20.11.2017 Views

Van Spronsen Makelaars, Verkocht flyer maand november: postcode 3331

Verhuisplannen? Maak gebruik van de diensten van Van Spronsen Makelaars, bel direct voor een vrijblijvende afspraak met 078 - 381 25 66.

Verhuisplannen? Maak gebruik van de diensten van Van Spronsen Makelaars, bel direct voor een vrijblijvende afspraak met 078 - 381 25 66.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Met succes verkocht<br />

in uw buurt<br />

Anth. Fokkerstraat 62<br />

Portiekflat<br />

Woonopp.: 65 m 2<br />

Woonlaag: 1<br />

Bouwjaar: 1962<br />

Inhoud: 198 m 3<br />

<strong>Verkocht</strong><br />

€ 139.000,-<br />

Julianastraat 15<br />

Appartement<br />

Woonopp.: 108 m 2<br />

Woonlaag: 1<br />

Bouwjaar: 1914<br />

Inhoud: 312 m 3<br />

<strong>Verkocht</strong><br />

€ 175.000,-<br />

Maasplein 79<br />

Appartement<br />

Woonopp.: 71 m 2<br />

Woonlaag: 3<br />

Bouwjaar: 1960<br />

Inhoud: 232 m 3<br />

<strong>Verkocht</strong><br />

€ 195.000,-<br />

Uw woning verkopen?<br />

Kies <strong>Van</strong> <strong>Spronsen</strong> <strong>Makelaars</strong>!


Een zorgeloos verkoopproces met een actieve makelaar die tegen de<br />

beste voorwaarden uw woning verkoopt!<br />

<strong>Van</strong> <strong>Spronsen</strong> maakt het verschil!<br />

Wilt u vrijblijvend kennismaken met ons en/of een gratis waardebepaling<br />

van uw woning? Bel voor een afspraak 078 – 681 25 66.<br />

<strong>Van</strong> <strong>Spronsen</strong> <strong>Makelaars</strong> B.V.<br />

De Schoof 8<br />

3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht<br />

078 - 681 25 66<br />

info@vanspronsenmakelaars.nl<br />

www.vanspronsenmakelaars.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!