JOB-magazine 10 - 20171128 - web

jobmbo

JOB

magazine

Voor en door mbo-studenten, nummer 10

meebeslissen

over de

portemonnee

van school

Hoe doe je dit?

Stagevergoeding:

de droom van elke

student!

Tips van JOB

Hoe financier

je een

hbo-opleiding?

Interview met ervaringsdeskundige

Pim van Dam

Geld, geld en

nog eens geld

JOB op reis naar het rijke Abu Dhabi

1


het bestuur aan het woord

Ondertussen kunnen we wel zeggen dat we gesetteld zijn als bestuur.

Het jaarplan is gemaakt, de kennismakingen zijn zo goed als geweest

en ook de eerste maandelijkse overleggen hebben plaatsgevonden!

Nu zouden we kunnen zeggen dat de drukke opstartperiode eindelijk

is geweest en dat we een beetje achterover kunnen gaan leunen…

maar niets is minder waar! Tot het eind van ons bestuursjaar zullen

we dag, en heel soms nacht, klaarstaan voor elke mbo student. Tot

het moment dat de nieuwe guppies die zichzelf JOB-bestuur mogen

noemen onze plek innemen.

Dit jaar willen we aandacht vragen voor geld, vandaar dit themanummer.

Studenten noemen zich niet voor niets ‘arme studenten’.

Of dit nou komt door de hoge schoolkosten waar aan voldaan moet

worden, of dat sommige studenten onder ons iets te veel van feesten

houden, daar spreken wij ons niet over uit. Vooruitblikkend op het

komende studiejaar zullen we er hoe dan ook niet op vooruit gaan

als arme studenten.

Er gebeuren natuurlijk goede dingen: studenten mogen nu bijvoorbeeld

meebeslissen over de portemonnee van school (p. 22)

of verdienen geld met een App die ze zelf hebben gebouwd (p. 18).

Tegelijkertijd moeten studenten nog steeds knokken voor een stagevergoeding

(p. 14) of een hbo-opleiding naar hun mbo (p. 12).

Colofon

JOB-magazine is een uitgave

van Jongeren Organisatie

Beroepsonderwijs (JOB). De

redactie is bereikbaar op het

volgende adres:

JOB-magazine

Postbus 17061

1001 JB Amsterdam

T: 020 5244050

M: info@jobmbo.nl

Overname van teksten is

toegestaan onder bronvermelding

en met toestemming van

de redactie.

Redactie: Hannah Achterbosch

(hoofdredacteur)

In dit nummer hebben we daarom zoveel mogelijk interessant

nieuws over geld verzameld en meer! Want investering in het mbo

is het dubbel en dwars waard. Heel veel leesplezier en hopelijk heb

je wat aan onze tips.

Rachel Meerwijk Roosmarijn Dam

Bestuurslid JOB

Voorzitter JOB

Aan dit nummer werkten

mee: Roosmarijn Dam,

Wendy Hoogeboom, Koen

Kuijper, Rachel Meerwijk,

Mike Mestebeld, Okhai Sedee,

Jasper van Doremalen, Rianne

van der Veer, Bart van Zelst,

CJP, NUFFIC

Layout: MegaMoniek / Moniek

van Adrichem

ISSN: 2214-4447

2


Inhoud

JOB reist af naar een van

de rijkste steden ter wereld 10

Bestuurslid Jasper bezoekt WorldSkills in Abu Dhabi

Hoe financier je na je mbo ook

nog een hbo-opleiding? 12

Een interview met ervaringsdeskundige Pim van Dam

Stagevergoeding: de droom van elke student! 14

Tips van JOB over het krijgen van een stagevergoeding

Meebeslissen over de portemonnee van school 22

Hoe doe je dit?

En verder...

Het mbo verandert! 4

Wat betekent het regeerakkoord voor het mbo?

JOB leert jou over geld 6

Alle belangrijke informatie over geldzaken in het mbo!

Stage in het buitenland? 8

Zo betaal je dat

Minder les en meer stage,

wat vinden de studenten? 16

Bekijk de resultaten van de JOB-monitor

Deze student verdient geld met zijn eigen App! 18

Een interview met Carlo Schaaij over eduGrande

Dag van een JOB-stagiair 20

Loop een dag mee met Okhai

3


Het mbo verandert!

Wat betekent het regeerakkoord voor het mbo?

Vind jij dat het mbo-onderwijs toe is aan verandering? Het nieuwe kabinet vindt

van wel! VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben 10 oktober 2017 een regeerakkoord

gepresenteerd waarin staat wat de nieuwe regering de komende 4 jaar

wil gaan veranderen in onder andere het mbo. ‘Vertrouwen in de toekomst’ is de

titel van het nieuwe regeerakkoord. Maar wat gaat dit regeerakkoord voor jou

als mbo-student betekenen? Wij hebben de grootste veranderingen hieronder

voor jou op een rijtje gezet.

Wat is een regeerakkoord?

Maar eerst: wat is een regeerakkoord eigenlijk? Het regeerakkoord is een document waarin

staat wat de nieuwe regering in de komende kabinetsperiode (vier jaar) wil doen en bereiken.

Dit noemen we het regeringsbeleid. Voorbeelden van het nieuwe regeringsbeleid

zijn: meer geld naar leraren in het basisonderwijs, meer aandacht voor duurzaamheid,

verplichte lessen over ons volkslied (het Wilhelmus) en hogere btw-tarieven op onder

andere levensmiddelen en boeken. Het definitieve regeerakkoord is een compromis

tussen de verschillende partijstandpunten van de partijen die tijdens de verkiezingen

veel stemmen hebben gekregen en hebben besloten met elkaar samen te werken. Op

het moment dat het regeerakkoord definitief is, gaat Mark Rutte (VVD) op zoek naar

ministers en staatsecretarissen voor zijn Kabinet Rutte III.

Wat mist JOB in het regeerakkoord?

Hieronder de punten die wij missen in het regeerakkoord op een rijtje.

1

Meer tijd en individuele aandacht voor

studenten. Goede loopbaanoriëntatie

en begeleiding (LOB) en maatwerk zijn hierbij

erg belangrijk. Om passend onderwijs

aan elke student te geven moet er meer tijd

en geld worden vrijgemaakt voor individuele

begeleiding.

2

Meer goede docenten

in het mbo en minder

hoge werkdruk voor deze

docenten. Elke docent moet

worden gestimuleerd zich

constant bij te scholen.

3

Een duidelijke overzicht en beoordelingssysteem

per opleiding.

De overgangsregelingen en diploma

eisen moeten duidelijk naar de

student gecommuniceerd worden en

terug te vinden zijn.

4


De veranderingen op een rijtje!

Interessant, maar wat voor veranderingen merken mbo-studenten? Er zijn een aantal punten in het regeerakkoord die

direct invloed hebben op jou als mbo-student. Hier komen ze:

Kwalificatieplicht tot 21 jaar

Nu ben je tot je 18de verplicht

om minimaal een mbo-2 diploma

(startkwalificatie) te halen. Dit

wordt verhoogt naar 21 jaar. Tot je

21ste ben je dus verplicht een mbo-

2 diploma (of havo/vwo diploma)

te halen en kan je nog niet aan het

werk als je dit

#kunnenen

diploma nog

willenwijdit?

niet hebt.

Vakcertificaten voor niveau 1 en 2

Als niveau 1 of 2-student kan je een vakcertificaat krijgen

als je studie op dat moment niet lukt. Zo kan je

op een later moment met dit certificaat makkelijker

verder met je opleiding.

