />

Voor de kwaliteit van hang- en<br />

sluitwerk een ster-aanduiding<br />

volgens NEN 5089:<br />

SKG-IKOB biedt ‘one-stop-shopping’ op het gebied van kwaliteit. Zo<br />

kunt u ook voor ‘Bouwen aan MVO’, het MVO keurmerk voor de bouwsector,<br />

bij SKG-IKOB terecht. Evenals voor een conformiteitscertificaat<br />

voor CE-markering volgens NEN-EN 1090-1 of voor een inspectie op<br />

de bouwplaats. Natuurlijk met de zekerheid van onpartijdigheid en<br />

objectiviteit.<br />

Certificering van SKG-IKOB werkt!<br />

Meer weten? Kijk op www.skgikob.nl of bel 088 244 01 00<br />

Geaccrediteerd<br />

door de Raad<br />

voor Accreditatie<br />

Notified Body<br />

NB 0957<br />

NB 0960<br />

European Organisation for<br />

Technical Assessment


Amsterdam | Laan van Spartaan<br />

Tekst: Jerry Nijssen<br />

Beeld: Intal B.V.<br />

Geluidwerende gevel<br />

Aan de Laan van Spartaan in Amsterdam-West is een bijzondere studentenhuisvesting verrezen. De 361<br />

woningen zijn als losse units gebouwd en vervolgens op de bouwlocatie als legoblokken op en aan elkaar<br />

gekoppeld. Met zestien bouwlagen is het complex het hoogste modulaire gebouw van Nederland. De speciaal<br />

door Intal B.V. uit Opmeer ontwikkelde geluidwerende gevel vormt een ander bouwkundig hoogtepunt.<br />

Johan Andringa van Intal: “Dit project is<br />

in veel opzichten uniek. Iedere woning is<br />

compleet en inclusief onze aluminium IT77<br />

kozijnen en IT55 vliesgevels als gebruiksklare<br />

unit gerealiseerd. Bijzonder waren de hoge<br />

eisen ten aanzien van geluidwerendheid.<br />

Door ruimtegebrek zien we tegenwoordig<br />

steeds meer woningbouw in binnenstedelijke<br />

gebieden of in de nabijheid van snelwegen,<br />

spoorlijnen of industrie. Op dergelijke locaties<br />

móet je gewoon maatregelen nemen om<br />

omgevingsgeluid buiten te houden. Ook dit<br />

gebouw staat direct naast het spoor waardoor<br />

er een zeer hoge geluidslast op zit.”<br />

Dubbele kozijncombinatie<br />

Andringa: ”Wij hebben samen<br />

met UMBS-Heddes een<br />

“Het nieuwe geluidwerende<br />

kozijn past goed bij bouw in<br />

binnenstedelijke gebieden”<br />

dubbele kozijncombinatie ontwikkeld die<br />

uitermate geschikt is voor gevels met een<br />

zware geluidsbelasting. Laan van Spartaan<br />

is het eerste project waarin dit zogeheten<br />

Harbour Fenster is toegepast. De buitenschil<br />

van het gebouw bestaat uit een<br />

donkerbruine natuurstenen beplating waar<br />

de Intal-kozijnen en de Intaltherm-profielen<br />

perfect bijkleuren. Het gebouw heeft een<br />

zeer hoogwaardige uitstraling. Dit project<br />

maakt andermaal duidelijk dat unitbouw qua<br />

uitstraling en afwerkingsniveau al lang niet<br />

meer onder hoeft te doen voor conventionele<br />

bouw.” Laan van Spartaan is geheel in BIM<br />

uitgewerkt en de uitvoering is volledig Lean<br />

gedaan. Dit project is één van de vele projecten<br />

waarin Intal succesvol samenwerkt met<br />

Heddes Bouw & Ontwikkeling. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

63


Productnieuws<br />

PROJECTONTWIKKELAARS<br />

BEPLEITEN NOODPLAN<br />

WONINGBOUW<br />

In steeds meer gemeenten ontstaat een tekort aan woningen.<br />

De prijzen van koopwoningen zijn sterk gestegen en liggen in<br />

veel gemeenten alweer op het niveau van voor de crisis of daar<br />

boven. Ook aan huurwoningen is een tekort. De branchevereniging<br />

komt met een noodplan en vindt dat het Rijk moet ingrijpen om de<br />

woningbouwproductie op te voeren.<br />

Tot 2030 zijn volgens cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving<br />

ongeveer 1 miljoen nieuwe woningen nodig. Inclusief vervanging<br />

van verouderde woningen die gesloopt worden, betekent dit<br />

dat jaarlijks ongeveer 80.000 nieuwe woningen gebouwd moeten<br />

worden, zoals voor de crisis niet ongebruikelijk was. In 2016 werden<br />

volgens het CBS slechts 55.000 nieuwe woningen opgeleverd. In<br />

de crisisjaren lag dat aantal nog veel lager. Het gevolg is dat in<br />

steeds meer gemeenten tekorten ontstaan en de woningprijzen<br />

hard stijgen.<br />

DE SAX OP WILHELMINAPIER<br />

De internationale architectenselectie voor het ontwerp van de laatste<br />

woontorens op de zuidzijde van de Rotterdamse Wilhelminapier is<br />

gewonnen door het Rotterdamse bureau MVRDV.<br />

De Rotterdamse Wilhelminapier heeft zich vanaf begin jaren 1990<br />

ontwikkeld van vervallen havengebied tot levendig deel van de<br />

binnenstad van Rotterdam. De landtong tussen de Nieuwe Maas en<br />

de Rijnhaven is onder meer bekend van de Cruiseterminal, Hotel New<br />

York, het Nederlands Fotomuseum en de spectaculaire hoogbouw.<br />

De Sax vormt de laatste uitbreiding en kenmerkt zich door grote<br />

erkers en een soort luchtbrug met restaurant en terras op 70 meter<br />

hoogte. Het voorstel viert het karakter van een woontoren op een<br />

uitbundige manier, aldus de architect. Tegelijk staan de torens stevig<br />

op de grond, met een plint die alles in zich heeft om levendig en stads<br />

te worden. Bijzonder is dat het stadsleven ook de hoogte in gaat:<br />

beide woontorens worden op 70 meter hoogte verbonden door een<br />

hotel inclusief restaurant en groot terras.<br />

De projectontwikkelaars roepen de politieke partijen op om snel en<br />

krachtig in te grijpen. Bijvoorbeeld door harde afspraken te maken<br />

met de grote steden en de Randstadprovincies over nieuwbouw.<br />

De Gevelbrigade<br />

Uw partner in geveltechniek<br />

specialist in geveltechniek:<br />

Voor deskundig advies en uitvoeren van<br />

projecten op het gebied van:<br />

Vliesgevels<br />

gevelbekleding<br />

aluminium kozijnen, vensters en deuren<br />

vouwdeursystemen<br />

schuifdeursystemen<br />

www.gevelbrigade.nl<br />

EEN NIEUWE DIMENSIE IN<br />

ESTHETISCHE GEVELBEKLEDING<br />

Renson Linarte biedt met individuele profielen tal van nieuwe mogelijkheden<br />

in verticale gevelbekleding; ze zijn eindeloos te personaliseren,<br />

onderling combineerbaar én voortaan ook geschikt voor gebogen<br />

gevels. De individueel geëxtrudeerde verticale aluminium profielen<br />

worden met behulp van clips onzichtbaar op een horizontale achterliggende<br />

draagstructuur gemonteerd. Op die manier is niet alleen<br />

vervorming door thermische uitzetting uitgesloten, maar het maakt<br />

vooral dat de lamellen – stuk voor stuk vastgeklikt – ook als afwerking<br />

van gebogen wanden kunnen dienen.<br />

Met een oppervlaktebehandeling in een RAL-kleur naar keuze of door<br />

middel van anodisatie is een Linarte gevel duurzaam, kleurvast en<br />

onderhoudsvriendelijk afgewerkt. Of het nu gaat om vaste binnen- of<br />

buitenwanden, geïntegreerde garagepoorten of deuren of zelfs Cilium<br />

klapluiken: de afwerkingsmogelijkheden zijn eindeloos. Met Linarte is<br />

elke gevel te personaliseren door LED-, houten, aluminium of andere<br />

inserts toe te voegen. Kwestie van je creativiteit helemaal de vrije loop<br />

te laten, kan je daarmee zelfs een huisnummer of logo vormen.<br />

64 GEVELBOUW.INFO


Productnieuws<br />

heroal D 72 met heroal DS<br />

heroal DS<br />

Integratie van het lineaire<br />

systeem van<br />

oppervlaktewaterafvoer<br />

heroal DS mogelijk.<br />

SOLATUBE COMBINEERT<br />

DAGLICHT MET KUNSTLICHT<br />

Laten we eerlijk zijn; de zomer in Nederland valt dit jaar tot nu toe een beetje<br />

tegen. Dagen zijn minder zonnig dan verwacht en er valt meer regen dan in een<br />

gemiddelde herfst. Solatube brengt daglicht in ons leven, óók op bewolkte dagen.<br />

Er zijn echter momenten waarop meer licht gewenst wordt dan het aanwezige<br />

daglicht, bijvoorbeeld op die donkere dagen, wanneer het gaat schemeren tijdens<br />

werktijd of wanneer het donker wordt in huis. Daglicht en kunstlicht kunnen<br />

gemakkelijk samen worden geïntegreerd in één Solatube daglichtsysteem. Voor<br />

een gelijkmatig lichtniveau gedurende de dag vult de optionele daglichtarmatuur<br />

of het optionele TechLED-systeem daglicht aan met zuinige LED-lampen.<br />

VAN BIJZONDERE CONSTRUCTIES<br />

TOT STANDAARDOPLOSSINGEN<br />

Het geteste afvoersysteem heroal DS gecombineerd<br />

met het heroal deursysteem D 72 biedt bouwers, planners<br />

en architecten ontwerpzekerheid, combinatiemogelijkheden<br />

en ambachtelijke systeemoplossingen.<br />

heroal D 72<br />

• Het deursysteem biedt talrijke vormgevingsmogelijkheden<br />

en standaard inbraakpreventie tot RC3<br />

• De beste materialen, hoogste functionaliteit, aansprekende<br />

ontwerpvarianten en maximale flexibiliteit zijn de solide basis<br />

voor steeds individueel en exclusief vervaardigde unieke<br />

projecten<br />

heroal DS<br />

• Drempelloze overgang in deurelementen en tegelijkertijd<br />

bescherming tegen vochtschade in het interieur<br />

• Probleemloze integratie van de structuur in nieuwbouw<br />

en renovaties<br />

• Verzameld oppervlaktewater wordt volledig afgevoerd<br />

heroal Nederland B.V.<br />

Houtzagerijstraat 61<br />

5451 HZ Mill, Nederland<br />

Tel. +31 485 22 50 00<br />

Fax +31 485 22 50 50<br />

www.heroal.nl<br />

Rolgordijnen | Zonwering | Roldeuren | Vensters | Deuren | Gevels | Onderhoud<br />

