10.11.2017 Views

Industrial Automation 05 2017

VAKTIJDSCHRIFT OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING

VAKTIJDSCHRIFT OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VAKTIJDSCHRIFT OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING

2017 • oktober - november

5 WWW.IA-ONLINE.BE

WAT NA EU-MEPS EN IE3 MOTOREN? | GEÏNTEGREERDE MONITORING VOOR VLOT EN VEILIG

TUNNELVERKEER | ROBOT DOET PRODUCTIE 50% SNELLER EN 100% VEILIGER VERLOPEN


Uw toegang tot

automatisering in de

digitale fabriek

Totally Integrated Automation Portal

Als machinebouwer en integrator geniet u van een kortere

"time-to-market" en van een hogere productiviteit dankzij

simulatietools en bijkomende functies voor diagnose en

energiebeheer. De koppeling aan het managementsysteem creëert

bovendien meer flexibiliteit.

Maak gebruik van deze en andere mogelijkheden van TIA Portal.

TIA Portal is meer dan een tool, het is de perfecte toegang tot

automatisering in de digitale fabriek.

www.siemens.be/industrie


Hoe complex de wetgeving rond bedrijfsmatig verpakkingsafval ook is,

MET VAL-I-PAC HOU IK M’N ADMINISTRATIE KLEIN.

Brengt uw bedrijf verpakte goederen op de Belgische markt? Dan bent u hoogstwaarschijnlijk wettelijk verantwoordelijk voor het afval

dat dit veroorzaakt. En dat brengt enkele verplichtingen met zich mee. Volgens de wetgeving moet u aantonen dat minstens 80 % van de

bedrijfsmatige verpakkingen waarvoor u verantwoordelijk bent, werd gerecycleerd. Gelukkig kan VAL-I-PAC u helpen om de administratieve

rompslomp zo klein mogelijk te houden. Nog niet aangesloten bij VAL-I-PAC? Doe het vandaag nog. U hebt er alleen maar voordelen bij:

• minder papierwerk

• in orde met de recyclagewetgeving

• kans op premies

• goed voor het milieu

MEER WETEN? KIJK OP VALIPAC.BE OF BEL 02 456 83 10


SKINTOP ® HYGIENIC

THE STAINLESS STEEL GLAND FOR HYGIENICALLY-CRITICAL AREAS

www.lappbenelux.com/foodandbeverage


Voorwoord

Sinterklaas komt vroeg

Machinebouwers en productieverantwoordelijken hoeven niet tot 6 december te wachten om hun kinderdromen in vervulling te

zien gaan. Wie dit jaar SPS IPC Drives bezoekt, krijgt een extra hal voor de kiezen en zal met een goed gevuld schoentje aan ideeën

huiswaarts kunnen keren. Waar fabrikanten hun technologische hoogstandjes in het verleden reserveerden voor de Hannover Messe,

is er nu door het steeds nauwer verstrengelen van elektrische automatisering en informatietechnologie een tweede hoogtepunt bijgekomen.

Van 28 tot en met 30 november kan u in Nürnberg dus uw hart ophalen aan alles wat een productieproces gestroomlijnd

en gekoppeld kan doen lopen.

Niet alleen vandaag, maar ook morgen. Fabrikanten kunnen het zich niet veroorloven om geen brede horizon meer voor ogen te

hebben. Als elektrische motoren van efficiëntieklasse IE3 vandaag de wettelijke norm zijn, dan moet men toch minstens al de volgende

stap in de technologische evolutie kunnen tonen. IE4 dus of beter nog IE5. Niet alleen om bedrijven die tot het kruim van

energie-efficiëntie willen behoren, op hun wenken te bedienen. Neen, ook een kleine kmo wil weten dat als hij vandaag voor een

IE3-motor van merk A kiest, hij morgen zeer eenvoudig kan overstappen naar het volgende, betere model van dezelfde fabrikant.

Zonder veel poespas of aanpassingen in de periferie. In het huidige economische klimaat is continuïteit een bijzonder belangrijke

factor geworden.

Die vooruitziende blik is tegenwoordig misschien nog belangrijker dan voorheen. De drukke bezoekersaantallen en de mooie verkoopcijfers

die exposanten op beurzen kunnen voorleggen, tonen duidelijk dat de economie aanzwengelt. In elke industrietak is de

tijd om voorzichtig de kat uit de boom te kijken en investeringen uit te stellen voorbij. De toekomst begint vandaag met de stap naar

een slimme, geconnecteerde productie. Wie zich enkel blind staart op blinkende labels met de belofte van Industrie 4.0 zal bedrogen

uitkomen. De winst moet immers geraapt worden uit een naadloze afstemming van alle componenten in uw machine of uw productielijn.

En dat vraagt om een strategie, een duidelijk doel voor ogen dat zich telkens verlegt naarmate de technologie meer opschuift.

Dat mag dan afschrikwekkend duur klinken, het is net het omgekeerde. Een langetermijnvisie gaat hand in hand met een gefaseerde

aanpak, zowel qua tijd als qua budget. Uit de voorbije editie van ABISS bleek ook duidelijk dat bedrijven het belang hiervan steeds

beter beseffen. Er waren op dit netwerkevent niet genoeg stoelen om iedereen de verschillende kennissessies te laten bijwonen.

De honger naar gedegen informatie over quick response manufacturing, virtual reality, artificiële intelligentie, big data, Internet

of Things … is groter dan ooit. Want hoe meer kennis, hoe beter men gewapend is om de juiste keuzes voor zijn eigen machines of

productieproces te maken. Meteen ook het bestaansrecht van deze publicatie.

Veel leesplezier!

Valérie Couplez


Vaktijdschrift over productieen

procesautomatisering

www.ia-online.be

Jaargang 2 ● Nummer 5 2017

Verschijnt 6 x per jaar

Verantwoordelijke Uitgever

H.B.J.M. Louwers

Louwers Mediagroep BVBA

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

Postbus 85

B-3900 Overpelt

T +32 50 36 81 70

E info@louwersmediagroep.be

W www.louwersmediagroep.be

Eindredactie

Valérie Couplez

11 26 42

Redactieteam

Valérie Couplez, Els Jonckheere,

Bart Vancauwenberghe

Bladmanager

Freddy Fierens

E f.fierens@louwersmediagroep.be

Secretariaat

Lisa Gyselinck

Elke Kina

Advertenties

www.wetransfer.com

Onder vermelding van naam en project

traffic@louwersmediagroep.be

16

30

Abonnementsprijs

België: € 54,00 per jaar excl. BTW

Buiten België: € 90,00 per jaar excl. BTW

KBC Neerpelt

IBAN nr. BE80 7310 2514 2977

BIC: KREDBEB

t.n.v. Louwers Mediagroep bvba

o.v.v. vaktijdschrift Industrial Automation

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar: Postbus 85, 3900 Overpelt

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van

de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht

van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

Doelgroep

Voor management, directies, engineers,

inkopers en operators in: productie- en

procesautomatisering, inclusief food processing

& packaging.

Vormgeving /Art-direction

T +32 50 36 81 70

E studio@louwersmediagroep.be

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van

de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op

zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen

uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het

gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn

op deze informatie.

Prestatiesprong bij ingebouwde pc’s: twaalf cores op een DIN-rail 8

Systemen connecteren tot een intelligente productie 11

Geïntegreerde monitoring voor vlot en veilig tunnelverkeer 14

Geautomatiseerd reinigen verhoogt productietijd en verlaagt kosten 16

Meest hygiënische mobiele CIP op de markt 20

Workshop Flexibele automatisering, samen gaan we ervoor 22

De Pen: Marc Everaert, managing director ifm 24

Meerdere beveiligingslagen beste garantie op cyberveiligheid 26

Internationaal platform voor automatiseringstechnologie op het scherp van de snee 30

Eenvoudig ombouw maakt controller klaar voor de cloud 33

Wat na EU-MEPS en IE3 motoren? 36

Intelligente aandrijvingen op maat van uw machines 40


Inhoud

48

68 71

64

72

Assemblage van steekverbindingen met servo press kit en handlings 42

VAKTIJDSCHRIFT OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING

Zeventigste verjaardag aanleiding voor blik op de toekomst 45

2017 • oktober - november

5 WWW.IA-ONLINE.BE

WAT NA EU-MEPS EN IE3 MOTOREN? | GEÏNTEGREERDE MONITORING VOOR VLOT EN VEILIG

TUNNELVERKEER | ROBOT DOET PRODUCTIE 50% SNELLER EN 100% VEILIGER VERLOPEN

Voor al uw automatiseringsvraagstukken 47

Slimme assemblagelijn terugverdiend op minder dan drie jaar 48

Sectornieuws 52

Etiketteren met modulaire unit op basis van 48 V 60

Klaar voor de toekomst dankzij vernieuwde uitvalsbasis 63

Coverbeeld: CIP, pagina 16 - 18.

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

www.ia-online.be

De juiste aandrijving kiezen 64

Robot doet productie 50% sneller en 100% veiliger verlopen 68

Laserscanner met ongeëvenaarde precisie 71

Waar creativiteit en automatisering elkaar ontmoeten 72

Procesgegevens beschikbaar maken voor verwerking zonder sturing te belasten 74

Wie doet wat 75


Beeld: kentoh

Tekst en beeld | Beckhoff Automation

PRESTATIESPRONG BIJ INGEBOUWDE PC’S:

TWAALF CORES OP EEN DIN-RAIL

Om alle gegevens waar Industrie 4.0 om vraagt adequaat te verwerken is er nood aan rekenkracht. Veel rekenkracht.

Met de nieuwe ingebouwde pc’s van de serie CX2000 biedt Beckhoff automation many-core rekenkracht voor montage

op DIN-rails. De nieuwe prestatieklasse maakt gebruik van Intel ® Xeon ® D processoren met vier, acht en twaalf

CPU-kernen en maakt uiterst krachtige besturingen in een zeer compacte vorm mogelijk. De prestatiedimensie die al

in de industriële server C6670 van Beckhoff beschikbaar was, kan daarmee nu ook op DIN-rails worden gerealiseerd.

De CX2000 serie is de nieuwe generatie

van de ingebouwde pc’s die Beckhoff voor

het eerst op de markt bracht in 2002. Met

de introductie van deze tweede reeks zet de

Duitse specialist in automatiseringstechnologie

een enorme sprong in prestatiekracht

neer. Hiermee komen ze nu ook in aanmerking

voor toepassingen die tot voor kort

het voorbehouden speelveld waren voor

industriële servers. Beckhoff heeft met de

CX2000 serie de gigantische machines van

weleer eigenlijk teruggebracht tot een klein

doosje, makkelijk op een DIN-rail te installeren.

De nieuwe ingebouwde pc’s maken

gebruik van processoren van het type Intel ®

Xeon ® D met vier, acht of twaalf CPU-cores

van de vijfde generatie van de Intel ® Core

microarchitectuur, vervaardigd met 14 nm

procestechnologie. Beckhoff biedt drie appa-

8 | ia-online.be


aten aan, die slechts van elkaar verschillen

wat de gebruikte CPU betreft:

- CX2042 | Intel ® Xeon ® D-1529 @1,3 GHz, 4 cores

- CX2062 | Intel ® Xeon ® D-1539 @1,6 GHz, 8 cores

- CX2072 | Intel ® Xeon ® D-1559 @1,5 GHz, 12 cores

Optimale ondersteuning besturingstaken

De vier, acht en twaalf processorcores bieden

ook voor zeer veeleisende automatiseringstaken

voldoende rekenkracht en parallelliteit.

Deze wordt optimaal ondersteund door de

automatiseringssoftware TwinCAT 3, waarmee

verschillende besturingstaken over de

betreffende CPU-kernen kunnen worden

verdeeld en nauwkeurig worden opgedeeld.

Een ander belangrijk aspect van de prestatieverbetering

vormt de afzonderlijke grafische

kaart. Omdat de Intel ® Xeon ® processoren

niet over een geïntegreerde grafische

eenheid beschikken, is bij de CX20x0 een

grafische kaart met een afzonderlijk RAM van

2 GB geïntegreerd. Door deze scheiding van

CPU-RAM en GPU-RAM worden beperkende

invloeden tussen de twee rekeneenheden

voorkomen. De hoge prestatiedichtheid van

CPU en GPU op een klein oppervlak vereist

het gebruik van een kabelloos aangesloten

en zo nodig eenvoudig vervangbare ventilator,

waarvan het toerental regelbaar is en

ook in de PLC kan worden opgevraagd. De

basisinterfaces van de CX2000 serie zijn ook

beschikbaar op de nieuwe apparaten: 2 x Gb

ethernet, 4 x USB 3.0, DVI-I (inclusief VGA)

alsmede de af-fabriek te monteren multioptie-interface.

Voor maximale flexibiliteit

zijn bovendien alle CX2000 insteekmodules

– zowel aan de linker- als aan de rechterzijde –

onveranderd toepasbaar. ■

‘De nieuwe prestatieklasse maakt uiterst krachtige

besturingen in een zeer compacte vorm mogelijk’

De vier, acht en twaalf processorcores bieden ook voor zeer veeleisende automatiseringstaken voldoende rekenkracht en parallelliteit.

ia-online.be

| 9


Tekst Valérie Couplez | Beeld Heidenhain

SYSTEMEN

CONNECTEREN TOT

EEN INTELLIGENTE

PRODUCTIE

Zelfs de best mogelijke metaalbewerkingsmachine garandeert de rendabiliteit van uw producten vandaag niet meer.

Doorlooptijden, van het binnenkomen van de ruwe materialen tot het afleveren van het eindproduct, hebben daar

immers een belangrijke impact op. Heidenhain koos daarom voor de EMO voor het motto ‘Connecting systems

for intelligent production’. En het bleef niet alleen bij woorden. Op de stand verzamelden de TNC sturingen en het

Connected Machining pakket van Heidenhain gegevens van twintig verschillende machines op de beursvloer en

vertaalde ze in een uniform, digitaal ordermanagement voor een intelligentie productieomgeving.

In een papieren productie stuurt het management

de productie aan. In een digitale wereld

ligt het hart van het bedrijfsnetwerk echter op

de werkvloer. Het is nu eenmaal op de machine

dat een werkstuk vorm krijgt en waar alle data

moeten samenkomen om de rendabiliteit te

verzekeren. Cruciale gegevens over de status

en de kwaliteit van het werkstuk moeten

ook terugstromen van de productievloer naar

de IT-systemen en zo doorheen de volledige

procesketen. De operator moet op zijn beurt

toegang hebben tot alle gegevens omtrent het

vereiste resultaat en de levertermijn om vervolgens

met zijn productiekennis de juiste beslissingen

te maken. De machinesturing is het hart

van een dergelijk intelligent productiesysteem.

Met de nieuwe TNC sturing van Heidenhain

en zijn Connected Machining pakket heeft

u het instrument bij uitstek in handen om

probleemloos een uniform en digitaal ordermanagementsysteem

uit te bouwen. Op de

stand van de Duitse specialist was te zien hoe

de gegevens van twintig verschillende machines,

verspreid over de beursoppervlakte, konden

samenkomen dankzij Connected Machining.

De StateMonitor software gaf een glashelder

overzicht van alle genetwerkte machines, hun

huidige status en ontelbare andere details over

hun actieve processen.

Nieuwe sturingen werken nog

sneller en eenvoudiger

Er kon uiteraard ook in detail kennis gemaakt

worden met de nieuwste telgen in besturing: de

TNC 640 en de TNC 620. Deze combineren de

typische, bewezen voordelen van een Heidenhain

sturing met een intuïtieve bediening die

nauw aansluit bij wat we tegenwoordig allemaal

kennen van smartphones en tablets. Voor elke

bewerkingsstap, toont de contextgevoelige

gebruikersinterface exact die elementen die

de operator op dat moment nodig heeft. Dit

maakt de nieuwe generatie nog gemakkelijker

en betrouwbaarder in gebruik. Twee belangrijke

voorwaarden om de stap te zetten naar de

productie van de toekomst. Maar de gebruiker

zal nu al de voordelen plukken van eenvoudiger

werken, tijdsbesparing en een grotere productieefficiëntie.

Twee livedemonstraties op de stand

toonden wat de sturingen in de praktijk kunnen

bewerkstelligen. Een freesmachine leverde een

zout- en pepervaatje af dat in geen tijd zodanig

fijn was afgewerkt dat er geen nabewerking

meer nodig was.

ia-online.be

| 11


Op weg naar de Smart Factory

Eerst meten, dan beheren

Onderling gekoppeld, intelligent, autonoom, zichzelf optimaliserend en efficiënt gebruik

makend van hulpbronnen: dat is het centrale scenario van Industry 4.0 - de Smart

Factory. Ondanks de voordelen die een Industry 4.0-productie lijkt te bieden, is voor

vele ondernemingen de vraag, waarom dit zelfs noodzakelijk is? In welke mate dient de

productie te evolueren naar 4.0 en welke stappen worden ondernomen op weg naar de

Smart Factory?

Bent u het talent om, samen met ons, de innoverende WAGO “Smart Factory”

oplossingen in de markt te zetten? Bezorg uw CV aan de Office Manager Mevr. Ria

Schoetens (ria.schoetens@wago.com) of contacteer haar op het nr 02/717.90.90.

www.wago.be

info-be@wago.com


‘In een digitale wereld ligt het hart van het

bedrijfsnetwerk op de werkvloer’

Infosessie

Meer weten over hoe uw machines

geconnecteerd kunnen worden tot

één intelligent productieproces? Op

23 november organiseert Heidenhain

een infosessie over dit onderwerp in

het VTI in Roeselare. Inschrijven kan

via sales@heidenhain.be of via de

website van Heidenhain.

Foto: EXPERT

Een draaibank met een CNC Pilot 640

toonde men hoe snel en eenvoudig men een

NC-programma kan genereren met Turn Plus

en hoe men het dan in een handomdraai kan

integreren in het verspaningsproces.

Evolutie naar papierloos werken

Op de Industrie 4.0 stand van vereniging VDW

werkte Heidenhain verder samen met partners

in CAM, virtuele machines, gereedschapsinstel-

lingen, gereedschapsbeheer en machinebouw

om te tonen hoe TNC operatoren Connect

Machining kunnen toepassen om naar een

papierloze productie te evolueren en de

implementatie van een component in de TNC

sturing te realiseren. Dit omvatte onder meer

een digitale uitwisseling en een centraal beheer

van gereedschapsgegevens, altijd up-to-date

en altijd beschikbaar voor alle geconnecteerde

systemen. Verder waren er demonstraties

van het koppelen naar ERP-systemen en het

gebruik van de TNC sturing om orderbeheer

vanaf de werkvloer te controleren. Dankzij

de open architectuur waren er geen verdere

aanpassingen nodig aan de geconnecteerde

systemen. Dit geeft heel veel ontwerpvrijheid

maar draagt tevens bij aan de veiligheid van de

investering, aangezien Connected Machining

zich zeer flexibel laat integreren in de specifieke

IT-architectuur van een bedrijf. ■

ia-online.be

| 13


Tekst Els Jonckheere | Beeld Technolec

GEÏNTEGREERDE MONITORING VOOR

VLOT EN VEILIG TUNNELVERKEER

Tunnels vormen sinds jaar en dag de bottlenecks in het verkeer. Intelligente controlesystemen kunnen dit probleem

van de baan ruimen en daarbovenop extra veiligheid garanderen. Alleen moeten dit geïntegreerde en 100% betrouwbare

oplossingen zijn die snel anomalieën detecteren én een bediening vanop afstand toelaten. Zoals de

systemen van Moxa die in België door Technolec uit Temse worden gecommercialiseerd en ondersteund.

In tunnels moet het verkeer (letterlijk) in

goede banen worden geleid. Daarnaast

dienen de monitoringsystemen ook alle

infrastructuuroplossingen continu in het

oog te houden: ventilatie, weg- en signaalverlichting,

branddetectie en alarmering,

energiesystemen, luchtkwaliteitsmetingen,

waterafvoersystemen, noodcommunicatie

… Karel Mus, general manager van Technolec:

“Operatoren moeten in staat zijn om

het verkeer te monitoren en te controleren.

Tegelijkertijd dienen ze onmiddellijk incidenten

te detecteren om calamiteiten te voorkomen,

het verkeer om te leiden of zones snel

te laten evacueren. Pas dan is er sprake van

een echt veilige tunnel. Alleen is dit enkel

mogelijk met robuuste netwerkswitches die

betrouwbaar en redundant zijn, zoals deze

‘Moxa biedt een totaaloplossing waarmee

de bottlenecks van tunnels kunnen worden

weggewerkt en de veiligheid van de aanwezigen

maximaal wordt geborgd’

met Turbo Ring van Moxa die bij eventuele

fouten in maximaal 20 ms het netwerk

herstellen. Daarnaast dienen de controlecenters

alle sensordata te krijgen met een

minimale vertraging, zodat er bij problemen

meteen actie kan worden ondernomen.”