#tijdnemenisoké

Maatschappelijke diensttijd voor jongeren

Buiten je opleiding mag je voor een paar uur in

#hebbenwijhiertijdvoor?

de week bij een maatschappelijke organisatie

helpen. Je krijgt aan het einde een getuigschrift die je kan gebruiken bij sollicitaties

in de toekomst. Let op: de maatschappelijke diensttijd valt dus buiten

de tijd die je aan school en stage besteed.

Alternatief voor

de rekentoets

De rekenlessen in het

mbo worden gericht op

het beroep dat je leert.

Ook worden de rekenlessen

aangesloten op

het rekenonderwijs in

het vmbo.

#eindelijk!

Niveau 1 en 2 op de

middelbare school

Je krijgt de mogelijkheid

om je niveau 1 of 2-diploma

op je vmbo-school

te halen. Dit kan alleen

als jouw vmbo- en mboschool

hier afspraken over

hebben.

#isditnodig?

Nog steeds lenen in het hbo,

wel 1000 euro korting

Als je als mbo’er wilt doorstuderen in het hbo moet je nog

steeds geld lenen. Wel krijg je in het eerste jaar 1000 euro

korting op je schoolgeld. De rente op de studielening neemt

ook toe.

#ditlosttehogestudiekostennietop

Het kan even duren voordat jij deze veranderingen

gaat merken. Op dit moment is het namelijk

nog onduidelijk hoe dit regeringsbeleid wordt

uitgewerkt en wanneer het voor mbo-studenten

gaat gelden. JOB heeft invloed op de uitwerking

van het regeringsbeleid. Vertel ons wat jij vindt

van het beleid en wij laten jouw mening horen!

4

Studenten moeten het

recht op een stageplek

krijgen. Als student moet je de

vrijheid krijgen om zelf een stageplek

te zoeken en hulp te krijgen

van de mbo-instelling of het leerwerkbedrijf

bij deze zoektocht

waar de student om vraagt.

5

Een ombudsman op elke school. Nu is

het vaak onduidelijk waar een student

terecht kan met een klacht buiten de docent

of mentor. Er moet daarom op elke school een

onpartijdige man of vrouw komen die toegankelijk

en vindbaar is voor studenten. Iemand

die jou uitlegt wat jouw rechten en plichten zijn

en je door het oerwoud van regels heen helpt.

6

Lagere schoolkosten

in het mbo. Wij missen

een structurele oplossing

voor de schoolkostenproblematiek

in het mbo. Nog te

vaak horen wij dat studenten

te hoge schoolkosten moeten

betalen voor hun opleiding.

Ben jij het eens met deze punten of wil jij nog punten toevoegen? Laat het ons weten! Jij hebt als student namelijk

direct te maken met het onderwijs, waardoor jij weet wat er beter kan. Vertel ons wat jij vindt en praat mee over

de veranderingen in het mbo. Kortom, laat je mening aan ons weten via de telefoon, e-mail, WhatsApp, Instagram,

Facebook, brief, postduif, of rooksignaal.

5


JOB leert jou over geld!

Wanneer je aan een mbo-opleiding begint, komen er

opeens heel veel

vragen op je af over geldzaken: Wanneer

moet ik lesgeld betalen? Hoe zit het met studiefinanciering? Tot wanneer

mag ik gratis reizen met het openbaar vervoer? Krijg ik een vergoeding

voor mijn stage? En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Door al die

vragen, verlies je gemakkelijk het overzicht. JOB leert jou daarom alle belangrijke

dingen die je moet weten over geldzaken!

Studenten die hun geldzaken te laat of verkeerd

regelen worden wel eens weggezet als

lui of dom. Dat is niet helemaal terecht. In het

onderzoeksrapport Weten is nog geen doen

(2017) legt de Wetenschappelijke Raad voor het

Regeringsbeleid (WRR) uit dat de regels over

geld voor studenten vaak veel te moeilijk zijn om

te begrijpen. De regering vraagt studenten veel

te veel hun eigen geldzaken te regelen. Jongeren

die niet op tijd in actie komen om hun geldzaken

te regelen zijn dus helemaal niet dom, maar de

regels over geld zijn gewoon te lastig!

Eén moment van onoplettendheid kan soms

grote gevolgen hebben. Als je bijvoorbeeld je

studenten OV-kaart niet op tijd stopzet, kan je

flinke boetes krijgen. Jaarlijks doen duizenden

studenten dat stopzetten te laat. Daardoor betalen

zij gezamenlijk tientallen miljoenen euro’s

aan boetes. Het recordbedrag is 52,6 miljoen

euro in 2014! Als studenten op tijd hun zaakjes

op orde hebben, kan dat ze dus een hoop geld

schelen. Maar hoe kunnen we dat voor elkaar

krijgen?

JOB vindt net als de WRR dat de overheid er voor

moet zorgen dat jongeren niet de weg kwijtraken

in alle moeilijke regels over geld. Daarom

proberen wij altijd mee te praten wanneer de

overheid nieuw beleid voor mbo-studenten

maakt. Als het gaat over de OV-studentenkaart

denken we bijvoorbeeld mee over de mogelijkheden

om het reisrecht van studenten automatisch

van de OV kaart af te halen wanneer studenten

afstuderen. Studenten hoeven dan niet

zelf hun studentenkorting stop te zetten en kunnen

dan geen boetes meer krijgen.

Maar als student hoef je niet te wachten totdat

de regels een stuk gebruisvriendelijker worden.

Je kunt zelf al aan de slag gaan met het overzichtelijk

maken van je geldzaken. Dan weet je

namelijk precies wanneer je wat moet doen. Het

WRR noemt dat het doenvermogen. Daarmee

bedoelen ze de vaardigheden om een plan te

maken, in actie te komen, vol te houden en om

te gaan met tegenslag. Om een plan te kunnen

maken heb je natuurlijk wel de juiste informatie

nodig. Dat kan vaak al moeilijk genoeg zijn!

Gelukkig heeft het Nibud de geldwijzer studenten

2017, waarin alle (nieuwe) regels over geld

staan die voor jongeren belangrijk zijn. Het

Nibud is een onafhankelijke instituut dat zich

richt op voorlichting en onderzoek naar geldzaken.

Het is dus een goede plek om betrouwbare

informatie vandaan te halen. De geldwijzer is

met 80 pagina’s best dik, maar het is wel gelijk

een overzicht van alle belangrijke onderwerpen

waar je rekening mee moet houden. Een ideale

gids dus om je weg te vinden in alle regels over

geld!

6


Wanneer moet ik lesgeld betalen?

Het lesgeld voor een mbo-opleiding is €1.137 voor

studiejaar 2016-2017 en voor studiejaar 2017-2018.

Je betaalt lesgeld als je op 1 augustus voordat het

studiejaar begint, 18 jaar of ouder bent.

JOB geeft alvast antwoord op belangrijke vragen!

Hoe zit het met studiefinanciering?

Studenten krijgen of lenen

geld van de overheid

zodat zij kunnen studeren.

De Dienst Uitvoering

Onderwijs (DUO) regelt

dit. Studiefinanciering

wordt vaak gezien als het

bedrag dat je iedere maand

als basisbeurs van DUO

ontvangt. Maar studiefinanciering

bestaat in het

mbo - naast de basisbeurs

- uit nog vier onderdelen.

Aanvullende beurs,

studentenreisproduct,

DUO-lening en collegegeldkrediet.

Ben je

18 jaar of ouder, dan

heb je recht op studiefinanciering

zodra je

aan je studie begint.

Krijg ik een vergoeding

voor mijn stage?

Tot wanneer mag ik gratis reizen

met het openbaar vervoer?

