Burggrave januari 2018 01

evergem

Burggrave januari 2018 01

WWW.EVERGEM.BE

BURGGRAVE

januari 2018 GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD

01

KLINKEN

OP IETS

NIEUW

EXTRA MIDDENKATERN

VORMING VOORJAAR 2018

1


IN DE KIJKER

NUTTIGE INFORMATIE

STEM OP

DE SPORTMAN OF -VROUW

ALLER TIJDEN

OP ZONDAG 11 FEBRUARI 2018 WORDEN IN CULTUURCENTRUM

EVERGEM DE SPORTKAMPIOENEN VAN 2017 GEHULDIGD. VOOR

HET EERST ZAL OOK DE EVERGEMSE SPORTMAN OF -VROUW ALLER

TIJDEN WORDEN GEVIERD. JE KAN NU STEMMEN OP JE FAVORIET.

SPORTLAUREAAT, JEUGDSPORT-

LAUREAAT EN TROFEE VOOR

SPORTVERDIENSTE

Iedere Evergemse sporter of sportploeg die

kampioen speelde op provinciaal, nationaal

of internationaal niveau kan dit doorgeven

voor zondag 31 december. Uit alle voorgestelde

kampioenen kiest de Raad van

Bestuur van de Sportraad de Sportlaureaat

(ouder dan 18 jaar) en Jeugdsportlaureaat

(jonger dan 18 jaar). De Raad van Bestuur

deelt ook de Trofee voor Sportverdienste

van het jaar uit. Hij of zij wordt niet gelauwerd

omwille van uitzonderlijke sportprestaties,

maar om verdiensten voor het

gemeentelijk sportleven.

Het reglement en het voordrachtformulier

vind je op de website.

EVERGEMSE SPORTMAN OF -VROUW

ALLER TIJDEN

Voor het eerst zal ook de Evergemse sportman

of –vrouw aller tijden worden gehuldigd

tijdens de kampioenenhulde. Om kans

te maken op deze titel moest de sporter

voldoen aan een aantal voorwaarden. Tot

15 november kon je kandidaten voordragen.

De kanshebbers zijn:

1. FRANK HOSTE

Wielrenner

– Deelname aan Olympische Spelen in 1976

in Montreal

– Belgisch kampioen op de weg bij de profs

1982

– Groene trui in de Ronde van Frankrijk

1984

– 32 overwinningen bij de profs tussen 1978

en 1988

administratief centrum gemeentehuis

Fortune De Kokerlaan 11

tel. 09 216 05 00

info@evergem.be

www.evergem.be

Open:

maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur

dinsdag ook van 14 tot 19.30 uur

woensdag ook van 14 tot 16.30 uur

nuttige telefoonnummers

Administratief Centrum OCMW

tel. 09 358 77 70

Milieuklachtenmeldpunt Kanaalzone

0800 92 999 (24/24 uur)

Politiezone Assenede-Evergem

tel. 101 (dringend)

tel. 09 257 00 10 (niet dringend)

blijf op de hoogte

Alle info op www.evergem.be

Jobs via www.evergem.be/jobs

Nieuws via www.evergem.be/abonnementen

bereik ons via whatsapp. voeg 0476 504 666

toe aan je contactenlijst

1. Frank Hoste

2. Roland Ingels

3. Katrien Pauwels

4. Johan Van Steenberge

2. ROLAND INGELS

Voetballer

– Verdediger eerst bij Racing Lokeren , dan

na de fusie meer dan 250 matchen bij

SC Lokeren tussen 1972 en 1983

– Promoveerde met Lokeren van Bevordering

naar Eerste klasse

– 14 Europese wedstrijden met SC Lokeren

tussen 1976 en 1981

3. KATRIEN PAUWELS

Kunstschaatser

– Deelname aan Olympische Spelen in 1984

in Sarajevo en 1988 in Calgary

– Negenvoudig Belgisch kampioen.

– Behaalde haar eerste Belgische titel op

11-jarige leeftijd.

