26.11.2017 Views

KAS_portfolio 2017-10

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

architectuur+<br />

stedenbouw


Tema woonhuis<br />

Ontwerp voor een woonhuis in een<br />

suburb van de Ghanese havenstad Tema.<br />

Op een kavel van ongeveer 500<br />

vierkante meter is een vrijstaande<br />

woning met 8 kamers, een patio en 3<br />

terrassen ontworpen.<br />

Het huis biedt door het tropendak, de<br />

overdekte buitenruimten en de kleine<br />

gevelopeningen optimaal comfort<br />

tijdens zowel de grote hitte als de hevige<br />

regenval in dit gebied.<br />

De maatvoering van het gebouw is in z’n<br />

geheel gebaseerd op de maat van een<br />

standaard betonblok.<br />

opdrachtgever<br />

Particulier<br />

ontwerp<br />

Roeland Koster<br />

Werkzaamheden<br />

Definitief Ontwerp<br />

Werktekeningen<br />

jaar<br />

1993-1995<br />

status<br />

Gerealiseerd<br />

2 Koster architectuur + stedenbouw


Heino Carport<br />

Carport op een boskavel nabij Heino.<br />

De hoofdconstructie bestaat uit 5<br />

verduurzaamde vurenhouten spanten<br />

die de bovenbouw dragen.<br />

In de bovenbouw bevindt een kleine<br />

berging die met een losse ladder te<br />

bereiken is.<br />

Het gebouw is in de werkplaats in delen<br />

gemaakt en op lokatie gemonteerd en<br />

afgetimmerd.<br />

opdrachtgever<br />

Particulier<br />

ontwerp<br />

Roeland Koster<br />

werkzaamheden<br />

Definitief Ontwerp<br />

Werktekeningen<br />

jaar<br />

1995-1996<br />

status<br />

Gerealiseerd<br />

4 Koster architectuur + stedenbouw


Ypenburg Singels<br />

Singels is het meest stedelijke<br />

deelgebied van Ypenburg.<br />

In een structuur van bouwblokken zijn<br />

4500 woningen, een winkelcentrum en<br />

diverse voorzieningen opgenomen.<br />

Singels is onderverdeeld in 7<br />

deelplannen die van elkaar worden<br />

gescheiden door langgerekte<br />

watersingels.<br />

Voor het deelgebied Singels is een<br />

structuurschets en een catalogus<br />

openbare ruimte gemaakt die de basis<br />

vormde voor de beoordeling van in<br />

competitie ingezonden plannen.<br />

opdrachtgever<br />

Samenwerkingsverband Ypenburg<br />

ontwerp<br />

Wolter van Proosdij<br />

Ton Schaap<br />

Roeland Koster<br />

Werkzaamheden<br />

Structuurschets<br />

Planbeoordeling<br />

Planbegeleiding<br />

jaar<br />

1996-1999<br />

status<br />

Gerealiseerd<br />

6 Koster architectuur + stedenbouw


Ypenburg De Bras<br />

In deelgebied de Bras is het<br />

oorspronkelijke slotenpatroon<br />

getransformeerd naar een informeel<br />

woonmilieu dat wordt ontsloten door<br />

lange smalle woonpaden.<br />

De 4 deelplannen worden van elkaar<br />

gescheiden door groengebieden waarin<br />

zich sportterreinen en infrastructuur<br />

bevinden. Het programma van<br />

deelgebied de Bras bestaat uit 1900<br />

woningen en een aantal voorzieningen.<br />

Voor het deelgebied de Bras is een<br />

structuurschets en een catalogus<br />

openbare ruimte gemaakt die de basis<br />

vormde voor de beoordeling van in<br />

competitie ingezonden plannen.<br />

opdrachtgever<br />

Samenwerkingsverband Ypenburg<br />

ontwerp<br />

Wolter van Proosdij<br />

Clemens Nuyens<br />

Roeland Koster<br />

werkzaamheden<br />

Structuurschets<br />

Planbeoordeling<br />

Planbegeleiding<br />

jaar<br />

1997-1999<br />

status<br />

Gerealiseerd<br />

8 Koster architectuur + stedenbouw


Ypenburg De Venen<br />

In deelgebied de Venen zijn grote<br />

bestaande kassencomplexen vervangen<br />

door nieuwe woningbouwhoven.<br />

De bestaande lintbebouwing langs de<br />

Veenweg wordt aangevuld met<br />

verspreide, ‘vrije’ woningbouw.<br />

De hoven worden omgeven door brede<br />

sloten met daarlangs openbare<br />

voetpaden in het groen.<br />

Deelgebied de Venen bestaat uit<br />

ongeveer 1800 woningen.<br />

Voor het deelgebied de Venen is een<br />

structuurschets en een catalogus<br />

openbare ruimte gemaakt die de basis<br />

vormde voor de beoordeling van in<br />

competitie ingezonden plannen.<br />

opdrachtgever<br />

