14.09.2017 Views

Ede Magazine 2e jaargang nummer 1

Het Ede Magazine is een glossy magazine wat gratis huis aan huis verspreid wordt in de gehele gemeente Ede.

Het Ede Magazine is een glossy magazine wat gratis huis aan huis verspreid wordt in de gehele gemeente Ede.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

EDE MAGAZINE<br />

Editie 2 – 2017<br />

> AIRBORNE EDE<br />

Vergeten doen we het nooit!<br />

> THEATER CULTURA<br />

Opent seizoen met Foodvalley Film Festival<br />

> SUBSIDIE TOT 25 DUIZEND EURO<br />

Mogelijk bij verwijderen van asbestdaken<br />

> Familie Wolfswinkel al 25 jaar<br />

nuchtere beddenverkopers in<br />

Lunteren


<strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong> en Koerting 2Wielers<br />

verloten een fiets t.w.v. € 500,- !<br />

Wilt u kans maken op een mooie heren- of<br />

damesfiets? Het enige wat u hoeft te doen is<br />

PRIJS (spatie) EDE te sms’en naar 7733.<br />

Hoe werkt het precies?<br />

Wilt u mee doen om deze fiets te winnen<br />

dan zult u eenmalig een sms moeten sturen<br />

naar 7733, met als bericht PRIJS (spatie) EDE,<br />

uw mobiele telefoon<strong>nummer</strong> wordt dan uw<br />

virtueel lot. Sms’en kan slechts eenmalig! Op<br />

de door u gestuurde sms krijgt u van ons een<br />

sms terug dat u zich heeft aangemeld. U meldt<br />

hiermee uw <strong>nummer</strong> aan. Uit alle <strong>nummer</strong>s<br />

kiezen wij op 1 oktober één <strong>nummer</strong> uit. Na de<br />

verloting op 01-10-2017 worden alle <strong>nummer</strong>s<br />

welke hebben deelgenomen gewist.<br />

De winnaar<br />

De winnaar wordt gebeld en bekend gemaakt via www.ede360.nl. De<br />

uitreiking van de prijs wordt middels een interview + foto vast gelegd bij<br />

Koerting 2 Wielers. De winnaar mag zelf het model kiezen; heren- of damesfiets.<br />

PRIJS<br />

(SPATIE)<br />

EDE<br />

NAAR<br />

7733<br />

De voorwaarden<br />

SMS eenmalig PRIJS (spatie) EDE naar 7733. Het betreft een eenmalige SMS-dienst:<br />

kosten € 1.50 per ontvangen bericht. Een retour bericht per SMS. Exclusief de kosten<br />

van het gebruik van uw mobiele telefoon. De actie sluit op 01-10-2017.


Voorwoord<br />

Misschien waren we het de afgelopen weken even vergeten. Lazen<br />

we minder kranten en keken we minder televisie. De zon hield ons<br />

letterlijk bij de ‘toestand in de wereld’ vandaan. We ‘zomerden’ ons<br />

even af.<br />

Het is dat vrije gevoel dat in die zomermaanden overheerst. Even niks moeten, luieren, van de zon<br />

genieten. Kortom; pure vrijheid. Je doet waar je zin in hebt. Het is een groot goed om in die vrijheid te<br />

kunnen leven. We zien immers dagelijks op televisie of lezen in de krant de andere kant van dit verhaal.<br />

Aanslagen en onderdrukking zijn niet echt ver bij ons vandaan, nu de wereld figuurlijk gezien steeds<br />

kleiner wordt.<br />

In hoeverre staan we daar bij stil? De oudere generatie misschien vaker dan de jongere, maar toch…<br />

Realiseren we ons hoe vrij we eigenlijk zijn, zelfs nu de tijd van ’s zomers pierewaaien voorbij is en we<br />

allemaal weer aan het werk zijn. Ook dan leven we in een vrij land. Sluiten we vriendschappen met<br />

wie we maar willen, besteden we onze vrije tijd aan wat me waar willen. Vinden we heel gewoon, maar<br />

wie de krant deze dagen weer eens oppakt en het journaal volgt, weet dat er ook een andere kant is.<br />

Dat er landen in oorlog zijn, dat er een constante terreurdreiging heerst die ook Europese steden niet<br />

vreemd is. Het is dichtbij. Maar in die ’s zomerse zon leek het toch af en toe even heel ver weg.<br />

We staan vooral stil bij de moed en het doorzettingsvermogen van de veteranen<br />

Colofon<br />

<strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong> is een uitgave van<br />

Stefan de Vogel en Twenty Four<br />

Webvertising B.V.<br />

Contact<br />

Tel. 058 - 30 30 112<br />

magazine@24webvertising.nl<br />

Eindredactie<br />

Twenty Four Webvertising BV<br />

Verkoop<br />

Twenty Four Webvertising BV<br />

Vormgeving<br />

Jort van der Heide<br />

Tom Wegeling<br />

Fotografie<br />

Johan van Omme<br />

Natuurlijk; we genieten van onze vrijheid. Maar af en toe is het van belang stil te staan bij hen die<br />

ons die vrijheid gaven en mogen we de verhalen niet vergeten van de mensen die er voor gevochten<br />

hebben. Veel van die oorlogsverhalen zijn aan <strong>Ede</strong> en omgeving verbonden. Niet voor niets is het de<br />

plaats waar de Airborne Herdenkingen plaats vinden. Ook dit jaar weer.<br />

Het zijn de verhalen van de overlevenden. De verhalen over de parachutisten, vliegeniers, de<br />

geallieerden, die verteld worden en tot in lengte van dagen niet vergeten mogen. Het zijn spectaculaire<br />

activiteiten die de Stichting Ariborne Herdenkingen organiseert, maar waar we vooral bij stilstaan is de<br />

moed en het doorzettingsvermogen van de veteranen, de soldaten die vochten voor onze vrijheid.<br />

In deze editie van <strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong> besteden volop aandacht aan de herdenkingsactiviteiten en vertellen<br />

we de verhalen. Omdat verhalen vertellen herinneringen levend houden en ons bewust attenderen op<br />

wat we hebben, wat we kunnen en wat we in alle vrijheid kunnen ‘leven’. Niet alleen in een ’s zomerse<br />

zon, maar ook in een regenachtige herfst, koude winter of winderig voorjaar. Er wacht ons een<br />

prachtige herfst vol nieuwe verhalen.<br />

Oplage<br />

50.000 exemplaren huis aan huis in de<br />

gemeente <strong>Ede</strong><br />

Druk<br />

Grafistar<br />

Verspreiding<br />

Joh. Van de Kamp B.V<br />

<strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong> 3


Inhoudsopgave<br />

Columns<br />

Goudsmid Meryam van den Born<br />

Met een rouwsieraad houd je de herinnering levend<br />

11<br />

Van Hunnik en Kok<br />

18<br />

Begeleiden bij een uitvaart<br />

Is een voorrecht voor Lieneke van der Kolk<br />

14-15<br />

Gelderse Vallei Vivre<br />

19<br />

Ga op zeker<br />

Met AD Autobedrijf Ottink<br />

21<br />

Happy Nurse<br />

Haalt alles uit de kast voor thuiszorg op maat<br />

25<br />

ApneuCentrum<br />

27<br />

Met M Line-matrassen<br />

Slaap en beweeg je beter<br />

39<br />

De Hypotheekshop<br />

42<br />

<strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong> 5


Afscheidshuis ilya uitvaartzorg<br />

Beleef het verschil met Ilya Uitvaartzorg<br />

Ilya Uitvaartzorg probeert uniek te zijn binnen de uitvaartzorg. Door te kiezen voor een zeer<br />

persoonlijke benadering en risico’s te nemen, wil de van oorsprong Arnhemse uitvaartonderneming<br />

nabestaanden positief verrassen.<br />

Ilya is gestart in 2011 door Reinier Gort en zijn echtgenote Gerda<br />

Gort – Veuger. Het was een langgekoesterde wens van Reinier om<br />

ooit eens ondernemer te worden in de uitvaartbranche. “Ik heb er<br />

twintig jaar op zitten broeden. Maar ik durfde niet en wilde eerst<br />

mijn kinderen zien opgroeien. Ik kwam uit de schoonmaakbranche,<br />

heb de sleutels daar neergegooid en ben na twintig jaar toch<br />

voor mezelf begonnen.” De beste keuze ooit en met succes tot op<br />

heden.<br />

Prikkelen<br />

Deze waardevolle gesprekken vormden de voedingsbodem voor<br />

zijn wens om ooit uitvaartverzorger te worden. Reinier vindt het<br />

fascinerend hoe iemand zijn leven heeft geleid. “Waarom doen<br />

mensen iets, hoe is iets tot stand gekomen? Welke rugzakken<br />

hebben ze in het leven?” In gesprekken met nabestaanden, maar<br />

ook met personen wiens overlijden nadert, proberen Reinier of<br />

één van de andere medewerkers van Ilya tot de kern te komen.<br />

De Arnhemmer werkte ook lang geleden in de ouderenzorg.<br />

Nog voordat de ouderenzorg uitgekleed werd en er minder<br />

uren beschikbaar waren voor de hulpbehoevende ouderen. Hij<br />

waardeerde het contact met de ouderen. “Ik had nog echt de<br />

tijd om met ze te praten. We voerden diepe en fijne gesprekken<br />

ondanks zijn jonge leeftijd. De bewoners zaten vol indrukwekkende<br />

verhalen, onder andere over de oorlog en verlies. Dat raakte me;<br />

het waren geen oppervlakkige gesprekken, het ging veel dieper.”<br />

Dat gaat ver. Ilya durft vragen te stellen die misschien niet<br />

voor de hand liggen. Te prikkelen ook, met alles respect voor<br />

de overledene en de familie “Wij willen de persoon echt leren<br />

kennen. Die persoonlijke tint is bij ons essentieel. We willen<br />

cruciale elementen in iemands leven naar boven halen. Als je<br />

iemands leven goed kent, kan je de uitvaart daarop afstemmen<br />

en bepaalde zaken zeggen omdat je de overledene echt denkt te<br />

kennen.”<br />

6 <strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong>


Zo werd Reinier eens uitgenodigd door een man om de uitvaart<br />

te bespreken van zijn echtgenote die in een hospice aan haar<br />

laatste levensfase bezig was. Hij vermeed de standaardvragen als<br />

‘hoe lang waren jullie getrouwd’, maar wilde direct de diepte in.<br />

Op zijn vraag ‘hoe ervaart u dat u zo lang hebt gevochten voor uw<br />

echtgenote’, volgde een emotioneel gesprek over de mooie kanten,<br />

maar juist ook over de minder fraaie momenten in hun huwelijk.<br />

Ilya gebruikt niet per se de elementen uit zulke mooie gesprekken<br />

in de rouwplechtigheid, maar kent de overledene wel beter en is zo<br />

in staat om een plechtigheid aan te bieden die naadloos aansluit bij<br />

zijn of haar levensloop.<br />

Onderdeel van de familie<br />

Ilya wil rond de uitvaart van een dierbare (op gepaste<br />

afstand) onderdeel zijn van de familie. Dat betekent dat de<br />

uitvaartverzorgers informeel gekleed gaan als ze nabestaanden<br />

bezoeken. Of als de familie zich verzamelt in het appartement van<br />

hun overleden vader dat de koffie met iets lekkers al klaar staat.<br />

Ook als alles achter de rug is houdt ilya zo veel mogelijk contact<br />

met nabestaanden.<br />

Reinier beseft dat het verdriet van de familie om het verlies van een<br />

dierbare niet zijn verdriet is. “Het draait ook totaal niet om ons,<br />

maar om hen.” Maar hij laat wel degelijk de emotie bij zichzelf toe.<br />

Zeker als de familie hem gedurende de uitvaartperiode dichtbij<br />

laat komen, zoals een Surinaamse familie pas deed. Elke dag at hij<br />

mee. Als tijdens de plechtigheid mooie woorden voorbijkomen en<br />

zelfs de dominee het niet drooghoudt, krijgt ook hij natte ogen. “Ik<br />

ben ook maar eens mens. Je kan dit werk ook niet doen als je een<br />

kouwe kikker bent en emotieloos. Dan ben je puur bezig met geld<br />

verdienen.”<br />

Vrijwel alles heeft Ilya in eigen beheer. De uitvaartonderneming<br />

heeft een eigen dominee, organist, sprekers, catering, kistendepot<br />

en afscheidshuis. Alleen de rouwauto’s wordt extern ingehuurd.<br />

Ilya belooft binnen anderhalf uur een auto. “Het voordeel dat we<br />

veel in eigen beheer hebben, is dat de familie minder geld kwijt<br />

is en we weten welke kwaliteit we in huis hebben.” Ilya heeft zelfs<br />

zijn eigen zangduo: Reinier Gort en Wendy van der Hoek. Uniek<br />

in de uitvaart kan je wel zeggen dat de uitvaartleiders ook muziek<br />

maken tijdens de uitvaart indien gewenst.<br />

“Het geeft zoveel voldoening als<br />

nabestaanden na de plechtigheid tegen<br />

ons zeggen dat de uitvaart een mooie<br />

weerspiegeling zoals pa of ma was.”<br />

De Arnhemse uitvaartonderneming heeft inmiddels een<br />

7-tal franchiseondernemingen. Reinier ondersteunt de<br />

uitvaartverzorgers. “Het is mooi om hun enthousiasme te zien.”<br />

Ook in <strong>Ede</strong> komt binnenkort een vestiging van Ilya Uitvaartzorg.<br />

De missie blijft hetzelfde: beleef het verschil. Reinier geniet als hij<br />

het verschil mag maken.<br />

O, ja een gemiddelde uitvaart kost geen € 6.000,00. Vraag een<br />

offerte aan via onze website.<br />

ROUW & VERLIES<br />

Ilya Uitvaartzorg doet meer, zonder extra kosten. Zo haalde Reinier<br />

een grote rots omdat een nabestaanden zei ‘dat pa zo van de zee<br />

hield en onze rots in de branding was’. Tijdens de plechtigheid<br />

mochten de kleinkinderen hun naam op de rots zetten. De<br />

uitvaartverzorger reed een week na de plechtigheid naar het strand<br />

en legde de rots bij andere stenen.<br />

Het verschil<br />

Soms weten nabestaanden niet hoe de ze de uitvaart willen. Ilya<br />

vult het dan voor hen in. Dat vormt een risico. “Ja, maar dat durven<br />

we te nemen. Wij denken door de diepe gesprekken dat goed aan te<br />

voelen. En we doen echt geen gekke dingen hoor.”<br />

De familie van de overledene ontvangt ook gratis een granieten<br />

steen voor bij het graf. Het is een overbrugging voordat enkele<br />

maanden later het echte grafmonument geplaatst wordt en is een<br />

mooi alternatief voor het onpersoonlijke plastic naamplaatje. Op de<br />

granieten steen kan een gedenkplaatje komen of een foto.<br />

> Afscheidshuis ilya uitvaartzorg<br />

Grote molenstaat 1, Elst<br />

Tel. 085 - 0653272<br />

info@ilya-uitvaartzorg.nl<br />

www.ilya-uitvaartzorg.nl<br />

Vestigingen:<br />

Arnhem, Elst, Veenendaal, <strong>Ede</strong>, Utrecht, Amersfoort, Bussum,<br />

