DORPSKRANT BEESD – JAARGANG 9 - NR.1

dorpskrantbeesd
  • No tags were found...

DORPSKRANT

BEESD

voor en door de inwoners van

Jaargang 9 Nr. 1 - oktober 2017

Onafhankelijk nieuws- en informatieblad voor alle

inwoners van Beesd.

Kopij en tips:

info@dorpskrantbeesd.nl

www.dorpskrantbeesd.nl

25 jaar Stichting Speeltuin

25 jaar geleden besloot de gemeente Geldermalsen

niet meer te zorgen voor het onderhoud

van de speeltuinen in Beesd. Mevrouw Spithoven-van

Dienen en de heer Van Dun trokken

zich het lot van de speeltuinen aan. Op 17 augustus

1992 tekenden zij de oprichtingsakte

van STICHTING SPEELTUIN BEESD bij notaris

Kleipool in Rumpt.

De speeltuinen hebben de afgelopen jaren meerdere

veranderingen ondergaan. In de beginjaren

zijn met name de speeltoestellen onderhouden.

Daarna zijn door de uitbreiding van Beesd ook

nieuwe locaties toegevoegd. Gelijktijdig is de

inrichting van speeltuin Speelzoom (Groenzoom)

aangepast. Door ongewenst gedrag en overlast

zijn leuke initiatieven en speeltoestellen weer

snel verdwenen.

Om ook naar de toekomst te kunnen kijken zijn

het bestuur en het aantal vrijwilligers uitgebreid..

Waar buitenspelen vroeger vanzelfsprekend was,

is dat in de huidige tijd niet meer het geval. Om

de jeugd leuk te laten spelen, is vernieuwend bezig

zijn belangrijker dan ooit. Afgelopen jaren is

een vernieuwingstraject in gang gezet en zal een

nieuw plan voor de speeltuin aan de Groenzoom

worden ontwikkeld.

De speeltuin is en blijft voor de inwoners van

Beesd. Het plezier van kinderen staat centraal,

maar opa en oma die genieten van hun kleinkind

op de schommel is net zo belangrijk! Onze vrijwilligers

zijn gemotiveerd, maar hebben steun nodig.

Heeft u leuke ideeën voor de inrichting van

de speeltuinen of wordt u graag donateur, mail

dan naar: info@speeltuinbeesd.nl.

Tekst en foto’s: Mark Kroeze


Beesdse Mop

Vanaf deze jaargang besteedt Dorpskrant Beesd aandacht aan Beesdenaren die ‘in het zonnetje

gezet’ mogen worden vanwege hun maatschappelijke verdiensten. Zij dragen een extra steentje bij.

Vandaar dat Dorpskrant Beesd in deze rubriek zogenaamde moppen aan hen uitreikt, een ouderwets

koekje uit Beesd (de Beesdse mop) dat bovendien symbool staat als bouwsteen (de kloostermop).

Een dorpsgenoot die maatschappelijk veel betekent

voor Beesd is Evert van Zelst, met name

door zijn inzet voor de katholieke kerk en Voetbal

Vereniging Beesd waar hij al tientallen jaren

actief is. In beide gevallen geldt: wanneer er geklust

moet worden, is Evert er.

Onlangs nog, bij de renovatie van de eerste verdieping

van de Rooms-Katholieke pastorie verleende

Evert diverse hand-en-spandiensten om

de verbouwing soepel te laten verlopen. Hetzelfde

geldt voor de voetbalvereniging waar hij op

87-jarige leeftijd nog bijna iedere dag, dus zeven

dagen per week, aanwezig is. Volgens diverse

betrokkenen van de vereniging is Evert daar dan

ook onmisbaar geworden.

Binnen de voetbalvereniging heeft Evert allerlei

functies vervuld. Naast dat hij lange tijd zelf voetbalde,

is hij betrokken geweest in het jeugdbestuur,

als secretaris, jeugdleider en trainer. Later

werd Evert consul bij de vereniging. In die functie

Agenda

Maandag 6 november 2017 - 20.00 uur: Gastspreker Leo Fijnen ‘Leven met de dood’ met

muziek Han Nugteren en zang Irna van Beest

Zaterdag 18 november 2017: Intocht Sinterklaas

Zaterdag 25 november 2017: run rondje rhenoy start bij VVBeesd

keurde hij de velden en besloot of een wedstrijd

door kon gaan. Iedere zaterdag en zondag was

hij om 07.30 uur aanwezig op de velden. Evert

voerde deze taak met veel plezier uit, maar vanwege

een maximumleeftijd bij de KNVB was hij

verplicht te stoppen met zeventig jaar. Volgens

Hans van Bremen, de andere consul, was Evert

daarover best “een beetje” boos. Hij wilde doorgaan.

Aan stoppen denkt Evert zeker niet. Hij

blijft zich bezighouden met de verzorging van de

velden, is één van de vier commissieleden van

de velden en verleent hulp waar nodig, zoals

bij het schilderen van de kantine en recent als

bouwbegeleider tijdens de aanleg van de nieuwe

velden. In die functie heeft hij de werklui het zo

comfortabel mogelijk gemaakt door er bijvoorbeeld

iedere dag voor te zorgen dat de kantine

open is en de koffie klaar staat.

Wat de Dorpskrant betreft is Evert daarmee een

bouwsteen voor het dorp, waarvoor hij eind september

werd beloond met een Beesdse mop. We

hopen dat Evert zijn taken als vrijwilliger bij V.V.

Beesd nog vele jaren voort kan zetten.

Oproepje:

Beesdse mop

Kent u ook een dorpsbewoner die een

bouwsteen voor zijn omgeving is of

waarop u kunt bouwen? Laat het ons

weten via het mailadres info@dorpskrantbeesd.nl.

Laat ons ook meteen

weten waarom hij / zij dit verdient!

Tekst en foto: Sander Kroeze

VVBeesd

Voetbal Vereniging Beesd (VVBeesd) heeft in de zomerstop niet stilgezeten. Samen met de tomeloze

inzet van vele vrijwilligers is er veel progressie geboekt met het bewerkstelligen van het nieuwe

hoofdveld en het kunstgrasveld. 26 augustus hebben wij dit gevierd met een groots openingsfeest.