Samenwerkingsverband Ypenburg<br />

ontwerp<br />

Wolter van Proosdij<br />

Roeland Koster<br />

werkzaamheden<br />

Structuurschets<br />

Planbeoordeling<br />

Planbegeleiding<br />

jaar<br />

1997-1999<br />

status<br />

Gerealiseerd<br />

<strong>10</strong> Koster architectuur + stedenbouw


Heino Recreatiewoning<br />

De woning bestaat uit woonkamer,<br />

keuken, slaapkamer, badkamer en<br />

bergruimte en heeft een oppervlakte<br />

van 55 m2.<br />

De aan de zuidzijde gelegen dubbelhoge<br />

woonkamer en de keuken profiteren<br />

door de volledig verglaasde gevel<br />

optimaal van de zon en zicht op het bos.<br />

In combinatie met de geheel gesloten<br />

noordzijde ontstaat een energiezuinige<br />

woning.<br />

De houtskeletbouwwoning is in de<br />

werkplaats in delen vervaardigd en op<br />

lokatie geassembleerd en afgebouwd.<br />

opdrachtgever<br />

Particulier<br />

ontwerp<br />

Roeland Koster<br />

werkzaamheden<br />

Definitief Ontwerp<br />

Bestek<br />

Werktekeningen<br />

Directievoering<br />

jaar<br />

1999-2001<br />

status<br />

Gerealiseerd<br />

12 Koster architectuur + stedenbouw


Zoetermeer<br />

Zegwaartseweg-Noord<br />

Stedenbouwkundig Plan voor een oud<br />

lint tussen de twee uitbreidingswijken<br />

Noordhove en Oosterheem.<br />

De bestaande bebouwing wordt<br />

aangevuld met circa vrije 130 kavels die<br />

worden ontsloten door een structuur<br />

van groene laantjes.<br />

Zoveel mogelijk karakteristieke slootjes<br />

en bestaande bomen blijven behouden.<br />

opdrachtgever<br />

gemeente Zoetermeer<br />

ontwerp<br />

Roeland Koster<br />

Wolter van Proosdij<br />

werkzaamheden<br />

Stedenbouwkundig Plan<br />

Beeldkwaliteitsplan<br />

jaar<br />

2001-2003<br />

status<br />

In uitvoering<br />

14 Koster architectuur + stedenbouw


Maasland<br />

Commandeurspolder III<br />

Dorpsuitbreiding waarbij door een<br />

toevoeging van watergangen drie<br />

eilanden worden gevormd.<br />

De eilanden worden verbonden door<br />

een centrale as en kennen een losse,<br />

veelvormige bebouwing van ongeveer<br />

200 woningen.<br />

De woningen zijn gegroepeerd rond een<br />

aantal parkeerhoven waardoor de<br />

centrale as parkeervrij blijft.<br />

opdrachtgever<br />

Gemeente Maasland<br />

Gemeente Midden-Delfland<br />

ontwerp<br />

Roeland Koster<br />

Wolter van Proosdij<br />

werkzaamheden<br />

Stedenbouwkundig Plan<br />

Inrichtingsplan openbare ruimte<br />

Beeldkwaliteitsplan<br />

Supervisie<br />

jaar<br />

2002-2009<br />

status<br />

In uitvoering<br />

16 Koster architectuur + stedenbouw


Den Haag Transvaal<br />

In vervolg op ons stedenbouwkundig<br />

ontwerp voor de Kempstraat en<br />

omgeving hebben we een inrichtingsplan<br />

voor de openbare ruimte voor fase<br />

2 en 3 van het wijkplan Transvaal<br />

gemaakt, bestaande uit een reeks<br />

woonstraten afgewisseld met bijzondere<br />

verblijfsruimten als bijvoorbeeld de<br />

Morgenzonlaan. Onder een dak van<br />

Gleditsia´s vormt deze autoluwe laan de<br />

langzaam verkeersverbinding tussen de<br />

Julianakerk en het nieuw in te richten<br />

Beyersveld.<br />

Aan de kant van de De La Reyweg vormt<br />

het Kempplein de toegang tot de wijk.<br />

opdrachtgever<br />

Staedion<br />

ontwerp<br />

Roeland Koster<br />

Wolter van Proosdij<br />

Darrin Spel<br />

werkzaamheden<br />

Stedenbouwkundig Plan<br />

Inrichtingsplan openbare ruimte<br />

Supervisie<br />

jaar<br />

2004-2009<br />

status<br />

Gerealiseerd<br />

18 Koster architectuur + stedenbouw


Nieuwveen Hazeweg<br />

Uitbreiding aan de dorpsrand van<br />

Nieuwveen. Drie mini-buurtjes vormen<br />

twee vensters op het open landschap.<br />

Uitwerking van het eerste buurtje met<br />

u-vormige randbebouwing die maximaal<br />

van de uitzichten profiteert en<br />

tegelijkertijd de bestaande rand vrijwel<br />

ongemoeid laat.<br />

Langs de nieuwe buitenrand bevinden<br />

zich een openbaar wandelpad en<br />

speelgelegenheid.<br />

De 6 blokjes in het binnenwerk worden<br />

omsloten door de naar binnen gehaalde<br />

