Views
1 year ago

Barneveld Magazine 4e jaargang nummer 4

Het Barneveld Magazine is een glossy magazine wat gratis huis aan huis verspreid wordt in de gehele gemeente Barneveld.

Pensioen Blik biedt

Pensioen Blik biedt concrete handvatten voor je pensioen Pensioen is voor veel mensen een ver van je bed show. Iets wat je later wel een keer gaat regelen. Daarbij is het vaak zo complex, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Bianca Wateler van Pensioen Blik geeft een helder inzicht in je pensioen. Ze laat zien wat er concreet overblijft in je portemonnee en wanneer het haalbaar is om te stoppen met werken. “Wat heb je straks in je portemonnee? Dat is een hele concrete en logische vraag. Je hoeft niet te weten hoe een pensioenregeling in elkaar steekt, maar wel hoeveel euro’s je overhoudt en of je daarmee kunt rondkomen. Heb jij op je 65ste al voldoende gespaard, waarom zou je dan nog doorwerken tot je 68ste? Het is echt gaaf om mensen dat inzicht te kunnen geven.” Na bijna twintig jaar ervaring bij pensioenverzekeraars en actuariële adviesbureaus heeft Wateler ruim twee jaar geleden Pensioen Blik opgericht, waarmee ze financiële inzichten biedt aan werknemers, werkgevers en aan zelfstandig ondernemers. Dankzij haar jarenlange ervaring ‘aan de andere kant’ weet Wateler hoe het reilt en zeilt bij de grote financiële partijen en slaat ze een brug tussen de consument en de uitvoerder. “Als ‘pensioenleek’ is het soms moeilijk zaken voor elkaar te krijgen 6 Barneveld Magazine