STILLERE VENTILATIEROOSTERS<br />

Alara-Lukagro, dat onder andere geluidwerende omkastingen voor<br />

klimaatinstallaties levert, heeft de ventilatieroosters in zijn catalogus<br />

doorontwikkeld.<br />

Bij de nieuwe roosters kan de luchtspleet<br />

worden aangepast.<br />

Hierdoor wordt volgens de<br />

fabrikant een lager drukverlies<br />

gerealiseerd, bij hogere geluiddemping<br />

met kleinere roosters.<br />

Volgens Alara-Lukagro zorgt<br />

de doorontwikkeling voor een<br />

hoger rendement van installaties<br />

die binnen of in een<br />

omkasting zijn opgesteld en<br />

luchttoevoer nodig hebben.<br />

Daarnaast bieden de nieuwe<br />

roosters meer zekerheid met<br />

betrekking tot geluidseisen,<br />

en kan in bepaalde situaties<br />

worden voldaan met een kleiner<br />

rooster, wat voor kostenbesparing<br />

zorgt.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

65


WIE DROMEN<br />

REALISEERT,<br />

WORDT GEZIEN.<br />

SPECIALIST IN METALEN GEVELBEKLEDING<br />

010 - 208 37 88 | WWW.ALDOWA.NL


Productnieuws<br />

KLOECKNER ONLINESHOP: DE<br />

TOEKOMST VAN METAAL<br />

Kloeckner Metals ODS Nederland heeft een manier gevonden om het<br />

bestelproces te optimaliseren door middel van digitale hulpmiddelen.<br />

Het bestelproces in de metaalhandel kan een moeilijk en tijdrovende<br />

taak zijn. Er gaan vele uren werk zitten in het krijgen van offertes, de<br />

voorwaarden onderhandelen, voorraadtekorten aanvullen en tegelijkertijd<br />

de kosten in het achterhoofd houden. De Kloeckner Onlineshop<br />

biedt de oplossing. Men is niet gebonden aan openingstijden of<br />

minimale bestelwaarden en de individueel onderhandelde prijs wordt<br />

automatisch meegenomen. Bovendien biedt Kloeckner transparante<br />

levertijden en downloadbare offertes & fabriekscertificaten aan. Dit<br />

betekent dat klanten op het moment dat ze bestellen al kunnen<br />

zien wanneer de bestelde goederen worden geleverd en gelijk de<br />

conditie van de bestelde goederen in kunnen zien door middel van<br />

downloadbare fabriekscertificaten. Er is dus altijd de juiste informatie<br />

beschikbaar - vanaf elke locatie en op elk tijdstip.<br />

EACCESS: DRAADLOOS<br />

TOEGANGSSYSTEEM<br />

Met eAccess beslag voor binnen en buiten combineert Post en Eger<br />

het beste van mechanisch en elektromechanisch hang- en sluitwerk.<br />

Het systeem biedt maximale veiligheid. Met een paar muisklikken<br />

beheert u alle toegangen. Van binnen- en buitendeuren tot brievenbussen,<br />

garages en tuinhekken. Zonder fysieke sleutel. Ideaal voor<br />

zakelijke toepassingen maar zeker ook voor thuis. Voor minder validen<br />

ruimt het onnodige obstakels uit de weg.<br />

Specialisten in high-end<br />

glasmontage<br />

LENCO Projects<br />

de Grote Elst 56<br />

5246 JR Rosmalen<br />

Tel +31 (0) 73-6400206<br />

www.lenco-montage.nl<br />

Het veiligheidsbeslag voor buitendeuren uit de eAccess serie is uitermate<br />

geschikt voor het beveiligen van bijvoorbeeld kantoren, appartementen<br />

of zorginstellingen. Met gebruikmaking van een pc en een<br />

NET USB-stick is de toegang tot het pand eenvoudig te programmeren.<br />

Voor kleine installaties behoort programmering middels kaarten<br />

ook tot de mogelijkheden. Met het elektronische organisatiebeslag<br />

worden binnendeuren beveiligd van bijvoorbeeld archiefkamers in<br />

kantoren of scholen. Ook biedt het beslag uitkomst voor comfortabele<br />

en veilige toegang tot vergaderruimten in hotels. eAccess slaat<br />

de data op in het eAccess beslag en niet in de toegangspas of clip<br />

waardoor verlies hiervan geen problemen geeft. De toegang is met<br />

slechts een paar muisklikken eenvoudig te wijzigen.<br />

ZWAKKERE GEZONDHEID DOOR<br />

ONGEZONDE GEBOUWEN<br />

Bewoners van woningen met een ongezond binnenklimaat hebben<br />

ruim anderhalf keer meer kans op een slechte gezondheid dan bewoners<br />

van ‘gezonde’ woningen. Eén op de zes Europeanen woont in<br />

een ongezonde woning, die vochtig is, onvoldoende daglicht heeft of<br />

te warm of te koud is. In Nederland is het ongezonde binnenklimaat<br />

vooral te wijten aan een te lage temperatuur in huis. Van de Nederlanders<br />

met een zwakke gezondheid leeft een kwart in een te koud huis.<br />

Naast de temperatuur in huis hebben vochtigheid en de hoeveelheid<br />

daglicht een grote invloed op de gezondheid van bewoners.<br />

Wanneer het gebouw te vochtig is of schimmel bevat, hebben de<br />

bewoners 40% meer kans op astma dan bij een goed binnenklimaat<br />

het geval zou zijn. Dat blijkt uit de Healthy Homes Barometer <strong>2017</strong>,<br />

een grootschalig Europees onderzoek naar de relatie tussen de staat<br />

van woningen en de gezondheid van hun bewoners.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

67


Wij zijn op zoek naar een Projectcoördinator<br />

MZAllpro een toonaangevende producent in standaard en luxe metalen gevelbekleding.<br />

Uitgegroeid tot marktleider in zijn segment en al jaren een begrip in de markt. Dankzij onze grote<br />

voorraad aan originele materialen, kunnen wij reguliere maatwerkproducten zelfs binnen 24 uur<br />

leveren.<br />

MZAllpro is tevens het juiste adres voor complexe zetwerken. Voor onze engineeringsafdeling is<br />

geen werk te complex. Met verscheidene metalen weten we gezichtsbepalende elementen te<br />

realiseren, kortom wij verzorgen het visitekaartje van de gebouwen in Nederland. Onze<br />

mogelijkheden zijn eindeloos. Elk idee of ontwerp weten we te vertalen in het gewenste<br />

eindproduct, hierbij nauwkeurig lettend op functionaliteit, vorm en uitstraling.<br />

Duurzaamheid en milieu zijn onderwerpen die bij MZAllpro hoog in het vaandel staan. Naast het<br />

cradle-to-cradle proces van ons afval zijn we ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.<br />

Wat ga jij doen<br />

Je coördineert de projecten van onze grotere klanten, zodanig dat een optimaal (technisch,<br />

tijdspad en financieel) resultaat ontstaat voor beide partijen. Je bent in ons bedrijf het centrale<br />

aanspreekpunt voor de aan jouw toegewezen klanten en projecten. Je bent<br />

medeverantwoordelijk voor het verzorgen van een ongestoord proces van offertestadium t/m<br />

oplevering, binnen de gestelde planning, budget en kwaliteit.<br />

Het profiel van de ideale kandidaat<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Minimaal een afgeronde MBO/HBO opleiding (richting bouw of werktuigbouwkunde)<br />

of gelijkwaardig door ervaring<br />

Affiniteit met de gevelbouw<br />

Nauwkeurig, accuraat en gestructureerd<br />

Ruimtelijk inzicht<br />

Uitstekende communicatieve vaardigheden in Nederlands (en Engels)<br />

Servicegericht, pragmatisch, proactief en creatief<br />

Relatiebouwer voor een langer termijn<br />

Representatief<br />

Wat bieden wij<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Een boeiende en veelzijdige functie met veel eigen verantwoordelijkheid<br />

Een uitdagende functie bij een gerenommeerd bedrijf<br />

Een bedrijfscultuur die te beschrijven is als informeel, actiegericht, korte<br />

beslislijnen en waarbij teamspirit hoog in het vaandel staat.<br />

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden<br />

Interesse?<br />

Ben je geïnteresseerd en wil je reageren, of zoek je naar<br />

meer informatie, bezoek onze website www.mzallpro.nl<br />

of neem contact op met Jaap de Vries - manager sales.


Productnieuws<br />

NAVO-HOOFDKWARTIER<br />

OFFICIEEL GEOPEND<br />

NIETS IS WAT<br />

HET LIJKT<br />

Tijdens een uitgebreide ceremonie waarbij de regeringsleiders van<br />

alle NAVO-lidstaten waaronder de Amerikaanse president Donald<br />

Trump acte de présence gaven, is het nieuwe imposante NAVOhoofdkantoor<br />

in Brussel officieel geopend.<br />

NedZink – onderdeel van Koramic Investment Group – is enorm<br />

trots dit prachtige project onder dak te hebben gebracht. Met acht<br />

vleugels en een verbindend middendeel heeft dit gebouw het allergrootste<br />

zinken dak van Europa. De acht vleugels (elk 200 meter<br />

lang en 18 meter breed) en zeven tussenstukken zijn bekleed met<br />

maar liefst 35.000 m2 strakke felsbanen in NedZink NOVA Pro-<br />

Tec. Deze 26 meter lange zinken felsbanen zijn op de bouwlocatie<br />

zelf geprofileerd vanaf de NOVA Pro-Tec coils. De vervaardiging<br />

van dit gigantische dak heeft ruim drie jaar in beslag genomen.<br />

Een zéér sterk staaltje vakmanschap van het Nederlandse Ridder<br />

Skins for Buildings. De bouw van het nieuwe NAVO-hoofdkantoor<br />

stond onder leiding van het bouwconsortium BAM Alliance. Het<br />

ontwerp is van de samenwerkende architecten SOM (het Amerikaanse<br />

Skidmore, Owings & Merrill) en ASSAR Architects uit<br />

België. De verstrengeling van de vleugels symboliseren de eenheid<br />

en samenwerking van het bondgenootschap: samen sterk voor<br />

een betere toekomst.<br />

Geïnspireerd op zwarte, stalen deuren<br />

en de minimalistische trend introduceert<br />

Skantrae een volledig nieuwe deur.<br />

Dankzij de ontwikkeling van speciaal<br />

beslag heeft de houten deur extra smalle<br />

stijlen en dorpels van slechts 60 millimeter<br />

breed. De grote glasoppervlakken<br />

zorgen voor veel lichtinval. De deur is<br />

uit voorraad leverbaar in de standaard<br />

deurmaten waardoor de deur past in elke<br />

standaard deur/kozijn situatie. De houten<br />

deur waarborgt de Skantrae kwaliteit en<br />

is budgetvriendelijk. Met oog op zowel<br />

de kwaliteit als de minimalistische stijl<br />

is speciaal beslag en hang & sluitwerk<br />

ontwikkeld. De deur wordt geleverd in<br />

zwart, wat zorgt voor een strakke uitstraling.<br />

In het ontwerp komen de grote glasoppervlakken<br />

in iedere toepassing tot hun<br />

recht. De deur is verkrijgbaar als enkele<br />

en dubbele draaideur en als enkele en<br />

dubbele schuifdeur.<br />

design for a colourful life<br />

project: Bosch de Vroom Schuurmans ass.<br />

vEZELCEMENT GEvELpLATEN<br />

Al gedacht om uw gevel opnieuw te isoleren en in een nieuw jasje te steken? Of hebt u een nieuwbouwproject waarbij u graag eens wat anders wil?<br />

De SVK gevelplaten bieden tal van mogelijkheden om uw project de look te geven waarvan u al jaren droomt.<br />

Check onze website en laat u inspireren over de mogelijkheden van onze vezelcement gevelplaten.<br />

www.svkarchitecturelabs.com<br />

halvepagina advertentie.indd 1<br />

7/25/<strong>2017</strong> 9:08:06 AM<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

69


Gevelbekleding<br />

Tekst: Susan Moonen<br />

Beeld: Houthandel Van Dam<br />

Fraké Noir: de houtsoort<br />

met duurzaamheidsklasse I<br />

Fraké Noir: de houtsoort is al net zo mooi en veelzijdig als zijn naam doet vermoeden. Het is de<br />

merknaam voor thermisch verduurzaamd Limba. Deze houtsoort wordt vervolgens door inzet van<br />

hitte-behandeling en -modificatie opgewaardeerd naar een hogere duurzaamheidsklasse I (conform<br />

NEN-EN 350-2). Als gevolg van deze behandeling verkrijgt het hout ook zijn specifieke kleur én de<br />

luxe warme uitstraling. Daarnaast laat het hout zich goed bewerken, is het vormvast en uiterst stabiel.<br />

70 GEVELBOUW.INFO


Gevelbekleding<br />

Fraké Noir: uitgesproken stijlvol<br />

Kenmerkend aan Fraké Noir zijn de zwarte lijnen en de voorkomende<br />

pinholes. Precies die eigenschappen geven deze veelgevraagde<br />

houtsoort een nóg uitgesprokener uiterlijk. Wanneer Fraké Noir onbehandeld<br />

blijft, dan vergrijst het na verloop van tijd egaal. Het hout is<br />

overigens ook geschikt om af te werken met een niet-filmvormende<br />

beits. Ook kan het desgewenst brandvertragend worden behandeld,<br />

waardoor het voldoet aan brandklasse 1/Euroklasse B.S2 NEN-EN<br />

1305. “Vooral dat laatste wordt meer en meer gevraagd,” vertelt<br />

Corjan van Dijke, verkoopleider bij Houthandel van Dam, een bedrijf<br />

dat al bestaat sinds 1889 en door de jaren heen is uitgegroeid tot één<br />

van de meest vooruitstrevende importeurs van hardhout in Nederland.<br />

“En dat is ook niet vreemd met het oog op de verschillende<br />

incidenten die zich de afgelopen tijd helaas hebben voorgedaan. Het<br />

is dan ook niet meer dan logisch dat de eisen en controle rondom<br />

brandveiligheid steeds verder omhoog worden bijgesteld.”<br />

(foto: Fedde de Weert, Fotostudie de Weert)<br />

Finland als betrouwbare partner<br />

“We laten ons hout in Finland behandelen door partners waar we al<br />

jaren mee samenwerken. Zij zijn in staat om enorme hoeveelheden<br />

tegelijk te verwerken. Mede als gevolg daarvan is onze leveringsbetrouwbaarheid<br />

sinds jaar en dag ongekend hoog. We hebben<br />

altijd een basisvoorraad van zo’n 500 kubieke meter liggen. En dat<br />

gegeven past dan weer precies bij ons streven naar optimale samenwerking<br />

en het overall leveren van de allerbeste kwaliteit,” besluit Van<br />

Dijke enthousiast. ❚<br />

...STIJLVOL<br />

...DUURZAAM<br />

...NATUURLIJK<br />

Stationsweg 12<br />

3981 AC Bunnik<br />

tel: +31 (0)30 - 656 36 14<br />

fax: +31 (0)30 - 656 17 74<br />

houthandelvandam.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

71


living architecture<br />

sempergreen .com<br />

Eigentijdse architectuur in keramiek<br />

• Extreem grote gevelelementen tot 3.000 mm<br />

• Verglazing van vele kleuren in eigen huis (kostenefficiënt)<br />

• Hoge breukvastheid tot 8,06 kN<br />

• Compleet gevelsysteem met snelle montage<br />

• Prefab hoekelementen voor strakke detaillering<br />

• Meer dan 32 eerlijke en door-en-door keramische kleuren<br />

• Lichtgewicht gevelsysteem t.o.v. metselwerk<br />

• Geringe gevelverontreiniging<br />

Modelleur 4 • 5171 SL Kaatsheuvel • Tel. 0416 280 246 • www.lander.nl • info@lander.nl


Gevelbekleding<br />

Tekst en beeld: Tweha<br />

Het belang van milieuvriendelijk produceren<br />

Aandacht voor het milieu is ook bij het verlijmen van gevelbekleding een essentieel onderwerp. Denk aan het<br />

gebruik van bijvoorbeeld gevaarlijke primers en de afvalberg van gebruikte kitkokers. Maar het kan anders.<br />

Tweha heeft niet alleen aandacht voor een optimale, sterke<br />

gevelbekleding, maar ook voor het milieu. Deze specialist in lijmproducten,<br />

tapes, cleaners en oppervlakteverbeteraars speelt<br />

met haar producten, verpakkingen én werkwijze maximaal in<br />

op duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en onze gezondheid.<br />