Doe je mbo 1 of 2? Dan krijg je het

reisproduct zolang je staat ingeschreven

op dit niveau. Doe je niveau

3 of 4, dan krijg je maximaal 7

jaar een studentenreisproduct.

De instelling waar

je studeert en het

leerbedrijf waar je

stage loopt zijn niet

verplicht een vergoeding

te betalen. Als

je wel recht hebt op

een vergoeding staat

dit in je stageovereenkomst

(BOL) of in

je contract (BBL).

meer informatie? kijk op:

+ + wrr.nl/publicaties

+ + nibud.nl/consumenten/geldwijzer-studenten

7


Auteur: Dorien Vrieling | Fotograaf: Marit Hazebroek Fotografie

Stage in het

buitenland?

Zo betaal je dat

Steeds meer studenten gaan op stage naar het buitenland. Gelijk hebben

ze, want het levert een ervaring op die je nooit meer vergeet. Maar zo’n

stage kost natuurlijk wel geld. Hoe krijg je dat bij elkaar?

Student Tandarts-assistent Anne Leeuw uit

Zevenbergen was nog nooit zonder haar

ouders naar het buitenland geweest toen

ze vorig jaar op stage ging naar Barcelona.

Ze was vastbesloten om een paar maanden

van haar studie in het buitenland door te

brengen, ook al was ze de enige in haar klas.

“Het leek me zo’n bijzondere ervaring, en

het staat natuurlijk ook goed op je cv.”

Beurs van Erasmus+

Anne ging op zoek naar financiering voor de

stage en werd op haar school, het Da Vinci

College in Dordrecht, gewezen op het beurzenprogramma

Erasmus+. Haar aanvraag

werd goedgekeurd, en de rest van het bedrag

dat ze nodig had kwam van haar studiebeurs

–“ik had het geluk dat ik al een aanvullende

beurs kreeg, omdat mijn ouders

geen betaalde baan hebben”. Verder zette

ze haar ov-kaart tijdelijk stop, wat ook weer

geld opleverde. Met haar vader maakte ze

een begroting voor de stageperiode, en die

bleek aardig te kloppen. “Uiteindelijk heb ik

voor de hele stage 200 euro bijgelegd.”

8


Niet duurder dan thuis

De Dordrechtse Ibrahim Sanan zit net als Anne op het Da Vinci College,

waar hij de opleiding Mechatronica volgt. Hij ging ook op stage naar

Spanje, maar dan naar Ordiza, vlak bij San Sebastian. Ibrahim werkt naast

zijn studie in de scheepsbouw, en daar had hij van collega’s gehoord dat

het leven in Noord-Spanje ongeveer evenveel kost als in Nederland.

“Ik wist dus hoeveel geld ik nodig had. In de zomer voordat ik op stage

ging heb ik extra gewerkt. Overdag werkte ik op de scheepswerf, ’s

avonds in een shoarmazaak. Daardoor kon ik 300 euro extra per maand

meenemen, als aanvulling op mijn beurs van Erasmus+.” Hij had een geweldige

tijd in Spanje, vertelt Ibrahim. “Ik heb een heleboel nieuwe mensen

leren kennen, en kennisgemaakt met een andere cultuur. Daardoor

betaalde de stage zich uit.”

Geld is geen belemmering

Dat laatste herkent Kasia Bruning van Nuffic, een organisatie die een buitenlandervaring

promoot. “Als je nadenkt over een buitenlandstage kijk

je niet alleen naar de kosten, maar ook naar de opbrengsten,” zegt ze. “Je

komt terecht in een totaal nieuwe omgeving, praat met mensen in een

andere taal. Dat is zo’n gave ervaring. En werkgevers vinden het interessant

als ze op je cv zien dat je stage hebt gelopen in het buitenland.”

Volgens Kasia hoeven de kosten van een buitenlandstage geen belemmering

te zijn. “Je studiefinanciering loopt gewoon door in het buitenland.

Erasmus+ biedt een vergoeding voor je reis- en verblijfkosten. Sommige

scholen hebben ook nog een apart potje voor buitenlandstages of je leerbedrijf

regelt het verblijf.”

Crowdfunding

Een andere manier om geld in te zamelen voor je stage is crowdfunding.

De laatste jaren maken steeds meer studenten er gebruik van. “Je zet een

enthousiaste blog of filmpje op Crowdaboutnow.nl of een ander platform,

vertelt erbij hoeveel geld je nodig hebt, en iedereen kan meehelpen

met sparen. Daar kun je een heel eind mee komen.”

Op WilWeg.nl meer info over stage in het buitenland en

crowdfundingplatforms.

9


JOB reist af naar een

van de rijkste steden

ter wereld

Bestuurslid Jasper bezoekt WorldSkills in Abu Dhabi

Skills, vaardigheden die je alleen kunt leren op het mbo, kunnen de wereld veranderen! Dat is in ieder geval wat

WorldSkills in Abu Dhabi, de Verenigde Arabische Emiraten (UAE) wil laten zien en Jasper van Doremalen van JOB

was er bij. Wat heeft Jasper daar gedaan? Het Nederlandse beroepsonderwijs vertegenwoordigd samen met uitblinker

Lianne Fons, deelgenomen aan het eerste internationale jeugdforum van het beroepsonderwijs en genoten

van de rijkdom van Abu Dhabi en het mbo! Lees hier het verslag van drie dagen Abu Dhabi.

Hoe kom je in Abu Dhabi terecht?

Je komt niet zomaar in Abu Dhabi terecht, je moet er ook

nog voor werken. Samen met uitblinker Lisanne Fons,

werd ik gevraagd het Nederlandse beroepsonderwijs te

vertegenwoordigen in het Midden-Oosten. Natuurlijk

zeiden we daar volmondig ja op! Maar omdat we maar

drie dagen in Abu Dhabi zouden doorbrengen, moesten

we ons wel voorbereiden. Via een online forum hebben

we online over veel verschillende onderwerpen, zoals

een leven lang leren, gediscussieerd met ander mbo-studenten

verspreid over de hele wereld.

Drie dagen in Abu Dhabi

Op de dag van vertrek, 13 oktober, vertrek ik al om zeven

uur ’s ochtends vanuit Groningen. Ondanks dat

ik pas om kwart over negen in de avond vlieg, sta ik

al om 6 uur naast mijn bed. Voordat ik vertrek, heb ik

namelijk nog een werkafspraak bij het Ministerie van

Onderwijs over de JOB-Monitor en dat betekent dat ik al

vroeg in de trein moet zitten op weg naar Den Haag. Na

het overleg bij het Ministerie van Onderwijs heb ik een

snelle lunch. Daarna moet ik nog snel overleggen met

mijn Studentenraad en dan mag ik eindelijk richting

Schiphol. Bij de incheckbalie ontmoet ik mijn reisgenoot

Lisanne! Na kort taxfree winkelen stappen wij samen

het vliegtuig in. Op naar Abu Dhabi!

Dag 1 - Na een vlucht waar ik niet heb kunnen slapen

omdat mijn entertainmentscherm aanbleef staan, landen

wij om zes uur ’s ochtends in Abu Dhabi. Het eerste

wat Lisanne en ik merken zodra wij buiten staan,

is de warmte. Het is warm, maar dan ook écht warm.

Zo vroeg in de ochtend is het al boven de 30 graden!

Later hoorde ik van de lokale Arabieren dat het in de

zomer gemakkelijk meer dan 45 graden is in de zon.