Hoogeveen, Leeuwarden, Lemmer, Zwolle, Flevoland en Haarlem<br />

Vestiging Veenendaal-<strong>Ede</strong><br />

Tel. 0318 - 240 134<br />

<strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong> 7


Het mag en kan anders<br />

tegenwoordig!<br />

Of het nu plotseling is of dat je het aan zag komen, op het moment<br />

dat iemand waar je van houdt overlijdt, staat je wereld stil en weet<br />

je van verdriet letterlijk niet waar je het zoeken moet.<br />

Het enige dat je weet is dat je een uitvaartondernemer moet bellen.<br />

Vroeger was dat simpel. Er was vaak maar één uitvaartondernemer<br />

per dorp of stad. Dus daar werd verder ook niet over<br />

nagedacht. Er was simpelweg ook geen keuze. Het ging op<br />

één bepaalde manier, of het nu om een jong of ouder iemand<br />

ging. Het was sober, meestal somber en iets waar je het liefst<br />

kleine kinderen niet bij betrok. Want die wilden (en willen) we<br />

liever niet confronteren met “de dood”.<br />

"<br />

Dat de liefde die jij voelt,<br />

voelbaar was voor iedereen<br />

die bij het afscheid was.<br />

Dat maakt een uitvaart tot<br />

een mooie herinnering.<br />

"<br />

Tegenwoordig is er veel veranderd in de Uitvaartzorg. Er is veel<br />

meer keuze in uitvaartondernemers en dat vind ik persoonlijk<br />

wel een goede zaak.<br />

Je hoeft namelijk niet meer persé de uitvaartonderneming te<br />

kiezen die 50 jaar geleden jullie overgrootvader ook begraven<br />

heeft. En je hoeft ook niet persé de uitvaart te laten regelen<br />

door de grote organisaties waar je de verzekering hebt<br />

afgesloten. Je bent vrij in je keuze, om diegene te kiezen die<br />

bij je past. En volgens mij is juist dat het meest belangrijk.<br />

Geen mens is hetzelfde en maakt dezelfde dingen in het leven<br />

door. We zijn uniek.<br />

Dan mag, of moet het toch ook juist zo zijn, dat wanneer we<br />

sterven het afscheid ook uniek is? Dat degene die is overleden<br />

in alles wat er gebeurt, het vervoer, de auto, de plaats van de<br />

uitvaart, de muziek en de woorden die er gesproken worden,<br />

te herkennen is?<br />

Iedere keer dat na een uitvaart iemand naar me toekomt en<br />

zegt, dit was precies zo als hij/zij het gewild zou hebben, is<br />

mijn missie geslaagd.<br />

8 <strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong>


Wat ik voor je kan en wil doen?<br />

Ik regel uiteraard de zakelijke kant van de uitvaart, dat is<br />

mijn eerste taak. Maar ik wil ook graag in die verschrikkelijk<br />

moeilijke dagen van afscheid, naast je komen staan om zo<br />

nog beter te begrijpen wat je wilt. Ik wil je helpen de chaos<br />

aan gedachten in je hoofd te ordenen en je letterlijk de<br />

zorgen rondom de uitvaart uit handen nemen. Je mag op<br />

me leunen en me alles vragen, zodat ik zeker weet dat je<br />

begrijpt wat er mogelijk is. En dat we samen een uitvaart zo<br />

vormgeven dat het perfect past bij jouw overleden dierbare.<br />

Want dan weet je straks, na het definitieve afscheid ondanks<br />

het verdriet, dat je niet meer had kunnen doen, dan je<br />

gedaan hebt. En dat de liefde die jij voelt, voelbaar was voor<br />

iedereen die bij het afscheid was. Dat maakt ook de uitvaart<br />

tot een mooie herinnering.<br />

Zijn er kinderen bij betrokken?<br />

Als moeder begrijp ik heel goed dat we onze eigen kinderen<br />

het liefst beschermen van alles wat met verdriet te maken<br />

heeft. Dus zeker ook van uitvaarten. Maar wanneer het<br />

iemand in hun familie betreft, is dat bijna niet mogelijk.<br />

Daarom is het zaak dat we hen erin betrekken, op de manier<br />

die bij hen en hun leeftijd past. Zodat ze het alles behalve<br />

eng vinden en ook hun verdriet een plekje kunnen geven.<br />

VOORREGELING<br />

Veel mensen denken dat je een uitvaartondernemer pas<br />

belt na een overlijden. En uiteraard is dat ook zo, maar<br />

tegenwoordig kan en mag het ook ervoor. Ik kom vaak<br />

bij mensen die ernstig ziek zijn en hun eigen uitvaart<br />

willen bespreken, zodat het straks allemaal geregeld is.<br />

Dit is na het overlijden enorm fijn voor de nabestaanden.<br />

Ze hoeven niet meer na te denken over hoe en wat, en<br />

keuzes te maken. Ook oudere mensen kiezen vaak voor<br />

een voorregeling van hun uitvaart, simpelweg om hun<br />

kinderen of partner straks te ontzorgen. Maar soms ook<br />

om zo te bekijken of ze voldoende verzekerd zijn, of<br />

voldoende geld apart hebben gezet voor de uitvaart.<br />

Deze zogenaamde voorregelingen zijn vrijblijvend en<br />

geheel kosteloos, maar geven wel veel rust, omdat het<br />

dan alvast geregeld is.<br />

Hiervoor heb ik ook een gratis laatste wensenboekje<br />

ontwikkeld. Deze is via mijn website www.<br />

uitvaartzorgsimonebeijer.nl te bestellen.<br />

ROUW & VERLIES<br />

De kleintjes krijgen van mij een troostknuffel die ze mogen<br />

houden. En is er een troostkoffer die tot aan de uitvaart<br />

in huis blijft. Hierin zitten (voor)leesboekjes en allerlei<br />

materialen om bijvoorbeeld een kaart te schrijven die in<br />

de kist gedaan kan worden. Ook heb ik een kleurboekje<br />

gemaakt met daarin een zelfgeschreven verhaaltje over<br />

wat we met de uitvaart precies gaan doen. Zo worden<br />

ze spelenderwijs voorbereid op wat er allemaal staat te<br />

gebeuren in de dagen van rouw.<br />

Voor de pubers zijn er heel veel andere manieren of hen<br />

te laten merken dat we ze “zien”, dat hun verdriet en<br />

hun mening telt en dat ze onderdeel mogen zijn van het<br />

afscheid. Ik vind het altijd bijzonder om er juist ook voor<br />

hen te mogen zijn.<br />

En als ik dan tijdens de uitvaart een handje in de mijne voel,<br />

of ze omhelzen mij naderhand spontaan, dan raakt me dat<br />

echt en weet ik dat het goed is geweest.<br />

> Simone Beijer Uitvaartzorg<br />

Platanenlaan 32, 3927 AX Renswoude<br />

Tel. 0318 - 574 424 - E: info@simonebeijer.nl<br />

W: www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl<br />

Facebook: Simone Beijer Uitvaartzorg (columns)<br />

uitvaartzorg<br />

<strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong> 9


Yarden Crematorium<br />

Slingerbos maakt een goed en<br />

waardig afscheid mogelijk<br />

In het verdriet na het overlijden van een dierbare is een zorgeloze<br />

uitvaart een must. Nabestaanden willen een uitvaart waar ze met<br />

een goed gevoel op kunnen terugkijken. Of het nu een intieme<br />

rouwplechtigheid is met een beperkte groep gasten of juist een<br />

bijeenkomst met veel gasten, Yarden Crematorium Slingerbos<br />

faciliteert het.<br />

ROUW & VERLIES<br />

Slingerbos ligt in een mooie bosrijke omgeving<br />

die door nabestaanden als rustig en prettig<br />

ervaren wordt. De meeste plechtigheden<br />

vinden plaats in de aula met 120 zitplaatsen.<br />

Op audiovisueel gebied kunnen we; muziek<br />

afspelen, een PowerPoint of video tonen en voor<br />

familieleden die er niet fysiek bij kunnen zijn een<br />

skype-verbinding maken. In de aula staan een<br />

vleugel en orgel voor gebruik. Kleinere groepen<br />

ervaren een uitvaart in de intieme familiekamer<br />

als zeer persoonlijk.<br />

Bij Yarden in <strong>Ede</strong> huist alles onder een<br />

dak; crematorium, uitvaartcentrum en<br />

uitvaartverzorging. Wij willen graag dat<br />

nabestaanden een uitvaart kunnen regelen<br />

naar eigen wens. Wij vullen die wensen graag<br />

in en geven advies om net dat beetje extra te<br />

verzorgen voor een onvergetelijke uitvaart.<br />

Conny Bos, uitvaartverzorger in <strong>Ede</strong> en omgeving<br />

heeft daar ervaring mee en staat voor u klaar.<br />

Yarden is een vereniging met bijna een<br />

miljoen leden en heeft haar maatschappelijk<br />

karakter dan ook hoog in het vaandel staan. Zo<br />

organiseren wij open dagen waarin een kijkje<br />

achter de schermen gegeven wordt en zijn er<br />

herinneringsavonden waarbij nabestaanden stil<br />

kunnen staan bij hun overleden dierbaren. Kijkt u<br />

voor meer informatie op www.yarden.nl/edeslingerbos<br />

> Voor direct contact met een Yarden<br />

Uitvaartverzorger in <strong>Ede</strong>, bel 088 927 3790<br />

Met een rouwsieraad houd je<br />

de herinnering levend<br />

Een dierbare verliezen doet pijn. Een tastbare herinnering aan<br />

de overledene kan dan troost bieden. Goudsmid Meryam van den<br />

Born uit Renkum maakt voor elke gelegenheid sieraden. Haar<br />

met veel zorg ontworpen en gesmeden rouwsieraden houden de<br />

gedachte aan de dierbaren levend.<br />

Het atelier van Meryam ademt een<br />

persoonlijke sfeer. De Renkumse ontvangt<br />

haar klanten niet in een kantoortje, maar<br />

gewoon tussen het werktuig. Je ziet er haar<br />

vakmanschap in terug. In deze intieme setting<br />

voelt men zich al snel thuis en stelt zich men<br />

gemakkelijker open.<br />

Vooral als het gaat om rouwsieraden is een<br />

vertrouwelijke ambiance onontbeerlijk. Daar<br />

neemt Meryam ook de tijd voor. “Ik maak een<br />

afspraak zodat men in alle rust hun verhaal<br />

kunnen doen zonder dat andere klanten<br />

zomaar binnenvallen. Het eerste gesprek<br />

is vaak heel emotioneel. Ik luister goed<br />

naar wat men wilt.” De goudsmid biedt veel<br />

mogelijkheden. Ze werkt met alle edelmetalen<br />

en stenen en kan zowel nieuwe sieraden<br />

maken als vermaken. Zo is het mogelijk<br />

om bijvoorbeeld van oude sieraden van de<br />

overledene een objectsieraad te maken wat<br />

iets vertelt over de overledene of wat de<br />

achtergebleven partner en dierbare met elkaar<br />

verbond. Daarnaast maakt Meryam sieraden<br />

waarin een vingerafdruk, as, of haar verwerkt<br />

kan worden.<br />

Ze ziet elke keer weer met eigen ogen wat<br />

een rouwsieraad betekent. “Men is naast<br />

emotioneel, heel erg dankbaar en blij. Ze<br />

kunnen met een sieraad hun dierbare dichtbij<br />

zich houden wat niet meteen zichtbaar is voor<br />

de buitenwereld. Het is voor hen een symbool<br />

en soms ook een deel van het rouwproces. Het<br />

maakt mij een beetje gelukkig dat ik daar een<br />

bijdrage aan mag leveren.”<br />

> Goudsmid Meryam van den Born<br />

Van Ingenweg 37, Renkum<br />

Tel. 0317 - 313 553<br />

info@meryamvandenborn.nl<br />

www.meryamvandenborn.nl<br />

<strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong> 11


Van de Weerd is al ruim halve eeuw<br />

veelzijdige uitvaartverzorger<br />

Van de Weerd Uitvaarzorg verzorgt al sinds 1960 uitvaarten in <strong>Ede</strong> en omgeving. Het familiebedrijf<br />

heeft zich in die ruim vijftig jaar ontwikkeld tot een veelzijdige uitvaartonderneming die<br />

nabestaanden in een verdrietige periode volledig kunnen ontlasten. ‘Elke dag zijn we heel bewust<br />

bezig om de perfecte uitvaart te regelen.’<br />

Familie<br />

Van de Weerd is een van de oudste uitvaartondernemingen in <strong>Ede</strong>.<br />

Rik van de Weerd en Celia van de Weerd- Schoonderbeek startten<br />

in 1960. Vijftig jaar later is de dagelijkse leiding in handen van zoon<br />

Hans van de Weerd en dochter Geerrette de Bonte – Van de Weerd.<br />

Kleinzoon Frederik de Bonte werkt ook bij het familiebedrijf en is<br />

verantwoordelijk voor allerlei werkzaamheden; van ondersteuning<br />

van het wagenpark tot aan de marketing.<br />

Veelzijdig<br />

In die vijftig jaar sinds Rik en Celia Van de Weerd begonnen is de<br />

uitvaartonderneming uitgegroeid tot een veelzijdige speler in de<br />

branche. De <strong>Ede</strong>naren kunnen een uitvaart van A tot Z faciliteren.<br />