sloot en vormen zo een schiereiland met<br />

een sterk eigen karakter.<br />

opdrachtgever<br />

Ceres Projecten<br />

ontwerp<br />

Wolter van Proosdij<br />

Roeland Koster<br />

werkzaamheden<br />

Stedenbouwkundig plan<br />

Inrichtingsplan openbare ruimte<br />

Beeldkwaliteitsplan<br />

jaar<br />

2004-2007<br />

status<br />

Gerealiseerd<br />

20 Koster architectuur + stedenbouw


Noordwijk<br />

Spacebusinesspark<br />

Nabij Estec ontwikkelt de gemeente<br />

Noordwijk een bedrijvenpark gericht op<br />

de ruimtevaart.<br />

Het plan bestaat uit een drietal riante<br />

bomenlanen en een flexibel in te<br />

vullen verkaveling.<br />

Alle kavels worden met hagen omzoomd<br />

en bebouwing moet aan eenvoudige<br />

maar strikte regels voldoen.<br />

Ten behoeve van de openbare ruimte<br />

is een speciale betonsteen met<br />

schelptoeslag ontwikkeld en toegepast.<br />

opdrachtgever<br />

Gemeente Noordwijk<br />

ontwerp<br />

Wolter van Proosdij<br />

Roeland Koster<br />

werkzaamheden<br />

Stedenbouwkundig plan<br />

Inrichtingsplan openbare ruimte<br />

Beeldkwaliteitsplan<br />

Supervisie<br />

jaar<br />

2005->>>><br />

status<br />

In uitvoering<br />

22 Koster architectuur + stedenbouw


Nieuwveen Rugstreeppad<br />

Plan voor 24 woningen in ons<br />

stedenbouwkundig plan Hazeweg.<br />

6 blokjes van 4 woningen zijn<br />

gegroepeerd op een schiereilandje in<br />

het hart van de lokatie.<br />

Ze hebben een lage gootlijn en een hoge<br />

geknikte kap.<br />

Aan de straatzijde staan ze in de rooilijn<br />

en vormt een veranda de overgang naar<br />

het openbaar gebied, aan de achterzijde<br />

is er een tuin.<br />

De beukbreedte is 4,80 meter.<br />

5 blokjes zijn voor de verhuur, 1 voor de<br />

verkoop.<br />

opdrachtgever<br />

Ceres Projecten<br />

ontwerp<br />

Roeland Koster<br />

werkzaamheden<br />

Voorlopig Ontwerp<br />

Definitief Ontwerp<br />

jaar<br />

2005-2007<br />

status<br />

Gerealiseerd<br />

24 Koster architectuur + stedenbouw


Capelle ad IJssel<br />

Kanaalweg<br />

Via een nieuw aan te leggen oprijlaan<br />

wordt een kleinschalig luxe woongebied<br />

ontsloten dat zich vanzelfsprekend in<br />

het bestaande landschap voegt.<br />

De oprijlaan is de hoofdonsluiting<br />

van het gebied en vormt tegelijkertijd<br />

de scheiding met het aangrenzende<br />

bedrijventerrein.<br />

De bestaande sloten zijn als<br />

uitgangspunt genomen voor de nieuwe<br />

watergangen.<br />

De woningtypen varieren van<br />

appartementen en rijwoningen tot<br />

twee-onder-een kapwoningen en<br />

vrijstaande (water)villa’s.<br />

opdrachtgever<br />

Gebroeders Blokland<br />

ontwerp<br />

Roeland Koster<br />

Wolter van Proosdij<br />

werkzaamheden<br />

Prijsvraagontwerp<br />

jaar<br />

2005-2006<br />

status<br />

Prijsvraag (3e prijs)<br />

26 Koster architectuur + stedenbouw


Zoetermeer<br />

Verlengde Australiëweg<br />

Viaducten<br />

De verlengde Australieweg vormt een<br />

belangrijke nieuwe entree naar<br />

Zoetermeer.<br />

In het tracee hebben we viaducten en<br />

een parkodukt ontworpen.<br />

Veel aandacht is besteed aan<br />

duurzaamheid en elegantie van<br />

landhoofden, pijlers en leuningen.<br />

Zo buigen de landhoofden mee met de<br />

weg en wisselt het aanzicht van de<br />

leuning door het dynamisch perspectief<br />

van de automobilist.<br />

opdrachtgever<br />

Gemeente Zoetermeer<br />

ontwerp<br />

Roeland Koster<br />

Wolter van Proosdij<br />

werkzaamheden<br />

Voorlopig Ontwerp<br />

Definitief Ontwerp<br />

jaar<br />

2005-2008<br />

status<br />

Gerealiseerd<br />

28 Koster architectuur + stedenbouw


Maasland<br />

Commandeurspolder III<br />

Bruggen<br />

De 3 eilanden van de wijk<br />

Commandeurspolder III worden<br />

verbonden door 5 bruggen.<br />

De bruggen bestaan uit voorgespannen<br />

betonnen liggers, stalen hekwerken en<br />

bakstenen landhoofden die een visuele<br />

verbinding met de bebouwing in de wijk<br />

vormen.<br />

De gemeente heeft het schetsontwerp<br />

