25.09.2017 Views

Mink Bürsten: We kunnen met ieder oppervlak omgaan

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Oplossingen in de <strong>oppervlak</strong>bewerking<br />

reinigen<br />

Ontbramen<br />

WASSEN<br />

Ontstoffen<br />

Afstropen<br />

Opruwen<br />

Toeleiden<br />

Structureren<br />

Afleiden<br />

Opleggen


Reinigen <strong>met</strong> <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Moderne freescentra <strong>kunnen</strong> niet alleen frezen, maar ook boren, snijden en veel meer. Daarvoor<br />

gebruikt men speciale werktuigen, die in passende vakken opgeslagen worden.


...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Na <strong>ieder</strong> productieproces worden de afzonderlijke werktuigen <strong>met</strong> <strong>Mink</strong> speciale borstels zorgvuldig<br />

ontdaan van vuil en splinters, waardoor altijd een vlotte en schone productie gegarandeerd is.


Reinigen <strong>met</strong> <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Transportbanden moeten vooral in de farma- en levensmiddelenindustrie voldoen aan de allerhoogste<br />

hygiëne-voorwaarden.


Om aan deze eisen te voldoen, worden <strong>Mink</strong> ronde borstels <strong>met</strong> gecertificeerde materialen gebruikt,<br />

om zo bijvoorbeeld de transportbanden grondig te ontdoen van aangekoekt meel, stof en ander vuil.


Wassen <strong>met</strong> <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Iedere Europeaan eet gemiddeld 80 kg groenten en 60 kg fruit per jaar. Voordat groenten en fruit aan<br />

de consumenten verkocht <strong>kunnen</strong> worden, moeten ze eerst geoogst en gewassen worden.


Om het wasproces zo behoedzaam mogelijk te houden, worden hoogwaardige ronde borstels van <strong>Mink</strong><br />

ingezet in de industriële wasapparatuur.


Wassen <strong>met</strong> <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Vaak bederven algengroei, vervuild water en bladeren het zwemplezier in zwembaden. Hier kan handige<br />

en kosteneffectieve reinigingsapparatuur uitkomst bieden.


...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

ln deze reinigingsapparatuur zijn veel verschillende <strong>Mink</strong> borstels ingebouwd, bijvoorbeeld borstellijsten<br />

voor de eerste zelfreinigende filtereenheid ter wereld en ronde borstels voor <strong>oppervlak</strong>te reiniging en als<br />

een middel van voortbeweging.


Ontstoffen <strong>met</strong> <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Autocarrosserieën moeten, voordat ze worden bespoten <strong>met</strong> lak, absoluut stofvrij zijn. Daarbij is het<br />

afblazen of afzuigen van de carrosserieën niet voldoende om te voldoen aan de tegenwoordige hoge<br />

eisen.


...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Autofabrikanten maken al sinds jaren gebruik van de positieve eigenschappen van <strong>Mink</strong> struisvogelborstels.<br />

Via een elektrostatisch proces als gevolg van wrijving, worden stofdeeltjes aangetrokken en <strong>met</strong> behulp van<br />

speciale zuigsystemen verwijderd. Zo wordt een stofvrij <strong>oppervlak</strong> gegarandeerd.


Ontbramen <strong>met</strong> <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Bij de verwerking van aluminium ontstaan scherpe kanten, die niet alleen lelijk zijn, maar ook een<br />

verhoogd risico geven op letsel.


...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

<strong>Mink</strong> schotel- en ronde borstels, maar ook borstelwalzen <strong>met</strong> speciale schurende vezels ontbramen en<br />

slijpen de scherpe kanten en minimaliseren het risico op verwondingen.


Afleiden <strong>met</strong> <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

In moderne kantoren zijn ze niet meer weg te denken: multifunctionele kantoorapparaten.


Antistatische borstels van <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> leiden zorgvuldig de elektro-statische lading van papier af,<br />

en verhinderen vonkvorming en het aaneen plakken van vellen papier.


Reinigen <strong>met</strong> <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Bij bedrijfsintern vervoer van goederen op transportbanden, verzamelen zich vaak stof of losse delen<br />

op de banden.