Voorzitter Max Kroeze opende het nieuwe kunstgrasveld samen met wethouder Niko Wiendels. Voor

jong en oud waren er toernooitjes georganiseerd. Natuurlijk was er deze dag ook voor hapjes en

drankjes gezorgd, door het Voorhuys, slagerij Arisse

en HSB. Het was een fantastische dag en een mooie

start van het seizoen 2017/2018.

Inmiddels is er bij iedereen in het dorp een presentatiegids

met alle ins and outs van VVBeesd op de

mat vallen.

Tekst: Suzanne van Bremen / Foto’s afkomstig van: Facbookpagina VVBeesd

2 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 3


Beesdse

Knipsels

Ingestuurd door: Esmee en Remco

Ingestuurd door: Erika van de Water

Ingestuurd door: Natascha van der Burg

Frans en Carola Kielenstein 50 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd met jullie

gouden huwelijk.

“Het is echt waar, onze papa is 50 jaar

kusjes van Esmee en Remco”

Van harte gefeliciteerd Andre den Braber

Kees en Nel de Wit zijn 50 jaar getrouwd.

Hulde aan het gouden bruidspaar.

Ingestuurd door: C. de Wit

Ingestuurd door: Melany Hollenga

Jasper van de Water wilde vorig jaar al meedoen met de Vierdaagse van Nijmegen. Alleen kun

je pas meedoen in het jaar dat je twaalf word.t. Gelukkig werd Jasper afgelopen 26 januari

twaalf. Samen met zijn zus Cordia en moeder Erika liepen ze de dertig kilometer, de minimum

afstand voor twaalfjarigen. Hij had last van maar twee blaartjes, dus dat viel niets

tegen. De eerste dag was de dag van Elst en Bemmel (Blauwe Dinsdag) waarbij Jasper een

man ontmoette die voor de 70ste keer liep. De tweede dag, Roze Woensdag, ging de tocht

naar Wychen. Dag drie begon met een stevige regenbui tijdens de Zeven Heuvelen tocht. De

laatste dag liep de route via Overasselt en om 14.30 uur passeerde Jasper de Via Gladiola.

Wat een prestatie van deze twaalfjarige jongeman!

Foto van: Facebookpagina Harmonie Concordia

Ingestuurd door: de kineren en

kleinkinderen van het stel

Ook meneer en mevrouw Hollenga hadden

een jubileum te vieren. Zij zijn inmiddels al

60 jaar(!) getrouwd. Gefeliciteerd!

Op 24 augustus kregen Eef en Will Kroezen

een serenade van Harmonie Concordia voor

hun jubileum. Zij zijn 50 jaar getrouwd.

Gefeliciteerd!

“Op 10 augustus 2017 waren Gerard en Ria

van den Oord 50 jaar getrouwd! Wij feliciteren

hen met deze mooie en bijzondere

gouden mijlpaal in hun leven.”

4 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 5


Senioren op pad

Malle Pietje

Tekst en foto’s: Jannie Koudijs

Dinsdag 5 september gingen we op pad met een

groepje ouderen uit Beesd. Dit jaar vertrokken

we naar Madurodam. Voor veel mensen was het

erg lang geleden dat ze daar geweest waren. De

afgelopen jaren zijn er enkele dingen bij gekomen,

onder andere: ‘Beleef Nieuw Amsterdam

uit de 17e eeuw’. Even terug in de tijd in het Hof

van Holland.

Het weer was prima en iedereen kon op het gemak

rondwandelen, maar eerst moest er genoten

worden van lekkere koffie en gebak.

Tegen half twee vertrokken we richting de Scheveningse

Pier. Enkelen onder ons genoten van

een paar rondjes in het reuzenrad, we maakten

een wandelingetje over de boulevard en pikten

een terrasje aan zee. Daarna was het tijd om

richting Leerbroek te gaan.

Al zingend bereikten we restaurant ‘Onder de

Pannen’ te Leerbroek. Aldaar stond een heerlijk

warm en koud buffet voor ons klaar.

Op de weg terug naar Beesd hebben wij tevens

gemeld dat het huidige bestuur ermee stopt.

We hebben het vele jaren met veel plezier gedaan

en willen ook onze sponsoren bedanken

voor hun donaties.

Doorwerken tot in de avonduren achter de kerk voor

wasmachineactie juli 2006

Een volle aanhanger met resten van de

koekeloerenmarkt 2014

Opvallend vaak heb ik de vergelijking met de lompen- en

oude-metalenhandelaar uit de jeugdserie Swiebertje gehoord

als wij oude metalen, afgedankte apparaten of andere

voorwerpen met ijzer, messing, koperdraad, aluminium

en roestvrij staal ophalen. Eerlijk gezegd als ik foto’s zie

waarop wij in oude kleren in weer en wind bezig zijn, kan

ik ze geen ongelijk geven. Niet dat wij ons daar aan storen.

Het voelt als een soort geuzennaam.

In 2005 naderde de restauratie van de RK kerk aan de Voorstraat

zijn einde. Zoals gebruikelijk werd bouwafval met

containers afgevoerd, ook het vele sloopijzer. Het was Bert

van Ballegooy die daar vraagtekens bij zette en suggereerde

om niet alleen het sloopijzer maar ook ijzer uit andere

bronnen te verzamelen. Dit idee bleef enige tijd sluimeren

en kreeg een push toen Hennie Wakkermans met een partij

oude was- en droogmachines zat die afgevoerd moesten

worden. Met een ploeg vrijwilligers werden de machines geheel

uit elkaar gehaald, de onderdelen netjes gesorteerd en

verkocht . Zelfs de glazen kijkvensters van de wasmachines

werden verkocht en kregen een tweede leven als drinkbak

in het Uilenpark. Deze eerste opbrengst van 350 euro was

een feit en vormde de stimulans om verder te gaan.