uitgewerkt en de bouw begeleid.<br />

opdrachtgever<br />

gemeente Midden-Delfland<br />

ontwerp<br />

Roeland Koster<br />

werkzaamheden<br />

Schetsontwerp<br />

jaar<br />

2006<br />

status<br />

Gerealiseerd<br />

30 Koster architectuur + stedenbouw


Dordrecht Amstelwijck<br />

Plan voor een bedrijvenpark ten zuiden<br />

van Dordrecht. Na het mislukken van<br />

een eerdere ontwikkeling is door ons<br />

een nieuw plan gemaakt waar de<br />

reeds voor een deel aangelegde civiele<br />

infrastructuur in is opgenomen.<br />

Gekozen is voor een opzet met<br />

bloembaden met bedrijfsbebouwing<br />

gescheiden door op de omgeving<br />

gerichte groene vingers.<br />

De bloembladen zijn afgezoomd met een<br />

haag en bomen.<br />

In de middencirkel is plaats voor een<br />

solitair in het oog springend gebouw.<br />

opdrachtgever<br />

gemeente Dordrecht<br />

vof Amstelwijck<br />

ontwerp<br />

Roeland Koster<br />

Wolter van Proosdij<br />

werkzaamheden<br />

Stedenbouwkundig plan<br />

Beeldkwaliteitsplan<br />

Inrichtingsplan openbare ruimte<br />

jaar<br />

2006-20<strong>10</strong><br />

status<br />

In uitvoering<br />

32 Koster architectuur + stedenbouw


Zoetermeer Parkeiland<br />

Plan voor 50 vrije kavels op een eiland in<br />

de wijk Oosterheem. De kavels zijn door<br />

hagen omzoomd en gegroepeerd rond<br />

een brink. Meer dan de helft van de<br />

kavels ligt aan het water.<br />

Het eiland wordt door 3 bruggen met de<br />

omgeving verbonden.<br />

Voor de woningen wordt geen Stijl<br />

voorgeschreven maar wel goede details<br />

en een ordentelijk materiaalgebruik.<br />

Om de sturing van het proces te<br />

vereenvoudigen is een duidelijke<br />

beeldkwaliteitsplan gemaakt.<br />

opdrachtgever<br />

gemeente Zoetermeer<br />

ontwerp<br />

Roeland Koster<br />

Wolter van Proosdij<br />

werkzaamheden<br />

Stedenbouwkundig plan<br />

Beeldkwaliteitsplan<br />

Planbegeleiding<br />

jaar<br />

2007-2008<br />

status<br />

In uitvoering<br />

34 Koster architectuur + stedenbouw


Den Haag Haveltestraat<br />

Plan voor de vernieuwing van het gebied<br />

achter het stadsdeelkantoor Leyweg.<br />

Het programma dat nu in z’n geheel<br />

uit kleinere appartementen bestaat<br />

wordt vervangen door een mix van<br />

grondgebonden woningen en grotere<br />

appartementen.<br />

De huidige verkavelingsrichtingen zijn<br />

gehandhaafd. Bestaande straatprofielen<br />

worden geherprofileerd.<br />

Twee looproutes verbinden de wijk via<br />

een reeks van groene plantsoenen<br />

met de singel aan de rand.<br />

Een groot deel van de woningen heeft<br />

een parkeerplaats op privéterrein.<br />

opdrachtgevers<br />

Staedion<br />

Vestia<br />

Haagwonen<br />

ontwerp<br />

Roeland Koster<br />

Wolter van Proosdij<br />

werkzaamheden<br />

Stedenbouwkundig plan<br />

Beelkwaliteitsplan<br />

jaar<br />

2008-2009<br />

status<br />

Studie<br />

36 Koster architectuur + stedenbouw


Vlaardingen Olmendreef<br />

Vervanging van een in onbruik geraakte<br />

kerk door een complex met<br />

patiowoningen. Het complex presenteert<br />

zich, conform de stedenbouwkundige<br />

eis, als een duidelijke eenheid.<br />

De individuele woningen blijven op<br />

verzoek van de opdrachtgever duidelijk<br />

herkenbaar. De <strong>10</strong> woningen liggen<br />

rug aan rug met met de patio’s gericht<br />

op het zuiden. Op de begane grond<br />

bevinden zich de berging, keuken en<br />

woonkamer, op de verdieping zijn er 2<br />

slaapkamers en een badkamer. Parkeren<br />

vindt plaats voor de deur op straat.<br />

Te elfder ure is de bestaande kerk door<br />

de opdrachtgever doorverkocht.<br />

De nieuwe gebruiker handhaaft zowel de<br />

kerkfunctie als het gebouw.<br />

opdrachtgever<br />

Bouhuisen Groep<br />

ontwerp<br />

Roeland Koster<br />

werkzaamheden<br />

Definitief ontwerp<br />

Bouwaanvraag<br />

jaar<br />

2008-2009<br />

status<br />

Studie<br />

38 Koster architectuur + stedenbouw


Benthuizen Bentwoudpark<br />

Dorpsinbreidingslokatie met ongeveer<br />