Aan de Schaapsweg 77-79 vind je een garage met een ruime keuze<br />

aan rouwwagens, aula’s waar rouwplechtigheden worden gehouden,<br />

opbaarruimtes en ontvangkamers. Ook heeft Van de Weerd een<br />

grote collectie aan kisten.<br />

Frederik de Bonte roemt de familiale sfeer. “Iedereen helpt elkaar.<br />

Ik smeer ook krentenbollen, als dat nodig is. We helpen daar<br />

waar het nodig is.” Die familieband wil Van de Weerd ook in zijn<br />

dienstverlening uitstralen. “We zijn al sinds 1960 verbonden aan<br />

<strong>Ede</strong>. We zijn verweven met de samenleving. Met bepaalde families<br />

hebben we een langdurige relatie; daar zijn we kind aan huis. Als een<br />

familie komen we bij een familie.”<br />

Het scheelt veel dat de uitvaartverzorgers veel diensten zelf kunnen<br />

aanbieden aan de nabestaanden, verduidelijkt Hans van de Weerd.<br />

“Er zijn korte lijntjes en geen aparte toeleveranciers. We kunnen<br />

zo snel schakelen en wensen aanpassen van de familie. Als ze<br />

bijvoorbeeld toch liever een grijze auto dan een zwarte willen, rijden<br />

we snel een andere auto uit de garage. Of komen er meer mensen<br />

dan verwacht bij een uitvaart, kunnen we eenvoudig opschalen. We<br />

12 <strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong>


willen een warme omgeving creëren waarin verdriet een plaats mag<br />

hebben en nabestaanden hunzelf kunnen zijn.”<br />

Groen<br />

De uitvaartbranche staat niet stil. De maatschappij verandert en<br />

zo ook de wensen van de nabestaanden. Een uitvaart was vroeger<br />

vast omkaderd, maar nu zie je steeds meer dat wensen diverser en<br />

kritischer worden en de familie van de overledene wil vaker een<br />

eigen invulling aan de uitvaart. Als uitvaartonderneming moet je<br />

daar op in kunnen spelen.<br />

Een van de ontwikkelingen is begraven worden op een<br />

natuurbegraafplaats. Tien jaar geleden bestond dat nog niet<br />

eens. Tegenwoordig zie je dat steeds meer overledenen begraven<br />

willen worden op natuurbegraafplaatsen. Van de Weerd begeleidt<br />

en adviseert hierbij. De meest nabije locatie in de regio is<br />

natuurbegraafplaats Heidepol tussen <strong>Ede</strong> en Arnhem aan de rand<br />

van het Nationaal Park de Hoge Veluwe.<br />

Het graf op een natuurbegraafplaats is een met de natuur. Enkel een<br />

houten gedenkteken met een persoonlijke tekst is mogelijk. Slechts<br />

enkele paden zijn er aangelegd. “Overledenen vinden hier eeuwig<br />

durende rust, dat is voor hen een prettige gedachte”, vertelt Hans<br />

van de Weerd. “Het graf heeft geen bepaalde tijd en wordt dus niet<br />

na tien, twintig of dertig jaar geruimd. Er komt nooit een einde aan<br />

en wordt nooit aangetast. Het graf heeft geen onderhoud nodig en is<br />

daarmee zorgenvrij voor de nabestaanden.”<br />

Duurzaamheid neemt een prominente plek in bij de bedrijfsvoering<br />

van Van de Weerd. Alles binnen de organisatie is duurzaam en<br />

biologisch: de koffie, de koekjes en de broodjes. Zoveel mogelijk<br />

wordt digitaal gedaan en lokale producten hebben prioriteit. Het<br />

wagenpark heeft hybride rouwauto’s. Van de Weerd: “De elektrische<br />

auto’s zijn indrukwekkend. In alle stilte komen ze aanrijden. Je<br />

hoort enkel de banden, vroeger had je de benzinedampen. Het geeft<br />

kippenvel; dat is niet wat men verwacht.”<br />

euro per jaar krijgen leden tussen de 1100 en 1700 euro korting<br />

op een uitvaart (behalve op de kosten van de begraafplaats en<br />

crematiekosten, dat zijn externe kosten). Met het fonds biedt de<br />

uitvaartonderneming een alternatief voor een verzekering. Het<br />

fonds doet niet aan selectie. Leden worden niet afgerekend op hun<br />

medisch dossier.<br />

Herinneringsconcert<br />

Sinds 2013 organiseert Van de Weerd een herinneringsconcert in<br />

de Taborkerk waar samen met nabestaanden wordt stilgestaan bij<br />

de overleden. Medewerkers lezen de namen voor van diegene die<br />

gemist worden, nabestaanden lezen gedichten voor en er wordt<br />

gezongen en kaarsjes worden aangestoken. Na de uitvaart blijft het<br />

verdriet, maar gaat men over tot de orde van de dag. Het concert<br />

biedt nabestaanden een mogelijkheid om nogmaals hun dierbaren te<br />

gedenken.<br />

“Er is ontzettend behoefte aan”, vertelt Geerrette de Bonte – van de<br />

Weerd. “Bij de laatste editie (elke derde dinsdag in november) waren<br />

er tweehonderd mensen aanwezig. Het concert is een symbolische<br />

samenkomst waar we met families bij elkaar dierbaren gedenken.<br />

Er zijn mensen die al meerdere jaren terugkomen. het concert geeft<br />

hen een warm gevoel en is een plek waar ze zichzelf kunnen zijn.”<br />

Contact met nabestaanden<br />

De benadering van de uitvaartverzorgers is een samenspel tussen<br />

betrokkenheid en professionaliteit, zegt Hans van de Weerd. Hij<br />

noemt het bijzonder om nabestaanden bij te staan in de meest<br />

verdrietige periodes in hun leven. “Men laat jou dichtbij komen<br />

tijdens de droevige en kwetsbare momenten. In die verdriet en<br />

gemis zie je overeenkomsten. Iedereen mist zijn moeder of zijn<br />

vader. Je luistert naar verhalen. Het is speciaal werk; nabestaanden<br />

vertellen jou verhalen die ze soms aan niemand anders hebben<br />

verteld. Als uitvaartverzorger begin je eerste te luisteren en<br />

vervolgens stuur je en begeleid je nabestaanden naar een goed<br />

uitvaart.”<br />

ROUW & VERLIES<br />

Verzekering<br />

Er zijn veel misverstanden rond verzekeringen vertelt Geerrette de<br />

Bonte – van de Weerd. “Nabestaanden denken dat ze verplicht zijn<br />

om de uitvaart te verzorgen via de verzekeraar waar de verzekering<br />

is afgesloten. Ze denken dat ze daar ook het overlijden moeten<br />

melden omdat ze anders geen geld krijgen.” De uitvaartverzorger<br />

benadrukt dat nabestaanden zelf mogen weten hoe het bedrag op de<br />

polis mogen besteden. Het bedrag op de polis is een gegarandeerde<br />

uitkering. Bij grotere coöperaties is men vaak duurder uit, meent<br />

De Bonte. Omdat Van de Weerd veel in eigen beheer doet , is een<br />

uitgebreidere uitvaart mogelijk voor hetzelfde geld.<br />

Sinds 1963 heeft Van de Weerd een eigen uitvaartfonds. Voor vijf<br />

“Je hebt maar één kans om het goed te doen. Elke dag zijn we heel<br />

bewust bezig om de perfecte uitvaart te regelen. De drang naar<br />

perfectie is wat ons drijft. Bij elke uitvaart leer je weer meer. Het<br />

verdriet neem je niet weg, maar je helpt hen daarin om het afscheid<br />

vorm te geven. Het geeft dan veel voldoening als je door de tranen<br />

heen de dankbaarheid ziet en nabestaanden zeggen dat het afscheid<br />

moeilijk was maar goed en dat je ze daarvoor bedanken.”<br />

> Van de Weerd Uitvaartzorg<br />

Schaapsweg 77-79, <strong>Ede</strong><br />

Tel. 0318 - 65 00 00 (24 uur per dag bereikbaar)<br />

info@weerduitvaart.nl<br />

www.weerduitvaart.nl<br />

<strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong> 13


Begeleiden bij een uitvaart is een<br />

voorrecht voor Lieneke van der Kolk<br />

Lieneke van der Kolk verruilde het werk in de verstandelijke gehandicaptenzorg in 2005 voor de<br />

uitvaartbranche. Na een dienstverband bij uitvaartondernemer Monuta begint ze in 2010 voor<br />

haarzelf. Het is een pittige baan, maar ze krijgt er veel voor terug. ‘Het verrijkt enorm om er voor een<br />

ander te mogen zijn.’<br />

Van der Kolk werkt met veel plezier in de gehandicaptenzorg<br />

als ze tijdens een studiedag rouwverwerking bij verstandelijke<br />

gehandicapten in aanraking komt met de uitvaartbranche.<br />

Ze raakt enthousiast en begint in 2005 aan de opleiding tot<br />

uitvaartverzorger. “Ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Het werken<br />

met mensen was mooi, maar je had vaak dezelfde zorgvraag en je<br />

werkte met hetzelfde doel en dezelfde mensen. Wat me aantrok in<br />

de uitvaartzorg was dat je heel dichtbij mensen staat die puur in hun<br />

emotie staan. Dat is zo in het begin van het leven en aan het eind<br />

van het leven.”<br />

Na de afronding van haar studie, werkt de <strong>Ede</strong>se bij Monuta.<br />

Maar het is een zware baan waarin ze zich bekneld voelt en er<br />

onvoldoende voor de rouwende nabestaanden kan zijn. Haar broer<br />

stelt voor dat ze voor zichzelf begint. Na een jaar voorbereidingstijd<br />

ziet in 2011 Lieneke van der Kolk Uitvaartzorg het levenslicht. De<br />

veelzijdigheid van het vak is een van de redenen dat het beroep<br />

als uitvaartverzorger haar past als een handschoen. “Ik vind het<br />

mooi dat er zoveel mogelijkheden zijn. Mensen zijn anders en ieder<br />

situatie is anders. De trajecten die ik met de familie afleg zijn heel<br />

boeiend. Het is een intensieve periode waarin je geraakt wordt. Het<br />

is niet mijn verdriet, maar ik mag daarin handvaten aanreiken.”<br />

Verhaal<br />

Op het moment dat een nabestaande haar belt, begint de<br />

begeleiding. “In het eerste gesprek, soms al aan de telefoon, bevraag<br />

ik nabestaanden en is er ruimte voor hun verhaal: wat is er gebeurd?<br />

Was de overleden ziek of is het overlijden plotseling? Hoe is de<br />

samenstelling van het gezin? Ik laat nabestaanden zelf hun verhaal<br />

doen over de overledene. Daar neem ik alle tijd voor.”<br />

Elke uitvaart is voor Van der Kolk anders. “Natuurlijk wil ik altijd<br />

persoonlijk en betrokken zijn en niet zakelijk. Ik neem de tijd en<br />

benoem zaken. Het hoeft niet altijd formeel en beladen te zijn.” Het<br />

14 <strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong>


elangrijkste voor de geboren Limburgse is dat nabestaanden goed<br />

kunnen terugkijken op het afscheid van hun dierbare. Ze probeert<br />

zoveel mogelijk zorgen weg te nemen en advies te geven. “Ik vind<br />

het prettig daarin dat ik iedereen ruimte geef en tijd geef om niet<br />

overhaaste beslissingen te nemen. Zo hoeft bijvoorbeeld niet direct<br />

na overlijden de rouwkaart of advertentie eruit. Dat geeft de familie<br />

meer tijd om met een mooiere tekst te komen.”<br />

De uitvaartverzorger komt zeer dichtbij bij het rouwproces. Ook<br />

de laatste zorg neemt Van der Kolk desgevraagd op zich. Het<br />

verzorgen en kleden is intiem, maar het past in de persoonlijke<br />

begeleiding. “Mooie gesprekken ontstaan tijdens de verzorging;<br />

hoe de verschillende kinderen bijvoorbeeld hun band met hun<br />

vader ervoeren. Het helpt in het contact tijdens de dagen erna.”<br />

Ze probeert nabestaanden te betrekken bij de verzorging. “Het is<br />

heel bijzonder. Vaak voelen nabestaanden zich ongemakkelijk: ‘kan<br />

ik dat wel?’ Maar vervolgens zie je dat ze steeds meer zelf durven.<br />

Vorig jaar verzorgde ik de uitvaart waar de vader van het gezin<br />

was overleden. Twee volwassen zonen keken toe hoe ik hun vader<br />

verzorgde, maar langzaam raakten ze meer betrokken en namen ze<br />

de zorg over. Ik doe dan een stapje terug. Het was zo’n mooi gebaar<br />

dat twee zonen voor hun vader zorgden.”<br />

Troostmand<br />

Van der Kolk is er ook voor de jongsten. Voor kinderen en<br />

verstandelijke gehandicapten biedt ze de troostmand aan. Ouders<br />

of hun begeleiders op school of opvang kunnen met de inhoud<br />

van deze mand de kinderen of gehandicapten begeleiden en<br />

voorbereiden op het overlijden en uitvaart van een dierbare. Zo<br />

liggen er knuffels, boekjes en een foto- en pictogrammenset. Soms<br />

helpt het ook om andere attributen te gebruiken. Ze geeft het<br />

voorbeeld van een jongen met het syndroom van Down die via de<br />

mand voorbereid werd op de uitvaart. “Zijn oma was overleden en<br />

hij zou een van de dragers zijn. Het was een kist die met touwen zou<br />

zakken. Met de ouders hebben we dagelijks geoefend met het touw<br />

en verteld wat er ging gebeuren.”<br />

een crematie, welke kist of rouwkaart wil ik en hoe ziet de<br />

uitvaartplechtigheid eruit? Het is een handig document om eens<br />

rustig na te denken wat je nu eigenlijk wil en waar je af en toe eens<br />

in kan bladeren, wensen kan wijzigen of juist toevoegen.<br />

De uitvaartverzorger moedigt aan om na te denken over de<br />

eigen uitvaart. “Het voelt heel beladen en voor sommige mensen<br />

is het de goden verzoeken. Anderen zijn van de generatie ‘dat<br />

regelen anderen maar’. Maar er zijn ook gebroken families waarin<br />

bijvoorbeeld kinderen niet meer thuiskomen. Het is dan goed als je<br />

zaken hebt vastgelegd zoals je het zelf graag wil.”<br />

Over de dood denkt men niet graag na. Maar zoals als eerder in<br />

het artikel genoemd, hoeft de dood niet altijd beladen te zijn, vindt<br />

Van der Kolk. ‘Notities voor later’ kan een begin zijn tot een mooi<br />

gesprek onder dierbaren. “Je zult zien dat de beladenheid er dan<br />

van afgaat. Het is heel goed om er met elkaar over te praten. Het<br />

kan leuke gesprekken opleveren.” Uitvaartverzorger zijn is een<br />

zwaar beroep. Zeker als je zoals Lieneke van der Kolk bijna alles zelf<br />

doet (haar echtgenoot helpt achter de schermen mee). De volledige<br />

beschikbaarheid – dag en nacht – legt een bepaalde druk op je<br />

gezin. Maar de <strong>Ede</strong>se doet haar werk met hart en ziel. “Het gaat niet<br />

om mij, maar om de familie die ik begeleid. Het is een voorrecht dat<br />

je er mag zijn voor mensen als ze het puurst zijn in hun emoties en<br />

hun verhalen met je delen.”<br />

> Lieneke van der Kolk Uitvaartzorg<br />

Linnaeushof 21, <strong>Ede</strong><br />

Mob. 06 - 1995 7922<br />

info@uitvaartzorgede.nl<br />

www.uitvaartzorgede.nl<br />

ROUW & VERLIES<br />

Met de mand wordt deze groep serieus genomen. “Vroeger<br />

werden kinderen weggehouden. Ouders wilden hen voor het<br />

verdriet besparen; je ziet ze liever niet verdrietig. Maar het is er<br />

wel. Kinderen hebben zoveel vragen en fantasieën. Zo wilde een<br />

jongentje niet bij opa kijken omdat hij dacht dat hij een skelet was.<br />

Het is goed om kinderen erbij te betrekken. Ze geven zelf wel hun<br />

grenzen aan.”<br />

Notities<br />

Niet alleen op het moment dat iemand overlijdt is Lieneke van<br />

der Kolk te benaderen. Ook kan je bij haar terecht voor ‘notities<br />

voor later’, een boekje waarin men allerlei wensen kan noteren<br />

met betrekking tot de uitvaart. Wordt het een begrafenis of<br />

<strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong> 15


Informatiebijeenkomst<br />

‘Vormgeven aan (eigen) uitvaart’<br />

Donderdag 5 oktober 19.30 -21.45 uur in Restaurant Buitenzorg, <strong>Ede</strong>.<br />

