epilepsie en werk

mbouwman

u de functie te kunnen vervullen

zonder dat u schade aanricht aan

uw eigen gezondheid, de gezondheid

van anderen, of aan uw werk?

voor het vermijden van het thema

gezondheid, dit mogelijk zou kunnen

leiden tot een vertrouwensbreuk met

uw toekomstige werkgever.

Lange tijd niet gewerkt

Misschien hebt u een aantal jaren

niet gewerkt als gevolg van uw

epilepsie. Dan kan het moeilijk zijn

om er niet over te praten. Uw cv zal

wellicht ook vragen oproepen. U

kunt in zo´n geval kort iets zeggen

over die periode en vervolgens duidelijk

maken, dat die achter u ligt.

Redenen om het niet te vertellen

Als er geen directe relatie is tussen

uw epilepsie en uw werk, is er geen

reden om uw gezondheid ter sprake

‘Weeg goed af voor

uzelf of u iets kwijt

wilt over uw epilepsie

te brengen. Door er niet over te praten,

zal uw epilepsie ook niet meespelen

in de overweging bij de selectie.

Dat is een belangrijk voordeel.

Een nadeel kan zijn, dat als u kiest

Als uw gezondheid toch

ter sprake komt

Hoewel er geen vragen over gezondheid

mogen worden gesteld, komen

deze vragen toch wel voor. U kunt

dan verschillende dingen doen.

Hoewel het af te raden valt om te

liegen, kunt u ontkennen dat u veel

ziek bent geweest of beweren dat u

weinig ziek bent geweest. Volgens

de wet mag er immers niet naar uw

gezondheid worden gevraagd tijdens

een sollicitatiegesprek. Uw ontkenning

tijdens het gesprek kan ook

later geen reden zijn om u te ontslaan.

U kunt er ook voor kiezen

wel over uw epilepsie te vertellen.

Wanneer u hiervoor kiest, is het

raadzaam korte en nuchtere informatie

te geven. Dat wil zeggen:

geef alleen informatie die voor de

baan van belang is.

Probeer de nadruk te leggen op wat

u wél kunt en niet op wat u níet

7

More magazines by this user
Similar magazines