Views
1 year ago

Pit. n°7- 2017/09

Op 14 oktober 2018 trekt elke 18-plusser naar de stembus en kiezen we een nieuwe gemeenteraad. In aanloop naar de verkiezingen lanceert de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS), koepelorganisatie van speelpleinwerk in Vlaanderen en Brussel, een memorandum gericht aan speelpleinploegen én politici. De VDS poneert 7 prioriteiten met concrete beleidsaanbevelingen waarvan wij vinden dat ze aandacht verdienen in lokale partijprogramma’s en een plek in het meerjarenplan van elke gemeente.

Pit. n°7-

DE KERN VAN SPEELPLEINWERK Driemaandelijkse publicatie – september 2017 Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) vzw Lange Ridderstraat 22 - 2800 Mechelen Pit GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VU: Bert Breugelmans P706226 N 07 Afgiftekantoor Mechelen 2018 SPEELPLEIN- WERK OP DE POLITIEKE AGENDA Memorandum Een kattenbelletje: vrij vertaald ‘iets wat herinnerd moet worden’ MAGAZINE VAN DE VLAAMSE DIENST SPEELPLEINWERK

Pit. n°5- 2017/02
Pit. n°3- 2016/09
PIT. N°4- 2018/12
Pit n°3 - 2018/09