Onder andere door systemen te vereenvoudigen, primers overbodig<br />

te maken en zware metalen uit haar producten te weren.<br />

Mario van Leeuwen vertelt daarover. “Alle lijmproducten moeten nu<br />

voldoen aan de REACH verordening 276/2010 waarin onder andere<br />

is vastgesteld dat dibutyltin (DBT) - dat als onderdeel van de uitharding<br />

katalysator voor MS Polymeer Systemen wordt gebruikt - drastisch<br />

moet worden teruggebracht naar een waarde < 0,1%. Tweha<br />

gaat hierin nog een stap verder en heeft er voor gezorgd dat deze<br />

nieuw ontwikkelde lijm volledig tin vrij is. Daarbij zijn onze producten<br />

ook honderd procent weekmakers- en oplosmiddelenvrij.”<br />

Over het gebruik van kitkokers zegt Mario van Leeuwen: "Jaarlijks<br />

komen er maar liefst 2,5 miljard stuks kitkokers in de vuilverwerking<br />

terecht. Onze plastic kokers worden zoveel mogelijk vervangen door<br />

Onze plastic kokers worden zoveel mogelijk vervangen door speciale recyclebare folies.<br />

speciale recyclebare folies, die na gebruik gewoon in de afvalcontainer<br />

gegooid mogen worden.” Wie de producten van Tweha verwerkt,<br />

hoeft bovendien geen gevaarlijke primers te verwerken voor een optimale<br />

hechting. “Het uitbannen van de primers vermindert niet alleen<br />

het milieu- en gezondheidsrisico; tevens wordt een extra arbeidsgang<br />

uit het gevelbekledingsproces gehaald. Waardoor de kans op fouten<br />

afneemt én verwerkers niet meer aan verwerkingstijdslimieten én lage<br />

temperaturen gebonden zijn. Dit alles maakt onze unieke lijmsystemen<br />

het meest milieuvriendelijk. Voor en uw kinderen.” ❚<br />

Met het uitbannen van de primers wordt een extra arbeidsgang uit het<br />

gevelbekledingsproces gehaald.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

73


Gevelbekleding<br />

Tekst: Rob Buchholz<br />

Beeld: Jan Reek natuursteen<br />

‘Iedere generatie moet<br />

van mooi natuursteen<br />

blijven genieten’<br />

Wie kiest voor een gevelbewerking met natuursteen heeft vele mogelijkheden. Daarbij is het wel essentieel<br />

om goed geïnformeerd en weloverwogen de juiste keuzes te maken. Er zijn diverse aspecten van belang<br />

voordat de gevelbekleding daadwerkelijk geplaatst wordt.<br />

Jan Reek natuursteen verzorgt ook restauratie en onderhoud van bestaande gevels.<br />

74 GEVELBOUW.INFO


Gevelbekleding<br />

Een goed advies is dus essentieel bij het<br />

kiezen van de juiste steensoort. Jan Reek<br />

natuursteen is een bedrijf met al ruim 120 jaar<br />

ervaring in deze materie. Zonder gedegen<br />

kennis en kunde van deze traditionele ambacht<br />

kan geen kwalitatief hoogwaardig product<br />

ontstaan. Samen met mede-eigenaar Gerard<br />

Vreeker kijken we naar de praktijk.<br />

"Natuursteen is een materiaal dat zich door<br />

de eeuwen heen al bewezen heeft. Zeker op<br />

het gebied van duurzaamheid en uitstraling,"<br />

zo begint Gerard zijn uitleg. "Qua soorten<br />

natuursteen en afwerking is er veel mogelijk om<br />

een bepaalde uitstraling te genereren. Denk<br />

aan Belgisch Hardsteen voor monumenten<br />

of een gepolijste gevel dat meer bij kantoren<br />

wordt toegepast. Natuursteen kun je op iedere<br />

gevel aanbrengen. Wel moet men in ontwerp<br />

en uitvoering rekening houden met weersinvloeden<br />

en de bouwkundige opbouw. In onze<br />

steenotheek in Hoorn kunnen mensen zich<br />

goed laten informeren."<br />

Een ander voorbeeld voor gevelbekleding is<br />

keramiek; een materiaalsoort dat de laatste<br />

jaren duidelijk aan een opmars bezig is. "Ja, het<br />

“Wij weten hoe je platen het beste aan<br />

een gevel kunt verankeren”<br />

bestaat al heel lang. Maar omdat het nu ook in<br />

platen van 1.50 of 3.20 meter verkrijgbaar is,<br />

wint het aan populariteit voor gevelbekleding.<br />

Deze platen zijn slechts 6 millimeter dik en<br />

beduidend lichter dan natuursteen. Bovendien<br />

is het mogelijk een print op keramiek te<br />

plaatsen. Het is een homogeen materiaal dat<br />

onderhoudsvriendelijk is."<br />

Gerard benadrukt dat het volgens de Nederlandse<br />

wetgeving verplicht is om een tweede<br />

draagweg te gebruiken, indien deze materialen<br />

boven 3 meter hoogte geplaatst worden.<br />

Alleen verlijmen is dan niet voldoende. "Wij<br />

weten hoe je platen het beste aan een gevel<br />

kunt verankeren. Vroeger maakte men veel<br />

gebruik van stalen verankeringen die in lood<br />

waren gegoten. Dit kan uitzetten waardoor er<br />

schade ontstaat. De verankering wordt in nauw<br />

overleg uitgevoerd en doorgerekend door de<br />

constructeur."<br />

Naast het leveren en plaatsen van nieuwe<br />

natuursteen of keramische gevels, verzorgt Jan<br />

Reek natuursteen ook restauratie en onderhoud<br />

van bestaande gevels. Indien klanten het team<br />

van Jan Reek natuursteen benaderen voor<br />

restauratie is altijd het doel om de authentieke<br />

uitstraling te behouden. "Iedere generatie moet<br />

van mooi natuursteen blijven genieten." ❚<br />

Keramiek is een materiaalsoort dat de laatste jaren<br />

duidelijk aan een opmars bezig is.<br />

Jan Reek natuursteen<br />

voor al uw wensen in natuursteen, keramiek en composiet<br />

Jan Reek natuursteen is u graag<br />

tot dienst in het meedenken en<br />

adviseren in uw wensen in natuursteen,<br />

keramiek en composiet.<br />

Onder één dak bezitten wij de mogelijkheden<br />

om graniet, marmer, Belgisch hardsteen,<br />

leisteen, keramiek en composiet op veel<br />

verschillende manieren te bewerken.<br />

Ons machinepark bestaat onder andere uit<br />

een blokzaag, polijst-machines, waterjet,<br />

boren, frezen etc.<br />

Er zijn veel mogelijkheden voor toepassing<br />

van natuursteen, te denken aan;<br />

dorpels, vensterbanken, vloeren, bestrating,<br />

keukenbladen, kunstwerken, gevelbekleding,<br />

badkamers, restauratiewerkzaamheden etc.<br />

Voor deze toepassingen verzorgen wij ook<br />

het inmeten en de montage op vele bijzondere<br />

locaties.<br />

Neutronweg 9 • 1627 LG Hoorn • 0229-210341 • graniet@janreek.nl • www.janreek.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

75


Uniek in deursluittechniek, sinds 1932<br />

fabrikant van geruisloze deursluitoplossingen<br />

Deuropeningbegrenzers, voor zowel het<br />

afremmen als begrenzen van uw deuren.<br />

Toepassing deuropeningbegrenzer met speciale<br />

bevestiging voor montage i.c.m. TJSS T46 deurdranger<br />

Als de deur snelheid dreigt te ontwikkelen door een windvlaag of baldadigheid, dan zal de begrenzer in<br />

werking treden en ervoor zorgen dat de deur afgeremd en begrensd wordt op 90 o of 120 o .<br />

Het esthetisch fraaiere alternatief voor een stormketting<br />

Voor de meest voorkomende deursituaties zijn er verschillende bevestigingsets beschikbaar<br />

Voorkomen schade aan mens en materiaal bij een storm of door baldadigheid<br />

Uitvoeringen leverbaar tot max. 300 kg deurgewicht<br />

Naast verzinkte en gelakte uitvoeringen ook in RVS type 304 of type 316 leverbaar<br />

Als optie ook met mechanische vastzetting op de eindpositie leverbaar<br />

DICTATOR een vertrouwd adres! Met ruim 85 jaar ervaring en een breed productenpakket hebben wij al vele<br />

problemen kunnen oplossen. Of het nu gaat om seriematige of maatwerk aanvragen, wij denken graag met u mee.<br />

Deur(sluit)techniek<br />

Brandveiligheid<br />

Druk- en trekgasveren<br />

Hydraulische dempers<br />

DICTATOR Productie B.V. Emmeloord T +31 (0)527 613456 F +31 (0)527 698420<br />

E-mail: info@dictator.nl of bezoek onze website: www.dictator.nl


Gevelbekleding<br />

Tekst:Rob Buchholz Beeld:Hasper<br />

De diversiteit van natuursteen<br />

vereist een goed advies<br />

Er zijn diverse redenen om voor natuursteen aan de<br />

gevel te kiezen. Om esthetische redenen, maar ook als<br />

extra bescherming tegen bijvoorbeeld weersinvloeden.<br />

Omdat er verschillende natuursteen verkrijgbaar<br />

zijn, is een advies op maat van groot belang.<br />

Wie kiest voor een klein bedrijf heeft te maken met korte lijnen kort en<br />

veel flexibiliteit. Marc Hasper is eigenaar van Hasper natuursteen en<br />

voor hem is een gedegen advies aan de klant van net zo groot belang<br />

als het leveren van een goed product. "Ze gaan hand in hand en zorgen<br />

samen voor de best passende oplossing. Wij maken alles zelf in onze<br />

eigen werkplaats die voorzien is van de meest moderne machines."<br />

“Wij gaan met de klant in<br />

gesprek, luisteren goed naar<br />

de wensen en beoordelen de<br />

situatie ter plekke”<br />

Hasper kreeg in de loop der jaren veel verschillende vragen met betrekking<br />

tot gevelproblemen. Hij noemt een aantal voorbeelden. "Een<br />

woonhuis in Rhenen had te maken met vochtproblemen. Dat ontstond<br />

van onder uit. Na goed onderzoek hebben wij de klant geadviseerd om<br />

voor Belgisch natuursteen te kiezen. Er zijn diverse grote platen aan de<br />

gevel bevestigd en het vochtprobleem was na plaatsing verdwenen."<br />

Na goed onderzoek hebben wij de klant geadviseerd om voor Belgisch<br />

natuursteen te kiezen.<br />

In onze showroom kunnen wij de enorme diversiteit aan natuursteensoorten laten zien.<br />

Het is slechts één voorbeeld die de diversiteit van opdrachten bij<br />

Hasper aantoont. Ook een winkelcentrum in Heteren, een poolcentrum<br />

in Wageningen plus een zorginstelling lieten zich door Hasper<br />

adviseren. "Er zijn veel soorten natuursteen. Wij gaan met de klant<br />

in gesprek, luisteren goed naar de wensen en beoordelen de situatie<br />

ter plekke. In onze showroom kunnen wij de enorme diversiteit aan<br />

natuursteensoorten laten zien. De meesten zijn zonder problemen<br />

buiten toepasbaar. Maar uiteraard zijn er uitzonderingen. Daarom is<br />

een professioneel advies zo belangrijk." ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

77


Deinze | Leiespiegel<br />

Tekst en beeld: Renson<br />

Lokale eyecatcher<br />

met Brits accent<br />

In Deinze (België) is het dienstencentrum Leiespiegel het eerste in een lange rij stadsprojecten dat er afgewerkt<br />

werd. En dat gebeurde met oog voor detail, een sterke nadruk op architecturale eenheid en respect voor<br />

de omgeving. Renson droeg daartoe bij als leverancier van de aluminium gevelbekleding in Linius-lamellen.<br />

Uit de ontwerpwedstrijd voor dit prestigeproject<br />

kwam het Britse architectenbureau<br />

Tony Fretton als winnaar uit de bus. Het<br />

dienstencentrum heeft dan ook iets typisch<br />

Engels en dat merk je vooral aan de manier<br />

waarop bepaalde onderdelen bekleed, af- en<br />

weggewerkt werden. Logisch, want met een<br />

gebouw dat als eyecatcher in de omgeving<br />

van alle kanten zichtbaar is, drukte de bouwheer<br />

de ontwerper nadrukkelijk op het hart<br />

dat ook de technieken het liefst zo subtiel<br />

mogelijk geïntegreerd moesten worden.<br />

Geen inkijk dankzij omgekeerde<br />

lamellen op het dak<br />

Een mooi voorbeeld daarvan zijn de<br />

technische installaties op het dak van het<br />

gebouw, die weggewerkt zitten achter<br />

een ventilerende lamellenwand. Om inkijk<br />

vanaf de begane grond te voorkomen,<br />

werden die Linius-lamellen (L.120) van leverancier<br />

Renson omgekeerd gemonteerd.<br />

Voor Kris Wynen van erkend Renson-projectplaatser<br />

Aluservice was het niet de eerste<br />

installatie met de Linius-lamellen omgekeerd<br />

gemonteerd. “Omwille van de inkijk die je<br />

anders hebt van beneden, is dit nu eenmaal<br />

een efficiënte oplossing. Hoewel het er vanaf<br />

beneden visueel uitziet als een gesloten wand,<br />

verandert er eigenlijk niets aan het systeem op<br />

zich: buitenunits voor verwarming en koeling<br />

zitten nog steeds achter een geventileerde<br />

lamellenwand verstopt, zodat alles net zo<br />

goed verlucht kan worden. Alleen monteren<br />

we de lamellen omgekeerd op de stalen<br />

draagstructuur.”<br />

Peter Coppens, departementshoofd dienst<br />

stedenbouw & wonen, stad Deinze: “Het<br />

was de architect die met het idee kwam<br />

aandraven en het blijkt duidelijk de juiste<br />

oplossing. Want draai je de lamellen niet om,<br />

dan kijk je er los doorheen. Uitgevoerd in<br />

natuurkleur geanodiseerd aluminium, strookt<br />

de lamellenwand trouwens perfect met het<br />

totaalplaatje van het gebouw.”<br />

78 GEVELBOUW.INFO


Deinze | Leiespiegel<br />

NATURALLY FEELING GOOD...<br />

Linius ®<br />

Esthetische en functionele<br />

gevelbekleding<br />

• Verfraait en dynamiseert de gevel van<br />

residentiële en industriële toepassingen<br />

• Optimale ventilatie van ruimtes<br />

• Beschermt installaties tegen regen,<br />

wind en ongedierte<br />

• Leverbaar met verschillende lamellentypes,<br />

ook akoestisch dempende versies<br />

• Voor bekleding van voordeuren,<br />

ramen en sectionale garagepoorten<br />

www.renson.nl<br />

<strong>Gevelbouw</strong>_197x130_0717.indd 1 10/07/17 15:24<br />

Zichtbeton en gevelbekleding:<br />

strak in hetzelfde vlak<br />

“Aan de inrijhelling naar de ondergrondse<br />

parking hebben we dan weer twee types<br />

Linius-lamellen (L.033.01 en L.033CL) van<br />

Renson gecombineerd,” gaat Kris Wynen<br />

verder. “Uit esthetisch oogpunt viel de keuze<br />

op de gesloten lamellen, maar ook hier<br />

konden we niet anders dan te combineren<br />

met open lamellen voor zones waar verluchting<br />

een must was.” Visueel is er evenwel<br />

nauwelijks onderscheid te maken, ook niet<br />

met de deuren die net zo goed met de aluminium<br />

lamellen bekleed werden. ❚<br />

Bekijk de videotestimonial over dienstencentrum Leiespiegel hier:<br />

https://www.youtube.com/watch?v=QDtaCh-K5p0<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