Poorten en CCTV

Bij lange tunnels is het best om de toegang

van poorten te voorzien. Aangeraden is om

dergelijke poorten tevens op bepaalde locaties

binnenin de tunnels te installeren. Karel

Mus: “In geval van calamiteiten kan dan een

soort van compartimentering worden doorgevoerd.

Maar ook op spitsuren hebben ze

hun nut: het controlecentrum kan de poorten

immers automatisch of manueel aansturen

om meer of minder voertuigen door te laten.

Natuurlijk vereist dit een koppeling van de

poorten met betrouwbare controllers die via

robuuste serial-to-Ethernet toestellen met het

controlecentrum zijn verbonden.” De conti-

14 | ia-online.be


nue monitoring van het verkeer in tunnels

vereist visuele informatie van CCTV camera’s

die onder meer aan de poorten zijn geïnstalleerd.

“Zo is het mogelijk om het aantal voertuigen,

ongevallen en snelheidsovertreders

te detecteren”, vertelt Karel Mus. “Het is

evident dat deze camera’s robuust moeten

zijn. Maar tegelijkertijd dienen ze perfect te

functioneren in de donkere omstandigheden

die veel tunnels eigen zijn. We gaan er

trouwens van uit dat intelligente HD IP video

en management een vereiste zal worden in

tunnels met weinig verlichting. Want deze

bieden de benodigde beeldcorrecties en

bandbreedteoptimalisatietechnologie.”

Totaaloplossing biedt meer

veiligheid

Een belangrijk aandachtspunt is de continue

monitoring van de atmosfeer binnen de

tunnel. “Niet alleen om alarmen te generen

bij het overschrijden van bepaalde waardes”,

legt Karel Mus uit. “Ook om eventuele

tunnelbranden snel te detecteren, zodat alle

aanwezigen onmiddellijk kunnen worden

geëvacueerd. Hier geldt eveneens dat de

toestellen betrouwbaar en robuust moeten

zijn. Tevens dienen ze een ononderbroken

toegang tot de datacommunicatiesystemen

van de tunnel te krijgen én over een

afzonderlijke I/O controle functionaliteit te

beschikken die toelaat om ze vanop afstand

te bedienen. Moxa produceert eveneens

dit stukje van de complexe puzzel die met

tunnelbewaking gepaard gaat. Kortom: we

bieden een totaaloplossing waarmee de

bottlenecks van tunnels kunnen worden

weggewerkt en de veiligheid van de aanwezigen

maximaal wordt geborgd.” ■

In tunnels moet het verkeer in goede banen worden geleid. Daarnaast dienen de monitoringsystemen ook alle infrastructuuroplossingen continu in het oog te houden.

ia-online.be

| 15


Foto: Nordroden

Tekst Valérie Couplez | Beeld Packo

GEAUTOMATISEERD REINIGEN

VERHOOGT PRODUCTIETIJD EN

VERLAAGT KOSTEN

Welk product ze ook afleveren, ieder voedingsbedrijf moet hygiëne hoog in het vaandel dragen. Dat maakt dat de

reiniging van machines en installaties een belangrijk onderdeel uitmaakt van het bedrijfsproces. Manueel reinigen

zal echter enorm veel mankracht en productie-uren opslorpen. En dan nog is men niet verzekerd van een perfect

hygiënisch resultaat. Wie op beide oren wil slapen moet kiezen voor een geautomatiseerde reiniging en zal daar

snel de vruchten van plukken. Want CIP is de ideale oplossing voor wie zijn productietijd wil verhogen en zijn reinigingstijd

wil verlagen. Ook voor kmo’s is het een haalbare investering die zichzelf snel terugverdient omdat men

meer kan produceren met dezelfde mensen.

CIP staat voor cleaning in place. Het is een

begrip dat vandaag in de farmaceutische en

voedingsindustrie al ruimschoots ingang heeft

gevonden. Met CIP kunnen bedrijven immers

hun reinigingsprocessen gaan automatiseren

en tot in de puntjes controleren. Tijdens een

CIP-reiniging zal de installatie een aantal

vooraf ingestelde stappen doorlopen. Dat kan

onder meer gaan om een voorspoeling om

productresten los te weken en/of te verwijderen,

één of meer wascycli met recirculatie van

verschillende reinigingsmiddelen (base of zuur),

desinfectie, spoelingen tussen de wascycli in,

afvoer van reinigingsmiddelen, naspoeling met

warm of koud water, drogen …

16 | ia-online.be


In vergelijking met een manuele reiniging is men er met CIP steeds van verzekerd dat het reinigingsproces

altijd op dezelfde manier verloopt. Foto: Endopack.

Daarbij wordt steeds vertrokken vanuit de

specifieke situatie ter plaatse. Een tank waar

melk in gestaan heeft zal nu eenmaal om een

andere reiniging vragen dan een leiding waar

bijvoorbeeld graan door gepasseerd is. Elke

stap in het reinigingsproces wordt door de

installatie volledig gedocumenteerd en gelogd.

Zo heeft men in een handomdraai alle gegevens

ter beschikking om aan te tonen dat er

volgens de regels van de kunst gereinigd is.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat

internationale retailstandaarden zoals BRC en

IFS vaak een CIP-reiniging voorschrijven.

halen, zullen levensmiddelen gevoeliger dan

ooit zijn wat vraagt om een afdoende reiniging.

CIP blijkt telkens het ideale antwoord

om deze verzuchtingen te beantwoorden.

Voordelen CIP

Waarom? Heel eenvoudig. In vergelijking

met een manuele reiniging is men er steeds

van verzekerd dat het reinigingsproces altijd

op dezelfde manier verloopt. Ook op maandagmorgen

of vrijdagavond presteert een

machine even efficiënt. En mocht er toch een

storing optreden, zal deze ook automatisch

gesignaleerd worden en gelogd staan. Overal

langs het CIP-traject controleren sensoren

of de juiste waarden voor temperatuur, druk

en conductiviteit wel gehaald worden. CIP

biedt dus zekerheid en bewijst dat ook

op papier dankzij de logging. Daarnaast

verhoogt een CIP-reiniging de veiligheid.

Zowel die van uw product als die van uw

medewerkers. Er moet immers niemand nog

een tank inkruipen om ervoor te zorgen dat

deze perfect schoon is. Er kan bovendien

aan hogere temperaturen gewerkt worden

en met zwaardere chemicaliën om alle vuil,

zelfs hardnekkige biofilms, uit uw machines

en installaties te halen. De belangrijkste

winst ligt echter in de gewonnen tijd. Een

grondige manuele reiniging neemt meer tijd

in beslag dan een geautomatiseerde.

‘CIP betekent een flinke winst in productie-uren en

verlaagt tegelijkertijd de reinigingskosten’

CIP raakt stilaan ingeburgerd

De voorbije jaren werd dat nog belangrijker

dan ooit. Met de komst van sociale media

kunnen bedrijven zich nog minder een

productrecall en het imagoverlies dat daarmee

gepaard gaat veroorloven. Een reputatie

is sneller afgebroken dan weer opgebouwd.

Maar ook de allergenenwetgeving deed wat

dat betreft zijn duit in het zakje. Vandaag

heeft 1 op 13 kinderen te kampen met een

allergie aan een bepaald product. De cijfers

gingen de laatste jaren in crescendo en die

beweging lijkt vooralsnog niet te stoppen. Om

dan op dezelfde lijn allergenenvrije producten

te kunnen produceren en crosscontaminatie

te vermijden moet er tussen bepaalde batches

in nu meer gereinigd worden dan voorheen.

Een derde trend die de stijgende populariteit

van CIP-reinigingen in de hand werkt is die

van gezondere voeding. Consumenten kijken

met een strenge blik naar de hoeveelheid zout,

suiker en vetten in hun voeding. Dit zijn echter

van nature ingrediënten die een positief effect

hebben op de houdbaarheid. Door ze eruit te

CIP-installaties worden telkens toegespitst op uw productieproces om een ideaal evenwicht tussen vier

parameters te krijgen.

ia-online.be

| 17


Om op dezelfde lijn allergenenvrije producten te kunnen produceren

en crosscontaminatie te vermijden moet er tussen bepaalde batches

in meer gereinigd worden dan voorheen. Foto: Siculodoc

CIP betekent dus een flinke winst in productieuren

en een verlaging van de reinigingstijd en

de kosten. Men kan besparen op energie- en

waterverbruik, gebruikte chemicaliën en uiteraard

op loonkosten.

Men kan met een CIP besparen op energie- en waterverbruik,

gebruikte chemicaliën en uiteraard op loonkosten.

Samenspel van vier parameters

Om deze winst voor elke toepassing mogelijk

te maken gaat de leverancier van CIPinstallaties

samen met u op zoek naar het

ideale evenwicht tussen de vier parameters

tijd, temperatuur, chemicaliën en mechanische

elementen. Het doel is steeds de reinigingstijd

zo kort mogelijk te houden door te spelen

met de andere parameters in functie van uw

installaties en uw producten. De temperatuur

moet zo hoog mogelijk zijn, maar mag anderzijds

ook bepaalde waarden niet overschrijven

om geen chemische reacties (polymerisatie,

karamellisatie …) te ontketenen. Door de band

genomen kiest men voor 85°C. Amerikaanse

bedrijven leggen de lat vaak wat lager (55°C)

om te vermijden dat het metaal te warm zou

worden voor operatoren die in de nabijheid

aan de slag zijn. Chemicaliën zijn er twee

grote groepen: zuur en base. In functie van de

toepassing wordt het juiste product gekozen

en de aanbevolen concentratie vastgelegd. Het

zijn de chemicaliën die het vuil zullen onttrekken

aan het materiaal en in oplossing brengen

zodat het uit de installaties kan weggevoerd

worden. Ten slotte is er nog het mechanische

aspect van de reiniging. Dat gaat enerzijds om

de piping. Daarin moet de juiste druk en debiet

gekozen worden om een turbulente flow

te realiseren die het vuil als het ware van de

leidingen kan schrapen. In open toepassingen

zoals tanks gaat het anderzijds om sproeibollen

die zodanig moeten geplaatst worden dat ze

alles kunnen raken. Dat vraagt ook weer om

het juiste debiet en de juiste druk. Door het

samenspel van deze vier elementen zal een CIPreiniging

erin slagen om de microbiologie, de

allergenen, de crosscontaminaties en chemisch

residu veilig en rendabel uit uw machines en

installaties te verwijderen. ■

18 | ia-online.be


Probably

the most hygienic

mobile Cleaning-In-Place

unit in the world

✔ Hygiënisch design vermijdt interne en externe contaminatie

✔ Kwaliteit van de reiniging meetbaar, reproduceerbaar en traceerbaar

✔ Productiviteit gegarandeerd door snelle reiniging en minder incidenten

✔ Makkelijk te verplaatsen, te bedienen en te connecteren aan diverse installaties

✔ Efficiënt gebruik van energie, water en reinigingsproducten

Innovatieve

oplossingen

in roestvast staal

voor hygiëne

gevoelige

industrieën

Packo Industry is een innovatieve producent van roestvast stalen installaties voor hygiënegevoelige

productieprocessen in de voedingsindustrie. We brengen onze klanten gemoedsrust, vanaf de projectfase

en doorheen de volledige levensduur van de installatie. Dat doen we met een gestructureerde projectaanpak

en - planning, een competent team met grondige kennis van de noden en normen van de sector en met een

uitgebreide dienstverlening na implementatie.

Packo

Industry

Torhoutsesteenweg 154

8210 Zedelgem, Belgium

T +32 50 25 06 61

F +32 50 20 12 45

industry@packo.com

www.packoindustry.com


Tekst Valérie Couplez | Beeld Packo Inox

MEEST HYGIËNISCHE MOBIELE

CIP OP DE MARKT

Onberispelijke hygiëne, het is het doel waar elk voedingsbedrijf moet naar streven. Reiniging speelt daarin een

cruciale rol. Maar hoe bent u ervan verzekerd dat ook de reiniging zo gecontroleerd en zo hygiënisch mogelijk kan

verlopen? Packo Inox staat al jaren synoniem met hygiëne voor zijn machines en uitrusting voor de voedingsindustrie.

En het beschikt ook over de certificaten om dat hard te maken. De mobiele CIP-installatie bestond al uit componenten

volgens de hygiënische standaarden. Vandaag gaat het Zedelgemse bedrijf nog een stapje verder met ’s

werelds eerste HDW-gekeurde mobiele CIP-installatie. Voor als het echt voedselveilig moet zijn.

een specifieke reiniging nodig hebben, bij

kmo’s die voor het eerst willen proeven van

wat CIP hen kan opleveren, in labo-omgevingen,

bij uitbreiding van productiefaciliteiten

waar het nog wachten is op de leidingen …

Het enige wat men in feite nodig heeft is een

aansluiting voor water, een voor perslucht en

een voor elektriciteit.

Hygiëne tot in de puntjes

Door zijn jarenlange ervaring in de voedingsindustrie,

het bedrijf bestaat reeds meer

dan 50 jaar, mag Packo zich een pionier en

Cleaning in place, oftewel CIP, krijgt steeds

meer ingang in de voedingsindustrie en

de farmaceutische wereld. Hiermee wordt

immers het reinigingsproces van machines en

installaties volledig geautomatiseerd. Gebruikers

zien zich zo verzekerd van een reiniging

die altijd volgens de regels van de kunst is

uitgevoerd en waarvan elke stap geattesteerd

kan worden. Packo streeft er bovendien naar

om de CIP-reiniging zo efficiënt mogelijk te

laten uitvoeren in zo weinig mogelijk tijd,

zodat de productiviteit, zeker ten opzichte

Ook de onderdelen van de secure Clean CIP van Packo Inox zijn EHEDG gekeurd.

van een manuele reiniging, enorm verhoogt.

Productie-uren zijn nu eenmaal goud waard.

Niet in elke productieomgeving is het echter

even evident om het benodigde leidingwerk

tot aan de te reinigen machine te krijgen.

Een mobiele eenheid kan dan soelaas brengen.

Dit is een CIP-systeem dat uit één tank

bestaat en heel eenvoudig op verschillende

installaties kan aangesloten worden voor

een efficiënte, gecontroleerde reiniging.

Naast moeilijk bereikbare plaatsen, vindt een

mobiele CIP ook toepassing bij installaties die

‘Een tank mag dan wel

volgens de hygiënische

regels der kunst

gebouwd zijn, als hij ook

niet volgens de regels

der kunst ingepast

wordt in het geheel

kan hij evengoed voor

contaminatie zorgen’

20 | ia-online.be


technologieleider noemen in mobiele CIPinstallaties.

Het bedrijf stelt daarbij al van

in het begin hygiëne en voedselveiligheid

voorop. Zo bestaat de mobiele CIP ‘Certified

Clean’ van Packo uit onderdelen die stuk

voor stuk EHEDG-gekeurd zijn. Vandaag

gaat Packo nog een stapje verder met de

introductie van ’s werelds eerste HDWgecertificeerde

mobiele CIP. HDW staat voor

Hygienic Design Weihenstephan en gaat

ook op machineniveau kijken of de verschillende

componenten wel hygiënisch in elkaar

passen. Een tank mag dan wel volgens de

hygiënische regels der kunst gebouwd zijn,

als hij ook niet volgens de regels der kunst

ingepast wordt in het geheel kan hij evengoed

voor contaminatie zorgen. Daarom

doorliep de nieuwe mobiele CIP van Packo de

strenge procedure van HDW en slaagde met

vlag en wimpel. In wezen verschilt hij weinig

van zijn al hygiënisch kleine broertje. Het

type van componenten, de zelfreinigende

Met het HDW-certificaat kan Packo bewijzen dat de

verschillende componenten ook op een hygiënische

manier zijn samengebracht.

functie en de software zijn dezelfde. Het

verschil zit hem in het hygiënische niveau

van de gebruikte componenten, de opbouw

met een open skid en volle buizen, zodat er

nergens waterinsijpeling mogelijk

is. Daarnaast is ook de

toevoerpomp zelf volledig drainerend. Het

ideale toestel dus voor wie werkt met de

hoogst mogelijke specificaties rond hygiëne

en wie zich geen recalls en de bijhorende

imagoschade kan veroorloven. Met deze

generatie bewijst Packo nogmaals dat het

bedrijf de beste leerling van klas is inzake

hygiëne. Beide uitvoeringen blinken tegelijkertijd

uit in gebruiksgemak. De

operator hoeft enkel op de knop

te drukken om een reiniging

te krijgen waarvan alle parameters

perfect zijn afgestemd

op het product en

het proces. ■

ia-online.be

| 21


Tekst en beeld Agoria

WORKSHOP FLEXIBELE

AUTOMATISERING, SAMEN

GAAN WE ERVOOR

De vraag naar meer gepersonaliseerde producten in Europa

voegt een bijkomende complexiteit toe aan automatisering.

Er is nood aan een productieapparaat dat

niet alleen efficiënt is maar ook zo flexibel mogelijk kan

schakelen. Agoria, Sirris en UGent organiseren daarom

twee workshops. Deze zullen u op weg helpen om uw

productie op een flexibele manier te organiseren. Ze vinden

plaats op 16 november (Kortrijk) en op 7 december

(Antwerpen), telkens met een andere case als insteek.

Maakbedrijven moeten klantspecifieke producten met hoge kwaliteit

kunnen leveren op zeer korte tijd en voor een globaal competitieve prijs.

Hiervoor heeft men een flexibel productieapparaat nodig dat aangestuurd

en ondersteund wordt door gestroomlijnde processen. Een nieuwe generatie

flexibele automatiseringstechnologieën is industrieel beschikbaar.

Deze maken het mogelijk om kleine reeksen met korte doorlooptijden

en hoge kwaliteitseisen zinvol, flexibel en kostenefficiënt te produceren.

Het inzetten van deze technologieën blijft bij de doorsnee maakbedrijven

in Vlaanderen beperkt. Hierdoor hebben deze bedrijven het moeilijk om

competitief te blijven. Agoria, Sirris en UGent bundelen daarom de krachten

met de workshop ‘Flexibele automatisering, samen gaan we ervoor’.

Dit project wil bijdragen tot het aanzetten van deze innovatievolgers om

de beschikbare automatiseringstechnologieën in te zetten waar zinvol.

Flexibele automatisering in de praktijk

De workshops vinden plaats op twee momenten. Op 16 november

is de plaats van het gebeuren de UGent Campus in Kortrijk. Op

7 december bent u te gast in BluePoint Antwerpen. Aan de hand

van concrete presentatie en cases krijgt u tijdens deze workshops

een overzicht van de huidige oplossingen die ter beschikking staan

in flexibele automatisering. U maakt op een namiddag kennis met

projecten over het inzetten van co-robots, het implementeren van

flexibele systemen, sensoren, visionsystemen, IoT, AGV’s en vele andere

technologieën. Deze voorbeelden geven u een indruk van wat de

mogelijkheden zijn om uw misschien wat starre automatisering om te

tunen naar een flexibele en aangepaste variant. De voorgestelde cases

zijn verschillend voor elke workshop, maar het onderwerp is telkens

hetzelfde: uw productie flexibeler maken. U kan dus ook aan beide

workshops deelnemen. Inschrijven kan via de website van Agoria. ■

‘De workshops bieden een overzicht van de huidige oplossingen die ter beschikking

staan in flexibele automatisering aan de hand van een concrete case’

Beeld: LeoWolfert

22 | ia-online.be


Een radarsignaal dat

bijna even goed focusseert

als een laser!

Met 80 GHz de toekomst tegemoet:

de nieuwste generatie niveaumetingen met radar

De nieuwste toptechnologie van de marktleider: de grote kracht

van de VEGAPULS 64 is zijn unieke focussering. Daardoor

kan het radarsignaal vrijwel op de milimeter nauwkeurig op

de vloeistof worden uitgericht, langs ingebouwde obstakels

zoals verwarmingsspiralen en roerwerken. Deze

nieuwe generatie niveausensoren is ongevoelig voor

condensaat en aangroei en is uitgerust met

de kleinste antenne in zijn soort.

Gewoon wereldklasse!

www.vega.com/radar

Draadloze bediening met Bluetooth via

smartphone, tablet en/of PC. Eenvoudige installatie

achteraf in alle plics ® -sensoren sinds 2002.


24 | ia-online.be


Marc Everaert

managing director ifm

INDUSTRIE 4.0 PLAATST DE MENS IN DE KIJKER

Industrie 4.0 heeft één duidelijke betrachting voor ogen. De productie van producten op maat aan dezelfde korte doorlooptijden

en lage kosten laten gebeuren dan serieproductie. Maakbedrijven moeten hiermee hun focus verleggen. De

eindgebruiker springt van de laatste positie in de waardeketen naar de eerste. Zijn wensen en verlangens worden doorslaggevende

elementen in het productieproces.

