17.11.2017 Views

Binnendijks 2017 45-46

Binnendijks van 18 en 19 november 2017

Binnendijks van 18 en 19 november 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

64e JAARGANG BINNENDIJKS <strong>45</strong>/<strong>46</strong> 18/19 november <strong>2017</strong><br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

mededelingen voor de Beemster<br />

rubriek maen-licht<br />

zie pagina 8<br />

<strong>Binnendijks</strong> online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting <strong>Binnendijks</strong>” Beemster.<br />

Volgende verschijningsdatum: 2/3 december. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 24 november vóór 17.00 uur!<br />

Vrolijke opening<br />

2e speelterrein Plan de Keyser<br />

Na 75 jaar een monument<br />

voor de crash in Westbeemster<br />

Maandagmiddag 6 november hebben<br />

de kinderen, daarbij ondersteund<br />

door wethouder Aagje Zeeman, hun<br />

speelterrein aan de Jacob Stolpstraat<br />

vrolijk in gebruik genomen.<br />

Voor alle kinderen was er wel ‘siervuurwerk’<br />

en in ieder geval limonade en chips. Emilie en<br />

Tara (beiden zeven jaar) hadden de eer om de<br />

wethouder te helpen met het traditionele lint.<br />

Daarna ging het los op het terrein met robuuste<br />

(klim) attributen.<br />

GEERT<br />

‘Generale’ Sint Maarten<br />

bij Middelwijck<br />

“Elf november is de dag, dat mijn<br />

lichtje, dat mijn lichtje.....elf november<br />

is de dag, dat mijn lichtje branden mag”.<br />

Het kwam er nog enigszins aarzelend uit op donderdagochtend<br />

9 november. Maar de herkenning<br />

bij de bewoners van Middelwijck was groot.<br />

En zoals het hoort werden de kinderen van Forte<br />

Kinderopvang (De Speelhut) ruim voorzien van<br />

‘nuttige en aangename’ surprises. Er werd<br />

een rondje gedaan door het gehele gebouw.<br />

Zodat ook de bewoners van de gesloten afdeling<br />

verrast werden. Na afloop liep ik nog even<br />

binnen in de Tuinkamer bij het koffie-uurtje. De<br />

snoepjes waren daar ‘schoon op’.<br />

GEERT<br />

In de nacht van 25 op 26 juni 1943<br />

wordt er een geallieerde Lancaster<br />

bommenwerper boven de Nederlandse<br />

kust in brand geschoten. Het toestel,<br />

de ED 988, geladen met bommen voor<br />

Duitsland, komt na een glijvlucht om<br />

00.54 uur in Westbeemster neer in<br />

het weiland achter de boerderij van J.<br />

Scheringa, schuin achter de kerk.<br />

Bij die geforceerde ‘landing’ vinden drie<br />

bemanningsleden de dood: navigator Leonard<br />

Mepsted en de schutters Lawrence Porritt<br />

en Leonard Bennett. Zij worden door<br />

de Duitsers geborgen en drie dagen later in<br />

Amsterdam begraven. Ongeveer twee uur na<br />

de crash ontploft het vliegtuig. Door de kracht<br />

ontstaat een diepe krater en wordt een van de<br />

motoren over de pastorie gelanceerd. Na de<br />

ontploffing wordt van de andere vier bemanningsleden<br />

– gezagvoerder Leslie Naile,<br />

Charles Reynolds, Cyril Connah en John Dillon<br />

– niets meer vernomen. Zij staan officieel te<br />

boek als missed in action.<br />

Volgend jaar 26 juni is het precies 75 jaar<br />

geleden dat dit ongeluk plaatsvond – in<br />

termen van mensenlevens het grootste in de<br />

Beemster tijdens de Tweede Wereldoorlog.<br />

Een aantal bewoners uit (West)Beemster<br />

heeft het initiatief genomen om een klein<br />

monument ter nagedachtenis aan de gesneuvelden<br />

en vermisten op te richten. Direct na<br />

de oorlog al legde J. Scheringa het toenmalige<br />

gemeentebestuur een verzoek voor een<br />

monument op te richten, maar dat werd niet<br />

ingewilligd. De voorkeur van de huidige werkgroep<br />

gaat uit naar de plaats waar de motor<br />

tegen de muur van ‘de Kerckhaen’ tot stilstand<br />

kwam. De werkgroep, gesteund door<br />

het Historisch Genootschap Beemster, hoopt<br />

door middel van ‘crowdfunding’ ongeveer €<br />

2.800 bijeen te brengen om zo de kosten van<br />

een gedenkteken met de namen van de zeven<br />

bemanningsleden te dekken.<br />

Mede door dit initiatief is de discussie over<br />

dit ongeluk en zijn nasleep weer op gang<br />

gekomen. De werkgroep ziet het als onderdeel<br />

van haar taak om deze discussie een platform<br />

te bieden.<br />

Zie: www.monumentaircrashwestbeemster.<br />

nl. Reacties zijn ook welkom op:<br />

info@monumentaircrashwestbeemster.nl<br />

Het Historisch Genootschap Beemster<br />

stelt een speciale bankrekening beschikbaar:<br />

NL92RABO0367 350009. S.v.p.<br />

vermelden ‘Monument Westbeemster’.<br />

Op de foto geven Nic van Baar (rechts), voorzitter<br />

van de werkgroep Monument Westbeemster<br />

en Nico de Lange van de Stichting<br />

Kerckhaen Westbeemster, de eigenaar van<br />

het pand, aan waar de plaquette komt te<br />

hangen. In overleg wordt het AED apparaat<br />

verplaatst op de muur. (foto Geert).<br />

Jisperweg 105a | Westbeemster | 06 53747887<br />

info@aannemersbedrijfwillemvaneck.nl<br />

0299 - 681 <strong>45</strong>4<br />

06 - 30 807 002<br />

S C H I L D E R W E R K E N<br />

MID D E N BEE M S T E R www.dirkmaatschilderwerken.nl


2 BINNENDIJKS <strong>45</strong>/<strong>46</strong> 18/19 november <strong>2017</strong><br />

ELKE ZATERDAG VANAF 21:30 U<br />

dancing-party.nl/alkmaar<br />

DE VOLGER 43 • DE RIJP<br />

0299 684 019<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

[advertenties]<br />

Superheld Reyan<br />

is klaar voor zijn<br />

operatie<br />

Reyan heeft al heel wat gevechten overwonnen. Ook<br />

vandaag staat hem weer een zware operatie te wachten.<br />

Hij kan dus wel wat extra heldenmoed gebruiken. Gelukkig<br />

brengt Stip hem net op tijd zijn cape. Waardoor Reyan met<br />

superkrachten de operatiekamer in gaat.<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o<br />

Van den Hoonaard<br />

Accountants EN BELASTINGADVIES<br />

NIEUW! Oenobiol, beautysupplementen<br />

voor schoonheid van binnenuit.<br />

NU MET 25% KORTING<br />

Drogisterij Jonker<br />

Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, 1<strong>46</strong>2 ME Middenbeemster Tel. (0299) 68 17 25<br />

INSTALLATIETECHNIEK B.V.<br />

Voor al uw elektrawerk<br />

Uw erkende installateur voor: ontwerp, aanleg en<br />

onderhoud van alle elektrische installaties<br />

Advisering en levering van energiezuinige<br />

verlichting (led) en zonnepanelen.<br />

Bamestraweg 1, 1<strong>46</strong>2 VM Middenbeemster<br />

Telefoon (0299) 68 16 80 of (06) 55 34 44 98, fax (0299) 68 37 09<br />

Bamestraweg 1, 1<strong>46</strong>2 VM Middenbeemster, tel. 0299-681680, www.electro2000.nl<br />

ADVERTEREN? www.binnendijks.nu<br />

Met liefde<br />

voor papier.<br />

www.fortekinderopvang.nl<br />

WELKOM<br />

Kinderdagopvang<br />

Buitenschoolse opvang<br />

Peuteropvang<br />

laat je groeien<br />

Dat je op internet drukwerk kunt bestellen<br />

weten we allemaal. Maar goed drukwerk heeft<br />

aandacht nodig. En die aandacht maakt ons vak<br />

ook zo leuk. Samen met de klant zoeken naar<br />

de juiste vorm. Want het juiste papier, de kleur,<br />

bindwijze en af werking bepalen uiteindelijk<br />

hoe u zich presenteert. Kijk dat heet nou vakmanschap.<br />

Nieuwsgierig? Ga naar www.rijser.nl<br />

Netwerk 126 | 14<strong>46</strong> WR Purmerend | 0299 <strong>45</strong> 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl<br />

HEEFT U REDACTIONEEL NIEUWS?<br />

www.binnendijks.nu


BINNENDIJKS <strong>45</strong>/<strong>46</strong> 18/19 november <strong>2017</strong> 3<br />

Gratis kerstconcerten Men2B in Noordeinder Vermaning<br />

Ze zijn vooral bekend door hun grandioze optredens tijdens het tweejaarlijkse<br />

Midwinterfeest in De Rijp: a capella mannenkwartet Men2B.<br />

<strong>Binnendijks</strong> besteedt veel aandacht<br />

aan onder andere sport, welzijn en cultuur. De agrarische sector is echter<br />

onderbelicht. Daarom willen we met enige regelmaat agrariërs vragen om<br />

een stukje te schrijven over ons ‘buitenleven’ in de polder.<br />

Je hoeft ze dit jaar niet te missen, want Men2B geeft op zaterdag 16 december twee gratis concerten<br />

in de Noordeinder Vermaning in Noordeinde. Wel even reserveren, want de kerk biedt<br />

per optreden plaats aan honderd personen. Middagconcert: zaal open 14.30 uur, aanvang concert<br />