– Vijf deelnames aan Europese kampioenschappen

en vier deelnames aan wereldkampioenschappen

4. JOHAN VAN STEENBERGE

Zwemmer

– Deelname aan Olympische Spelen in 1976

in Montreal

– 11 keer kampioen van België

– Dook als eerste Belg onder de twee minuten

op de 200 meter

– Brak meer dan vijftig Belgische records

Stemmen op je favoriet kan tot 31 januari

via www.evergem.be/kampioenenhulde

of via de stemformulieren in de sporthallen,

Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken

en de bibliotheken. Je kan slechts een keer

stemmen.

bereik ons via facebook messenger

scan deze code

volg ons op facebook

www.facebook.com/evergem

volg ons op instagram

www.instagram.com/gemeenteevergem

COLOFON

11

Een uitgave van de gemeente Evergem,

verschijnt maandelijks

(uitgezonderd augustus).

JAARGANG 33, NR. 01

Verantwoordelijke uitgever:

Joeri De Maertelaere, burgemeester

Coördinatie en eindredactie:

Communicatie

Foto’s:

Gemeente Evergem

Vorm:

www.stook.be

Drukwerk:

New Goff

Uitgeversnummer: 858

Gedrukt op Circle Gloss wit - 100% kringloop.

˙

sport

E 09 218 58 09

sport@evergem.be

www.evergem.be/kampioenenhulde

Op de cover:

Patrick Ryckaert en Jens Antjon, inwoners

die in het testpanel van de nieuwe website

zetelen

2

januari 2018


NIEUWJAAR

Beste inwoners,

Tijdens de kerst- en nieuwjaarsdagen

doen de meesten onder ons

het even wat rustiger aan.

We maken tijd om gezellig te

tafelen met familie en vrienden,

om een winterse wandeling te maken, om

te genieten van de film of om dat ene boek

nog te lezen… We laden de batterijen terug

op voor het nieuwe jaar en blikken nog

even terug op het voorbije jaar.

De burgemeester tijdens een voorleesmoment

bij klas 5B van Gemeentelijke Basisschool Sleidinge

in november 2017

Nieuw is het filmaanbod in Stroming: het

brengt de betere film zo dichtbij, aan een

democratische prijs, en zonder dat we een

schaarse en vaak dure parkeerplaats in de

stad moeten zoeken… De eerste voorstellingen

zorgden alvast voor volle zalen.

Op economisch vlak kunnen we het belang

niet overschatten van de fusie van de

havens van Gent en Zeeland Seaport en van

de bouw van de tweede sluis in Terneuzen.

Die ontwikkeling garandeert de komende

decennia welvaart voor de inwoners van

onze gemeente, de Kanaalzone en het volledige

Meetjesland.

Het is onze taak om die economische ontwikkeling

te verzoenen met de leefbaarheid

van onze dorpskernen, in het bijzonder onze

kanaaldorpen. Niet alleen met woorden,

maar ook met concrete realisaties. Begin

2018 kunnen we het Hollands Complex

Rieme- Noord openen en is in Langerbrugge

de rechtstreekse verbinding tussen de

Gentweg en de kanaalweg klaar. Dit ontlast

de woonstraten van doorgaand vrachtverkeer.

Inmiddels zijn in Rieme, Doornzele

en elders ook bijna 100.000 extra bomen

geplant die een groene buffer vormen, dit

samen met de aanleg van kilometers extra

wandel- en fietspaden.

Naast welvaart is ook welzijn minstens

zo belangrijk. Talloze vrijwilligers geven

belangeloos een deel van hun kostbare vrije

tijd aan hun buurt, hun vereniging, hun

parochie, mensen met een beperking, aan

jongeren- en seniorenwerking. Het ganse

jaar door en uiteraard ook voor de Warmste

Week van Studio Brussel organiseren vele

inwoners acties voor de meest uiteenlopende

goede doelen. In juni 2018 is er voor

de derde keer Levensloop op de Hoge Wal

in Ertvelde, waar we samen bewegen om

geld in te zamelen in de strijd tegen kanker.

Al die initiatieven zorgen voor verbinding

tussen mensen en tonen aan dat sociale

cohesie geen inhoudsloos begrip is.

Onze inwoners werken ook graag samen

met de zorginstellingen. In juni lokt het

festival ‘Rock voor Specials’ jaarlijks duizenden

mensen met een beperking uit gans

Vlaanderen naar Doornzele. Bewoners van

Den Dries houden samen met vrijwilligers

de wereldwinkel open. Mensen met een

beperking wonen op 27 plaatsen verspreid

over onze gemeente en zijn zo permanent

aanwezig in het straatbeeld. Op hun manier

leren ze elk van ons omgaan met de aanwezigheid

van personen met een beperking in

onze directe omgeving.

