Helperbel 2017, nummer 2

wijkhelpman

Helperbel 2017, nummer 2

helperbel

• Helperzoomtunnel

• Andere tijden: Sikkens naar Helpman

• Is uw bedrijf te vinden via Google?

2017

2


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

Dat loopt geweldig

Inhoudsopgave

Wijk in beeld

Teksten Terracollege 4

Verlengde Hereweg 20

Nieuws van het wijkcomité

Helperzoomtunnel 6

Fietsplan Plus, het Helperzoomfietspad 6

Activiteiten in de wijk

Werken aan Helperzoomtunnel 7

Op viltavontuur 9

Kunst geeft kleur aan het leven, ook in Helpman 14

Danswoud 15

Sterrebos live 16

Andere tijden

Sikkens verhuist naar Helpman (deel 2) 19

Nieuws van de gemeente

Fietstunnel Papiermolen in Aanpak Ring Zuid 10

Gezondheid leidraad beleid stad 11

Betaald parkeren Helpman-Oost 12

Werken in de wijk

Is uw bedrijf te vinden via Google? 19

Beauty per tutti 28

Interieuradvies en workshops 35

Dierenkliniek Helpman 21

Dieren in de wijk

Heldhaftige huismussen in Helpman 25

Mensen in de wijk

Column: intact straatbeeld (deel 2) 30

4 20 25

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterrein. Oplage: 5500.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Winny Bakker, Harm Draaijer, Ina Timmer. Fotografie: Rietje Beeren,

Roelof van der Wal. Eindredactie: Ina Timmer. Acquisitie advertenties: Herman Marsman.

Ontwerp omslag: Rietje Beeren. Vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen.

Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen, aan te passen of in te korten.

Helperbel nr. 2, juni 2017 3


Foto: Roelof van der Wal

Wijk in beeld

Het Terracollege timmerde aan de (Here)weg

met inspirerende teksten!

Omdat er nu gebouwd wordt op de

Pino-locatie is het bord verdwenen.

Gelukkig hebben we de foto nog.

4

Helperbel nr. 2, juni 2017 5


Tekst: Ada de Jager

Tekst: Herman Marsman

Nieuws van het Tekst: wijkcomité

Ada de Jager

Helperzoomtunnel

In januari zijn de werkzaamheden voor de

aanleg van de nieuwe Helperzoomtunnel

gestart.

Obstakels

De werkzaamheden lagen enige tijd stil.

Er is een kink in de kabel die voor vertraging

zorgt. Er is een oude kademuur en een

riolering in de grond gevonden. Beide waren

van te voren niet bekend. De oude kademuur

wordt verwijderd en de riolering

wordt verlegd. Dit leidt onverwacht tot een

nieuw ontwerp.

Vervolg

Op dit moment zijn de werkzaamheden

weer gestart. In augustus zullen de

kademuur en de riolering worden

aangepakt.

Meer informatie

Overigens heeft de gemeentelijke archeoloog

de geschiedenis van de kademuur

achterhaald. Een uitgebreid verhaal hierover

is te vinden op https://www.aanpakringzuid.nl/actueel/nieuws/de-wonderlijkegeschiedenis-van-de-kademuur-bij-dehelperzoomtunn.

Als u op de hoogte wilt blijven van al het

nieuws rondom de zuidelijke ringweg kunt

u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief:

www.aanpakringzuid.nl/nieuwsbrief.

Op pagina 37 van deze Helperbel staan

verschillende websites vermeld waar

informatie over verkeer is te vinden.

Fietspad plus:

Helperzoom

In de vorige Helperbel kon u lezen dat

het voorkeurstracé voor de Fietsroute

Plus Helperzoom is vastgesteld. Dit tracé

loopt via de Esserhaag en de oostzijde

Helperzoom.

Ontwerp

Dit is door de gemeente uitgewerkt tot een

voorlopig ontwerp. Dit ontwerp is door

burgemeester en wethouders goedgekeurd

en moet nu nog voor goedkeuring naar de

gemeenteraad. Na goedkeuring maakt de

gemeente een definitief ontwerp. Ook dit

moet weer het goedkeuringsrondje maken via

B&W en de gemeenteraad. De verwachting is

dat er rond de zomervakantie meer bekend is.

tunnelbouw vanaf de Duinkerkenstraat

Zowel vanaf de Duinkerkenstraat als vanaf de Helperzoom

is het werk aan de tunnel in volle gang.

tunnelbouw vanaf de Helperzoom

6

Helperbel nr. 2, juni 2017 7


Tekst en foto: Anneke Burger

Activiteiten in de wijk

www.hopma.nl

Verlengde hereweg 119 | 050 526 36 28 | info@hopma.nl

LEER ITALIAANS IN HELPMAN

Leer Italiaans

Kleine en knusse cursussen voor iedereen.

• Cursussen op maat

• Privéles of bijna

In Helpman

www.italicon.nl

De cursussen worden gegeven aan de Dr. D. Bossstraat

(zijstraatje van De Savornin Lohmanlaan)

050-3138005/06-30357675

www.italicon.nl / 050 - 313 80 05 / 06 - 303 576 75

Kleine en knusse cursussen voor

Persoonlijk interieuradvies op maat

iedereen.

Cursussen Thuis op maat

Privéles Alsof je een of plek bijna. bereikt.

Om je heen kijkt en weet

Blokken van 10 lessen.

dat je thuis bent.

ViaVief Interieuradvies

☆ inspiratie is overal ☆

viavief.nl | Vivi Bolhuis | 06-10 30 53 11 | De Savornin Lohmanlaan 4 Groningen

www.italicon.nl

> Helperplein

Groningen De cursussen Zuid worden gegeven

> Canadalaan

aan

de

> Damsterdiep

050-2807280

Dr. D. Bossstraat

www.logopediegroningen.nl

(zijstraatje van

De Savornin Lohmanlaan)

Op viltavontuur

Heb je nog nooit gevilt? Ben je

nieuwsgierig hoe het in zijn werk gaat.

Of heb je al een beetje ervaring? In de

kantine van VolksTuinVerenigingTuinwijck,

Helperzoom 8 kan je komen vilten van

14.00 – 16.30 op de volgende vrijdagen:

23 juni, 30 juni en 7 juli.

Nat en droog

Om het natvilten onder de knie te krijgen

beginnen we met balletjes en strengen die

je verwerkt tot armbanden, oorbellen,

kettingen. Als je dat kan, kan je met je eigen

idee aan de gang. Wil je (leren) droogvilten

met een viltnaald dan heb ik ook alles wat

je ervoor nodig hebt. Heb je nog te weinig

idee wat vilten inhoudt, kom gewoon kijken.