60 woningen aan de zuidzijde van<br />

Benthuizen.<br />

Rond een nieuw aan te leggen<br />

langgerekte vijver liggen een klein<br />

villabuurtje met vrije kavels en een<br />

projectmatig aan te leggen deel met<br />

tweekappers, appartementen en<br />

rijwoningen.<br />

De nieuwe paden en wegen zorgen<br />

voor een optimale verbinding tussen<br />

Benthuizen en het Bentwoud.<br />

opdrachtgever<br />

gemeente Rijnwoude<br />

ontwerp<br />

Roeland Koster<br />

Wolter van Proosdij<br />

werkzaamheden<br />

Stedenbouwkundig plan<br />

Beeldkwaliteitsplan<br />

jaar<br />

2009-2012<br />

status<br />

In uitvoering<br />

40 Koster architectuur + stedenbouw


Zoetermeer Parkbrug<br />

Prijsvraagontwerp voor een “groene”<br />

langzaam verkeersbrug tussen<br />

het westerpark en toekomstig<br />

recreatiegebied Nieuwe Driemanspolder.<br />

De brug is een elegante, organisch<br />

gevormde betonconstructie gevuld met<br />

open grond waarin bomen en hagen<br />

staan.<br />

De vaasvormige dwarsdoorsnede van<br />

de constructie leidt tot een breed groen<br />

dek en poortachtige onderdoorgangen.<br />

‘s avonds en ‘s nachts worden de bogen<br />

aangelicht.<br />

opdrachtgever<br />

gemeente Zoetermeer<br />

ontwerp<br />

Roeland Koster<br />

Jeroen Meijdam (DHV)<br />

werkzaamheden<br />

Schetsontwerp<br />

jaar<br />

2009<br />

status<br />

Prijsvraagontwerp (2e prijs)<br />

42 Koster architectuur + stedenbouw


Scherpenzeel Plan Zuid<br />

Plan Zuid gaat maximaal uit van de<br />

bestaande landschappelijke context.<br />

De nieuwe dorpsrand wordt gevormd<br />

door bomenlanen waaraan steeds<br />

voorzijdes van woningen liggen.<br />

Waar dit kan wordt bestaande<br />

bebouwing en infrastructuur in het plan<br />

opgenomen.<br />

Verrommeling wordt geamoveerd.<br />

De bestaande kenmerkende groene<br />

lobben blijven behouden en worden in<br />

hun structuur versterkt.<br />

De vernieuwde slotenstructuur leidt tot<br />

een verbeterde waterhuishouding voor<br />

aanliggende bestaande woonwijken.<br />

opdrachtgever<br />

Gemeente Scherpenzeel<br />

ontwerp<br />

Wolter van Proosdij<br />

Roeland Koster<br />

werkzaamheden<br />

Stedenbouwkundig plan<br />

Stedenbouwkundige<br />

Randvoorwaarden<br />

jaar<br />

2009-20<strong>10</strong><br />

status<br />

Studie<br />

44 Koster architectuur + stedenbouw


Den Haag Leyweg tophalte<br />

De halte is deel van de verduurzaming<br />

van het gebied rond de Leyweg waar<br />

een verbeterde openbare ruimte het<br />

nieuwe stadsdeelkantoor verbindt met<br />

het gerevitaliseerde winkelcentrum.<br />

De halte is overdekt met de constructie<br />

van een standaard Romneyloods<br />

waarvan de buitenkanten zijn afgewerkt<br />

met begroeid stalen gaas.<br />

De zo ontstane groene tunnel vormt een<br />

groen landmark langs de Leyweg.<br />

opdrachtgever<br />

DHV<br />

ontwerp<br />

Roeland Koster<br />

werkzaamheden<br />

Schetsontwerp<br />

jaar<br />

20<strong>10</strong><br />

status<br />

Studie<br />

46 Koster architectuur + stedenbouw


Zoetermeer Palenstein<br />

Palenstein is de eerste flatwijk van<br />

Zoetermeer en wordt in de komende<br />

jaren gereconstrueerd.<br />

In opdracht van zowel gemeente als<br />

woningbouwverenigingen hebben we<br />

een ontwerp gemaakt dat elementen<br />

van voorgaande planvorming opneemt<br />

in een sterker en praktischer geheel.<br />

Een nieuw winkelcentrum en een groene<br />

singel spelen een centrale rol in het<br />

gebied. Met een waterhuishouding die<br />

van met af een bepalende rol speelde,<br />

een uitgekiende woningtypologie en<br />

aandacht voor het civiele kostenaspect.<br />

opdrachtgever<br />

gemeente Zoetermeer<br />

De Goede Woning<br />

Vidomes<br />

ontwerp<br />

Roeland Koster<br />

Wolter van Proosdij<br />

Marcel Keijzer (gemeente Zoetermeer)<br />

werkzaamheden<br />

Stedenbouwkundig plan<br />

Beeldkwaliteitsplan<br />

jaar<br />

20<strong>10</strong>-2014<br />

status<br />

In uitvoering<br />

48 Koster architectuur + stedenbouw


Marken Bennewerf<br />