In Sleidinge is de herinrichting van het

pleintje aan de psychiatrische instelling

een mooi voorbeeld van een buurtproject.

Instelling, patiënten en buurt brachten op

die beladen plaats een mooi verhaal tot

stand. Het resultaat is belangrijk, maar

ook het ganse proces van samenwerken

tussen instelling en buurt om dit resultaat

te bereiken.

In Langerbrugge geeft dagcentrum Obra-

Baken aan de kerk en de voormalige pastorij

een sociale bestemming. Wat inclusie

betreft, zijn we wellicht één van de meest

vooruitstrevende gemeenten in Vlaanderen.

Elk van de projecten illustreren de

warme gemeente die we willen zijn.

Helaas was het voorbije jaar niet alles

rozengeur en maneschijn. Onze gedachten

zijn bij hen die ziek of eenzaam zijn, en bij

diegenen die voor het eerst de periode van

kerst en nieuw zonder een dierbare moeten

doorbrengen. Het is verschrikkelijk en een

zwarte bladzijde voor 2017 dat we op onze

gemeentewegen opnieuw een dodelijk

verkeersslachtoffer moesten betreuren.

Samen met politie en organisatoren zoeken

we mee naar oplossingen om veiliger te

kunnen feesten en fuiven.

Maar het is een oproep en ook een persoonlijke

wens dat in 2018 iedereen echt zou

beseffen dat rijden en alcohol niet samen

gaan.

Een prettige en vooral veilige eindejaarsperiode,

een prima gezondheid en veel mooie,

warme momenten in 2018: dat is mijn wens

voor elk van jullie en dit in naam van al

onze personeelsleden en mandatarissen.

Uw burgemeester,

Joeri De Maertelaere

3


COMMUNICATIE

IN 2018 LANCEREN WE EEN NIEU-

WE WEBSITE VOOR DE GEMEENTE

EN HET OCMW. WE STUREN DE

HUIDIGE WEBSITE NA ZEVEN

MOOIE JAREN OP PENSIOEN.

SPEERPUNTEN VOOR DE NIEUWE

WEBSITE: VEILIG, TOEGANKELIJK

VOOR BLINDEN, SLECHTZIENDEN

EN DOVEN, EN GEMAKKELIJK

LEESBAAR OP EEN TABLET OF

SMARTPHONE.

Een NIEUWE WEBSITE

voor Evergem

v.l.n.r.: Sven, Arsène, Rudy, Leen, Patrick,

Lieselot, Jan en Jens maken deel uit van het

testpanel en gaven ons tips om de nieuwe

website 100% op maat van de Evergemnaar

te maken.

De gemeente gaat niet over één

nacht ijs. Als eerste stap werden

de statistieken grondig bestudeerd.

Op basis van die gegevens

kregen we een goed inzicht over wie de bezoekers

van de huidige website zijn, vanwaar

ze komen en wat ze komen doen. Hiernaast

zie je de belangrijkste conclusies.

Nadien werd de gebruikerservaring en

de gebruiksvriendelijkheid onder de loep

genomen. Via een vijftiental interviews met

experten en na twee testrondes met twintig

kritische burgers kregen we heel wat feedback.

We maakten twee lijstjes: tien fouten

die we niet meer mogen maken en tien

wensen die we zeker in de nieuwe website

moeten terugvinden.

70%

ZOVEEL SURFERS KOMEN VIA GOOGLE OF EEN ANDERE

ZOEKMACHINE NAAR ONZE WEBSITE. SLECHTS EEN

FRACTIE VAN DIE BEZOEKERS ZIET ONZE STARTPAGINA.

13%

MENSEN DIE IN HUN BROWSER WWW.EVERGEM.BE

TYPEN KOMEN MEESTAL NAAR DE WEBSITE OM 'IETS' TE

DOEN: EEN AANVRAAG, EEN INSCHRIJVING, EEN AAN-

KOOP... ZE KOMEN ZELDEN LANGS OM NIEUWS TE LEZEN.

10%

ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEVEN EN DE LINKJES OP

ANDERE WEBSITES ZIJN GOED VOOR 10 PROCENT VAN

HET TOTALE BEZOEKERSAANTAL.

46%

BIJNA DE HELFT VAN DE BEZOEKERS KOMT VIA EEN

TABLET OF SMARTPHONE NAAR DE WEBSITE. DIE IS

HELAAS NIET OPTIMAAL VOOR DEZE TOESTELLEN.