79


Deur- en toegangstechnieken<br />

Tekst en beeld: IQ panel<br />

iQ Wing<br />

Het vleugeloverdekkende deurpaneel van iQ panel<br />

Wat is een vleugeloverdekkend<br />

deurpaneel?<br />

Het grote verschil zit hoofdzakelijk in het<br />

aanzicht, dus het optische van de deur.<br />

Bij een niet-vleugeloverdekkende deur, zie<br />

detail-A, bestaat de deur, dus het draaiende<br />

deel uit een frame, hetgeen met isolatie<br />

glas en of sandwichpanelen wordt geassembleerd.<br />

De deur bestaat dan uit een<br />

kozijn, met weer een soort kozijn. Bij een<br />

vleugeloverdekkende deur, zie detail-B,<br />

is het draaiende deel één geheel en heeft<br />

A<br />

B<br />

80 GEVELBOUW.INFO


Deur- en toegangstechnieken<br />

dus aan de rand géén kader. De deur is<br />

overal even vlak en loopt door tot de rand.<br />

iQ wing, vleugeloverdekkende deur wordt<br />

samengesteld uit een buitenplaat van<br />

3mm aluminium, een kernmateriaal en een<br />

binnenplaat van 2mm aluminium. Met daarin<br />

verwerkt, of géén, of één, of meerdere<br />

isolatieruiten. Er worden tevens voorzieningen<br />

getroffen voor slotgarnituur en of<br />

een brievenbusuitsparing. De buiten – en<br />

binnenbeplatingen kunnen gelijkwaardig aan<br />

het profiel, passend in de RALkleur gepoedercoat<br />

worden.<br />

iQ wing is Leverbaar in allerlei modellen en<br />

in vele kleurvarianten. Indien gewenst kunnen<br />

de aluminiumbeplatingen gefreesd worden in<br />

een door de klant te bepalen motief. Vooraf<br />

overleg is wel wenselijk.<br />

Voordelen van iQ wing vleugeloverdekkende<br />

deurpanelen t.o.v. traditionele insteek deurpanelen:<br />

• Geen vleugelprofielen, hierdoor meer<br />

vlakkere uitstraling<br />

• Geen rubberafdichtingen zichtbaar,<br />

hierdoor esthetische meerwaarde<br />

• Betere en hogere veiligheid.<br />

• Hoge isolatiewaarde mogelijk door<br />

toepassing van iQ vip[R]evolution<br />

kernmateriaal,<br />

vacuümisolatie met een lamda-waarde<br />

van 0,007 W/m.K<br />

• Motieven die gefreesd kunnen worden<br />

• Hoge kwalitatieve gemoffelde deurpanelen,<br />

in of mat, of hoogglans of in structuurlakken.<br />

(volgens het qualicoat principe!)<br />

"iQ wing staat<br />

voor hoge<br />

kwaliteit"<br />

iQ panel heeft geruime tijd ervaring met het<br />

vervaardigen van deze iQ wing, vleugeloverdekkende<br />

deurpanelen. Deze vleugeloverdekkende<br />

deurpanelen worden vervaardigd<br />

met uitgekiende materialen. Dit komt tot<br />

uiting in zowel de kwaliteit van de aluminiumbeplatingen,<br />

de kwaliteit van het lakwerk als<br />

de keuze voor de beglazing.<br />

iQ panel produceert tevens brandwerende<br />

insteek deurpanelen. ❚<br />

Indien gewenst, kunt u meer informatie verkrijgen door contact op te nemen met onze firma.<br />

Email: b.arts@iqpanel.nl of telefoon: 06- 234 34 614<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

81


op zoek naar<br />

de ideale<br />

gevelmonteur.<br />

Ergon Nederland is altijd op zoek naar de ideale match.<br />

De ideale vakman voor de ideale opdrachtgever. Of het nu<br />

gaat om het monteren van aluminium kozijnen, vliesgevels,<br />

of het samenstellen van puien; bij ons vindt u ongetwijfeld de<br />

juiste persoon. Iemand waarop u kunt bouwen, en dat tegen<br />

een scherpe prijs. Wij zijn dé uitzendspecialist voor de<br />

gevelbranche.<br />

Ergon Nederland Castellastraat 26 6512 EX Nijmegen +31(0)316 58 11 44 info@ergonnederland.nl www.ergonnederland.nl<br />

“Wij geloven dat u moet kunnen vertrouwen op uw bedrijfsdeuren. Altijd.<br />

Daarom kunt u rekenen op de ongekende service van Alsta Nassau,<br />

van welk merk uw deuren ook zijn. Sluitend vertrouwen noemen we dat.”<br />

“oplossingen voor elke markt – onderhoud voor al uw deuren”<br />

een sluitend vertrouwen


Deuren en toegangstechnieken<br />

Tekst: Rob Buchholz<br />

Beeld: Alsta Nassau<br />

Na de fusie nog dichter bij de klant<br />

Sinds 1 juli is de fusie tussen Alsta BV en Nassau BV<br />

een feit. Twee voorheen onafhankelijke bedrijven met<br />

van oudsher een eigen soort producten gaan voortaan<br />

verder onder de naam Alsta-Nassau BV. De redactie<br />

van <strong>Gevelbouw</strong> sprak met managing director Alex<br />

Kiffen over de fusie en de voordelen die deze biedt<br />

voor zowel beide bedrijven als ook voor de markt.<br />

Voortaan is er dus één bedrijf waar klanten mee te maken hebben.<br />

En daar zit volgens Kiffen juist het voordeel. "We zijn nu onderdeel<br />

van een wereldwijd opererende organisatie, maar blijven wel op lokaal<br />

niveau ondernemen. Daar schuilt onze kracht; er is nu nog meer een<br />

allround bedrijf ontstaan. Het scala is echt heel breed, alles rondom<br />

deuren en transport valt nu onder één dak. Zeker voor de architect<br />

is dit interessant. We kunnen meer leveren. Niet alleen binnendeuren,<br />

maar ook buitendeuren; inclusief het onderhoud. Zo kunnen wij de<br />

klant volledig van A tot Z ontzorgen; dat is waar steeds meer bedrijven<br />

een voorkeur voor hebben." Doordat Alsta en Nassau de krachten<br />

bundelden, is er voortaan nog meer kennis en ervaring in huis.<br />

En dankzij de hogere dekkingsgraad zit een servicemedewerker van<br />

Alsta Nassau als het ware bij iedereen om de hoek. Dat zorgt voor<br />

een betere en snellere dienstverlening. "Klanten kunnen dus voortaan<br />

24/7 bij ons terecht voor service van alle bedrijfsdeuren en hebben<br />

daarmee één aanspreekpunt voor al hun vragen."<br />

Daarmee is Alsta Nassau klaar voor de toekomst. Een speciale module<br />

- KYM&CO - geeft klanten inzicht in de benodigde bedrijfscycli van de<br />

deuren en de bijbehorende kosten. Kiffen: "KYM&CO staat voor Know<br />

Your Maintenance and Costs. Een technisch manager krijgt hierdoor<br />

beter inzicht in de status van de deuren en kan ongewenste storingen<br />

voorkomen. Met deze module kunnen ondernemers geld besparen en<br />

zich concentreren op de primaire bedrijfsprocessen. De klanten zijn er<br />

bijzonder positief over. Zo kunnen bedrijfsprocessen altijd doorgaan.”<br />

Behalve de bekende overhead- en snelloopdeuren die Nassau BV<br />

van oudsher al leverde, kan de klant bij het gefuseerde bedrijf nu ook<br />

terecht voor brandwerende deuren, dockshelters, docklevellers en<br />

automatische schuifdeuren. "Kort gezegd: eigenlijk kunnen wij alles<br />

leveren wat op het gebied van deuren verkrijgbaar is," zo laat Kiffen<br />

tot besluit weten. ❚<br />

Eigenlijk kunnen wij alles leveren wat op het gebied van deuren verkrijgbaar is.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

83


Deur- en toegangstechnieken<br />

Tekst: Rob Buchholz<br />

Beeld:Rolflex<br />

Bedrijfsdeur als<br />

toegevoegde waarde<br />

voor ieder pand<br />

“Deze vouwdeur is<br />

snel te plaatsen”<br />

De basisdeur is opgebouwd uit geïsoleerde sandwichpanelen en is ook verkrijgbaar met diverse soorten beglazing.<br />

In de afgelopen jaren kozen veel bedrijven en instellingen ervoor om hun bestaande bedrijfspanden – te<br />

laten renoveren. Daarbij hoorde vanzelfsprekend ook de keuze voor nieuwe deuren. Door de crisis werd een<br />

tijdje niet in nieuwbouw geïnvesteerd. Nu de economie echter weer aantrekt, kiezen steeds meer partijen er<br />

echter weer voor om nieuw te bouwen.<br />

Een goede bedrijfsdeur is om meerdere redenen belangrijk. Vanzelfsprekend<br />

behoort het weren van ongewenst bezoek daar zeker bij, maar<br />

ook voor isolatie, bescherming tegen weersinvloeden en om bepaalde<br />

activiteiten van elkaar te scheiden. Rolflex is al bijna veertig jaar specialist<br />

in logistieke oplossingen. Accountmanager Bert Tiemessen erkent<br />

dat het vervangen van deuren tijdens de crisis een essentieel onderdeel<br />

vormde van de dagelijkse werkzaamheden. "Bij het opknappen van<br />

panden hoort inderdaad ook de keuze voor een nieuwe deur. Het is<br />

een waardevermeerdering voor je pand. De Compact Deur is daarbij<br />

een prima keuze, want deze oplossing kan ieder type deur vervangen<br />

en is in veel situaties toepasbaar. De panelen van deze deur vouwen<br />

zich tijdens het openen op boven de ingang. Zodra de deur gesloten<br />

is, zorgt deze voor een perfecte afdichting en isolatie. Wie voor deze<br />

vouwdeur kiest, kiest voor een toegevoegde waarde van het pand."<br />

De basisdeur is opgebouwd uit geïsoleerde sandwichpanelen en<br />

verkrijgbaar met diverse soorten beglazing. De sandwichpanelen<br />

bestaan uit een CFK-vrije polystyreenvulling die is verlijmd met aluminium<br />

Stucco-plaat. "Deze vouwdeur is snel te plaatsen," zo vervolgt<br />

Tiemessen. "Bijkomend voordeel is dat er niets aan het plafond hoeft<br />

84 GEVELBOUW.INFO


Deur- en toegangstechnieken<br />

De oude situatie.<br />

te worden bevestigd; het is een zelfdragend systeem. Daardoor blijft<br />

er extra ruimte over aan de binnenzijde om bijvoorbeeld heaters, een<br />

sprinklerinstallatie of kraanbanen op te hangen. Door onder andere<br />

het ontbreken van balansveren is de Compact Vouwdeur ook nog<br />

eens onderhoudsvriendelijk." Diverse partijen hebben al voor deze<br />

deur gekozen. Zo is deze Compact Vouwdeur in gebruik bij het<br />

TT-circuit in Assen, op het parkeerdek van de Amsterdam ArenA en<br />

het hoofdkantoor van Douwe Egberts in Joure.<br />

De productie vindt bij Rolflex in eigen huis plaats en het bedrijf beschikt<br />

tevens over een eigen monteursploeg die snel kan inspelen op vragen<br />

van klanten. "Wij hebben een storingsdienst die 24/7 bereikbaar is.<br />

Verder hanteren wij in principe een levertijd van vier tot zes weken, maar<br />

in geval van nood, kan het ook sneller. Het voordeel dat we alles zelf in<br />

eigen hand hebben maakt dat de de lijnen kort zijn. Ook de klant heeft<br />

daar voordeel bij; service is bij ons net zo belangrijk als innovatie." ❚<br />

De Compact Deur is daarbij een prima keuze want dit is een oplossing<br />

die ieder type deur kan vervangen.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