Ik heb voorbeelden en boeken bij me. Trek

kleren aan die tegen morsen met water

met zeep kunnen. Neem 1 of 2 oude

handdoeken en een plastic zak mee. Verder

is alles aanwezig.

Als je meevilt betaal je per keer € 7,50. Geef

je wel even op, zeker als je na de zomervakantie

wilt komen. Dat telefonisch op

nummer 06 836 101 88 of per e-mail:

burger.anneke497@gmail.com.

Verjaardagen

Op verjaardagspartijtjes van kinderen kan ik

bij de jarige thuis komen vilten. De kosten

zijn afhankelijk van het gebruikte materiaal

en het aantal kinderen. Toverbal vilten kost

bijvoorbeeld € 25 per partijtje. Het duurt

anderhalf uur. Stuur me een mail met je

telefoonnummer en we overleggen verder.

Ook op verjaardagen van volwassenen kan

ik komen vilten tegen een schappelijke prijs.

Ik ga er van uit dat het dan twee en half uur

duurt. Maar alles is bespreekbaar. Misschien

heb je al een idee, mail dat dan vast dan kan

ik het gesprek voorbereiden. Maar anders

leg ik je gerust mijn ideeën voor. Bel! Vragen

staat vrij.

8

Helperbel nr. 2, juni 2017 9


Nieuws van de gemeente

Fietstunnel Papiermolen in Aanpak Ring Zuid

De kans is groot dat in het project Aanpak Ring Zuid een fietstunnel gerealiseerd wordt

bij de Papiermolen, in plaats van de geplande voetgangersbrug over de ringweg. Hiermee

gaat een lang gekoesterde wens van omwonenden en de gemeente in vervulling. Het plan

voor de fietstunnel is een van de resultaten van de vraag aan de aannemer Combinatie

Herepoort om met innovatieve ideeën te komen.

Alternatief

In het geldende Tracébesluit moet de

huidige fietstunnel in het verlengde van de

Merwedestraat verdwijnen. Realisatie van

een alternatieve tunnel op een acceptabele

en veilige manier werd op basis van de tot

nu toe beschikbare informatie en uitgangspunten

niet mogelijk geacht.

In het voorstel van Combinatie Herepoort

blijkt het toch mogelijk een fietstunnel in te

passen. Dit komt onder andere doordat de

Maaslaan iets wordt verlaagd.

Start werkzaamheden na de

zomervakantie

De voorbereidende werkzaamheden starten

na de zomervakantie. Deze werkzaamheden

zijn de aanleg van wegen, het verplanten en

kappen van bomen, het alvast aanbrengen

van grond (‘voorbelasting’) en het leggen

van fundering van hulpbruggen. Dit alles

onder voorbehoud van het tijdig verkrijgen

van de benodigde vergunningen.

GEZONDHEID LEIDRAAD BELEID STAD

De stad Groningen wil de gezondste stad van Nederland worden. Gezondheid en

welbevinden worden een leidraad voor de ruimtelijke en sociale ontwikkeling van de

stad. Het gemeentebestuur van Groningen heeft deze stevige ambitie samen met het

UMCG, de RUG, de Hanzehogeschool Groningen en het Healthy Ageing Network Northern

Netherlands ontwikkeld. Doel is het verkleinen van gezondheidsverschillen in de stad en

winnen van het aantal gezonde levensjaren.

G6

De G6, zes aandachtsgebieden voor een

gezonde sociale en fysieke leefomgeving,

vormen de basis voor het nieuwe gezondheidsbeleid

dat het college dit najaar aan

de gemeenteraad zal vastleggen. Dit zijn

Actief Burgerschap, Bereikbaar Groen, Actief

Ontspannen, Gezond Verplaatsen, Gezond

Bouwen en Gezonde Voeding. Samen met

het UMCG, de RUG, de Hanzehogeschool en

het Healthy Ageing Network Northern

Netherlands – en in samenspraak met de

inwoners van de stad - wil de gemeente

deze zes speerpunten voor een gezonde

stad toepassen bij concrete projecten in de

stad.

10

Helperbel nr. 2, juni 2017 11


Nieuws van de gemeente

Betaald parkeren Helpman-Oost

Helpman-Oost krijgt als het aan het college ligt betaald parkeren. Bewoners in deze wijk

gaven aan last te hebben van teveel geparkeerde auto’s in de wijk. Om dat probleem op te

lossen zullen automobilisten moeten betalen voor hun geparkeerde wagen.

Werkgroep

Veel bewoners van Helpman-Oost ervaren

parkeeroverlast. De gemeente heeft samen

met een werkgroep een peiling onder alle

bewoners van Helpman-Oost gehouden. De

werkgroep bestaat uit bewoners en het

wijkcomité Helpman. De helft van de

bewoners die hebben gereageerd zijn voor

het invoeren van betaald parkeren.

Vervolg

In overleg met de werkgroep is bepaald

welk voorstel wordt gedaan aan het college

van B&W. Dit voorstel is nu uitgewerkt in

een concept parkeerplan, dat is vastgesteld

door het college van B&W.

De gemeente stelt voor in Helpman-Oost

betaald parkeren in te voeren. Het gaat om

betaald parkeren op maandag t/m zaterdag,

tussen 09:00 en 18:00 uur en op donderdag

tot 21:00 uur.

Inspraak

U kunt reageren op dit voorstel van 7 juni

2017 t/m 18 juli 2017.

Het concept parkeerplan kunt u ook inzien

bij de balie van het kantoor aan het

Gedempte Zuiderdiep 98 van maandag t/m

vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur.

U kunt uw schriftelijke reactie richten aan:

gemeente Groningen, directie Stadsontwikkeling

(Postbus 7081, 9701 JB Groningen) of

naar ons e-mailen: parkeren@groningen.nl.

INDIVIDUELE BEGELEIDING BIJ VERLIES EN ROUW

Vergoeding via aanvullende zorgverzekering mogelijk.

Cursussen in MFC de Wijert: Mandala tekenen in alle culturen,

zelfcompassie, leven vanuit je bron. Intuïtief tekenen met

verschillende materialen. Heb je een eigen groep die wel een

workshop wil neem dan contact op.

www.ykeradema.nl

050 - 526 40 09 of spreek in en dan bel ik terug

NIEUWE TANDARTSPRAKTIJK VOOR:

Alle tandheelkundige behandelingen en mondhygiëne

Team van 4 tandartsen met veel ervaring en expertise

op het gebied van:

TIP tandartsenImplantologie

Friesestraatweg 175

9743 AB Groningen

Tel. 050-5711200

info@tiptandartsen.nl

Esthetische tandheelkunde

Implantologie

Uitgebreide constructies (kronen, bruggen)

Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.tiptandartsen.nl

12

Helperbel nr. 2, juni 2017 13


Tekst: Hermie Monster-Hooijer

Activiteiten in de wijk

Danswoud

Dansen op de zomerse deuntjes van een DJ, cocktailtje in je hand, de zomer in je bol,

losgaan in een prachtig verlicht bos in een unieke intieme setting. Op vrijdag 7 juli a.s. van

20:00 tot 01:00 uur wordt het Sterrebos in de stad omgetoverd tot een woud van kleur en

genot. Dat is Danswoud!