ij een pensioenfonds of verzekeraar. Ik kan dan echt een pitbull zijn en ga door waar klanten vaak afhaken. Laat mij maar weten waarom het niet kan. Is het onzin, dan prik ik daar doorheen. Je moet soms echt volhardend zijn en goed beslagen ten ijs komen.” nu alleen binnen als je in een bepaalde branche werkt of bij een bepaald bedrijf, daarvoor kun je niet zelf kiezen. Daar is echt nog een slag te maken.” Misverstanden “Er heersen helaas veel misverstanden over pensioen, wat het belang van goede voorlichting vergroot. Er zijn vijftigers die niet durven te bewegen in hun loopbaan, omdat ze denken dat het zoveel pensioen kost. De grootste fabel die heerst over pensioen, is dat je in de laatste jaren het meeste opbouwt”, stelt Wateler. “Door laagdrempelig advies te bieden, maak ik met cijfers inzichtelijk hoe iemand ervoor staat. Ik maak vergelijkingen en laat zien wat een verzekering bijvoorbeeld zou kosten. Voor het afsluiten verwijs ik je naar een verzekeringsadviseur. Dat doe ik bewust, omdat ik onafhankelijk en objectief wil blijven. Ik verkoop geen producten, maar geef alleen de risico’s aan en wil bewustzijn creëren.” Over de leeftijd waarop je met pensioen gaat, heerst veel verwarring, vertelt Wateler. “De AOW is het basisinkomen wat je van de overheid krijgt. Jarenlang ging de AOW in op je 65ste. Sinds 2013 gaat die leeftijd in stapjes omhoog. Als je in 2023 67 jaar en drie maanden wordt, dan gaat op dat moment je AOW in. Als je geboren bent op of na 1 oktober 1956, dan krijg je waarschijnlijk te maken met een hogere AOW-leeftijd.” “De AOW staat in principe los van de pensioenregeling die je hebt bij je werkgever. De ‘richtleeftijd’ voor de pensioenregeling wordt per 1 januari 2018 verhoogd naar 68 jaar. Dat wil echter niet zeggen dat je ook pas op die leeftijd met pensioen kunt gaan. De uitkering van de pensioenregelingen kun je allemaal naar één leeftijd schuiven, door te vervroegen en/of uit te stellen. Alleen de AOW-uitkering kun je niet eerder laten ingaan. Als je met pensioen gaat, voordat je AOW-uitkering ingaat, heb je dus een zogenoemd AOW-gat. Door te variëren in de hoogte van de pensioenuitkering kun je je het AOW-gat opvangen. Er is best veel mogelijk, maar dat maakt het ook complex.” Ideale situatie “Pensioen is ingewikkeld gemaakt. Al jaren zijn we in afwachting van een nieuw pensioenstelsel”, vertelt Wateler. “In mijn ideale situatie krijgen we allemaal een eigen pensioenrekening, waarvan je altijd het saldo kunt checken en waarop je bijvoorbeeld ook een schenking of meevaller kunt storten. Nu is dat aan zoveel fiscale beperkingen gebonden. Het is wat waard dat het eenvoudiger wordt. Ook zou het wat mij betreft beter zijn als je zelf kunt kiezen waar je het pensioen onderbrengt, net als bij je zorgverzekering. Bij de pensioenfondsen kom je Financiële foto “Voor particulieren maak ik een financiële foto van de huidige situatie en projecteer deze naar de toekomst. Wat gebeurt er als je eerder stopt met werken? Wat gebeurt er als je minder gaat werken en kiest voor deeltijdpensioen? Ik laat zien wat de invloed is op je portemonnee en geef concrete handvatten mee. Bijvoorbeeld als je dit bedrag maandelijks spaart, kun je op je 65ste stoppen met werken. Vervolgens maak ik een kort verslag en een overzicht met alle bedragen. Aan uitgebreide rapporten heeft niemand behoefte. Wat zijn je inkomsten en uitgaven, wat hou je onderaan de streep over en hoe ontwikkelt zich dat in de toekomst? Afhankelijk van de scenario’s geef ik daarbij de alternatieven. Ik vertel het op een laagdrempelige manier en laat zien wat de effecten zijn op je netto besteedbare inkomen.” “Bij het maken van een financiële foto draait het niet alleen om pensioen, maar om een compleet inzicht en de mogelijke risico’s en kansen. Als je bijvoorbeeld een aardig bedrag op je spaarrekening hebt staan, waarmee je voorlopig niets doet, is het niet verstandig om het zo te laten staan. Beleggen kan dan een goede optie zijn. Als je het voor de lange termijn doet en je belegt gespreid, dan haal je daaruit waarschijnlijk meer rendement, dan wanneer het geld op je spaarrekening staat.” Drijfveer van Wateler is dat mensen regie hebben over hun eigen financiële toekomst. “Ik vind het belangrijk dat je niet alleen afhankelijk bent van wat de overheid en je werkgever voor je regelt, maar dat je zelf aan het stuur zit. Soms is er meer mogelijk dan je denkt.” > Pensioen Blik Kapweg 23, Kootwijkerbroek Tel. 06 – 3815 4482 info@pensioenblik.nl www.pensioenblik.nl Barneveld Magazine 7

Barneveld Magazine 4e jaargang nummer 3
Barneveld Magazine 5e jaargang nummer 1
Barneveld Magazine 2e jaargang nummer 4
Barneveld Magazine 4e jaargang nummer 1
Barneveld Magazine 3e jaargang nummer 2
Barneveld Magazine 5e jaargang nummer 2
Barneveld Magazine 3e jaargang nummer 4
Barneveld Magazine 3e jaargang nummer 1
Barneveld Magazine 3e jaargang nummer 3
Barneveld Magazine 4e jaargang nummer 2
Barneveld Magazine 2e jaargang nummer 3
Barneveld Magazine 2e jaargang nummer 1
Barneveld Magazine 1e jaargang nummer 1
Barneveld Magazine 1e jaargang nummer 2
Ede Magazine 2e jaargang nummer 1
Ede Magazine 2e jaargang nummer 1
Ede Magazine 1e jaargang nummer 1
Barneveld Magazine 2e jaargang nummer 2
Barneveld Magazine 1e jaargang nummer 3