Ondanks dit alles stappen wij in een transferbus naar de

New York University Campus van Abu Dhabi. De locatie

waar wij zullen slapen en overnachten voor de komende

3 dagen. Na kort bijslapen maak ik mij wel klaar om

samen met Lisanne en een paar anderen die wij op de

Campus hebben ontmoet de binnenstad van Abu Dhabi

te verkennen. Dit zijn de enige uren vrije tijd die wij

hebben volgens het programma en die willen wij goed

gebruiken! S’ avonds begint het dan écht, er is een groot

welkomstfeest om het evenement te openen. Ik spreek

hier met veel internationale jongeren, oud-kampioenen

van eerdere Skills-wedstrijden en met jongeren uit de

Verenigde Arabische Emiraten!

Dag 2 - Veel slapen is er niet bij. Ik moet om zes uur uit

bed en na het ontbijten vertrekken we vroeg naar het

congrescentrum voor de opening van het internationale

jeugdforum. Het is fijn om al die mensen die ik online

heb gesproken, nu eindelijk in het echt te kunnen zien.

Samen schrijven wij ons eindartikel over leven lang leren

en de nieuwe industrie. Iets wat moeilijker is dan

het lijkt, want met zoveel verschillende culturen en achtergronden

kom je niet zomaar tot een unaniem besluit.

Na het bekendmaken van ons artikel vertrekken wij

richting de zogenaamde DU Arena. Dat ligt vlakbij het

wereldberoemde Ferrari World en het Formule 1 circuit.

Op een groot plein is er eten en zijn er verschillende activiteiten

te doen waardoor je de cultuur van de UAE leert

kennen. S’ avonds is het eindelijk zo ver: De WorldSkills

2017 worden geopend. In een groot spektakel vergelijkbaar

met de opening van de Olympische spelen wordt de

cultuur en historie van de UAE uitgelegd en worden de

deelnemers per land aangekondigd. Nederland komt op

met een atleet in een groot oranje leeuwenpak!

10


Dag 3 - Ook de laatste dag sta ik vroeg op om

naar de congreslocatie te gaan. Vandaag

staan sociale media centraal en wonen

we een interview met een vlogger bij,

om ons te leren hoe wij de uitkomsten

van Skills bij iedereen bekend

kunnen maken en kunnen

verspreiden in ons eigen land.

Mijn groepje maakt een filmpje

dat we via social media kunnen

verspreiden. Na een snelle lunch

gaan we langs de vak wedstrijden.

Het was heel indrukwekkend om te

zien dat elke deelnemer stuk voor stuk

zo hard aan het werk is om een mooi resultaat

neer te zetten. Ik ga ook langs een

paar Nederlandse kandidaten en moedig

ze stilletjes aan! Je mag namelijk niet praten

met deelnemers of luid aanmoedigen. Na een

ronde langs alle vakwedstrijden vertrekken we

met grote Four-Wheel Drives naar de woestijn.

Na een uurtje rijden zijn we in de woestijn! Na een

moment om foto’s te maken gaan wij met de wagen

door de woestijn heen rijden, over hobbels, heuvels en

soms heel hard naar beneden! Harstikke leuk maar ik ben uiteindelijk

een beetje misselijk geworden. Na die achtbaanrit in

de auto eindigen we in een klein Arabisch dorpje. Daar heb

ik voor een klein stukje kameel kunnen rijden en en kunnen

sandboarden (snowboarden alleen dan op zandheuvels). We

hebben de cultuur van UAE goed leren kennen!

Naar huis

Na drie dagen zijn we moe, maar nog niet klaar om te

vertrekken. Lisanne en ik willen beiden nog graag langer

blijven om de deelnemers van de wedstrijden nog aan

te moedigen en om nog meer te zien van Abu Dhabi.

Dat kan helaas niet, we moeten terug. Na een vlucht

van ongeveer zeven uur land ik weer in Nederland. Vol

met goede herinneringen en indrukken stap ik in de

trein naar huis.

11


Hoe financier je na

je mbo-opleiding ook

nog een opleiding op

het hbo?

JOB interviewde ervaringsdeskundige Pim van Dam.

Pim van Dam, 20 jaar oud, is afgelopen schooljaar afgestudeerd als onderwijsassistent

aan het ROC van Leiden en studeert nu voor docent Geschiedenis aan

het hbo. Hij legt uit hoe je dat financieel regelt!

Pim, vertel eens iets over jezelf!

Naast mijn studie heb ik twee jaar in de centrale studentenraad

van ROC Leiden gezeten, waarvan ik vorig jaar

voorzitter was. Het ROC Leiden heeft een aantal roerige

jaren achter de rug. Dit komt omdat het ROC Leiden een

paar jaar geleden bijna failliet was verklaard. Afgelopen

jaar heb ik me dag en nacht ingezet voor de studenten en

de fusie met het ID College. Met als resultaat een gloednieuwe

mbo-instelling: MBO Rijnland. Door alles wat ik

de afgelopen drie jaar heb meegemaakt heeft het mbo

een speciaal plekje bij mij gekregen. Inmiddels ben ik

begonnen aan de lerarenopleiding geschiedenis aan de

Hogeschool Rotterdam. Naast mijn studie ben ik actief

bij de landelijke werkgroep onderwijs van de Jonge

Democraten. Ook al ben ik geen mbo-student meer, ik

blijf me inzetten voor het mbo.

Waarom wilde jij dan toch zo graag naar het hbo?

Als onderwijsassistent heb ik een mooi beroep, maar

helaas ben ik als onderwijsassistent niet bevoegd om

voor de klas te staan. Daarnaast is het lastig om als onderwijsassistent

aan een baan te komen. De onderwijsassistenten

zijn wegbezuinigd en in het (speciaal) basisonderwijs

worden daarom veel stagiaires ingeschakeld

voor deze werkzaamheden. Om geschiedenisdocent te

worden moet ik een hbo-studie volgen. Als toekomstig

geschiedenisdocent kan ik werken in het voortgezet onderwijs

en op het mbo. Deze doelgroep vind ik leuker

dan de basisschoolleerlingen. Met het vak geschiedenis

kan ik mijn leerlingen bijbrengen hoe het komt waar we

nu staan en beter laten begrijpen hoe de wereld in elkaar

zit. In het voorgezet onderwijs en het mbo kan ik

ook dieper op de onderwerpen ingaan en kan ik mijn

leerlingen uitdagen.

Wat vind jij van de kosten van een hbo-studie?

Ik wist zeker dat ik naar het hbo wilde gaan. Zonder mijn

hbo-studie kan ik mijn toekomstige beroep niet uitvoeren.

Dat neemt niet weg dat het even slikken was toen ik

de kosten voor mijn hbo-studie zag. Door het leenstelsel

is het duurder geworden om te studeren. Toch denk ik,

de kosten zijn hoog maar zijn het waard.

Twijfelde jij door de hoge kosten of een hbo-studie wel

geschikt voor jou was?

Door de hoge kosten kreeg ik geen twijfel. Deze eerste

periode op het hbo is voor mij wel een check of ik het

leerniveau aankan. Ik ben niet bepaald een boekenlezer,

en dat met een studie met veel leerstof. Tot nu toe gaat dit

me aardig goed af. Ik zal niet uitsluiten dat dit zo blijft,

en dat ik het weleens moeilijk zal krijgen. Dat weerhoudt

mij er niet van om deze studie af te ronden. Want ik weet

zeker dat ik geschiedenisdocent wil worden.

Betalen je ouders je studie of moet jij geld lenen?

Mijn studie is niet goedkoop, daarom betaal ik samen

met mijn ouders mijn studie. Als het nodig is vul ik altijd

zelf aan als ik het lesgeld moet betalen. Door te lenen

bij DUO en door mijn bijbaantje haal ik geld binnen. Ik

spaar altijd zoveel mogelijk om wat achter de hand te

12


houden. Omdat ik deze studie wil blijven volgen

help ik dus ook een handje mee.