KUNST GEEFT KLEUR AAN HET LEVEN,

OOK IN HELPMAN

Heb je een idee voor een nieuw initiatief?

Sterrebos

Studenten van de minor eventmanagement aan de Hanze hogeschool te Groningen willen

de stadse natuur op de kaart zetten. Daarom organiseren zij Danswoud. Jongeren trekken

in de zomer vaak de stad uit, terwijl het in de stad ook heerlijk vertoeven is in de zomer. Op

het terras in de stad, barbecueën in het Noorderplantsoen en daarna dansen in het

Sterrebos!

Schenken

Er zal een DJ optreden, de bomen zullen prachtig verlicht worden en er zullen cocktails

geschonken worden. De opbrengst van de avond wordt geschonken aan het Sublime FM

bos in samenwerking met het Buitenfonds. De kaartverkoop zal binnenkort starten, dit is

binnenkort te vinden op de Facebook pagina Facebook.com/Danswoud.

Kunst - met een grote en met kleine K - heb je in allerlei vormen. Waarom hebben we

als mensen daar behoefte aan? Want we kunnen niet zonder eten en drinken, maar

wel zonder kunst. Het staat niet op de schijf van vijf! Maar waarom willen we toch niet

zonder?

Wellicht omdat kunst kleur aan ons leven

geeft. Omdat we er ons op een bijzondere

manier in kunnen uitdrukken. Omdat het

ons kan laten genieten, nadenken. Soms is

kunst betoverend een andere keer weer

verontrustend. Kortom: kunst is en doet

veel. Maar wat is er aan kunst in Helpman?

Is die zichtbaar? Moet er op dit gebied iets

gebeuren.

Doe je mee?

Aangezien kunst voor jong en oud - of je die

nu consumeert of produceert - blijkbaar

belangrijk is, willen we graag met mensen

die daar ook zo over denken van gedachten

wisselen. We willen kijken wat er op

kunstgebied in Helpman is en gebeurt. En:

of we daar misschien iets aan toe moeten

voegen. Zelf zitten we bijvoorbeeld te

denken aan een ontdekkingstocht langs

kunstenaars in Helpman. Uiteraard staan

we open voor totaal andere ideeën en

initiatieven. Heb je zin om mee te denken of

mee te doen? Heb je al ideeën of suggesties?

We horen het graag van je! Maak het

kenbaar via de redactie van de Helperbel

redactie@wijkhelpman.nl

Al vijf jaar hangt er

het bewijs van een

fietsdiefstal aan de

Hereweg. Werkt blijkbaar

als vogelverschrikker voor

forenzen die hun fiets

buiten kantoortijd stallen.

Goed slot!

14

Helperbel nr. 2, juni 2017 15


Tekst: Michel van den Heuvel

Activiteiten in de wijk

Service

OPA - Oud Papier Actie

Eenmaal per maand is OPA extra actief in

Helpman. OPA is de Oud Papier Actie. OPA

is ruim 30 jaar geleden begonnen vanuit

de Salvator-Mariaparochie en is vorig jaar

omgevormd tot een stichting.

Sterrebos live

De eerste twee concerten in het Sterrebos hebben al weer plaatsgevonden. Even leek het

er op dat we met regen zouden beginnen, maar letterlijk enkele minuten voor aanvang

van het eerste concert was het weer droog. Het openingsconcert was een groot succes,

met sfeervolle muziek en een enthousiast publiek, jong en oud.

In juli en augustus zijn er nog drie concerten, en ook een sessie “Dichters in het Donker” en

een verhalenfestival “Story@Sterrebos”.

Het schema voor 2017

9 juli 14.30 – 16.30 uur:

13 juli 20.00 – 22.00 uur: Story’s @ Sterrebos

13 augustus 14.30 – 16.30 uur:

16 augustus 21.00 – 23.00 uur: Dichters in het Donker

10 september 14.30 – 16.30 uur:

derde concert Sterrebos Live, met optredens van

Acoustic Four en The New Orleans Carribean Houseband

vierde concert Sterrebos Live, met optredens van

Schietart en Soultrain.

laatste concert Sterrebos Live, de bands zijn nog een

verrassing!

De concerten worden financieel mogelijk gemaakt door het Wijkcomité Helpman, buurtoverleg

De Oosterpoort en de Herewegbuurt.

Voor de meest actuele informatie kijkt u op de website van het wijkcomité,

www.wijkhelpman.nl, of u zoekt ons op Facebook: www.facebook.com/Sterreboslive.

Ophalen

Zoals gezegd is er eenmaal per maand een

actieweekend, namelijk op de eerste

zaterdag van de maand. Dan gaan de

vrijwilligers van OPA rond met het OPAbusje

om oud papier op te halen. Dat is dan

niet in heel Helpman (daarvoor hebben we

te weinig vrijwilligers), maar in het gebied

dat begrensd wordt door Savornin Lohmanlaan,

Goeman Borgesiuslaan, Helperzoom en

Verlengde Hereweg. De ophaaldata staan

ook in de afvalwijzer van de gemeente.

Brengen

We hebben ook een papiercontainer waar u

zelf papier heen kunt brengen. Die container

staat op het kerkplein van de San

Salvatorkerk, Hora Siccamasingel 202. Dat is

in de buurt van het Helperplein met alle

winkels. De container is geopend op alle

dinsdagen, vrijdagen en zaterdagen van 9

- 19 uur. Iedereen mag zijn papier en karton

daar komen brengen. Dit is vooral handig

als u te grote dozen heeft voor de papierbakken

van de gemeente of als die vol zijn.

Wel graag netjes opstapelen want dan kan

er zoveel mogelijk in de container.

Goede doelen

Het geld dat we verdienen geven we aan

diverse Goede Doelen, bijvoorbeeld aan de

Voedselbank. We zijn ook bereid om geld te

doneren aan sociale activiteiten in de wijk

Helpman. Als u een voorstel wilt doen kunt

u dat indienen via ons e-mailadres:

opa.salvator@gmail.com.

Ons verzoek aan u

De vrijwilligers van OPA zijn al jaren actief

omdat we sociaal en duurzaam bezig willen

zijn. We kunnen uw hulp daar goed bij

gebruiken! OPA doet alleen aan oud papier

en karton (dus geen plastic of piepschuim).