Tekst: Stefan Breukel

Fietsclub Beesd

De fietsclub Beesd doet het goed. Maar liefst 32 deelnemers deden mee aan een tocht

van 55 kilometer lang. In beweging blijven en gezelligheid zijn de kernwoorden van de

fietsclub. Op onderstaande foto staat de groep klaar voor vertrek bij het Klokhuis

Cingelplein. Wilt u gezellig meefietsen? Elke woensdagmiddag om 13.00 uur verzamelen

we bij het Klokhuis.

Klokhuis Beesd

www.klokhuisbeesd.nl

Tel.: 0345 - 68 12 64

Tekst en foto’s: Joanne Bredero

Tussenopslag aan de Havendijk tijdens de eerste

ophaalactie in 2006

Al gauw werd de opslag van metalen een probleem. De garage

en eigen achtertuin waren niet echt geschikt om partijen

gesorteerde metalen op te slaan. De oplossing werd

gevonden achter de loodsen van de familie Van Tetrode aan

de Kuyperweg. Daar was ruimte om de gescheiden metalen

iets langere tijd op te slaan om tot een verhandelbare hoeveelheid

te komen.

In 2006 en 2007 werden enkele ophaalacties georganiseerd, deels om naamsbekendheid te krijgen

en deels natuurlijk om metalen bij particulieren en bedrijven op te halen. Deze acties waren succesvol

en brachten geld in het laatje. Ook de Koekeloerenmarkten werden sindsdien benut om metalen

op te halen. Vaak afkomstig van spullen die toch al afgekeurd werden voor verkoop en die aan het

einde van de Koekeloerenmarkt overbleven. Deze markten leverden op deze manier toch nog wat

extra’s op! De jaren daarna werden projecten opgepakt zoals het strippen van bedrijfsgebouwen.

Een belangrijke aanvoer komt van bedrijven en instellingen die vanwege het goede doel metaalafval,

kapotte apparaten/machines/gereedschappen, stalen meubels, elektrische installaties, verlichting,

etc. voor ons apart houden.

De opbrengsten komen ten goede aan de Stichting Instandhouding RK Kerk. De metaalwerkgroep

kan gezien worden als één van de activiteiten, naast de Koekeloerenmarkt, Gulden Diner en het

Kerstconcert, om de renovatie en onderhoud van de kerk en de pastorie te bekostigen. We hopen op

deze manier nog geruime tijd door te kunnen gaan. Als u nog spullen heeft liggen, bel gerust even!

Namens de werkgroep,

Stefan Breukel (0345-684223)

6 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 7


Tekst: Carmen van Buuren / Foto: Iris Spaink

- Ondernemend Beesd -

Onze vertrouwde drukkerij, Drukkerij Kemker, verhuisde deze zomer naar het nieuwe pand aan de

Homburg. Vanaf heden drukken zij hier onder andere de Dorpskrant. Tevens hebben zij de naam

veranderd die meer de lading dekt van hetgeen ze doen. Reden genoeg om eens een kijkje te nemen

bij Patrick Kemker en aandacht aan het bedrijf te besteden. Mede door hen ligt Dorpskrant Beesd

zes keer per jaar op jullie deurmat.

Hebben jullie het nieuwe pand van ‘Kemker makers

van communicatie’ al gezien? Vast wel.

Wanneer je Beesd in of uit gaat, kan je niet

om het grijze gebouw heen met de vlaggen en

verlichte letters van Kemker. Hier voert het zevenkoppige

team alle soorten opdrachten uit.

Voorheen waren ze afhankelijk van verschillende

locaties, maar aan de Homburg drukken, printen,

bestickeren, leveren ze bedrijfskleding en

maken ze bestanden gereed in hun studio. Nu

alles onder één dak zit, kan Kemker vanaf één

locatie voorzien in de behoefte van klanten.

Kemker makers van communicatie

“Vanaf deze plek kan ik gaan zorgen voor stabiliteit en tegelijkertijd groeien

om de klanten snel en efficiënt te kunnen blijven bedienen”, zegt Patrick.

Op een maandagmiddag een paar weken geleden

mocht ik een kijkje nemen in de keuken

bij Kemker. Vanuit een ruime, hoge hal beneden

worden alle binnengekomen opdrachten

gedrukt. In de hal staan verschillende persen,

printers, snij- en vouwmachines en een slimme

machine die alles bundelt. Maar voor ik ga uitleggen

hoe ze hier de Dorpskrant drukken, beginnen

we bij het begin.

Eens in de acht weken vinden Patrick en zijn collega’s

de Dorpskrant in hun mailbox. Vanuit de

studio boven controleren zij het bestand. Ze kijken

of de juiste kleurwaarden en afmetingen gebruikt

zijn. Ook wordt er een planning gemaakt,

zodat alles op tijd afgeleverd wordt bij de verspreiders.

Een eerste proefdruk moet daarna uitwijzen

of alles daadwerkelijk juist is opgesteld.

Nu is de krant ready om het drukproces in te

gaan.

“Het leukste aan het drukken van de krant is het tussendoor stiekem lezen ervan. Met net zoveel plezier

zien we de krant een paar dagen later op de deurmat vallen”, vertelt Patrick.

Beneden is het tijd om het bestand te verwerken.

Als het ware worden de kleuren uit het bestand

van top tot teen ontleed tot de vier basiskleuren

(rood, geel, blauw en zwart). Het bestand gaat

Belastingconsulent

van Beest

Belastingadvies voor particulieren

daarna het CTP (computer-to-plate) proces in.

Hierbij bepaalt de software de indeling van de

pagina’s. Via het inslagschema wordt de dorpskrant

in fullcolour gedrukt.

Na een dag droging kan het binden en snijden

beginnen. Hiervoor staan aan de overzijde van

de persen een snijmachine en een hechtstraat.

Een aantal dagen later worden de dorpskranten

afgeleverd bij de verspreiders. In het totaal zijn

drie mensen, vier dagen bezig om de Dorpskrant

te realiseren.

