21.09.2017 Views

Binnendijks 2017 37-38

Binnendijks van 23 en 24 september 2017

Binnendijks van 23 en 24 september 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BINNENDIJKS <strong>37</strong>/<strong>38</strong> 23/24 september <strong>2017</strong> 7<br />

Een prachtige Floralia <strong>2017</strong><br />

Vrijwillige postbezorgers<br />

Middenbeemster<br />

WonenPlus Beemster is op zoek naar<br />

vrijwilligers die het leuk vinden om<br />

een paar keer in het jaar de WonenPlus<br />

nieuwsbrief en uitnodigingen rond te<br />

brengen in Middenbeemster.<br />

Vindt u het leuk om in de buitenlucht te zijn,<br />

uw tijd zelf te kunnen indelen en inwoners van<br />

Middenbeemster blij te maken met post? Dan<br />

zijn wij op zoek naar u!<br />

Neem contact op met het servicepunt van<br />

WonenPlus Beemster voor meer informatie<br />

of om u aan te melden via 0299 820 397. Wij<br />

zijn geopend van maandag t/m woensdag van<br />

09.00 – 12.00 uur. U kunt ook een mail sturen<br />

naar beemster@rswp.eu<br />

Na een week vol voorbereidingen<br />

en het installeren en openen van de<br />

nieuwe bar, kon het feestweekend op<br />

9 en 10 september <strong>2017</strong> beginnen.<br />

Op zaterdag begon om 14.00 de kindermiddag.<br />

Deze middag kwam clown Zooitje<br />

een aantal goocheltrucs doen waarbij ook<br />

de volwassenen met een bedenkelijk gezicht<br />

keken hoe ze dat nu precies allemaal deed.<br />

Na afloop kreeg elk kind van Zooitje een<br />

ballon, ze mochten zelf zeggen wel dier het<br />

moest worden. Een jongen wilde graag een<br />

garnaal, maar hij moest toch maar aan zijn<br />

moeder vragen of ze die niet konden eten ’s<br />

avonds. Na de voorstelling werden de prijzen<br />

verloot voor de kinderplanten. Alissa Grooteman<br />

ging er vandoor met de wisselbeker<br />

voor stellen en Pien Stolp en Niek Bierens<br />

kregen voor de individuele plant de eerste<br />

prijs.De vlag werd gehesen en de spelletjes<br />

werden met veel plezier gedaan. In de culturele<br />

hoek konden de kinderen een mooi<br />

schilderijtje maken bij Evalien de Lange van<br />

de Boetserie. Zij had ook beelden meegenomen<br />

om aan de volwassenen te kunnen<br />

laten zien wat er op de workshops gemaakt<br />

kan worden. ’s Avonds ging het feest verder<br />

met het katknuppelen. Er waren veel deelnemers<br />

die goed konden gooien. De eerste<br />

ring was er dan ook zo vanaf. Na ongeveer<br />

een uur kwam de kat tevoorschijn, Joep Stolp<br />

wist hem met een rake worp te bevrijden.<br />

Binnen ging het feest verder met muziek van<br />

One Pair. Het was weer een gezellige avond.<br />

Op zondag openden de deuren om 14.00 en<br />

het publiek kon genieten van het dweilorkest<br />

Goed gestemd. De raadspellen ( hoe zwaar<br />

is de kist met fruit en hoeveel spekjes zitten<br />

in de pot?) werden goed bezocht en ook het<br />

spijkerbroek hangen was een hele uitdaging.<br />

Na een aantal rondjes Rad van Avontuur, verzorgt<br />

door Anton Roet, werden de prijzen uitgedeeld.<br />

De wisselbeker met oorkonde voor<br />

stellen ging dit jaar naar Peter Conijn. De<br />

dahlia’s waren prachtig en Irma Kwantes-<br />

Konijn en mevrouw C. Beets –Heyn kregen de<br />

eerste prijs uitgereikt. Er zat dit jaar ook een<br />

vreemde dahlia bij en de jury vond dat deze<br />