Consumenten zijn vandaag de dag niet meer op zoek naar louter een

machine of een product. Ze willen in plaats daarvan toegevoegde waarde

kopen. Door de steeds kortere productiecycli en de productie van zeer

kleine, gepersonaliseerde series groeit de nood aan een efficiëntere

samenwerking binnen de verschillende domeinen die een bedrijf rijk is:

productontwikkeling, productie en diensten. De integratie van communicatiesystemen

tussen deze divisies en de implementatie van het Internet

of Things dat verschillende machines en componenten verbindt, vormt de

ruggengraat van de nieuwe architectuur van Industrie 4.0.

Industrie 4.0 stelt zich echter niet tot doel om meer automatisatie

op de werkvloer te brengen maar vooral meer intelligentie. Dat moet

gebeuren door een netwerk te creëren van leveranciers, machines

en operatoren om zodoende de productieprocessen te optimaliseren,

winst te boeken in productiviteit en de kosten van voorraad en energie

terug te schroeven.

De real-time uitwisseling van informatie is het sluitstuk in elk Industrie

4.0-systeem. Om systemen compatibel te maken en ze zowel

horizontaal als verticaal te laten samenwerken, dringen communicatiestandaarden

tussen machines en ICT zich op. Het gaat dan niet

louter om een doorgedreven stroomlijning van productietaken, maar

eerder om de flexibiliteit, het aanpassingsvermogen en de real-time

synchronisatie van productieprocessen in functie van een brede

waaier aan opdrachten en de gegevens die sensoren aanleveren.

En wat betekent dit concreet op de werkvloer? De transformatie

die Industrie 4.0 in gang heeft gezet leidt tot een verhoging van de

investeringen in aangepaste industriële toestellen. Op korte termijn

moeten technologie- en automatiseringsspecialisten de ontwikkeling

en de programmering van systemen en machines volgens Industrie 4.0

verzekeren, terwijl de informaticaspecialisten erop toezien dat ze geïntegreerd

worden in de aanwezige netwerk- en communicatiestructuren.

Door de nood aan reactief vermogen die eigen is aan Industrie 4.0 zal

er weer een nauwere band ontstaan tussen de plaats van productie en

de plaats van verbruik. Er zal minder voordeel dan voorheen kunnen

worden geraapt uit verhuizen naar lageloonlanden. Kwaliteit, service en

reactievermogen zijn immers cruciaal geworden.

De ontwikkeling van nicheproducten en hun kleinschalige productie

door middel van 3D-printers bijvoorbeeld zal een nieuwe wind doen

blazen door lokale, artisanale productie en kleine stedelijke productieeenheden.

En hoewel robots zich zeer nuttig maken bij repetitieve

taken en het verplaatsen van zware stukken, zal de meerderheid van

Industrie 4.0-scenario’s meer gebaat zijn met samenwerking tussen

cobots (collaboratieve robots) en operatoren. Deze technologische

samenwerking zal er ook voor zorgen dat bijvoorbeeld senioren betere

werkomstandigheden aangereikt krijgen. Industrie 4.0 zal ten slotte de

structurele transformatie van onze industrie versnellen, met als resultaat

een algemene stijging van de productiviteit en de mogelijkheid om

nieuwe professionele uitdagingen te ontwikkelen. ■

ia-online.be

| 25


Tekst Valérie Couplez | Beeld Siemens

MEERDERE

BEVEILIGINGSLAGEN

BESTE GARANTIE OP

CYBERVEILIGHEID

Vandaag beschikken we over bits en bytes aan gegevens over productieprocessen die ook veilig bewaard moeten worden.

Hoe meer digitalisering aan terrein wint, hoe belangrijker een geïntegreerde veiligheidsoplossing voor uw bedrijf

wordt. Immers, 100% veiligheid is een utopie. Hoe meer lagen uw cyberbeveiliging telt, hoe meer kans u heeft om

risico’s uit te sluiten. Voor Siemens maakt industriële veiligheid een essentieel element uit van zijn Industrie 4.0-strategie.

De Duitse technologiereus kiest daarbij voor een drieledige aanpak: fysieke beveiliging, netwerkarchitectuur en

systeemintegriteit. Op die manier kan het op maat van elk bedrijf een adequate verdediging opzetten, opgebouwd uit

veilige componenten en volgens de internationale normen ISA 99/IEC 62443.

Industrie 4.0 toont ons de voordelen die we

kunnen plukken door connectiviteit en dataanalyse.

Vandaag beschikken we over bits en

bytes aan gegevens over productieprocessen

die in de cloud inzichtelijk gemaakt worden.

Toch is dit niet zonder risico. Criminelen hebben

immers ontdekt dat ze met een relatief kleine

inspanning en met tools die vrij beschikbaar

zijn op het internet bedrijfskritieke gegevens

kunnen gijzelen voor een mooie som losgeld.

Bedrijven zijn zich nog te weinig bewust dat

het cybergevaar weinig te maken heeft met

26 | ia-online.be


edrijfsspionage maar alles met een lucratieve

opportuniteit. Iedereen kan dus slachtoffer zijn.

En net als een bij een middeleeuws kasteel

enkel een stevige muur niet volstond om indringers

buiten te houden, zal zelfs de duurste

firewall het alleen niet klaren. Het gevaar komt

trouwens vaak vanbinnen: interne medewerkers

die bijvoorbeeld te nonchalant omspringen

met een USB-stick of een bijlage in een e-mail.

Er is dus nood aan een geïntegreerd verhaal dat

meerdere lagen beveiliging omvat.

Continu proces

Veiligheid is echter geen product dat je zomaar

kan kopen. Het is een proces dat continu aan

verandering onderhevig is. Omdat hackers

beter worden in het vinden van achterpoortjes.

En omdat fabrikanten beter worden in het

weer sluiten ervan. Om cyberbeveiliging op

een adequate manier vorm te geven moet ook

een strategie worden uitgewerkt om aanpassingen

op een georganiseerde manier uit te

voeren. Veiligheid vraagt dus vooral om een

partner die een breed helikopterzicht over uw

toepassingen houdt. Met zijn Digital Enterprise

toont Siemens hoe het uw bedrijf naar Industrie

4.0 kan brengen, maar het heeft daarin

ook een essentiële rol weggelegd voor een

complete beveiliging. De verdediging wordt

opgebouwd over drie lagen: fysieke beveiliging,

netwerkarchitectuur en systeemintegriteit.

Voor elke laag en doorheen het volledige

traject kan Siemens bedrijven ondersteunen

om de juiste keuzes te maken.

ia-online.be

| 27


Een adequate verdediging moet uit meerdere lagen bestaan.

Daarbij moet u altijd vertrekken vanuit een

grondige analyse van de huidige situatie waaruit

een plan van aanpak volgt en uiteindelijk

een beoordeling en een evaluatie. Dit proces

moet continu herhaald worden om de beveiliging

steeds up-to-date te houden. Zo worden

de beschikbaarheid van uw machines en installaties,

de confidentialiteit en de integriteit van

uw gegevens gegarandeerd.

Connecteren, segmenteren en

beveiligen

Onder fysieke beveiliging verstaat men alles

wat te maken heeft met toegangscontrole en

identificatie doorheen de productiesite. Digitalisering

heeft vooral een impact gehad op

de netwerkarchitectuur om gegevens op alle

niveaus beschikbaar te maken. Veldinstrumenten

hebben tegenwoordig allemaal een eigen

IP-adres en kunnen dus met andere woorden

gehackt worden. Dat vraagt ook om een nieuwe

beveiligingsaanpak met meer segmentering.

Elk productieproces moet daarin onafhankelijk

kunnen blijven opereren. Hoe meer je beveiligingsgewijs

aparte cellen kunt creëren, hoe

minder volstrekkende gevolgen doorheen het

proces een veiligheidsinbreuk zal hebben. Om

op een veilige manier te kunnen connecteren

en segmenteren heeft Siemens zijn Scalance

S- netwerkcomponenten ontwikkeld. Ze zorgen

dat er een veilige verbinding tot stand kan

komen tussen machines en tussen de gecreëerde

segmenten. Een derde pijler in de beveiliging is

de systeemintegriteit. Dat heeft alles te maken

met de kwaliteit van de data waar een efficiënt

paswoordenbeheer en encryptie erover waken

dat bijvoorbeeld stuursignalen veilig van A naar

B verlopen. MindSphere, het besturingsplatform

van Siemens voor de cloud, beschikt bijvoorbeeld

over een eigen encryptiesysteem zodat uw

bedrijfsgegevens te allen tijde veilig zijn. Daar

zijn ook tal van interessante apps te vinden om

uw cyberbeveiliging verder op punt te stellen.

Sinema Server bijvoorbeeld gaat uw volledige

topologie scannen om een referentiearchitectuur

op te bouwen. Elke afwijking hiervan zal

onmiddellijk gedetecteerd worden. Siemens

heeft dus alle componenten en expertise in huis

om voor elk bedrijf, ongeacht zijn grootte, een

adequate beveiliging op te zetten. ■

Voor elke laag en doorheen het volledige beveiligingstraject kan

Siemens bedrijven ondersteunen om de juiste keuzes te maken.

Wint uw slimme toepassing de Best

Application Contest?

Sedert enkele jaren daagt Siemens zijn

klanten uit om te tonen hoe creatief zij met

Siemens producten aan de slag gegaan zijn

om een slimme toepassing te creëren. De Best

Application Contest zet toepassingen in de

kijker die andere bedrijven kunnen inspireren

om ook actief te innoveren. De editie van

dit jaar staat in het teken van industriële

veiligheid. Heeft u zelf tools ontwikkeld op

basis van Siemens technologieën? Weet u de

oplossingen van Siemens slim in te zetten

in uw bedrijf? Of combineert u verschillende

toepassingen op een innovatieve manier?

Schrijf u dan snel in voor de Best Application

Contest en maak kans op een voucher van

5.000, 3.000 of 2.000 euro. Registratie kan

tot 30 april 2018 op apps.siemens.be/nl/bestapplication-contest-2018/form.

28 | ia-online.be


Tekst Valérie Couplez | Beeld Mesago Pressebild / Thomas Geiger

INTERNATIONAAL PLATFORM VOOR

AUTOMATISERINGSTECHNOLOGIE

OP HET SCHERP VAN DE SNEE

Het tijdperk van digitale transformatie zorgt ervoor dat IT en automatisering

meer en meer vervlochten raken. Deze trend wordt op SPS IPC

Drives 2017 volop in de schijnwerpers geplaatst. De belangrijkste beurs

wereldwijd rond elektrische automatiseringstechnologie vindt dit jaar

plaats van 28 tot en met 30 november in Nürnberg. Meer dan 1.700

exposanten heten u alvast hartelijk welkom.

Digitale transformatie staat in volle belangstelling

van de automatiseringsindustrie. De

organisatoren van SPS IPC Drives hebben

dan ook besloten om de hallen op basis van

deze trend te herverdelen. Hal 6 geeft nu alle

aandacht aan software en IT voor productieprocessen.

Heel wat gerenommeerde namen

zullen er informatie, producten en diensten

aanbieden rond industriële webdiensten,

virtuele productontwikkeling en ontwerp,

digitale zakenplatformen, IT/OT-technologie,

fog-/edge- en cloudoplossingen. Daarbij zal

uiteraard de cyberveiligheid niet uit het oog

verloren worden. Intussen krijgen exposanten

actief in industriële communicatietechnologie

‘Digitale transformatie

maakt dat IT en

automatisering steeds

meer vervlochten raken’

30 | ia-online.be


Hal 2 en de nieuw toegevoegde Hal 10.1 ter

beschikking. In totaal zullen meer dan 1.700

exposanten aanwezig zijn op de beursvloer.

Rondleidingen en gedeelde standen

Naast de vervlechting van IT en automatisering,

blijft uiteraard ook Industrie 4.0 in de

kijker staan op de beurs. Om meer te weten

te komen over deze en andere trends, organiseert

SPS IPC Drives voor het eerst gegidste

rondleiding rond drie thema’s: IT-veiligheid

in automatisering, Slim produceren en Slim

connecteren. Zo krijgt u snel een inzicht in

welke oplossingen er bestaan voor veilige

communicatie en voor het realiseren van

slimme productieprocessen. Uiteraard staan

ook de exposanten voor u klaar om daar

meer informatie over aan te reiken. Zo zijn

er aantal ‘gedeelde’ standen waar dieper

ingegaan kan worden op: automation meets

IT (Hal 6), MES goes automation (Hal 6),

AMA Center for sensors and measurements

(Hal 4A), VDMA machine vision (Hal 3A) en

wireless in automation (hal 10.0).. ■

Praktische info:

Waar? Nürnberg

Wanneer? Van 28 tot en met 30 november

Openingsuren? Telkens van 9 u. tot 18 u., op 30 november tot 17 u.

Toegang? Gratis mits registratie, op het terrein zelf 20 euro/dag of 60 euro/drie dagen

Meer info? www.mesago.de/en/sps

Enkele sfeerbeelden van de vorige editie van SPS IPC Drives in 2016.

ia-online.be

| 31


Tekst en beeld WAGO

EENVOUDIG OMBOUW

MAAKT CONTROLLER

KLAAR VOOR DE CLOUD

Dat de connectiviteit eigen aan Industrie 4.0 een meerwaarde kan betekenen in uw machines en productieprocessen

is intussen genoegzaam bekend. Alle apparatuur in één klap vervangen door IoT-alternatieven zou echter te

zwaar doorwegen in elk budget. WAGO komt daarom met een eenvoudige oplossing. Door een nieuw ontwikkelde

plug-in kan elke WAGO PFC voortaan omgebouwd worden tot een IoT-controller met cloudverbinding via een

eenvoudige MQTT software-upgrade. IT en automatisering worden één geheel.

Met een eenvoudige update wordt iedere WAGO-PFC IoT-ready.

Hetzij in de klassieke machine- en installatiebouw,

in de procestechniek of in de

offshore-industrie: de vraag naar performante

automatiseringssystemen in een compacte

behuizing is onveranderd groot. Met dat idee

in het achterhoofd lanceerde WAGO zijn PFC

controller reeks. Men krijgt er alle moderne

veiligheids- en coderingstechnologieën mee op

zeer compacte ruimte. Vandaag kan men nog

een stapje verder gaan. Gegevens registreren,

digitaliseren en nuttig toepassen – dat zijn de

centrale ideeën van Industrie 4.0. Met een

eenvoudige upgrade worden de controllers

PFC100 en PFC200 van WAGO IoT-controllers,

die gegevens van het veld naar de cloud sturen.

Daar kunnen de gegevens vervolgens worden

samengevoegd en gebruikt voor analyse. Op

die manier geven ze een echte meerwaarde

voor het bedrijf – ongeacht of het gaat om

de efficiëntieverhoging in de productie, het

energiebeheer van de gebouwen of de verdere

ontwikkeling van aanvullende dienstverlening

voor de consument. Ook bestaande installaties

worden op die manier IoT-ready gemaakt

en dus op de toekomst voorbereid. Daarmee

vormt de PFC familie de basis voor een duurzame

bedrijfswereld.

ia-online.be

| 33


Wij leveren een uitgebreid assortiment van producten in dienst

Portugal.

Het onderhouden van een

warme relatie met onze klanten

en het creëren van een familiaire

werkomgeving voor ons

van logistiek en een schoner milieu, zoals kunststof magazijn- en

transportba ken, pa lets, pa letboxen, lekba ken, afvalba ken en

containers uit kunststof of staal. Een derde van door ons geleverde

verpa kingen bestaat uit in opdracht van de klant ontworpen, geproduceerd

en samengesteld maatwerk.

Aanvu lend produceren wij verschi lende typen stalen afvalcontainers,

met name persen, gericht op inte ligente inzameling van afval.

Dankzij zelf ontwikkelde software en elektronica voor containermanagement

is onze groep klaar voor de moderne afvalinzameling.

BAKKEN, PA LETS EN

PALLETBOXEN

AFVALBAKKEN, 2- EN

4-WIEL CONTAINERS

Engels Logistiek BV en Engels

Logistics NV maken deel uit van

de Engels Group NV, een familiebedrijf

opgericht in 1960 dat

aanstuurt op een stabiele groei

van generatie op generatie.

Augustus 2017 - Leveringsprogramma - Wijzigingen voorbehouden

LEVERINGSPROGRAMMA

MAGAZIJNBAKKEN, STE LINGEN,

WAGENS EN LEKBAKKEN

Onze Group heeft een duidelijke focus op kwaliteit.

A le betro ken afdelingen werken in de dagelijkse

praktijk met een kwaliteit waarborgingsysteem.

Engels Logistiek BV is ISO 9001:2015 en 14001:2015

gecertificeerd door TÜV.

Nederland

Engels Logistiek BV

Industrieterrein

Kapelbeemd

Boven Zijde 9

NL-5626 EB EINDHOVEN

Tel.: +31 (0)40 26 29 222

Fax: +31 (0)40 26 29 200

E-mail: contact@engels.eu

www.engelslogistiek.nl

België

Engels Logistics NV

Industriezone

Ravenshout 8212

Schemken straat 15

B-3583 BERINGEN

(ONDERGRONDSE)

AFVALCONTAINERS

Tel.: +32 (0) 1 815 050

Fax: +32 (0) 1 815 060

E-mail: post@engels.eu

www.engelslogistics.be

personeel zijn de leidende

“zachte” waarden binnen Engels.

Deze verplichten ons betrouwbaar

te zijn, ve rassend

uit de hoek te komen en het

beste te bieden in plaats van

“me too” producten. De relatie

met onze klanten, leveranciers

en personeel is ons echte kapitaal.

Facts & Figures: www.

engelsgroup.com

Met vestigingen in Nederland,

België, Frankrijk, Duitsland en

www.engels.eu

LEVERINGSPROGRAMMA www.engels.eu

Bakken voor afvalinzameling

en -scheiding

Kunststof bakken,

pallets en pa letboxen

Magazijnste lingen en

magazijninrichting


‘Met een eenvoudige upgrade kunnen de

controllers van WAGO gegevens van het

veld naar de cloud sturen’

cloudverbindingsgegevens gebeurt eveneens

met het WBM. In het IEC-programma kunt

u de variabelen definiëren die naar de cloud

moeten worden overgedragen – zo behoudt

de programmeur steeds de controle.

Via de MQTT-interface kunnen gegevens van het veld veilig naar de cloud worden gestuurd.

Over WAGO

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG is

een onafhankelijk familiebedrijf van de derde

generatie met zetel in Minden/Westfalen.

Het bedrijf behoort tot de internationaal

toonaangevende aanbieders van elektrische

verbindings- en automatiseringstechniek.

WAGO telt over de hele wereld meer dan

7.500 medewerkers, waarvan meer dan

3.500 in Duitsland. De omzet lag het laatst

bij 766 miljoen euro. ■

Geniet van flexibiliteit

Met slechts enkele ingrepen maakt u van

de controllers PFC100 en PFC200 een IoTdevice:

door de firmware-uitbreiding en de

programmering van de IEC-applicatie met de

overeenkomstige bibliotheek. Daarna kunt

u toestandsinformatie zoals Run/Stop, verbindingsstatistieken,

apparaatinformatie en in

het IEC-programma gedefinieerde variabelen

naar de cloud sturen en bijvoorbeeld visualiseren.

Of de controller de gegevens naar

Microsoft Azure, Amazon Web Services of

IBM Bluemix verzendt, blijft de beslissing van

de klant. Ook verbindingen met oplossingen

van derden kunnen in de toekomst dankzij

het gestandaardiseerde MQTT- protocol

worden gelegd. De gegevens worden in het

JSON-formaat (JavaScript Object Notation)

overgebracht, en de verbinding is via TLS

versleuteld.

Eenvoudig upgraden

De gebruiker kan de software-update met

behulp van het Web Based Management

(WBM) comfortabel in de webbrowser

doorvoeren. Bovendien zijn ook bibliotheken

voor CODESYS 2.3 en e!COCKPIT in de

levering inbegrepen. De configuratie van de

De PFC controllers van WAGO bieden alle moderne veiligheids- en coderingstechnologieën op zeer compacte ruimte.

ia-online.be

| 35


Beeld: Kläranlage Volkach.

Tekst Valérie Couplez | Beeld ABB, KSB, Rotero, Sew-Eurodrive, Siemens en WEG

WAT NA EU-MEPS

EN IE3 MOTOREN?

De Europese Commissie heeft jaren geleden al berekend dat ongeveer

65% van het industriële energieverbruik voor rekening komt van elektrische

aandrijvingen. Daar zaten en zitten dus enorme mogelijkheden voor

het verbeteren van de energie-efficiëntie. Tegen deze achtergrond kwam

de EU-MEPS richtlijn tot stand waarvan begin dit jaar de laatste fase inging.

De fabrikanten hebben echter niet stilgezeten en kijken al enkele

jaren verder naar wat er achter deze horizon ligt.