Zet uw oud papier s.v.p. goed verpakt in

kartonnen dozen op de stoep, dus niet in

een portiek en zeker geen los papier. Als u

grote stukken karton hebt (bijvoorbeeld de

verpakking van een nieuwe TV of van IKEA):

snijdt u dat dan zelf in stukken en stop het

in een doos. Onze OPA-bus is niet groot

genoeg om lege dozen te vervoeren.

Helpen?

Als u af en toe een zaterdag wilt helpen op

de OPA-bus of bij de container dan kunt u

zich bij ons melden: opa.salvator@gmail.

com. Wij nemen dan contact met u op om

de mogelijkheden te bespreken.

16

Helperbel nr. 2, juni 2017 17


Tekst: Martin Kleijwegt

Activiteiten in de wijk

Is uw bedrijf te vinden via Google?

Praktijk Souldrops

Lichaamsgerichte Psychotherapie & Coaching

Op zoek naar meer kwaliteit van leven?

Mindfulness

Stresscoaching

Innerlijk Kindwerk

Traumatherapie

Familie Opstellingen

Begeleiding aan kinderen & jongeren

Je bent van harte welkom.

Hereweg 100 Groningen

info@praktijksouldrops.nl • 06-50655197

www.praktijksouldrops.nl

INTAKE

GRATIS

Even voorstellen

Ik ben Martin Kleijwegt, 36 jaar en woon

sinds 2015 aan de prachtige Van Houtenlaan.

Vanaf mijn 12e is Groningen mijn

thuishaven: eerst in Corpus den Hoorn,

daarna in de Korrewegwijk en later in De

Oosterpark en Kostverloren. Enorm leuke

wijken natuurlijk, maar ik verwacht weinig

ingezonden brieven als ik zeg dat Helpman

veruit de mooiste is van de stad!

Sterk in Positie

En nu dus ook mijn thuisbasis. Niet alleen

privé, maar sinds kort ook voor werk. Want

na een lange herfstwandeling in Appelbergen

bleken de kriebels niet langer te

onderdrukken en nam ik de beslissing: ik

begin voor mezelf. Dat alleen een besluit

némen soms al de grootste stap kan zijn,

bleek snel: in januari was Sterk in Positie

een feit!

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

deco

HOME

verbouw

onderhoud

nieuwbouw

restauratie

kozijnen

FRANS DATEMA

Bouwen, dat doen we al generaties lang.

Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring

Verlengde Hereweg 48 - 54

zorgt voor het waarborgen van kwaliteit.

9722 AE Groningen (Helpman)

Tel.: 050-5252829,

Kijk

Fax

op www.zetstra.nl

-5267614

voor informatie over

onze diensten en gerealiseerde GLAS EN TAPIJTEN projecten.

Of bel ons voor een vrijblijvende offerte.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

woningbeveiliging

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Ruim 100 jaar ervaring

en vakmanschap

Zetstra Bouwbedrijf

Westerdijk 15-1

9811 TB, Enumatil (GR)

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

0594 - 50 35 90

www.zetstra.nl

info@zetstra.nl

Stadjerspas

Meer klanten in de regio

Het idee ontstond toen ik plaatselijke

ondernemers hoorde praten over hun

dubbele gevoel bij internet. Ze waren blij

met hun website, maar bang hiermee hun

doelgroep niet te bereiken. Het besef zo veel

klanten mis te lopen, vrat aan ze. Ik dacht:

‘Dit probleem speelt vast bij meer lokale

bedrijven en met mijn achtergrond heb ik

hier een goede oplossing voor: word

gevonden in Google!… moet ik daar niet iets

mee doen!?’ Het bedrijfsidee was geboren:

lokale bedrijven helpen meer klanten te

krijgen via Google. En dat is precies wat ik

elke dag vanuit Sterk in Positie met veel

plezier doe.

Toegegeven: vanuit huis werken is soms

best wennen, zeker zonder collega’s om je

heen. Sociaal isolement? Welnee, mijn

buren kunnen hun lol niet op: voor hun

postpakketten (vast via Google besteld)

hoeven ze niet meer langs het Van Lennepof

Helperplein, die neem ik nu vaak voor ze

aan…

Contact

Hartstikke leuk als je nog vragen of

opmerkingen hebt! Ik ben vindbaar

(natuurlijk!) op internet via

www.sterkinpositie.nl. Mailen kan

natuurlijk ook: martin@sterkinpositie.nl.

Wie weet tot gauw!

18

Helperbel nr. 2, juni 2017 19


Wijk in beeld

Tekst: Winny Bakker

Werken in de wijk

Eén van onze lezers, de heer Ralph Wijnmaalen stuurde ons deze ansicht van de Verlengde

Hereweg. Waarschijnlijk is de foto gemaakt eind veertiger, begin vijftiger jaren. De foto is

gemaakt op de hoek van de Emmastraat en de Verlengde Hereweg, richting de stad.

Dierenkliniek Helpman

Duizenden zieke dieren zijn de afgelopen veertig jaar door hun eigenaren meegenomen

naar dierenarts Roel Hoekstra van de Dierenkliniek Helpman. In april is Hoekstra gestopt

met zijn praktijk. In dit interview blikken we met hem terug op zijn tijd als dierenarts in

Helpman.

Dit is een weergave van google streetview vanaf dezelfde positie als de ansicht op de linker

pagina.

Dankbaar beroep

Hoekstra wist van jongs af aan al dat hij

dierenarts wilde worden. Na het afronden

van zijn studie diergeneeskunde in Utrecht

kon hij aan de slag als assistent. In 1973

begon hij met zijn eigen praktijk aan de

Verlengde Hereweg. “Dierenarts zijn is een

dankbaar beroep. Je maakt dieren beter. Ik

heb het werk altijd met veel plezier gedaan.

Een dier laten inslapen is natuurlijk een

minder leuke kant van het werk, vooral voor

de eigenaar van het dier. Maar ook dan help

je een dier wel.” Het contact met eigenaren

heeft Hoekstra ook altijd een leuk aspect

van het werk als dierenarts gevonden.

Wie kan bogen op zoveel jaar werkervaring

als Hoekstra, heeft vaak veel veranderingen

meegemaakt. “Vroeger kwam ik veel op de

boerderijen die rond de stad lagen en

werkte ik met vee. Leuk, maar ook best

zwaar. Je moest er vaak ’s nachts uit en dan

had je de volgende dag natuurlijk wel weer

je afspraken in de praktijk. Later zag je dat

het accent veel meer kwam te liggen bij

kleine huisdieren. De groep van kleine

huisdieren lijkt misschien eenvoudiger dan

vee of paarden, maar het is ook intensiever.

Er is meer variatie, er zijn meer mogelijkheden

voor behandeling.”