15.00 uur. Avondconcert: zaal open 20.00 uur, aanvang concert 20.30 uur. Toegang gratis,<br />

reserveren is verplicht en kan vanaf heden via www.men2b.eu<br />

Proeftuin Suïcide Preventie<br />

Netwerk in Zaanstreek-Waterland<br />

Uit cijfers blijkt dat in Zaansteeek-<br />

Waterland in 2016 zo'n 16.600 mensen<br />

suïcidale gedachten hadden. Tussen<br />

2011 en 2015 overleden 166 inwoners<br />

aan suïcide.<br />

De GGD bundelde gegevens uit verschillende<br />

onderzoeken naar suïcide en suïcidale<br />

gedachten in onze regio. Dit overzicht is<br />

bedoeld om bestuurders, beleidsmakers en<br />

professionals te informeren over de omvang<br />

van het probleem in deze regio. Daarnaast<br />

maakt het de urgentie duidelijk voor tijdige<br />

signalering van en passende hulp aan<br />

mensen met suïcidale gedachten. De cijfers<br />

over suïcide laten zien dat zowel mannen als<br />

inwoners van middelbare leeftijd (vrouw en<br />

man) een risicogroep vormen in Zaanstreek-<br />

Waterland. Het blijkt dat suïcidale gedachten<br />

samenhangen met onder andere arbeidsongeschiktheid,<br />

moeite hebben met rondkomen<br />

en eenzaamheid. Meer dan de helft<br />

van de mensen met suïcidale gedachten in<br />

de regio praat hier met niemand over. Zaanstreek-Waterland<br />

zet zich in voor tijdige signalering<br />

van en passende hulp aan mensen<br />

met suïcidale gedachten door als één van de<br />

proeftuinen deel te nemen aan het landelijke<br />

Suïcide Preventie Netwerk (SUPRANET).<br />

Dit netwerk is geïnitieerd door Stichting 113<br />

Zelfmoordpreventie. In Zaanstreek-Waterland<br />

is de GGD trekker van de proeftuin. De<br />

proeftuinen richten zich op vier acties: verbeteren<br />

van de zorg rond suïcidale mensen,<br />

trainen van professionals (zoals wijkteams,<br />

docenten, artsen, verpleegkundigen, sociaal<br />

werkers, politie), in kaart brengen en monitoren<br />

van risicogroepen en het organiseren<br />

van publiekscampagnes.<br />

Doel van deze aanpak is het terugdringen<br />

van het aantal suïcides. Heeft u hulp nodig of<br />

maakt u zich zorgen over iemand anders, bel<br />

dan met de landelijke hulplijn, tel. 0900-0113<br />

of kijk op www.113.nl<br />

Lezersfoto<br />

Vanmorgen zag ik deze pimpelmeesje snoepen<br />

van het vetbolletje dat ik heb opgehangen. Het zijn<br />

prachtige vogeltjes en ware acrobaten.<br />

Klazina Klok Zuidoostbeemster<br />

Moldrainage<br />

Misschien heeft u zich wel eens<br />

afgevraagd wat het nut of de functie<br />

is van de scheuren/strepen die je in de<br />

herfst op sommige percelen ziet.<br />

Vooral op percelen met doodgespoten gras<br />

waar later tulpenbollen of knoflook geplant<br />

wordt vallen ze op. Hier is met een speciaal<br />

werktuig, wat je eigenlijk alleen in de Beemster<br />

ziet, een molploeg dwars over het perceel<br />

een spoor getrokken. De molploeg bestaat<br />

uit een lang mes met aan de onderzijde een<br />

verdikking, de mol. Deze mol laat in de ondergrond<br />

een gang achter waardoor in natte<br />

perioden het regenwater kan wegstromen<br />

Oud Nieuws<br />

Elders in deze <strong>Binnendijks</strong> leest u<br />

over de actie om in Westbeemster<br />

een herinneringsteken op te richten<br />

voor de omgekomen en verdwenen<br />

bemanning van de op 26 juni 1943 in<br />

het land van J. Scheringa neergestorte<br />

Lancaster bommenwerper.<br />

naar de sloot. Als u goed heeft gekeken, zie<br />

je dan ook dat de strepen altijd aan 1 zijde aan<br />

de slootkant beginnen. Vaak worden hiervoor<br />

ook poreuze slangen in het land gelegd, zogenaamde<br />

drainage pijpen.<br />

In de Beemster is het echter ook mogelijk dit<br />

zonder een aparte drainagepijp te doen, dus<br />

alleen door middel van een gang in de ondergrond<br />

te trekken. Door de stijve klei die hier in<br />

de ondergrond zit blijft de gang enkele jaren<br />

intact en kan in die tijd zijn werk doen. Het is<br />

door die vette klei die hier in de ondergrond zit<br />

een bewerking die echt des Beemsters is, en<br />

die je niet op veel andere plekken zult zien.<br />

PIET VAN SPLUNTER<br />

Hoe komt het toch dat hier (nog) geen monument<br />

is en aan de Zuiderweg, naast de boerderij<br />

van Van Kempen, wel? Aan de Zuiderweg<br />

gaat het om een zg. veldgraf van twee piloten<br />

die op 19 augustus 1940 met hun Bristol Blenheim<br />

diep de grond in sloegen. Er werd al vroeg<br />

een eenvoudig houten kruis geplaatst en na<br />

de oorlog heeft een ploeg van de Britse ‘Missing<br />

Research and Enquiry Unit’ een poging<br />

ondernomen om de stoffelijke resten van<br />

deze bemanning op te graven. Dat is toen,<br />

op 30 september 19<strong>46</strong>, niet gelukt en men<br />

heeft het daar bij gelaten. In Westbeemster is<br />

zo’n team, voor zover wij weten, nooit langs<br />

geweest omdat burgemeester W.C. Ninaber<br />

niet wist dat er in het weiland door de Duitsers<br />

gevonden lichaamsdelen zijn begraven.<br />

Drie eerder geborgen gesneuvelde piloten<br />

liggen begraven op de Oosterbegraafplaats te<br />

Amsterdam. De overige vier bemanningsleden<br />

staan officieel te boek als ‘missing in action’.<br />

Zie voor meer details<br />

www.monumentaircrashwestbeemster.nl.<br />

FOTO: FOTOWERKGROEP HGB


BINNENDIJKS NUMMER <strong>45</strong>/<strong>46</strong>, 18/19 NOVEMBER <strong>2017</strong><br />

OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws<br />

over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.<br />

Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

ALGEMEEN<br />

FEESTELIJKE OPENING<br />

SPEELVOORZIENINGEN<br />

NIEUWBOUWWIJK DE KEYSER<br />

Wethouder Zeeman opende maandag 6 november samen met kinderen, ouders,<br />

opa’s en oma’s uit de buurt de speelvoorzieningen in deelplan II De Keyser in<br />

Middenbeemster.<br />

De speelvoorzieningen zijn in opdracht van De Beemster Compagnie geplaatst<br />

door BOAS spelen in de nog in ontwikkeling zijnde nieuwe woonbuurt.<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project/activiteiten<br />

27 oktober <strong>2017</strong> Purmerenderweg 28 Vervangen van brug<br />

door dam met duiker<br />

31 oktober <strong>2017</strong> Odessa 3 (ver)plaatsen erfafscheiding<br />

3 november <strong>2017</strong> Zuiderweg 3 Plaatsen beschoeiing<br />

in voortuin<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk. Wel kunt u over de ingekomen<br />

aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via (0299) <strong>45</strong>2 <strong>45</strong>2.<br />

VERLEENDE VERGUNNINGEN<br />

EN/OF ONTHEFFINGEN A.P.V. EN<br />

BIJZONDERE WETTEN<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project/activiteiten<br />

9 november <strong>2017</strong> Insulindeweg 11 Muziekfestival op<br />

18 november 2018<br />

Voor meer informatie neemt u contact op met team Vergunningen via (0299)<br />

<strong>45</strong>2 <strong>45</strong>2.<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet<br />

daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt<br />

de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

HUISNUMMERBESLUITEN<br />

Burgemeester en wethouders hebben op 26 oktober <strong>2017</strong>, met besluitnummer<br />

1402039, het volgende besloten:<br />

INTREKKEN:<br />

Middenweg 144 Middenbeemster<br />

VASTSTELLEN:<br />

Middenweg 144 Middenbeemster<br />

Middenweg 144a Middenbeemster<br />

Voor meer informatie neemt u contact op met team Vergunningen via (0299)<br />

<strong>45</strong>2 <strong>45</strong>2.<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

OMGEVINGSVERGUNNING EN<br />

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN<br />

OPRICHTEN STOLPWONING KOLKPAD 3<br />

(UITGEBREIDE PROCEDURE)<br />

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten met toepassing<br />

van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3° van de Wet algemene bepalingen<br />

omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het<br />

bestemmingsplan Buitengebied 2012 voor het oprichten van een stolpwoning<br />

(ter compensatie van de sloop van een kas) op het perceel Kolkpad 3 te Zuidoostbeemster.<br />

De gemeenteraad van Beemster heeft op 5 september <strong>2017</strong><br />

besloten voor dit bouwplan een verklaring van geen bedenkingen af te geven.<br />

De omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende<br />

stukken liggen met ingang van 20 november <strong>2017</strong> tot en met 2 januari 2018 van 8.30<br />

uur tot 12.00 en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur ter inzage in het gemeentehuis<br />

van de gemeente Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster.<br />

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Gedurende de bovengenoemde<br />

terinzagetermijn kunnen belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs<br />

niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbesluit<br />

naar voren te brengen een beroepschrift indienen bij rechtbank<br />

Noord-Holland, locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003<br />

BR te Haarlem. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste<br />

bevatten: uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u<br />

beroep instelt en de gronden van uw beroep. Ingeval van beroep bent u griffierecht<br />

verschuldigd. Op voorwaarde dat er een beroepschrift is ingediend, kunt u<br />

daarnaast de Voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige<br />

voorziening te treffen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde<br />

spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Ook hiervoor bent u<br />

griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd<br />

beroepsorgaan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).<br />

Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.<br />

ONTWERP WEIGERING<br />

OMGEVINGSVERGUNNING EN ONTWERP<br />

WEIGERING VERKLARING VAN GEEN<br />

BEDENKINGEN TWEEDE<br />

PARKEERTERREIN FORT RESORT<br />

BEEMSTER NEKKERWEG<br />

(UITGEBREIDE PROCEDURE)<br />

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 17 oktober<br />

<strong>2017</strong> heeft besloten om een verklaring van geen bedenkingen te weigeren.<br />

Deze weigering heeft betrekking op de aanvraag omgevingsvergunning voor het<br />

gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 2012<br />

voor een tweede parkeerterrein bij Fort Resort Beemster aan de Nekkerweg te<br />

Zuidoostbeemster.<br />

Het ontwerpbesluit weigering verklaring van geen bedenkingen en het ontwerpbesluit<br />

weigering omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met<br />

ingang van 20 november <strong>2017</strong> tot en met 2 januari 2018 van 8.30 uur tot<br />

12.00 uur ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Beemster, Rijn<br />

Middelburgstraat 1 te Middenbeemster.<br />

Gedurende deze termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een<br />

zienswijze op de ontwerpbesluiten naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze<br />

wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster,<br />

postbus 7, 1<strong>46</strong>2 ZG Middenbeemster. Omdat de gemeente Purmerend de<br />

ambtelijke werkzaamheden voor de gemeente Beemster uitvoert, kunt u voor<br />

het geven van een mondelinge zienswijze of voor informatie contact opnemen<br />

met het Klantcontactcentrum van de gemeente Purmerend, tel. (0299) <strong>45</strong>2 <strong>45</strong>2.<br />

Wethouder Zeeman links opent samen kinderen de speelvoorziening<br />

BESTUUR<br />

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE<br />

EN RAAD OP 28 NOVEMBER <strong>2017</strong><br />

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van<br />

Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. De raadscommissie start<br />

om 19.30 uur en de raad om circa 22.00 uur.<br />

Op de agenda van de raadscommissie staan onder andere<br />

de volgende onderwerpen:<br />

Voorstel tot het nemen van een besluit op bezwaarschriften tegen het van<br />

toepassing verklaren van de Wet voorkeursrecht gemeenten op het ontwikkelgebied<br />

Zuidoostbeemster II.<br />

Voorstel tot het vaststellen van de 2e tussenrapportage en bijstelling van de<br />

begroting <strong>2017</strong>.<br />

Voorstel tot het wijzigen van de financiële verordening.<br />

Deze wijziging is noodzakelijk om de verordening te kunnen laten voldoen<br />

aan gewijzigde wetgeving.<br />

Bespreken van de agenda van de regioraadsvergadering van 12 december<br />

<strong>2017</strong> van de Vervoerregio Amsterdam.<br />

De agenda’s van de periodieke vergadering van de regioraad van de Vervoerregio<br />

Amsterdam worden (thans) vooraf besproken in de raadscommissie.<br />

De gemeenteraad is vertegenwoordigd in de regioraad in de persoon van het<br />

raadslid de heer Dings. Het raadslid de heer Groot is plaatsvervangend lid<br />

van de regioraad.<br />

Bespreken van het stappenplan voor versterking van de ambtelijke samenwerking<br />

met de gemeente Purmerend.<br />

In februari hebben de gemeenten Beemster en Purmerend deze samenwerking<br />

geëvalueerd en besloten die voort te zetten. Beemster heeft hierbij de intentie<br />

uitgesproken om deze samenwerking te ontwikkelen naar een model met<br />

een gezamenlijke ambtelijke organisatie. Afgesproken is toen om hiervoor<br />

een stappenplan te ontwikkelen.<br />

Op de agenda van de raad staan onder andere de punten, waarover de raadscommissie<br />

op 28 november bepaalt dat die geen discussie in de raad opleveren.<br />

De volledige agenda’s en stukken van deze vergaderingen staan op de website<br />

www.beemster.net. Via deze site kunt u de vergaderingen ook rechtstreeks volgen.<br />

Daarnaast liggen de vergaderstukken tijdens de openingstijden ter inzage in het<br />

gemeentehuis (maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag<br />

van 13.30 uur tot 19.00 uur).<br />

Wilt u inspreken tijdens de vergaderingen? Informatie over het spreekrecht<br />

vindt u op de website www.beemster.net.<br />

Als u wilt inspreken neem dan vroegtijdig contact op met de griffier via het<br />

nummer (0299) 68 21 01 of griffier@beemster.net.<br />

‘WORD GRATIS ABONNEE VAN ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!’<br />

Blijft u graag op de hoogte van nieuwsberichten van gemeente Beemster? Geef u dan snel op<br />

voor de digitale nieuwsbrief. Dit kan heel gemakkelijk via www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

Wanneer u zich inschrijft voor de digitale nieuwsbrief, ontvangt u eens per maand een samenvatting<br />

van allerhande nieuws. Denk hierbij aan informatie over wegwerkzaamheden, evenementen, raaden<br />

commissievergaderingen, maar ook over gemeentelijke besluiten en projecten.<br />

Aanmelden is makkelijk! Als u zich nu abonneert, dan ‘valt’ de eerstvolgende nieuwsbrief in uw<br />

digitale brievenbus. Meld u snel en eenvoudig aan via www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • 1<strong>46</strong>2 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) <strong>45</strong>2 <strong>45</strong>2<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR<br />

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)


BINNENDIJKS <strong>45</strong>/<strong>46</strong> 18/19 november <strong>2017</strong> 5<br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

SPORT<br />

Uitslag Klaverjassen 1 november<br />

1 Joke Akkerman 5640<br />

2 Truus Koopman 5<strong>45</strong>1<br />

3 Nelly Ruygh 5184<br />

4 Ria Oostwouder 5162<br />

5 Tiny Hooyberg 4984<br />

Klaverjassen Middelwijck<br />

3 november<br />

1 Truus Koopman 5825<br />

2 Fien de Hart 5612<br />

3 Annie v.d. Lee 5185<br />

4 Tiny Bakker 4998<br />

5 Roel Onrust 4827<br />

laagste Rie Jonges 3421<br />

6 Gerie Metselaar 4893<br />

7 Tiny v.'t Hof 4718<br />

poedelprijs<br />

Klaske Koopman 3824<br />

Kavel II Golfschool & Golfshop benefietwedstrijd<br />

voor de Zonnebloem Beemster<br />

Voor de derde keer organiseerden Jeffrey Meijer en<br />

Sharon Schoof van Golfschool en Golfshop Kavel II<br />

Beemster een benefietwedstrijd. Dit jaar speciaal<br />

voor de Zonnebloem, afdeling Beemster.<br />

Ook dit jaar kunnen we weer over een daverend succes spreken<br />

zegt de trotse Sharon Schoof. De <strong>46</strong> enthousiaste deelnemers<br />

van de wedstrijd speelden een gezelligheidswedstrijd. Na de<br />

wedstrijd was er een loterij die mogelijk werd gemaakt door vele<br />

trouwe maar ook nieuwe sponsoren. Mede dankzij de wedstrijd,<br />

de loterij en de verloting van een golfpolo, gesigneerd door KLM<br />

Open winnaar van 2016 Joost Luiten, mocht Ria Duijn van de Zonnebloem,<br />

afdeling Beemster een cheque met een prachtig bedrag<br />

van € 1.750,- in ontvangst nemen. De Zonnebloem Beemster gaat<br />

Sintemaarten<br />

mik mak...<br />

het geld besteden voor de jaarlijkse ontspanningsmiddag, waar<br />

de ouderen in de Beemster in het zonnetje gezet worden. We<br />

willen hierbij alle sponsoren hartelijk bedanken want zonder hun<br />

hulp was e.e.a niet mogelijk geweest.<br />

Singer-Songwriters<br />

live in Beemster Keyser<br />

10 november<br />

1 Toos Inneger 5192<br />

2 Jan Vollebregt 5149<br />

3 Co Klinkert 5051<br />

4 Ina Hooyschuur 5047<br />

5 Rie Jonges 4995<br />

laagste Sjaan Scheringa 3585<br />

Zondagmiddagpodium<br />

De stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster heeft<br />

een evenementenkalender boordevol aktiviteiten,<br />

van darts, tafeltennis en buurtbijeenkomsten tot<br />

kunst en cultuur.<br />

Op zondagmiddag 5 November j.l. was er een gezellige muziekmiddag<br />

georganiseerd in de bar van het buurthuis in Zuidoostbeemster.<br />

Ruim 60 buurtbewoners en ook bezoekers uit<br />

de wijde omtrek waren voor deze activiteit naar de Zuidoost<br />

gekomen en vermaakten zich prima. Er werd gezellig met elkaar<br />

bijgepraat onder het genot van een drankje. Er waren politieke<br />

discussies, er werd gelachen en alle wereldproblemen werden<br />

met een glimlach opgelost. De huisslijter had een tafel opgesteld<br />

waarop 7 verschillende bieren geproefd konden worden en<br />

6 overheerlijke wijnen. Er was uitleg over de diverse smaken en<br />

bij welk gerecht de rode of witte wijn het beste gedronken kan<br />

worden. De stemming zat er direct al goed in en de bar-vrijwilligers,<br />

hadden het er maar druk mee. Vanaf 15.30 uur speelde, de<br />

in 2006 opgerichte band ‘Peu de Feu’, de sterren van de hemel.<br />

Men kon genieten van swingende muziek en zang. Tijdens de<br />

klanken van deze enthousiaste Gipsy Jazz Band was het moeilijk<br />

om stil te blijven zitten. De sfeer was zeer gezellig en ontspannen.<br />

Rond 17.00 uur vertrokken de buren al swingend en<br />

zingend huiswaarts. Het was een mooie besteding van een wat<br />

druilerige zondagmiddag en weer een leuke activiteit, welke<br />

zeker voor herhaling vatbaar is.<br />

EVALIEN<br />

Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

Repair Café<br />

In Buurthuis Zuidoostbeemster wordt op dinsdag<br />

21 november van 9.30 uur tot 11.30 uur weer een<br />

‘Repair Café’ gehouden.<br />

Bezoekers kunnen huishoudelijke apparaten met mankementen<br />

meenemen voor reparatie, variërend van naaimachines<br />

tot koffiezetapparaten enz. Maar heeft u een stoel<br />

waar een poot van los zit, dan kunnen de vrijwilligers deze<br />

ook repareren. Behalve dat uw spulletjes ter reparatie kunnen<br />

worden aangeboden is het ook een gezellige ochtend. Onder<br />

het genot van een gratis kopje koffie praat u bij met buurtgenoten.<br />

Volgende Repair Café is op 16 januari 2018. Website:<br />

www.buurthuiszuidoostbeemster.nl. Gratis parkeren en bushalte<br />

(buurtbus) voor de deur !<br />

Dart<br />

Vrijdagavond 24 november Darten in het Buurthuis. Voor alle<br />

leeftijden. Inloop om 19.30 uur. Start om 20.00 uur. Toegang is<br />

vrij. Volgende dartavonden: 27 januari; 23 februari; 25 maart;<br />

20 april en 25 mei 2018.<br />

Zie www.buurthuiszuidoostbeemster.nl/<br />

evenementen<br />

Zaterdag 2 december vindt het eerste Singer-<br />

Songwriterconcert plaats uit een mooie reeks van<br />

“De Keyserin Organiseert”. De Beemster Keyser<br />

biedt een podium aan artiesten van eigen bodem<br />

maar ook wereldwijd.<br />

Deze avond staat een mooie mix van beide geprogrammeerd.<br />

Met de Monnickendamse Gabbi Lieve en de uit Amerika<br />

afkomstige formatie "The Anatomy of Frank" heeft de organisatie<br />

een mooie koppeling gemaakt van gedreven jonge<br />

muzikanten. Een koppeling die resulteert in een concert van<br />

Indie folk met rock en jazz invloeden, recht uit het hart, uitgebalanceerd<br />

en intens. Een lust voor oog en oor. Gabbi<br />

Lieve is zangeres en songwriter van Indie Folk en Jazz die met<br />

haar bijzondere stem het leven in haar songs met frisse blik<br />

beschouwt. Zij is één van de On Stage talenten van 3FM-dj<br />

Giel Beelen. Ze trad o.a. op bij Paul Rabbering NPO/Radio2,<br />

3FM On Stage, Eva & Giel, De Ochtendshow van Giel Beelen,<br />

RTL Late Night, Bevrijdingspop Haarlem, Festival de Beschaving,<br />

Mundial, Eurosonic/Noorderslag en De Wereld Draait<br />

Door. De uit Virginia afkomstige 3-mans formatie "The Anatomy<br />

of Frank" brengen op intense en ingetogen manier Indie<br />

Folk en Rock tot leven. Songwriter en frontman Kyle Dougson<br />

verhaalt in de songs het leven, geïnspireerd op ervaringen uit<br />

eigen leven en de belevingen van eerder gemaakte muzikale<br />

reizen op bijzondere plekken en werelddelen met soms ruwe<br />

en dan weer schilderachtige natuur en cultuur. Momenteel<br />

tourt de band door IJsland en Europa en trekken volle zalen.<br />

De organisatie is blij deze muzikanten samen te kunnen<br />

brengen op hun podium. Laat u betoveren op zaterdag 2<br />

december, in de Beemster Keyser, Middenweg 148, Middenbeemster,<br />

aanvang 20:30, entree € 12,50.<br />

Meer info: www.wiewatwaarop49.nl en<br />

reserveren kan via: info@wiewatwaarop49.nl.<br />

SPORTNIEUWS?<br />

Ga naar www.binnendijks.nu


6 BINNENDIJKS <strong>45</strong>/<strong>46</strong> 18/19 november <strong>2017</strong><br />

Brongas in de Beemster<br />

Film in Schuilkerk Beemster<br />

Brongas. Wat is het? Waar komt het<br />

vandaan? Bestaat het nog steeds?<br />

Op al deze vragen krijgt u antwoord<br />

tijdens een boeiende lezing van het<br />

Historisch Genootschap Beemster.<br />

Pieter Beemsterboer en Nic van<br />

Baar vertellen over deze Beemster<br />

uitvinding en Noord-Hollands<br />

cultuurgoed.<br />

Rond 1850 ontdekte Wouter Sluis, een boer<br />

uit de Beemster, dat er iets vreemds was met<br />

het water uit de Nortonwel. Het water zag,<br />

als het aan de oppervlakte kwam, eerst melkachtig<br />

wit. Deed je dit water in een emmer<br />

en liet je het een poosje staan, dan werd het<br />

helder. De melkachtige kleur bleek veroorzaakt<br />

te worden door gasbelletjes. Wouter<br />

Sluis ontdekte dat dit brandbaar gas was. Hij<br />

vroeg zich af hoe je dit zou kunnen gebruiken.<br />

Bijna <strong>45</strong> jaar later, in 1894, bracht hij samen met<br />

een compagnon, Jan Lankelma, een installatie<br />

op de markt die het gas, brongas genoemd,<br />

goed uit het Nortonwelwater kon scheiden.<br />

Nic van Baar, mede-oprichter van de ‘Vereniging<br />

tot behoud van gasbronnen in Noord-<br />

Holland’, vertelt u op levendige wijze over<br />

het ontstaan van de vereniging (nu exact 25<br />

jaar geleden) en de 10 jaar durende heftige en<br />

uiteindelijk gewonnen strijd tegen de overheden<br />

voor het behoud van de gasbronnen.<br />

Wilt u graag deze interessante lezing van het<br />

Historisch Genootschap Beemster bijwonen?<br />

U bent van harte welkom op donderdag 30<br />

november in Cultureel Centrum Onder de<br />

Linden, Middenweg 150, Middenbeemster.<br />

Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30<br />

uur). Voor HGB leden, op vertoon van hun<br />

lidmaatschapskaart (op de kaart staat voor<br />

hoeveel personen die geldig is), is de toegang<br />

gratis. Voor introducés en belangstellenden<br />

bedraagt de entree € 3,50. Wordt<br />

u op deze avond lid van het HGB dan is de<br />

entree alsnog gratis.<br />

Dinsdagavond 21 november draait er in de Schuilkerk Beemster een film. Deze<br />

start om 19.<strong>45</strong> uur. De toegang bedraagt 7,50 euro. Voor meer informatie over de<br />

film:www.schuilkerkbeemster.nl<br />

AALTJE STOLP-SIMONS<br />

Reacties van lezers<br />

Tolse brug<br />

Paul Stolp reageerde op de vraag waar de<br />

naam ‘Tolse brug’ vandaar kwam: “In mijn<br />

beleving spraken we altijd over de Betonsebrug.<br />

Ik denk dat een brug van beton in<br />

vroeger dagen vrij bijzonder was. Tolsebrug is<br />

er denk ik weer een verbastering van”. Trouw<br />

lezer Cees de Waal schrijft: “De kruisingen<br />

van wegen en hoofdvaarten {hij noemt o.a.<br />

de Ooster- en Beetsersloot) zorgen voor het<br />

ontstaan van de z.g. tolse bruggen. Dit waren<br />

brede bruggen met leuningen en met een<br />

goede doorvaarthoogte. Op de Volgerweg<br />

(tussen de Middenweg en de Nekkerweg)<br />

bij de tolse brug is de weg aan beide kanten<br />

“oplopend” naar de brug. Heel vroeger voer<br />

de beurtschipper van Middenbeemster<br />

naar Purmerend via deze hoofdvaarten. Het<br />

wegdek van de brug moest voldoende hoog<br />

zijn om de doorgang van het schip niet te<br />

kunnen belemmeren. Bij Kraakman was een<br />

stopplaats van de beurtschipper. Het waterschap<br />

gebruikte vroeger een baggermolen<br />

om de vaarten op diepte te houden. Oudheemraad<br />

Cor Ubbels noemde een keer dat de<br />

leuningen van de bruggen een lichte blauwe<br />

kleur gekregen hadden, terwijl ze voordien<br />

een andere kleur hadden. Wat betreft<br />

de betekenis van tolse brug zou de waterschapshistoricus<br />

Diederik Aten geraadpleegd<br />

kunnen worden”.<br />

Huisnummering<br />

Jessica Steelink heeft een aanvulling op het<br />

huisnummerdilemma: “Wij verbaasden<br />

ons vorig jaar toen wij onze kozijnen aan<br />

de voorzijde gingen schuren en schilderen.<br />

Ons huisnummer zat namelijk aan het kozijn<br />

geschroefd. Deze moesten we weg halen<br />

zodat we het kozijn knap konden schuren.<br />

Onder het huisnummer is te zien dat purmerenderweg<br />

98 destijds huisnummer 84<br />

had. Wij zijn er tot op heden nog niet achter<br />

gekomen welke huizen “er tussen” zijn gezet<br />

waardoor er een huisnummer verandering is<br />

geweest. Ook bij ons bestaat nummer 100<br />

niet. Onze buren hebben huisnummer 102.”<br />

(FOTO AANGELEVERD)<br />

Beemsterprodukten<br />

presentje op de mantelzorgdag<br />

Wanneer 112 bellen?<br />

Als de kogels je om de oren vliegen of als er<br />

iemand voor je neus van z’n sokken wordt<br />

gereden, pas dan bel je toch 112? Dagelijks<br />

bellen tientallen mensen met servicenummer<br />

0900-8844 terwijl ze 112 moeten bellen. Het<br />

gaat onder meer om meldingen van auto- &<br />

woninginbraken en vernielingen die op dat<br />

moment plaatsvinden en verdachte situaties.<br />

Verdachte Situatie?<br />

Een verdachte situatie is een combinatie van:<br />

Wat is gewoon / de norm in uw wijk?; Het tijdstip;<br />

Gedrag persoon. Wanneer u door de<br />

combinatie van genoemde factoren een ‘onderbuikgevoel’<br />

krijgt, is het een verdachte situatie!<br />

Heterdaad Situatie?<br />

Bij een verdachte situatie die zich voor uw<br />

neus ontvouwt of terstond erna, spreken we<br />

over een ‘heterdaad situatie’. Bij een heterdaad<br />

situatie moet u 112 bellen.<br />

Vermeld: uw locatie; wat u ziet; waarom het<br />

een verdachte situatie is; noteer signalement<br />

verdachte en vervoermiddel; niet zelf handelen.<br />

Eigen veiligheid voorop.<br />

Goed Signalement<br />

Een goed signalement bestaat uit o.a.:<br />

Beschrijving persoon: geslacht; uiterlijk; leeftijd;<br />

lengte; postuur; kleding; bijzondere kenmerken<br />

(loopt mank, tatoeages, opvallende<br />

zieraden, enz.); loopt in de richting van....<br />

Voertuig: locatie; merk; type, kenteken;<br />

kleur; rijdt in de richting van....; opvallende<br />

kenmerken.<br />

Indien u ten tijde van de constatering, of<br />

terstond erna, niet heeft gebeld en dit later<br />

toch wil doorgeven, kunt u altijd contact<br />

opnemen met uw wijkagent.<br />

Mailadres Wijkagent gemeente<br />

Beemster: jose.koningstein@politie.nl<br />

Zowel in het buurthuis Zuidoostbeemster als in<br />

de kosterij in Middenbeemster konden mantelzorgers<br />

hun teken van waardering krijgen uitgereikt.<br />

Het is bijzonder om de verschillende<br />

wijzen te horen waarop als een vanzelfsprekendheid<br />

zorg voor elkaar is. Een mooie terugkerende<br />

traditie in de Beemster. Op de foto's de<br />

familie de Laat en Hilde Schaft.<br />

DANIELLA


BINNENDIJKS <strong>45</strong>/<strong>46</strong> 18/19 november <strong>2017</strong> 7<br />

Scholenproject<br />

Beemster doorslaand succes<br />

Lezersfoto<br />

lezersfoto familie Ernsting Middenbeemster<br />

De inzet om basisschoolleerlingen<br />

(groepen vijf) uit de Beemster en<br />

buurgemeenten jaarlijks een bezoek te<br />

laten brengen aan onze musea en het<br />

Bezoekerscentrum is een groot succes<br />

geworden.<br />

In mei van dit jaar genoten de leerlingen middels<br />

verschillende werkvormen van het thema<br />

Wonen. Na een ontvangst door de “burgemeester”<br />

en instructie in het Agrarisch<br />

Museum, gingen subgroepjes onder begeleiding<br />

naar de diverse locaties waar de vele<br />

facetten van het thema verder uitgewerkt<br />

werden. Een reis terug in de tijd. Diverse vrijwilligers<br />

voerden daarbij korte acts op. Er waren<br />

ook tal van denk- en doe activiteiten voor de<br />

kinderen. Het enthousiasme van de kinderen<br />

tijdens de nabespreking in de pastorietuin en<br />

de deelnemende scholen, heeft de initiatiefnemers<br />

doen besluiten om ook komend jaar dit<br />

thema weer aan te bieden. Met een ‘dubbele<br />

bezetting’ (met dank aan de vele vrijwilligers<br />

die hun medewerking hebben toegezegd),<br />

zodat nog meer groepen uit de polder en buurgemeenten<br />

mee kunnen doen en genieten. Het<br />

thema wonen sluit ook uitstekend aan bij het<br />

lesprogramma van het onderwijs. Deze methodiek<br />

biedt de mogelijkheid om zowel naar doelgroepen<br />

(voortgezet onderwijs) als thema's te<br />

variëren. Daarmee kan actueel worden ingespeeld<br />

op het voornemen in het Regeerakkoord<br />

om leerlingen een bezoek te laten brengen aan<br />

het Rijksmuseum. We hebben immers ook<br />

zoveel cultureel erfgoed dicht bij huis.<br />

Museumeducatieprijs<br />

Het doorslaand succes heeft nog een tweede<br />

kant. De initiatiefnemers Janna Bakker en Mart<br />

Hellingman hebben dit educatief plan met<br />

succes ingediend en gepresenteerd bij de Landelijke<br />

Jury voor de Museumeducatieprijs. Na<br />

twee zware selectierondes, er waren 35 deelnemende<br />

organisaties, zijn ze uiteindelijk bij de<br />

laatste vijf (!) geselecteerd. Voorwaar een zeer<br />

goed resultaat. Vooral als je bedenkt dat de<br />

andere musea, waaronder de Kunsthal in Rotterdam<br />

en het Mauritshuis in Den Haag, professionele<br />

educatieve beroepskrachten in dienst<br />

hebben. Een citaat uit het juryrapport: “De jury<br />

was enthousiast over de samenwerking bij het<br />

Project Wonen. De manier waarop diverse vrijwilligersorganisaties<br />

gezamenlijk een educatief<br />

project voor alle basisscholen in de Beemster<br />

hebben opgezet, is een inspiratie voor veel<br />

andere plekken in Nederland. Daarnaast vindt<br />

de jury het feit dat alle basisscholen uit de omgeving<br />

deelnemen aan het project zeer positief.<br />

Het zegt iets over de kwaliteit en de mate waarin<br />

het project aansluit bij het curriculum.”<br />

Uiteindelijk is de ‘Hoofdprijs’ op vrijdag<br />

10 november j.l. toegekend aan Naturalis<br />

(lopend project) en Kunsthal Rotterdam.<br />

GEERT<br />

Repetitie en repertoire<br />

van Zangvereniging Harmonie<br />

Wekelijks op een fantastische locatie,<br />

in de foyer van de Keyserin, staan<br />

de stoelen, opgesteld voor de vier<br />

stempartijen keurig in het gelid<br />

rondom de vleugel. Thee en koffie<br />

staan klaar voor in de pauze.<br />

Er is een historisch gegroeide taakverdeling<br />

onder de leden. Gerard, de dirigent,<br />

speelt zich 10 minuten warm op de vleugel<br />

en exact om 20.00 uur gaat de repetitie van<br />

start. We zingen eerst in om de stembanden<br />

los te maken. Ontspannen staan, buikademhaling<br />

en de oren gespitst. Daarna volgen de<br />

koralen van het Weihnachtsoratorium, baspartij,<br />

sopraan-, tenor- en alten. Bassen en<br />

sopranen samen, dan de tenoren en alten,<br />

daarna met z’n allen. Steeds in hoog tempo,<br />

geen geklets tussendoor, staand zingen, even<br />

zitten, allen tegelijk weer staan. Met kritische<br />

uitleg van de dirigent over de intentie en interpretatie<br />

van Bach. Zo leer je telkens bij. Elke<br />

repetitie is er wel een jarige, met kleine traktatie<br />

en ‘lang zal die leven’. Daarbij komt nog<br />

dat het de eerste dinsdag van de maand, na<br />

afloop van de zangavond, ‘bar’-gezellig is.<br />

Na de pauze repeteren we vroeger ingestudeerde<br />

werken. Met een traditie van 150 jaar<br />

is het archief van het koor goed gevuld, met<br />

werken van Bartok, Beatles, Bizet, Britten,<br />

Brahms, Faure, Fats Domino, Francoise Hardy,<br />

Mozart, Pergolesi, Schubert, Sinatra, Queen,<br />

om maar een greep uit de kast te noemen. De<br />

leden mogen komende weken hun muzikale<br />

wensen voor het jaar 2018 aan de muziekcommissie<br />

kenbaar maken. Kriebelt het nu<br />

ook in uw keel? Wilt u uw ‘stem’ niet alleen<br />

21 maart (!) gebruiken? Stem dan eens af op<br />

Zangvereniging Harmonie, elke dinsdagavond<br />

om 20.00 uur te beluisteren in de Keyserin.<br />

En natuurlijk op het jaarlijkse concert op<br />

zondagmiddag 10 december: Weihnachtsoratorium<br />

van J.S.Bach met uitstekende solisten<br />

en een Barokorkest, onder leiding van Gerard<br />

Leegwater, die alle stempartijen harmonieert.<br />

Aanvang 15.00 uur. U bent van harte welkom.<br />

Kijk voor meer informatie op<br />

www.zangverenigingharmonie.nl<br />

‘De Vlindertuin’ in de Blauwe Morgenster feestelijk geopend<br />

Dinsdagochtend 31 oktober hebben<br />

gebruikers hun ‘SEN lokaal’ feestelijk<br />

geopend. Dit gebeurde middels het<br />

doorknippen van een lint.<br />

De leerlingen werden daarbij ondersteund<br />

door Chris van Meurs, voorzitter College van<br />

Bestuur OPSPOOR (Primair- en Speciaal Onderwijs<br />

in Purmerend en omliggende gemeentes).<br />

SEN is de afkorting van Special Education<br />

Needs. Directeur Hans Lonnee van de Blauwe<br />

Morgenster daarover: “Kinderen met een ontwikkelingsachterstand<br />

hebben baat bij extra<br />

ondersteuning. Dat gebeurde tot voor kort<br />

individueel en in de eigen klas. De praktijk leert<br />

echter dat dit effectiever (en uiteindelijk goedkoper)<br />

kan door een speciale ruimte in de school<br />

te creëren (de Vlindertuin) waar kinderen met<br />

hun begeleiders op sommige momenten in de<br />

week rustig kunnen werken. Door dit integraal<br />

aan te bieden kunnen uiteindelijk meer kinderen<br />

van deze voorziening gebruik maken”. Zo'n<br />

twintig leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen<br />

op dit moment profiteren van deze extra educatieve<br />

voorziening in een leegstaand klaslokaal.<br />

Voorzitter van Meurs complimenteerde de<br />

school en leerlingen met deze nieuwe aanwinst.<br />

“Leren is belangrijk. We moeten er naar blijven<br />

streven dat leren ook leuk blijkt”.<br />

GEERT


8 BINNENDIJKS <strong>45</strong>/<strong>46</strong> 18/19 november <strong>2017</strong><br />

Maen is een nieuwe Beemsterling,<br />

die in 2016 in deze mooie gemeente<br />

is komen wonen met zijn gezin. Hij zal<br />

regelmatig zijn ervaring, verwondering<br />

en gebeurtenissen in zijn leven met<br />

ons delen in een column.<br />

Elke maatschappij kent zijn eigen<br />

cultuur. Soms wordt een bepaald gedrag<br />

als goed bestempeld in de ene cultuur en<br />

juist niet in een andere cultuur.<br />

Mensen uit Syrie leren hun kinderen oudere<br />

mensen te respecteren met drie regels:<br />

1 Help ze desgewenst.<br />

2 Zet je stem niet op als je met ze praat.<br />

3 Kijk ze niet in de ogen.<br />

Toen ik naar Nederland kwam, keek ik<br />

oudere mensen dus niet recht aan. Totdat<br />

een Nederlandse vriend me vertelde dat zijn<br />

vader zich hierdoor ongemakkelijk voelde.<br />

Ik moest lachen en verklaarde mijn vriend en<br />

zijn vader dat ik het juist deed als teken van<br />

respect. Omdat ik gewoon was dit te doen in<br />

mijn cultuur. Sedert een jaar kijk ik iedereen<br />

in de ogen: kinderen, meisjes, vrouwen en<br />

mannen. Ongeacht hun leeftijd. Ik beschouw<br />

het als onderdeel van mijn inburgeren. Maar<br />

vorige week ontmoette ik mijn Syrische vriend<br />

die me op zijn beurt vertelde dat zijn vader<br />

zich ongemakkelijk voelde omdat ik hem<br />

recht aan keek. Dilemma: wat te doen? Aankijken<br />

of juist niet?<br />

MAEN<br />

Feestelijk concert ‘Harmonie’<br />

Er is nauwelijks muziek te bedenken<br />

die u beter in de kerstsfeer brengt dan<br />

het welbekende Weihnachtsoratorium<br />

van J.S. Bach.<br />

Dit jaar voert Zangvereniging Harmonie delen<br />

hiervan uit in de Keyserkerk in Middenbeemster.<br />

De sfeervolle ambiance en de geweldige<br />

akoestiek van de kerk laten Bachs werk volledig<br />

tot zijn recht komen. Samen met vier<br />

professionele solisten en een prachtig barokorkest<br />

wil Zangvereniging Harmonie u graag<br />

laten genieten van deze feestelijke muziek.<br />

Zondagmiddag 10 december a.s.<br />

Aanvang 15.00 uur. Toegang € 20, --, donateurs<br />

€ 17,50 en jongeren t/m 18 jaar € 10, --<br />

Dit is inclusief consumptie. Entreekaarten te<br />

verkrijgen via de leden of reserveren via<br />

www.zangverenigingharmonie.nl.<br />

Kerstmiddagen<br />

voor ouderen <strong>2017</strong><br />

De Raad van Kerken, team<br />

Vriendschappelijk Huisbezoek (bij<br />

menigeen bekend door de bezoeken die<br />

onze vrijwilligers afleggen) nodigt u ook<br />

dit jaar weer van harte uit om samen een<br />

gezellige kerstmiddag te vieren.<br />

De vieringen zullen plaatshebben in de:<br />

Z-inn Kapel, Z.O-beemster op<br />

donderdag 14 december a.s.<br />

Keyserkerk in Middenbeemster op<br />

vrijdag 15 december a.s.<br />

Uiteraard zullen de pastores van de gezamenlijke<br />

kerken hun medewerking aan deze<br />

feestelijke middagen verlenen. De muzikale<br />

omlijsting zal in de Kapel worden verzorgd<br />

Beemster Agenda<br />

door de Beemster Accordeonvereniging en<br />

in de Keyserkerk door het vrouwenkwartet<br />

Rusalki uit Alkmaar. Tijdens de pauzes zullen<br />

wij u verwennen met drankjes en lekkernijen.<br />

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet<br />

uiterlijk 8 december v.w.b de Keyserkerk door<br />

te mailen en/of te bellen naar: annie_muller@<br />

hotmail.com, 0299-681644<br />

of v.w.b. de Z-inn-Kapel naar: in.hoekstra@<br />

kpnplanet.nl of tel. 0299-413353<br />

De kerstmiddagen beginnen om 14.00 uur, de<br />

kerk en kapel zijn vanaf 13.30 uur open.<br />

De toegang is gratis, wél is er na afloop een<br />

collecte. Wij verheugen ons op uw komst.<br />

TEAM VRIENDSCHAPPELIJK HUISBEZOEK,<br />

RAAD VAN KERKEN<br />

18/11 Muzikale show Keyserkerk MB<br />

18/11 Cabaret Onder de Linden MB<br />

18/11 Vocal Group Keyserkerk MB<br />

19/11 Coverband Onder de Linden Middenbeemster<br />

19/11 Dameskoor Middelwijck Breidablick Middenbeemster<br />

21/11 Repaircafe Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

22/11 Hippe Hersenen Bibliotheek Middenbeemster<br />

22/11 Vrouwen Samen Verder Sinttraditie Kerckhaen Westbeemster<br />

24/11 Schoentje zetten Kerckhaen Westbeemster<br />

25/11 Poppentheater Onder de Linden Middenbeemster<br />

26/11 Sint Westbeemster<br />

02/12 concert Onder de Linden Middenbeemster<br />

03/12 koffieconcert Onder de Linden Middenbeemster<br />

Bron: Beemster Agenda Werelderfgoed & Beemster Agenda Beemster Bengel.<br />

Hippe Hersens in bibliotheken<br />

De maand november staan de<br />

bibliotheken in het teken van ons<br />

Brein. Onder het motto Hippe Hersens<br />

maak je kennis met de bijna oneindige<br />

hersenactiviteiten in de Bibliotheek.<br />

Het thema Hippe Hersens is heel divers: van<br />

het tienerbrein tot burn-out, van Mindf*ck<br />

tot robots, gezond ouder worden en breinspelletjes.<br />

In alle vijf vestigingen van Bibliotheek<br />

Waterland zijn activiteiten en kun je<br />

testjes doen en breintrainers uitproberen aan<br />

de breintafel. In de Bibliotheek Beemster is er<br />

een lezing over de relatie van voeding op je<br />

brein. Wist je dat ons brein genoeg energie<br />

produceert om een klein lampje te laten<br />

branden? De hersenen zijn nodig bij alles wat<br />

wij doen, dat geeft wel aan hoe belangrijk het<br />

is om dit vitale orgaan van de juiste brandstof<br />

te voorzien. In deze lezing gaat Karin Papadopulos<br />

dieper in op de relatie tussen hersenen,<br />

stress en voeding. Karin is voedingsadviseur<br />

voor Demeter Voeding en Welzijn. Woensdag<br />

22 november <strong>2017</strong>, van 19:30 tot 20:30 |<br />

Bibliotheek Beemster. Kosten: GRATIS maar<br />

wel even aanmelden in de bibliotheek of via<br />

www.bibliotheekwaterland.nl.<br />

Kijk voor meer Hippe hersenactiviteiten op<br />

www.bibiotheekwaterland.nl/hippehersens.<br />

WILT U OOK EENS ADVERTEREN?<br />

Bel (0299) 681 <strong>46</strong>3 of mail naar info@binnendijks.nu


BINNENDIJKS <strong>45</strong>/<strong>46</strong> 18/19 november <strong>2017</strong> 9<br />

Beemster ouderen te gast<br />

Lezersfoto<br />

De herfst de tijd om de forten goed te kunnen<br />

bekijken. Zeker als het zonnetje af en toe door breekt.<br />

De stelling van Amsterdam die door de Beemster<br />

loopt komt dan goed tot zijn recht.<br />

Foto Dirk Ernsting.<br />

Samen met ouderen uit de Zeevang en het Schermereiland bezochten<br />

bewoners uit onze polder een gezellige bijeenkomst in de Rijper Eilanden met<br />

een combinatie van cultuur, muziek en creativiteit. Inclusief een uitgebreid<br />

lunchbuffet. Ontmoeting stond tijdens deze bijeenkomst centraal.<br />

DANIELLA<br />

Fluisterend<br />

door de Eilandspolder<br />

Kersteditie <strong>Binnendijks</strong><br />

Beste adverteerder / ondernemer /<br />

verenigingen / organisaties .<br />

Het mededelingenblad <strong>Binnendijks</strong> wordt graag<br />

gelezen. Uit reacties blijkt dat vooral de<br />

Feesteditie en de Kersteditie bewaarnummers<br />

zijn. Door hun inhoud en speciale vormgeving<br />

Ook in de winter is de Eilandspolder de moeite waard. Het landschap is uniek en<br />

er zitten soms troepen van duizenden vogels bij elkaar. U kunt het zien tijdens<br />

een vaartocht met de nieuwe fluisterboot van Landschap Noord-Holland.<br />

Die vindt plaats op zondag 26 november van 11.00-13.00 uur. Een vaartocht in de winter is<br />

fantastisch, maar alleen als u warme kleding draagt. Verrekijker! Startpunt: werkschuur Oudelandsdijk<br />

1a ten zuiden van Driehuizen. Aanmelden: www.gaatumee.nl Kosten € 15,-/€ 10,- voor<br />

kinderen tot 12 jaar. Beschermers: € 10,- en € 7,50 voor hun kinderen tot 12 jaar.<br />

De B.A.V. op zijn best in de West<br />

(archieffoto vorig jaar)<br />

De redactie is alweer bezig met de voorbereiding van de<br />

Kersteditie <strong>2017</strong>. Deze wordt in het weekend van 16/17<br />

december huis aan huis in de polder verspreid. Gratis.<br />

Dit wordt (mede) mogelijk gemaakt dankzij onze<br />

adverteerders. Mogen we dit jaar ook weer op u rekenen?<br />

Alle edities van <strong>Binnendijks</strong> over de afgelopen<br />

jaren zijn op de site www.binnendijks.nu terug te<br />

zien. Dus ook die van de Kersteditie van vorig jaar.<br />

Wellicht handig om u eigen<br />

advertentie nog even te bekijken .<br />

Wilt u adverteren?<br />

Mail uw opdracht naar onderstaand adres.<br />

Heeft u vragen? Bel met onderstaande over de<br />

mogelijkheden. Advertenties die al in ons bestand<br />

staan kunnen we aanpassen (jaartal bijvoorbeeld).<br />

Accordeonisten, zangers en<br />

zangeressen van de Beemster<br />

Accordeon Vereniging gaan er samen<br />

een gezellige en muzikale avond van<br />

maken tijdens ons jaarlijkse concert.<br />

Met een verscheidenheid aan nummers voor elk<br />

wat wils. Nummers waarbij u kunt meezingen<br />

en nummers om ontspannen naar te luisteren<br />

passeren de revue. Wij noemen: de Argentijnse<br />

Tango Noche de Estrellas, Valse Musette, Jeugdherinneringen,<br />

Meneer de baron is niet thuis<br />

en vele andere. Dirigente Aaf Dekker heeft de<br />

laatste plooien gladgestreken zodat wij goed<br />

voorbereid ons kunnen presenteren. Vast onderdeel<br />

van ons concert is de verloting met ook dit<br />

jaar weer tal van mooie prijzen. Een gezellig<br />

samenzijn besluit deze avond. Op zaterdag 25<br />

november om 20.00 uur hopen wij u welkom te<br />

mogen heten in De Kerckhaen in Westbeemster.<br />

We nemen de vrijheid om ook de adverteerders<br />

van vorig jaar die niet zelf reageren te bellen.<br />

Deze brief kan immers aan uw aandacht<br />

zijn ontsnapt. De advertenties moeten<br />

uiterlijk 8 december bij ons binnen zijn.<br />

We hopen op een positieve reactie uwerzijds.<br />

Namens het Bestuur en de Redactie,<br />

Tiny de Lange<br />

advertentie@binnendijks.nu<br />

Tiny de Lange 0299 681<strong>46</strong>3


10 BINNENDIJKS <strong>45</strong>/<strong>46</strong> 18/19 november <strong>2017</strong><br />

Sint in Zuidoostbeemster<br />

Ook dit jaar zal Sinterklaas de zaterdag vóór zijn verjaardag in de<br />

Zuidoostbeemster aanwezig zijn. Zoals altijd hoeft de Sint niet alles<br />

zelf te regelen; hij weet zich verzekerd van de hulp van vrijwilligers van<br />

speeltuinvereniging “de Spelemei” en van vele andere vrijwilligers!!<br />

Het Duurzaamheidscafé van 24<br />

November heeft als thema “Liever<br />

delen dan verspillen”. René Verhoogt<br />

zal een presentatie geven over zijn<br />

stichting ”so goed” en de “little free<br />

pantries”.<br />

Kleine kastjes waarin mensen etenswaren<br />

kunnen achterlaten die ze niet meer nodig<br />

Z-inn in Kerstmis!<br />

hebben zodat anderen die kunnen meenemen<br />

en gebruiken. Het initiatief is ontstaan in Purmerend<br />

en er staan nu ook al kastjes in Hoofddorp<br />

en Zaandam. René gaat er van alles over<br />

vertellen en als je nog spullen in je kast hebt<br />

die je toch niet meer gaat opeten, neem die<br />

alvast maar mee. Lokatie: lunchroom de oorsprong<br />

Peperstraat 23 in Purmerend. Tijdstip<br />

van inloop: 19.00-21.00.<br />

De eerste repetitie van het Projectkoor<br />

Christmas Carols in de Z-inn Kapel in<br />

Zuidoostbeemster is goed verlopen.<br />

Ruim 70 zangers hebben zich opgegeven om<br />

mee te doen met dit jaarlijks terugkerende<br />

projectkoor, en hebben er echt zin in! Er is<br />

stevig gerepeteerd, de vaart zat er duidelijk in<br />

bij dirigent Joep van der Oord. Om het kerstrepertoire<br />

van maar liefst 11 nummers in slechts<br />

5 weken in te studeren, moet er hard gewerkt<br />

worden. Na 1 repetitie zijn de zangers en<br />

zangeressen al ruim voor Sint Nicolaas en<br />

Kerstmis helemaal in de kerststemming! Uitvoeringen:<br />

Zaterdag 16 December om 20.00<br />

uur Kerst-samenzang. Maandag 25 December<br />

om 10.30 uur (eerste Kerstdag), beide in de<br />

Keyserkerk in Middenbeemster. Safe the date,<br />

U bent allen van harte welkom!<br />

EVALIEN<br />

Een kleurrijk en humorvol Sinterklaasspel geschreven door Rutger Lommerse.<br />

Sinterklaas heeft er even schoon genoeg van. Alle aandacht die de Pieten van hem<br />

vragen wordt hem teveel en hij loopt boos weg. Dat is niet zo mooi, zeker nu<br />

Sinterklaas het ‘’Bovenste Beste Baasje” van het jaar zou aanwijzen. Heer Piet<br />

wordt net zolang geroemd, geprikkeld en geprezen tot hij de Sinterklaasrol op<br />

zich neemt om het Bovenste Beste Baasje te kunnen aanwijzen. Maar langzaam<br />

aan begint bij Heer Piet het stoute plannetje te broeien om behalve “Sinterklaas”<br />

zelf ook “Bovenste Beste Baas” te worden!<br />

Jutezak lopen, chocoladeletter spelling, kadootjes stapelen, een niet zo<br />

eerlijke quiz, de spot uit spot aan scene en ’n lopende band moeten<br />

eraan te pas komen om dit te bereiken. Maar ja, is het nou wel<br />

zo leuk als niemand die overwinning met je vieren wil?<br />

De voorstellingen zijn:<br />

25 november om 15.00 en 19.30 uur<br />

26 november om 11.00 en 15.00 uur<br />

2 december om 15.00 en 19.30 uur<br />

3 december om 15.00 uur<br />

De zaal is open 30 minuten voor aanvang stuk.<br />

De entree bedraagt €5,00 voor volwassenen en kinderen<br />

Voor de kinderen is er limo met iets lekkers na de voorstelling<br />

Te reserveren via mail: rederijkerskamerelena@gmail.com<br />

De mailknop op onze Facebook pagina<br />

ADVERTEREN? www.binnendijks.nu<br />

’s Ochtends is er een knutsel- en spelochtend in<br />

het buurthuis van 10.00 uur tot ongeveer 11.30<br />

uur. Ieder jaar komen er dan ook nog gezellig<br />

twee Pieten langs, maar of dat dit jaar ook weer<br />

zo is? Dat moeten we nog even afwachten. ‘s<br />

Middags start om 14:00 de receptie voor Sinterklaas,<br />

alle kinderen zijn hierbij uitgenodigd. Voor<br />

Sinterklaas staat een grote ingepakte verrassing<br />

te wachten…. Burgemeester Van Beek mag dit<br />

samen met de Pieten overhandigen aan Sinterklaas.<br />

Wil je weten wat de verrassing is en hoe<br />

het verder afloopt? Kom dan naar het Buurthuis.<br />

Zorg wel dat je op tijd bent zodat je niets mist<br />

van het gezellige feest. De plaatsen vooraan zijn<br />

gereserveerd voor de allerkleinsten. Volwassenen<br />

kunnen achterin de zaal plaats nemen. En<br />

als er kinderen zijn die een liedje willen zingen,<br />

een dansje doen of een ander talent willen laten<br />

zien aan Sinterklaas, dan mogen zij zich aanmelden:<br />

secretariaat@spelemei.nl.<br />

Vanaf 15:30 gaat Sinterklaas tijdens een 2 uur<br />

durende optocht met zijn koets en overige<br />

gevolg door de straten van de dorpskern van<br />

Zuidoostbeemster om pakjes langs te brengen<br />

en handen te schudden. Er gaat een Piet op<br />

een bakfiets met muziek een stukje vooruitrijden<br />

voor de optocht, zodat jullie weten dat<br />

de optocht eraan komt en hoeven jullie niet<br />

lang buiten te wachten. Omdat Sinterklaas<br />

niet genoeg tijd heeft om alle kinderen op<br />

deze manier te begroeten, zijn er dit jaar ook<br />

stoppunten tijdens de route aanwezig. Te herkennen<br />

aan een bord met een rode mijter. Er<br />

zijn in totaal 6 stoppunten. Op het Verzetsplein<br />

zullen we de langste stop maken zodat Sinterklaas<br />

en zijn Pieten ook iets kunnen nuttigen<br />

en de paarden kunnen uitrusten. Tijdens deze<br />

stop kunnen de kinderen dansen met Lonneke<br />

en haar danseresjes van Dance With Pleasure.<br />

Dorpsraad Zuidoostbeemster<br />

Route en de stoppunten:<br />

Buurthuis – Boerengroenstraat – Kruidenierspeerpad<br />

– Dirkjespeerpad – Notarisappelstraat<br />

– Boerengroenstraat – STOPPUNT<br />

bij IJsboutpad – via Ferlitonpad naar Noorderpad<br />

– STOPPUNT – Purmerenderweg –<br />

Wouter Sluislaan – Verzetplein – STOPPUNT<br />

en PAUZE – Pr. Wilhelminasingel – Pieter Kramerstraat<br />

– D. Dekkerstraat – STOPPUNT – Zuiderweg<br />

– Wouter Sluislaan – J. Bouwmanlaan<br />

– STOPPUNT – Purmerenderweg – Zuiderpad<br />

– Geusstraat – Ninaberstraat – Koopmansingel<br />

– STOPPUNT – Zuiderpad – Hartogstraat –<br />

J.P.Grootstraat – Molenaarstraat – Zuidpad –<br />

Wagenmakerstraat – B. Poststraat – Buurthuis<br />

Ook dit jaar is het mogelijk dat u tijdens<br />

de rondrit een pakje ontvangt voor uw<br />

kind(eren), gebracht door de Bezorg-Pieten.<br />

Pakjes-Pieten kunnen deze pakjes inleveren<br />

in het clubgebouw van “de Spelemei” aan<br />

het Winterrietpeerpad op vrijdagavond 1<br />

december van 19.00 – 20.00 uur. Graag duidelijk<br />

voorzien van naam en adres. Graag<br />

meerdere pakjes voor één adres in 1 zak(je)<br />

aanleveren. Om dit feest financieel haalbaar<br />

te maken, is er weer onze jaarlijkse huis-aanhuis<br />

collecte vanaf 18 november. Op vrijdagavond<br />

1 december staat er een collectebus<br />

in het clubgebouw klaar en ook zaterdag 2<br />

december bij Sint’s receptie. Tevens hebben<br />

we ook meerdere sponsoren (plaatselijke<br />

ondernemers) die dit feest een warm hart toedragen<br />

en ons helpen om de dag mogelijk te<br />

maken. Hier zijn wij dan ook enorm blij mee.<br />

Uw hulp is altijd welkom (bv schoonmaak<br />

einde dag, hulp bij spelletjes etc.).<br />

Wilt u helpen meld u dan aan via<br />

secretariaat@spelemei.nl<br />

Per 1 november a.s. treedt Evelien de Vries af als voorzitter van de dorpsraad in Zuidoostbeemster.<br />

Ontzettend jammer maar na bijna 8 jaar van tomeloze inzet was dit te verwachten. Dit betekent dat de<br />

dorpsraad op zoek is naar versterking. Wij zoeken enthousiaste bewoners van de Zuidoost zowel uit het<br />

binnen- als het buitengebied. Ook ‘nieuwe’ bewoners willen wij van harte uitnodigen om deel te nemen<br />

aan de dorpsraad. Ben jij begaan met de Beemster, de leefomgeving en alles wat er meer bij komt kijken<br />

meld je dan bij Lya de Graaf voor een kennismaking met de dorpsraadleden.