2%

DE KLEURRIJKE BANNERS UIT DE RECHTERKOLOM

VAN DE WEBSITE WORDEN NIET HEEL VEEL GEBRUIKT.

OOK DE KNOP ‘DIGITAAL LOKET’ WORDT ZELDEN

AANGEKLIKT.

2.500

DE PAGINA MET DE MEESTE BEZOEKERS IS DIE VAN HET

CULTUURCENTRUM. OP 6 JUNI 2017 BEZOCHTEN MEER

DAN 2.500 CULTUURFANS DIE PAGINA.

melding, suggestie of opmerking?

whatsapp ons!

Sinds augustus kan je meldingen, opmerkingen en suggesties

doorsturen via WhatsApp. De tekstberichten worden tijdens de

openingsuren gelezen en beantwoord. Het nummer van Gemeente

Evergem is 0476 504 666. Vermeld in je bericht steeds je contactgegevens

en stuur eventueel een foto van het probleem mee,

zo kunnen we je nog sneller helpen.

4

januari 2018


COMMUNICATIE

TIEN DOMPERS

OVER DE HUIDIGE WEBSITE

1. De site is onoverzichtelijk en te druk.

Oplossing: De visuele afleiding en de te weinig gebruikte

knoppen laten we weg.

2. De zoekfunctie werkt niet goed.

Oplossing: Een betere zoekfunctie met auto-aanvullen.

3. We moeten te veel klikken.

Oplossing: We bedenken een logische structuur en stimuleren

het zoeken.

4. De website is moeilijk leesbaar op smartphone en tablet.

Oplossing: We herschrijven de website en gebruiken

‘responsive’ webdesign.

5. We gebruiken het knopje ‘Digitaal Loket’ niet omdat we

niet weten wat dat knopje precies doet.

Oplossing: We benoemen de knopjes, bijvoorbeeld: “Koop een

ticket!”, “Ik wil een JEF-pasje”.

6. Het is moeilijk om de openingsuren en sluitingsdagen te

interpreteren.

Oplossing: We combineren de openingsuren en sluitingsdagen

in één tabel. We tonen alle sluitingsdagen van één week.

7. Niet alle formulieren zijn digitaal in te vullen.

Oplossing: Alle formulieren op de website zullen digitaal

ingevuld kunnen worden.

8. Er zijn te veel pagina’s en die zijn niet altijd up-to-date.

Oplossing: Pagina’s verminderen en logische opbouw bedenken.

9. De dorpskernen zijn niet duidelijk op website.

Oplossing: We maken het mogelijk om te zoeken op dorpskern.

10. Ik wil graag iets melden aan het gemeentebestuur, maar het

meldpunt zit verstopt.

Oplossing: De knop “ik wil iets melden” duidelijker op de

startpagina plaatsen.

TIEN WENSEN

VOOR DE NIEUWE WEBSITE

1. Een toegankelijke en veilige website (volgens de Europese richtlijnen

WCAG 2.0 en GDPR)

2. Een koppeling met de Vlaamse productencatalogus

3. Meer pagina’s illustreren met een kaartje

4. Een eenvoudige, aanpasbare website met oog op de aankomende

veranderingen in de dienstverlening

5. Onze sociale mediakanalen nuttig integreren

6. Een eenvoudige en dynamische kalender met koppeling naar

de databank van uitinvlaanderen.be

7. Nog meer thematisch werken

8. De bedrijven- en verenigingengids als een overzichtelijke gids

restylen

9. Heldere en korte nieuwsbrieven

10. Korte teksten in klare taal

De derde stap was meteen de grootste: alle teksten herschrijven, de

pagina’s opnieuw vullen, de zoekfunctie slimmer maken en knippen

en plakken met de lay-out. Het resultaat van deze noeste arbeid kan

je binnenkort ontdekken op www.evergem.be. Wil jij de eerste Evergemnaar

zijn die surft op de nieuwe website? Geef ons je e-mailadres

door op www.evergem.be/ikwildeeerstezijn, spreek ons aan op

Facebook Messenger of stuur een berichtje via WhatsApp.

˙

communicatie

E 09 216 05 90

communicatie@evergem.be

www.evergem.be

nieuwe werkwijze

om activiteiten te promoten

Iedereen die activiteiten organiseert in

Evergem kan gratis promotie maken

via de kalender op de website en via de

wekelijkse nieuwsbrieven. Op de nieuwe

website verandert de werkwijze.