In wat voor tijdsbestek ga jij geld terugbetalen

aan DUO en/of je ouders?

Dit is voor mij ook een goede vraag. Zelf ben ik

hier nog niet echt mee bezig geweest. Bij mij

ligt de focus nu bij het behalen van mijn studie.

Wanneer ik verder in mijn studie zit ga ik me hier

meer in verdiepen. Hoe lang het terugbetalen aan

DUO zal duren gaat ook samenhangen met mijn

toekomstige lerarensalaris. Ik verwacht dat het terugbetalen

aardig wat jaren in beslag zal nemen.

Doe jij zelf iets tegen te hoge schoolkosten op het

HBO?

Inmiddels ben ik klassenvertegenwoordiger geworden

op het hbo. Als klassenvertegenwoordiger

heb ik niet zoveel inspraak als ik had op het

mbo. In deze positie kan ik minder voor elkaar

krijgen wat betreft de schoolkosten. Wanneer ik

de kans krijg om me voor de schoolkosten in te

zetten zal ik dat doen. Op het mbo had ik me wel

ingezet om de schoolkosten te verlagen. Met succes

heb ik met de studentenraad de printkosten

kunnen verlagen.

Ken jij mensen die niet doorgestroomd zijn wegens

te hoge schoolkosten?

Ik ken persoonlijk geen mensen die niet naar het

hbo zijn gegaan vanwege te hoge schoolkosten. Ik

kan wel erg goed begrijpen dat de schoolkosten

meewegen in de keuze om naar het hbo te gaan.

Zou je mbo’ers een hbo-studie aanraden, ook na

jouw eigen ervaringen?

Het is belangrijk om duidelijk te maken dat wanneer

je een mbo-studie hebt afgerond dat je niet

hoeft doorstuderen aan het hbo. Dit wordt meestal

gezien als iets dat moet. De ene mbo’er studeert

verder aan het hbo, de ander gaat werken of begint

voor zich zelf. Ik wil wel meegeven aan alle

mbo-studenten om het werk te doen of de studie te

volgen die jou gelukkig maakt. Als dit een hbo-studie

is, moet je er zeker voor gaan! Ik heb voor het

hbo gekozen en zit weer op mijn plek. Ik kijk erg

positief terug op deze keuze en ik ben benieuwd

wat mij nog meer te wachten te staat op het hbo.

13


Stagevergoeding:

de droom van elke student!

Iedere mbo-student kent het wel: je

loopt al een aantal weken stage en je

draait zo goed als volledig mee in het

bedrijf, maar toch krijg je geen stagevergoeding!

Stage is dé periode waarin

je laat zien wat je allemaal op school

hebt geleerd en om ervaring op te doen

in het bedrijfsleven. Tijdens je stageperiode

doe je bergen aan kennis en ervaring

op. Vaak zelfs zoveel ervaring

dat je als een gewone werknemer kunt

meedraaien in het complete proces

van het bedrijf. Maar toch krijgen

studenten op de kennis en ervaring

na, daar weinig voor terug. Hier

alle feiten over stagevergoedingen

op een rij!

14


5 tips voor het

krijgen van stagevergoeding!

Omdat JOB vindt dat elke student een vergoeding

zou moeten krijgen voor stages,

hier 5 tips om te zorgen dat jij stagevergoeding

krijgt!

1

Wees goed voorbereid op de sollicitatie,

hierdoor kom je zelfverzekerder

over en laat je het bedrijf zien

dat jij gemotiveerd bent. Hierdoor

zal een stagebedrijf sneller geneigd

zijn jouw een stagevergoeding aan

te bieden

Bol versus BBL

Het is belangrijk het verschil te weten tussen BOL en BBL. Om te beginnen

bij Beroeps Opleidende Leerweg (BOL): Als BOL-student zit

je gemiddeld 600 uren per jaar op school en loop je per jaar 300 uur

stage. Bij een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) wordt er uitgegaan

van 610 uren stage en 200 uur les. De overige lestijd mag door

de school naar wens worden ingevuld.

BBL-studenten hebben vaak naast een praktijkovereenkomst (POK),

ook een arbeidscontract bij het bedrijf. Als BBL-studenten een arbeidscontracten

hebben vallen zij onder het arbeidsrecht en hebben

zij recht op een (minimum)loon. BOL-studenten hebben alleen

een praktijkovereenkomst en hebben vallen daarom niet onder het

arbeidsrecht. Kortom, zowel BBL- als BOL-studenten hebben geen

wettelijk recht op salaris/stagevergoeding!

Stagevergoeding of onkostenvergoeding

Er is een verschil tussen onkosten- en stagevergoeding. Ligt het stagebedrijf

in een buitengebied of moet je reizen op momenten dat je

studentenreisproduct niet geldig is en vergoedt je stagebedrijf die

kosten? Dan is dat een onkostenvergoeding en geen stagevergoeding.

Stagevergoeding daarentegen is een loon dat je krijgt voor je

gewerkte uren.

Wanneer heb ik het meeste kans op een stagevergoeding?

Hoewel het in sommige sectoren gebruikelijk is een stagevergoeding

te ontvangen, is dit in andere sectoren niet zo. Ook ligt de kans op

stagevergoeding aan de duur van jouw stage. Loop jij 1x per week

stage voor 10 weken, dan is de kans op stagevergoeding een stuk

kleiner dan wanneer jij 20 weken, 5 dagen per week stage loopt.

2

3

4

5

Het is in het bedrijfsleven helemaal

niet ongebruikelijk om te vragen

naar het salaris. Vraag daarom óók

tijdens jouw sollicitatie voor een

stage of het bedrijf een vergoeding

aanbiedt!

Vertel het stagebedrijf waarom

jij een stagevergoeding verdient.

Bijvoorbeeld door ze te vertellen

hoe goed jij wel niet bent in jouw

vak!

Ga eens langs bij de stagecoördinator,

vaak weet hij of zij welke

bedrijven een stagevergoeding

aanbieden of kan hij/zij jouw ondersteunen

in het onderhandelen

over een vergoeding.

Vraag aan studenten van jouw opleiding

waar zij stage hebben gelopen

en of zij een stagevergoeding

hebben gekregen en hoe hoog deze

was!

Soms bieden bedrijven jou ook extra trainingen aan om je vaardigheden

te verbeteren in plaats van een geldbedrag. Dat kan je ook als

een stagevergoeding zien, maar dan uitbetaald in een andere vorm.

Uiteindelijk ben jij degene die er voor

zorgt dat je een stagevergoeding

verdient!

15


Minder les en meer stage,

wat vinden de studenten?

Bekijk de

resultaten van

de JOB-monitor!

De studentenraad van

ROC Mondriaan vroeg

zich af of studenten

wel minder les en meer

stage zouden willen?

Zouden de studenten

meer tevreden zijn als

ze meer stage lopen

en minder les hebben?

Johny Ivotino voorzitter

studentenraad ging samen

met zijn studentenraad

op onderzoek uit!

JOB interviewde Johny

over het onderzoek van

zijn studentenraad.

16


Het was vlak voor de zomervakantie toen de studentenraad van ROC

Mondriaan een verzoek tot instemming van het CvB ontvingen. Het

voorstel was om vanaf volgend schooljaar de studenten logistiek niveau

2 en niveau 3 meer stage te laten lopen en minder in de schoolbanken

te laten zitten. ‘We hebben hier als studentenraad een vast

protocol voor. We gaan met zoveel mogelijk studenten in gesprek en

aan de hand daarvan maken we een beslissing’. Probleem was alleen

dat de meeste studenten al geslaagd waren en dus niet meer op school zaten.