In 2005 kwam er nieuwe Europese richtlijn tot

stand die te maken had met de energieklasse

van motoren. Immers, uit berekeningen had

de Europese Commissie geleerd dat 65% van

het industriële energieverbruik door elektrische

aandrijvingen wordt opgeslorpt. Door de lat

tegen 2020 op een verbetering met 20% tot

30% te leggen, zou een jaarlijkse besparing

van 135 miljard kWh in de 27 Europese lidstaten

mogelijk worden, goed voor een reductie

van de CO 2

-emissie met 63 miljoen ton per

haar. Energie-efficiëntie wordt met andere

woorden gezien als een sleutelprioriteit om de

concurrentiekracht van Europese bedrijven te

verhogen. De richtlijn 2005/32/EG, ook wel de

EU-MEPS genoemd (Minimum Energy Efficiency

Performance Standard) heeft betrekking op de

fabrikanten van energie-verbruikende producten.

Ook laagspanningsmotoren bevinden zich

in deze groep. Hierdoor moesten de fabrikanten

van motoren terug naar de tekentafel om

nieuwe, efficiëntere draaistroommotoren te

ontwikkelen. De richtlijn loste daarmee de oude

CEMEP 2006 af die enkel gold voor vermogens

vanaf 1,1 kW tot en met 90 kW. EU-MEPS

gaat een stuk verder en omvat nu motoren

van 50 Hz en 60 Hz die zijn ingedeeld op basis

van de continue werking met enkele snelheid.

Daarnaast zijn de motoren opgenomen met

twee- tot zespolige motoren. Bovendien geldt

36 | ia-online.be


de richtlijn voor de motoren met een spanning

van 1.000 V en een nominaal vermogen van

0,75 kW tot 375 kW.

Gefaseerde overgang

De EU-MEPS is gebaseerd op IEC 60034-30 die

elektromotoren indeelt in vier energieklasses

van IE1 tot en met IE4. IE4 vertegenwoordigt

daarbij het hoogste rendement. De overgang

gebeurde in verschillende fases. De eerste fase

ging in op 16 juni 2011. Vanaf deze dag mochten

er in Europa geen laagefficiënte motoren

meer geproduceerd en op nieuwe machines

of installaties geïnstalleerd worden. Motoren

van klasse IE1 of lager vielen dus uit de boot.

Vanaf 1 januari 2015 kwam de lat nog een

stukje hoger te leggen. Vanaf dan moesten

fabrikanten minimaal voldoen aan motoren

met een efficiëntie van IE3 of in combinatie met

een frequentieomvormer IE2. Dit gold echter

nog niet voor alle motoren. Het ging om het

bereik van 7,5 kW tot en met 375 kW. Sedert

1 januari van dit jaar is de laatste fase van

EU-MEPS ingegaan. De vraag naar minimaal

IE3 of IE2 in combinatie met een frequentieomvormer

wordt nu verder aangescherpt voor

alle motoren, dat wil zeggen met een vermogen

van 0,75 kW tot 375 kW. Tot zover wat

de wetgever vraagt. En hoewel de volgende

energieklasses nog niet officieel zijn vastgelegd,

werken fabrikanten wel al aan de volgende

generaties: IE4 Super Premium Efficiency motoren

en IE5 Ultra Premium Efficiency Motoren.

Maar belangrijk ook is om het volledige plaatje

in ogenschouw te nemen. Wie voor wil lopen

in een energie-efficiënte aandrijving moet niet

alleen een ultrazuinige motor uitkiezen, maar

moet ook kijken welke andere componenten

en de aansturing hiervan voor verbetering

kunnen zorgen. De mechanische overbrengen

en de vermogenselektronica moeten dus van

hetzelfde energie-efficiënte niveau zijn.

Andere motortechnologie wint

aan belang

De sprong naar IE4, die in vergelijking met IE1

om een energiebesparing van 14% vraagt en

in vergelijking met IE3 3%, zal echter minder

evident zijn dan de vorige efficiëntieverbeteringen.

Het is immers moeilijk om dit doel

te bereiken met asynchrone motoren, terwijl

net dit type het gros van de toepassingen in

de industrie voor zijn rekening neemt. Dat wil

zeggen dat andere motortechnologieën op

vinkenslag liggen om het industrieel leiderschap

over te nemen, vaak in combinatie met

een geïntegreerde frequentieregeling. Vooral

de permanentmagneetmotoren lijken daarvoor

in polepositie te liggen. Deze motoren hebben

op de rotor verschillende magneten staan, hetzij

oppervlaktemagneten (vooral voor toepassingen

met een laag toerental en een hoge aandrijfkracht),

hetzij inwendige magneten (vooral voor

toepassingen met een hoge snelheid).

ia-online.be

| 37


Gezonder, beter en productiever –

met Rittal Hygienic Design.

Ontdek het volledige gamma op

www.rittal.be

Rittal nv/sa

Industrieterrein E17/3206 - Stokkelaar 8 - 9160 Lokeren

T 09 353 91 11 - info@rittal.be - www.rittal.be

StockSAVER

het nieuwe Kanban stock monitoring systeem

• verminder de safety stock

• verhoog de cash-flow

• geen Kanban cards, geen manuele scanning

www.wermabenelux.com/stocksaver

WERMA Benelux bvba is verhuisd op 1 oktober!

Nieuw adres: Poortakkerstraat 41C, 9051 Sint-Denijs-Westrem, 09 220 31 11, info@wermabenelux.com


Daarnaast wordt ook gekeken naar synchroonreluctantiemotoren

en in mindere mate naar

hybride synchroonmotoren. Synchroonreluctantiemotoren

hebben daarentegen geen

magneten nodig om te kunnen functioneren,

waardoor de motorkosten een stuk lager

liggen. Speciaal ontworpen

luchtzakken op de rotor

helpen bij dit type om de

magnetische asymmetrie

van de motor te vergroten

voor een zo efficiënt

mogelijk draaimoment. De

hybride synchroonmotoren

omvatten een combinatie

van zowel reluctantie- als

magneeteigenschappen. Hierdoor

kan het vaste energiegebied

van de motor worden

uitgebreid en het toerental van

de lopende motor onder belasting

worden verhoogd.

Investeren in IE4 en IE5 loont

Er zijn nog geen wettelijke verplichtingen om

naar hogere energieklasses uit te kijken. Wel

wordt er achter de schermen aan gewerkt.

Hoewel de sprong van IE3 naar IE4 schijnbaar

slechts enkele verwaarloosbare percentjes

bedraagt (3%), loont het toch de moeite om

hier nu al in te investeren. Over zijn hele levensduur

bekeken maakt het energieverbruik van

een motor nu eenmaal 97% van het volledige

kostenplaatje uit. Het geringe rendementsverschil

zal dus zeer veel uitmaken op lange

termijn. De terugverdientijd ligt overigens ook

zeer acceptabel tussen één en drie jaar door

de hoge energiekosten, wat maakt dat een IE4

motor al interessant is vanaf 4.000 draaiuren.

Hetzelfde gaat eigenlijk op voor IE5 motoren

die in totaal 20% van het energieverbruik

afknabbelen. Daarnaast hebben fabrikanten

er hard aan gewerkt om de transitie naar

IE4 motoren zo naadloos mogelijk te laten

verlopen door voor dezelfde ashoogtes te

opteren voor een gemakkelijke vervanging. ■

Beeld: Siemens.

ia-online.be

| 39


Tekst Valérie Couplez | Beeld Rotero

INTELLIGENTE

ANDRIJVINGEN OP

MAAT VAN UW MACHINES

In deze tijden die om flexibiliteit en kort op de bal spelen vragen, is er vooral nood

aan een partner die snel op een veranderende markt kan reageren. Dat is Rotero

ten voeten uit. Zowel vanuit België (Mechelen) als Nederland (Woerden) kan u

er terecht voor alles wat uw productie in beweging brengt en onder controle

houdt. Met technisch advies en engineering. Zo kan Rotero instaan voor een op

maat gemaakte totaaloplossing, gaande van het samenbrengen van producten

van verschillende leveranciers tot het volledig uitwerken en programmeren van

drivers die motoren aansturen.

De wortels van Rotero liggen in Nederland. In 1983 richt Rob Wieske de eerste vestiging op in Woerden.

Intussen heeft Rob zich teruggetrokken en zijn twee van zijn zonen (Michiel en Pim) actief in het bedrijf. Al

van in de begindagen werden niet zomaar automatiseringscomponenten aangeboden aan de markt. Kennis

stond centraal, kennis van de eigen producten en kennis van industriële processen zodat u steeds het juiste

advies krijgt om de perfecte component voor uw toepassing te selecteren. Een formule die duidelijk aansloeg

in de markt. Vijf jaar later kwam er al een Belgische vestiging in Mechelen bij. Sedert twee jaar staat Bruno

Crapé aan het hoofd ervan. Crapé: “Vandaag bestaat de Rotero Holding uit vijf bedrijven. Naast Woerden

en Mechelen, vallen daar ook de twee vestigingen van sensorfabrikant DIS Sensors in Soest en Witten

(DE) onder net als Q-Tec, specialist in mechatronicatoepassingen voor de medische wereld en daarbuiten.”

Technisch advies en engineering op maat

Rotero maakt niet alleen met kwalitatieve componenten het verschil. Technisch advies en engineering op

maat maken het plaatje compleet. “Per productgroep heeft Rotero een ervaren specialist in dienst die

machinebouwers en productieverantwoordelijken adviseert om het geschikte product(en) voor hun toepassing

te selecteren. Zo kunnen we een oplossing op maat aanbieden. Hier maakt de sterkte van de holding

mee het verschil. De vijf bedrijven werken elk vanuit hun specialisme nauw samen met elkaar waardoor

ook veel knowhow en ervaring gedeeld kan worden”, weet Crapé. “Dankzij de eigen ontwikkelingen van

motoren, drivers en sensoren, kan Rotero alles wat nodig is aanbieden om een proces onder controle te

houden. Als men al deze componenten dan ook nog eens kan laten communiceren met elkaar dan is men op

weg naar een intelligente aandrijving en Industrie 4.0. En daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres.” ■

Bruno Crapé. (Beeld: Gil Plaquet)

40 | ia-online.be


SCHÄFER SOLUTIONS

NET ZO VEELZIJDIG EN

GEVARIEERD ALS ONZE KLANTEN

Een gedegen logistiek advies dat u helpt bij het maken van de beste keuzes. Daarvoor

doet u een beroep op de specialisten van totaalleverancier SSI SCHÄFER. Wij bieden u op

maat gemaakte oplossingen, van ontwerp tot en met montage, van standaard magazijnen

tot complexe geautomatiseerde projecten. Neem contact op voor een goed gesprek.

ssi-schaefer.com info@ssi-schaefer.be T +32 2 725 02 40


Tekst en beeld Festo

ASSEMBLAGE VAN

STEEKVERBINDINGEN MET SERVO

PRESS KIT EN HANDLINGS

Om steeds meer vermogen te kunnen

integreren op zo’n klein mogelijke oppervlakte

in printplaten, werken ontwerpers

van aansluitingen eraan meer

stroomvermogen en engere contacten

in lichtere en kleinere steekverbindingen

onder te brengen. Om de

kwaliteit en de veiligheid te garanderen,

zet het Britse familiebedrijf

Harwin PLC in op automatisering van

Festo – met de servo press kit YJKP en

het handlingssysteem YXMx.

De hoogwaardige steekverbindingen van Harwin

worden vaak gebruikt in ruwe omgevingen.

Daar spelen ze hun betrouwbaarheid en lange

levensduur uit. Extreme werktemperaturen tussen

–65 °C en 150 °C alsook sterke trillingen zijn daar

dagelijkse kost. De steekverbindingen moeten dus

foutloos beantwoorden aan deze hoge eisen. Het

antwoord van Harwin op de strenge eisen van

de markt was de lancering van de reeks Gecko.

Deze geavanceerde steekverbindingen hebben

een pinafstand van slechts 1,25 mm en zijn de

helft kleiner en tot 75% lichter dan de steekverbindingen

Micro-D. Dankzij hun weerstandvaste

schroefverbinding weerstaan ze talrijke steekprocessen

zonder schade op te lopen. Het bedrijf

ontwikkelde het productieproces op basis van

een manueel proces dat steeds verder uitgewerkt

werd tot een extreem geautomatiseerde oplossing.

Zo is het bedrijf in staat jaarlijks honderdduizenden

steekverbindingen te produceren in een

uitgebreid aanbod van configuraties gaande van

vier tot vijftig contacten per steekverbinding en in

verschillende montageopties op printplaat.

In de servo press kit YJKP komt alles van bij één leverancier: aandrijfpakket, sturing en toepassingssoftware.

Modulair ontwerp

Harwin startte met de ontwikkeling van een

uiterst geautomatiseerde en flexibele nieuwe

productielijn om zo de productie van de Gecko

steekverbindingen nog efficiënter te maken. Op

een en dezelfde assemblagelijn zouden verschillende

aansluitingsconfiguraties in vorm en grootte

moeten kunnen worden geproduceerd. “Daartoe

42 | ia-online.be


ewegingssturing, krachtmeting en bijbehorende

toepassingssoftware. Resultaat: het indrukwerktuig

brengt de pinnen precies, krachtig en zacht

naar de juiste positie. Evaluatiefuncties geïntegreerd

in de meegeleverde toepassingssoftware

zoals de tolerantievensters of blokkeerkrachtmonitoring,

detecteren of de indrukkracht binnen

de toleranties ligt.

De drie stations van de assemblagelijn, laden van contactpinnen, indrukken en buigen, ontworpen op basis van

Festo standaardcomponenten.

Modulair en veilig

Ook in het laatste station worden het handlingsysteem

en de servo press kit gebruikt voor

het buigen van de contactpinnen exact op de

gewenste hoek. De in de sturing CECC-X geïntegreerde

software CoDeSys maakt de sturing

van het servo press profiel met positie- en krachtsturing

mogelijk tijdens de hele werkcyclus. Dankzij

de meegeleverde toepassingssoftware kan het

programmeren van de servo press kit niet eenvoudiger

zijn: men gebruikt een intuïtief bedienbare

grafische gebruikersinterface. Het indrukprofiel

kan zo worden aangepast aan de verschillende

aansluitvarianten zonder enige speciale programmeerkennis.

Drie CPX-terminals met ventieleilanden

die door de CECC-X-master sturing worden

gestuurd, bedienen achtereenvolgens de talrijke

elektrische en pneumatische grijpers en actuatoren.

“Het geautomatiseerde modulaire concept

zorgt voor lage productiekosten, hogere betrouwbaarheid,

precisie, herhaalnauwkeurigheid en

flexibiliteit”, besluit McGuinness. ■

hebben wij samen met Festo een modulair

concept ontwikkeld”, legt Paul McGuinness uit,

productieleider bij Harwin. De hoofdrollen op de

nieuwe productielijnen van Harwin zijn weggelegd

voor de servo press kit YJKP en het compact

handlingsysteem YXMx van Festo. Het handlingsysteem

ontfermt zich op verschillende plaatsen

over de beweging XY van de te assembleren

kunststof behuizing. Bij de indruk- en buigprocessen

van de contactpinnen komt de servo press

kit van pas met gemakkelijk te configureren

Z-bewegingen wat betreft positie en kracht.

Gebruik van dezelfde componenten

Een CECC-X-sturing in combinatie met een ventieleiland

CPX/MPA neemt in alle stations de sturing

van de elektrische en pneumatische aandrijvingen

voor zijn rekening. “Dankzij deze Festo systemen is

een maximale standaardisering en modularisering

mogelijk, omdat ze steeds dezelfde componenten

gebruiken. Dit vereenvoudigt de inbedrijfstelling

en het onderhoud”, legt McGuinness uit. Een

van de assemblagelijnen bestaat uit drie centrale

stations: het invoegen van de contactpinnen, het

indrukken en het buigen van de contactpinnen.

In het eerste station worden de werkstukdragers

met de aansluitvormen bestukt en vervolgens met

het compacte handlingsysteem YXMx gepositioneerd

voor het invoegen van de contactpinnen.

In het tweede station drukt de servo press kit de

contactpinnen in de behuizing van de aansluiting.

De precisiegrijper HGPT van Festo bevestigt hierbij

de werkstukdrager met de stekkerbehuizingen bij

het indrukproces van de pinnen.

Dynamisch en precies

De kinematica van het compacte H-portaal, als

onderdeel van het handlingsysteem YXMx, zorgt

voor het dynamisch en precies plaatsen van de

componenten onder het indrukwerktuig. Dit

werkt perfect dankzij de lage bewegende massa.

De servo press kit YJKP bestaat uit een servomotor

met gesloten stuurkring, een mechanische as, een

Paul McGuinness, productieleider bij Harwin.

‘Op een en dezelfde assemblagelijn moesten

verschillende aansluitingsconfiguraties in vorm

en grootte worden geproduceerd’

ia-online.be

| 43


Stop travelling on

site for support!

Let’s stay Cosy!

Secure VPN Remote Access

for machine builders

• Firewall friendly solution

• 4 Million VPN Connections

• Free VPN service

eWON Cosy

Industrial

Remote Access

Router

Brixtonlaan 23,

1930 Zaventem

Tel: 02 720 49 16

www.ewon.biz

The eWON

Cosy131

Range

www.bintz.be

Ethernet Cellular WiFi


Tekst en beeld Lenze

ZEVENTIGSTE VERJAARDAG

AANLEIDING VOOR BLIK OP

DE TOEKOMST

Productiviteit, betrouwbaarheid

en eenvoud, zelfs zeventig

jaar later zijn deze drie

eigenschappen nog relevant.

Misschien zelfs relevanter dan

ooit met de komst van Industrie

4.0 en digitalisering. Alles

begon in 1947 toen Hans

Lenze zijn droom van een wereld

in beweging werkelijkheid

begon te maken. De automatiseringsspecialist

maakte van

zijn verjaardag gebruik om te

tonen waar het in de toekomst

naartoe wil. De Future Day of

Machine Manufacturing vond

plaats begin oktober in het

hoofdkwartier in Gross Berkel

en bracht meer dan 400 internationale

experts in industriële

automatisering samen.

Lenze CEO Christian Wendler opende de Future Day of Machine Manufacturing. (foto: Ralf Böttcher)

Wat begon als een handelsfirma in het Duitse Hamelen is vandaag

uitgegroeid tot een internationaal bedrijf in aandrijf- en automatiseringstechnologie.

Lenze is er trots op dat het een echte partner

voor zijn klanten kan zijn in het samen uitwerken van intelligente

oplossingen voor de fabriek van de toekomst. Dat het bedrijf altijd

een technologiepionier is geweest bleek duidelijk uit het thema dat

het voor zijn 70e verjaardag in de kijker wilde zetten: Future Day of

Machine Manufacturing. Wat zijn de trends voor morgen? Welke

recente ontwikkelingen hebben nu hun impact op de industrie?

Welke oplossingen zullen de toekomst vorm geven? Dat waren maar

enkele van de vragen die Lenze tijdens het event besprak met klanten,

partners, journalisten en vrienden. Gerenommeerde experts uit alle

sectoren kwamen praten over digitalisering, IoT en de toekomstige

uitdagingen en opportuniteiten die er liggen voor machinebouwers.

‘Samenwerking en het creëren van een

echt partnerschap met klanten

is heilig voor ons’

Meer samenwerking

Om digitale transformaties werkelijkheid te maken, ziet Lenze een

sleutelrol weggelegd voor samenwerking. “Onze capaciteit om de

juiste oplossingen te ontwikkelen voor de uitdagingen waar onze

klanten voor staan, heeft altijd afgehangen van mensen. Dit zal niet

anders zijn in de toekomst. Samenwerking en het creëren van een echt

partnerschap met klanten is heilig voor ons”, stipte Lenze CEO Christian

Wendler duidelijk aan. Om intelligente machines te krijgen zullen

mensen meer en meer creatief samenwerken in teams. Daarnaast

brengt digitalisering ook voor Lenze zelf veranderingen met zich mee.

Het bedrijf is in volle transitie van fabrikant naar dienstenleverancier

die zijn klanten kan bijstaan in heel hun traject als een volwaardige

engineeringpartner. “Wij automatiseren machines en maken het zo

eenvoudig”, onderstreept Wendler. Maar daarvoor heb je mensen met

passie nodig. Tijdens de Future Day of Machine Manufacturing konden

ze alvast inzicht krijgen in de automatiseringstechnologie van morgen

en op een passende manier de 70e verjaardag van Lenze vieren. ■

ia-online.be

| 45


Eikelaarstraat 21a - 3600 Genk - T. 089/323517 - www.plakoni.be

Product Design | Project Services

Project Management | Simulation

Data Management

Design | Prototyping | Tooling

Turnkey Solutions | Proces Simulation

17690517_Plakoni Projects.indd 1 07-11-17 09:04

SMARTER PRODUCT USABILITY

SMARTER PRODUCT USABILITY

ZO EENVOUDIG LEEST MEN

BARCODES TEGENWOORDIG.

OP CAMERA GEBASEERDE

CODELEZER DCR 200i

Dankzij de Setup Wizard in drie minuten in bedrijf genomen.

De nieuwe DCR 200i identificeert snel en betrouwbaar

1D en 2D codes, óók bij ongunstige omstandigheden.

Sven-Philipp Abraham

Product Management

Product Center

Ident + Vision

www.leuze.be

easy handling.