Een activiteit toevoegen gebeurt dan rechtstreeks op

uitinvlaanderen.be en niet meer via een formulier

op de website. Op woensdag 24 januari organiseren

we om 20 uur een infomoment in Cultuurcentrum

Evergem om je wegwijs te maken. Inschrijven is

verplicht en kan via het Digitaal Loket.

5


SPORT

BEWEGEN VAN A TOT Z

BEWEGINGSAANBOD VOOR KLEIN EN GROOT

Als absolute beginner kan je starten met aquafitness,

bewegen voor beginners, conditiegym, corestability /

BBB, yoga, petanque of wandelen.

Heb je al een beetje of een goede conditie, dan is er voor

jou aerobic, badminton, joggen voor beginners, fietsen

voor genieters, tacoyo en uiteraard kan je ook deelnemen

aan de activiteiten die hierboven vermeld staan.

Het volledige aanbod vind je in de Sportwegwijs en op

www.evergem.be/sportaanbod

Als 55-plusser kan je kiezen uit badminton, conditiegym,

dans, seniorobics en zwemmen. Je kan uiteraard

ook deelnemen aan de andere activiteiten voor volwassenen.

Een nieuw jaar gaat voor veel

mensen gepaard met ‘goeie

voornemens’. Misschien heb je

ook een lijstje in je hoofd. Staat

‘meer bewegen’ of ‘aan mijn conditie

werken’ er ook bij? Super!

Er is een ruim aanbod van Aerobic tot

Zwemmen, van Absolute beginners

tot Zwaar gevorderden.

Sport je graag met leeftijdsgenoten?

Ja, natuurlijk, daarom is er een aanbod

voor jongeren, volwassenen en voor

55-plussers.

‘Sporten’ hoeft geen synoniem te zijn

voor ‘afzien’ en ‘uitputten’. Daarom

spreken we liever over ‘Bewegen’. Dat

klinkt alvast iets gemakkelijker. Bewegen

kan je doen op jouw eigen tempo

en dat is belangrijk. Voor het wekelijks

aanbod betaal je met een Evergem

Sport! –kaart, die kost 18 euro (15 euro

voor 55-plus). Je betaalt enkel als je

deelneemt, de kaart blijft twee jaar

geldig. Je sportkaart komt ook in aanmerking

voor terugbetaling door de

mutualiteit. Daarvoor laat je het attest

afstempelen bij de administratie van

Dienst Sport, tijdens de kantooruren in

Sportcentrum Hoge Wal.

Kleuters en kinderen van de lagere school kunnen

deelnemen aan het sportaanbod via de scholen. In de

vakanties hoeven ze ook niet stil te zitten, want dan zijn

er sportkampen. Het volledige aanbod vind je in het

magazine Jef!, dat verdeeld wordt aan alle leerlingen in

alle Evergemse basisscholen. Online kan je het aanbod

bekijken via www.evergem.be/vrijetijdsloket

Jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen zich ontspannen

via Sport Na School (SNS-sport). Zowel in Evergem als

in buurgemeenten. Je betaalt 30 euro (1 semester) of

45 euro (2 semesters). Je mag zo vaak deelnemen als je

wil. In Evergem is er aerobic, badminton, BBB, fitness,

joggen voor beginners, paardrijden, tennis, Total Body

Workout en Zumba. In de omliggende gemeenten kan

je onder meer deelnemen aan aquajogging, dansen

(ballet, jazz, modern, street), golfinitiatie, hydrobic,

karate, power yoga, spinning en zwemmen.

Het volledige aanbod vind je op www.evergem.be/sns

˙

sport

E 09 218 58 09

sport@evergem.be

www.evergem.be/sport

escape game ‘prison island’,

karten en bowlen

Een unieke en coole activiteit voor jongeren

van 6e leerjaar tot 4e middelbaar.

Tijdens het escape game probeer je te

ontsnappen uit zoveel mogelijk cellen,

daar los je raadsels op en kraak je codes.

– Woensdag 3 januari

– Bus vertrekt om 9 uur aan Sporthal Evergem-Centrum en om

9.15 uur aan Sportcentrum Hoge Wal, terug rond 15.30 uur.