Exotische dieren

Gevraagd naar wat nu bijzondere ervaringen

in zijn werk als dierenarts vertelt

Hoekstra over de keren waarop hij door

Circus Renz werd gevraagd om zieke dieren

bij te staan. We hebben het dan niet over

een ziek konijn, maar over een giraffe en een

olifant! Ook voor dierenartsen die ervaringen

hebben met grote dieren, is een giraffe

met koliek toch wel wat anders dan een koe

of een paard. Hoekstra vertelt er nuchter

over: “Het medicijn moest intraveneus

worden ingebracht. Maar in de lange nek

van een giraffe is een bloedvat eigenlijk wel

gemakkelijk te vinden.” Een olifant met een

ontstoken poot bleek echter wel iets meer

uitdaging te bieden. “Toen heb ik toch maar

even met Artis gebeld over de juiste

dosering voor die olifant.”

Nieuwe fase

De laatste jaren runden Hoekstra en zijn

vrouw samen de praktijk. Als fervente zeilers

genieten ze van het mooie weer in deze tijd

van het jaar. “We hebben nu de mogelijkheid

om eens wat langer weg te kunnen zijn

van huis. Voorheen moest je altijd voor een

waarnemer zorgen. Want een dier in nood

moet geholpen worden!” Vanaf april van dit

jaar kunnen de dieren die Hoekstra altijd

onder zijn hoede heeft gehad terecht bij

Dierenziekenhuis Groningen, waar Hoekstra

zijn gehele klantenbestand aan heeft

overgedragen.

20

Helperbel nr. 2, juni 2017 21


Tekst: Jan Rasterhoff

Andere tijden

SIKKENS VERHUIST NAAR HELPMAN (Deel 2)

(Voor wie het gemist heeft; deel 1 is terug te vinden op de website van het wijkcomité).

In de vorige Helperbel stond een stuk over het maken van verf door Sikkens. Hieronder het

vervolg.

Grote fabriek in Helpman

De roem van de Sikkens lakken, vernissen en

standolie was inmiddels ook doorgedrongen

in het buitenland. De vraag naar de Sikkensverven

naam gestaag toe. In 1903 werd een

grotere fabriek aan de Helper Westsingel 31

in gebruik genomen om aan de vraag te

kunnen voldoen.

Sikkens werd een N.V. en twee jaar later

kreeg het bedrijf het predicaat ‘Koninklijke’,

de naam werd Koninklijke Lak- en Japanlakfabriek

G.W. Sikkens & Co. N.V. De omzet

steeg gestaag totdat in de Eerste Wereldoorlog

de grenzen werden gesloten en 70% van

de omzet verloren ging. Sikkens richtte zich

daarna volledig op de Nederlandse markt.

Men ging groothandels benaderen en gaf ze

alleenverkoop. Deze aanpak werd een groot

succes. Rond 1919 beschikte de fabriek over 3

kleine vuren en 2 fornuizen en er werkten

zo’n 12 mensen. Het laboratorium bestond

toen uit een hoekje in het kantoor van de

jongste Penaat.

Chemicus

Toen in 1924 de fabriek verder werd

vergroot, kwam er een chemicus in dienst,

Drs. A. Mees. Zijn taak was om een laboratorium

op te zetten om zo het traditionele

assortiment uit te breiden met nieuwe

verven en lakken. Het nadeel van de traditionele

lak was dat ze nog te langzaam

droogde en het laag op laag moest worden

aangebracht. Had je schade aan je auto, dan

moest het herstelde deel opnieuw geverfd

22

worden: schuren, lakken, schuren, lakken,

enzovoort. Je was je auto algauw een paar

weken kwijt. Sikkens vond in 1926 een

nieuwe, sneldrogende autolak uit op basis

van Chinese houtolie, genaamd Rubbol.

Deze verf, maar nu met een compleet

andere samenstelling, wordt tot op heden

nog verkocht.

Snel drogende lak en grondverf

In Amerika werd celluloselak uitgevonden,

een lak die binnen een paar minuten droogde

en die je ook kon spuiten. Het werd onder

andere gebruikt voor typemachines, leerwerk,

geisers, poppen en auto’s. Met name de

autoindustrie was zeer geïnteresseerd. In

1928 werd er een aparte fabriek geopend voor

de productie van de celluloselak. Celluloselak

was toen voor alle autofabrikanten de norm.

Op het dak van de fabriek werden proefpanelen

geplaatst om zo verfsystemen te testen.

Dit gebeurde op een bijna wetenschappelijke

wijze. Het bleek dat het beter was om eerst

een grondlaag aan te brengen in plaats van

de tot dan toe gebruikelijk methode om

alleen maar lakverf te gebruiken. Zo kwam

grondverf op de markt. In 1934 kwam Sikkens

met een hoogglans lak, Rubbol A Z dit was

een verf op basis van synthetische harsen die

voor het schilderen van alle denkbare

objecten (van A tot Z) toepasbaar was. Het

viel niet mee om de traditioneel ingestelde

schilder onmiddellijk warm te krijgen voor dit

nieuwe product, maar in de praktijk werd het

een bestseller. Er werd een vakman aangeno-

Sikkens aan de Zwarteweg van 1869 tot 1902

men die alles van de Sikkens-producten wist

en die als demonstrateur werd ingezet om de

groothandelaren bij te spijkeren. Dit product

werd een enorm succes...

Bedrijven als Philips, Werkspoor, NS, KLM, Lips,

Fokker, Kromhout gingen Sikkens-verven

gebruiken. Het bedrijf maakte een stormachtige

groei door. De bestaande gebouwen

konden de expansie niet opvangen, zodat het

kantoor en het laboratorium verhuisde naar

“de Passage”. Dit deftige gebouw stond

tegenover de Helpermolenstraat.

Groningers in Sassenheim

Het vervelende was, dat de klanten vooral in

het westen en het zuiden van het land

zaten. Een reis van Groningen naar Eindhoven

was rond 1930 geen sinecure. Inmiddels

had Sikkens ook vestigingen in Amsterdam

en Rotterdam, die vanuit Groningen werden

aangestuurd. Directeur Mees wist de

overige directieleden ervan te overtuigen

dat Sikkens in het westen een nieuwe

fabriek moest bouwen. De keuze viel op

Sassenheim. In 1939 werd de fabriek in

gebruik genomen. Van de 90 Groninger

personeelsleden verhuisden er 80 naar het

westen. De Tweede Wereldoorlog heeft het

bedrijf redelijk doorstaan: er was een gebrek

aan grondstoffen, enkele joodse werknemers

konden onderduiken in de fabrieksgebouwen,

NSB-sympathisanten werden

ontslagen, voedseltransporten uit Groningen

werden geregeld met de laatste

bedrijfsauto. Sikkens nam in de loop der tijd

verschillende collega-bedrijven over en zo

ontstond in 1960 de Sikkens Groep. In 1970

ging de Sikkens Groep op in Akzo.