Wij hopen dat we samen met Kemker nog vele

mooie edities mogen maken!

“Als bedrijf vinden wij het leuk om een bijdrage te leveren aan een lokaal initiatief”, aldus Patrick.

✓ Aangifte Inkomstenbelasting

✓ Aanvragen voorlopige aanslag Inkomstenbelasting

✓ Wijzigen voorlopige aanslag Inkomstenbelasting

✓ Aanvragen / wijzigen Toeslagen

B e l a s t i n g c o n s u l e n t A r n o l d v a n B e e s t

Middenstraat 19 0345 683228

4153 AB Beesd 06 21388621

i n f o @ b e l a s t i n g c o n s u l e n t v a n b e e s t . n l

www.belastingconsulentvanbeest.nl

8 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 9


Verslag bijeenkomst Beesd voor elkaar van

12 september 2017

Tekst: Rita Boer Rookhuiszen

Foto: Erik Sterk

Betrokken ondernemers

VanNoord Beesd Dr. A. Kuyperweg 13 - 4153 XA Beesd T (0345) 68 32 44 I www.vannoord.nl

Dinsdagavond 12 september zijn in Het Klokhuis in

Beesd de uitkomsten gepresenteerd van de onlangs

in Beesd gehouden enquête over de

woningbehoefte in Beesd. De enquête was een

initiatief van Beesd voor elkaar, waarin inwoners,

organisaties en verenigingen actief in/voor Beesd hun krachten bundelen. Zo’n 50

belangstellenden waren naar de bijeenkomst gekomen. Joanne Bredero lichtte namens de

initiatiefnemers de uitkomsten toe.

Met de enquête probeert Beesd voor elkaar een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van hoeveel

mensen in Beesd naar een (andere) woning op zoek zijn en wat voor woning men zoekt. Dit onder

andere met het oog op de herindeling van de gemeente Geldermalsen, Neerijnen en Beesd

waarna Beesd niet meer een van de 11 maar een van de 26 kernen wordt. De angst bestaat bij

velen dat er dan nog minder kans op de bouw van nieuwe woningen is. Volgens Beesd voor elkaar

is nieuwbouw nodig om verdere krimp en ontgroening tegen te gaan. De lokale verenigingen en

scholen vinden woningbouw, in het kader van het behoud van voorzieningen in Beesd en hun

eigen voortbestaan, van groot belang.

De officiële onderzoeken die tot nu toe namens de overheden door professionele bureaus gedaan

zijn, worden voornamelijk vanachter een bureau gedaan. In Beesd is dat nu rechtstreeks gevraagd

door inwoners aan inwoners. De enquête is in Beesd huis aan huis verspreid. Van de in totaal 1270

zijn 459 enquêtes ingevuld ingeleverd. ,,Met een percentage van 36% kan dit hoog genoemd

worden,’’ aldus Joanne Bredero. Daarnaast geven de resultaten volgens haar een duidelijk signaal.

Lekker

ambachtelijk....

Bij 63% van de ingeleverde enquêtes is sprake van verhuisplannen en ruim 41% wil graag

gelijkvloers gaan wonen (seniorenwoning 27,4%, appartement 14,38%). De meeste mensen (89%)

willen in de kern Beesd blijven wonen en 16,6% wil binnen een jaar verhuizen, 54% binnen 1 tot 4

jaar. Bij 30% gaat de vraag uit naar een huurwoning, bij 70% om een koopwoning. Er is vraag naar

relatief goedkope huur tot 500 euro per maand (26%) en vooral naar midden huur tussen de 500

en 750 euro per maand (57%). Het grootste deel van de geënquêteerden laat bij verhuizing een

koopwoning achter (57%), 15% een huurwoning en toch ook nog een aanzienlijk deel kan gezien

worden als starter op de woningmarkt (27%).

Brood

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl

Banket

Specialiteiten

bakkerijvankeulenbeesd.nl

10 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 11


De komende weken wordt door Beesd voor elkaar een document opgesteld met daarin de

resultaten van de enquête verwerkt en naar aanleiding van de uitkomsten ook aanbevelingen.

Daarna wil Beesd voor elkaar dit document overhandigen aan en in gesprek met de gemeente

Geldermalsen en de provincie Gelderland. ,,De vraag is er, het signaal is duidelijk,’’ aldus Joanne

Bredero. ,,We willen proberen om in samenspel met gemeente en provincie te kijken wat er

mogelijk is in Beesd.’’

In het publiek werd in ieder geval de wens uitgesproken om de plannen voor de woonwijk de

Garstkampen weer op te pakken. ,,Als de Garstkampen destijds was doorgegaan hadden we hier

nu niet gezeten. Zet daarom dat plan nu zo snel mogelijk in werking. Het duurt immers sowieso

een aantal jaren voordat de 1 e paal de grond in gaat.’’

Beesd ontmoet elkaar

Tekst: Resi Spijkers

Op tweede en laatste donderdag van de maand biedt Lingehof onder de vlag Beesd voor elkaar

een gezellige middag met gevarieerde activiteiten in het Klokhuis. Bij gevarieerde activiteiten

kunt u denken aan lezingen, films over Beesd en omgeving, creatieve activiteiten, muzikale

middagen, activiteiten in samenwerking met Kinderopvang Cingelplein, de basisscholen of

andere partijen. De datums, tijden en activiteiten vindt u in de Beesd voor elkaar activiteiten

kalender. De middag is toegankelijk voor iedereen en biedt vooral voor de vrijwilligers die

(tijdelijk) stoppen met hun vrijwilligerswerk voor Lingehof de gelegenheid om contacten te

onderhouden. Het streven is ook om bewoners van Lingehof met enige regelmaat naar Beesd te

brengen op donderdagmiddag zodat zij hun activiteiten en clubjes kunnen voort zetten.

Beesd voor elkaar is een lokaal Gemeenschapszorg netwerk waarin 37 vrijwilligers- en professionele

organisaties actief in Beesd op basis van gelijkwaardigheid samenwerken.