Leuze electronic nv, Steenweg Buda 50, B-1830 Machelen, info@leuze.be, Tel: 00 32 2 253 16 00

Advertenties controleren 1/2.indd 1 17-10-17 10:55


Tekst Els Jonckheere | Beeld Plakoni

VOOR AL UW

AUTOMATISERINGSVRAAGSTUKKEN

Wie op de trein van Industrie 4.0 wil stappen, zit zonder

twijfel met tal van automatiseringsvraagstukken

waarop binnenshuis geen afdoend antwoord kan worden

gegeven. Maar zelfs bij wie op dit vlak al ver is

gevorderd, is er ongetwijfeld nog ruimte voor optimalisering

en/of uitbreiding. In beide gevallen is het erg

interessant om een automatiseringsspecialist onder de

arm te nemen, zoals Plakoni uit Genk.

Om echt brood uit automatisering te halen, volstaat het al lang niet meer

om manuele arbeid door één of andere standaardmachine te vervangen.

Productielijnen moeten met elkaar en bovenliggende systemen

communiceren, perfect op de taken zijn afgestemd, zo weinig mogelijk

energie gebruiken en een design hebben dat stilval minimaliseert en

een gemakkelijk onderhoud toelaat. De machineproducenten kunnen

tot op een zekere hoogte soelaas bieden, maar vaak zijn dermate veel

aanpassingen nodig dat een neutrale expert wordt ingeschakeld die het

hele plaatje ziet. “Of om de juiste keuzes uit het enorme aanbod te

helpen maken”, vertelt zaakvoerder Geert Kenis. “Maar steeds vaker

‘Onze hulp wordt ingeroepen voor

het ontwikkelen van revolutionaire

maatsystemen’

Bij Plakoni kan u terecht voor alle mogelijke vraagstukken in verband

met automatisering.

ook om revolutionaire maatsystemen te ontwikkelen. Vooral in de automotive

sector is dit momenteel sterk gangbaar, voornamelijk dan in het

kader van de ‘vergroening’ van de mobiliteit. Gezien onze roots in deze

sector liggen, hebben we veel expertise waar belangrijke merken van

over de hele wereld een beroep op doen. Daarnaast zijn we evenzeer

actief in onder meer de voedings- en betonindustrie, waar maatwerk

een cruciale rol speelt.”

Plakoni beschikt over expertise waar belangrijke merken van over de hele

wereld een beroep op doen.

Technologische neusje van de zalm

Opgericht in 1996 speelt Plakoni op twee domeinen. Van origine

gericht op het ontwerpen en vormgeven van producten, biedt ze met

Plakoni Projects sinds 2006 een extra dimensie. Kenis: “Met deze

zusteronderneming zorgen we voor oplossingen die tot de technologische

top behoren. Het kan een automatiseringstraject of de creatie

van een nieuwe machine betreffen. In het laatste geval behartigen we

alles zelf: van design en bouw, over uitvoerige testen, tot de implementatie

en de service.” ■

ia-online.be

| 47


Tekst en beeld Sirris

SLIMME ASSEMBLAGELIJN

TERUGVERDIEND OP MINDER

DAN DRIE JAAR

De evolutie naar Industrie 4.0 heeft nu al een aanzienlijke impact op bedrijven. Met de bouw van een compleet nieuwe

demonstrator stellen Sirris en POM West-Vlaanderen de maakindustrie in staat om in een waarheidsgetrouwe omgeving

de mogelijkheden van Industrie 4.0 uit te testen. Daarmee willen beide organisaties aantonen dat een kmo met

een budget van 100.000 euro een slimme assemblagecel kan bouwen met de technologie die vandaag op de markt

beschikbaar is. Met een terugbetalingstermijn van minder dan drie jaar komt Industrie 4.0 zo in ieders handbereik.

Hoewel vele bedrijven al stappen gezet

hebben naar hun transformatie tot factory

of the future, blijft ondersteuning een noodzaak.

Zeker voor kmo’s die zich toespitsen op

de productie van kleine reeksen met veel varianten

en daardoor moeten opboksen tegen

een hoge complexiteit. Dan is er nood aan

eenvoudige laagdrempelige oplossingen. Een

belangrijke zet richting efficiëntere productie

zijn gebruiksvriendelijke ingrepen die moeilijk

en repetitief werk eenvoudiger maken door

de operator te ondersteunen. Bovendien

moet men kunnen overschakelen naar een

hogere reactiesnelheid door de seriegrootte

te reduceren tot een single-piece-flow, de

buffer in productie tot nul te herleiden en

gebruik te maken van one-touch logistiek en

zelfsturende productiecellen.

48 | ia-online.be

De demolijn bestaat uit zes cellen die samen een

assemblagelijn vormen voor de efficiënte fabricage

van productfamilies met veel variaties.


Het is een proeftuin voor Industrie 4.0, die als experimenteerruimte kan worden gebruikt door bedrijven.

Future-proof assemblagelijn

Om aan deze en andere verzuchtingen tegemoet

te komen, besloot Sirris een nieuwe

pilootlijn te ontwikkelen in het Smart &

Digital Factory in Kortrijk, een initiatief dat

Sirris opstartte en verder uitwerkt samen

met zijn (industrie)gedreven partner, de POM

West-Vlaanderen in het kader van Fabriek

voor de Toekomst Machinebouw & Mechatronica.

Deze testversie van de fabriek van de

toekomst bestaat uit een assemblagelijn van

zes cellen, volledig in de lijn van Industrie 4.0

en doordrongen van de QRM-gedachte. De

assemblagelijn integreert niet alleen operator

ondersteunende oplossingen en strategieën

die een snelle respons mogelijk maken, maar

er is eveneens aandacht voor technologieën

die first-time-right mogelijk maken door onder

meer menselijke fouten te detecteren en te

voorkomen. Een ander belangrijk aspect in

de kwaliteitsbeheersing van de fabriek van de

toekomst is het leren uit fouten en een streven

naar continue verbetering. De gebruikte ICToplossingen

moeten voldoende wendbaar zijn

om dit te ondersteunen. Beide organisaties

willen met de nieuwe lijn aantonen dat een

kmo met een budget vanaf 100.000 euro een

dergelijke slimme assemblagecel kan bouwen.

De ROI moet komen van een verbetering van

manproductiviteit, kwaliteitsbeheersing en

verhogen van snelheid en flexibiliteit met een

terugbetalingstermijn van minder dan drie jaar.

Samenstelling van de

assemblagelijn

De demolijn bestaat uit zes cellen die samen een

assemblagelijn vormen voor de efficiënte fabricage

van productfamilies met veel variaties.

Beide organisaties willen met de nieuwe lijn aantonen dat een kmo met een budget vanaf 100.000 euro een

dergelijke slimme assemblagecel kan bouwen.

ia-online.be

| 49


Het uitgangspunt is de operator die efficiënt moet kunnen werken.

Het uitgangspunt is de operator die efficiënt

moet kunnen werken. Dit via ondersteuning

van allerlei technologieën, zoals een cobot,

AGV, digitale werkinstructies die geprojecteerd

worden op een scherm of het werkvlak.

Daarnaast worden de principes van QRM,

lean en kaizen ingezet. De digitale integratie

van de verschillende processen en tools is

eveneens in deze lijn voorzien. Verschillende

discrete-manufacturing-bedrijven hebben al

interesse getoond. Vooral de manier waarop

een gepersonaliseerd klantenorder volautomatisch

wordt vertaald naar een productieorder

met volledig gedetailleerde picking- en

montage-instructies wordt als een belangrijke

meerwaarde aanzien. De opstelling maakt

deel uit van een testversie van de fabriek

van de toekomst die Sirris ontwikkelt, om

bedrijven in realiteit te laten proeven van de

mogelijkheden van Industrie 4.0. Het is een

proeftuin, die als experimenteerruimte kan

worden gebruikt. Na de officiële inbedrijfsstelling

kunnen ze de lijn zelf uittesten in

functie van hun eigen activiteiten. Ze kunnen

er het verschil tussen de vaak mooie theorie

en de soms frustrerende praktijk zelf ervaren

en er de nodige lessen uit trekken. Op termijn

zal het applicatielab verder uitgebouwd

worden tot een echt ‘experience center’. ■

‘Met een budget vanaf 100.000 euro kan men al

een slimme assemblagelijn bouwen’

De ROI moet komen van een verbetering van manproductiviteit, kwaliteitsbeheersing

en verhogen van snelheid en flexibiliteit.

50 | ia-online.be


Mijn bedrijf is heel bedreven in het recycleren.

Wij laten onze gebruikte smeerolie ophalen door een geregistreerd inzamelaar.

Gebruikte smeerolie is een gevaarlijke afvalstof. Daarom gelden er strenge regels voor de opslag, het transport en de

verwerking ervan. Alleen als de smeerolie van uw bedrijf wordt opgehaald volgens de procedure die OVAM, LB of OWD

voorschrijft, kan ze op een milieuvriendelijke manier worden verwerkt. Reken dus op een geregistreerd inzamelaar om

uw olie op te halen. Dan bent u zeker dat bij u in het bedrijf alles gesmeerd loopt.

TIP: kleine hoeveelheden gebruikte smeerolie kunnen recht geven op een forfaitaire vergoeding.

Ontdek alle details op www.valorlub.be

EERST SMEREN, DAN RECYCLEREN

valorlub.be


Sectornieuws

State-of-the-art

datacenteroplossing

Twee protocol gateways

voor naadloze

protocolconversie

Advantech breidt zijn protocol gateway

productenlijn uit met de introductie van

twee nieuwe series EKI-1221IEIMB &

EKI-1221PNMB protocol gateways voor

protocolconversie.

ABB is door Serverius, één van de grootste datacenter-aanbieders in

Nederland, gekozen om zijn datacenter te moderniseren, waarmee

een hogere efficiëntie, betrouwbaarheid en kwaliteit gerealiseerd

zal worden. De afgelopen jaren is Serverius hard gegroeid en is hun

klantenkring enorm toegenomen

Om deze groei te kunnen waarborgen en aan de alsmaar toenemende

eisen te kunnen voldoen heeft Serverius besloten om hun huidige datacenter

in Meppel te vernieuwen. De vernieuwing is bedoeld om downtime

voor bestaande klanten tot een minimum te beperken en een hoger kwaliteitsniveau

te realiseren. Hiertoe wordt het datacenter volledig redundant

uitgevoerd. “De uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van datacenters

speelde een belangrijke rol in de keuze voor ABB”, aldus Alfred

van den Berg, head of Technical Infrastructure Serverius. “Naast hoogwaardige

producten kunnen we zo ook gebruik maken van de internationale

knowhow.” Centraal in de nieuwe stroominfrastructuur staat het TriLine

schakelsysteem van ABB; een bewezen oplossing die betrouwbaarheid

en kwaliteit combineert met veiligheid. Het systeem wordt gecombineerd

met een groot aantal redundant uitgevoerde DPA 500 UPS-systemen. De

beschikbaarheid van de stroomvoorziening is daarmee geoptimaliseerd.

Het totaal geïnstalleerde UPS-vermogen van deze 2N+1 oplossing ligt op

1 MW. ABB’s SMISSLINE TP systeem: ’s werelds eerste aanrakingsveilige

busbarsysteem is ook één van de belangrijke elementen van de moderniseringsslag

bij Serverius. Hiermee kunnen lastvrije modules en componenten

onder spanning worden geplaatst en verwijderd zonder persoonlijke

beschermingsmiddelen ter beveiliging tegen elektrisch gevaar.

Deze nieuwe protocol gateway apparaten

zijn ontworpen voor betrouwbare protocol

uitbreidbaarheid en naadloze integratie in

bestaande netwerkapparaten. Ze bieden een

verantwoorde oplossing voor het efficiënt

converteren van data van bestaande apparaten

en beperken zo de noodzaak om dure

apparaten aan te schaffen, evenals softwareprogrammeerfouten.

Door het toevoegen

van deze protocol gateway apparaten aan

bestaande netwerkinfrastructuren kunnen

klanten een consistent datapad bouwen

tussen anders niet-compatibele netwerkapparaten

en daarmee de gebruiksduur ervan verlengen zonder hoge kosten of

een forse upgrade. De implementatie van Advantech’s protocol gateway

serie is eenvoudig en snel. De gateways zijn eenvoudig in te stellen en te

configureren en zijn compatibel met Siemens en Rockwell HMI/PLC’s. Ze

hebben een ingebouwde diagnostische tool die data kan koppelen en

de status van aangesloten apparaten real-time kan controleren. Dit stelt

operators in staat om verzamelde data te gebruiken en analyseren en

passende oplossingen te vinden om potentiële problemen te voorkomen.

Instrumentengegevens van elke machine of apparaat kunnen worden

verzonden via EtherNet/IP of PROFINET PLC protocolconversie, uitgevoerd

door een Advantech protocol gateway voor verdere analyse om de conditie

van de serviceapparatuur te controleren.

Cloudgebaseerde oplossing

voor collecteren van

remote data

Wenst u data van uw remote sites te integreren in een gecentraliseerde applicatie,

historian of ERP-systeem? Dan is DataMailbox, een nieuwe Talk2M

service voor tijdelijke opslag van uw remote data en alarmen de ideale oplossing.

De eWON Flexy stuurt zijn historische data naar DataMailbox, gekoppeld

aan uw Talk2M account. Deze historische data zijn dan eenvoudig vanaf

uw applicatie af te halen op DataMailbox door een door eWON gratis aangeboden

DMWeb API. Zo hoeft u zelf geen publieke internetserver te hosten

en te onderhouden. Een geïntegreerd mechanisme waakt er verder over dat

uw data niet dubbel wordt verstuurd. En dankzij het DMWeb protocol kan

de synchronisatie van uw data zeer eenvoudig verlopen.

52 | ia-online.be


Sectornieuws

Nieuwe planetaire reductor:

compact, sterk, economisch

eerste gezicht overbodige meters? Omdat er anders problemen opduiken

als de vulmachine stilvalt. Want als deze stilligt, kunnen de bussen

in de blaasmachine nergens naartoe. En in de blaasmachine lopen de

temperaturen hoog op, met als gevolg dat de zestig bussen die daar

vastzitten kapotgaan. Het nieuwe conveyorsysteem creëert dus naast

een automatische flow ook een bufferruimte. Als de vulmachine nu

stilvalt, kunnen de bussen in de blaasmachine tenminste allemaal weg.

Dat betekent ook dat de operatoren de blaasinstallatie niet hoeven

uit te schakelen. Want als dat gebeurt, duurt het natuurlijk een hele

tijd voor die weer op de juiste temperatuur komt. En dit zou dubbel

tijdverlies betekenen

Bonfiglioli introduceert de nieuwe 300M serie planetaire reductoren

voor industriële toepassingen.

De 300M serie, met zijn geoptimaliseerde reductietrappen, staat niet

alleen voor de hoogste prestaties en een hogere koppeldichtheid bij

dezelfde compacte afmetingen, maar is daarbij leverbaar in twintig

bouwgrootten met uitgaande koppels van 1.3 tot 1.300 kNm. De planetaire

overbrengingen zijn uitgerust met nieuw ontworpen planeetlagers,

die bij een groot aantal cycli tot 50% meer koppel leveren. De serie is

volledig uitwisselbaar met de bekende 300 serie en is geschikt voor geïntegreerde

motorreductoren, IEC en NEMA elektrische en hydraulische

motoren. Dankzij de verbeterde planeetlagering garandeert de 300M

serie compactheid, kostenbesparing, evenals betrouwbaarheid en een

maximaal 20% langere levensduur. Het optionele geïntegreerde koelsysteem

kan voor een besparing van tenminste één bouwmaat zorgen, of

vormt een uitstekend alternatief voor tandwielkasten met schuine vertanding.

Typische toepassingen zijn te vinden in material handling, alsmede

in vele andere applicaties die vragen om een hoge koppeldichtheid in

combinatie met een geoptimaliseerd gebruik van ruimte.

Uitbreiding in gamma sensor

en actuatorbekabeling

Voor industriële toepassingen waar hoge eisen gesteld worden

aan de resistentie en duurzaamheid van de onderdelen, introduceert

Lapp een uitbreiding in het gamma S/A bekabeling: Unitronic®

Robust S/A FD. Op basis van de reeds beproefde Ölflex®

Robust kabels, is het gamma uitgebreid in het domein van sensoren

actuatorbekabeling.

Conveyorsysteem vermijdt dat

hele afvullijn stilligt

Wat gebeurt er als er één deel van uw productielijn stilvalt? Bij

PVG Liquids zou dat twee gevolgen hebben: een hele lijn die stilligt

en het risico op beschadigde producten. PVG Liquids maakt

deel uit van de PVG Group en is gespecialiseerd in kachelbrandstof.

In hun site in Gent nemen zij het hele proces voor hun rekening: van de

productie van de brandstof tot het vullen van de bussen. Easy Systems

ontwierp en maakte voor hen een conveyorsysteem dat het transport

van de blaasmachine tot aan de afvulinstallatie automatiseert. De

brandstofbussen zijn in eerste instantie niet meer dan een pad, een

klein stukje plastic. De blaasmachine vult die pads met lucht tot ze hun

definitieve vorm bereiken. Dan volgen ze een meterslang traject naar de

afvulinstallatie, die eigenlijk vlak in de buurt staat. Waarom die op het

Door de TPE buitenmantel is de kabel geschikt voor buitengebruik, in

industriële toepassingen met zware mechanische en thermische belasting,

en in de voedingsindustrie waar veelvuldig gereinigd wordt.Zijn

breed temperatuurbereik (-50°C tot 90°C) maakt de kabel breed inzetbaar.

Zelfs in water tot 60°C houdt de kabel probleemloos. Door de

korte slaglengte is de kabel ook te gebruiken in hoogflexibele toepassingen,

zoals in energiekettingen.

ia-online.be

| 53


MEZ MOTOREN BELGIUM

Sectornieuws

Verhuizing naar state-of-theart

kantoorgebouw

Ongeveer drie jaar geleden gaf Endress+Hauser de start om een

nieuw kantorencomplex te tekenen. Het moest tegemoetkomen

aan drie doelstellingen: innovatief zijn, nog ruimte bieden voor

groei en een stimulerende omgeving vormen voor medewerkers,

klanten en partners. In oktober werd het nieuwe kantoor, gelegen

aan de Carlistraat 17-19 in Brussel officieel geopend.

Uw elektromotor

niet kopen bij VAN HOUCKE?

Dan heeft u het

Het kantorencomplex is gebouwd op een site van 10.000 m² en heeft een

oppervlakte van 3.600 m², verdeeld over vier verdiepingen van telkens

900 m². Daarmee biedt het dubbel zoveel ruimte als het oude kantoor

dat enkele huisnummers (13) verder ligt. Voor de architectuur werd in zee

gegaan met Ava Partners, terwijl Vandebussche instond voor de bouw. In

totaal ging het nieuwe kantorencomplex gepaard met een prijskaartje

van 6,6 miljoen euro. Duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en energiebesparing

stonden centraal in het concept. Zo werd het gebouw uitgerust

met een geothermische energievoorziening, 175 zonnepanelen en eigen

Endress+Hauser meetapparatuur. Bovendien is het gebouw zodanig

geconcipieerd dat samenwerking volop gefaciliteerd en bevorderd wordt.

De kantoren staan bijvoorbeeld in verbinding met de technische ruimtes

zodat openheid, transparantie en een efficiënte communicatie gegarandeerd

zijn. Verder herbergt het gebouw een Customer Experience Showroom

om de expertise van Endress+Hauser te demonstreren.

Mez Motoren Belgium

Vlamingveld 32 8490 Jabbeke

050/25.04.90

mez@vanhoucke.be

www.mezmotorenbelgium.be

54 | ia-online.be


Sectornieuws

Succesvolle derde editie

gebruikersdag

Op 4 oktober organiseerde het Consortium Bordenbouw de

derde editie van de Education Cabinet Users’ Day in het opleidingscentrum

Anttec in Berchem. Een 45-tal gebruikers en geïnteresseerden

namen deel aan deze succesvolle editie.

“De Users Day stond dit jaar in het teken van information sharing”,

vertelt Karl Declercq, general sales en marketing manager van Phoenix

Contact. “Als Consortium Bordenbouw willen we een platform creëren

waar leerkrachten hun ervaringen met het Education Cabinet met

collega-leerkrachten kunnen delen. Het is de gelegenheid bij uitstek

om inspiratie op te doen over de mogelijke toepassingen van het

Education Cabinet op school. Ik mag wel stellen dat we in deze missie

geslaagd zijn.” Drie leerkrachten presenteerden en demonstreerden

er hun Education Cabinet project. Naast de demo-opstelling van VTS

Sint-Niklaas kon men niet kijken. Luc Rothier, leerkracht 3de graad Elektrische

Installatietechnieken: “Het Education Cabinet is zeker een meerwaarde

voor de lessen elektriciteit en automatisatie. Het bord is niet

alleen geschikt als didactisch materiaal bij de theorielessen maar is ook

geschikt voor gebruik tijdens de praktijklessen. Twee jaar geleden zijn

we gestart met de uitbreiding van het bord met een transportband. We

hebben ondertussen een aantal extra I/O-modules geïnstalleerd zodat

we ook sensoren en elektro-pneumatische actoren kunnen aansluiten.