Recept

Recept dat ik ooit kreeg van een schilder/

verfmaker

- Goed voor impregneren van hout,

plavuizen, hiervoor gebruik je 1 deel

gekookte lijnolie en 1 deel (gom)terpentijn,

opbrengen en laten intrekken. De

eventuele overtollige olie verwijderen.

- Ook zeer geschikt om metaal tegen roest

te beschermen.

Denk er wel aan dat je de doeken die olie

bevatten niet opgevouwen moet wegleggen

of bewaren, dit in verband met

zelfontbranding. Laat ze uitgevouwen

drogen of maak ze nat en doe je in een

afgesloten plastic zak.

Helperbel nr. 2, juni 2017 23


jf

Tekst: Harm Draaijer

Illustratie: Vlerk

Dieren in de wijk

Mennes Reparatiebedrijf

050 577 79 19 / 06 508 52 963

jf

Pianoles Groningen-Zuid

Voor jong en oud

Lesruimte met twee piano’s

Diverse stijlen

Gediplomeerde en ervaren docent

Carla van der Burg

U itvaartverzorgi n g

Samen.

Zorgvuldig.

Passend.

06 42969632 jj.eekhof@home.nl

www.carlavanderburg.nl

Telefoon 050 318 66 36

Uitzonderlijk diergedrag

HELDHAFTIGE HUISMUSSEN IN HELPMAN

In deze tijden, waarin reislust zo’n beetje de hoogste nationale deugd is, worden maar weinig

mensen graag als huismus getypeerd. Want je associeert de huismus al gauw met honkvast,

saai, weinig ondernemend, pantoffels, grijs, etc. Als je echter de tijd neemt om de ‘passer

domesticus’ nader te observeren, kom je al gauw tot de conclusie dat die typering ‘huismus’

eigenlijk een geuzennaam is. Neem alleen al de visuele kwaliteiten van deze vogel: de

fijnzinnige schakering van de bruintinten in vleugelveren evenaart de kleurstelling van een

omgeroerde cappuccino! Ook aan zijn werklust valt niets af te dingen: in januari heeft het

mannetje het nest al klaar! Maar de huismus stijgt pas echt in je waardering, als je waarneemt

hoe hij samen met zijn soortgenoten opkomt voor mussenbelangen. En dat deden wij.

Onze tuin wordt aan een kant begrenst door een blinde muur van drie woonlagen hoog.

Niet fraai. Daarom hebben we er jaren geleden een hedera-twijgje tegenaan gezet.

Kleintjes worden groot. De hedera is nu een verticale biotoop van circa tien meter hoog en 4

meter breed en dertig tot veertig centimeter diep. Een biotoop die gonst en vibreert van het

leven. Bijen, spinnen, merels, duiven en nog veel meer - mij nog onbekende - wezens wonen

er in en leven er van. Mussen zagen we er zelden - werden ze afgeschrikt door de luidruchtige

koutjeskolonie op de daken? – tot vorige zomer.

24

Helperbel nr. 2, juni 2017 25


Dieren in de wijk

Heldhaftige huismussen (vervolg)

Op een mooie zomeravond zaten we in de tuin toen zo vanaf acht

uur achter elkaar een drietal mussen kwam aanvliegen. Verkenners,

bleek later. Ze gingen op dakgoten en bomen zitten en gluurden al

kwetterend wat rond. Geen katten? Andere bedreigingen? Nee, niet

echt, behalve die twee slome mensachtigen met boeken en bier. Kust

veilig. Na nog wat te hebben gekwetterd vlogen er binnen tien

minuten in groepjes zo’n zestig mussen de hedera binnen. Op een paar

na verdwenen ze uit zicht, maar niet uit het gehoor! Tot even voor zonsondergang

maakten ze een vitaal kabaal. Het klonk zo hard, chaotisch en levenslustig, dat het

op onze lachspieren werkte. Maar opeens waren ze allemaal doodstil. Stilte op de slaapzaal?

Tot zonsopgang. Een uur voor onze wekker afging, maakten de mussen elkaar, en ons, weer

wakker - wederom met veel kabaal - en vlogen even later allemaal weer weg. Dit ritueel en

ritme volgden ze de hele zomer. We vonden het ergens wel een hele eer dat ze uitgerekend

onze klimop hadden uitgekozen als huis- en slaapkamer, zo onder het motto: daar is het goed

wonen! Dat vonden er meer…

Op een avond achterin de zomer, de druiven in de tuin van de buurman begonnen al aardig

te rijpen, kwamen de mussen weer op dezelfde manier aanvliegen. Maar ze gingen de

klimop niet binnen, ze bleven als kolibries fladderend voor de hedera in de lucht hangen. En

in plaats van vrolijk te kwetteren schreeuwden ze! En er kwamen steeds meer mussen bij.

Wat een agressie! Wij liepen naar buiten om beter te kunnen zien wat er aan de hand was.

Zat er een kat in de tuin? Opeens zagen we een roodbruine vlek door de klimop naar boven

schieten! Een eekhoorn! De mussen dulden duidelijk geen indringers van die omvang in

hun slaapzaal. Hun geschreeuw nam zo’n volume aan dat de eekhoorn van schrik uit de

hedera viel en onze tuin ontvluchtte. Waarschijnlijk was de eekhoorn op de zoete druiven in

de tuin van onze buurman afgekomen en vervolgens de klimop binnengegaan. Nadat de

eekhoorn vertrokken was betrokken de mussen weer hun plekken in de klimop, kwetterden

nog wat na en gingen slapen.

Een dag later dachten we dat we het gedroomd hadden. ‘Mussen die als een gesloten

collectief een veel groter dier bijna te lijf gaan en verjagen?’ Onwerkelijk leek het. Je

verwacht het van een kudde buffels die gezamenlijk een krokodil of een leeuw te lijf gaan,

of zwanen en ganzen die je dreigend bij hun jongen vandaan sissen. Maar mussen? Deze

vleesgeworden braveriken? Dus toen maar even stadsecoloog Jan Doevedans gebeld. “Ja

hoor, dat gedrag is ook bekend van mussen. Je ziet het niet vaak, maar als het moet, doen ze

het. Ook tegen mensen als het nodig is. Spreeuwen doen het ook wel. Uit recent onderzoek

blijkt ook dat mussen en andere vogels met hun gefluit en getsjilp veel meer communiceren

dan eerst werd gedacht.” En niet alleen naar elkaar, bleek uit dit voorval. Uiteraard

kijken we deze zomer weer uit naar onze luidruchtige en heldhaftige logés.