Iedere organisatie behoudt haar eigen identiteit en organiseert haar eigen activiteiten, maar Beesd voor

elkaar zorgt ervoor dat de deelnemers elkaar vinden, versterken en ondersteunen. De bewustwording van

elkaars activiteiten en de samenwerking binnen het Gemeenschapszorg netwerk leidt tot motivatie voor de

organisatie van tal van nieuwe initiatieven en activiteiten.

De kern is samen leuke en goede dingen doen met hart voor ons eigen Beesd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joanne Bredero, tel.nr.: 06 - 52 06 51 73/email:

info@beesdvoorelkaar.nl

Activiteiten Oktober

Dinsdag 3, 10, 17, 24 en 31 oktober

Kaartsoos Kwiek

Kaart gezellig mee, iedereen is welkom!

Info: Francina de Ruiter 0345 - 68 25 70

Dinsdag 10 oktober

Politie Geldermalsen

Inloopspreekuur Wijkagent

Info.: Joanne Bredero 0345 - 68 12 64

Donderdag 12 oktober

Beesd ontmoet elkaar

High tea onder muzikale begeleiding van Ben Teerink

Info.: Joanne Bredero 0345 - 68 12 64

Woensdag 4 en 11 oktober

Fietsclub Beesd

Fiets gezellig mee, iedereen is welkom!

Info.: Theo Piek 06 - 20 43 39 58

Dinsdag 17 oktober

Vrouwen van nu

Koek en snoepje - Emmy & Martin de Bruin, verhalen

en liedjes over oudhollands snoep

Info.: Ria van ’t Geijn 0345 - 681 571

Woensdag 18 oktober

Samen Eten

De maaltijd wordt verzorgd door de meisjes van Cor

Aanmelden vóór 14 oktober. Kosten € 10,00 (excl. drankjes)

Info.: Joanne Bredero 0345 - 68 12 64

Donderdag 26 oktober

Beesd ontmoet elkaar

Bingo middag - kosten € 3,-

Info.: Joanne Bredero 0345 - 68 12 64

Vrijdag 27 oktober

Protestantse Jeugd Beesd

Bowlen met een extra verrassing

Info.: Cees de Jong: 06 - 34 93 57 97

Tijden/Locatie

13.30 - 16.30 uur

Klokhuis

Tijden/Locatie

16.30 - 17.30 uur

Klokhuis

Tijden/Locatie

14.30 - 16.00 uur

Klokhuis

Tijden/Locatie

Aanvang: 13.00 uur

Vertrek: Cingelplein

Tijden/Locatie

Aanvang: 20.00 uur

Dorpskring

Tijden/Locatie

Aanvang: 18.00 uur

Tijden/Locatie

14.30 - 16.00 uur

Klokhuis

Tijden/Locatie

Aanvang: 17.00 uur

Sint Pieterskerk

12 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 13


Activiteiten November

Dinsdag 7, 14, 21 21 en en 28 28 november

Tijden/Locatie Tijden/Locatie

Kaartsoos Kwiek - Kaart gezellig mee, iedereen is welkom! 13.30 - 16.30 uur 13.30 - 16.30 uur

Info:

Kaart

Francina

gezellig

de

mee,

Ruiter

iedereen

0345 - 68

is welkom!

25 70

Klokhuis

Klokhuis

Dinsdag Info: Francina 7 november de Ruiter 0345 - 68 25 70

Tijden/Locatie

Volksuniversiteit West Betuwe

Culinair Dinsdag - Workshop 7 november Zoete Baksels - kosten €40,-

Tijden/Locatie

19.00 - 22.00 uur

Klokhuis

Info.: Volksuniversiteit 0345 - 65 03 est 10 Betuwe

19.00 - 22.00 uur

Culinair - Workshop Zoete Baksels - kosten €40,-

Klokhuis

Donderdag 9 november

Tijden/Locatie

Beesd Info.: 0345 ontmoet - 65 elkaar 03 10

14.30 - 16.00 uur

Resi Spijkers komt vertellen hoe het met de bewoners van Lingehof gaat in Culemborg Klokhuis

Info.: Donderdag Joanne 9 Bredero november 0345 - 68 12 64

Tijden/Locatie

Beesd ontmoet elkaar

14.30 - 16.00 uur

Dinsdag Resi Spijkers 14 november komt vertellen hoe het met de bewoners Klokhuis

Tijden/Locatie

Politie Geldermalsen - Inloopspreekuur Wijkagent

16.30 - 17.30 uur

Info.:

van Lingehof

Joanne Bredero

gaat in

0345

Culemborg

- 68 12 64

Klokhuis

Info.: Joanne Bredero 0345 - 68 12 64

Dinsdag 14 november

Tijden/Locatie

Volksuniversiteit Dinsdag 14 november West Betuwe - Culinair - Workshop Spreads en Borrelhapjes Tijden/Locatie - kosten €40,- 19.00 - 22.00 uur

Info.: Politie 0345 Geldermalsen - 65 03 10

16.30 - 17.30 uur Klokhuis

Woensdag

Inloopspreekuur

15 november

Wijkagent

Klokhuis

Tijden/Locatie

Historische Info.: Joanne Kring Bredero West Betuwe 0345 - 68 - Lezing 12 64 “Geen heden zonder verleden”,

Aanvang: 19.30 uur

door de heren Gerrit Sterrenberg en Jaap de Cock

Info.: Dinsdag Liet 14 van november Gellicum 0345 - 68 14 72

Tijden/Locatie

Klokhuis

Volksuniversiteit est Betuwe

19.00 - 22.00 uur

Donderdag

Culinair - Workshop

16 november

Spreads en Borrelhapjes - kosten €40,- Klokhuis

Tijden/Locatie

Stichting Landschapsbeheer Gelderland - Informatie avond Zwerfvuil Klokhuis

Aanvang: 20.00 uur

Info.: Saskia 0345 - Wessels 65 03 10 026 - 353 7444

Dinsdag Woensdag 21 november 15 november

Tijden/Locatie

Volksuniversiteit istorise Krin West est Betuwe - Culinair - Snoepen van soepen - kosten Aanvang: €40,- Klokhuis 19.30 uur