Er moest dus een nieuw plan komen.

De resultaten van de JOB-monitor 2016 bleken de oplossing. Uit de resultaten

bleek dat 47% van de studenten op deze opleidingen tevreden was

over hun stage. Voor de studentenraad was dit een teken dat het misschien

geen goed idee was om studenten meer stage te

laten lopen ‘minder dan de helft was tevreden’.

Om een goed beeld te krijgen van wat de cijfers

inhielden is de studentenraad ging in gesprek gegaan

met de studenten van de leerjaren die nog

wel op school waren. Sommige studenten vonden

het een goed idee, anderen vonden het een minder

goed idee.

‘Met de resultaten van de JOB-monitor en de gesprekken

die we met studenten hebben gehad

zijn we naar het CvB gegaan’ Er is besloten om in

te stemmen met het plan van het CvB máár met de

voorwaarde dat aan de hand van de resultaten van

de JOB-monitor 2018 wordt gekeken of de tevredenheid

bij studenten omhoog gaat. ‘Zo ja, dan houden

we het plan. Zo nee, dan gaat het plan van tafel!’.

De JOB-monitor bleek een goede manier om snel inzicht te krijgen in de mening

van de studenten. ‘De JOB-monitor geeft heel duidelijk

weer of de studenten tevreden zijn´ De studentenraad

van ROC Mondriaan adviseert dan ook

aan alle studentenraden om de gegevens van de

JOB-monitor te raadplegen als er een keuze gemaakt

moet worden. Zo kunnen studenten en

studenten de JOB-monitor weer invullen,

Vanaf 4 december kunnen alle mbo-

CvB samen het onderwijs beter maken!

je mening geven heeft dus echt effect!

De resultaten van de

JOB-monitor zijn te vinden op

www.jobmonitorresultaten.nl

17


Een interview met Carlo Schaaij over eduGrande

Deze student verdienT

ZIJN GELD met zijn eigen App!

Kan je kort vertellen wat studenten met de app

kunnen?

EduGrande is ontwikkeld voor studenten en scholen om

snel en gemakkelijk informatie op te vragen die relevant is,

waaronder alle informatie van school zelf, studenten mail,

het rooster en het portaal van de school op één centraal

punt staan. Daarbij hebben de scholen en studentenraden

zelf toegang tot eduGrande’s platform om zelf nieuws te

verspreiden die belangrijk is voor studenten. Naast educatieve

informatie richt eduGrande zich ook op entertainment

zoals het aanbieden van studievoordelen, nieuwe

muziek, films en series. EduGrande werkt samen met

verschillende bedrijven en organisaties zoals Microsoft

Nederland om eduGrande rijk aan content te maken en

informatie te bieden die écht relevant en interessant is

voor studenten.

bij Apple. De manier waarop Apple zoveel focus legt op zowel

Design als de User Interaction inspireert mij.

Wat vond je het moeilijkste aan het maken van

eduGrande?

De User Interface, dus de lay-out van de app. Hoe weet

je of het Design en het gebruiksgemak synchroon lopen

en dat gebruikers zich er niet gaan aan ergeren? Ik heb

een hoop A/B testen uitgevoerd om de ultieme gebruikerservaring

te ontwikkelen. Zo moeten buttons binnen

duimbereik zijn, smooth user interaction en zorgen dat

de app er aantrekkelijk uitziet zonder dat er een drukke

sfeer ontstaat. Ook moeten advertenties overeenkomen

met het design van eduGrande. Het “zoeken” naar nieuwe

features is lastig, mensen weten pas wat ze willen als ze

het gezien hebben.

Één app voor alles dat met school te maken heeft

dus! Handig! Wat was je motivatie om deze app te

maken en wanneer begon je eraan?

Scholen bieden een hoop informatie, soms kan het best

lastig zijn om de juiste informatie te vinden omdat scholen

het zoeken naar informatie té ingewikkeld maken doordat

de interface niet doordacht is en sommige applicaties

niet goed werken. Dit was ook het geval bij mijn school,

de informatie die verschillende studenten nodig hadden,

lag ver van elkaar af, en het was extreem onoverzichtelijk.

Daarnaast bieden de andere applicaties té weinig informatie

aan internationale studenten om de stad te verkennen

en hoe zij aan een baan kunnen komen etc. Rond december

2015 kwam het idee hier wat mee te doen, in februari

2016 ging eduGrande live.

Wat leuk dat je je eigen ervaringen gebruikt hebt!

Waar komt de inspiratie van eduGrande vandaan?

Ik haal mijn inspiratie uit verschillende hoeken, waaronder

A/B testen..?

A/B testing is iets dat Facebook bijvoorbeeld heel uitgebreid

doet. Met een A/B test krijgt groep A bijvoorbeeld

een groene knop te zien en groep B een blauwe, dan kan je

kijken welke groep het effectiefst op de één van de knoppen

reageert, op basis hiervan maak je een keuze.

Dus veel testen en zoeken naar wat het beste werkt,

klinkt lastig en tijdrovend! Heb je hulp gehad met

het maken van eduGrande?

Ik ben verantwoordelijk voor zowel de Marketing,

Design en Development van eduGrande. Nu eduGrande

Internationaal gaat zal daar verandering in komen, ik beheers

de Franse en Spaanse taal niet voldoende om hier

marketing campagnes van te creëren, hier heb ik mijn

internationale ambassadeurs voor nodig. Zij volgen de

strikte Brand Guides op van eduGrande die zorgen voor

de juiste communicatie van eduGrande. Voordat ik iets

ontwikkel laat ik dit altijd eerst zien aan andere en vraag ik

18


om feedback, daarna push ik dit in eduGrande als een A/B

test om te zien hoe mijn gebruikers hierop reageren, dit

verschilt per universiteit, zo zal een feature bijvoorbeeld

eerder op een universiteit in Parijs verschijnen dan bij de

universiteit in Bangkok en vice-versa.

Dus je hebt hem helemaal zelf gemaakt? Qua tijd

maar ook qua kennis lijkt het me super moeilijk..

Ja, ik heb alles zelf ontwikkeld zonder hulp van anderen,

op advies na natuurlijk. Maar de ontwikkeling, het design

en de marketing heb ik tot nu toe helemaal zelf ontwikkeld.

Geen idee waar ik de kennis vandaan haalde.. ik ben

gewoon heel erg creatief!

Wow nice! Ik zou niet zomaar een app kunnen maken!

Heb je op school iets van ICT-lessen gehad of

op een andere manier geleerd apps te maken..?

Nee, ik volg een retailopleiding. Ik heb eigenlijk gewoon

wat informatie opgezocht en dat in elkaar gezet en het wat

gepolijst! De ‘code’ van eduGrande ziet er iets slordiger uit,

ik wilde mij voornamelijk richten op het design, de content

en de marketing. Het moet goed werken, er goed uit zien

en de juiste informatie bieden.

En dat is gelukt! Wat vond je het leukste aan de ontwikkeling

van eduGrande?

Persoonlijk vind ik het onwijs leuk om te werken aan de

Marketing & Designs van eduGrande. Communicatie is

écht mijn ding. Daarnaast vind ik het reizen ook erg leuk,

je maakt veel nieuwe vrienden tijdens het reizen, zowel

zakelijk als vriendschappelijk, tijdens het reizen komen er

ook een hoop nieuwe ideeën uit.

soortgelijke jongeren informatiepunten in ieder land,

waaronder nu met Thailand. Informatie waar studenten

écht wat aan hebben zoals informatie wanneer zij in een

nieuwe stad studeren, hulp met verschillende onderwerpen

en het zoeken naar bijbaantjes etc. Daarnaast zijn er

ook organisaties die een hoop andere content bieden.

Hoe pak je dat aan? Het internationaal maken van

de app?

Transparant zijn, duidelijke communicatie naar scholen en

open staan om daadwerkelijk naar het land toe te reizen.

Ik deins niet terug om een universiteit in het buitenland

te bezoeken en vervolgens eduGrande te introduceren,

dit bouwt direct een vertrouwde band op. eduGrande wil

absoluut niet concurreren met andere roostersoftware,

het biedt alleen meer mogelijkheden dan de gemiddelde

school app door relevante content aan te bieden.

Wat zijn jou persoonlijke toekomstplannen? Meer

apps of wat anders?

De ontwikkeling en uitbreiding van eduGrande zal doorgaan,

ik reis nu behoorlijk wat af, en dit zal ik ook blijven

doen. Ik wil de uiteindelijke controle bij mijzelf houden en

beslissingen niet aan andere overlaten. Verder is mijn plan

om verder te studeren aan het hbo, wellicht in de richting

van International Business of Marketing. Ik heb nog geen

plannen om een andere app te ontwikkelen, op dit moment

houd ik de focus op eduGrande.

Wat zijn de behaalde mijlpalen in de geschiedenis

van eduGrande?

In de eerste week van de release van eduGrande had ik al

direct 250 downloads, tot op de dag vandaag is zijn er nu

meer dan 100.000 sessies per maand, met zo’n 10.000 gebruikers

per dag groeit eduGrande ongelofelijk hard. Een

mijlpaal waar ikzelf erg trots op ben is het aantal behaalde

sessies, en de feedback die ik van studenten terugkrijg.

Daarnaast vind ik het een mijlpaal om eduGrande officieel

“International” te noemen sinds de uitbreiding naar het

buitenland gaande is.

Dat gaat hard dan! Super leuk!! Wat zijn de toekomstplannen

met eduGrande?

De toekomst van eduGrande is momenteel al gaande,

door internationaal te gaan, zo zijn er al zeer positieve

gesprekken met verschillende universiteiten in Frankrijk,

Thailand, Verenigde Staten en Spanje. De gesprekken zijn

zo ver gevorderd dat er al een hoop plannen op de agenda

staan. Daarnaast zal eduGrande met meer organisaties

gaan samenwerken om nog meer relevante informatie te

bieden.

Aan wat voor organisaties moet ik dan denken?

Helaas kan ik pas organisaties noemen als de samenwerking

er daadwerkelijk is. Maar je kan hierbij denken aan

Wie is Carlo?

Carlo Schaaij (22) uit Den Haag studeerde Retail

aan het Mondriaan College. Van 2016 tot 2017

werkte hij bij Apple Inc. Als Apple Product

Professional & Creative Specialist gaf hij verschillende

workshops over Apple’s producten

en hoe je meer uit Apple’s producten haalt. Nu

staat hij iedere ochtend om 08:00 op, voordat

hij aan eduGrande begint te werken, ontbijt

hij bij Starbucks met een Venti Caffe Latte en

beantwoordt hij zijn e-mails, hierna begint zijn

dag pas écht.

19


Dag van een JOB-stagiair

Mijn naam is Okhai Sedee, en ik ben stagiair van JOB-mbo. Ik studeer aan het

college ROC Amstelland, waar ik de opleiding managementassistent volg.

Tijdens mijn stage ben ik dagelijks bezig met het ondersteunen van de beleidsmedewerkers.

Wat doe ik dan? Nou, omdat ik de opleiding managementassistent

volg moet ik secretariële taken doen zoals telefoon opnemen, mailtjes

beantwoorden, gastenontvang etc. Deze taken kan je natuurlijke overal

doen. Wat maakt een stagedag bij JOB nou bijzonder? Ik leg jullie uit wat je

meemaakt op een ‘normale’ dag bij JOB.

9.00u

Om te beginnen bestaat een normale

dag niet bij JOB. Elke dag heeft

wel wat unieks. Dat begint al vroeg.

Bijvoorbeeld bij het indelen van het

postvak van JOB. Het is mijn taak alle

e-mails die daar binnenkomen te categoriseren.

Dat is al een bijzonder taak.

Je krijgt bijvoorbeeld een klacht van

een man van 43 die niet wordt aangenomen

op een opleiding. Soms begint

je kantoordag nog vreemder. Dan kom

je binnen op kantoor terwijl je de bestuursleden

aan het werk ziet terwijl ze

languit op de grond liggen.

10.00u

Als je klaar bent met het beantwoorden

van mailtjes kan het zo zijn dat

het tijd is voor een vergadering. Alle

medewerkers komen dan bij elkaar

om te vergaderen en problemen proberen

te bespreken over een bepaald

onderwerp. Deze vergadering is af en

toe best moeilijk te volgen omdat niet

iedereen het altijd met elkaar eens is

en een duidelijke mening heeft.

Dat zorgt er wel voor

dat ik wakker blijf tijdens

het notuleren.

11.00u

Na de vergadering begin ik gelijk met

het uitwerken van een notulen. Als

ik daar klaar mee ben, bekijk ik of de

agenda die op een groot bord geschreven

wordt up to date is en bekijk ik wat

ik vandaag te doen heb. Meestal zijn

dit taken die ik krijg van een van de

medewerkers. Het zijn bijvoorbeeld taken

als de site aanpassen, actie-besluitenlijsten

maken of zoals nu: een verslag

schrijven voor het JOB-magazine.

12.30u

Met de lunch komt de hele verdieping

bij elkaar om samen te lunchen, dat

zijn het LAKS, JOB en COMBO. De lunch

is bijna altijd gezellig druk. Soms worden

er interessante dingen gezegd of

worden er heftige discussies gevoerd.

Maar meestal zijn het dingen waar je

om kan lachen. Het kan ook zo zijn dat

het bij mij het ene oor in en het andere

oor uitgaat, dan focus ik me alleen op

me tosti die ik elke dag maak.

Drukke boel aan

de lunchtafel

20


13.30u

Na de lunch moeten er brieven worden verstuurd

naar studentenraden. We moeten we 150 pakketjes

maken met een poster, envelop, sticker, handboekje

en een pen. Voor alle studentenraden op

scholen in Nederland. Gelukkig hoef ik dit niet alleen

te doen. Ik word gelukkig geholpen en is er

een leuk muziekje op de achtergrond.

15.00u

Na het maken van al die pakketjes ga ik met

Hannah mee naar communicatiebureau Johnny

Wonder waar ons wordt verteld hoe we het beste

een communicatieplan kunnen maken voor JOB.

Ook wordt ons verteld wat we al goed doen en wat

beter kan. Ze leren ons ook hoe we kunnen groeien

in sociale media.

16.00u

Nu moeten we naar het Samenwerking

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) in Zwolle.

We moeten Engelse gemeenteraadsleden vertellen

over het onderwijs in Nederland samen. We vertellen

vanaf de basisschool tot aan tot aan het mbo en

waar je precies op beoordeeld wordt. Ook vertellen

we wat wij vinden dat beter kan in het Nederlandse

onderwijs en hoe we het anders zouden willen

zien. Bij zulke bijeenkomsten vertellen we ook altijd

even wie wij zijn en wat we doen en hoe we te

werk gaan.

17.30u

In de trein onderweg naar huis schrijf ik in mijn

dagverslag kort wat ik gedaan heb. Ook geef ik aan

ik wat ik van de dag vond.

21


Hoe beslis jij mee over de

Sinds 1 januari 2017 beslis jij mee over de portemonnee van school!