Wat komt er kijken bij het regelen van een uitvaart? Welke keuzes<br />

kun je maken? Wat kun je zelf doen? Hoe betrek je kinderen bij<br />

een uitvaart? Wat kost een uitvaart?<br />

ROUW & VERLIES<br />

Er kan veel en er ‘moet’ maar weinig. Tijdens<br />

deze bijeenkomst geef ik graag antwoord<br />

op uw vragen en kunt u kennismaken met<br />

verschillende mogelijkheden rondom uitvaart<br />

en rouw. Ter inspiratie zal de avond muzikaal<br />

omlijst worden door Paula Vos.<br />

Deelname is gratis, wel graag aanmelden via<br />

het contactformulier op de website,<br />

www.elskeploeg.nl/contact. U ontvangt dan<br />

nadere informatie en u kunt uw eigen vragen<br />

doorgeven. Graag zie ik u dan, een hartelijke<br />

groet, Elske Ploeg.<br />

Elske Ploeg Uitvaartzorg is een kleinschalige uitvaartonderneming met een betrokken en<br />

flexibele werkwijze. Met oprechte aandacht en rust wordt er geluisterd naar uw wensen,<br />

meegedacht en geadviseerd waar nodig of gewenst. Alles wordt in het werk gesteld om<br />

de uitvaart te laten verlopen zoals u dat wilt.<br />

Zelf vormgeven aan uw eigen afscheid of aan de uitvaart van een dierbaar persoon?<br />

U kunt keuzes maken die passen bij uzelf of uw dierbare. Er kan en er mag veel.<br />

Neem contact met mij op voor een oriënterend gesprek of om een uitvaart te begeleiden.<br />

Samen kunnen we het afscheid vormgeven en organiseren, ongeacht uw geloof of cultuur<br />

en met of zonder uitvaartverzekering.<br />

Elske Ploeg Uitvaartzorg<br />

Tel: 06 426 444 99<br />

www.elskeploeg.nl<br />

Hospice <strong>Ede</strong> De Olijftak maakt<br />

laatste levensdagen waardevol<br />

Een zonnestraal buiten die je gezicht verwarmt, een<br />

verpleegkundige die alle tijd voor je neemt of nog één diep gesprek<br />

voert met je naaste. In Hospice <strong>Ede</strong> krijgen mensen met een korte<br />

levensverwachting de zorg en aandacht om de laatste levensdagen<br />

waardevol te maken.<br />

Twaalf verpleegkundigen en rond de veertig<br />

vrijwilligers verzorgen en helpen mee om<br />

de vijf gasten wiens overlijden nadert een<br />

waardig afscheid te kunnen geven. De zorg in<br />

De Olijftak is daarop afgestemd. De hospice<br />

geeft respect, aandacht en geborgenheid.<br />

“Wij zorgen dat mensen puur hun eigen<br />

leven kunnen leven in een huiselijke en<br />

veilige omgeving”, legt verpleegkundige en<br />

coördinator Lucy den Ouden – van der Voet,<br />

uit.<br />

Alles is erop gericht om de laatste levensfase<br />

draaglijk te maken. Er is aandacht en tijd voor<br />

de kleine dingen in het leven. Heeft de gast<br />

zin in een ijsje, dan haalt een verpleegkundige<br />

dat, ook al past het eigenlijk niet in het dieet.<br />

Behoefte aan zon? Dan gaat het bed naar<br />

buiten. Voor naasten brengt de hospice ook<br />

rust, zegt Lucy. “Thuis zijn ze bezig met de<br />

boodschappen of andere regelzaken. Daar gaat<br />

veel tijd en energie inzitten. Hier hoeft dat<br />

niet en hebben ze tijd voor elkaar en kunnen<br />

ze samen nog genieten en gericht afscheid van<br />

elkaar nemen.”<br />

Werken in een hospice is soms zwaar; als<br />

verpleegkundige weet je dat de gasten<br />

overlijden, soms zelfs al binnen enkele dagen.<br />

Maar het is ook mooi en dankbaar werk, vertelt<br />

Lucy. “Je kunt iets betekenen. Dat zit hem in<br />

kleine dingetjes. Het is lastig uit te leggen,<br />

maar er hangt hier een bepaalde sfeer en rust.<br />

Er is niet alleen verdriet en ellende; we willen<br />

de mooie dingen uit iemands leven naar boven<br />

te halen. Het is voor mij een prachtig beroep.”<br />

> Hospice <strong>Ede</strong> De Olijftak<br />

Platteelhof 3, <strong>Ede</strong><br />

Tel. 0318 - 689 999<br />

olijftak@bethanie.nl<br />

www.hospice-ede.nl<br />

<strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong> 17


COLUMN<br />

Er als de kippen bij<br />

zijn… blijkt een dier<br />

niets te vertellen<br />

te hebben!<br />

In Nederland is steeds meer aandacht voor<br />

de dieren en het daar (te vaak) aan verbonden<br />

dierenleed. Sinds mensenheugenis zijn mens en<br />

dier op elkaar betrokken. Huisdieren vormen<br />

daarbij nog eens een bijzondere categorie omdat<br />

met die dieren heel direct wordt samengeleefd.<br />

Velen beschouwen hun huisdier als ‘familielid’.<br />

Maar hoe is de positie van het dier eigenlijk geregeld in het<br />

Nederlandse recht? Heeft een dier, veelal figuurlijk gesproken,<br />

eigenlijk iets te vertellen en welke rechten heeft een dier? Die vraag<br />

stellen we ons veelal niet bij bijvoorbeeld het berijden van een<br />

paard, terwijl allerminst zeker is of het betreffende paard op dat<br />

moment wel zin heeft om via zijn bit te luisteren naar zijn ruiter.<br />

De vragen liggen al weer op een heel ander niveau als het gaat om<br />

de consumptie van vlees. De meningen en argumenten rond de<br />

dierhouderij veranderen door de tijd en zijn ook vandaag de dag<br />

volop in beweging. Maar een individueel dier heeft momenteel nog<br />

steeds erg weinig in te brengen als hij wordt gefokt, geslacht en<br />

opgegeten.<br />

Van een nog weer heel andere orde is de situatie waarbij dieren<br />

op grote schaal worden gedood terwijl duidelijk is dat het gaat<br />

om domweg vernietigen zonder enig nut. Toch kan iets dergelijks<br />

ineens actueel zijn. Denk aan het probleem met de eieren en de<br />

kippen dat ineens is opgedoken. Bloedluis blijkt te zijn bestreden<br />

door een bedrijf uit ‘onze Foodvalley’ met een in de voedselketen<br />

verboden middel. De betreffende kippen en eieren leverden volgens<br />

de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in sommige gevallen<br />

bij consumptie acuut gevaar voor de volksgezondheid op.<br />

En ineens was daar de melding van een aantal boeren die hun<br />

kippenbestand wilden laten ruimen, nieuw bestand kippen<br />

aanschaffen en weer door. Een kippenbedrijf weken of maanden<br />

op slot is voor het betrokken boerengezin immers een financieel<br />

drama. Nu zijn er wel regels die (preventief) ruimen alleen toestaan<br />

in een beperkt aantal gevallen en daar leek het puur beperken van<br />

economische schade niet onder te vallen. Zeer recent werd door<br />

de rechter echter beslist dat in dit geval, “vanwege de verminderde<br />

economische waarde van deze kippen” preventief geruimd mag<br />

worden. In het hele verhaal heeft die kip zelf echter nog steeds<br />

niets te vertellen over zijn lot.<br />

In Nederland komt dat uiteindelijk simpelweg door het gegeven<br />

dat een dier geen eigen rechten kent. Tenzij een dier in het wild<br />

leeft is een dier iemands eigendom en heeft een dier tegenover zijn<br />

eigenaar niets in te brengen. Daar waar een mens voor de wet geen<br />

zaak is, wordt een dier wel als een zaak gezien. Juridisch gezien is<br />

er in dat opzicht geen verschil tussen een koelkast of een hond of<br />

tussen een stoel of een kip. Allemaal zijn het dingen. Een dier heeft<br />

dus letterlijk en figuurlijk niets te vertellen ook al is het een levend<br />

wezen.<br />

Al benadert de wet een dier als ding, dan nog is het – zoals bij<br />

alle juridische vraagstukken – heel verstandig om de dagelijkse<br />

werkelijkheid in de gaten te houden. Wet of geen wet, het kan geen<br />

kwaad om gewoon maar goed te blijven zorgen voor de dieren die<br />

onder ons zijn. Daar is nog nooit iemand slechter van geworden…<br />

mr. M. van Hunnik<br />

(mr. M. van Hunnik is sinds 2007 advocaat en als advocaat-partner<br />

verbonden aan Van Hunnik & Kok advocaten, Max Planckstraat 21<br />

te <strong>Ede</strong> (vanhunnik@vanhunnikenkok.nl) en is gespecialiseerd in het<br />

civiele recht.)<br />

> Van Hunnik & Kok advocaten<br />

Max Planckstraat 21, <strong>Ede</strong><br />

Tel. 0318 - 248 124<br />

info@vanhunnikenkok.nl<br />

www.vanhunnikenkok.nl<br />

18 <strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong>


‘Aandacht voor ieder’<br />

laat mensen zich<br />

gehoord en gezien<br />

weten<br />

Wetende dat je gaat sterven, roept veel vragen<br />

op. Wat doet dit met me? Hoe heb ik geleefd?<br />

Hoe laat ik mijn naasten achter? Hoe kom ik in<br />

het reine met mensen die ik pijn gedaan heb?<br />

Geestelijk verzorger Liesbeth ter Elst biedt met<br />

‘Aandacht voor ieder’ een luisterend oor voor<br />

iedereen die zoekende is in die crisismomenten<br />

van het leven.<br />

COLUMN<br />

Men Only<br />

door Hanneke Snellen<br />

Het heeft geen enkele invloed op de<br />

seksuele activiteit en je krijgt er ook<br />

geen prostaatkanker van: vasectomie.<br />

Over de mannenavond en een rustig weekend.<br />

De donderdagavond is er een goed moment voor. Na een dag<br />

werken is een behandeling in de avonduren prima te doen en<br />

de vrijdag thuis werken of die dag vrij nemen is zo gek nog niet.<br />

Kortom; donderdagavond is mannenavond bij Gelderse Vallei Vivre.<br />

Gemiddeld bezoeken zo’n acht tot tien mannen op donderdagavond<br />

de kliniek om een zogenoemde vasectomie ondergaan.<br />

Liesbeth spreekt met mensen die<br />

hun houvast in het leven kwijt zijn<br />

en steun zoeken of zich afvragen<br />

wat de zin is van hun leven. Dat<br />

kan doordat een dierbare is<br />

overleden, maar soms ook door<br />

persoonlijk tegenslag. In volledig<br />

vertrouwen en zonder oordeel<br />

gaan ze samen zoeken naar waar<br />

de pijn en het verdriet zit.<br />

Mensen kunnen bij Liesbeth hun<br />

worsteling kwijt. “Doordat ik van<br />

buiten er naar kijk, kan ik vragen<br />

stellen die anderen mogelijk niet<br />

durven te stellen. Wetende dat<br />

het mij bij blijft, durven mensen<br />

dingen te delen met mij die nooit<br />

met andere zijn gedeeld. Ik ga<br />

met iemand op pad en achterhaal<br />

al pratend wat voor iemand<br />

belangrijk is.” De Renkumse neemt<br />

de tijd; gesprekken van twee uur<br />

zijn geen uitzondering. “Ik wil<br />

volledig de diepte in kunnen gaan<br />

en vind het belangrijk om dan niet<br />

hoeven af te breken.”<br />

De geestelijk verzorger<br />

geeft tijdens de individuele<br />

ontmoetingen het gevoel dat men<br />

zich gehoord en gezien weet.<br />

Ook bij afscheidsdiensten heeft<br />

Liesbeth dit hoog in het vaandel<br />

staan. Nabestaanden moeten naar<br />

huis gaan met het idee dat zij op<br />

een waardige manier afscheid<br />

hebben genomen en dat er recht<br />

gedaan is aan het leven van de<br />

overledene en van hen.<br />

> Aandacht voor Ieder<br />

Petronellaweg 20, Renkum<br />

Mob. 06 - 10 20 68 55<br />

info@aandachtvoorieder.nl<br />

www.aandachtvoorieder.nl<br />

In de wachtkamer heerst een gespannen gezelligheid. Geen man<br />

ervaart deze behandeling immers als plezierig. Wel als een must.<br />

En als het moet, dan ook maar meteen. Mannelijker kan het bijna<br />

niet. Na een verwijzing van de huisarts en het doornemen van een<br />

informatieve folder over de ingreep, kan de behandeling direct na<br />

het intakegesprek worden verricht.<br />

Vasectomie, ofwel sterilisatie bij de man, is de meest betrouwbare<br />

vorm van anticonceptie die er bestaat, omdat bij de man het<br />

resultaat kan worden beoordeeld. Vier maanden na de ingreep<br />

gaan we op zoek naar zaadcellen via spermacontrole. Als er geen<br />

zaadcellen meer worden aangetroffen, is de onvruchtbaarheid<br />

99,5 procent zeker.<br />

Per jaar wordt er bij Gelderse Vallei Vivre zo’n vierhonderd keer<br />

een vasectomie verricht. Het is de meest voorkomende kleine<br />

ingreep, met een zeer geringe kans op complicaties. De enige<br />

beperking is dat je als man de eerste twee tot drie dagen na de<br />

ingreep rustig aan moet doen, dat wil zeggen: niet fietsen, tillen<br />

en sporten. Vandaar die donderdagvond hè. Dan zit er immers een<br />

lekker rustig weekend achteraan. Maar maandag gewoon weer<br />

rustig aan de slag.<br />

> Gelderse Vallei Vivre<br />

Willy Brandtlaan 10, <strong>Ede</strong><br />

Tel: 0318 - 434 890<br />

informatie-vivre@zgv.nl<br />

www.geldersevalleivivre.nl<br />

<strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong> 19


Ga op zeker met AD Autobedrijf Ottink<br />

AD Autobedrijf Ottink onderhoudt en repareert auto’s en verkoopt occasions. Omdat het <strong>Ede</strong>se<br />

bedrijf niet gebonden is aan één automerk kan elke autorijder worden geholpen tegen een voordelig<br />