85


Deur- en toegangstechnieken<br />

Tekst: Rob Buchholz<br />

Beeld: Stalufor<br />

STALUFOR EN DORMAKABA, TWEE INNOVATIEVE PARTNERS VAN ELKAAR<br />

Slimme toegangsoplossingen<br />

inclusief technische ondersteuning<br />

dormakaba staat wereldwijd bekend als ontwikkelaar en producent van slimme toegangsoplossingen. Het biedt<br />

een heel scala aan producten, oplossingen en services voor een beveiligde toegang tot gebouwen en ruimten aan.<br />

In Nederland is steeds meer behoefte om deurautomaten te koppelen aan een toegangscontrolesysteem, brandmeldcentrale of RWA-systeem.<br />

Een belangrijk onderdeel uit dat uitgebreide<br />

assortiment van dormakaba zijn de kwalitatief<br />

hoogwaardige schuifdeurautomaten. In<br />

Nederland zijn deze via Stalufor verkrijgbaar.<br />

Stalufor is onder andere specialist op het<br />

gebied van deurautomatiek en heeft dan<br />

ook een uitgekiend assortiment schuif- en<br />

draaideurautomaten in het programma die<br />

probleemloos zijn toe te passen op nagenoeg<br />

alle aluminium gevelsystemen die op<br />

de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn.<br />

Bij Stalufor merken ze dat er in ons land<br />

steeds meer behoefte is om deurautomaten<br />

te koppelen aan een toegangscontrolesysteem,<br />

brandmeldcentrale of RWA-systeem<br />

(rookwarmteafvoer).<br />

De samenwerking met dormakaba is zeker<br />

niet zonder reden. Dit Duitse topfabricaat staat<br />

garant voor verschillende soorten kwalitatief<br />

hoogwaardige schuifdeurautomaten. Tot de<br />

standaard mogelijkheden behoren een telescopische<br />

optie of met een sluisfunctie. Tevens<br />

zijn deze deuren verkrijgbaar als inbraakwerende<br />

uitvoering conform SKG normering.<br />

86 GEVELBOUW.INFO


Deur- en toegangstechnieken<br />

"Technische ondersteuning is van belang<br />

omdat oplossingen in het bouwproces<br />

steeds complexer worden”<br />

Stalufor verzorgt de complete montage,<br />

elektrisch aansluiten en inregelen van de<br />

deurautomaten. Dit is mogelijk dankzij de<br />

technische ondersteuning van dochteronderneming<br />

Stalufix ® . Als het gaat om aansluiten,<br />

inregelen en ingebruikstelling zorgt deze<br />

ondersteunende dienstverlening voor de juiste<br />

professionele hulp en een optimaal werkend<br />

resultaat. Tevens is Stalufor als één van de<br />

weinigen in Nederland door dormakaba<br />

gecertificeerd om deze automaten te mogen<br />

verkopen en monteren. Daarnaast bemiddelt<br />

Stalufix ® ook tussen dormakaba en de<br />

eindgebruiker voor de onderhoudscontracten<br />

op de geleverde installaties.<br />

ook omdat bij aluminiumverwerkers steeds<br />

vaker de juiste kennis en kunde over nieuwe<br />

ontwikkelingen ontbreekt. Hoe groot of klein<br />

de technische werkzaamheden ook zijn; door<br />

het inzetten van de gespecialiseerde Stalufix ®<br />

medewerkers beschikt Stalufor over een<br />

grote toegevoegde waarde voor haar relaties.<br />

Denk aan het installeren van paniekoplossingen,<br />

het combineren van motorsloten, het<br />

begeleiden van productieprocessen op het<br />

gebied van hang- en sluitwerk of het monteren<br />

van dubbele deuren, draai- en schuifdeurautomaten.<br />

Eigenlijk staat Stalufix ® voor<br />

alles wat te maken heeft met technische<br />

ondersteunende dienstverlening en expertise<br />

op het gebied van complexe montage- en<br />

installatiemogelijkheden waar de relaties van<br />

Stalufor zelf geen raad mee weten. ❚<br />

Deze technische ondersteuning is steeds<br />

vaker van belang omdat oplossingen in het<br />

bouwproces steeds complexer worden, maar<br />

dormakaba staat garant voor verschillende soorten kwalitatief hoogwaardige schuifdeurautomaten.<br />

A CLICK AHEAD<br />

concepten in bouwbeslag<br />

t +31(0)13 45 82 370<br />

e info@stalufor.nl<br />

www.stalufor.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

87


Duurzame stedelijke ontwikkeling…<br />

…WICONA vindt<br />

de stad opnieuw uit<br />

Met haar rijke innovatiecultuur wordt WICONA bestempeld als een belangrijke speler in de ontwikkeling van<br />

energie-efficiënte raam, deur en vliesgevel oplossingen voor duurzame steden waarbij het comfort<br />

van de gebruiker voorop staat.<br />

In de toekomst zal 70% van de inwoners op onze planeet in steden leven. Een gigantische uitdaging voor de<br />

architectuur. Duurzame stedelijke ontwikkeling wordt steeds belangrijker.<br />

De stad van morgen belooft een complex systeem te worden bestaande uit geavanceerde componenten<br />

met een steeds technischer karakter, strengere eisen en beperkingen. Er is behoefte aan nieuwe regels,<br />

waarbij de inwoner/gebruiker in deze wereldwijde denkoefening centraal staat.<br />

De oplossingen van WICONA kaderen nu al in deze aanpak voor duurzame stedenbouw en dragen bij aan<br />

de economische ontwikkeling van de bouwsector. Onze technologieën en onze teams staan in dienst van<br />

de stad en de bouwwerken van morgen.<br />

Sapa Building Systems BV | Alcoalaan 1, 5151 RW Drunen<br />

Tel.: +31 416 38 6480 | wiconadrunen@sapagroup.com<br />

WWW.WICONA.NL


Tekst en beeld: Mikrocentrum<br />

Lijmen in de<br />

<strong>Gevelbouw</strong><br />

De toekomst van de bouw ligt in<br />

nieuwe en slimmere technieken.<br />

Een juiste lijm (of lijmsysteem) biedt<br />

de branche mogelijkheden die met<br />

andere verbindingstechnologieën niet<br />

realiseerbaar zijn.<br />

12 oktober <strong>2017</strong> | *techniekHuys Veldhoven<br />

Zeven redenen om te lijmen in de gevelbouw<br />

Slimmer, sneller en goedkoper, dat is<br />

het doel.<br />

Constructieve lijmverbindingen blijven in de (gevel)bouw achter Wilt u meer bij weten andere over lijmen sectoren. in de Is het onbekend<br />

of juist onbemind? Ook al wordt er in de media nog niet zoveel <strong>Gevelbouw</strong>? aandacht Kom op 12 oktober besteed naar aan verlijming in de<br />

de 4e editie van het Lijm-event. Voor<br />

bouw, wil dit niet zeggen dat lijmverbindingen niet mogelijk meer of informatie concurrerend en aanmelden: zijn. Er zitten wel degelijk<br />

voordelen aan een lijmverbinding boven een traditionele verbinding.<br />

www.lijm-event.nl<br />

Dit zijn de zeven meest in het oog springende<br />

voordelen:<br />

1. Lijm heeft het vermogen verschillende<br />

materialen te verbinden.<br />

2. Lijm is beter bestand tegen trillingen.<br />

3. Lijm heeft een gunstigere<br />

spanningsverdeling.<br />

4. Lijm heeft goede dichtingseigenschappen<br />

tegen vocht, gas en chemicaliën.<br />

5. Lijm veroorzaakt geen significante<br />

gewichtstoename.<br />

6. Lijm maakt complexe configuratie mogelijk.<br />

7. Lijm is esthetisch; het uiterlijk is vloeiend<br />

en onopvallend.<br />

Een schoolvoorbeeld van een project waar<br />

al deze voordelen samenkomen is de glimmend<br />

bruine met groene aluminium entree<br />

van het nieuwe zorggebouw MIJN in het<br />

“De lijmverbinding<br />

kenmerkt zich door<br />

de duurzame blijvend<br />

elastische en hoge<br />

mechanische sterkte”<br />

Limburgse Brunssum. Opdrachtgever<br />

Bouwontwikkeling Jongen en Compaan<br />

kozen voor aluminium composiet, omdat<br />

dit zich eenvoudig laat vormen. De lijmverbinding<br />

kenmerkt zich door de duurzame<br />

blijvend elastische en hoge mechanische<br />

sterkte waardoor eventuele werkingen<br />

Zorggebouw MIJN in Brunssum.<br />

van de gevelpanelen en de achtergrondconstructie<br />

opgevangen kunnen worden.<br />

Uiteraard kleven er ook nadelen aan een lijmverbinding.<br />

Om een goede en bewuste inschatting<br />

te maken of een lijmverbinding de oplossing<br />

biedt, is kennis van lijm(systemen) belangrijk.<br />

Meer weten over dit project en andere innovatieve<br />

lijmoplossingen voor de gevelbouw? ❚<br />

Lijmen in de<br />

<strong>Gevelbouw</strong><br />

De toekomst van de bouw ligt in<br />

nieuwe en slimmere technieken.<br />

Een juiste lijm (of lijmsysteem) biedt<br />

de branche mogelijkheden die met<br />

andere verbindingstechnologieën niet<br />

realiseerbaar zijn.<br />

12 oktober <strong>2017</strong> | *techniekHuys Veldhoven<br />

Slimmer, sneller en goedkoper, dat is<br />

het doel.<br />

Wilt u meer weten over lijmen in de<br />

<strong>Gevelbouw</strong>? Kom op 12 oktober naar<br />

de 4e editie van het Lijm-event. Voor<br />

meer informatie en aanmelden:<br />

www.lijm-event.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

89


Spouwisolatie<br />

Tekst: Rob Buchholz<br />

Beeld: Knauf<br />

Een optimale spouwisolatie<br />

dankzij nieuwe reeks<br />

glaswolplaten<br />

Van aannemers en metselaars kwam regelmatig de vraag of er iets gedaan kon worden aan de verwerking<br />

van glaswol over lijmankers. In het verleden waren de isolatie-eisen erg laag, waardoor de isolatie heel dun<br />

was en gemakkelijk over de lijmankers geduwd kon worden. Met de hogere isolatie-eisen en de glaswolplaten<br />

die soms wel 146 mm dik zijn werd dit steeds lastiger.<br />

Knauf Insulation heeft hiervoor een prima<br />

alternatief dat bruikbaar is in diverse<br />

typen gevels: De Cavitec-producten. Een<br />

reeks stevige glaswolplaten die dankzij<br />

de stevige vezels perfect onderling<br />

aansluiten; ook op het binnenspouwblad.<br />

Hierdoor is er geen risico op een valse<br />

luchtspouw.<br />

Deze Cavitec-producten bestaan uit<br />

stevige, waterafstotende glaswolplaten.<br />

De Cavitec 032 Premium is overigens<br />

eenzijdig bekleed met een micro geperforeerde<br />

aluminiumfolie voor thermische<br />

isolatie van spouwmuren en gesloten<br />

vliesgevels. "Het vlies aan de binnenzijde<br />

konden we productietechnisch begin dit<br />

Bouwbedrijf Gelens bouwt 18 CPO woningen aan<br />

de Burgemeester Manderslaan in Zundert met<br />

Cavitec 032 Premium spouwmuurisolatie.<br />

jaar laten vervallen, daardoor kan je ons<br />

product inderdaad perfect aan laten<br />

sluiten op het binnenspouwblad," zo laat<br />

salesmanager Saskia Putter weten. "Als<br />

je het goed verwerkt, is er geen risico op<br />

een valse luchtspouw en er is geen kans<br />

op thermisch lekken of luchtstromen. Wij<br />

krijgen positieve reacties van mensen die<br />

er op de bouw mee werken. Het product<br />

is met deze eenzijdige cachering erg prettig<br />

te verwerken. Je drukt de platen heel<br />

eenvoudig over de lijmankers heen en<br />

ze sluiten mooi aan op het binnenblad.”<br />

Saskia geeft verder aan: "Bovendien<br />

kunnen we de platen nu beter comprimeren<br />

waardoor er meer platen op een pallet<br />

passen. Doordat de transport- en verpakkingskosten<br />

daalden, hebben we ook een<br />

prijsoptimalisatie doorgevoerd."<br />

Deze Cavitec-producten bestaan uit stevige, waterafstotende glaswolplaten.<br />

Ook door de toegepaste ECOSE ® Technology<br />

is deze isolatieplaat zeer prettig te<br />

verwerken. Het isolatiemateriaal irriteert<br />

niet aan huid en handen, is geurloos en<br />

90 GEVELBOUW.INFO


Spouwisolatie<br />

“Je drukt de platen<br />

heel eenvoudig<br />

over de lijmankers<br />

heen en ze sluiten<br />

mooi aan op het<br />

binnenblad”<br />

Wie het goed verwerkt loopt geen risico op een valse luchtspouw, thermisch lekken of luchtstromen.<br />

stofarm. Bij deze Cavitec 032 Premium is<br />

het mogelijk om al bij 130 millimeter een<br />

Rc 4,5 te behalen. "Daarmee voldoet deze<br />

plaat aan het landelijke bouwbesluit," zo<br />

vervolgt Saskia Putter haar uitleg. "De<br />

platen hoeven niet afgepurd te worden.<br />

Dat scheelt tijd op de bouw. Bij de productie<br />

van deze plaat is voor 80% gebruik<br />

gemaakt van gerecycled materiaal en van<br />

het natuurlijk bindmiddel ECOSE ® . Deze<br />

Cavitec is dan ook een uitstekend alternatief<br />

voor andere isolatiematerialen en zijn<br />

snel leverbaar." ❚<br />

www.knaufinsulation.nl<br />

WAAROM WACHTEN<br />

OP PIR OF PUR?<br />

Cavitec 032 Premium spouwmuurisolatie van Knauf Insulation<br />

is snel leverbaar, heeft een hoge isolatiewaarde (R C van 4,5 bij<br />

130 mm). Dankzij de duurzame ECOSE ® -technologie is Cavitec<br />

bovendien gemakkelijk te verwerken, geurloos en stofarm.<br />

Het irriteert de huid niet. En niks piekprijzen. Laat uw business<br />

dus niet langer afremmen, kies voor Cavitec.<br />

Wilt u meer weten of een offerte aanvragen? Bel of mail<br />

dan met onze afdeling Customer<br />

Service via 0162- 42 12 45 of<br />

info.nl@knaufinsulation.com<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