Bebouwing in Marken vindt vanouds<br />

plaats op terpen hier werven geheten.<br />

Wij ontwierpen een nieuwe werf die het<br />

welbekende Markense beeld oproept.<br />

De nieuwe werf is zeer nauwkeurig<br />

gepositioneerd ten opzicht van de<br />

bestaande kern. In de terp bevindt zich<br />

een garage met 50 parkeerplaatsen.<br />

Daarboven liggen 35 woningen in<br />

diverse typen langs smalle straatjes.<br />

Op stategische plaatsen is er zicht vanaf<br />

de terp op het open landschap en de<br />

bestaande kern van Marken.<br />

De beeldkwaliteit wordt gekenmerkt<br />

door een steeds te bepalen afstemming<br />

tussen historisch beeld en huidige eisen.<br />

opdrachtgever<br />

Algemene Woningbouwvereniging<br />

Monnickendam<br />

ontwerp<br />

Roeland Koster<br />

Wolter van Proosdij<br />

werkzaamheden<br />

Stedenbouwkundig Plan<br />

Beeldkwaliteitsplan<br />

jaar<br />

2011-2013<br />

status<br />

Studie<br />

50 Koster architectuur + stedenbouw


Zevenhuizen<br />

Burgemeester<br />

Klinkhamerweg<br />

Op een lokatie nabij het centrum van<br />

Zevenhuizen, tussen Burgemeester<br />

Klinkhamerweg en dijkpark worden een<br />

aantal verouderde woningen vervangen<br />

door nieuwbouw.<br />

Deze zal bestaan uit een gevarieerde<br />

bebouwingswand langs de Burgemeester<br />

Klinkhamerweg en een aantal<br />

seniorenbungalows in 1 laag langs het<br />

dijkpark.<br />

Alle woningen hebben een parkeerplaats<br />

op eigen terrein zodat het parkeren in<br />

openbaar gebied beperkt kan blijven.<br />

opdrachtgever<br />

Woonpartners Midden-Holland<br />

ontwerp<br />

Roeland Koster<br />

werkzaamheden<br />

Stedenbouwkundig plan<br />

Beeldkwaliteitsplan<br />

Supervisie<br />

jaar<br />

2011-2015<br />

status<br />

Gerealiseerd<br />

52 Koster architectuur + stedenbouw


Amstelveen<br />

Bovenkerkerweg<br />

Herverkaveling van een voormalig<br />

boerenerf aan de zuidoostrand van<br />

Amstelveen. In de geest van de Ruimte<br />

voor ruimteregeling worden een aantal<br />

bouwvallige- en ontsierende schuren<br />

en silo´s afgebroken en vervangen door<br />

passende woningen op grote kavels.<br />

De monumentale boerderij en een<br />

monumentale boom blijven behouden<br />

en vormen samen met de toegevoegde<br />

bebouwing een nieuw woonerf.<br />

Door het herstel en de uitbreiding van<br />

het slotenpatroon wordt de bestaande<br />

landschapsstructuur versterkt.<br />

opdrachtgever<br />

particulier<br />

ontwerp<br />

Roeland Koster<br />

werkzaamheden<br />

Verkavelingsplan<br />

Beeldkwaliteitsplan<br />

jaar<br />

<strong>2017</strong><br />

status<br />

In ontwikkeling<br />

54 Koster architectuur + stedenbouw


Projectenlijst<br />

1992-1993 Breda / Uitbreiding koepelgevangenis / Gerealiseerd<br />

1992-1993 Haarlem / Uitbreiding koepelgevangenis / Gerealiseerd<br />

1993-1995 Tema Ghana / Architectonisch ontwerp woonhuis / Gerealiseerd<br />

1993 Amsterdam Kromme Waal / Interieurontwerp woonboot / Gerealiseerd<br />

1994 Amsterdam Nieuwe Uylenburgerstraat / Tekenwerk 60 appartementen / Gerealiseerd<br />

1994 Amsterdam Rozengracht / Tekenwerk Uitbreiding woonhuis / Gerealiseerd<br />

1995-1996 Heino / Architectonisch ontwerp carport / Gerealiseerd<br />

1996-1999 Den Haag Ypenburg de Singels / Structuurschets 4500 woningen, voorzieningen en bedrijven/ Gerealiseerd<br />

1997-1999 Den Haag Ypenburg De Bras / Structuurschets 2300 woningen / Gerealiseerd<br />

1997-1999 Den Haag Ypenburg De Venen / Structuurschets 2500 woningen / Gerealiseerd<br />

1997-1998 Heino / Architectonisch ontwerp tuinhuis / Gerealiseerd<br />

1998-1999 Den Haag Ypenburg de Neus / Structuurschets 2 Ha voorzieningen / Gerealiseerd<br />

1999-2001 Heino / Architectonisch ontwerp recreaewoning / Gerealiseerd<br />

1999 Den Haag Ypenburg bedrijventerrein de Bras / Structuurschets 4 Ha bedrijventerrein / In uitvoering<br />

1999 Den Haag Ypenburg Fokker / Structuurschets 23 Ha bedrijventerrein / Gerealiseerd<br />

1999-2001 Amsterdam-Noord Chrysantenstraatgebied / Stedenbouwkundig plan 6 Ha bedrijventerrein<br />