tarief.<br />

Persoonlijk en ouderwets degelijk<br />

Bij AD Autobedrijf Ottink staat de<br />

serviceverlening aan de klant op <strong>nummer</strong> 1.<br />

Eigenaar Robert Ottink vindt het belangrijk<br />

dat dit in een persoonlijke sfeer gebeurt:<br />

“Wij willen geen bedrijf zijn dat haar<br />

klanten alleen kent door klanten<strong>nummer</strong>s.<br />

Wij kennen onze klanten persoonlijk en<br />

hebben belangstelling voor wat hen bezig<br />

houdt. Zo kunnen we goed op ieders<br />

wensen inspelen. We stemmen helder af<br />

wat we gaan doen en welk kostenplaatje<br />

daar aan vast zit. Afspraak is bij ons<br />

afspraak.”<br />

Dat dit wordt gewaardeerd, blijkt uit de<br />

inmiddels 110 ontvangen reviews met een<br />

gemiddelde score van 8,7! 97% van de<br />

klanten beveelt AD Autobedrijf Ottink aan<br />

bij vrienden en kennissen. Robert: “Hier<br />

ben ik natuurlijk erg blij mee want het is<br />

voor mij het bewijs dat waar wij voor staan<br />

vruchten afwerpt. Ik vind het belangrijk<br />

om goed werk te leveren en de klant<br />

maximaal te helpen. De klant wil weer veilig<br />

de weg op en dat regelen wij; ik noem dat<br />

ouderwets degelijk.”<br />

Alle merken<br />

Welk merk je ook rijdt, bij Ottink aan<br />

de Kelvinstraat kan je terecht. De<br />

monteurs zijn niet alleen gespecialiseerd<br />

in personenauto’s maar onderhouden<br />

en repareren ook lichte bedrijfswagens,<br />

busjes en campers. Robert geeft aan dat<br />

het een groot voordeel is om alle merken<br />

te bedienen. “Door onafhankelijk van een<br />

merk te zijn, zijn we niet verplicht auto’s in<br />

een showroom te plaatsen en hebben we<br />

weinig overheadkosten. Daardoor kunnen<br />

we voordelig werken. Daarnaast lijken<br />

auto’s onder de motorkap steeds meer op<br />

elkaar omdat vanuit kostenoverwegingen<br />

dezelfde motoren en onderdelen bij<br />

verschillende merken worden gebruikt.”<br />

Kopen, leasen en garantie<br />

Bij AD Autobedrijf Ottink kan je ook<br />

terecht voor een nieuwe of tweedehands<br />

auto van bijna elk merk. Er staat altijd een<br />

aantal occasions op voorraad en daarnaast<br />

heef Robert een uitgebreid netwerk om<br />

de gewenste auto aan te kunnen bieden.<br />

Vanwege de merkonafhankelijkheid, kan<br />

Robert ook onafhankelijk advies geven. Het<br />

resultaat is dat er een goede match tussen<br />

de klant en de auto wordt gevonden; de<br />

auto past echt bij de klant.<br />

Leaserijders zijn bij Ottink van harte<br />

welkom. “Leasebedrijven zijn blij<br />

met ons omdat we voordelig kunnen<br />

werken. Wij kunnen direct inloggen bij<br />

leasemaatschappijen, overeenkomsten<br />

inzien en zijn zo op de hoogte van de<br />

voorwaarden rond bijvoorbeeld vervangend<br />

vervoer en winter- en zomerbanden.”<br />

Het autobedrijf biedt maar liefst 24<br />

maanden garantie op reparatie en<br />

onderhoud. “Zo laten we zien dat we<br />

overtuigd zijn van de kwaliteit van onze<br />

dienstverlening.” Onder de slogan ‘Ga op<br />

zeker’ kunnen klanten een Mobiliteitspas<br />

krijgen waardoor zij verzekerd zijn van hulp<br />

bij pech onderweg in heel Europa.<br />

Nieuwste ontwikkelingen<br />

In de werkplaats staat up-to-date<br />

apparatuur - zoals voor uitlijnen, uitlezen<br />

en airco - om de reparaties en het<br />

onderhoud volgens fabrieksspecificaties<br />

uit te kunnen voeren. De monteurs volgen<br />

regelmatig cursussen om zich de nieuwste<br />

ontwikkelingen eigen te maken. Robert:<br />

“Mijn monteurs zijn zeer ervaren en<br />

kijken verder dan alleen de reparatie of<br />

het vervangen van een onderdeel.” Ook op<br />

het gebied van elektrisch rijden hebben<br />

de monteurs vakkennis in huis. Zo wordt<br />

ingespeeld op de verwachting dat elektrisch<br />

rijden voor veel mensen de komende tijd<br />

interessanter gaat worden. AD Autobedrijf<br />

Ottink is er klaar voor.<br />

> Autobedrijf Ottink<br />

Kelvinstraat 10, <strong>Ede</strong><br />

Tel. 0318 - 646 300<br />

info@ottink.nl<br />

www.ottink.nl<br />

<strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong> 21


Familie Wolfswinkel al 25 jaar<br />

nuchtere beddenverkopers in<br />

Lunteren<br />

Zoons Alex en Stefan sinds kort mede-eigenaar van De Bedweter<br />

Luntenaren die op zoek zijn naar een nieuw bed kennen zijn gezicht goed. Alex Wolfswinkel (27)<br />

werkt al acht jaar in beddenspeciaalzaak De Bedweter van zijn ouders. Sinds een paar maanden zijn<br />

hij en zijn broer Stefan met hun ouders mede-eigenaar. “We maken nu vaak de grap dat zij eerst met<br />