De leerlingen gaan zelf mee ontwerpen, installeren, programmeren en

testen. Dit schooljaar gaan we het Festo ventieleiland in een aparte

kast plaatsen en het Cabinet opnieuw bekabelen. Deze variatie en

flexibiliteit is niet alleen motiverend voor de leerlingen maar ook voor

de leerkrachten.”

watermist te verspreiden kunnen alle oppervlakken

in een kamer hieraan worden

blootgesteld. Hoewel ozon een natuurlijk

gas is, is het schadelijk bij hoge

concentratieniveaus wat vereist

dat de operator zich buiten de

afgesloten ruimte bevindt, terwijl

de robot zijn cyclus doorloopt.

Thomas Clapper, verantwoordelijk

voor de productie bij Infuser.

“We hadden een alzijdig stralend

toegangspunt nodig dat bovendien

100% afgedicht is. Toen stuitten we

op de Anybus Wireless Bolt van HMS

Industrial Networks.” De Anybus Wireless

Bolt is een draadloos toegangspunt

dat gemonteerd wordt op machines. Hij communiceert

via WLAN of Bluetooth tot 100 m en is ontworpen voor zware

industriële condities, zowel wat betreft fysieke behuizing als draadloze

communicatie. Het was precies wat STERISAFE nodig had. “We gebruiken

WLAN om te communiceren tussen de PLC in de robot en de tablet

en hebben veel profijt van de robuuste communicatie die de Wireless

Bolt biedt. We moesten ook unieke verbindingen voor elk robot/tablet

paar ontwerpen, zodat we meerdere machines zonder radio-interferentie

binnen hetzelfde gebied kunnen laten draaien. Ook dit lukte dankzij

de Anybus Wireless Bolt”, aldus Clapper.

Desinfectierobot heeft

robuuste draadloze toegang

via Anybus Wireless Bolt

STERISAFE-Pro is een desinfectierobot van het Deense bedrijf

Infuser. Het desinfecteert oppervlakken in ruimtes - bijvoorbeeld

patiëntenkamers, operatiekamers of hotelkamers – en verwijdert

daarbij 99,9999% van de pathogenen.

De robot produceert ozon (O 3

) door gebruik te maken van de aanwezige

zuurstof (O 2

) in de ruimte. Door de ozon samen met een fijne

ia-online.be

| 55


Sectornieuws

Robuuste veldbusmodule

met veilige verbinding voor

aansluiting van intelligente

sensoren

Bijkomende afmetingen

voor modulaire industriële

tandwielkasten

Nord Drivesystems heeft dit jaar twee nieuwe tandwielkasten met

nominale draaimomenten van 15 en 20 kNm geïntroduceerd. Met

deze nieuwste toevoegingen aan het gamma bestaat de serie nu

uit elf reductorgroottes die uitgangskoppels leveren tot 250 kNm.

De decentrale IO-Link-mastermodules dienen als gateway tussen

intelligente IO-Link-sensoren en de veldbus. Ze zijn ook de

beste keuze voor de moeilijkste omgevingen: de materialen

en het productieproces zijn identiek aan die van de ifm verbindingsleidingen

van de beproefde productserie EVC.

De ecolink technologie staat garant voor betrouwbare, permanent

dichte M12-verbindingen van de aansluitleidingen. Veel sensoren

vereisen een energiebegrensde voeding met UL Class2-goedkeuring.

De daaraan verbonden begrenzing van de energie vindt gewoonlijk

plaats via een bijbehorende voedingsadapter. Met de IO-Link-masters

uit de serie AL kunnen nu ook sensoren conform UL Class2 worden

gevoed, zonder dat ze gebruikt moeten worden met een energiebegrensde

voedingsadapter volgens UL Class2-goedkeuring. De

intuïtieve software vindt alle IO-Link-masters in het netwerk en stelt

een overzicht op van de complete installatie. Bovendien worden alle

aangesloten sensoren met de desbetreffende parameters weergegeven.

Zodoende is een parametrering van alle sensoren in het systeem

vanuit een centrale locatie mogelijk. De aansluiting van sensoren

en actuatoren vindt plaats via standaard M12-verbindingsleidingen

zonder afscherming. Er kunnen tot vier of acht (afhankelijk van de

uitvoering) IO-Link-sensoren worden aangesloten en met in totaal 3,6

A worden gevoed. Met het toebehoren EVC693 kan extra hulpenergie

voor de aansluiting van IO-Link-actuatoren worden aangevoerd. De

leidinglengte mag tot 20 m bedragen. De gegevens van de sensoren

worden digitaal overgedragen. In tegenstelling tot analoge signalen

kunnen contactweerstanden en EMV-storingen die signalen hierbij

niet vervalsen.

De industriële tandwielkasten van Nord geven bijzonder veel verschillende

configuratiemogelijkheden voor applicatiespecifieke aandrijfoplossingen.

Het modulaire assortiment omvat dual-gear opstellingen, hulpaandrijvingen,

remmen, koppelingen, terugloopblokkeringen, swing bases en – een

gloednieuwe functie – geëextrudeerde flenzen. Daarnaast zijn er diverse

mogelijkheden voor het afdichten, naast de oplossingen voor monitoring

en temperatuurbeheer. De tandwielkasten kunnen gemonteerd

worden op alle zes de kanten. De overbrengingsverhoudingen kunnen

geconfigureerd worden in kleine stapjes tussen 5,54:1 tot 30.000: 1 – dit

met twee, drie of vier overbrengingstrappen en met een extra primaire

transmissietrap indien nodig. Alle tandwielkasten worden standaard in de

eendelige UNICASE behuizing gemaakt. Dit zorgt voor een uitstekende

duurzaamheid, een zeer hoge vermogensdichtheid, compacte afmetingen

en een hoge overbelastingscapaciteit. Nord configureert complete

aandrijfsystemen door het combineren van tandwielkasten met motoren

en aandrijfelektronica zodat deze ingezet kunnen worden voor veeleisende

toepassingen in transportsystemen, pompen en roerwerken. De

typische toepassingsgebieden voor deze toestellen zijn onder andere

bulkverwerking, de cementindustrie, staalindustrie, procesengineering,

houtbewerking, suikerverwerking en afvalwaterbeheer.

Veilige, digitale signalen met

maximale functionaliteit

De FieldConnex Multi-Input Output (MIO) laat u toe digitale signalen

van verschillende functies via een enkel adres met de veldbus te verbinden.

Als eerste compacte veldbuscomponent op de markt biedt de MIO

intrinsiekveilige ingangen en uitgangen voor discrete signalen met vier

verschillende functies. FieldConnex® MIO controleert de status van

een totaal van twaalf NAMUR-sensoren of bestuurt tot vier kleppen,

inclusief eindpositieterugmelding en partial stroke test. De Multi-Input

Output is voorzien van ingebouwd breuk- en looptijdtoezicht voor

56 | ia-online.be


Sectornieuws

kleppen en zendt een alarmsignaal uit wanneer grenswaarden worden

overschreden. De MIO laat ook overloop- en droogloopbescherming toe

in vaten of leidingen gemonitord aan de hand van trilvorkniveauschakelaars.

Voor het eerst vergaart de veldbuscomponent signalen van impulsen

frequentiegeneratoren. De features van de MIO zorgen voor een

doelgericht en proactief onderhoud en verlengde onderhoudsintervallen

met het hoogst mogelijke efficiëntieniveau. Dit vermijdt onvoorziene

stilstanden en verhoogt de economische productiviteit van de installatie.

Alle ingangen en uitgangen van de FieldConnex® MIO zijn intrinsiekveilig

en gebruiksvriendelijk dankzij de mogelijkheid om hen collectief

of individueel te configureren. De component wordt in de onmiddellijke

nabijheid van de sensor geïnstalleerd om een efficiënte installatielay-out

te garanderen. Dit beperkt niet enkel de bedrading, maar ook de kosten

en tijd die nodig is voor installatie. De verbeterde kabeldoorvoer en

ruime klemruimte zorgen bovendien voor een eenvoudige aansluiting.

Elektrische installatie van

capaciteitsuitbreiding

waterstofcentrale

AO Melotte heeft in samenwerking met de technische afdeling

Colruyt Group de middenspanningscabine op de Colruyt Group

site Dassenveld te Halle in het kader van een capaciteitsuitbreiding

van groene waterstof gebouwd en geïnstalleerd.

Het Algemeen Laagspanningsbord (ALSB) werd bij P&V Elektrotechniek

ontworpen en gebouwd. Colruyt Group is reeds vanaf 2011 actief

met waterstof als geschikt alternatief voor fossiele brandstoffen. “De

middenspanningscabine werd gezet om onze productiecapaciteit te

verdrievoudigen. Daar waar we tot op heden 2,7 kg waterstof per

uur kunnen produceren, is het de bedoeling om in de toekomst 8,1 kg

waterstof per uur te produceren. Om dit te realiseren had één van onze

elektrolyse-installaties capaciteitsuitbreiding nodig”, aldus Dimitri Van

den Borre van Colruyt Group. AO Melotte werd vanaf het begin betrokken

bij dit project om mee te denken over de middenspanningscabine.

AO Melotte heeft het betonnen prefabgebouw samen met de mensen

van Colruyt Group ontworpen en geplaatst. Daarnaast stond het bedrijf

ook in voor de volledige installatie van de middenspanning, de transformatoren,

en het in dienst stellen van de installatie. Eveneens stonden zij

in voor het afwerken en verbinden van de nieuwe middenspanningskabels.

“Dankzij de geavanceerde technische expertise en de ervaring van

onze mensen voeren wij alles in eigen beheer uit, op het distributiebord

na. Daarvoor doen we een beroep op P&V Elektrotechniek”, vertelt

Marc Vertessen, gedelegeerd bestuurder van AO Melotte. “Je kan het

vergelijken met een sleutel-op-de-deur-oplossing. Samen met het P&V

team geeft deze aanpak ons een grotere flexibiliteit en zo hebben we

de strakke timing voor dit project kunnen aanhouden.”

Digitaliseringstoepassingen

voor de technologische

industrie

Siemens zal tijdens SPS IPC Drives in Nurenberg diverse toepassingen

en voorbeelden demonstreren van manieren waarop

de technologische industrie - machinebouwers en plantmanagers

- dankzij digitalisering het concurrentievoordeel kan

verscherpen.

Onder het motto ‘Discover the

Value of the Digital Enterprise’

zal het bedrijf in hal

11 op een oppervlakte

van niet minder

dan 4.400 m² de

nieuwste aanwinsten

voorstellen

uit zijn Digital Enterprise

portfolio. De innovaties gaan van

nieuwe softwareversies voor meer efficiënte

engineering over digitale aandrijfsystemen tot het open,

cloud-gebaseerde IoT-besturingssysteem MindSphere, dat mogelijkheden

opent voor nieuwe bedrijfsmodellen. Hiermee kunnen bedrijven

in de maak - en procesindustrie hun flexibiliteit, efficiëntie en snelheid

verbeteren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een ‘digital twin’

om producten, productieprocessen of installaties te simuleren en te

optimaliseren over de volledige waardeketen. “Met ons uitgebreid

portfolio van softwaregebaseerde systemen en automatiseringstechnologieën

voor de volledige waardeketen ondersteunen we bedrijven

in de maakindustrie op hun traject naar digitale transformatie”, legt

Jan Mrosik, CEO van de Digital Factory Division, uit. “Voorbeelden

hiervan zijn de TIA Portal, waar het engineering-werk met 30% kan

worden gereduceerd, of MindSphere, ons open, cloud-gebaseerd

besturingssysteem voor het Internet of Things. Daarmee kunnen

bedrijven uit de meest uiteenlopende industrietakken nieuwe digitale

diensten en bedrijfsmodellen ontwikkelen.”

ia-online.be

| 57


PEOPLE

with drive

Since 1947 our strong

capacity for innovation

has depended on people.

For it is the needs of our

customers and the ideas of

our employees that drive

us forward – and they are

also setting Industrie 4.0 in

motion.

Koeling van

elektronische

modules

chainflex® houdt stand ...

Ethernet lineaire kabel

76 Test

miljoen slagen

getest 3089

Ethernet robot kabel

22 Test

miljoen cycli

getest

3486

Koeloplossingen met:

• Koelprofielen

• Ventilatoren

• Thermische film

• Heatpipes

• Peltier elementen

Energietoevoer wordt eenvoudig met de wereldwijde nr. 1 in bewegende

kabels: ● Grootste selectie, tot 7 verschillende prijsniveaus

● Uit voorraad, vanaf 1 meter zonder snijkosten ● Het grootste

testlab van de branche ● Beschikbaar als een voorgemonteerd

kabelrupssysteem ● Levensduur kan online berekend worden

www.igus.be/chainflextest

Bezoek ons: SPS IPC Drives, Nürnberg – Hal 4 Stand 310

Leuvensesteenweg 613

B-1930 Zaventem Zuid 7

I batenburg-mechatronica.com

T +32(0)2 253 3120

F +32(0)2 253 0897

E info@batenburgbelgie.be

plastics for longer life ®

Vraag naar een gratis monster: Tel. 03-330 13 60 info@igus.be

B(NL)-1147-CF Ethernet Linear-Robot 95x130M.indd 1 28.09.17 14:00

Naamloos-1 1 17-10-17 11:01


Sectornieuws

Nieuwe borstelloze DC-motor

biedt verbeterde thermische

eigenschappen

Portescap introduceert zijn nieuwste chirurgische motoroplossing

voor grote orthopedische aangedreven handgereedschappen.

Deze nieuwe 12 mm (31,5 mm diameter) minimotor is

leverbaar in 9,6 V, 12 V en 14,4 V uitvoering met gecanuleerde

en niet-gecanuleerde opties.

Deze motoren kunnen piekkoppels leveren tot 1,720 mNm in een

compacte behuizing. Exemplaren zijn beschikbaar in minder dan twee

weken om de cruciale ontwerpfase te versnellen wanneer meerdere

snelle iteraties belangrijk zijn voor het afronden van de applicatiespecificaties.

Deze aandrijvingen zijn geschikt voor verschillende

toepassingen, zoals orthopedische boren, reciprocerende zagen, oscillerende

zagen, sagittale zagen en ruimers. Daarnaast kunnen type

12 motoren ook worden gebruikt in robot-chirurgische toepassingen,

chirurgische schroevendraaiers en exoskeletten. Portescap’s borstelloze

DC miniatuurmotoren voor chirurgische handgereedschappen

zijn ontworpen en vervaardigd met behulp van een uniek proces

waarbij statorwindingen en elektronica worden ingekapseld

en beschermd tegen ruwe omgevingen, zoals

autoclaven en vaatwassers, die bij deze toepassingen

worden gebruikt. Daarnaast isoleert

Portescap de wikkelingen volgens de

medische veiligheidseisen voor

hoogspanningsbescherming,

verplicht voor aangedreven

chirurgisch handgereedschap.

Ruimte voor

flexibel en gestructureerd

kabelmanagement

Bij de koppeling van volledig ingerichte netwerkkasten en

serverracks krijgen installateurs vaak te maken met plaats-

gebrek voor het leggen, bevestigen en bewaren van koperbekabeling

en glasvezels. Een andere uitdaging doet zich voor bij

het opstellen van een Cold- of Hot Cube systeem.

Hier kan het immers gebeuren dat de installateur uitkomt op een

ongelijk aantal Liquid Cooling Packages (LCP’s) in de twee kastrijen,

terwijl er op dat moment geen budget is om extra LCP’s te installeren.

De oplossing? De Rittal kabelrangeerbehuizing voor TS IT. Voor een

optimale bereikbaarheid van de kabels heeft de kabelrangeerbehuizing

een voor- en achterdeur. Dak- en bodemplaten met geïntegreerde

borstelstrips verzekeren een snelle kabelinvoer. De standaard

uitrusting met zes TS systeemchassis is bovendien ideaal voor een

snelle, correcte bevestiging van de kabelbundels. De behuizing kan

eenvoudig geïntegreerd worden in gekoppelde IT-racks. De behuizing

is 300 mm breed, 2.000 of 2.200 mm hoog en 1.000 of 1.200 mm

diep. Daarmee is ze volledig afgestemd op de TS IT racks van 42

of 47 HE hoog. Het koppelingspakket wordt standaard meegeleverd.

Wanneer de behuizing op het einde van een rij kasten geplaatst

wordt, kan men een zijwand van het TS IT rack hergebruiken.

Intelligent

stockmonitoringsysteem

Multitube Engineering, specialist op het gebied van Lean

Manufacturing Hardware en Werma Benelux, Europees

leider in signalisatie, slaan de handen in elkaar voor

het nieuwe intelligente stockmonitoringsysteem:

StockSAVER. Verminder uw stocklevel en verhoog uw

cashflow dankzij deze simpele retrofitoplossing voor

FIFO flow racks.

Werma’s intelligente en nieuwste

systeem elimineert alle traditionele

Kanban-problemen. U

kent vast en zeker deze problemen:

Kanban-kaarten worden

misplaatst en gaan verloren, de

werknemer vergeet te scannen

waardoor er incorrecte boekingen

zijn en rekken verkeerd

worden aangevuld. StockSAVER

lost deze problemen op. Manuele

scanning van stockopname is

niet langer nodig. Sensoren op

de rollenbanen van Multitube

herkennen de containers en

geven een totale transparantie

van het voorraadniveau weer.

Dankzij de automatische waarschuwing

wordt de voorraad

foutloos aangevuld. Menselijke

fouten tijdens het aanvragen

van nieuw materiaal en het

incorrect aanvullen van de

rekken worden onbestaande.

De veiligheidsvoorraad wordt

hierdoor aanzienlijk verminderd

waardoor de cashflow toeneemt.

ia-online.be

| 59


Tekst Astin de Zeeuw | Beeld Kollmorgen-Thorsten Sienk en SigmaControl

ETIKETTEREN MET

MODULAIRE UNIT OP

BASIS VAN 48 V

In continue verpakkingsprocessen moet het snel gaan. Dat geldt niet alleen voor de snelheid van de transportband

maar ook voor aanpassingen aan de lijn zelf. Met servodrivetechnologie op basis van 48 V heeft VH Verpakkingsmachines

uit Weert (NL) een etiketteerapplicatie ontwikkeld die als modulaire unit gemonteerd kan worden.

Met een combinatie van 48 V synchrone servomotoren en DC 061-1 as-modules van Sigmatek met resolverinput

wordt de weg geopend naar een eenvoudige integratie van etiketteermodules in nieuwe machines of om het

totale machinepark te upgraden.

VH bouwt zijn verticale vul- en sealmachines

voor continue productieprocessen zowel

voor non-food als voor alles op het vlak van

voedingsmiddelen (van geraspte kaas, bevroren

groenten tot pasta) volledig in eigen

beheer, zo ook deze unit. “Bij deze etiketteermodule

is gekozen voor de servoaandrijftechniek

met synchrone AKM servomotoren

en voor PLC’s en servobesturing voor de

industriële automatiseringsoplossingen van

Sigmatek. Uniek aan deze etiketteermachine

is de wijze waarop stroomregeling en motion

control samenwerken. Hierdoor wordt een

afzonderlijke oplossing geboden om met een

lage spanning onafhankelijk van de verpakkingsmachine

te functioneren. Daarnaast is

de besturing van de assen zo compact dat

inbouw in de bestaande configuratie eenvoudig

is en nauwelijks kastruimte kost”, zegt

managing director Marcel Wetemans.

Less is more: VH verticale verpakkingsmachines met een zelf ontwikkelde etiketteermodule. Etiketten worden met

een gesynchroniseerde snelheid ten opzichte van het verpakkingsproces vóór de inloop op de folie aangebracht.

Foto: Kollmorgen Europe / Thorsten Sienk.

Asmodule met resolver input

De compacte, volledig geïntegreerde DC

061-1 servoversterkers met standaardresolverinput

(12 bits) maken een economische

feedback (positiefeedback) mogelijk, passen

op de DIN-rail en hebben dezelfde afmeting

als de overige I/O modules van Sigmatek.

“Deze configuratie voldoet aan alle eisen

om de etiketteermodule met voldoende

dynamisch bereik en een hoge precisie in

te zetten”, zegt Sven Verlinden, accountmanager

bij SigmaControl. Daarnaast is de

DC-061-1 voorzien van een 24 V DC-uitgang

voor het besturen van de rem en is de 48

60 | ia-online.be


‘Een afzonderlijke oplossing om met een

lage spanning onafhankelijk van de

verpakkingsmachine te functioneren’

V AKM synchrone servomotor met bijbehorende

wikkelingen aangepast voor de

lage voltages. De aandrijving heeft de taak

etiketten van de rol op de buitenzijde van de

verpakkingsfolie aan te brengen. Dit gebeurt

met een gesynchroniseerde snelheid ten

opzichte van het verpakkingsproces, zodat

deze vóór de inloop aangebracht kan worden.