91


Gevelreiniging<br />

Tekst: Rob Buchholz<br />

Beeld: Nestaan<br />

Duurzaam concept<br />

als nieuwe manier<br />

van gevelreiniging<br />

Bij het reinigen van gevels is het gebruik van een hogedrukspuit gemeengoed. Met gewoon water verdwijnt<br />

veel vuil. Vaak worden de ramen vervolgens nog onder lage druk gespoeld met osmosewater om streepvorming<br />

te voorkomen. Maar het kan anders en vooral beter.<br />

DiBO verzorgt een groot deel van het onderhoud van de trucks.<br />

Bij Nestaan Gevelonderhoud is twee jaar geleden een compleet<br />

nieuw concept ontwikkeld. Zij zijn in het bezit van trucks die de<br />

mogelijkheid bieden om gevelreiniging alleen met osmosewater van<br />

100°C uit te voeren. Dit kan naar keuze met hoge of lage druk. De<br />

bedenker van dit concept is Hans van der Griend. Via een speciaal<br />

abonnementensysteem is het voor vastgoedeigenaren of investeringsmaatschappijen<br />

mogelijk om gevels voor een vast bedrag per<br />

jaar te onderhouden.<br />

Duurzaamheid was voor Van der Griend een essentieel aspect toen<br />

hij dit concept ontwikkelde. "Ik wilde minder chemie en dieselolie<br />

gebruiken. Dat was economisch gezien ook aantrekkelijker. Tevens<br />

was het mijn doel om efficiënter te werken."<br />

Van der Griend besprak zijn met plan met Erik van Liempd van<br />

Baudoin Wash Systems en Arno van den Borne van DiBO Nederland.<br />

Ook hun expertise was belangrijk voor de ontwikkeling van de speci-<br />

92 GEVELBOUW.INFO


Gevelreiniging<br />

“Dit concept is economisch<br />

gezien ook aantrekkelijker”<br />

ale truck. Uiteindelijk is voor een Volvo FL210 met 4x2 euro 6 motor<br />

gekozen. "We hebben bewust voor een optimaal aggregaat gekozen<br />

die alleen elektriciteit maakt en niet verwarmt. Dat is duurzaam, zuinig<br />

en geluidsvriendelijk. Per uur wordt slechts vijf liter dieselolie gebruikt."<br />

De bijdrage van Baudoin Wash Systems was belangrijk voor het op<br />

locatie maken van osmosewater, alsmede het Baudoin Green Aqua<br />

Heating System. Deze zorgt dat 2.500 liter water in een buffer tot<br />

45°C wordt voorverwarmd. De stap om water van deze temperatuur<br />

te verwarmen tot kookpunt is veel kleiner dan bij traditionele oplossingen<br />

en dus gaat er minder energie verloren.<br />

Via een speciaal abonnementensysteem is het mogelijk om gevels voor<br />

een vast bedrag per jaar te onderhouden.<br />

De kennis van DiBO Nederland was van belang om te weten hoe het<br />

brandstofgebruik door een volledige integratie van HD met osmosewater<br />

omlaag kon worden gebracht. Daarbij was het belangrijk<br />

om piekbelasting te voorkomen zodat het systeem energiezuiniger<br />

werkte. Tevens verzorgt DiBO een groot deel van het onderhoud van<br />

de trucks. "Stilstand is een grote verliespost, dus als er eens iets<br />

gebeurt, dan moet dat snel en deskundig verholpen worden. Daarom<br />

is de samenwerking met DiBO van groot belang," zo laat Van der<br />

Griend tot slot weten. ❚<br />

Specialist op het gebied van gevelonderhoud.<br />

Nestaan Gevelonderhoud B.V. geeft advies over en voert onderhoudswerkzaamheden uit aan gevels. Ons doel is dat de<br />

buitenkant van uw bedrijfspand technisch en representatief in optimale staat verkeert, gerealiseerd binnen een realistisch<br />

budget.<br />

Nestaan Gevelonderhoud B.V.<br />

Slabbecoornweg 31 - 33<br />

T +31 (0)166 – 605 605<br />

4691 RZ Tholen<br />

F +31 (0)166 – 603 450<br />

Nederland<br />

E info@nestaan.nl<br />

Maatwerk met<br />

persoonlijke aanpak<br />

www.nestaan-gevelonderhoud.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

93


GEVELRAAD<br />

is duurzaam.<br />

VACATURE:<br />

SENIOR ADVISEUR GEVELTECHNIEK<br />

Dit heb je<br />

• Afgeronde studie HBO of TU Bouwkunde;<br />

• International Façade Master (TU-Delft) of Building Technology<br />

(TU/e) is een pré;<br />

• Minimaal vijf tot tien jaar relevante ervaring binnen het<br />

vakgebied geveltechniek, bij voorkeur bij een adviesbureau;<br />

• Kennis en ervaring die strekt van traditionele bakstenen gevels<br />

tot moderne vezel versterkte kunststof dak- en gevelelementen,<br />

en alles wat daar in of tussen past.<br />

Dit ben je<br />

Je werkt het liefst met talentvolle collega’s, waar je ook mee kan<br />

lachen. Je bent open en direct in contact met anderen. Je ziet de<br />

verbanden en volgt de hoofdlijn. Je werkt doelgericht. Je hebt<br />

leidinggevende ervaring. Je bent een organisatorisch talent. Je<br />

houdt ervan mensen te begeleiden in hun werk.<br />

Dit doe je<br />

Voor de vacature als SR Adviseur Geveltechniek ga je het volgende<br />

doen: Je bent technisch en commercieel verantwoordelijk voor<br />

het acquireren en uitvoeren van projecten. Je draagt zorg voor de<br />

inhoud, de coördinatie en de oplevering van projecten en staat<br />

direct in contact met opdrachtgevers en andere stakeholders. Je<br />

voert projecten uit met een goed financieel, technisch en kwalitatief<br />

resultaat. Belangrijke elementen bij deze functie zijn: leidinggeven,<br />

plannen, controleren en communiceren (zowel mondeling als<br />

schriftelijk).<br />

Dit wil je<br />

We zoeken iemand voor de lange termijn. We hebben een<br />

goede sfeer op kantoor. Wij investeren in onze medewerkers.<br />

Je wordt bij ons goed ingewerkt en wij bieden uitgebreide<br />

studiemogelijkheden. Er is een goede pensioenregeling (premievrij).<br />

De salarismogelijkheden zijn gunstig en hangen af van jouw niveau.<br />

Zowel jouw mogelijkheden, ervaring en opleiding spelen een rol.<br />

Binnen ons team kom je terecht in een positieve sfeer. Wij<br />

investeren in jou en geloven in talentontwikkeling: we zetten je<br />

in waar je het best tot je recht komt! Ben jij toe aan een nieuwe<br />

uitdaging in een stimulerende omgeving?<br />

Meer weten? www.gevelraad.nl<br />

Begeleiding<br />

Kostenmanagement<br />

Kwaliteitsbewaking<br />

Schadeonderzoek<br />

Tekenwerk<br />

Renovatie<br />

Standplaats:<br />

EINDHOVEN<br />

Gevelraad is onderdeel van


Folies<br />

Tekst: Rob Buchholz<br />

Beeld: Marco van Ammers<br />

Raamfolie voor functionele<br />

en esthetische toepassingen<br />

Raamfolies zijn geschikt voor diverse doeleinden; het weren van warmte, licht en schadelijke UV-straling<br />

(99,9%), maar ook toepasbaar voor inbraakpreventie, veiligheid, isolatie, privacy, reclameprints, naamaanduidingen<br />

en inpandige routebeschrijvingen.<br />

Een uitgesproken specialist met ruim veertig jaar ervaring op het gebied<br />

van raamfolie is Man Protection. Een specialist die tevens beschikt over<br />

een uitgebreid en direct leverbaar assortiment raamfolies. Zonwerende<br />

folie kan de opwarming door de zon op het glas reduceren tot maar<br />

liefst 90%. Hierdoor blijft niet alleen het binnenklimaat voor medewerkers<br />

op een aangename temperatuur en dringt hinderlijk zonlicht<br />

"Zonwerende folie kan de<br />

opwarming door de zon op het<br />

glas reduceren tot maar liefst 90%"<br />

niet naar binnen, maar bespaart men tevens op het energieverbruik<br />

van de airco. Ook levert Man Protection vinyls die bestemd zijn voor<br />

het verfraaien van gevels met diverse logo’s, beletteringen of andere<br />

afbeeldingen die zijn af te stemmen op de huisstijl van een pand.<br />

Man Protection is officieel distributeur van het A-merk raamfolie LLumar ® ,<br />

dat staat voor kwaliteit en duurzaamheid. De raamfolie wordt door professionele<br />

VCA-gecertificeerde installateurs gemonteerd, zodat men gegarandeerd<br />

is van een deskundige uitvoering en een optimaal resultaat. ❚<br />

De warmtewering boven de entree biedt Fres-Co Zaandam een prettiger werkklimaat.<br />

Bij Hilton Hotel Schiphol kiest men ook bewust voor het weren van hinderlijk zonlicht.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

95


EUROPEES FABRIKANT VAN BEVESTIGINGSSYSTEMEN<br />

DAK-& WANDBEKLEDING - PLAT DAK - VEILIGHEID - GEVEL - ZONNE-ENERGIE<br />

Passief bouwen met<br />

TRB ophangbeugel &<br />

ALEISYS stelschroef<br />

TRB ophangbeugel<br />

Aleisys stelschroef<br />

• Aluminium en/of RVS<br />

A4 ophangbeugel met<br />

thermische onderbreking<br />

• Verkrijgbaar in<br />

standaard lengtes van<br />

140 t.e.m. 380 mm<br />

• Beugels worden<br />

voorgemonteerd<br />

geleverd en zijn in de<br />

lengte regelbaar<br />

• RVS A2 of A4<br />

stelschroef met<br />

regelbare aluminium<br />

adapters<br />

• In combinatie met<br />

TRB draagbeugel<br />

• Beperkt uitsnijden<br />

van de isolatie<br />

<br />

+32(0) 3 354 15 00<br />

www.etanco.be<br />

info@etanco.be<br />

<br />

<br />

+31(0)70 363 95 71 www.etanco.nl info@etanco.nl<br />

1977-<strong>2017</strong><br />

Dit jaar vieren wij het 40-jarig jubileum van VRF Europe bv<br />

en het 25-jarig jubileum van onze dochteronderneming<br />

Duvimex Belgium bvba.<br />

www.VRF.eu<br />

VRF Europe bv • T +31(0)493 315885 • info@vrf.eu<br />

Hoogwaardige producten,<br />

service en ondersteuning.<br />

Wij denken met u mee!


WIE DOET WAT<br />

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!<br />

‘Wie doet wat’ zijn servicepagina’s<br />

met een overzicht van de meest<br />

gerenommeerde bedrijven per<br />

rubriek. U kunt deelnemen met uw<br />

bedrijfslogo met naamsvermelding.<br />

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in <strong>Gevelbouw</strong> met Dirk Mulder:<br />

T +31 495 45 00 95 - E d.mulder@louwersuitgevers.nl<br />

WWW.GEVELBOUW.INFO<br />

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT OVER GEVELS, GLAS & DAKEN<br />