Info.: Lezing 0345 “Geen - 65 heden 03 10 zonder verleden”,

Klokhuis

Dinsdag

door de

21

heren

november

Gerrit Sterrenberg en Jaap de Cock

Vrouwen Info.: Liet van van nu Gellicum 0345 - 68 14 72

Sinterklaaspapier - Madelein Duijvestein, Dorpskring verzamelaar van Sinterklaaspapier vertelt

Info.: Donderdag Ria van 16 ’t Geijn november 0345 - 681 571

Tijden/Locatie

titin andsaseeer Gelderland

Aanvang: 20.00 uur

Donderdag

Informatie

23

avond

november

Zwerfvuil

Klokhuis

Beesd ontmoet elkaar - Diëtiste Marieke Dubbeldam komt vertellen wat wel en niet goed

is Info.: voor Saskia uw gezondheid Wessels 026 en lichaam - 353 7444

Info.: Joanne Bredero 0345 - 68 12 64

Dinsdag 21 november

Tijden/Locatie

Donderdag Volksuniversiteit 23 november est Betuwe

19.00 - 22.00 uur

Samen Culinair Eten - Snoepen van soepen - kosten €40,-

Klokhuis

De maaltijd wordt verzorgd door keurslager Arie Arisse Klokhuis

Aanmelden

Info.: 0345

vóór

- 65 03

11

10

november. Kosten € 10,00 (excl. drankjes)

Info.: Joanne Bredero 0345 - 68 12 64

Dinsdag 21 november

Tijden/Locatie

Vrijdag Vrouwen 24 van november nu

Aanvang: 20.00 uur

Protestantse Sinterklaaspapier Jeugd - Beesd Madelein - Lampionnentocht Duijvestein, Klokhuis

Dorpskring

Info.: verzamelaar Cees de van Jong: Sinterklaaspapier 06 - 34 93 57 97 vertelt

Vrijdag Info.: Ria 24 van november ’t Geijn 0345 - 681 571

Protestantse Jeugd Beesd - Filmavond Klokhuis

Info.: Cees de Jong: 06 - 34 93 57 97

Tijden/Locatie

19.00 - 22.00 uur

Tijden/Locatie

Aanvang: 20.00 uur

Tijden/Locatie

14.30 - 16.00 uur

Tijden/Locatie

Aanvang: 18.00 uur

Tijden/Locatie

Aanvang: 18.00 uur

Tijden/Locatie

Aanvang: 19.30 uur

Puzzel

Deze editie gaan we het eens anders

doen. We hebben namelijk een puzzel

die door jong en oud gemaakt kan

worden: een legpuzzel.

Ook benieuwd welk plaatje van Beesd

verschijnt? Leg dan snel de puzzel in

elkaar! Wanneer je de puzzel hebt opgelost,

onstaat er een woord. Hiervoor

moet je de cijfers 1 t/m 16 op volgorde

leggen.

Stuur je antwoord naar info@dorpskrantbeesd.nl

of doe een briefje in de

bus bij Achterstraat 25 te Beesd.

Succes!

Tijdens de zomervakantie hebben we een aantal oplossingen mogen ontvangen voor de

kinderrebus en de puzzel. Ondanks dat er een foutje in de puzzel stond, hebben we het goede

antwoord ontvangen. De oplossingen en de winnaars zijn:

Oplossing kinderrebus: “Fijne Zomervakantie”. Winnaar: Julian van Vulpen.

Oplossing puzzel: “...”. Winnaar: Sergio van Honk.

Puzzel: Carmen van Buuren / Foto: Marinus de Keijzer

14 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 15


IEDERSmarkt

Tekst: Cees de Jong / Foto’s: Marian Bassa

Zaterdag 2 september werd de IEDERSmarkt gehouden.

Een geweldig succes! Er was dit jaar gekozen voor een hele

nieuwe opzet met een groot horecaplein, leuke kramen en natuurlijk

het vertrouwde rad. Na een prachtige kerkdienst op

zondag, gingen alle kerkgangers mee naar de pastorietuin

waar we een toast uitbrachten op het nieuwe jaar. De marktmeester

- Teunis van Bruggen - overhandigde een cheque aan

Frans van Verschuer, voorzittter van de kerkenraad, waarop

het eindbedrag van de markt geschreven stond: € 15.000!

NIEUWBOUW

De beste merken

vind je bij

Wakkermans!

VERBOUW

Dè speciaalzaak van de Betuwe…

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979

www.wakkermans.nl |

Onbeperkt sporten

onder begeleiding

van de fysio

Het is al mogelijk voor slechts 35 euro per maand.

Schrijf u snel in en ontvang tot een maand gratis sporten!

Voorstraat 34 - 0345 681645

www.fysiotherapie-beesd.nl

Middenstraat 36 • 4153 AD Beesd

E. info@chielbouw.nl

T. 0345 683 546 • M. 0639 118 595

16 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 17


Ten behoeve van midden- en kleinbedrijf-ondernemingen verzorgen wij:

- administratieve begeleiding - starterbegeleiding

- samenstellen / controleren jaarrekening - personeelsadviesdiensten

- interim administratieve dienstverlening - verzorging loonadministratie

- fiscale advisering / fiscale aangiften

Parkweg 37 Telefoon : 0345 68 34 72

4153 XL Beesd E-mail : info@quadrad.nl

Luuk

Op 31 juli 2017 werd Luuk geboren.

Zoon van Erik Sterk en Marloes van der Winden

en broertje van Finn

Sofie

Activiteiten Vrouwen van Nu

Hieronder staat de agenda voor de komende

maanden. We komen bij elkaar in De Dorpskring,

Voorstraat 23, Beesd. Telefoon 0345- 682965.