Comfortabele engineering

De DC-061-1 van Sigmatek biedt volledige

servo-as functionaliteit in een klein pakket

zonder technische beperkingen en kan eenvou-

dig over bestaande netwerken via Ethernet

communicatie worden geüpdatet. Met de

all-in-one engineering software tool LASAL

(IEC 61131-3 standaard), kan de projectontwikkeling

en het programmeren van S-Dias

modules comfortabel worden uitgevoerd. Een

grote selectie van vooraf ontwikkelde motion

componenten en technologische modules

is in bibliotheken te vinden in de software.

Voorbeelden hiervan zijn modules voor positionering,

pad besturing en cams om meerdere

assen te synchroniseren in een ruimte of jerk

gelimiteerde bewegingsprofielen. ■

De DC 061 asmodule van SIGMATEK met een

vermogen van bijna 300 W op een grootte van

enkel 12,5 x 103,5 x 72 mm. Foto: SIGMATEK.

Live te zien op Precisiebeurs

SigmaControl B.V. is exclusief distributeur

voor de Benelux van Sigmatek en tekent

op 15 en 16 november present op stand

15 op de Precisiebeurs in het Nederlandse

Veldhoven. Daar zullen de DC-061-1 modules

in diverse demo’s live te zien zijn.

ia-online.be

| 61


Roterende aandrijvingen

Lineaire aandrijvingen

Elektromagneten

Koelen | verwarmen | ventileren

Relais | schakelaars

Sensoren

Subassemblies

Rotero Belgium | Wayenborgstraat 10 | 2800 Mechelen | +32 (0)15 45 18 40 | info@rotero.be | www.rotero.com

Providing unmatched precision.

Providing Delivering unmatched 360° performance.

precision.

Delivering Advancing 360° intuitive performance.

control.

Advancing intuitive control.

R2000 Detection

R2000 2D Laser Detection

Scanner

2D Laser Scanner

Stabiel scanmechanisme voor feilloze zonebewaking

Stabiel De hoogste scanmechanisme hoekresolutie voor op de feilloze markt zonebewaking

staat detectie van zeer kleine objecten toe

De Eenvoudige hoogste hoekresolutie intuïtieve confi op guratie de markt van detectiezones

staat detectie van zeer kleine objecten toe

Eenvoudige intuïtieve confi guratie van detectiezones

www.pepperl-fuchs.com/r2000detection

www.pepperl-fuchs.com/r2000detection

Advertenties controleren 1/2.indd 1 31-10-17 16:34


Tekst Els Jonckheere | Beeld Engels Logistics

KLAAR VOOR DE TOEKOMST DANKZIJ

VERNIEUWDE UITVALSBASIS

De spelers van de maakindustrie hebben nood aan allerhande

logistieke dragers uit kunststof die aan hun

specifieke behoeften zijn aangepast. In een kmo-land

als België betekent dit voor de aanbieders dus flink

wat maatwerk in kleinere hoeveelheden. Door precies

op deze vraag een kostenefficiënt antwoord te bieden,

kent Engels Logistics een razendsnelle groei. In die mate

zelfs dat het sinds dit jaar de volledige capaciteit van zijn

uitvalsbasis in Beringen kan benutten.

‘Sinds januari kan Engels Logistics het

volledige volume van zijn uitvalsbasis

in Beringen benutten’

Dankzij een renovatie en de benutting van de totale capaciteit is

Engels Logistics klaar voor de toekomst.

Engels Logistics is een Nederlands familiebedrijf dat zich sinds 1955

specialiseert in kunststof verpakkingen voor de maakindustrie. Intussen

telt ze vier dochterbedrijven in Frankrijk, Duitsland, Portugal en

(sinds 1996) ook in België. “Ons aanbod telt vier productgroepen”,

vertelt managing director Bart Claessens. “Naast bakken, pallets en

palletboxen, kan u bij ons terecht voor afvalbakken en -containers,

magazijninrichting en (semi-)ondergrondse afvalcontainers. Onze

producten onderscheiden zich door hun hoogwaardige kwaliteit. In

combinatie met het feit dat we voor elke sector zelf experts in huis

hebben, zorgt dit ervoor dat we echte maatoplossingen kunnen

aanbieden, ook in kleine hoeveelheden.”

Maximaal uit voorraad

Engels Logistics is er trots op deze maatoplossingen maximaal uit

voorraad te kunnen leveren. Vandaar dat de onderneming in 2012 een

bestaand pand met een opslagcapaciteit van 10.000 m² in Beringen

kocht. Tot vorig jaar moest ze noodgedwongen één vierde van deze

ruimte aan een huurder afstaan. “Sinds januari kunnen we echter het

volledige volume benutten. Niks te laat, want we kennen een continue

groei”, vertelt Claessens. “Om deze groei te bestendigen, hebben

we beslist om het gebouw meteen in een hedendaags kleedje te stoppen.

Tevens investeerden we in een WKK (warmtekrachtkoppeling) die

onze volledige warmte- en koudevraag opvangt. En de elektriciteit

wordt geleverd door PV-panelen die 95% van onze energiebehoefte

invullen. Kortom: vandaag hebben we een uitvalsbasis waarmee we

klaar zijn voor de toekomst! ■

ia-online.be

| 63


Tekst Valérie Couplez | Beeld Festo, Linak en Rotero

DE JUISTE

AANDRIJVING KIEZEN

Een machine die is uitgerust met een ideale aandrijving zal de eindgebruiker helpen om een hogere productieoutput

te creëren en dus zijn investering sneller terug te verdienen. Dat vraagt om een aandrijving die gemakkelijk

in te stellen en te gebruiken is en die ook problemen gemakkelijk kan verhelpen. Door de complexiteit van motion

control is het echter geen evidentie om de juiste keuze te maken. Dit artikel probeert enkele richtlijnen aan te reiken

om de juiste knopen te helpen doorhakken.

De integratie van sturingscomponenten zoals

PLC’s, HMI’s en I/O is een koud kunstje voor de

meeste machinebouwers. Vaak komt het neer op

een selectie van de juiste prijs-kwaliteitsverhouding

voor een specifieke toepassing. In principe

gaat hetzelfde op voor het controleren van bewegingen

en maken gebruikers uit of pneumatisch

of elektrisch voor hen het beste werkt. Motion

control is echter een veel complexere materie.

Het gaat niet louter om het in kaart brengen van

het aantal in- en uitgangen en op basis daarvan

een dimensionering maken voor de perfecte

component. De keuze voor motion control

omvat ook andere aspecten zoals mechanica, de

fysische wetmatigheden van snelheid en versnelling

en de elektronica van precisiecontrole. Elke

applicatie moet telkens een afweging maken

tussen verschillende elementen. De beweging

van een snijmes bijvoorbeeld dat enkel op en

neer moet gaan, zal veel simpeler en goedkoper

gerealiseerd kunnen worden dan de productie

van silicium wafers (dunne plak monokristallijn

halfgeleider materiaal dat toepassing vindt in

micro-elektronica).

Pneumatische cilinder.

Keuze impact op productiviteit

Machinebouwers hebben allereerst keuze

tussen verschillende aandrijvingen om mechanische

actuatoren te laten bewegen. Dat kan

op basis van luchtdruk (pneumatica) of op basis

van elektrische energie. Een machine kan zelfs

een combinatie van beiden bieden. De markt

van elektrische aandrijvingen groeit momenteel

een stuk sneller dan die van pneumatica. Dat

‘Het snelst groeiende

segment in motion

control is de intelligente

digitale servo-motor’

Elektrische in-line actuator.

heeft alles te maken met de drastische verbeteringen

van de prijs-kwaliteitsverhouding van

elektrische aandrijvingen. We hebben met zijn

allen het idee dat met elektronica werkelijk

elke behoefte beantwoord kan worden. Men

mag echter niet uit het oog verliezen dat zowel

pneumatische als elektrische aandrijvingen elk

hun speelveld hebben. Weten waar, wanneer

en waarom welke aandrijvingsvorm te gebruiken

is wat de machinebouwer en uiteindelijk

de eindgebruiker het grootste potentieel zal

geven voor een optimale productiviteit en een

minimale TCO (total cost of ownership).

Waar en wanneer voor pneumatische

aandrijvingen kiezen?

In zijn basisuitvoering is een pneumatische

aandrijving gemakkelijk 30% tot 50% goedkoper

voor exact dezelfde toepassing dan een

oplossing met een elektrische motor. Bovendien

staat pneumatica garant voor een betrouwbare

beweging voor eenvoudige in- en uit- en open

neersignalen en roterende toepassingen die

vragen om hoge krachten en een constante

hoge snelheid. Typische pneumatische controllers

hebben echter geen tussenpositionering.

Vandaag kan er echter op verschillende manier

demping geïntegreerd worden in de begin- en

eindpositie om een zachtere stop te krijgen.

Een bijkomende troef van pneumatische actuatoren

is hun kleine voetafdruk binnen een

machine. Verder zijn ze eenvoudig te installeren

en te onderhouden. In sommige gevaarlijke

omgevingen waar het risico op vonkvorming

bestaat geniet pneumatica de voorkeur. De

mythe dat pneumatische systemen energievreters

zijn heeft te maken met lekken die kunnen

ontstaan in slecht onderhouden machines. Een

tijdig analyseren van pneumatische aandrijvingen

zal helpen om een optimaal energieverbruik

te garanderen.

64 | ia-online.be


Een belangrijke troef van pneumatica is de kleine voetafdruk binnen de machine of toepassing. (Foto: Michael Genevro)

Waar en wanneer voor servo-pneumatische

aandrijvingen kiezen

Waar de standaard pneumatische actuatoren

geen tussenposities kennen of gecontroleerde

lineaire snelheid, bieden servo-pneumatische

actuatoren oneindige positiemogelijkheden aan.

Deze geslotenkringsystemen bestaan al enkele

decennia en beschikken over regelkleppen die

de positionering van de cilinderzuiger perfect

kunnen controleren. Oorspronkelijk gebeurde

dat op basis van analoge signalen, vandaag

gebeurt dat in de meest geavanceerde systemen

met digitaal gestuurde multibittechnologie. De

precieze controle stelt deze systemen in staat om

tot 30% meer cycli per minuut af te werken dan

standaard pneumatische actuatoren. Net als alle

pneumatische aandrijvingen, zijn ze ideaal voor

hogesnelheidstoepassingen in 24/7 productie.

Waar en wanneer voor

stappenmotoren kiezen?

Een stappenmotor is een permanentmagneetmotor

die met incrementele stappen beweegt. De

standaarduitvoeringen hebben geen nood aan

In één machine kan ook een combinatie van elektrische en pneumatische aandrijving gebruikt worden.

feedback over de positie. Dit is typisch de meest

goedkope variant van elektrisch aandrijvingen die

bovendien weinig onderhoud vergt en gemakkelijk

in gebruik is. Meer geavanceerde systemen

daarentegen bieden servo-controle binnen een

volledig gesloten kring. Ze zijn de ideale keuze

voor toepassingen met een hoge torsie en een

lage snelheid (minder dan 2.000 tpm). Beperkte

incrementele bewegingen vragen om een stappenmotor.

Verder worden ze vaak ingezet bij korte,

repetitieve bewegingen, indexeren bijvoorbeeld.

Waar en wanneer voor

servo-motoren kiezen?

Het snelst groeiende segment in motion control

is de intelligente digitale servo-motor. Wanneer u

een servo-motor koppelt aan de optimale actuator

voor de toepassing dan krijgt u een hoogprecieze

en makkelijk herhaalbare motion control. Elektrische

servo-motoren hebben de eigenschap om

de productiviteit te kunnen opdrijven en directe

arbeidskosten te verlagen. In het verleden vroeg

een wissel tussen verschillende producten wel

om technisch geschoolde medewerkers om de

machine mechanisch aan te passen. Dit kostte tijd

en had een directe impact op de output. Vandaag

kan de servo-besturing deze aanpassingen

automatisch uitvoeren. De simpelste uitvoering

is een eenassige servo-motor die toch al meteen

stappenmotoren overtreft op vlak van kosten en

functionaliteit. Meerassige precisietoepassingen

waar een hoge versnelling aan gekoppeld is zullen

daarentegen de kosten snel de hoogte injagen.

Men kan verschillende actuatoren inzetten in

combinatie met servo-motoren. ■

ia-online.be

| 65


Ridder iQ Analytics powered by Qlik de basis

voor het maken van betrouwbare keuzes

Als manager heeft u natuurlijk de juiste informatie

nodig, om op basis daarvan te bij te sturen en

beslissingen te nemen. Zonder kwalitatief goede en

actuele managementinformatie kunt u uw

maakbedrijf niet goed aansturen, met alle risico’s

van dien. Ridder iQ Analytics powered by Qlik Sense

biedt de oplossing.

Ridder iQ Analytics maakt gebruik van de bestaande data

binnen Ridder iQ en van andere aan Ridder iQ gekoppelde

bronnen. De module biedt inzicht in de hoeveelheid

informatie die binnen uw organisatie beschikbaar is en

maakt deze informatie grafisch inzichtelijk, op ieder

gewenst niveau. Zo beschikt uw bedrijf snel over de juiste

informatie om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Ridder iQ Analytics powered by Qlik Sense is een

totaaloplossing voor het verkrijgen van

managementinformatie. Het in Ridder iQ geïntegreerde

systeem Qlik Sense dient voor het uitvoeren van query's,

het maken van analyses, bekijken van rapportages en

navigeren door middel van dashboards. Kortom: een

krachtige en slimme tool voor uw maakbedrijf.

Meer weten over Ridder iQ Analytics powered by Qlik? Kijk

op www.ridderdatasystems.be of vraag uw gratis

demonstratie aan op demo@ridderdatasystems.be

Ridder Data Systems bvba

Baaikensstraat 21/2

BE 9240 Zele

T +32 (0)52 57 88 44

E verkoop@ridderdatasystems.be

I www.ridderdatasystems.be

ERP voor de maakindustrie


Tekst Valérie Couplez | Beeld Decospan

ROBOT DOET PRODUCTIE

50% SNELLER EN 100% VEILIGER

VERLOPEN

Decospan is een Belgisch bedrijf om trots op te zijn. Toen Urbain Desmet in ’78 in Menen een productiefaciliteit uit

de grond stampte was de missie duidelijk: gefineerde platen, meubelonderdelen, scheidingswanden, plafonds …

van de hoogste kwaliteit maken. Bijna veertig jaar later en twee generaties verder mag het bedrijf zich Europees

marktleider noemen en beschikt het over productie-eenheden in verschillende landen.

Om dit speciale visgraatmotief in de fineerplanken

te krijgen investeerde Decospan in een eerste robot.

Foto: Steven Massart - Fotografie

In Menen wordt intussen druk gewerkt aan een

tweede fabriek die de voegafdeling en persafdeling

moet samenvoegen bij de logistiek. Peter

Wullepit, hoofd van de technische dienst, ziet

voordelen in deze synergie. “Concreet komt er een

multifunctioneel hoogbouwmagazijn dat 8.244

locaties zal kennen. Daarin willen we niet alleen

de grondstoffen verzamelen, maar evengoed onze

WIP (work in progress) in opslaan als het materiaal

dat klaar is voor verzending. Door hier ook de voegen

de persafdeling te situeren kunnen we ons heel

wat handling en de kostbare tijd en middelen die

daarmee gepaard gaan uitsparen.”

Automatisatieproject

Maar ook in de bestaande productiefaciliteit

blijft het intussen gonzen van bedrijvigheid. Als

marktleider wil Decospan immers blijvend innoveren

en het verschil maken met producten met

een hoge toegevoegde waarde. Een voorbeeld

daarvan is de Par-Ky collectie, een fineerhouten

parket dat de schoonheid en warmte van echt

hout weet te combineren met de voordelen van

laminaat. Om het kenmerkende visgraatmotief

erin te krijgen, bestaat de freeslijn uit twee delen.

“Eerst krijgen de vloerplanken een freesbewerking

in de lengterichting, vervolgens moet de

dwarse kant gefreesd worden. Hierbij worden

50% linkse en 50% rechtse planken gemaakt.

Dit is echter geen sinecure. In het verleden

lieten we de lijn doorlopen en namen we de

50% rechtse planken manueel af. Die werden

dan naar de voorkant van dwarsfrees gebracht

en daar weer op de transportband gelegd voor

de volgende bewerking. Dit betekende echter

productieverlies, terwijl de ergonomie en de

veiligheid voor onze medewerkers niet optimaal

gegarandeerd waren. Automatisatie drong zich

dan ook op, zeker omdat deze producten intussen

zeer populair bleken”, verduidelijkt Wullepit.

Fluwelen handschoen

Decospan ging daarom op zoek naar een oplossing

die hen in staat stelde om een hoge snelheid

van verwerking te garanderen (zestig planken

per minuut), flexibel instelbaar was (binnenkort

wordt het gamma uitgebreid naar planken met

andere afmetingen) en de fineerplaten met

een fluwelen handschoen kon behandelen.

“De platen moeten immers aan de voorzijde

bewerkt worden, daarom mag er absoluut geen

beschadiging mogelijk zijn. Dat betekende dat

harde materialen uit den boze waren om krassen

te vermijden. Het gebrek aan beschikbare

ruimte en de krappe deadline zorgden voor een

bijkomende uitdaging.” Na zorgvuldig afwegen

mocht RDL Engineering de handschoen

opnemen, een eerste samenwerking tussen

Decospan en de specialist in handling- en intern

transport uit Izegem. “Het klikte meteen qua

aanpak”, herinnert Wullepit zich. “Ze luisterden

echt naar wat we wilden, zodat wij onze kennis

van ons product konden combineren met hun

kennis van technische installaties. Dat vertaalde

zich een perfect op onze leest geschoeide installatie

die een heel vlotte opstart kende.”

Alle noden beantwoord

De oplossing bestond uit een Kuka KR 120 robot,

de eerste robot in de productie bij Decospan,

buffertransportbanden en een buffermagazijn.

RDL Engineering stond niet alleen in voor de

mechanische constructie maar leverde ook alle

veiligheidshekwerk, regelkringen, bekabeling

en software af. De robot neemt nu de planken

af na de eerste frees, draait ze 180° en stapelt

ze in het buffermagazijn. Daarin is er ruimte

voorzien voor tot 30 planken. De helft van de

batch wordt dan door de robot aangeboden aan

de dwarsfrees. “Het grote voordeel is uiteraard

de tijdswinst van meer dan 50% die we boeken.

68 | ia-online.be


‘We werden in alles

betrokken, van

mechanisch ontwerp tot

softwareprogrammatie,

zodat we echt een

oplossing kregen

die aan onze noden

beantwoordde’

Bovendien kunnen we de installatie nu volledig

afsluiten en hoeven onze operatoren zich niet

meer tussen de machines te begeven. Hiermee

heeft RDL Engineering de prestaties die het op

papier beloofd had binnen de kortste keren

probleemloos waargemaakt. De productie heeft

ook amper moeten stilliggen. Op vrijdagmiddag

is de band stopgezet en op maandagochtend

konden we alweer produceren. Om onze operatoren

te ondersteunen hebben ze verder nog de

voornaamste bedieningsfuncties van de robotsturing

geïntegreerd in het centrale bedieningspaneel

voor een groter gebruiksgemak. Dat is

net het voordeel van hun constructieve aanpak.

We werden in alles betrokken, van mechanisch

ontwerp tot softwareprogrammatie, zodat we

echt een oplossing kregen die aan onze noden

beantwoordde”, besluit Wullepit. ■

De robot moet zestig planken per

minuut kunnen verwerken.

De Kuka robot in actie. Hij kreeg een uitvoering in het kleur van Decospan mee.

Een van de grootste uitdagingen was de beperkte beschikbare ruimte waarin alles gerealiseerd moest worden.

ia-online.be

| 69


INNOVATION IN MOTION

GESPECIALISEERD PRODUCENT VAN

AUTOMATISERING – TRANSPORT SYSTEMEN

MACHINEBOUW – ROBOT PROJECTEN

RDL ENGINEERING NV

Ambachtenstraat 46

8870 Izegem

T +32 51 31 35 24

E sales@rdl-engineering.com

W www.rdl-engineering.com


Tekst Els Jonckheere | Beeld Pepperl+Fuchs

LASERSCANNER MET

ONGEËVENAARDE

PRECISIE

Veel toepassingen vragen om een precies beeld van de omgeving. Initieel

ontwikkeld voor een betrouwbare en precieze navigatie van AGV’s

blijkt de R2000 laserscanner van Pepperl+Fuchs een excellent antwoord te

bieden op behoeften in uiteenlopende toepassingen: van contourmeting, over

verpakkingstechniek, tot overhang- en bezettingscontrole. Dit heeft alles te maken

met de geïntegreerde Pulse Ranging Technology en de 360° rondom zichtfunctionaliteit.