SCHRIJF U NU IN VOOR ONZE ONLINE NIEUWSBRIEF!<br />

Staat u nog niet op<br />

www.gevelbouw.info?<br />

Neem dan voor meer informatie<br />

contact op met Dirk Mulder:<br />

d.mulder@louwersuitgevers.nl


Wie doet wat<br />

ADVIES<br />

FAÇADE<br />

ADVISEURS VOOR GEVELBOUW BV<br />

Citroenvlinderlaan 5<br />

5641 CG EINDHOVEN<br />

T +31 40 251 34 00<br />

E gevel@facade.nl<br />

W www.facade.nl<br />

JAZO ZEVENAAR<br />

Handelsdwarsstraat 10<br />

6905 DJ ZEVENAAR<br />

Postbus 360, 6900 AJ ZEVENAAR<br />

T +31 316 59 29 11<br />

F +31 316 52 53 60<br />

E info@jazo.eu<br />

W www.jazo.nl<br />

REYNAERS ALUMINIUM BV<br />

Maisdijk 7, 5704 RM HELMOND<br />

Postbus 111, 5700 AC HELMOND<br />

T +31 492 56 10 20<br />

E info@reynaers.nl<br />

W www.reynaers.nl<br />

ALUMET ETTEN BV<br />

Postbus 62, 4870 AB ETTEN-LEUR<br />

T +31 76 504 31 30<br />

F +31 76 503 52 07<br />

W www.alumet.nl<br />

AUTOMATISERING<br />

GP&E CONSULT<br />

Willem Alexanderstraat 9<br />

5256 GC OUDHEUSDEN<br />

T +31 6 15 39 82 89<br />

E info@gpeconsult.nl<br />

W www.gpeconsult.nl<br />

ALUMINIUM KNIPWERK<br />

KAWNEER<br />

Archimedesstraat 9<br />

3846 CT HARDERWIJK<br />

Postbus 391<br />

3840 AJ HARDERWIJK<br />

T +31 341 46 46 11<br />

E kawneer.benelux@arconic.com<br />

W www.kawneer.nl<br />

SUNFLEX ALUMINIUM SYSTEME GMBH<br />

Im Ruttenberge 12<br />

D-57482 WENDEN-GERLINGEN<br />

T +49 (0)2762 9253-0<br />

F +49 (0)2762 9253-280<br />

E info@sunflex.de<br />

W www.sunflex.de<br />

CAD-PLAN GMBH<br />

Hanauer Landstraße 174<br />

D-60314 FRANKFURT<br />

T +49 69 800 818 0<br />

E koopmann@cad-plan.com<br />

W www.cad-plan.com<br />

COMHAN HOLLAND BV<br />

Joh. Enschedeweg 11<br />

1422 DR UITHOORN<br />

T +31 297 51 36 36<br />

E comhan@comhan.com<br />

W www.comhan.com<br />

ALUMINIUM PROFIELEN<br />

REYNAERS ALUMINIUM BV<br />

Maisdijk 7, 5704 RM HELMOND<br />

Postbus 111, 5700 AC HELMOND<br />

T +31 492 56 10 20<br />

E info@reynaers.nl<br />

W www.reynaers.nl<br />

SAPA BUILDING SYSTEMS BV<br />

Alcoalaan 1, 5151 RW DRUNEN<br />

Postbus 75, 5150 AB DRUNEN<br />

T +31 416 38 64 80<br />

E sbsdrunen@sapagroup.com<br />

W www.sapabuildingsystem.nl<br />

ORGADATA BENELUX BV<br />

Zuiderplein 4<br />

8911 AJ LEEUWARDEN<br />

T +31 58 233 39 20<br />

F +31 58 213 85 30<br />

E info@orgadata.nl<br />

W www.orgadata.nl<br />

ROLLECATE GROEP<br />

Rollecate BV<br />

H.G. Zwerusstraat 3,<br />

7951 CZ STAPHORST<br />

Postbus 3.<br />

7950 AA STAPHORST<br />

T +31 522 46 70 00<br />

E mail@rollecate.nl<br />

W www.rollecate.nl<br />

WEINOR B.V.<br />

Proostwetering 16<br />

3543 AE UTRECHT<br />

T +31 30 633 25 50<br />

W www.weinor.nl<br />

ANODISEREN<br />

PROFITY BV<br />

Ambachtstraat 7, 7461 TP RIJSSEN<br />

T +31 548 53 93 29<br />

F +31 548 53 93 22<br />

E info@profity.nl<br />

W www.profity.nl<br />

AUTOMATISCHE DEUREN<br />

ALUMINIUM RAMEN, DEUREN<br />

EN GEVELS<br />

ALUMINIUM SYSTEMEN<br />

BWB-ALUCOL BV<br />

INTAL BV<br />

De Veken 103<br />

1716 KG OPMEER<br />

T +31 226 34 15 25<br />

E info@intal.nl<br />

W www.intal.nl<br />

KAWNEER<br />

Archimedesstraat 9<br />

3846 CT HARDERWIJK<br />

Postbus 391<br />

3840 AJ HARDERWIJK<br />

T +31 341 46 46 11<br />

E kawneer.benelux@arconic.com<br />

W www.kawneer.nl<br />

Soerendonck 3<br />

6086 BW NEER<br />

Postbus 4403<br />

6086 ZG NEER<br />

T +31 475 59 11 55<br />

E sales.neer@bwb-group.nl<br />

W www.bwb-group.com<br />

RECORD AUTOMATISCHE DEUREN BV<br />

Cardanuslaan 30<br />

6865 HK DOORWERTH<br />

Postbus 67, 6865 ZH DOORWERTH<br />

T +31 26 339 97 77<br />

F +31 26 339 97 70<br />

E info@record-automatischedeuren.nl<br />

W www.record-automatischedeuren.nl<br />

98


Wie doet wat<br />

GEVELADVIES EN ONDERHOUD<br />

GEVELBEPLATING<br />

Meer dan sandwichpanelen...<br />

STACKDOOR PRODUCTS<br />

Nobelstraat 26<br />

3846 CG HARDERWIJK<br />

T +31 341 43 43 44<br />

E info@stackdoor.nl<br />

W www.stackdoor.nl<br />

BEGLAZING<br />

GEVELBEHEER-NEDERLAND<br />

RD Bügelstraat 2, 7951 DA STAPHORST<br />

Postbus 395, 7940 AJ MEPPEL<br />

T +31 522 23 88 88<br />

E info@gbn1.nl<br />

W www.gevelbeheer-nederland.nl<br />

SVK NV<br />

Aerschotstraat 114<br />

BE 9100 SINT NIKLAAS<br />

T +32 3 760 49 00<br />

E info@svk.be<br />

W www.svk.be<br />

PANELEN HOLLAND BV<br />

Venekoterweg 7<br />

8431 HG OOSTERWOLDE<br />

Postbus 61<br />

8430 AB OOSTERWOLDE<br />

T +31 516 56 85 68<br />

F +31 516 56 85 61<br />

E info@panelenholland.nl<br />

W www.panelenholland.nl<br />

GEVELBEKLEDING<br />

AGC FLAT GLASS NEDERLAND BV<br />

Panovenweg 21, 4004 JE TIEL<br />

Postbus 6025, 4000 HA TIEL<br />

T +31 344 67 97 04<br />

F +31 344 67 97 24<br />

E sales.nederland@eu.agc.com<br />

W www.yourglass.com<br />

PILKINGTON BENELUX BV<br />

De Hoeveler 25, 7547 SB ENSCHEDE<br />

Postbus 143, 7500 AC ENSCHEDE<br />

T +31 53 483 58 35<br />

F +31 53 431 91 78<br />

E pilkington.benelux@nsg.com<br />

W www.pilkington.nl<br />

BOUW<br />

DERAKO FAÇADE SYSTEMS BV<br />

Kanaalkade 66, 1756 AD 't Zand<br />

Postbus 32, 1756 ZA 't ZAND<br />

T +31 224 59 23 40<br />

F +31 224 59 23 59<br />

E info@derako.com<br />

W www.derako.com<br />

LANDER BOUW KERAMIEK<br />

Modelleur 4<br />

5171 SL KAATSHEUVEL<br />

T +31 416 28 02 46<br />

E info@lander.nl<br />

W www.lander.nl<br />

KINGSPAN GEÏSOLEERDE PANELEN<br />

Lingewei 8 4004 LL TIEL<br />

Postbus 6565, 4000 HN TIEL<br />

T +31 344 67 52 50<br />

F +31 344 67 52 51<br />

E info@kingspanpanels.nl<br />

W www.kingspanpanels.nl<br />

www.kingspanbenchmark.nl<br />

MANFRED J.C. NIEMANN<br />

NEDERLAND B.V.<br />

Baarnsche Dijk 19 a<br />

3741 LP BAARN<br />

T +31 35 303 32 80<br />

F +31 35 543 16 19<br />

E info@niemet.nl<br />

W www.niemet.nl<br />

W www.niemetnederland.nl<br />

PRINS PANELEN<br />

Secr. Venhoeffweg 21 a<br />

2671 HT NAALDWIJK<br />

T +31 174 64 10 50<br />

F +31 174 62 59 17<br />

ZETSUPPORT BV<br />

Thomas Edisonweg 66<br />

5151 DJ DRUNEN<br />

Postbus 211<br />

5150 AE DRUNEN<br />

T +31 416 38 12 06<br />

F +31 416 37 85 54<br />

E bedrijfsbureau@zetsupport.nl<br />

W www.zetsupport.nl<br />

GEVELBOUW<br />

KINGSPAN NV/SA<br />

Bouwelven 17<br />

B-2280 GROBBENDONK<br />

T +32 14 25 73 47<br />

W www.kingspanpanels.be<br />

CERTIFICERING EN KEURINGEN<br />

RENSON PROJECTS NV<br />

Maalbeekstraat 6, B-8790 WAREGEM<br />

T +32 56 627 111<br />

E info@renson.be<br />

W www.renson.be<br />

NOVICON TOELEVERING BV<br />

Sacharovstraat 4, 7575 EA OLDENZAAL<br />

Postbus 245, 7570 AE OLDENZAAL<br />

T +31 541 57 30 30<br />

F +31 541 57 30 31<br />

E info@novicon.nl<br />

W www.novicon.nl<br />

J.M. VAN DELFT & ZN<br />

Christiaan Huygensweg 21<br />

5151 DM DRUNEN<br />

Postbus 232<br />

5150 AE DRUNEN<br />

T +31 416 37 49 25<br />

F +31 416 37 84 50<br />

E info@jmvandelft.nl<br />

W www.jmvandelft.nl<br />

GEVELS<br />

SKG-IKOB<br />

Poppenbouwing 56<br />

4191 NZ GELDERMALSEN<br />

Postbus 202<br />

4190 CE GELDERMALSEN<br />

T +31 88 244 01 00<br />

F +31 88 244 01 01<br />

E info@skgikob.nl<br />

W www.skgikob.nl<br />

TRESPA INTERNATIONAL B.V.<br />

Wetering 20, 6002 SM WEERT<br />

Postbus 110, 6000 AC WEERT<br />

T +31 495 45 83 58<br />

F + 31 495 45 88 83<br />

E info@trespa.com<br />

W www.trespa.com<br />

NOVICLAD<br />

Drevendaal 12<br />

B-2860 ST. KATELIJNE WAVER<br />

T +32 15 80 43 40<br />

E info@noviclad.be<br />

W www.noviclad.be<br />

FACEDO GEVELTECHNIEK<br />

Simon Stevinweg 27<br />

6827 BS ARNHEM<br />

T +31 26 370 13 60<br />

F +31 26 370 10 29<br />

E info@facedo.nl<br />

W www.facedo.nl<br />

99


Wie doet wat<br />

MHB BV<br />

Onderstalstraat 3, 6674 ME HERVELD<br />

Postbus 6, 6674 ZG HERVELD<br />

T +31 488 45 19 51<br />

E verkoop@mhb.nl<br />

W www.mhb.nl<br />

GEZE BENELUX BV<br />

Steenoven 36<br />

5626 DK Eindhoven<br />

T +31 40 262 90 80<br />

E benelux.nl@geze.com<br />

W www.gezebenelux.com<br />

SOMFY NEDERLAND BV<br />

Diamantlaan 6, 2132 WV HOOFDDORP<br />

Postbus 163, 2130 AD HOOFDDORP V.D. MEER OPPERVLAKTETECHNIEK BV<br />

T +31 23 554 49 00<br />

Nieuw Zeelandweg 14,<br />

F +31 23 562 42 53<br />

1045 AL AMSTERDAM<br />

E projecten@somfy.nl<br />

Logo_Bostik_druk.pdf 1 11-12-2014 16:23:50 T +31 20 447 02 45<br />

W www.somfyarchitecture.nl<br />

F +31 20 611 24 26<br />

E kantoor@meercoat.nl<br />

LIJMEN EN KITTEN<br />

W www.meercoat.nl<br />

PRINS PANELEN<br />

Secr. Venhoeffweg 21 a<br />

2671 HT NAALDWIJK<br />

T +31 174 64 10 50<br />

F +31 174 62 59 17<br />

W www.prinspanelen.nl<br />

VBH NEDERLAND BV<br />

Houtduifstraat 22,<br />

4901 BP OOSTERHOUT<br />

Postbus 339,<br />

4900 AH OOSTERHOUT<br />

T +31 162 48 34 00<br />

F +31 162 43 21 39<br />

E info@vbh-nl.com<br />

W www.vbh-nl.com<br />

ISOLATIE<br />

BOSTIK BV<br />

De Voerman 8<br />

5215 MH 's-HERTOGENBOSCH<br />

T +31 73 624 43 74<br />

F +31 73 624 43 44<br />

E infoNL@bostik.com<br />

W www.bostik.nl<br />

B<br />

SCHOENV<br />

POEDERCOATING<br />

SCHOEN BV<br />

Paltrokstraat 31, 1508 EJ ZAANDAM<br />

T +31 75 616 66 07<br />

E info@schoenbv.nl<br />

W www.schoenbv.nl<br />

OVERIG<br />

OPPERVLAKTEBEHANDELING<br />

SAPA BUILDING SYSTEMS BV<br />

Alcoalaan 1, 5151 RW DRUNEN<br />

Postbus 75, 5150 AB DRUNEN<br />

T +31 416 38 64 80<br />

E sbsdrunen@sapagroup.com<br />

W www.sapabuildingsystem.nl<br />

UNILIN INSULATION BV<br />

Postbus 3, 5060 AA OISTERWIJK<br />

T +31 13 523 13 13<br />

F +31 13 528 39 39<br />

E sabine.vaneersel@unilin.com<br />

W www.unilin.com<br />

KENNISCENTRUM<br />

BWB-ALUCOL BV<br />

Soerendonck 3<br />

6086 BW NEER<br />

Postbus 4403<br />

6086 ZG NEER<br />

T +31 475 59 11 55<br />

E sales.neer@bwb-group.nl<br />