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

Unieke kinderopvang in huiselijke sfeer

- Grote buitenspeelruimte

- VVE programma Uk en Puk

- Openingstijden 07.00 - 18.30

Verlengde Hereweg 107, Groningen

(hoek van Royenlaan)

Tel. 050-5261690

www.helpernest.nl

26

Helperbel nr. 2, juni 2017 27


Tekst en foto: Lynda A. Weideman

Werken in de wijk

“Beauty per tutti” voor natuurlijke huidverbetering

Het Coendersnest

kinderdagverblijf

Kennismaking

Na 10 jaar een salon in Haren te hebben

gerund, was het tijd voor een volgende stap.

Per 1 april betrok Lynda Weideman, eigenaresse

van beautysalon Beauty per tutti, haar

nieuwe pand aan de Thorbeckelaan 13 in

Groningen. Naast haar werk in de salon

volgt zij trainingen in binnen- en buitenland

om up-to-date te blijven.

Filosofie

In de nieuwe salon geeft Lynda haar visie:

“een mooie huid is een gezonde huid”, tot in

detailvorm. Altijd is zij op zoek naar de

meest veilige, gezonde en natuurlijke

oplossing voor huidproblemen en huidverjonging.

Haar gedegen ingrediëntenkennis

gebruikt zij om de zin en onzin van cosmetica

uit te leggen. Er wordt gewerkt met

gezonde, bionome cosmetica van Dr.

Baumann zonder chemische belasting zoals:

parfum, chemische conserverings- en

kleurstoffen, schadelijke UV-filters, minerale

olie, dierlijke ingrediënten, overbodige

verpakkingen. Het tweede merk is Jane

Iredale, een zeer geavanceerde minerale

make-up lijn. Ook deze lijn is vrij van

kleurstoffen, chemische conserveringsmiddelen,

parfum en vulmiddelen zoals talk.

Deze make-up wordt aanbevolen door de

Skin Cancer Foundation omdat de producten

beschermen tegen zonbeschadiging en

vroegtijdige huidveroudering.

Door de bijzonder veilige productkeuze is

Beauty per tutti al jaren het adres voor mensen

met een gevoelige huid, allergieën of

eczeem. Behandelingen zijn altijd maatwerk

en uniek per klant.

Natural Facelifting

Nieuw & uniek in het aanbod is de ‘natural

facelifting’. Door gebruik te maken van

manuele technieken wordt het resultaat

van een facelift op natuurlijke wijze bereikt:

Collageen booster.

Dit is een techniek die zich richt op het

bindweefsel van het gelaat en daarbij de

natuurlijke productie van collageen

stimuleert. Het resultaat is onmiddellijk

zichtbaar.

Sculpen

Sculpen is een ‘self-treatment’ voor het

gelaat, hals en decolleté. Een efficiënte en

praktische methode die met de vingers en

handpalmen thuis zelf uit te voeren is. De

resultaten zijn verbluffend! Sculpen kan 1 op

1 of in groepsverband worden aangeleerd.

Contactgegevens

Ervaren wat Beauty per tutti voor uw huid

kan betekenen, of wilt u een gratis huidanalyse?

Neem dan contact op via telefoonnummer

06-44940412 of kijk op de website

www.beautypertutti.nl.

Kinderdagverblijf Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)

9722 GR Groningen

050-5271088

www.hetcoendersnest.nl

info@hetcoendersnest.nl

facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

28

Helperbel nr. 2, juni 2017 29


Tekst en foto: Hero Helpman

Andere tijden

INTACT STRAATBEELD 2

Toen ik jaren geleden probeerde

de bewoningsgeschiedenis van

onze huizen te schrijven, stuitte

ik op een tragische gebeurtenis.

De winkelier Max Salomon die

ons bovenhuis bewoonde, werd

in 1942 gedeporteerd door de

Duitsers en werd 2 jaar later op

52-jarige leeftijd vermoord in

Auschwitz. Deze en enkele

andere summiere gegevens

vond ik op www.joodsmonument.nl.

De website vermeldde

niets over een mogelijke partner

of andere gezinsleden. Was Max

een alleenstaande man?

Op die vraag kreeg ik onlangs

antwoord van Marthy Dorhout,

een oud-bewoonster van onze

straat die vanaf 1937 tot en met 1960 schuin tegenover over ons huis woonde. “Ik was in

1942 weliswaar nog maar 5 jaar, maar toch heb ik er nog een levendige herinnering aan. Het

betrof natuurlijk ook dramatische voorvallen in onze straat, waarover in en buiten ons gezin

ook na de Tweede Wereldoorlog werd gesproken.” En, vroeg ik Marthy, woonde Max

Salomon daar alleen? “Nee, hij had in 1942 een vrouw en een dochtertje van 3 jaar. Toen hij

werd afgevoerd, bleven zij achter. Daarna verdwenen zij ook. Of ook zij zijn gedeporteerd,

weet ik niet.”

De deportatie van haar vader maakte op het dochtertje grote indruk, dat bleek nog dezelfde

dag. ‘s Avonds verliet het meisje het huis om haar vader te zoeken. Haar moeder hoorde

haar niet vertrekken, want zij en Max waren doof. ’s Nachts vond iemand het dochtertje

zittend op een muurtje achter een huis aan de Van Royenlaan. Op de vraag wat ze daar

deed, antwoordde ze: ‘Ik wacht op mijn pappie’”, vertelt Marthy.

Marthy vertelde nog iets over

de straatgeschiedenis dat het

verdwijnen van de vrouw en het

dochtertje van Max Salomon in

een suggestief kader plaatst.

“Naast het gezin Salomon

woonden NSB-ers. Die hadden

een beroerde naam, de straatbewoners

waren bang voor ze.

Bovendien had de dochter

verkering met een Duitse

soldaat. Daarvoor werd ze na de

oorlog kaalgeschoren. Haar

ouders verhuisden direct na de

bevrijding.”

Door deze herinneringen van

Marthy is mijn beeld van de

bewoningsgeschiedenis

weliswaar completer geworden,

maar ze roepen ook weer nieuwe vragen op. Hoe heten de vrouw en dochter van Max

Salomon? Waren zij ook joods? Hebben ze de oorlog overleefd? Waar zijn ze heengegaan of

heengevoerd? Is een van hen nog in leven? Daarnaast komen er allerlei andere vragen in

mij op. Zijn er nog familieleden van Max die de oorlog overleefd hebben? Zo ja, kunnen zij

mij meer over hem en zijn gezin vertellen? Hoe was het om je als Duitse, dove, joodse

winkelier te handhaven in het Groningen van de veertiger jaren en wellicht dertiger jaren?