Aanvang van de avonden is 20.00 uur

Woensdag 11 oktober 2017:

Bowlingavond in Beusichem

Dinsdag 17 oktober 2017: Koek en Snoepie

Emmy & Martin de Bruin, verhalen en liedjes

over Oud-hollands snoep

Dinsdag 21 november 2017: Sinterklaaspapier

Madelein Duijvestein, verzamelaar van Sinterklaaspapier

vertelt

Informatie bij Ria van ‘t Geijn via de mail:

aggeijn1957@kpnmail.nl

Survivaltocht PJB

31 augustus 2017 zijn Ronald Kroeze en

Christianne van Kessel ouders geworden van

hun eerste kindje. Hun dochtertje heet Sofie.

Djay

Zaterdag 2 september was een sportieve, spannende

en gezellige dag in Beesd! De PJB heeft

deze dag een leuke bijdrage kunnen leveren

aan de IEDERSmarkt met de jeugd van Beesd!

Met een grote groep enthousiaste kids hebben

we een super gezellige middag gehad. Op verschillende

locaties waren spellen en activiteiten.

We begonnen met een parcours dwars door

de Heerlijkheid Mariënwaerdt. Na deze goede

warming-up was het tijd voor het vlotten bouwen,

waarna de oversteek gemaakt kon worden. Er is

veel technisch talent aanwezig onder de jeugd!

Gelukkig zorgde het mooie weer ook voor een

goed en verfrissend alternatief in het water......

Met de boot werd vervolgens iedereen richting

molen De Vrijheid gevaren, waar een nieuw

spelletjesparcours, een lekkere traktatie en een

spetterende zwemactiviteit al klaarstonden. Als

laatste stond er nog een verrassing klaar op de

markt: speciaal voor alle kinderen had de PJB

een rodeostier gehuurd. Het bleef daarna nog

lang gezellig! Dank aan de vele vrijwilligers en

sponsors. Volgen jullie ons allemaal al via Instagram

en Facebook? Zoek hiervoor op pjbeesd.

Tot de volgende keer!!

Tekst: Cees de Jong

Rob Stap en Ilse Dokman zijn sinds 23 augustus

2017 trotse ouders van stoere Djay. Voor de oma

van Ilse (foto rechts) is dit haar derde achterkleikind.

Na twee meisjes nu eens een jongetje.

18 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 19


Kleuren turnen

Tot snel Lingehof!

Tekst en foto’s: Romande de Boer

Sportvereniging Beesd werkt vanaf september 2017 met Kleuren Turnen!

Het Kleuren Turnen biedt de mogelijkheid om een heldere lesstructuur te waarborgen voor kinderen.

Van beter leren bewegen, tot beter leren turnen. Binnen dit systeem wordt op een positieve manier

de motorische ontwikkeling van ieder kind gestimuleerd. Ieder kind krijgt een eigen doelenboekje

waarin de ontwikkeling wordt bijgehouden. Meerdere malen tijdens het seizoen zijn er kijklessen voor

ouders en mogen de doelenboekjes ingezien worden. De trainsters zijn blij met dit systeem omdat

de lessen nog leuker worden, ieder kind op eigen niveau kan werken en er meer variatie zal zijn. Dit

seizoen starten de meisjes recreatiegroepen met het

systeem. Het volgen van proeflessen is altijd mogelijk.

Kijk op www.svb-beesd.nl voor het lesrooster of

stuur een mail naar bestuur@svbbeesd.nl.

Tekst en foto: Resi Spijkers

Het feest

Op 9 september, voor de verhuizing, werd er een mooi afscheidsfeest

gevierd. Niet om afscheid te nemen van elkaar, maar wel van het gebouw

dat al 32 jaar aan de Huis te Beestlaan 39 prijkt.

In de middag konden de omwonenden een laatste kijkje nemen in

Lingehof. Er was een fotopresentatie van Lingehof door de jaren heen

en er konden “groeten worden gedaan” in de vorm van Delftsblauwe

tegeltjes waar men een boodschap op kon schrijven. Er waren kinderactiviteiten

en er stond een grote feesttent achter het huis waar in de

middag het Waardenburgs visserskoor optrad en daarna ons eigen

Concordia. Het was een gezellige boel. Aan het begin van de avond kregen

de bewoners met introducé, de bezoekers van de dagverzorging,

de vrijwilligers en medewerkers een heerlijke barbecue met zomerstamppotjes

buffet gepresenteerd. Deze werd verzorgd door de koks

van SZR. Aansluitend was er de bonte avond waar menig medewerker,

vrijwilliger, bewoner en leden van de Clientenraad hun kunsten vertoonden.

Voor de “laatblijvers” was er ook nog een DJ die muziek draaide,

passend bij het nog aanwezige publiek. Het was een superfeest.

Dagverzorging,

Nog voordat de bewoners van Lingehof verhuisden, verhuisde

eerst de dagverzorging naar het Klokhuis. Op 12 september namen

zij hun intrek in een ruimte van het Klokhuis. Drie dagen in de

week, dinsdag, donderdag en vrijdag krijgen de bezoekers van

de dagverzorging in het Klokhuis dagbesteding aangeboden. De

gasten in het restaurant van Lingehof Beesd sluiten deze drie

dagen aan bij de dagverzorging voor hun warme maaltijd.

Vrijwilligers

Een aantal vrijwilligers nam afscheid tijdens het afscheidsfeest,

anderen zetten hun vrijwilligerswerk even een jaartje op

een laag pitje. Eén vrijwilliger vierde op de valreep nog een

mooi jubileum. Ans Versteegh is al 25 jaar vrijwilliger in Lingehof.

Gelukkig gaat er ook een grote groep vrijwilligers mee

naar Culemborg. Zij gaan daar hun vrijwilligerswerk doen, al

dan niet met het busje gebracht en gehaald.

De verhuizing van Lingehof,

Na maanden van intense voorbereiding en planning was het dan zover, op

18 september vertrokken de eerste verhuiswagens vol met huisraad naar Culemborg.

In het oude Elisabethhof aan de van Pallandtdreef 10 konden de

eerste dozen uitgepakt worden. De verhuizing nam drie dagen in beslag en

na een week zat iedereen er toch weer prachtig bij. De gemeenschappelijke

ruimtes, zoals de grote ontmoetingszaal zijn ingericht met de meubels en

schilderijen van Lingehof; “we proberen het zoveel mogelijk hetzelfde in te

richten zodat iedereen zich er snel thuis zal voelen.”