dahlia de bonusprijs verdiende. Karin Kramer<br />

had de mooiste. De grote verloting kende veel<br />

gesponsorde prijzen. De hoofdprijs, een welnessbon<br />

van Fort Resort Beemster, werd mee<br />

naar huis genomen door Bart Twint.<br />

Kortom, we kunnen weer terugkijken op een<br />

heel geslaagd feestweekend.<br />

Wandelmaatje<br />

Vooraankondiging<br />

bezoek aan gasboring NAM<br />

De NAM organiseert in de maand oktober voor omwonenden en andere<br />

geïnteresseerden een bezoek aan de boorlocatie. De datum is nog niet bekend.<br />

Volg: www.nam.nl/locaties en www.facebook.com/naminbeemster. Meer<br />

informatie over de boring is te vinden op www.nam.nl/boringnoordbeemster<br />

Doppen voor KNFG Geleidehonden<br />

Iedereen kent ze, iedereen heeft ze:<br />

de plastic dopjes van bijvoorbeeld<br />

frisdrank- of zuivelproducten.<br />

Pindakaas of tandpasta. Bewoners kunnen sinds<br />

kort bij dierenartspraktijk de Rijp (Schoener 2)<br />

terecht om ze in te leveren. Voor een goed doel:<br />

KNFG geleidehonden. Niet weggooien maar<br />

inleveren. U dient daarbij een dubbel doel. Want<br />

ook het milieu (recycling) wordt minder belast.<br />

Van de doppen worden pallets en waste boards<br />

“kunst 2” gaat op reis<br />

gemaakt. Lever de schoongemaakte doppen<br />

in bij het inzamelpunt. Tijdens openingstijden.<br />

Informatie: 671366. Ook in Purmerend kunnen<br />

doppen ingeleverd worden bij Linda Niezing<br />

(E. Palmstraat 24). Ze heeft een grote ton in<br />

de tuin geplaatst. Grote partijen graag even in<br />

overleg. En bij de Bloedbank. Wellicht is er binnenkort<br />

een inzamelpunt in de polder. Of krijgen<br />

we bericht van andere inzamelacties. Laat het<br />

de redactie weten.<br />

DANIELLA<br />

Voor een sportieve oudere dame uit<br />

het Prinses Beatrixpark zoeken we een<br />

wandelmaatje met hond!<br />

Mevrouw heeft zelf een vrolijke, sociale en energieke<br />

hond van 3 jaar. Lady is als puppy in Polen gevonden<br />

en door mevrouw geadopteerd. Mevrouw zou zo<br />

graag iemand vinden om samen met de honden naar<br />

het bos te gaan of ze lekker langs het strand te laten<br />

rennen.<br />

Geïnteresseerden kunnen maandag t/m woensdag<br />

bellen naar WonenPlus Beemster<br />

0299-820397<br />

MET VRIENDELIJKE GROET,<br />

MARIJKE POT<br />

Kunstkwadraat<br />

komt logeren<br />

bij de mensen<br />

thuis.<br />

De kunstenaarsgroep KUNST 2 bestaat uit:<br />

Dennis A-Tjak, Inge Becka, Wil van Blokland,<br />

Rogier Oversteegen en Piep van Sante en<br />

werkt sinds 2015 samen om kunst en publiek<br />

op verrassende manier te verbinden. Dit keer<br />

brengen zij het bij u thuis. Je kunt het kunstwerk<br />

zien als een loge die je niet kent en een<br />

poosje onderdak biedt. Wat als het niet klikt<br />

of als je juist heel erg aan hem of haar gehecht<br />

raakt? De kunstenaars willen dit het komend<br />

jaar gaan onderzoeken, binnen de dijken<br />

van de Beemster.De reis van de kunstwerken<br />

gaat 1 oktober <strong>2017</strong> van start en duurt precies<br />

een jaar. De reis is te volgen op Facebook.<br />

Elk kunstwerk wordt doorgegeven in een reiskoffer<br />

met informatie over het werk, over de<br />

kunstenaar en KUNST 2.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!