ons moeten overleggen voordat ze iets inkopen.”<br />

De familie Wolfswinkel is al een kwart eeuw een bekend gezicht in<br />

de Lunterse winkelstraat. Aan de Dorpsstraat 63 opende Nico-Jan<br />

en Helma Wolfswinkel vijfentwintig jaar geleden De Bedweter.<br />

Alex was toen nog een peuter en heeft de groei en succes van zijn<br />

ouders van nabij meegekregen. Maar werk en privé scheidden zijn<br />

ouders goed.<br />

“Natuurlijk krijg je er wel iets van mee en weet je niet beter dat<br />

je ouders een beddenzaak hebben. Maar ze hadden het er niet<br />

heel vaak over. Mijn ouders zorgden altijd dat er één iemand thuis<br />

was en ze niet continu in de winkel stonden. Mijn broer judode<br />

op zaterdag en dan ging mijn vader of moeder mee. Je merkte<br />

daardoor vrij weinig dat ze ondernemer waren. Waarschijnlijk<br />

hadden ze het over de zaak als wij op bed lagen.”<br />

Soms krijgen de broers wél iets mee van het ondernemen<br />

van hun ouders als aan de eettafel het zinnetje ‘Zijn er nog<br />

terugkomers?’ ter sprake komt. “Dat zijn klanten die een offerte<br />

hebben aangevraagd en dan terugkomen in de winkel om tot koop<br />

over te gaan. Dat zinnetje onthoud je dan. Toen ik hier begon te<br />

werken gebruikte ik zelf lachend dat zinnetje. Dan pas besef je de<br />

achterliggende gedachte. Als kind had ik dat nooit zo door.”<br />

21 <strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong>


Nooit gepusht<br />

Als puber ziet hij het niet zo zitten om ooit in de beddenzaak van<br />

zijn ouders te komen werken. “Je ben dan tegenstrijdig en denk<br />

bij jezelf ‘dat doe ik niet’.” Alex en Stefan worden ook vrijgelaten.<br />

“Er is eigenlijk nooit tegen ons gezegd ‘kom bij de winkel’. We zijn<br />

nooit gepusht. Mijn ouders lieten ons zelf uitzoeken wat we leuk<br />

vonden.”<br />

Na zijn middelbare school doet Alex de CIOS, de opleiding die<br />

studenten opleidt tot onder andere sportdocent. Hoewel hij de<br />

opleiding best leuk vond - voor een groep staan paste hem wel<br />

– miste hij toch een stukje ondernemen. Na twee jaar stopt hij<br />

met de studie. Op zijn negentiende begint hij te werken bij De<br />

Bedweter. Zonder dat zijn ouders hem pushte, zijn het toch de<br />

bedden, matrassen en kussens die hem trekken.<br />

Ondernemend<br />

Ondernemen zit in zijn bloed. “Voordat ik op de CIOS zat, was ik<br />

daar al mee bezig. Met een paar vrienden had ik het idee om een<br />

poffertjeskraam op te zetten. Dagenlang was ik aan het zoeken op<br />

Marktplaats: hoe duur is zo’n kraam, hoe rendabel is het. Het ging<br />

me niet eens zozeer om de poffertjes, ik wilde iets ondernemen.”<br />

Als mede-eigenaar, maar ook al toen hij officieel nog medewerker<br />

was bij De Bedweter, is de Amersfoorter continu bezig met<br />

ondernemen. “Je zet een eigen merk matrassen op en bedenkt<br />

concepten. Er spoken continu ideeën door mijn hoofd. De goede<br />

voeren we door, de slechte vallen af.”<br />

Hij leerde veel van zijn ouders. De belangrijkste les: gedraag je<br />

niet als een ‘echte’ verkoper die gladjes klanten om zijn vingers<br />

windt. “Wij voelen ons normale mensen die advies geven en niet<br />

per se aan het verkopen zijn. We leggen normaal uit, zijn niet<br />

pusherig en laten klanten er nog eens rustig over nadenken. Dat<br />

zit in onze aard en dat werkt ook het beste (tevreden klanten over<br />

De Bedweter vind je op bedweter.nl/recensies) . We zijn nuchter<br />

en zo doen we ook tegen de klant.”<br />

Nuchter<br />

De Bedweter-Alex verschilt weinig van de privépersoon Alex. “Als<br />

in de zaak iets uitleg ben je misschien iets enthousiaster dan in<br />

je privéleven, maar heb niet het gevoel dat ik trucs gebruik. Ik<br />

luister goed naar de eisen van de klant en hun klachten. Ik geef<br />

dan advies, leg de voor- en nadelen uit waarna ik mensen zelf<br />

laat beslissen.” Hij omschrijft zijn karakter als nuchter, sociaal en<br />

ondernemend. “Ik probeer het iedereen leuk te maken en ben<br />

niet snel boos. Ik probeer altijd mee te denken en kan met veel<br />

mensen goed overweg en pas me makkelijk aan. Ik probeer wel<br />

mezelf te blijven.”<br />

‘Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’ past goed in het<br />

karakter van de Lunteranen. De meeste klanten van De Bedweter<br />

komen uit Lunteren en omgeving. Het zijn mensen die het liefst<br />

ook in hun eigen omgeving een nieuw bed kopen. De familie<br />

Wolfswinkel komt uit Amersfoort, maar staat na vijfentwintig jaar<br />

middenin de Lunterse samenleving. De Oud-Lunterse dag mag<br />

daarin niet ontbreken. “Elke klant heeft het erover. Heel Lunteren<br />

staat op zijn kop. Je merkt dat Luntenaren ernaartoe leven. Dat<br />

wil je zelf dan ook meemaken. Vroeger stonden we ook op de<br />

camping in Lunteren. In vijf minuten was je van de winkel naar<br />

de camping. Je had dan echt het vakantiegevoel. Mijn broer en ik<br />

gingen dan ook naar de Oud-Lunterse dag.”<br />

Humor<br />

De Lunterse klanten treffen nu sinds enkele maanden in Alex een<br />

mede-eigenaar. Maar de klanten zullen er weinig van merken,<br />

zegt hij. “Het is niet zoveel anders dan hiervoor. We doen dezelfde<br />

dingen, overleggen net zo vaak en weten nog steeds van elke<br />

klant wat hun klachten zijn en of ze goed geslapen hebben op hun<br />

nieuwe matras.” Alex en zijn broer Stefan (die vooral te vinden<br />

is bij de tweede winkel in Huizen) gooien er nu soms een grap<br />

tegenaan. “Dan zeggen we tegen mijn vader als hij iets wil inkopen<br />

dat hij dat wel eerst even met ons moet overleggen.”<br />

De overgang naar mede-eigenaars bleek een natuurlijk proces.<br />

“Mijn ouders staan daar heel makkelijk in. Ze zijn erg gul. Het<br />

was altijd al het idee dat wij erin zouden komen. Er was geen<br />

jarenplan.” Dat zijn broers nu medezeggenschap dragen, betekent<br />

niet dat zijn ouders een stapje terug gaan doen. “Mijn vader zei<br />

altijd dat hij het vanaf zijn vijftigste het rustiger aan zou doen.<br />

Hij heeft het alleen maar drukker. Maar mijn ouders hebben nog<br />

steeds veel plezier in het werk.”<br />

Blindelingse vertrouwen<br />

De wisselwerking in de familie loopt soepel. “We vertrouwen<br />

elkaar blindelings. Je weet precies hoe iedereen in elkaar steekt<br />

en wat de kracht is van iemand. We kunnen open en eerlijk zijn<br />

naar elkaar. Niemand zal raar opkijken; er is volledige acceptatie.<br />

We hebben nog geen nadelige dingen met elkaar meegemaakt.<br />

Iedereen is ook makkelijk en nuchter, dat helpt wel.”<br />

Alex is nu acht jaar betrokken bij De Bedweter. Geen dag is<br />

hetzelfde, meent hij. “Elk klant is anders; je verkoopt nooit<br />

hetzelfde bed. Een bed is persoonlijk. Het is nog een van de<br />

weinige dingen die men niet zo snel online koopt. Er hoort advies<br />

bij; je moet zelf voelen welk matras bij je lichaam past.” Daarom<br />

spreken de Wolfwinkels ook niet van verkopen, maar advies<br />

geven. “We geven een omruilgarantie omdat we overtuigd zijn<br />

van ons advies. Wij zijn niet van ‘niet goed geld terug’. Want je<br />

wilt gewoon een goed bed. Het leukste van dit werk is ook dat je<br />

daarmee iemand met klachten aan rug, schouders of nek daarvan<br />

af kan helpen.”<br />

COVER-STORY<br />

<strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong> 22


Happy Nurse haalt alles uit de<br />

kast voor thuiszorg op maat<br />

ZORG<br />

Thuiszorgorganisatie Happy Nurse biedt onderscheidende<br />

thuiszorg. Cliënten houden de regie over de zorg en de kleine<br />

teams zorgen ervoor dat zorgaanvragers veel vertrouwde<br />

gezichten zien. Happy Nurse geeft thuiszorg op maat in een<br />

kwetsbare periode van iemands leven.<br />

Happy Nurse stelt hun cliënten centraal.<br />

Wijkzuster Edith Wolters van wijkteam<br />

<strong>Ede</strong>: “Wij bewegen mee op hun vraag.” Dat<br />

betekent dat de zorgvraag flexibel is; als er<br />

ander zorg nodig is, is dat eenvoudig aan<br />

te passen. Wolters benadrukt dat thuiszorg<br />

nogal een vergaande stap is voor iemand.<br />

“Niemand kiest ervoor tot het niet anders<br />

kan. Thuiszorg raakt de privacy, je treft<br />

iemand op zijn kwetsbaarst.”<br />

Om de zorgaanvragers in deze kwetsbare<br />

periode goed te kunnen helpen, vindt Happy<br />

Nurse het belangrijk dat er zoveel mogelijk<br />

vertrouwde gezichten over de vloer komen.<br />

Zo hoeven cliënten niet telkens opnieuw<br />

alles te hoeven uitleggen of treffen ze geen<br />

verpleegkundigen die elk weer een andere<br />

manier van werken hebben. Er ontstaat er<br />

een vertrouwensband, waardoor cliënten zich<br />

prettiger voelen in hun eigen huis. Happy<br />

Nurse belooft ook dat verpleegkundigen<br />

nooit langer dan een kwartier te vroeg of te<br />

laat op afspraken komen.<br />

Wolters noemt het schrijnend dat<br />

zorgbehoevenden soms dagen moeten<br />

bellen om thuiszorg te mogen ontvangen.<br />

Ze kunnen lang niet altijd terecht bij<br />

zorginstanties omdat deze al het maximaal<br />

aantal zorg in een jaar hebben geleverd.<br />

Omdat Happy Nurse niet gebonden is aan<br />

zorgafspraken met zorgverzekeraars, kan de<br />

zorginstantie dan de redding zijn. “Ik haal<br />

dan alles uit de kast om die zorg te blijven<br />

aanbieden.”<br />

> HappyNurse<br />

Marconistraat 8, <strong>Ede</strong><br />

Tel. 088 - 0700 222<br />

wijkteam.ede@happynurse.nl<br />

www.happynurse.nl<br />

“De oorzaak van overgewicht is niet<br />

alleen een kwestie van calorieën tellen”<br />

Het tellen van calorieën is een fenomeen dat pas een halve eeuw oud is.<br />

De Engelse National Food Survey constateert dat we de laatste 10 jaren<br />

25% minder calorieën zijn gaan eten dan in de jaren ’70 van de vorige<br />

eeuw en toch is obesitas in Engeland in deze periode verzesvoudigd. En<br />

helaas is het in Nederland al niet veel beter. Hoe komt dit toch?<br />

“Het gaat eigenlijk al mis bij de gedachte dat<br />

iedereen hetzelfde is en dat het minderen<br />

van de calorie-inname voor iedereen<br />

hetzelfde resultaat oplevert”, aldus Annelies<br />

Vos, natuurvoedingsdeskundige bij het<br />

Cure4Life Center in <strong>Ede</strong>rveen.<br />

“Overgewicht heeft in veel gevallen te<br />

maken met de werking van hormonen.<br />

Er zijn veel hormonen die een rol spelen<br />

bij overgewicht, waaronder de hormonen<br />

insuline, serotonine en het groeihormoon.<br />

Wanneer deze hormonen uit balans zijn,<br />

ontstaat er een stofwisselingsprobleem en<br />

wordt voedsel niet meer omgezet in energie,<br />

maar in lichaamsvet. Streeft u naar een<br />

blijvend gezond gewicht? Dan zult u eerst uw<br />

hormonen in balans moeten brengen om het<br />

lichaam de kans te geven om op een gezonde<br />

en natuurlijke manier af te vallen.”<br />

Het persoonlijke voedingsprogramma<br />

van Cure4Life brengt het lichaam<br />

weer in balans<br />

“Laat voeding uw medicijn worden”, aldus<br />

Bertus van Dijk, huisarts in <strong>Ede</strong>rveen en<br />

lid van het medisch team van Cure4Life.<br />

“Op basis van een uitgebreide medische<br />

vragenlijst, bloed- en urineonderzoek<br />

stelt het medisch team van Cure4Life een<br />

persoonlijk voedingsprogramma samen<br />

die de hormonen weer in balans brengt.<br />

Hierdoor kan het lichaam zich beter ontdoen<br />

van afvalstoffen, wordt een gezond gewicht<br />

bereikt en kunnen gezondheidsklachten<br />

verbeteren. Tijdens het traject wordt u<br />

intensief begeleid naar een voor u passende<br />

leefstijl.”<br />

Het Cure4Life Center de Vallei is een<br />

samenwerkingsverband tussen Bertus van<br />

Dijk, Annelies Vos en Inge van Lagen.<br />

Meldt u aan voor een gratis consult!<br />

Tijdens dit consult brengen we - geheel<br />

vrijblijvend - de specifieke oorzaken van uw<br />

situatie in kaart. We informeren u uitgebreid<br />

over het Cure4Life-programma en wat u kunt<br />

verwachten. Uiteraard is er alle ruimte om<br />

uw vragen te stellen. Na dit eerste consult<br />

bepaalt u samen met ons of het Cure4Life<br />

programma bij u past.<br />

> Cure4Life Center de Vallei<br />

Marktplein 6, <strong>Ede</strong>rveen<br />

Tel. 06 4859 6319<br />

avos@cure4life.nl<br />

www.cure4life.eu<br />

<strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong> 25


Vraag het de specialist<br />

Verzekeren<br />

VRAAG<br />

Is een opstalverzekering verplicht en wat is het eigenlijk<br />

precies?<br />

ANTWOORD<br />

Bijna iedereen die in Nederland eigenaar is van een woning<br />

heeft een opstalverzekering. Toch is deze verzekering niet<br />

wettelijk verplicht. Hypotheekverstrekkers eisen vaak wel dat<br />

een huis verzekerd wordt.<br />

Een woning is een kostbaar bezit. De waarde die je verzekert<br />

als je een opstalverzekering afsluit is de ‘herbouwwaarde’<br />

van je woning. Dat is het bedrag dat nodig is om je woning –<br />

bijvoorbeeld na een brand – opnieuw te bouwen zoals deze<br />

voor de (brand)schade was. ‘Opstal’ staat eigenlijk voor alles<br />

wat blijft staan als je uit een woning verhuist. Je inboedel<br />

neem je mee. Een opstalverzekering gaat dus om het huis<br />

zelf, maar bijvoorbeeld ook om de schutting in je tuin.<br />

VRAAG<br />

Er bestaat zoiets als een Allrisk verzekering voor de<br />

inboedel, ben ik dan overal voor verzekerd?<br />

ANTWOORD<br />

Univé kent voor haar Woonverzekering een Basis en een<br />

Allrisk dekking.<br />

Bij de Allrisk is vrijwel elke schade aan uw inboedel in uw<br />

woning verzekerd. Ook schade door een huishoudelijk<br />

ongelukje is gedekt. De inboedelverzekering Basis kent een<br />

beperktere dekking.<br />

Betekent dit dan dat álles is verzekerd? Nee. Voor elke<br />

verzekering geldt dat er situaties zijn, waarbij schade niet<br />

verzekerd is. Bijvoorbeeld als er sprake is van opzet. Ook de<br />

plaats waar de schade is ontstaan speelt een belangrijke rol.<br />

Bent u benieuwd welk product het beste bij uw wensen<br />

aansluit? Neem dan contact met ons op of stap eens binnen<br />

in onze winkel aan de Stationsweg 89 in <strong>Ede</strong>. Wij staan klaar<br />

om u te helpen bepalen welke risico’s u wel en niet wenst te<br />

verzekeren.<br />

Jan Willem Buddingh<br />

Adviseur Buitendienst<br />

Univé<br />

COLUMN<br />

Slaapapneu<br />

Makkelijk te<br />

ontdekken, zo<br />

vaak toch niet<br />

gezien<br />

door Floris Bomz<br />

Slaapapneu is een van de aandoeningen die getypeerd kan<br />

worden als een ondergeschoven kindje. Naar schatting<br />

lijden 600.000 mensen aan slaapapneu. Toch is nog geen 30<br />

procent hiervan gediagnosticeerd. Dit is gevaarlijk omdat niet<br />

gediagnosticeerde slaapapneu grote risico’s met zich meebrengt.<br />

De kans op hoge bloedruk, een herseninfarct en hartproblemen<br />

nemen flink toe. Daar komt bij dat door de klachten zoals<br />

vermoeidheid en snurken ook sociale problemen ontstaan.<br />

Denk hierbij aan gescheiden slapen of vergeetachtigheid wat<br />

tot irritatie van de wederhelft lijdt. Alledaagse taken zoals<br />

autorijden en concentratie op het werk worden ook lastiger. Dit<br />

lijdt tot ongelukken en ontslagen.<br />

Dit alles opgesomd laat zien dat onbehandelde slaapapneu zeer<br />

vervelende klachten en hoge risico’s met zich meebrengt. De<br />

reden dat veel van deze problemen nog steeds voorkomen is<br />

omdat de gezondheidszorg nog altijd veel gefocust is op zorg<br />

en niet op preventie. De gemiddelde apneu’er loopt acht jaar<br />

rond met klachten voor deze gediagnosticeerd worden. In deze<br />

acht jaar kunnen veel problemen zich voordoen die voorkomen<br />

hadden kunnen worden.<br />

Eén van de mogelijkheden is preventief screenen. ApneuCentrum<br />

Nederland biedt de mogelijk dit gratis te doen en zonder<br />

verplichtingen. Wanneer iemand zich herkent in de klachten als<br />

snurken, vermoeidheid of concentratieproblemen kan er een<br />

gratis screening worden aangevraagd. De test vindt gewoon<br />

thuis plaats en u krijgt de volgende dag direct de indicatie te<br />

horen.<br />

> Univé <strong>Ede</strong><br />

Stationsweg 89<br />

088-1815000<br />

ede@unive.nl<br />

> ApneuCentrum Nederland<br />

Veemweg 9, Barneveld<br />

Tel 0342 - 224 066<br />

info@apneucentrum.nl<br />

www.apneucentrum.nl<br />

<strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong> 27


“Bijna 1.000 parachutisten<br />

springen zaterdag 16 september<br />

op de Ginkelse Heide.”<br />

28 <strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong>


Airborne <strong>Ede</strong>; Vergeten doen we het nooit!<br />

Zaterdag 16 september 2017 worden voor de 73e keer de Airborne luchtlandingen op de Ginkelse<br />

Heide in <strong>Ede</strong> herdacht. De landing was een onderdeel van de mislukte Slag om Arnhem, ook wel<br />

bekend als “Een brug te ver”.<br />

Beleef de geschiedenis tijdens deze herdenking<br />

Bijna 1.000 parachutisten springen zaterdag 16 september op de<br />

Ginkelse Heide. De herdenking begint om 11:15 uur bij het Airborne<br />

monument. Een indrukwekkende plechtigheid waar het muisstil<br />

is tijdens de 1 minuut stilte. Duizenden toeschouwers uit binnenen<br />

buitenland houden hun adem in en herdenken samen met de<br />

veteranen van toen en nu de gebeurtenissen uit 1944. De herdenking<br />

eindigt met het prachtige Highland Cathedral, gespeeld door een<br />

Massed Pipes en Drums Band.<br />

25 jaar 11 Luchtmobiele Brigade<br />

Dit jaar staat de Airborne herdenking en luchtlandingen in het<br />

teken van 25 jaar 11 Luchtmobiele Brigade (11LMB). Speciaal voor<br />

dit jubileum is er in de middag een imposant optreden van de<br />

Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers met DJ.<br />

het om zo’n 100 voertuigen. ABW is meer een living history groep,<br />

waarbij in de ruim 50 voertuigen soldaten in uniformen van 1944 te<br />

zien zijn.<br />

Wings Exchange Ceremonie<br />

Als afsluiting van Airborne <strong>Ede</strong> staat om 16.00 uur de bijzondere<br />

ceremonie op het programma. Op dit unieke stukje historische<br />

grond, waar in 1944 zoveel jonge mannen zijn gesneuveld,<br />

ontvangen alle jonge parachutisten hun Wing.<br />

> Ervaar dit unieke familie evenement met voor elk wat wils.<br />

Voor meer informatie en het complete programma, kijk op<br />

www.ede.nl/airborne<br />

Een spektakel voor jong en oud op de Ginkelse Heide<br />

Het Airborne programma begint om 09:30 uur. Er is voor zowel jong<br />

als oud heel veel te zien, te beleven en te doen. Naast de traditionele<br />

dropping van de para’s vindt er zowel in de ochtend als in de middag<br />

een spectaculaire demonstratie van helikopters plaats en zijn<br />

bijzondere vliegtuigen zoals de Dakota en Spitfire te spotten.<br />

Publieksplein<br />

Op het publieksplein is de Airbornemarkt weer present. Op deze<br />

markt staan tal van kramen waar allerlei artikelen en militaria te<br />

zien en te koop zijn zoals historische boeken, petjes en Engelse<br />

gadgets. Ook fysiek kun je hier in actie komen op de klimtoren van<br />

11LMB. Sgt Wilson’s Airforce Show biedt muzikaal entertainment in<br />

Airbornesfeer.<br />

Ginkel Heath Experience (GHE) #airborne_2017<br />

De GHE biedt dit jaar weer mooie (kinder)activiteiten zoals<br />

schminken, het maken van glitter tattoos of sleutelhangers en 3D<br />

pen tekenen en zijn er diverse militaire demonstraties. En breng<br />

jij de Airborne tot leven met jouw Instagramfoto’s nadat je de<br />

workshop van Instagram goeroe Wesley Glasmacher hebt gevolgd?<br />

Natuurlijk is er ook muziek op de GHE van de Zingende Fotografen.<br />

Militaire voertuigen<br />

Airborne Battlewheels (ABW) en Keep Them Rolling (KTR) staan<br />

langs de dropzone met historisch militaire voertuigen. Bij KTR gaat<br />

<strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong> 29


“Het doel is om mensen te<br />

helpen die vastlopen”<br />

Wie wil bouwen of verbouwen krijgt vroeg of laat te maken met tal<br />

van regels waaraan voldaan moet worden. ‘Tegenwoordig is er vaak<br />

meer mogelijk dan vroeger, alleen worden de regels wel steeds<br />

ingewikkelder”, zegt Dirk van der Plaat van BTO bouwplanning &<br />

advies uit <strong>Ede</strong>. “Om te kunnen (ver-)bouwen is daarom kennis van<br />