20 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 21


Herrie op de Prairie!

Stolpersteine

U kent het wel, die ene zomerweek waarin plotseling

het dorp onveilig wordt gemaakt door

slierten kinderen die luid zingend door de straten

rennen: het is weer tijd voor de Spelweek!

Dit jaar was het eerste jaar dat ik als leiding meedeed

en ik moet zeggen dat de Spelweek echt

wel alle verwachtingen waarmaakt! Natuurlijk

is het een uitputtingsslag, in zowel fysieke als

mentale zin. Het is fysiek uitputtend omdat je iedere

dag heel veel op en neer moet lopen en zo

nu en dan moet rondrennen met een kind op je

rug. Ook is het mentaal uitputtend omdat je de

hele tijd moet improviseren, terwijl je doet alsof

je precies weet wat je aan het doen bent en je

absoluut niet moe bent.

Maar ondanks deze uitdaging is de Spelweek

een fantastische week. Je zit geen moment

stil, en hebt eigenlijk geen tijd om deze uitputting

te voelen tot je ’s avonds in je bed ligt. Tot

die tijd is het een en al gezellige drukte, waarbij

je al snel merkt dat het heel leuk is om kinderen

te vermaken terwijl je tussendoor een

fantastische tijd hebt met andere leiding, en je

de liedjes zingt die je je nog kan herinneren uit

de tijd dat je zelf meedeed aan de Spelweek.

Maar andere dingen geven juist een extra dimensie

aan de Spelweek, een dimensie die

je als deelnemer nooit ziet. Dingen als het

gezellig met z’n allen opbouwen en afbreken,

of het zogenaamde ‘corfeestje’. Het is gezellig

met z’n allen in de Notenboom je stem naar de

knoppen zingen. Het is de woensdagnacht/donderdagochtend

waarin je met een groot deel van

de groep leuke dingen doet, en je om drie uur

’s nachts doodlachen vanwege steeds vreemdere

gesprekken. Het is het voorbereiden van de

playbackshow, en op de laatste middag bedenken

dat je nog een viool nodig hebt en die vervolgens

tot 1 uur ’s nachts knutselen met behulp

van een doos ontbijtgranen en wat foam. En het

is het bij elkaar sprokkelen van een leuke outfit

en daar vrijdag vrolijk mee door het dorp lopen

terwijl je vreemde blikken trekt.

Al deze dingen bij elkaar vormen de Spelweek,

een fantastische en drukke week.

Tekst: Hasse Leemans

Op initiatief van de heer Jan Veldhuijsen en ds. Jitse Scheffer zijn op

vrijdag 11 augustus ter hoogte van Voorstraat 93 twee Stolpersteine

ingemetseld in de stoep.

Stolpersteine - struikelstenen

Opdat we stilstaan bij de namen die op de stenen staan geschreven.

Namen van voormalige inwoners van ons dorp die in de Tweede Wereldoorlog

slachtoffer werden van de toenmalige Naziterreur onder het

regime van Hitler.

In de woning aan Voorstraat 93 waar nu fam. van Bremen woont was

toen een slagerij gevestigd, een dranklokaal en een kleine huissynagoge.

In dat huis woonde Henri van Straten.

Samuël van Straten woonde in een huisje aan de Middenstraat, in de

doorgang naar de Protestantse kerk. In overleg met de burgerlijke is

gekozen om beide mannen op één plaats te gedenken. De steen met de naam van Sam(uël) van

Straten is wel symbolisch in de richting van de Middenstraat gelegd.

De kunstenaar Günther Demnig is met dit idee van Stolpersteine gekomen en op tal van plaatsen in

Nederland en in andere Europese landen worden nu deze stenen gelegd.

Met dit initiatief zijn onze voormalige Joodse dorpsgenoten

weer een beetje ‘Thuis gekomen’, aldus onze burgemeester. Zo is het.

Tekst: Maria van Bremen

Maar het is waar: de Spelweek is de leukste

week van het jaar!!

Redactie: Yolande Verhagen, Cees de Jong, Carmen van Buuren,

Sander Kroeze en Patrick de Wit (advertenties).

Redactieadres: Achterstraat 25 Beesd

Website: www.dorpskrantbeesd.nl

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl

Lay-out: Carmen van Buuren

Drukwerk: Kemker maker van communicatie, Beesd

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier

Oplage: 1700 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Supermarkt MCD, bibliotheek

Dorpskrant digitaal lezen? Download hem van de website of mail ons!

Alle editie’s en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail.

advertentie@dorpskrantbeesd.nl

Bijdrage Vrienden van:

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

Ondersteuning redactie: Evi-Mara van Beekhuizen, Carlijn Slob

Bestuur: Léon van Dun, Yolande Verhagen, Arnold van Beest

Een ballonwedstrijd mag natuurlijk niet ontbreken tijdens de

spelweek. De winnaars zijn: Lynn Brouwer (1e plaats), Lars van

Breemen (2de plaats), Esmee Kroezen (3de plaats).

22 Dorpskrant Beesd Dorpskrant Beesd 23


Air

APK KEURING - OCCASIONS - AIRCO - SERVICE

ONDERHOUD & REPARATIES

BEGELEIDING AUTO AANKOOP

SCHADEHERSTEL GARAGE

AUTO POETSEN EN REINIGEN

Uw administratie in een schoenendoos? Voor mij geen probleem!

EKK

ELISE KROEZE KANTOORWERK

Financieel & Administratief

Havendijk 18

4153 Ax Beesd

T: 06-46100681

E: info@ekkantoorwerk.nl

W: www.ekkantoorwerk.nl

MEINTE 32A, 4153 XE BEESD

Tel. 0345-680111

U kunt ons vinden naast de A2.

Foto: Ronald Verwijs

Dorpskrant Beesd

Tot de volgende editie...

More magazines by this user