2001-2003 Zoetermeer Zegwaartseweg-Noord / Stedenbouwkundig plan 130 villa’s / In Uitvoering<br />

2001 Scheveningen Dr Lelykade / Stedenbouwkundig plan 170 woningen, bedrijven<br />

2002-2009 Maasland Commandeurspolder III / Stedenbouwkundig plan, Inrichngsplan, beeldkwaliteitsplan en supervisie,<br />

200 woningen / Gerealiseerd<br />

2002 Den Haag A12 zone / Masterplan 50 ha voorzieningen en bedrijven<br />

2002 Krimpen ad IJssel Rondweg / Stedenbouwkundig plan 300 woningen<br />

2002 Den haag vd Heimstraat / Interieurontwerp appartement / Gerealiseerd<br />

2002-2003 Den Haag Ypenburg deelplan 19 / Stedenbouwkundig plan <strong>10</strong>00 woningen, voorzieningen en bedrijven<br />

2003 Zoetermeer Kwadrant / Stedenbouwkundig plan 8 Ha woningen, bedrijven<br />

2003 Maasland Oostgaag / Stedenbouwkundig plan <strong>10</strong> woningen<br />

2003 Maasland Campus / Stedenbouwkundig plan 8 Ha woningen, voorzieningen<br />

2003 Roerdam Hoogvliet Wilhelm Tellplaats / Stedenbouwkundig plan 120 woningen, bedrijven<br />

2003 Roerdam Hoogvliet Manonstraat / Architectonisch ontwerp 16 woningen<br />

2004 De Lier Lierweg / Stedenbouwkundig plan 90 woningen<br />

2004 Dirksland Kleine Boezem II / Stedenbouwkundig plan <strong>10</strong>0 woningen<br />

2004 Zierikzee Noorderpolder / Stedenbouwkundig plan 480 woningen<br />

2004-2005 Vianen Vijeerenlanden / Stedenbouwkundig plan 150 woningen, voorzieningen<br />

2004 Capelle ad IJssel Middelwatering / Stedenbouwkundig plan 250 woningen<br />

2004-2009 Den Haag Transvaal fase 2-3 / Stedenbouwkundig plan, Inrichngsplan, 350 woningen, voorzieningen en bedrijven<br />

/ Gerealiseerd<br />

2004-2007 Nieuwveen Hazeweg / Stedenbouwkundig plan, Inrichngsplan, 80 woningen / Gerealiseerd<br />

2005-2006 Maasland Oostgaag / Stedenbouwkundig plan 20 woningen<br />

2005-2007 Nieuwveen Hazeweg / Architectonisch ontwerp 24 rijwoningen / Gerealiseerd<br />

2005 Zaltbommel Staonslokae / Stedenbouwkundig plan 250 woningen, voorzieningen, bedrijven<br />

2005-20<strong>10</strong> Noordwijk SpacebusinessPark / Stedenbouwkundig plan, Inrichngsplan, supervisie 15 Ha<br />

bedrijvenpark / In uitvoering<br />

2005-2006 Capelle ad IJssel Kanaalweg / Stedenbouwkundig plan 80 woningen / Prijsvraag 3e prijs<br />

2005-2008 Zoetermeer Verlengde Australieweg / Architectonisch ontwerp 3 viaducten en parkodukt / Gerealiseerd<br />

2005 Rijswijk Vlietzigt / Stedenbouwkundig plan 400 woningen<br />

2006-2007 Bergschenhoek de Kade / Stedenbouwkundig plan 36 villa’s / In uitvoering<br />

2006 Maasland Commandeurspolder / Architectonisch ontwerp 5 bruggen / Gerealiseerd<br />

2006-20<strong>10</strong> Dordrecht Amstelwijck Businesspark / Stedenbouwkundig plan, Inrichngsplan openbare ruimte 21 Ha<br />

bedrijvenpark / In uitvoering<br />

2007 Maasland Oude Veiling / Stedenbouwkundig plan 41 woningen<br />

2007 Maasland Centrum / Stedenbouwkundig plan 80 woningen, voorzieningen<br />

2007-2008 Zoetermeer Parkeiland / Stedenbouwkundig plan 50 villa’s / In Uitvoering<br />

2008 Moordrecht Vijfakkers-Noord / Stedenbouwkundig plan 320 woningen<br />

2008-2009 Pijnacker Ackerswoude / Stedenbouwkundig plan 1300 woningen<br />

2008 Scheveningen Haven-Noord / Masterplan 700 woningen<br />

56 Koster architectuur + stedenbouw


2008-2009 Den Haag Haveltestraat / Stedenbouwkundig plan 450 woningen<br />

2008-2009 Vlaardingen Olmendreef / Architectural design <strong>10</strong> paowoningen<br />

2009-2012 Benthuizen Zuidrand / Stedenbouwkundig plan 250 woningen / In uitvoering<br />