Ik zal dus de archieven in moeten om het beeld van onze straat, waarvan Max en zijn gezin

deel uitmaakten, intacter te krijgen. Daarnaast hoop ik dat er mensen zijn die dit lezen en

die ook iets weten over het gezin Salomon en dit met mij willen delen, net zoals Marthy

Dorhout. Wordt vervolgd…

30

Helperbel nr. 2, juni 2017 31


Activiteiten in de wijk

KONINGSDAG 2017

32 Helperbel nr. 2, juni 2017 33


levensgemak

coaching en reiki

Gerda Brandts

www.levensgemak.nl

Tekst en foto’s: Vivi Bolhuis

Werken in de wijk

Pedicure

Voetreflexmassage

Sportpedicure

Groenendaal 49

9722 CP Groningen

+ 31 (0)648063003

info@esthersimmeren.nl

www.esthersimmeren.nl

www.sksg.nl

INTERIEURADVIES EN WORKSHOPS

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl

Even voorstellen

Ik ben Vief en samen met mijn vriend Matthijs en zijn tweeling

van 8 jaar woon ik in een licht jaren ’30 huis aan De Savornin

Lohmanlaan in Helpman. Misschien fiets je wel eens langs, het

is het huis met het gedicht op het raam. Wij wonen hier nu 2,5

jaar met veel plezier. De verschillende ruimtes en de mooie

authentieke elementen en hoge plafonds in ons huis bieden

veel mogelijkheden om te experimenteren met producten en

stijlen.

Mensen zeggen vaak over mij dat ik kleurrijk, energiek en een authentiek mens ben. Ik ben

creatief, heb oog voor detail en ruimtelijk inzicht. Stylen en vormgeven is mijn passie. Het

creëren van een geheel, het bij elkaar zoeken van stoffen, kleuren en materialen geeft mij

elke keer weer een kick.

34

Helperbel nr. 2, juni 2017 35


Werken in de wijk

Service

Interieuradvies en workshops

Vier jaar geleden werd ik uitgedaagd om naast mijn baan de eerste adviesklussen op te

pakken. Mijn eigen interieuradviesbureau ViaVief was geboren; dit had ik veel eerder

moeten doen! Ook volgde ik een interieuropleiding waar ik zowel theorie- als praktijkervaring

heb opgedaan. Mensen blij maken, ze begeleiden in het proces naar een passend

interieur, (van niets) iets maken, direct resultaat zien, dat geeft mij energie. De ervaring als

projectleider en adviseur kan ik goed toepassen in mijn interieuradviezen.

Mijn stijl is licht, vriendelijk, rustig, fris, eigentijds met liefde voor het authentieke. Ook

maak ik heel graag gebruik van kleur, planten en bloemen. Om mijn enthousiasme te delen

en anderen te inspireren, geef ik interieurworkshops waarin je mijn liefde voor het vak

terugziet. Hier leer je hoe jij je eigen woonstijl kunt ontdekken en deze later thuis toe kunt

passen.

Contactgegevens

Ben je nieuwsgierig naar wat ik te bieden heb? Ik sta open voor de gekste vragen. Lees meer

op www.viavief.nl of www.facebook.com/viavief. Je kunt me bereiken via info@viavief.nl en

06 10305311.

Hartelijke groet,

Verkeersinformatie

Er zijn verschillende websites waar

informatie over het verkeer is te vinden:

Infrastructurele projecten

http://www.groningenbereikbaar.nl/

projecten

Actuele werkzaamheden

http://www.groningenbereikbaar.nl/

werkzaamhedenkaart

E-mail voor klachten/vragen verkeerswijzigingen

Helpman

verkeer@groningen.nl

Kledinginzameling

voor voedselbank

“Vanaf april 2016 zijn we als Kledingbank

Maxima met steeds meer succes kleding

aan het inzamelen in MFC de Wijert, P.C.

Hooftlaan 1, op vrijdagmiddag tussen

16.00 en 18.00 uur. (Wilt u zich met het

brengen aan deze tijd houden?) Hartelijk

dank aan allen, die ons al helpen!

De cliëntengroep van de Voedselbank is

aan het toenemen, door de verhoging

van het minimumbedrag dat men mag

overhouden nadat vaste lasten zijn

betaald. Meer klanten betekent ook: meer

klanten in de gezellige winkel aan de

Oosterhamriklaan 91.

Wij kunnen nieuwe vrijwilligers en

bestuursleden gebruiken. Hebt u

belangstelling?

Mail dan naar het secretariaat;

groningenstad@kledingbankmaxima.nl.

Belangrijk: vanaf 1 juli t/m 31 augustus is

er geen inzameling!!

30 juni is de laatste keer, daarna weer op

1 september.

36

Helperbel nr. 2, juni 2017 37


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011

Alarmnummer 112

Buurtzorg/wijkverpleging 06-12689980

Centraal Meldpunt Zorg 3764200

Dierenambulance 5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg 5223223

Gemeentelijk informatiecentrum 3677000

Hulpmiddelen Centrum 4098200

Klachtenlijn stankoverlast 3180000

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710

Martini Ziekenhuis 5245245

Mamamini 3132200

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast 5875885

Meldpunt Stadsbeheer 14050

MFC De Wijert/Helpman 5275407

Ombudsman gemeente 3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Slachtofferhulp 0900 - 0101

SOS telefonische hulpdienst 5250000

Speeltuin Helpman-Oost 5290189

Stadsbeheer 3671000

STIP De Wijert 5291713

Storingsdienst gas en elektra Essent 0880-3366112

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen 0800-0202013

Storingsdienst kabel 0800-0760

UMCG 3616161

Verslavingszorg Noord-Nederland 088 234 34 34

Weekenddienst tandartsen 5350370

Het Wijkcomité maakt zich sterk voor

een goed leefklimaat in uw wijk. We

onderhandelen met de gemeente over

uw belangen. Lid worden is daarom

belangrijk, want hoe meer leden, hoe

sterker we staan. Zo houden we ons

bezig met het drukke verkeer, de

parkeerproblemen maar ook met

speelplekken voor de jeugd. Op de

jaarlijkse ledenvergadering kunt u uw

zegje doen. Lid wordt u via de acceptgirokaart

in het juni-nummer van de

Helperbel. Is uw belangstelling groter

en wilt u meebesturen? Heel fijn! Bel

voor meer informatie met de voorzitter

Sjoukje Kooistra.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Ada de Jager

Michel van den Heuvel

Liesbeth Fransen

Matty Fransen

Hein Meijer

Hermie Monster-Hooijer

Jan Rasterhoff

Wijkcomité Helpman

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

NL81ING0002666256

38 Helperbel nr. 2, juni 2017 39


Vooruitblik nummer 3:

• Invulling terrein Kemkensberg

Kijk voor het laatste nieuws op de geheel

vernieuwde website: www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt u tot

18 augustus 2017 sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines