17.11.2017 Views

Binnendijks 2017 45-46

Binnendijks van 18 en 19 november 2017

Binnendijks van 18 en 19 november 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

10 BINNENDIJKS <strong>45</strong>/<strong>46</strong> 18/19 november <strong>2017</strong><br />

Sint in Zuidoostbeemster<br />

Ook dit jaar zal Sinterklaas de zaterdag vóór zijn verjaardag in de<br />

Zuidoostbeemster aanwezig zijn. Zoals altijd hoeft de Sint niet alles<br />

zelf te regelen; hij weet zich verzekerd van de hulp van vrijwilligers van<br />

speeltuinvereniging “de Spelemei” en van vele andere vrijwilligers!!<br />

Het Duurzaamheidscafé van 24<br />

November heeft als thema “Liever<br />

delen dan verspillen”. René Verhoogt<br />

zal een presentatie geven over zijn<br />

stichting ”so goed” en de “little free<br />

pantries”.<br />

Kleine kastjes waarin mensen etenswaren<br />

kunnen achterlaten die ze niet meer nodig<br />

Z-inn in Kerstmis!<br />

hebben zodat anderen die kunnen meenemen<br />

en gebruiken. Het initiatief is ontstaan in Purmerend<br />

en er staan nu ook al kastjes in Hoofddorp<br />

en Zaandam. René gaat er van alles over<br />

vertellen en als je nog spullen in je kast hebt<br />

die je toch niet meer gaat opeten, neem die<br />

alvast maar mee. Lokatie: lunchroom de oorsprong<br />

Peperstraat 23 in Purmerend. Tijdstip<br />

van inloop: 19.00-21.00.<br />

De eerste repetitie van het Projectkoor<br />

Christmas Carols in de Z-inn Kapel in<br />

Zuidoostbeemster is goed verlopen.<br />

Ruim 70 zangers hebben zich opgegeven om<br />

mee te doen met dit jaarlijks terugkerende<br />

projectkoor, en hebben er echt zin in! Er is<br />

stevig gerepeteerd, de vaart zat er duidelijk in<br />

bij dirigent Joep van der Oord. Om het kerstrepertoire<br />

van maar liefst 11 nummers in slechts<br />

5 weken in te studeren, moet er hard gewerkt<br />

worden. Na 1 repetitie zijn de zangers en<br />

zangeressen al ruim voor Sint Nicolaas en<br />

Kerstmis helemaal in de kerststemming! Uitvoeringen:<br />

Zaterdag 16 December om 20.00<br />

uur Kerst-samenzang. Maandag 25 December<br />

om 10.30 uur (eerste Kerstdag), beide in de<br />

Keyserkerk in Middenbeemster. Safe the date,<br />

U bent allen van harte welkom!<br />

EVALIEN<br />

Een kleurrijk en humorvol Sinterklaasspel geschreven door Rutger Lommerse.<br />

Sinterklaas heeft er even schoon genoeg van. Alle aandacht die de Pieten van hem<br />

vragen wordt hem teveel en hij loopt boos weg. Dat is niet zo mooi, zeker nu<br />

Sinterklaas het ‘’Bovenste Beste Baasje” van het jaar zou aanwijzen. Heer Piet<br />

wordt net zolang geroemd, geprikkeld en geprezen tot hij de Sinterklaasrol op<br />

zich neemt om het Bovenste Beste Baasje te kunnen aanwijzen. Maar langzaam<br />

aan begint bij Heer Piet het stoute plannetje te broeien om behalve “Sinterklaas”<br />

zelf ook “Bovenste Beste Baas” te worden!<br />

Jutezak lopen, chocoladeletter spelling, kadootjes stapelen, een niet zo<br />

eerlijke quiz, de spot uit spot aan scene en ’n lopende band moeten<br />

eraan te pas komen om dit te bereiken. Maar ja, is het nou wel<br />

zo leuk als niemand die overwinning met je vieren wil?<br />

De voorstellingen zijn:<br />

25 november om 15.00 en 19.30 uur<br />

26 november om 11.00 en 15.00 uur<br />

2 december om 15.00 en 19.30 uur<br />

3 december om 15.00 uur<br />

De zaal is open 30 minuten voor aanvang stuk.<br />

De entree bedraagt €5,00 voor volwassenen en kinderen<br />

Voor de kinderen is er limo met iets lekkers na de voorstelling<br />

Te reserveren via mail: rederijkerskamerelena@gmail.com<br />

De mailknop op onze Facebook pagina<br />

ADVERTEREN? www.binnendijks.nu<br />

’s Ochtends is er een knutsel- en spelochtend in<br />

het buurthuis van 10.00 uur tot ongeveer 11.30<br />

uur. Ieder jaar komen er dan ook nog gezellig<br />

twee Pieten langs, maar of dat dit jaar ook weer<br />

zo is? Dat moeten we nog even afwachten. ‘s<br />

Middags start om 14:00 de receptie voor Sinterklaas,<br />

alle kinderen zijn hierbij uitgenodigd. Voor<br />

Sinterklaas staat een grote ingepakte verrassing<br />

te wachten…. Burgemeester Van Beek mag dit<br />

samen met de Pieten overhandigen aan Sinterklaas.<br />

Wil je weten wat de verrassing is en hoe<br />

het verder afloopt? Kom dan naar het Buurthuis.<br />

Zorg wel dat je op tijd bent zodat je niets mist<br />

van het gezellige feest. De plaatsen vooraan zijn<br />

gereserveerd voor de allerkleinsten. Volwassenen<br />

kunnen achterin de zaal plaats nemen. En<br />

als er kinderen zijn die een liedje willen zingen,<br />

een dansje doen of een ander talent willen laten<br />

zien aan Sinterklaas, dan mogen zij zich aanmelden:<br />

secretariaat@spelemei.nl.<br />

Vanaf 15:30 gaat Sinterklaas tijdens een 2 uur<br />

durende optocht met zijn koets en overige<br />

gevolg door de straten van de dorpskern van<br />

Zuidoostbeemster om pakjes langs te brengen<br />

en handen te schudden. Er gaat een Piet op<br />

een bakfiets met muziek een stukje vooruitrijden<br />

voor de optocht, zodat jullie weten dat<br />

de optocht eraan komt en hoeven jullie niet<br />

lang buiten te wachten. Omdat Sinterklaas<br />

niet genoeg tijd heeft om alle kinderen op<br />

deze manier te begroeten, zijn er dit jaar ook<br />

stoppunten tijdens de route aanwezig. Te herkennen<br />

aan een bord met een rode mijter. Er<br />

zijn in totaal 6 stoppunten. Op het Verzetsplein<br />

zullen we de langste stop maken zodat Sinterklaas<br />

en zijn Pieten ook iets kunnen nuttigen<br />

en de paarden kunnen uitrusten. Tijdens deze<br />

stop kunnen de kinderen dansen met Lonneke<br />

en haar danseresjes van Dance With Pleasure.<br />

Dorpsraad Zuidoostbeemster<br />

Route en de stoppunten:<br />

Buurthuis – Boerengroenstraat – Kruidenierspeerpad<br />

– Dirkjespeerpad – Notarisappelstraat<br />

– Boerengroenstraat – STOPPUNT<br />

bij IJsboutpad – via Ferlitonpad naar Noorderpad<br />

– STOPPUNT – Purmerenderweg –<br />

Wouter Sluislaan – Verzetplein – STOPPUNT<br />

en PAUZE – Pr. Wilhelminasingel – Pieter Kramerstraat<br />

– D. Dekkerstraat – STOPPUNT – Zuiderweg<br />

– Wouter Sluislaan – J. Bouwmanlaan<br />

– STOPPUNT – Purmerenderweg – Zuiderpad<br />

– Geusstraat – Ninaberstraat – Koopmansingel<br />

– STOPPUNT – Zuiderpad – Hartogstraat –<br />

J.P.Grootstraat – Molenaarstraat – Zuidpad –<br />

Wagenmakerstraat – B. Poststraat – Buurthuis<br />

Ook dit jaar is het mogelijk dat u tijdens<br />

de rondrit een pakje ontvangt voor uw<br />

kind(eren), gebracht door de Bezorg-Pieten.<br />

Pakjes-Pieten kunnen deze pakjes inleveren<br />

in het clubgebouw van “de Spelemei” aan<br />

het Winterrietpeerpad op vrijdagavond 1<br />

december van 19.00 – 20.00 uur. Graag duidelijk<br />

voorzien van naam en adres. Graag<br />

meerdere pakjes voor één adres in 1 zak(je)<br />

aanleveren. Om dit feest financieel haalbaar<br />

te maken, is er weer onze jaarlijkse huis-aanhuis<br />

collecte vanaf 18 november. Op vrijdagavond<br />

1 december staat er een collectebus<br />

in het clubgebouw klaar en ook zaterdag 2<br />

december bij Sint’s receptie. Tevens hebben<br />

we ook meerdere sponsoren (plaatselijke<br />

ondernemers) die dit feest een warm hart toedragen<br />

en ons helpen om de dag mogelijk te<br />

maken. Hier zijn wij dan ook enorm blij mee.<br />

Uw hulp is altijd welkom (bv schoonmaak<br />

einde dag, hulp bij spelletjes etc.).<br />

Wilt u helpen meld u dan aan via<br />

secretariaat@spelemei.nl<br />

Per 1 november a.s. treedt Evelien de Vries af als voorzitter van de dorpsraad in Zuidoostbeemster.<br />

Ontzettend jammer maar na bijna 8 jaar van tomeloze inzet was dit te verwachten. Dit betekent dat de<br />

dorpsraad op zoek is naar versterking. Wij zoeken enthousiaste bewoners van de Zuidoost zowel uit het<br />

binnen- als het buitengebied. Ook ‘nieuwe’ bewoners willen wij van harte uitnodigen om deel te nemen<br />

aan de dorpsraad. Ben jij begaan met de Beemster, de leefomgeving en alles wat er meer bij komt kijken<br />

meld je dan bij Lya de Graaf voor een kennismaking met de dorpsraadleden.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!