De R2000 2D laserscanner

is geschikt voor mobiele toepassingen.

De grote troef van de R2000 laser scanner is dat hij een duidelijk en precies

beeld van de omgeving maakt. Dit is voornamelijk het gevolg van de Pulse

Ranging Technology die gebruik maakt van lichtpulsen die duizend keer

krachtiger zijn dan bij continu licht. “Hierdoor verkrijgt u ondubbelzinnige

metingen die quasi ongevoelig zijn voor vreemd licht”, legt internal sales

engineer Factory Automation Erwin De Muer, uit. “Bovendien wordt de PRT

sensor niet beperkt door zijn geometrische lay-out, wat in een compactere

behuizing én een significant hoger bereik resulteert.”

Verschillende uitvoeringen

Pepperl+Fuchs lanceert verschillende versies van de R2000. De Ultra High

Definition is bestemd voor de navigatie van AGV’s. Ze biedt een hoekresolutie

tot 0,014°, 250.000 meetwaarden per seconde, alsook een bereik tot 30 m

op natuurlijke objecten en tot 100 m op reflectoren. De Muer: “Deze scanner

ziet en meldt ook het verschil tussen natuurlijke objecten en reflectoren. Een

ingebouwde controller biedt directe toegang tot de meetgegevens met een

precieze time stamp via Fast Ethernet, waardoor ook voor snelle voertuigen

een uiterst precieze positionering en evaluatie mogelijk zijn. De draadloze

overdracht van energie en meetgegevens van en naar de scankop waarborgt

een lange levensduur.” Voor een snelle en precieze contourmeting in robotica

en verpakkingstechniek is er de R2000 HD met een hoekresolutie van

0,043° en 84.000 metingen per seconde. Ten slotte is er nog een vereenvoudigde

versie voor veeleisende toepassingen in anti-bots, overhang- en bezettingscontrole.

De Muer: “Met een gratis intuïtief softwarepakket kunnen

vier bewakingszones en vier individuele schakeluitgangen snel en eenvoudig

worden gedefinieerd. Maar een verregaande configuratie kan ook eenvoudig

zonder software via het interactieve display. Tot slot wil ik nog meegeven

dat er een versie met verhoogde rotatiesnelheid van 6.000 tpm aankomt en

dat de scanner in versie 1.5 voortaan een softwarefilter heeft om storende

metingen op stofdeeltjes en regendruppels te onderdrukken. ■

Voor een snelle en precieze contourmeting in robotica en verpakkingstechniek is er de R2000 HD met een hoekresolutie van 0,043° en 84.000 metingen per seconde.

ia-online.be

| 71


Tekst Valérie Couplez | Beeld Festo

WAAR CREATIVITEIT EN

AUTOMATISERING ELKAAR ONTMOETEN

Een van de meest in het oog springende realisaties van Fisheye was de draak die te zien was op Tomorrowland.

Innovatie blijft de manier om het verschil te maken met concurrenten. Om de grenzen van de eigen productie

en producten te verleggen heeft men niet alleen nood aan creatieve geesten maar ook betrouwbare partners

met state-of-the-art technologie. Op 19 oktober nodige Festo zijn klanten en partners uit om te komen

ontdekken tot wat een dergelijke samenwerking allemaal niet kan leiden en stelde het in première de Festo

Motion Terminal aan het Belgische publiek voor. Plaats van het gebeuren was FIsheye, een crossmediaproductiehuis

dat ervaring en beleving technisch vormgeeft.

Festo heeft als ambitie om samen met zijn klanten

de productiviteit te verbeteren. Zelf geeft

de Duitse bewegingsspecialist ook het goede

voorbeeld. Door innovatieve intelligente oplossingen

te lanceren wil het zijn klanten blijven

inspireren. Tijdens de voorbije Hannover Messe

gooide het bedrijf hoge ogen met de lancering

van de Festo Motion Terminal, een nieuwe stap

in de automatisering van pneumatica. Om deze

revolutionaire component voor te stellen aan

het Belgische publiek organiseerde Festo een

event bij Fisheye in Wetteren. Kris Goubert, één

van de oprichters van dit crossmediaproductiehuis,

kwam tekst en uitleg geven over hoe de

producten van Festo hen helpen in hun ambitie

om ervaring en beleving technisch vorm te

geven. “Storytelling staat centraal in alles

wat we doen”, opent Goubert. “We willen

de beleving voor mensen versterken door ze

technisch vorm te geven. Door bijvoorbeeld

virtual reality te gaan koppelen met de fysieke

zintuigen, geef je ze een extra dimensie mee.

We gaan niet het verhaal zelf ontwikkelen voor

onze klanten, maar wel met hen zoeken naar

de juiste technische insteek om dit vorm te

geven, om als het ware emotie te vertalen naar

een bewegingssturing. De hardware van Festo

is daarin onontbeerlijk voor ons. Maar evenzeer

het advies van hun specialisten die net zoals wij

meedenken met onze klanten, ook meedenken

72 | ia-online.be


‘We gaan met onze

klanten op zoek naar

de juiste technische

insteek om emotie

te vertalen naar

bewegingssturing.

De hardware van

Festo is daarin

onontbeerlijk’

met ons om de best mogelijke oplossing te

vinden.” Fisheye heeft zich intussen al bewezen

in enkele mooie projecten. Zo werkt het

mee aan het concept Art meets Automation en

tekende het ook voor de draak en de piano die

te zien waren op Tomorrowland.

Ervaren wat er mogelijk wordt

Dat de producten van Festo aanwezig zijn in

bedrijven die innoveren hoeft niet te verwonderen.

Er wordt enorm veel geïnvesteerd in de

ontwikkeling van nieuwe producten. Een van

de opvallendste verwezenlijkingen van dit jaar

is de Festo Motion Terminal. Een automatiseringscomponent

die de eerste is in zijn soort

omdat het met één enkele hardwarecomponent

meer dan vijftig functies kan integreren.

Het geeft gebruikers de perfecte controle over

pneumatische bewegingen. In de komende

jaren zullen er nog meer motion apps volgen

die een toegevoegde waarde zullen bijbrengen

aan elke machine. Dankzij de Festo Motion

Terminal is men verzekerd van een grotere

flexibiliteit, performantie en beschikbaarheid,

terwijl tegelijkertijd de kosten verlagen. Tijdens

het event had Festo een speciale bestelwagen

voor de deur geparkeerd. Hierin kon men met

de eigen zintuigen ervaren wat er allemaal

mogelijk wordt met de Festo Motion Terminal.

Het opende in elk geval bij veel bezoekers de

ogen over de mogelijkheden die er liggen om

een versnelde engineering waar te maken,

een kortere marktintroductietijd te realiseren

en om de complexiteit van moderne machines

en productielijnen weer wat terug te schroeven.

Een geslaagde kennismaking met andere

woorden. ■

De Festo Motion Terminal beleefde zijn Belgische première.

ia-online.be

| 73


PROCESGEGEVENS BESCHIKBAAR

MAKEN VOOR VERWERKING

ZONDER STURING TE BELASTEN

Tekst en beeld Leuze electronic

In het veld is de informatie die sensoren vergaren direct noodzakelijk om snel te kunnen reageren. Tegelijkertijd is

er de wens om over zeer veel gegevens te beschikken om een volledig inzicht te krijgen in de fabriek. Of misschien

zelfs van meerdere fabrieken. Leuze electronic heeft hiervoor nu oplossingen ingebouwd in zijn sensoren die bovendien

tweerichtingsverkeer mogelijk maken zonder de procesbesturing te belasten.

In de automatiseringspiramide is de onderste laag gevuld met procesapparatuur:

componenten zoals sensoren, actuatoren ... Dan volgt de procesbesturing

(PLC’s, PC’s) gevolgd door een productie-uitvoerend systeem

(MES) dat de tactische besturing regelt. De top van de piramide is een

ERP-systeem waar gecentraliseerd informatie verzameld wordt. De klassieke

stroom van gegevens vloeit van de ene naar de andere laag. Echter,

de hoeveelheden informatie zijn zodanig toegenomen dat de huidige

structuur te zwaar belast wordt. Om data en informatie snel en universeel

beschikbaar te krijgen, zou deze parallel aangeboden moeten worden aan

‘De hoeveelheden informatie zijn

zodanig toegenomen dat de huidige

topologie te zwaar belast wordt’

hogerliggende systemen (ERP, MES of zelfs tot in de cloud). Deze gegevens

mogen dan ook iets langzamer opgehoest worden (bij procesbesturing net

niet wenselijk!). Hiervoor werd het OPC-UA communicatieprotocol ontwikkeld,

waarbij gegevens via Ethernet gebaseerde interfaces getransporteerd

kunnen worden, naast de klassieke protocollen.

In de praktijk is er al meer informatie beschikbaar dan dat we gebruiken

voor de dagelijkse procesbesturing. De laserafstandmeetsensoren van

Leuze electronic bijvoorbeeld meten nu al op verschillende plekken de

interne temperatuur. Perfect voor wie trends wil bewaken. Wijken er

ineens waarden af van deze trends, kun je daaruit wellicht conclusies

trekken en acties aan koppelen. Zoals preventief onderhoud van een

dergelijke sensor, omdat de laser misschien verouderd is en er componenten

vervangen moeten worden. Voor klanten die deze informatie meer

willen inzetten, heeft Leuze specifieke oplossingen ingebouwd die de

beschikbare data in een parallelstroom versturen naar de cloud. Opslag in

Microsoft Azure via het OPC-UA protocol is daarmee gerealiseerd. Overal

ter wereld is deze informatie beschikbaar en inzetbaar voor wie over

autorisatie beschikt. Zo kan men via een tablet thuis weer reageren naar

de betreffende sensor en is dus tweerichtingsverkeer mogelijk gemaakt

zonder de procesbesturing te belasten. ■

74 | ia-online.be


WIE DOET WAT

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!

‘Wie doet wat’ zijn servicepagina’s

met een overzicht van de meest

gerenommeerde bedrijven per

rubriek. U kunt deelnemen met uw

bedrijfslogo met naamsvermelding.

Bel of mail voor alle informatie over een vermelding in Industrial Automation met Freddy Fierens:

T +32 50 36 81 70 - E f.fierens@louwersmediagroep.be

WWW.IA-ONLINE.BE

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VOOR DE AUTOMATISERING

SCHRIJF U NU IN VOOR ONZE ONLINE NIEUWSBRIEF!

Staat u nog niet op

www.ia-online.be?

Neem dan voor meer informatie

contact op met Freddy Fierens:

f.fierens@louwersmediagroep.be


Industrial Automation Wie doet wat

AANDRIJVING

ABB NV

Hoge Wei 27

1930 ZAVENTEM

T +32 2 718 63 11

F +32 2 718 66 66

E contact.center@be.abb.com

W www.new.abb.com

DURANMATIC

Robijn 800

3316 KE DORDRECHT

T +31 78 631 05 99

E info@duranmatic.nl

W www.duranmatic.nl

LINAK ACTUATO SYSTEMS NV

Nijverheidsweg 1A

9820 MERELBEKE

T +32 9 230 01 09

F +32 9 230 88 80

E info@nl.linak.be

W www.linak.be

GIBAS

Sluiswachter 20b

3861 SN NIJKERK

T +31 88 540 60 00

F +31 88 540 60 10

BINTZ TECHNICS

Brixtonlaan 23

1930 ZAVENTEM

T +32 2 720 49 16

F +32 2 720 37 50

E info@bintz.be

W www.bintz.be

LAPP BENELUX

Van Dijklaan 16

5581 WG

WAARLE

T +31 40 228 50 00

F +31 40 228 50 10

E sales.lappbenelux@lappgroup.com

W www.lappbenelux.lappgroup.com

RITTAL NV

Stokkelaar 8

9160 LOKEREN

T +32 9 353 91 11

F +32 9 355 68 62

E info@rittal.be

W www.rittal.be

E info@gibas.nl

W www.gibas.nl

MOTRAC HANDLING & CLEANING

Noorderlaan 612

2030 ANTWERPEN

NORD AANDRIJVINGEN

Boutersem Dreef 24

2240 ZANDHOVEN

T +32 3 484 59 21

F +32 3 484 59 24

E info@nord-be.com

W www.nord.be

WAGO BELUX NV

Excelsiorlaan 11

1930 ZAVENTEM

T +32 2 717 90 90

F +32 2 717 90 99

E info-be@wago.com

W www.wago.be

WIELAND ELECTRIC - ATEM NV

Bedrijvenpark De Veert 4

2830 WILLEBROEK

T +32 3 866 18 00

F +32 3 866 18 28

E info@atem.be

W www.atem,be

T +32 3 360 11 11

F +32 3 360 11 10

E info@motrac.be

W www.motrac.be

ELEKTRISCHE COMPONENTEN

HANDLING

SCHUNK INTEC N.V.

Industrielaan 4, Zuid III

SIEMENS

Guido Gezellestraat 123

1654 BEERSEL (HUIZINGEN)

T +32 2 536 21 11

F +32 2 536 24 92

E info@siemens.be

W www.siemens.com

BEKABELING

BATENBURG

Leuvensesteenweg 613

1930 ZAVENTEM

T +32 2 521 06 00

E info.mechatronica@batenburg.nl

W www.batenburg-mechatronica.nl

BINTZ TECHNICS

Brixtonlaan 23

1930 ZAVENTEM

T +32 2 720 49 16

F +32 2 720 37 50

E info@bintz.be

W www.bintz.be

9320 EREMBODEGEM

T +32 53 85 35 04

F +32 53 83 63 51

E info@be.schunk.com

W www.be.schunk.com

ZVS TECHNIEK

BINTZ TECHNICS

Brixtonlaan 23

1930 ZAVENTEM

T +32 2 720 49 16

F +32 2 720 37 50

E info@bintz.be

W www.bintz.be

DURANMATIC

Robijn 800

3316 KE DORDRECHT

T +31 78 631 05 99

E info@duranmatic.nl

W www.duranmatic.nl

DE-STA-CO BENELUX B.V.

Amsteldijk 173

1422 XZ UITHOORN

T +31 297 285 332

F +31 297 285 481

E benelux@destaco.com

W www.destaco.com

Langenakker 131

5731 KB MIERLO

T +31 492 66 51 76

F +31 492 66 63 79

E info@zvstechniek.nl

W www.zvstechniek.nl

76 | ia-online.be


Industrial Automation Wie doet wat

INDUSTRIËLE COMMUNICATIE

TECHNOLEC BVBA

Hoogkamerstraat 337 bus 2

9140 TEMSE

T +32 3 710 69 69

F +32 3 710 69 70

E info@technolec.be

W www.technolec.be

INTEGRATOREN

KROHNE BELGIUM NV

Noordkustlaan 16

1702 GROOT-BIJGAARDEN

T +32 2 466 00 10

F +32 2 466 08 00

E krohnebelgium@krohne.com

W www.krohne.be

WERMA BENELUX

Poortakkerstraat 41C

9051 SINT-DENIJS-WESTREM

T +32 9 220 31 11

F +32 9 222 81 11

E info@wermabenelux.com

W www.wermabenelux.com

SOFTWARE

PILZ BELGIUM CVBA

Bijenstraat 4

9051 GENT (SINT-DENIJS-WESTREM)

T +32 9 321 75 70

F +32 9 321 75 71

E info@pilz.be

W www.pilz.be

LEUZE ELECTRONIC

ACTEMIUM

Leon Bekaertlaan 24

9880 AALTER

T +32 9 325 75 50

T +32 9 325 75 55

E info_aalter@actemium.com

W www.actemium.be

Steenweg Buda 50

1830 MACHELEN

T +32 2 253 16 00

F +32 2 253 15 36

E info@leuze.be

W www.leuze.com/nl/belgium

RIDDER DATA SYSTEMS

Baaikensstraat 21/2

9240 ZELE

T +32 14 82 17 00

E info@ridderdatasystems.be

W www.ridderdatasystems.be

SIEMENS

Guido Gezellestraat 123

1654 BEERSEL (HUIZINGEN)

MAGAZIJNINRICHTING

T +32 2 536 21 11

F +32 2 536 24 92

PEPPERL+FUCHS NV

E

info@siemens.be

DEXION NV

Esplanade Heizel

1020 BRUSSEL

F +32 2 476 26 35

T +32 2 476 26 60

E info@dexion.be

W www.dexion.be

MEET -EN REGELTECHNIEK

Metropoolstraat 11

2900

SCHOTEN

T +32 3 644 25 00

E info@be.pepperl-fuchs.com

W www.pepperl-fuchs.be

QUOOTZ

Reeënlaan 50

7315 EX APELDOORN

T +31 88 637 52 86

E info@quootz.nl

W www.quootz.nl

STURING

W www.siemens.com

YASKAWA BENELUX

Industrieterrein Ekkersrijt 5031

5692 EB SON

BALLUFF

Researchpark Haasrode 1820

- Interleuvenlaan 62

3001 LEUVEN

T +32 16 39 78 00

E info@balluff.be

W www.balluff.com

VEGA

J. Tieboutstraat 67

1731 ZELLIK

T +32 2 466 05 05

F +32 2 466 88 91

E info.be@vega.com

W www.vega.be

ABB NV

Hoge Wei 27

1930 ZAVENTEM

T +32 2 718 63 11

F +32 2 718 66 66

E contact.center@be.abb.com

W www.new.abb.com

T +31 40 289 55 00

E info.nl@yaskawa.eu.com

W www.yaskawa.eu.com

VEILIGHEID

ABB NV

BINTZ TECHNICS

Brixtonlaan 23

1930 ZAVENTEM

T +32 2 720 49 16

F +32 2 720 37 50

E info@bintz.be

W www.bintz.be

WAGO BELUX NV

Excelsiorlaan 11

1930 ZAVENTEM

T +32 2 717 90 90

F +32 2 717 90 99

E info-be@wago.com

W www.wago.be

BECKHOFF AUTOMATION BVBA

Klaverbladstraat 11.2/2

3560 LUMMEN

T +32 13 25 22 00

F +32 13 25 22 01

E info@beckhoff.be

W www.beckhoff.be

Hoge Wei 27

1930 ZAVENTEM

T +32 2 718 63 11

F +32 2 718 66 66

E contact.center@be.abb.com

W www.new.abb.com

ia-online.be

| 77


Industrial Automation Wie doet wat

WERKPLAATSINRICHTING

BECKHOFF AUTOMATION BVBA

Klaverbladstraat 11.2/2

3560 LUMMEN

T +32 13 25 22 00

F +32 13 25 22 01

E info@beckhoff.be

W www.beckhoff.be

PILZ BELGIUM CVBA

Bijenstraat 4

9051 GENT (SINT-DENIJS-WESTREM)

T +32 9 321 75 70

F +32 9 321 75 71

E info@pilz.be

W www.pilz.be

WIELAND ELECTRIC - ATEM NV

Bedrijvenpark De Veert 4

2830 WILLEBROEK

T +32 3 866 18 00

F +32 3 866 18 28

E info@atem.be

W www.atem,be

VISION

KARDEX NV

Eikelenbergstraat 20

1700 DILBEEK

T +32 2 340 10 80

F +32 2 340 10 86

E info@kardex.com

W www.kardex.be

EUCHNER (BENELUX)

Visschersbuurt 23

3356 AE PAPENDRECHT

T +31 78 615 47 66

F +31 78 615 43 11

E info@euchner.nl

W www.euchner.be

SIEMENS

Guido Gezellestraat 123

1654 BEERSEL (HUIZINGEN)

T +32 2 536 21 11

F +32 2 536 24 92

E info@siemens.be

W www.siemens.com

DURANMATIC

Robijn 800

3316 KE

DORDRECHT

T +31 78 631 05 99

E info@duranmatic.nl

W www.duranmatic.nl

SSI SCHÄFER NV

Excelsiorlaan 14, 1930 ZAVENTEM

T +32 2 725 02 40

E info@ssi-schaefer.be

W www.ssi-schaefer.be

Wieland LMS

industrial switch solutions

WebAccess

Industrial Automation

Industrial IT

NMS

Integrated to

SCADA Client

WebAccess

Upper layer network

and/or central office

WLAN

Access Point

a Wieland Holding company

Wieland Electric - ATEM NV

Bedrijvenpark de Veert 4

2830 Willebroek

Info.belgium@wieland-electric.com

www.wieland-electric.be

DC

Data

Data with Power

Camera

78 | ia-online.be


From the beginning of time, there has been no transfer of knowledge and no progress without communication. Well interconnected

communication makes knowledge available more rapidly to provide for intelligent solutions. So why not provide your workshop,

too, with all the information and intelligence available in your company? The Connected Machining range of functions in our

TNC controls enables your workshop to access all areas that accompany the production process. That’s how Connected

Machining integrates your workshop into the process chain and makes it more efficient, so that you can improve productivity,

quality and flexibility.

HEIDENHAIN nv/sa 1760 Roosdaal, Belgium Phone +32 54 34 31 58 www.heidenhain.be

Angle Encoders Linear Encoders Contouring Controls Position Displays Length Gauges Rotary Encoders

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!