de regelgeving nodig. En dat is onze specialiteit.”<br />

Bij BTO bouwplanning & advies kun je<br />

terecht met tal van bouwvragen. Of het<br />

nu gaat om een bestemmingswijziging<br />

of om het aanvragen van een vergunning<br />

voor een uitbouw, BTO verdiept zich in de<br />

problematiek en in de regelgeving en komt<br />

met een passend advies. Indien gewenst<br />

wordt het hele proces uit handen genomen.<br />

“Wij zien de uitdaging in het dieper graven<br />

in de regelgeving. Wanneer iemand zelf<br />

vastloopt door de wirwar aan regels kan<br />

men altijd bij ons terecht voor advies.<br />

Als voorbeeld kwam een tijdje geleden<br />

een opdrachtgever bij ons die zelf al<br />

drie maanden bezig was om vergunning<br />

te krijgen voor de verbouwing van een<br />

monument. Wij hebben dit in overleg<br />

opgepakt en vrij snel was duidelijk welke<br />

mogelijkheden er waren. Op zo’n moment<br />

bied je echt meerwaarde voor een<br />

opdrachtgever.”<br />

Ook voor vooronderzoek, ontwerp, het<br />

vergunningstraject of bouwbegeleiding<br />

kan men bij BTO bouwplanning & advies<br />

terecht. BTO bouwplanning & advies is<br />

overigens verhuisd en vanaf eind augustus<br />

gevestigd aan het Horaplantsoen 20 in <strong>Ede</strong>.<br />

> BTO bouwplanning & advies<br />

Horaplantsoen 20, <strong>Ede</strong><br />

contact@bto-online.nl<br />

www.bto-online.nl<br />

Van Deuveren bestrijdt<br />

plaagdieren zorgvuldig en<br />

effectief<br />

Nu de herfst nadert, neemt de kans op ratten- en muizenplagen<br />

weer toe. Ook mollen steken bij natter weer vaker de kop op en<br />

ook houtworm en boktorren kunnen een probleem vormen. Van<br />

Deuveren Plaagdierbeheersing & Advies staat garant voor een<br />

effectieve en zorgvuldige bestrijding.<br />

“Als dit ongedierte wordt aangetroffen, is<br />

de kans op een plaag is vrij groot”, weet<br />

Dennis van Deuveren. “We voeren eerst<br />

altijd een inspectie uit om het met zekerheid<br />

vast te stellen. Aansluitend brengen we een<br />

vrijblijvend advies uit, eventueel gevolgd<br />

door een offerte. Daarbij letten we op de<br />

kosten. Mensen kunnen soms besparen door<br />

zelf voorbereidingen te treffen. Zoals het<br />

huis stofvrij maken en ervoor zorgen dat we<br />

overal goed bij kunnen.”<br />

Van Deuveren gaat voor een zorgvuldige<br />

aanpak. “Bij houtworm en boktorren<br />

brengen we met een spuitlans het<br />

bestrijdingsmateriaal ook aan op<br />

aangrenzende delen van de woning waar<br />

geen gaatjes of boormeel te zien zijn. Want<br />

mogelijk zitten de diertjes ook daar. En we<br />

willen graag de garantie geven dat de plaag<br />

effectief bestreden is.”<br />

Bewoners van huizen waar ongedierte<br />

desondanks regelmatig voorkomt, kunnen<br />

desgewenst een contract afsluiten voor<br />

regelmatig controles. Naast genoemde dieren<br />

komt Van Deuveren ook in actie bij overlast<br />

van vliegen, wespen, bloedluizen of anders<br />

insecten. “We zijn een regionaal werkend<br />

bedrijf met korte lijnen. Het contact is<br />

persoonlijker en we kunnen snel schakelen.<br />

Want hoe eerder we erbij zijn, hoe beter we<br />

een plaag kunnen voorkomen of bestrijden.”<br />

> Van Deuveren Plaagdierbeheersing<br />

Schimmelpennincklaan 18, Barneveld<br />

Tel. 0342 – 224 013<br />

info@vandeuveren-plaagdieren.nl<br />

www.vandeuveren-plaagdieren.nl<br />

30 <strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong>


Marco Parket wil met zijn<br />

vloeren klanten blij maken<br />

WONEN<br />

Marco Parket uit Barneveld maakt kale en bestaande vloeren<br />

mooi. Eigenaar Marco van Diermen heeft alles in eigen hand en<br />

is vanaf het allereerste telefoontje van de klant tot het leggen<br />

van de vloer persoonlijk betrokken. ‘Mijn uitgangspunt is dat ik<br />

graag de klant met een glimlach op hun gezicht achterlaat op<br />

hun nieuwe vloer.’<br />

Marco Parket verzorgt nieuwe<br />

houten vloeren, laminaat, robuuste<br />

plankenvloeren, visgraatvloeren en<br />

verzorgt ook traprenovaties; Marco<br />

voorziet kale trappen of trappen met<br />

vloerbedekking van een eikenhouten<br />

toplaag zodat de treden er weer als nieuw<br />

uitzien.<br />

Hij doet alles zelf en is dus vanaf het begin<br />

betrokken bij de klus en weet precies wat<br />

er moet gebeuren. “De reden dat ik in 2015<br />

voor mezelf ben begonnen is dat ik de klant<br />

van A tot Z wil begeleiden waardoor de<br />

klant één aanspreekpunt heeft. Dit geldt<br />

voor zowel het leggen van de vloer als<br />

naderhand het onderhoud.”<br />

Het leggen van een vloer is vaak de laatste<br />

klus die in het huis gebeuren moet. De<br />

keuze van een vloer of vloerrenovatie is<br />

best lastig en zeer persoonlijk. Marco kan<br />

met zijn jarenlange ervaring zijn klanten<br />

goed begeleiden met de juiste invulling.<br />

Kleur, materiaal en afwerking van een vloer<br />

zijn heel bepalend in het interieur; Marco<br />

denkt hierbij graag mee. “Als ik wegga<br />

wil ik de mensen zien lachen en niet met<br />

twijfels achterlaten. Ik wil met een voldaan<br />

gevoel afscheid kunnen nemen.”<br />

> Marco Parket<br />

Tollenstraat 2, Barneveld<br />

Tel. 06 – 5195 2827<br />

info@marcoparket.nl<br />

www.marcoparket.nl


ede bouwt<br />

De nieuwbouw- en woningmarkt is na jaren van recessie weer ‘hot’. Ook in <strong>Ede</strong> wordt er weer volop<br />

gebouwd en zijn er talloze nieuwe mogelijkheden tot het bouwen van een woning. Verschillende<br />

lokale experts geven op deze pagina hun adviezen bij het bouwen van een huis.<br />

WONEN<br />

De mogelijkheden bij de aanleg van<br />

een nieuwe vloer zijn eindeloos:<br />

van laminaat tot traditionele<br />

visgraatvloeren. Toch moet je met<br />

een paar zaken wel rekening houden<br />

voordat je overgaat tot het leggen van<br />

de vloer.<br />

Zo is het belangrijk om te weten of er<br />

vloerverwarming of vloerverkoeling<br />

aanwezig is. Niet alle vloeren hebben<br />

dan evenveel rendement, legt Marco van<br />

Diermen uit. Van Diermen is eigenaar<br />

van Marco Parket uit Barneveld en heeft<br />

al ruim vijfentwintig jaar ervaring in<br />

het leggen van verschillende soorten<br />

vloeren. “Bij een zwevend parket,<br />

waarbij de planken los gelegd zijn en<br />

niet zijn vastgelijmd aan de ondervloer<br />

heb je minder rendement van de<br />

vloerverwarming of vloerverkoeling.<br />

Een vastgelijmd parket is stabiel en<br />

geleidt beter.”<br />

Vastgelijmde vloeren zorgen ook<br />

voor minder contactgeluid en dus<br />

minder geluidsoverlast. Vooral bij<br />

appartementen kan dat vervelend<br />

zijn. “Zorg er dan ook voor dat in<br />

appartementen de vloer rond de muren<br />

en kozijn vrij blijft, een kiertje van<br />

ongeveer vijf millimeter (in woonhuizen<br />

niet van toepassing). Contactgeluid<br />

gaat namelijk ook via de muren. Het is<br />

van belang dat de plintafwerking op de<br />

juiste manier wordt gemonteerd zodat<br />

deze geen rechtstreeks contact hebben<br />

tussen wand en vloer. Van Diermen<br />

benadrukt dat bij een goed opgebouwde<br />

vloer er geen problemen ontstaat rond<br />

geluidsoverlast.<br />

> Marco Parket<br />

Houten vloer<br />

Tel. 06 – 5195 2827<br />

info@marcoparket.nl<br />

www.marcoparket.nl<br />

Overweegt uw om een nieuwe woning of<br />

bedrijfspand te realiseren? Wij denken graag<br />

met u mee!<br />

Om in het woud van regelgeving en<br />

mogelijkheden een juiste weg te vinden<br />

is het van belang om een goede architect<br />

in te schakelen die onafhankelijk advies<br />

kan geven en specifieke externe adviseurs<br />

kan inschakelen om tot een optimaal<br />

gebouw te komen.Waar moet aan gedacht<br />

worden bij een nieuwbouw? Onder<br />

andere het geldende bestemmingsplan,<br />

beeldkwaliteitsplan, bouwbesluit e.d.<br />

regelgeving. Daarnaast speelt duurzaamheid<br />

van een gebouw een belangrijke rol.Een<br />

duurzaam gebouw is namelijk niet alleen<br />

een dak vol zonnepanelen, maar houdt meer<br />

in, denk aan materiaalkeuze, onderhoud e.d.<br />

In dit alles is het van belang om een gebouw<br />

te realiseren dat binnen budget valt. Dat<br />

is een uitdaging die gezien de oplopende<br />

markt zorgvuldig gedaan moet worden.<br />

Na het ontwerp en vergunningtraject is er<br />

het prijsvormings- en uitvoeringstraject<br />

welke we graag voor u willen begeleiden.<br />

Dat kan op verschillende manieren. Ons<br />

uitgangspunt is dat opdrachtgever kapitein<br />

over zijn schip blijft en ontzorgd wordt waar<br />

hij dat nodig acht. Uitgangspunt is dat het<br />

bouwproces door een goed team wordt<br />

uitgevoerd, van ontwerp tot oplevering.<br />

Pas dan is bouwen een feest!<br />

> ABCV ARCHITECTUUR<br />

Dorpsstraat 38, Lunteren<br />

www.abcv-architectuur.nl<br />

Nieuwbouw<br />

Vakkundig bouwen<br />

Ieder nieuwbouwproject vraagt om uniek<br />

maatwerk. Vakkundig bouwen begint<br />

met een goede voorbereiding. Kampert<br />

Bouw adviseert bij het totale bouwproject,<br />

vanaf ontwerp tot realisatie. Een nieuwe<br />

woning bouwen is iets bijzonders, iedere<br />

opdrachtgever heeft eigen wensen. Wij<br />

vertalen deze woonwensen naar tekeningen<br />

en uiteindelijk naar een bouwwerk. Wij<br />

adviseren en denken mee, begeleiden in<br />

de keuze van technieken en materialen en<br />

zoeken naar bouwkundige en financiële<br />

maatoplossingen.<br />

Duurzaam bouwen, is ons op het lijf<br />

geschreven. Met respect voor mens en milieu<br />

werken wij graag uw plannen uit. Een project<br />

krijgt absolute meerwaarde door het gebruik<br />

van natuurlijke materialen. Het geeft het<br />

pand een speciale charme. Onze projecten<br />

zijn divers. Wij bouwen voor particulieren en<br />

bedrijven. Wij gaan op zoek naar het beste<br />

resultaat door middel van verschillende<br />

soorten isolatie en het toepassen van<br />

duurzame installaties. Bovendien adviseren<br />

en helpen wij met de aanvraag van eventuele<br />

te verkrijgen subsidies.<br />

Een kloppend interieur geeft een ruimte<br />

zijn juiste uitstraling. Ook hierin denken wij<br />

graag mee. Of dat nu thuis is, in uw bedrijf of<br />

openbare ruimte. Passend bij de functie waar<br />

het project aan moet voldoen. Met vormen,<br />

materialen en kleuren die elkaar aanvullen en<br />

versterken.<br />

Met onze ervaring, kennis en vakmanschap<br />

staat Kampert Bouw graag voor u klaar.<br />

> Kampert Bouw (www.kampertbouw.nl)<br />

<strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong> 33


‘De veelzijdige<br />

woontrend van dit<br />

moment’<br />

34 <strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong>


Stalen deuren: échte eyecatchers<br />

Van een gezellig rijtjeshuis tot een moderne<br />

villa. Geen huis is tegenwoordig compleet zonder<br />

stalen deuren. Aartjan Tomassen van Tomassen<br />

Toegangstechniek is gespecialiseerd in deze<br />

sfeermakers. ‘De combinatie van staal en glas is<br />

ontzettend populair.’<br />

ze bij hem uit eigen werkplaats komen. ‘We komen vrijblijvend bij<br />

mensen thuis inmeten. Daarna maken we de deuren op maat en<br />

spuiten we ze in de gewenste kleur. Daardoor kunnen we stalen<br />

deuren voor elke ruimte produceren. En doordat we het hele<br />

proces in eigen hand houden, kunnen we ook de prijzen drukken.<br />

Dat merkt de klant natuurlijk ook. Onze dubbele stalen deuren zijn<br />

er al vanaf 1500 euro.’<br />

WONEN<br />

Stalen deuren waren in de afgelopen jaren vooral populair in<br />

wat luxere en grotere woning, maar ze hebben inmiddels ook<br />

de rijtjeswoningen bereikt. Van enkele deur, complete muur tot<br />

dubbele schuifdeuren; ze zijn er in allerlei smaken.<br />

Voordelen in huis<br />

Stalen deuren zijn echte eyecatchers in huis, en door de combinatie<br />

van staal en glas ookonderhoudsvrij en duurzaam. ‘Ze zijn stevig<br />

en gemakkelijk schoon te maken, vertelt Tomassen’ Een groot<br />

voordeel is volgens hem vooral ook het extra licht in huis. ‘Dat<br />

biedt meerdere voordelen. Ten eerste lijkt een woonkamer,<br />

keuken of serre door het extra licht groter. En afhankelijk van de<br />

3D-tekening<br />

Wie benieuwd is naar hoe zo’n stalen deur er precies uitziet, kan<br />

ze bekijken in de showroom van Tomassen, aan de Hanzeweg in<br />

Barneveld. Tomassen legt uit: ‘Een stalen deur is echt maatwerk.<br />

In onze showroom laten we zien wat de mogelijkheden zijn, maar<br />

aan de hand van het gesprek met de klant krijgt de stalen deur<br />

daadwerkelijk vorm. Door een 3D-tekening kunnen we een goed<br />

beeld schetsen van hoe de combinatie er thuis uit komt te zien.<br />

En door onze ervaring kunnen we mensen ook verder helpen met<br />

advies. Een inrichting is heel persoonlijk. Hoe je stalen deuren met<br />

een interieur laat matchen dus ook. Juist door de veelzijdigheid<br />

worden ze steeds populairder.’<br />

ruimte en het weer, kun je zelfs elektriciteitskosten besparen. De<br />

lampen kunnen net wat langer uitblijven’, zegt hij met een knipoog.<br />

Daarnaast zijn de deuren volgens hem een stuk ‘socialer’. ‘Je leeft<br />

niet langer in afgesloten ruimtes, maar blijft zelfs op grotere<br />

afstand met elkaar in contact. Een stuk gezelliger dus in huis.’<br />

Hele Benelux<br />

‘We installeren ze tegenwoordig in elk type huis en krijgen<br />

inmiddels aanvragen vanuit de hele Benelux’, legt Tomassen uit. Dat<br />

zijn deuren een stuk toegankelijker zijn, komt volgens hem doordat<br />

Benieuwd naar de mogelijkheden bij u thuis? Neem vrijblijvend<br />

contact op met Tomassen Toegangstechniek voor een offerte via<br />

0342 - 49 11 00? Of kijk voor meer informatie op onze website:<br />

www.toegangs-techniek.nl.<br />

> Tomassen Toegangstechniek<br />

Livingstonestraat 67, Barneveld<br />

Tel. 0342 - 491 100<br />

info@toegangs-techniek.nl<br />

www.toegangs-techniek.nl<br />

<strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong> 35


Subsidie tot 25 duizend euro mogelijk<br />

bij verwijderen van asbestdaken<br />

WONEN<br />

De overheid verbiedt vanaf 2024 asbestdaken. Om particulieren, (agrarische) ondernemers en nonprofitorganisaties<br />

te stimuleren om de daken te verwijderen is er vanaf 1 januari 2016 tot 1 januari<br />