Informatierubriek<br />

Advocaat, mediator, coach mr. A.J. Butter, Middenweg 2 1<strong>46</strong>3 HA<br />

N-Beemster, t: 06 54288049, e: mail@bertbutter.nl<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1<strong>46</strong>2 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Bijles, super voor leerlingen van 5 t/m 14 jaar. Kernbesef in Middenbeemster<br />

brengt je snel weer in evenwicht. Meer info? Marleen Postma<br />

06 18191326.<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1<strong>46</strong>1 BW Beemster, tel. 0299-427661,<br />

e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl,<br />

facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,<br />

kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 150.<br />

www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

Dierenartsen Dierenartsenpraktijk Purmerend, moderne zorg voor uw<br />

huisdier. Consulten en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00.<br />

24 uur per dag voor spoedeisende zaken bereikbaar. Purmersteenweg 13c.<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg<br />

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de<br />

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1<strong>46</strong>2 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1<strong>46</strong>2 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:<br />

physicallfysiotherapie@gmail.com<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, 1<strong>46</strong>2 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, postbus 12,<br />

1<strong>46</strong>2 ZG Middenbeemster, telefoon: 0299 621826,<br />

e-mail: info@bezoekerscentrumbeemster.nl, bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1441<br />

DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Makelaardij W. Tromp, makelaar en beëdigd taxateur onroerende<br />

goederen, Middenweg 152, 1<strong>46</strong>2 HL Middenbeemster, tel. (0299) 68 37 68.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1<strong>46</strong>1 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, 1440 AD Purmerend.<br />

Praktijk voor orthomoleculaire therapie Middenbeemster tel:<br />

0299 690712<br />

STINA Medisch pedicure, schoonheidsverzorging, voetreflex. 0299<br />

683 941 of 06 40 74 37 43, Zwaansvliet 19 middenbeemster<br />

Voetverzorging en podologie Gerard Kistemaker, Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Bea trixpark 54, 1<strong>46</strong>2 JN Middenbeemster. Tel.<br />

(0299) 41 48 68, b.g.g. 06-25 49 69 59.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) <strong>45</strong><br />

24 52. U kunt ook mailen naar; loket@purmerend.nl. Op afspraak kunt<br />

u ook in Beemster terecht.<br />

WonenPlus Beemster WonenPlus biedt praktische diensten en<br />

persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen<br />

met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en<br />

vrijwilligers. Triton 98, 1443 BM Purmerend, tel.nr. 0299-820397,<br />

beemster@rswp.nl. openingstijden ma. t/m wo. 9.00 - 12.00 uur.<br />

Op do-ochtend van 9.00-12.00 uur kunt u in Wijksteunpunt Middelwijck<br />

terecht met uw vragen op het gebied van Wonen, Welzijn,<br />

Zorg en WonenPlus. Prinses Beatrixpark 54, 1<strong>46</strong>2 JN Middenbeemster,<br />

0299-748032. Meer info: www.rswp.nl<br />

Yogapraktijk de Cirkel voor yoga, meditatie, workshops en consulten.<br />

www.yogapraktijkdecirkel.com 0299-685648/0643425775<br />

Zangvereniging Harmonie zingt elke dinsdagavond van 20.00 tot<br />

22.00 uur in de Beemster Keyser te Middenbeemster. Zingen is gezond!<br />

Interesse? Bel met Joris Ruijter 0299 421339 of 06 10844379. Bezoek<br />

de website voor nieuws www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zondagmarkt 3 september <strong>2017</strong>, informatie over aanmelding via info@<br />

zondagmarktmiddenbeemster.nl, inschrijvingen kunnen via onze nieuwe<br />

website www.zondagmarktmiddenbeemster.nl. Kraam (tot 11 aug) 55 euro.<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203<br />

Colofon<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Via de website uiterlijk voor zaterdag.<br />

Of uiterlijk voor vrijdag 17:00 uur inleveren bij:<br />

Drogisterij Jonker - Rijperweg 58 - Middenbeemster.<br />

ADVERTENTIES<br />

Tiny de Lange, telefoon: 0299-681<strong>46</strong>3, e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

CORRESPONDENTEN:<br />

Trees Blokdijk; Evalien Brinkman; Daniella Ernsting-Koorn<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-331020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 14<strong>46</strong> WR Purmerend.<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)<br />

in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Indrukwekkende Allerzielen in Westbeemster<br />

Vorig jaar om deze tijd schreef ik in<br />

<strong>Binnendijks</strong> over de start van een<br />

nieuwe traditie in Beemster: een<br />

lichtjesoptocht naar de begraafplaats<br />

in Middenbeemster. Daags erna werd<br />

ik gewezen op het feit dat dit reeds<br />

vele decennia gebeurt in de West. Ik<br />

liet me gelijk uitnodigen om dit ook<br />

daar mee te maken. Donderdag 2<br />

november j.l. was het zo ver: Allerzielen<br />

in Westbeemster. Een verslag.<br />

Tot klokslag zeven uur druppelen mensen<br />

binnen. De banken in het middenstuk van de<br />

kerk zitten vol. Opvallend veel jonge mensen<br />

ook. Het gemengd koor zingt. Geritsel in de<br />

kerk bij het omslaan van een bladzijde van<br />

het programmaboekje. Voorganger Jan Duin<br />

heet de parochianen en gasten hartelijk<br />

welkom. Het thema deze avond is 'troost',<br />

in de betekenis van 'niet alleen zijn'. Troost<br />

kan vele vormen aannemen. Het kan door<br />

allen gegeven en ontvangen worden. Dan<br />

worden de namen genoemd van degenen<br />

die de afgelopen periode overleden zijn.<br />

Elk krijgt een eigen kaars ontstoken. Ook<br />

andere overledenen worden met het noemen<br />

van hun namen herinnerd. Opdat zij allen<br />

gekoesterd worden. Na de collecte met open<br />

schalen worden handen geschud. Niet alleen<br />

de naasten maar ook de mensen achter en<br />

voor. Wederom gezang. Tenslotte wordt het<br />

leven in de beeldspraak van een treinreis verwoord.<br />

Een ieder stapt in. Maar waar ligt de<br />

eindhalte? En wie stapt waar uit? Na afloop<br />

worden lichtjes ontstoken. Een indrukwekkende<br />

stoet langs het met fakkels omzoomd<br />

grindpad naar de intieme begraafplaats.<br />

Wederom veel fakkels. Daar blijkt pas goed<br />

hoeveel mensen er zijn. Bij bijna elk graf staan<br />

mensen en worden de lichtjes neergezet.<br />

Een laatste woord van Jan Duin, de Last<br />

Post wordt geblazen. Het is stil. Op geroezemoes<br />

op het trainingsveld en een overvliegend<br />

vliegtuig na. Meerdere graven worden<br />

bezocht. Zeer indrukwekkend! Op de weg<br />

terug spreekt iemand op leeftijd me aan:<br />

“Vandaag stond ik hier nog, maar hoe ziet<br />

volgend jaar er uit?”. Niemand die antwoord<br />

heeft op deze vraag.<br />

GEERT<br />

Kerkdiensten<br />

19 NOVEMBER<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER<br />

10.00 uur “de Keijserkerk” Ds.N.Schroevers,<br />

Feestelijke Gospeldienst ( Kind & kerk!!).<br />

mmv.B-Star Gospel & Soul Singers olv.<br />

Erwin Young<br />

R.K.JOANNES DE DOPER<br />

10.00 uur Ps.Marcelo Rocha / Gemengd Koor<br />

26 NOVEMBER<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTSE KERK BEEMSTER:<br />

10.00 uur “Keijserkerk” Ds.N.Schroevers;<br />

Gedachtenis Gestorvenen mmv. Evelien<br />

Kraayenhof, cello en Femke Leek, solozang<br />

R.K.Joannes de Doper<br />

10.00 uur Amos 4 / Samenzang<br />

NICOLAASKERK<br />

ZATERDAG 18 NOVEMBER;<br />

12.00 uur Jongerenviering; Pastoor Marcelo<br />

ZONDAG 19 NOVEMBER;<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Kapelaan Mariusz<br />

Momot; mmv het Klein Koor<br />

ZATERDAG 25 NOVEMBER;<br />

12.00 uur Jongerenviering; Pastoor Marcelo<br />

ZONDAG 26 NOVEMBER;<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Pastoor Marcelo<br />

(feest van Christus Koning); mmv de gezamenlijke<br />

koren; t.g.v. afsluiting van de viering 600<br />

jaar Katholieke aanwezigheid in Purmerend.


Het vertrouwde adres voor al uw nieuw- en verbouwplannen<br />

maar ook voor uw kleinere timmerwerk<br />

Aannemersbedrijf - Middenbeemster<br />

Bamestraweg 7 - 1<strong>46</strong>2 VM - Middenbeemster - Tel.: 0299-683<strong>46</strong>3 - info@kooskoning.nl - www.kooskoning.nl<br />

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Antiquariaat<br />

Middenweg 161, Middenbeemster<br />

Geopend: vrijdag 12.00 - 18.00 uur, zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon vrijdag en zaterdag<br />

06- <strong>45</strong>48 74 39, overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl<br />

Breidablick<br />

is op zoek naar vrijwilligers<br />

Wij zoeken vrijwilligers voor:<br />

- - assisteren bij avondmaaltijd en afruimen<br />

- - bewoner begeleiden naar dorp om een biertje te<br />

- drinken<br />

- terrassen onkruidvrij maken<br />

- in ochtenduren assisteren met de was<br />

- fietsen en wandelen met bewoners<br />

Heeft u interesse dan horen wij dat<br />

graag!<br />

Mail: w.scheurwater@breidablick.nl<br />

Tel.: 0299689689 (maandag t/m<br />

donderdag)<br />

BREIDABLICK<br />

Bamestraweg 2 1<strong>46</strong>2 VN Middenbeemster<br />

Wij zijn er niet alleen<br />

voor toeristen, maar ook<br />

voor Beemsterlingen!<br />

Kom eens langs voor:<br />

de Experience ‘Beleef De Beemster’<br />

en maak een digitale reis door de tijd.<br />

feestelijk verpakte cadeaubonnen<br />

boeken en (ansicht)kaarten<br />

van De Beemster<br />

vlaggen en wimpels<br />

leuke geschenken<br />

en<br />

Bezoekerscentrum Beemster<br />

Middenweg 185,<br />

telefoon: 0299 62 18 26<br />

e-mail: :info@bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Volg ons op bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Openingstijden:<br />

april t/m september:<br />

dinsdag t/m zondag: 10.00 – 16.00 uur<br />

oktober t/m maart:<br />

vrijdag t/m zondag: 13.00 - 16.00 uur<br />

UITVAART OP MAAT<br />

VANAF € 895,-<br />

BUDGET CREMATIE<br />

€ 19<strong>45</strong>,-<br />

BASIS CREMATIE<br />

€ 24<strong>45</strong>,-<br />

ALL-IN CREMATIE<br />

€ 34<strong>45</strong>,-<br />

Bel bij een overlijden of voor<br />

een kostenloze voorbespreking<br />

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn<br />

DAG & NACHT BEREIKBAAR 0299-68 39 <strong>45</strong><br />

www.uitvaartpurmerend.nl<br />

Installatiebedrijf Pasterkamp v.o.f. Sinds 1840<br />

Ambachtsweg 5D, 1474 HV Oosthuizen<br />

Gas-, Water-, Sanitair- en C.V.-installaties<br />

Zink- en dakwerken, Onderhoud en service<br />

Airconditionings installatie<br />

Ook voor ergonomisch sanitair.<br />

Mail: info@pasterkamp-installateurs.nl - www.pasterkamp-installateurs.nl<br />

Tel. 0299 401400 Fax 0299 403<strong>45</strong>2<br />

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries<br />

ElEktra & WitgoEd SErVicE<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1<strong>46</strong>2 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 6843<strong>46</strong> - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!