2009 Den Haag Leyweg / Inrichngsplan 2 ha openbaar gebied<br />

2009 Zoetermeer Driemanspolder / Architectonisch ontwerp parkbrug / Prijsvraag (2e prijs)<br />

2009-20<strong>10</strong> Scherpenzeel Plan Zuid / Stedenbouwkundig plan 250 woningen<br />

20<strong>10</strong> Den Haag Leyweg / Architectonisch ontwerp tramstaon Randstadrail<br />

20<strong>10</strong>-2014 Zoetermeer Palenstein / Stedenbouwkundig plan 630 woningen / In uitvoering<br />

20<strong>10</strong>-2011 Bergschenhoek Rabobank / Inrichngsplan 0,5 Ha monumentaal boerderijerf<br />

2011-2015 Zevenhuizen Burgemeester Klinkhamerweg / Stedenbouwkundig plan 20 woningen / In uitvoering<br />

2011-2013 Marken Bennewerf / Stedenbouwkundig plan 35 woningen<br />

2013 Benthuizen School met de Bijbel / Lokaestudie / In voorbereiding<br />

2013->>>> Zoetermeer Jongerenwoningen / Lokaestudie 200 jongerenwoningen / In ontwikkeling<br />

2013 Den Haag Oud Vroondaal / Verkavelingsplan 135 villa’s<br />

2013-2015 Zevenhuizen Schoolstraat / Stedenbouwkundig plan 20 woningen / In uitvoering<br />

2014 Monnickendam Kloosterdijk / Verkavelingsplan en beeldkwaliteitsplan 4 villa’s / Vastgesteld<br />

2014 Waddinxveen Meteorenweg / Lokaestudie <strong>10</strong> woningen / Vastgesteld<br />

2015->>>> Zevenhuizen Zevenster / Lokaestudie 66 woningen<br />

2015->>>> Zoetermeer Katwijkerlaantracee / Lokaestudie 48 woningen / In ontwikkeling<br />

2015-2016 Gouda Westergouwe / Advisering stedenbouw en architectuur deelgebied T3A<br />

2016-<strong>2017</strong> Heino / Architectonisch ontwerp uitbreiding recreaewoning / Gerealiseerd<br />

2016->>>> Waddinxveen Park Triangel / Verkavelingsstudie deelgebied E1 23 woningen / In ontwikkeling<br />

2016->>>> Zoetermeer / Lokaestudie 48 rijwoningen / In ontwikkeling<br />

2016->>>> Gouda Gunning lokae / Lokaestudie woningen / In ontwikkeling<br />

2016->>>> Roerdam Kralingseweg / Verkavelingsstudie / In ontwikkeling<br />

<strong>2017</strong> Waddinxveen Park Triangel / Verkavelingsstudie deelgebied D<br />

<strong>2017</strong>->>>> Amstelveen Bovenkerkerweg / Verkavelingsplan en beeldkwaliteit vm boerenerf / In ontwikkeling<br />

<strong>2017</strong>->>>> Broek in Waterland Noordmeer / Verkavelingsplan en beeldkwaliteit vm boerenerf / In ontwikkeling<br />

<strong>2017</strong>->>>> Zevenhuizen Leliestraat / Stedenbouwkundig plan 60 woningen / In ontwikkeling<br />

Opdrachtgevers<br />

gemeente Amsterdam<br />

gemeente Bergschenhoek<br />

gemeente Dordrecht<br />

gemeente Den Haag<br />

gemeente Midden-Delfland<br />

gemeente Noordwijk<br />

gemeente Pijnacker-Nootdorp<br />

gemeente Rijnwoude<br />

gemeente Scherpenzeel<br />

gemeente Zoetermeer<br />

stadsgewest Haaglanden<br />

Samenwerkingsverband Ypenburg<br />

Ackerswoude Beheer<br />

Ontwikkelingscombinatie Vroondaal<br />

VOF Amstelwijck<br />

ABB Ontwikkeling<br />

AM Grondbedrijf<br />

BAM Vastgoed<br />

COD<br />

Gebroeders Blokland<br />

Boender en Maasdam<br />

Bouhuisen Groep<br />

Bouwfonds<br />

Van den Bruele Kaufman<br />

Heijmans<br />

Interpolis<br />

Johan Matser Projectontwikkeling<br />

Maasstede<br />

Mozaek Wonen<br />

Multi Vastgoed<br />

Rabo Vastgoed<br />

Roosdom Tijhuis<br />

Schouten de jong<br />

Varese<br />

Algemene Woningbouwvereniging M’dam<br />

Ceres projecten<br />

De Goede Woning<br />

Haagwonen<br />

Staedion<br />

Vestia<br />

Vidomes<br />

Woonbron Maasoevers<br />

Woonpartners Midden-Holland<br />

Woonwaard<br />

Rijksgebouwendienst<br />

DHV<br />

familie van Dijk<br />

familie van Geemen<br />

familie Koster<br />

familie Ligthart<br />

familie Quarshie<br />

erven familie Heemskerk<br />

familie van Doornik-Ermers<br />

Koster architectuur + stedenbouw 57

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!