2020 subsidie beschikbaar voor het verwijderen van asbestdaken. Hendriks Asbestsanering uit <strong>Ede</strong><br />

kan hierin adviseren.<br />

Het is algemeen bekend dat de delfstof<br />

asbest een mogelijk gevaar vormt voor<br />

de gezondheid. De stof kan in (leien<br />

of golfplaten) daken zitten, maar ook<br />

bijvoorbeeld in luchtkokers, gevelkachels<br />

of cv-ketels. Bij veel huizen en (bedrijfs)<br />

panden van voor 1995 kan asbest zitten.<br />

Vanaf dat jaar is het gebruik van asbest<br />

namelijk verboden. Asbest wordt pas<br />

gevaarlijk als er verslijting optreedt of als bij<br />

verbouwingen zaken worden afgebroken.<br />

De vezels in de asbest – soort naaldjes –<br />

kunnen via inademing in het lichaam komen<br />

en dan schadelijk zijn.<br />

Protocol<br />

De overheid vergoedt 4,5 euro per vierkante<br />

meter dak met een maximum van 25<br />

duizend euro per adres. Voorwaarde is wel<br />

dat je de sanering door een gecertificeerd<br />

bedrijf laat uivoeren. Omdat asbest een<br />

gevaarlijke stof is, is er een uitgebreid<br />

protocol bij asbestsanering. Mireille<br />

Klinkenberg, medewerker bij Hendriks<br />

asbestsanering: “Als iemand bij ons aangeeft<br />

asbest te willen laten verwijderen, komt<br />

er eerst een asbestinventarisatie. Dat<br />

gebeurt door een geaccrediteerd bureau.<br />

Er worden dan monsters genomen om te<br />

kijken of en wat voor asbest het is. Met<br />

het inventarisatierapport vragen we een<br />

sloopvergunning aan bij de gemeente. Na<br />

toestemming om te saneren plannen we<br />

de sanering in en wordt dit uitgevoerd.<br />

Na het verwijderen kijkt een onafhankelijk<br />

laboratorium of we ons werk goed gedaan<br />

hebben. Zo ja, dan ontvangen we een<br />

vrijgave.”<br />

Pas als er een vrijgaverapport is, is het<br />

mogelijk een subsidieaanvraag te doen. Je<br />

zal de asbestsanering dus eerst zelf moeten<br />

betalen. Uiterlijk 6 maanden na de vrijgave<br />

dien je de aanvraag te doen. Binnen dertien<br />

weken ontvang je dan een schriftelijk<br />

antwoord of je in aanmerking komt voor<br />

de subsidie. Klinkenberg adviseert mensen<br />

die al overwegen om hun asbestdak te<br />

saneren daar niet te lang mee te wachten.<br />

“Per jaar bepaalt de overheid het budget<br />

(in 2017 25 miljoen euro), maar er is een<br />

totaalbedrag gereserveerd tot 2020. Maar<br />

de subsidieregeling is een succes. Het kan<br />

dus zo maar zijn dat het potje al eerder leeg<br />

is. Tenzij de overheid er extra geld in stopt.<br />

Maar dat weten we nu nog niet.”<br />

Ontzorgen<br />

Het gecertificeerde Hendriks<br />

Asbestsanering begeleidt particulieren,<br />

ondernemers en andere klanten die<br />

asbest saneren. “Wij kunnen hen van a<br />

tot z ontzorgen”, zegt Klinkenberg. “Wij<br />

kunnen vertellen waarop subsidie zit,<br />

laten de asbestinventarisatie uitvoeren,<br />

verzorgen de vergunningsaanvraag en<br />

maken het project aan in het ‘Landelijk<br />

Asbestvolgsysteem’ (per 1 maart van<br />

dit jaar verplicht. Het houdt bij waar<br />

in Nederland en bij welke gebouwen<br />

asbest is geconstateerd). Op eigen houtje<br />

asbest saneren is niet verstandig, meent<br />

Klinkenberg. “Het mag niet en kan tot een<br />

behoorlijke boete leiden. Daarnaast speel je<br />

ook nog eens met je gezondheid.”<br />

> Hendriks Asbestsanering<br />

Zuiderkade 13D, <strong>Ede</strong><br />

Tel. 0318 – 300 432<br />

info@hendriksasbest.nl<br />

www.hendriksasbest.nl<br />

<strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong> 37


Met M Line-matrassen slaap en<br />

beweeg je beter<br />

WONEN<br />

Een goede nachtrust is cruciaal voor een gezond lichaam. Tijdens slapen herstel je van de activiteiten<br />

van de dag. Een goed bed helpt daarbij. M Line-matrassen beloven je een optimale nachtrust.<br />

Gezond eten, regelmatig bewegen en<br />

een optimale nachtrust. Drie belangrijke<br />

elementen voor een gezond lichaam,<br />

maar slaap staat wel bovenaan. Een<br />

onregelmatige nachtrust, kan voor flink<br />

wat fysiek ongemak zorgen. Vooral de<br />

nek en de rug krijgen optaters als je niet<br />

goed slaapt. Manueeltherapeut Tiemen<br />

van Dijk, eigenaar van Fysiocentrum<br />

<strong>Ede</strong>rveen-Lunteren zegt dat mensen een<br />

goede nachtrust soms onderschatten.<br />

“Heel veel mensen met slaapproblemen<br />

komen daar pas achter als ze er helemaal<br />

doorheen zitten. Die worden dan paar<br />

keer per nacht wakker, maar denken ‘ach,<br />

een keertje wakker is niet zo erg’. Na een<br />

paar maanden zijn ze daaraan gewend.<br />

Geleidelijk wordt het dan erger en na een<br />

half jaar beseffen ze dat ze eigenlijk heel<br />

erg slecht slapen.”<br />

Van Dijk wijst erop dat juist tijdens de<br />

slaap het lichaam zich herstelt van gedane<br />

arbeid. Voor mensen die bijvoorbeeld<br />

trainen zorgt herstel ervoor dat je lichaam<br />

sterker wordt, nog meer dan het trainen<br />

zelf. In zijn praktijk ziet hij rug – en<br />

nekklachten door een slechte nachtrust.<br />

Slecht slapen kan veroorzaakt worden<br />

door stress of te veel invloeden van die<br />

dag. Maar een matras dat onvoldoende<br />

ondersteunt is ook een belangrijke<br />

oorzaak. Van Dijk: “Als je zonder klachten<br />

je bed ingaat en je komt er met klachten<br />

uit, dan zou ik eens naar je bed of kussen<br />

kijken.”<br />

Drukverlagend<br />

M Line-matrassen hebben drukverlagende<br />

eigenschappen waardoor je veel rustiger<br />

zal slapen. De toplaag van het matras<br />

is van zogenaamde visco-elastisch<br />

schuim dat goed ventileert. Arjan Morel,<br />

werkzaam bij M Line, legt uit hoe dat<br />

zorgt voor een prettige nachtrust. “Het<br />

materiaal vormt zich optimaal naar je<br />

lichaam waardoor je minder drukpunten<br />

voelt. Hierdoor ontstaat minder druk op<br />

je bloedbanen waardoor en een optimale<br />

bloeddoorstroming plaatsvindt. Daarnaast<br />

ontspannen spieren zich makkelijk.”<br />

Niet alleen voor personen met fysieke<br />

klachten zijn M line-matrassen geschikt,<br />

ook (top)sporters hebben er veel baat bij.<br />

Er zijn maar liefst 350 A-sporters die van<br />

hun inspanningen herstellen op een M<br />

Line matras. Tijdens het EK-voetbal voor<br />

vrouwen in Nederland en tijdens de Tour<br />

de France zorgde M Line ervoor dat in<br />

elk hotel waar de sporters verbleven ze<br />

hun eigen M Line matras hadden. Zeker<br />

in Frankrijk waar de renners soms in<br />

minder goede hotels verblijven is dat geen<br />

overbodige luxe.<br />

Advies in winkel<br />

Morel adviseert altijd om naar een<br />

specialist zoals de Bedweter te gaan waar<br />

adviseurs je laten ontdekken wat voor jou<br />

het prettigst ligt. “Zij kunnen je daar ook<br />

adviseren over welk matras geschikt is<br />

voor een bepaald type bedbodem. Of je<br />

op een lattenbodem of boxspringbodem<br />

ligt is van invloed op het comfort.” M<br />

Line-matrassen hebben tien jaar garantie<br />

en de Bedweter geeft honderd dagen<br />

omruilgarantie, mocht een matras toch<br />

niet lekker liggen. Reacties van tevreden<br />

klanten lees je via bedweter.nl/recensies.<br />

> De Bedweter<br />

Dorpsstraat 63, Lunteren<br />

Tel. 0318 - 486 007<br />

info@bedweter.nl<br />

www.bedweter.nl<br />

<strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong> 39


Theater Cultura opent seizoen met<br />

Foodvalley Film Festival<br />

Theater Cultura opent het theaterseizoen feestelijk met het allereerste Foodvalley Film Festival.<br />

Een filmfestival van donderdag 28 september tot met zondag 1 oktober, waarin foodfilms de hoofdrol<br />

spelen in combinatie met een spreker, workshop of bijvoorbeeld een proeverij.<br />

Voor deze editie staan er in één weekend<br />

zeven films geprogrammeerd. Van een<br />

inhoudelijke documentaire, feelgood<br />

movie tot aan een kinderfilm. Bij Cultura<br />

of op een bijzondere foodlocatie. Naast het<br />

vertonen van de films is er bij iedere film<br />

een aanvullend programma met verdieping,<br />

inhoud en entertainment.<br />

Na deze feestelijke opening van het nieuwe<br />

theaterseizoen, kunt u de komende<br />

maanden weer volop genieten van<br />

prachtige toneelvoorstellingen, heerlijke<br />

theaterconcerten, pittige cabaretshows<br />

en ontroerende familievoorstellingen. We<br />

beginnen dit seizoen met een paar bijzondere<br />

voorstellingen:<br />

Voor de culinaire en culturele fijnproevers is<br />

er de allereerste Culi Cultuur: Taste van Toen.<br />

Een exclusieve op maat gemaakte belevenis<br />

op zondagmiddag in samenwerking met Het<br />

oude Politiebureau. Een drie-gangenlunch<br />

met nostalgische smaken van vroeger én<br />

aansluitend een Simon & Garfunkel tributeconcert<br />

Sounds of Silence.<br />

Toneelliefhebbers kunnen hun hart ophalen<br />

met o.a. Renée Soutendijk en Victor Reinier<br />

in ‘Roem’. En in oktober speelt ‘Neelie!’<br />

een razend actueel drama over het leven<br />

van Neelie Kroes en de zucht naar macht<br />

en vrouw-zijn in een mannenwereld.<br />

‘Nieuwe Familie’ van Sanne Vogel samen<br />

met twee Syrische vluchtelingen, gaat<br />

over een vriendschap die niet had bestaan<br />

zonder oorlog. En Julika Marijn speelt ‘Uit<br />

verdriet geboren’, een voorstelling over het<br />

levensverhaal van Helene Kröller-Müller.<br />

Javier Guzman, de Partizanen, Jasper van<br />

Kuijk, Martijn Koning, Johan Goossens en Erik<br />

van Muiswinkel staan deze herfst weer goed<br />

gebekt en rap van tong bij ons in de zaal. Dus<br />

laat je lekker uit de tent lokken! Swingen kun<br />

je o.a. bij het Carole King tribute-concert, The<br />

Soul of Stax, CCC Inc en de Kast.<br />

En natuurlijk bieden wij weer een hoogwaardg<br />

aanbod van topensembles en musici in onze<br />

avontuurlijke serie Proefkamermuziek. Komt<br />

u ook genieten van het Nederlands Blazers<br />

Ensemble, Nora Fischer & het Ragazze<br />

Quartet, Amsterdam Sinfonietta en Het<br />

Gelders Orkest met Carel Kraayenhof?<br />

Dus laat u komend seizoen betoveren in<br />

Theater Cultura!<br />

> Theater Cultura<br />

Molenstraat 45, <strong>Ede</strong><br />

Tel. 0318-672 800<br />

info@cultura-ede.nl<br />

www.cultura-ede.nl/theater<br />

Gratis naar het theater?<br />

<strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong> geeft in samenwerking met<br />

Theater Cultura 4 x 2 kaarten voor een<br />

bezoek aan een voorstelling naar keuze!<br />

Hoe kunt u winnen?<br />

Schrijf ons waarom u graag van dit<br />

buitenkansje gebruik maakt. Zwaar jaar<br />

achter de rug? Nog nooit naar het theater<br />

geweest? Iets te vieren? Of omdat u<br />

gewoon een ontzettende theaterfanaat<br />

bent.<br />

Overtuig ons!<br />

Stuur uw mail naar redactie@ede360.nl.<br />

Verras en overtuig ons om u als 1 van<br />

de 4 winnaars aan te wijzen. De brieven<br />

kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2017 worden<br />

ingezonden. De redactie zal vervolgens de<br />

winaars bekend maken.<br />

<strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong> 41


COLUMN<br />

<strong>Ede</strong> op <strong>nummer</strong> 1<br />

door Ruben Wateler<br />

Wist je dat <strong>Ede</strong> op <strong>nummer</strong> 1 staat<br />

in de top 10 gelukkigste grote<br />

gemeenten van Nederland? Begin dit<br />

jaar bracht de Stichting Atlas voor Gemeenten voor het eerst<br />

het geluksgevoel van de vijftig grootste Nederlandse gemeenten<br />

in kaart. In deze ‘Geluksatlas 2017’ staat <strong>Ede</strong> dus op <strong>nummer</strong><br />

1. Geen wonder dat mensen graag in <strong>Ede</strong> en omstreken willen<br />

wonen. Op 30 september is het weer NVM Open Huizen Dag en<br />

wij verwachten natuurlijk drukte!<br />

De Open Huizen Dag is een leuke manier om een gevoel bij een<br />

woning te krijgen. De meeste mensen speuren voorafgaand aan de<br />

dag al via het internet naar mogelijk leuke optrekjes. Van 11.00 uur<br />

’s ochtends tot 15.00 uur in de middag bezoekt men gemiddeld<br />

zo’n zes(!) woningen.<br />

Wij weten dat het fijn is om al vóór die bezichtigingen te weten<br />

wat je maximaal zou kunnen lenen. Je weet dan namelijk beter<br />

op welke huizen je wel én niet kunt bieden. Wij kunnen jou al<br />

voor de Open Huizen Dag een indicatie geven van jouw maximale<br />

hypotheek, gebaseerd op onder andere je financiële plaatje, de<br />

actuele hypotheekrente en je gewenste maandlasten.<br />

Heb jij een droomhuis gevonden? Ook dan helpen wij je graag<br />

verder om de financiering goed en tijdig rond te krijgen. Bij een<br />

goede hypotheek komt namelijk veel meer kijken dan alleen maar<br />

‘de laagste rente’.<br />

Hoop jij ook je droomhuis te vinden tijdens de Open Huizen Dag?<br />

Dan helpen de onafhankelijk adviseurs van De Hypotheekshop in<br />

<strong>Ede</strong> je graag verder. Je kunt zelf een afspraak met ons maken via<br />

www.hypotheekshop.nl/ede. Het eerste gesprek nemen wij voor<br />

onze rekening.<br />

Ruben Wateler<br />

Franchisenemer/Erkend Hypothecair Planner<br />

> De Hypotheekshop <strong>Ede</strong><br />

Tel. 0318-693499<br />

ede985@hypotheekshop.nl<br />

42 <strong>Ede</strong> <strong>Magazine</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!