Om te voorkomen dat kwetsbare onderdelen door spanen of ander los afval worden beschadigd, moeten<br />

transportbanden absoluut worden vrijgehouden van stof en andere onrechtmatigheden. Hiervoor worden<br />

speciale <strong>Mink</strong> borstellijsten aangebracht, die de ongewenste deeltjes zorgvuldig verwijderen.


Aanbrengen/doseren <strong>met</strong> <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

In grote bakkerijen worden glazuur en strooisels machinaal op de gebakken goederen aangebracht.


Speciale, voor de levensmiddelenbranche gecertificeerde ronde borstels en borstelwalzen van <strong>Mink</strong><br />

brengen glazuur en strooisels, zoals poedersuiker, gedoseerd en gelijkmatig aan op de gebakken waren.


Structureren <strong>met</strong> <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong><br />

...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> aus diesem Baum eine Küche wird?<br />

Bomen zijn samengesteld uit twee verschillende lagen, die voortdurend worden afgewisseld: het vroege<br />

hout dat voor de zomer groeit en het late hout uit de tweede helft van het jaar. Bij het zogenaamde<br />

structureren wordt het zachtere hout <strong>met</strong> borstels verwijderd.


Bij dit proces worden <strong>Mink</strong> borstels gebruikt <strong>met</strong> staaldraad of speciale schurende vezels. Ze dragen de<br />

verschillende lagen en verwijderen de zachtere houtvezels. Op deze manier wordt het hout bewerkt tot<br />

een <strong>oppervlak</strong> dat geschikt is om te worden gelakt of gebeitst.


...dass mit Hilfe von <strong>Mink</strong> <strong>Bürsten</strong> Think aus diesem <strong>Mink</strong>! Baum ®<br />

eine Küche wird?<br />

Bent u nieuwsgierig geworden en geïnteresseerd in onze<br />

producten? Neemt u dan contact <strong>met</strong> ons op, wij verheugen<br />

ons op uw telefoontje!<br />

Met vriendelijke groet,<br />

Martin Knödler<br />

Hoofd Marketing<br />

Zentrale<br />

August <strong>Mink</strong> KG<br />

Fabrikation<br />

technischer <strong>Bürsten</strong><br />

Wilhelm-Zwick-Straße 13<br />

D-73035 Göppingen<br />

fon +49 (0)71 61 40 31-0<br />

fax +49 (0)71 61 40 31-500<br />

info@mink-buersten.de<br />

Benelux<br />

<strong>Mink</strong>-<strong>Bürsten</strong> B.V.<br />

Hanzeweg 6<br />

NL-8061 RC Hasselt<br />

fon +31 (0)38 3 86 61 77<br />

fax +31 (0)38 3 86 61 78<br />

info@mink-buersten.nl<br />

England<br />

<strong>Mink</strong>-Brushes (UK) Ltd.<br />

Cash´s Business Centre<br />

Cash´s Lane<br />

GB-CV1 4PB Coventry<br />

fon +44 (0)24 76 63 25 88<br />

fax +44 (0)24 76 63 25 90<br />

sales@mink-brushes.co.uk<br />

Frankreich<br />

<strong>Mink</strong>-France S.A.R.L.<br />

2, rue de l’Octroi<br />

F-78410 Aubergenville<br />

fon +33 (0)1 34 84 75 64<br />

fax +33 (0)1 34 84 01 81<br />

info@mink-france.fr<br />

Italien<br />

<strong>Mink</strong>-Italia s.r.l.<br />

Società con Socio unico<br />

Via Speranza 5<br />

I-40068 S. Lazzaro<br />

di Savena (BO)<br />

fon +39 0 51 45 26 00<br />

fax +39 0 51 62 78 325<br />

info@mink-italia.it<br />

Skandinavien<br />

<strong>Mink</strong>-<strong>Bürsten</strong> ApS<br />

Glasvænget 2<br />

DK-5492 Vissenbjerg<br />

fon +45 70 26 20 77<br />

fax +45 70 26 20 78<br />

info@mink-buersten.dk<br />

www.mink-buersten.com<br />

HIER BLÄTTERN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!