Studentenraden hebben sindsdien namelijk instemmingsrecht op de

hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting van hun school. Achter (bijna) elke

beslissing van het schoolbestuur (CvB) zitten financiële redenen. Doordat

studentenraden nu mogen meebeslissen over de financiën, krijgen studenten

veel meer invloed op de beslissingen die de school neemt. Er is

één probleem: het is als studentenraad ontzettend lastig om een begroting

met allerlei ingewikkelde termen en cijfers te begrijpen. Daarom

geeft JOB bij deze 10 tips om invloed uit te oefenen op de portemonnee

van school!

De 10 tips!

• De begroting

• De jaarrekening. Dat is het financiële

verslag van vorig jaar, daarin

kun je zien hoe de school er financieel

voor staat.

• Een ‘geïntegreerd jaardocument’

(GIJ). Daarin staat beschreven wat

voor financiële risico’s er kunnen

zijn voor de school en hoeveel studenten

er volgend jaar op school

zitten (Hoeveel geld de school

krijgt, hangt onder andere af van

hoeveel studenten).

foto: spn-media, www,spn-media.com

1.

Als allereerste heeft de studentenraad

informatierecht: vraag om

alle belangrijke documenten die

nodig zijn om inzicht te krijgen in

de portemonnee van school en laat

het in begrijpelijke taal aan jullie

uitleggen.

3.

Niemand is meteen een financieel

expert: vraag daarom het CvB om

scholing op dit onderwerp. Een

training, een onafhankelijke adviseur

of begeleider kan jullie enorm

helpen om de begroting en alle documenten

beter te begrijpen.

2.

Zorg dat je beschikking hebt over

alle belangrijke documenten.

Denk aan:

4.

Het kan goed zijn om samen te

werken met de ondernemingsraad,

neem contact met ze op! De

studentenraad moet samen met

de ondernemingsraad (de OR is

een soort ‘studentenraad’ voor docenten)

instemmen. De ondernemingsraad

heeft vaak veel kennis

en meestal dezelfde belangen.

• Meerjarig financieel beleid: het

financiële plan van de school voor

meerdere jaren.

• Formatiebeleid: gaat over wie er

werken op school. Hoeveel docenten

zijn er, is dit in verhouding tot

ondersteunend personeel?

• Allocatiemodel: hoe wordt bepaald

hoe het geld wordt verdeeld

over de verschillende afdelingen op

jullie school.

• Een overzicht van de beleidsvoornemens

en/of de Kaderbrief

(document waarin de school uitlegt

wat ze willen gaan doen), met deze

documenten krijgen jullie uitleg

over waarom het CvB sommige

keuzes maakt in de begroting.

22


portemonnee van school?

5. 6. 7.

Wijs binnen de studentenraad een

klein groepje aan die zich gaat verdiepen

in dit onderwerp. Dit groepje

kan trainingen volgen, zich in alle

informatie verdiepen en in overleg

gaan met de OR, het CvB, de afdeling

financiën etc. Zij kunnen daarna

de rest van de raad bijpraten en

de andere raadsleden hebben de

tijd om zich te verdiepen in andere

onderwerpen.

Bedenk zelf als raad vooraf wat jullie

belangrijk vinden, waar het geld

aan uitgegeven moet worden en

wat jullie plannen zijn. Raadpleeg

jullie achterban raadplegen om

erachter te komen wat de studenten

willen. Vervolgens kunnen jullie

kijken of deze punten wel terug komen

in de begroting en daarover in

gesprek gaan met het CvB.

Wat als jullie niet kunnen of willen

instemmen? Dan horen jullie eerst

te proberen om in goed overleg

samen met het CvB en de OR tot

een oplossing komen. Als dat niet

lukt, dan kunnen jullie (of de OR of

het CvB) een uitspraak vragen van

de landelijke geschillencommissie

medezeggenschap.

8. 9. 10.

Spreek af met het CvB hoe jullie bij

het hele proces worden betrokken

en leg dit vast in het reglement

over hoe jullie instemmen. Als het

Vergeet niet dat het gaat om hoofdlijnen

en niet om details! Wat zijn de

hoofdlijnen? Het CvB moet ervoor

zorgen dat studenten hun grotere

CvB jullie al op tijd betrekt bij het plannen of beleidsvoornemens

maken van alle plannen voor volgend

jaar, dan weten jullie beter

de ideeën achter de begroting en

kunnen jullie al op tijd meepraten.

Daardoor zal het minder snel tot

een conflict leiden als jullie aan het

einde van het jaar moeten instemmen

met de hoofdlijnen van de

begroting.

steunen. Doordat jullie mogen instemmen

op de hoofdlijnen van de

begroting, worden jullie betrokken

bij deze plannen van het CvB. De

hoofdlijnen moeten in ieder geval

gaan over onderwijs, huisvesting

en beheer, investeringen en personeel.

Wat dat precies is kunnen

jullie lezen in de handreiking * .

Als laatste advies: Is de begroting

een onbegrijpelijk document? Stem

dan niet in en vraag om uitleg!

Problemen?

Bel JOB voor

advies!

*: JOB heeft samen met platform medezeggenschap en de MBO Raad (een soort JOB voor ondernemingsraden en een soort JOB voor de mbo-scholen) een handreiking

opgesteld. Daarin staan al deze punten uitgebreider uitgelegd. De handreiking is voor CvB’s, ondernemingsraden en studentenraden, jullie kunnen het

gebruiken als basis om afspraken te maken over hoe het instemmingsrecht wordt ingevuld.

Moeilijke woordenboek

Allocatiemodel: Een soort verdeelsleutel van hoe het geld

wordt verdeeld binnen de school. Op die manier wordt bijvoorbeeld

bepaald hoeveel geld het college techniek of het

college zorg & welzijn krijgt.

Begroting: laat zien waar de school geld aan gaat uitgeven

en hoeveel geld er binnenkomt bij de school.

Financiën: eigenlijk gewoon geld.

Kaderbrief: uitleg van de plannen van de school en wat

voor kostenplaatje bij die plannen hoort.

Liquiditeit: is er genoeg geld beschikbaar zodat de school

op korte termijn haar rekeningen kan betalen.

Risicoanalyse: Een overzicht van alle financiële risico’s voor

de school. Er is uitgedacht: ‘wat kan er in het ergste geval

misgaan met ons geld’.

Jaarrekening: het financiële verslag (van vorig jaar meestal),

hoe is het financieel gegaan met de school? Staat er nog

geld op de rekening?

Solvabiliteit: laat zien hoeveel geld de school heeft in verhouding

tot de schulden van de school. Daardoor kunnen

jullie zien of de school op de lange termijn in de financiële

problemen kan komen en of de school veel geld heeft

opgepot.

23


op pad met

de mbo card

Winter 2017 - 2018

Met je MBO Card bespaar je keiharde euro’s op

lifestyle en cultuur. Maar voor de komende

periode zijn er wel hele speciale kortingen.

De belangrijkste kortingen voor in de

winter 2017-2018 heeft CJP voor je op

een rijtje gezet!

o.a. Groningen

Actie

sport

10%

Den Haag

Groot

Kerstcircus

den haag

Utrecht

star wars €2,-

identIties:

the exhibition

Rotterdam

International

film festival

Rotterdam

o.a. Breda

Bioscoop

€3,-

10,-

€2,-

Parktheater Eindhoven

welkom

bij de

fresku

show

€12, 50

Staat jouw stad er niet tussen? Of ga je liever naar iets

anders? Kijk op www.mbocard.nl voor een overzicht van

alle kortingen.

More magazines by this user
Similar magazines