W www.bwb-group.com<br />

ELUMATEC BENELUX BV<br />

Hoogeveenenweg 204<br />

2913 LV NIEUWERKERK A/D IJSSEL<br />

T +31 180 31 58 58<br />

F +31 180 31 58 58<br />

E info@elumatec.nl<br />

W www.elumatec.nl<br />

REYNAERS ALUMINIUM BV<br />

Maisdijk 7, 5704 RM HELMOND<br />

Postbus 111, 5700 AC HELMOND<br />

T +31 492 56 10 20<br />

E info@reynaers.nl<br />

W www.reynaers.nl<br />

HANG- EN SLUITWERK<br />

VMRG<br />

Einsteinbaan 1<br />

Postbus 1496<br />

3430 BL Nieuwegein<br />

T +31 30 605 3644<br />

E info@vmrg.nl<br />

W www.vmrg.nl<br />

KLIMAATBEHEERSING<br />

ALUMET BV<br />

Nieuwe Donk 7, 4879 AC ETTEN-LEUR<br />

Postbus 62, 6087 ZG ETTEN-LEUR<br />

T +31 76 504 31 30<br />

F +31 76 503 52 07<br />

E info@alumet.nl<br />

W www.alumet.nl<br />

HILTI NEDERLAND BV<br />

Leeuwenhoekstraat 4<br />

2652 XL BERKEL EN RODENRIJS<br />

Postbus 92<br />

2650 AB BERKEL EN RODENRIJS<br />

T +31 10 519 11 11<br />

F +31 10 519 11 99<br />

E hiltinl@Hilti.com<br />

W www.hilti.nl<br />

DICTATOR PRODUCTIE B.V.<br />

Energieweg 11<br />

8304 AJ EMMELOORD<br />

T +31 527 61 34 56<br />

F +31 527 69 84 20<br />

E info@dictator.nl<br />

W www.dictator.n<br />

ALUSTA<br />

NATUURLIJKE VENTILATIETECHNIEK BV<br />

Penningweg 7, 4879 AE ETTEN-LEUR<br />

Postbus 93, 4870 AB ETTEN-LEUR<br />

T +31 76 503 41 52<br />

F +31 76 501 44 96<br />

E alusta@alusta.com<br />

W www.alusta.com<br />

GIESSEN BV<br />

STRALEN - VERZINKEN - POEDERCOATEN<br />

GIESSEN BV<br />

Eisterweg 7, 6422 PN HEERLEN<br />

T +31 45 535 56 70<br />

F +31 45 535 56 71<br />

E jpgiessen@giessen-bv.nl<br />

W www.giessen-bv.nl<br />

RECYSTEL<br />

De Compagnie 7, 1689 AG ZWAAG<br />

Postbus 4065, 1620 HB HOORN<br />

T +31 229 26 51 70<br />

F +31 229 26 58 72<br />

E info@recystel.nl<br />

W www.recystel.nl<br />

100


Wie doet wat<br />

PANELEN FABRICAGE<br />

STALEN PROFIELEN<br />

DE TECHNOLOGIE VOOR UW IDEEËN<br />

PRINS PANELEN<br />

Secr. Venhoeffweg 21 a<br />

2671 HT NAALDWIJK<br />

T +31 174 64 10 50<br />

F +31 174 62 59 17<br />

W www.prinspanelen.nl<br />

PLAFOND & WANDSYSTEMEN<br />

MHB BV<br />

Onderstalstraat 3, 6674 ME HERVELD<br />

Postbus 6, 6674 ZG HERVELD<br />

T +31 488 45 19 51<br />

E verkoop@mhb.nl<br />

W www.mhb.nl<br />

STALEN RAMEN<br />

KAWNEER<br />

Archimedesstraat 9<br />

3846 CT HARDERWIJK<br />

Postbus 391<br />

3840 AJ HARDERWIJK<br />

T +31 341 46 46 11<br />

E kawneer.benelux@arconic.com<br />

W www.kawneer.nl<br />

SAPA BUILDING SYSTEMS BV<br />

Alcoalaan 1, 5151 RW DRUNEN<br />

Postbus 75, 5150 AB DRUNEN<br />

T +31 416 38 64 80<br />

E sbsdrunen@sapagroup.com<br />

W www.wicona.nl<br />

TOEGANGSCONTROLE<br />

DERAKO INTERNATIONAL BV<br />

Kanaalkade 66, 1756 AD 'T ZAND<br />

Postbus 32, 1756 ZA 'T ZAND<br />

T +31 224 59 23 40<br />

F +31 224 59 23 59<br />

E info@derako.com<br />

W www.derako.com<br />

MHB BV<br />

Onderstalstraat 3, 6674 ME HERVELD<br />

Postbus 6, 6674 ZG HERVELD<br />

T +31 488 45 19 51<br />

E verkoop@mhb.nl<br />

W www.mhb.nl<br />

KLOECKNER METALS ODS NEDERLAND<br />

Donk 6, 2991 LE BARENDRECHT<br />

Postbus 69, 2990 AB BARENDRECHT<br />

T +31 180 64 08 87<br />

F +31 180 64 03 25<br />

E info@ods-geveltechniek.nl<br />

W www.ods-geveltechniek.nl<br />

DICTATOR PRODUCTIE BV<br />

Energieweg 11<br />

8304 AJ EMMELOORD<br />

T +31 527 61 34 56<br />

F +31 527 69 84 20<br />

E info@dictator.nl<br />

W www.dictator.nl<br />

TOEGANGSTECHNIEK<br />

PERSONEEL<br />

SYSTEMEN/PROFIELEN<br />

ERGON NEDERLAND<br />

Castellastraat 26<br />

6512 EX NIJMEGEN<br />

Postbus 73<br />

6500 AB NIJMEGEN<br />

T +31 316 58 11 44<br />

E info@ergonnederland.nl<br />

W www.ergonnederland.nl<br />

ALINEL NV<br />

Industriepark 14/106<br />

B-9031 DRONGEN<br />

T +32 9 250 03 06<br />

F +32 9 210 16 25<br />

E info@alinel.be<br />

W www.alinel.be<br />

REYNAERS BV<br />

Maisdijk 7 (bedrijfsnummer 9102)<br />

5704 RM HELMOND<br />

Postbus 111, 5700 AC HELMOND<br />

T +31 492 56 10 20<br />

F +31 492 56 10 30<br />

E info@reynaers.nl<br />

W www.reynaers.nl<br />

BOON EDAM NEDERLAND BV<br />

Ambachtstraat 4, 1135 GG EDAM<br />

Postbus 26, 1135 ZG EDAM<br />

T +31 299 38 08 08<br />

F +31 299 37 28 59<br />

E info@boonedam.nl<br />

W www.boonedam.nl<br />

SANDWICHPANELEN<br />

PRINS PANELEN<br />

Secr. Venhoeffweg 21 a<br />

2671 HT NAALDWIJK<br />

T +31 174 64 10 50<br />

F +31 174 62 59 17<br />

W www.prinspanelen.nl<br />

SOLAR<br />

ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMS<br />

Waaslandlaan 15<br />

B - 9160 LOKEREN<br />

T +32 93 40 55 55<br />

F +32 93 48 57 92<br />

E info@aliplast.com<br />

W www.aliplast.com<br />

SAPA BUILDING SYSTEMS BV<br />

Alcoalaan 1, 5151 RW DRUNEN<br />

Postbus 75, 5150 AB DRUNEN<br />

T +31 416 38 64 80<br />

E sbsdrunen@sapagroup.com<br />

W www.sapabuildingsystem.nl<br />

MERFORD SPECIAL DOORS BV<br />

Postbus 160<br />

4200 AD GORINCHEM<br />

T +31 183 67 50 20<br />

F +31 183 62 64 40<br />

E specialdoors@merford.com<br />

W www.merford.com<br />

TOURNIQUETS EN<br />

TOEGANGSCONTROLE<br />

SCHÜCO NEDERLAND BV<br />

SAPA BUILDING SYSTEMS BV<br />

Alcoalaan 1, 5151 RW DRUNEN<br />

Postbus 75, 5150 AB DRUNEN<br />

T +31 416 38 64 80<br />

E sbsdrunen@sapagroup.com<br />

W www.sapabuildingsystem.nl<br />

HUECK ALUMINIUM<br />

PROFIELTECHNIEK BENELUX BV<br />

Windmolen 8, 4751 VM OUD GASTEL<br />

Postbus 101, 4750 AC OUD GASTEL<br />

T +31 165 51 39 55<br />

F +31 165 51 31 11<br />

E aluminiumtechniek@hueck.nl<br />

W www.hueck.nl<br />

Rendementsweg 3-A<br />

3641 SK MIJDRECHT<br />

Postbus 1076<br />

3640 BB MIJDRECHT<br />

T +31 297 23 36 70<br />

F +31 297 25 01 62<br />

E info@schueco.nl<br />

W www.schueco.nl<br />

DICTATOR PRODUCTIE BV<br />

Energieweg 11<br />

8304 AJ EMMELOORD<br />

T +31 527 61 34 56<br />

F +31 527 69 84 20<br />

E info@dictator.nl<br />

W www.dictator.nl<br />

101


Copaco_Q.pdf 1 06-11-13 16:11<br />

Wie doet wat<br />

ZETWERK<br />

GUNNEBO NEDERLAND BV<br />

Visseringweg 23<br />

1112 AS DIEMEN<br />

T +31 20 398 89 88<br />

E info.nl@gunnebo.com<br />

W www.gunnebo.nl<br />

TRAFODEUREN<br />

MZALLPRO BV<br />

Spuiweg 10, 5145 NE WAALWIJK<br />

Postbus 627, 5140 AP WAALWIJK<br />

T +31 416 34 07 36<br />

F +31 416 34 33 73<br />

MAN PROTECTION BV<br />

Postbus 48<br />

1483 ZG DE RIJP<br />

T +31 299 45 11 30<br />

E info@manprotection.nl<br />

W www.manprotection.nl<br />

SUNSHIELD B.V.<br />

Lissenveld 65F<br />

4941 VL RAAMSDONKVEER<br />

T +31 162 43 81 17<br />

+31 162 43 56 52<br />

F +31 162 45 58 54<br />

E info@sunshield.nl<br />

W www.sunshieldglobal.nl<br />

E info@mzallpro.nl<br />

W www.mzallpro.nl<br />

JAZO ZEVENAAR<br />

Handelsdwarsstraat 10<br />

6905 DJ ZEVENAAR<br />

Postbus 360, 6900 AJ ZEVENAAR<br />

T +31 316 59 29 11<br />

F +31 316 52 53 60<br />

E info@jazo.eu<br />

W www.jazo.nl<br />

ZONWERING<br />

MULTIFILM ZONWERING<br />

Witte Paal 336, 1742 LE SCHAGEN<br />

Postbus 3, 1740 AA SCHAGEN<br />

T +31 224 59 19 41<br />

E info@multifilm.nl<br />

W www.multifilm.nl<br />

SOMFY NEDERLAND BV<br />

Diamantlaan 6, 2132 WV HOOFDDORP<br />

Postbus 163, 2130 AD HOOFDDORP<br />

T +31 23 554 49 00<br />

F +31 23 562 42 53<br />

E projecten@somfy.nl<br />

W www.somfyarchitecture.nl<br />

VENTILATIE<br />

COPACO SCREENWEAVERS<br />

Rijksweg 125<br />

PROZON<br />

P R O J E C T E N<br />

JAZO ZEVENAAR<br />

Handelsdwarsstraat 10<br />

6905 DJ ZEVENAAR<br />

Postbus 360, 6900 AJ ZEVENAAR<br />

T +31 316 59 29 11<br />

F +31 316 52 53 60<br />

E info@jazo.eu<br />

W www.jazo.nl<br />

RENSON VENTILATION<br />

Maalbeekstraat 10<br />

B 8790 WAREGEM<br />

T +32 56 62 71 11<br />

E info@renson.nl<br />

W www.renson.be<br />

DUCO VENTILATION<br />

Handelsstraat 19, B-8630 VEURNE<br />

T +32 58 33 00 33<br />

F +32 58 33 00 44<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

B-8531 BAVIKHOVE<br />

T +32 56 35 35 33<br />

F +32 56 35 80 48<br />

E info@copaco.be<br />

W www.copaco.be<br />

DUCO PROJECTS<br />

Bedrijvenlaan 2, B-8630 VEURNE<br />

T +32 58 33 00 66<br />

F +32 58 33 00 67<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

HUNTER DOUGLAS<br />

ARCHITECTURAL PROJECTS<br />

Piekstraat 2, 3071 EL ROTTERDAM<br />

Postbus 5072, 3008 AW ROTTERDAM<br />

T +31 10 496 22 22<br />

F +31 10 423 78 90<br />

E info@hunterdouglas.nl<br />

W www.hunterdouglas.nl<br />

PROZON NEDERLAND BV<br />

Lange Zijde 5, 5626 DL EINDHOVEN<br />

T +31 40 262 34 00<br />

F +31 40 262 43 10<br />

E info@prozon.nl<br />

W www.prozon.nl<br />

RENSON SUNPROTECTION SCREENS<br />

Kalkhoevestraat 45, B - 8790 Waregem<br />

T +32 56 62 65 00<br />

E info@renson.nl<br />

W www.renson.nl<br />

WEINOR B.V.<br />

Proostwetering 16<br />

3543 AE UTRECHT<br />

T +31 30 633 25 50<br />

W www.weinor.nl<br />

WONNINK ZONWERING BV<br />

Siliciumweg 34, 3812 SX AMERSFOORT<br />

Postbus 1059, 3800 BB AMERSFOORT<br />

T +31 33 480 22 44<br />

F +31 33 480 25 20<br />

E info@wonnink.nl<br />

W www.wonnink.nl<br />

Bel of mail voor alle informatie over<br />

een vermelding in <strong>Gevelbouw</strong><br />

met Dirk Mulder:<br />

T +31 495 45 00 95<br />

E d.mulder@louwersuitgevers.nl<br />

www.gevelbouw.info<br />

102


VMRG-lid voor uw gevel.<br />

KEURMERK<br />

Gegarandeerde<br />

kwaliteit in gevels<br />

Over smaak kunt u als architect<br />

of opdrachtgever misschien nog<br />

met elkaar twisten. Maar niet over<br />

kwaliteit. Want die is gegarandeerd<br />

met het VMRG-Keurmerk. Wilt u<br />

profiteren van alle zekerheden die<br />

het keurmerk u biedt? Kies dan een<br />

Meer weten?<br />

Ga naar www.vmrgkeurmerk.nl of<br />

neem contact op via (030)60 53 644.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!