– 37 euro (escape game, 2x bowlen, 2x karten, 1 consumptie en

acces card)

– Meenemen: lunchpakket, drinken, sportieve kledij, zakgeld,

Acces Yeti Track card (als je dit al hebt)

– Let op! Je moet minimaal 1.30 meter groot zijn

6 januari 2018


BIBLIOTHEEK

OVER UPCYCLING,

OPNAMETECHNIEKEN

EN JOUW VIRTUELE LOOK

EVERGEM VERSCHIET!:

GELUID EN TEXTIEL

IN 2050

EVERGEM VERTOEFT OOK IN HET

NIEUWE JAAR NOG EVEN IN 2050.

DE EERSTVOLGENDE ATELIERS

WERKEN ROND GELUID EN TEXTIEL.

Gedichtendag

januari is het Gedichtendag.

25 Daarom komt Charlotte Van

den Broeck op 24 januari naar de

bibliotheek. Haar debuut ‘Kameleon’

verscheen in 2015 en staat boordevol

beeldende en verhalende gedichten.

Haar tweede dichtbundel, Nachtroer,

verscheen begin 2017 en werd genomineerd

voor de 24e VSB-Poëzieprijs. Die

avond brengt ze werk uit ‘Nachtroer’.

Deze bundel is vernoemd naar een

Antwerpse nachtwinkel. De nacht, het

in de donkerte dwalen, loopt als een

geheimzinnige draad door de bundel.

‘Nachtroer’ toont de fysieke pijn van het

uit elkaar gaan van twee geliefden, en

ook wat er zich afspeelt in de wankele

en onzekere periode daarna. Lieve Van

der Plaetsen en haar 12-jarige dochter,

violiste Floor Hamerlinck, zorgen die

avond voor muziek. Ze brengen een

gevarieerd programma.

LAAT HET EVERGEM VAN 2050

WEERKLINKEN

31 januari, 14 februari, 7 en 28 maart

telkens van 19 tot 22 uur.

We kruipen samen met Andy De Greve van

MusiCasa in de studio om het geluid van

de toekomst te creëren. Andy is gespecialiseerd

in opname-en productietechnieken

en neemt ons tijdens deze interactieve

avonden mee in de bijzondere wereld van

de geluidstechnologie. MusiCasa is een

muziek- en productiecentrum uit Knesselare.

Zij geven onder meer opleidingen voor

DJ's en muziekproducers waarbij ze de link

maken tussen professionele muzikanten en

aanstormend talent.

Charlotte Van den Broeck

– Bibliotheek Evergem

– 20 uur

– 5 euro (inclusief drankje)

– Inschrijven in de bib of via

www.evergem.be/vrijetijdsloket

KLEED DE EVERGEMNAAR VAN 2050

8 februari, 1 en 20 maart en 10 april

telkens van 19 tot 22 uur.

Hoe kleden Evergemnaren zich in 2050?

Dat is een vraag op maat van Sander De

Vrieze en Tamara Van Camp. Sander is adviseur

bij Centexbel, een van de grootste Europese

onderzoekscentra voor de textielindustrie.

Zijn dagelijkse bezigheid bestaat uit

het oplossen van de vreemdste problemen

over ons toekomstig textiel. Tamara werkt

bij Van de Velde Lingerie op de afdeling

onderzoek en ontwikkeling. Van de Velde

Lingerie heeft een unieke kijk op innovatie.

Zo zijn ze onder meer bezig met de creatie

van 3D-spiegels voor paskamers. In deze

interactieve ateliers bekijken we evoluties

voor textiel en kledij met een kritische blik.

We creëren aan de hand van designapps

onze virtuele toekomstige look. We onderzoeken

nieuwe groene technieken om kledij

te maken en gaan in het Repair Café aan de

slag met het upcyclen van kleding.

Inschrijven:

via www.evergemverschiet.be/ateliers

of in de bibliotheek. Meer informatie vind je op

www.evergemverschiet.be,

www.facebook.com/evergemverschiet en via

dameende@evergemverschiet.be.

Je kan de voortgang van de ateliers volgen in de

bibliotheek, op Facebook of op Instagram

via #evergemverschiet. Het eindresultaat

presenteren we op het slotevent in mei.

komen lezen: nieuwe sessies

Ook in 2018 komen de Komen Lezen-groepen samen.

Van 14 tot 15.30 uur worden teksten luidop voorgelezen.

Er is ook koffie en gebak. Je kan steeds aansluiten:

– Rieme, Parochiezaal: 19 januari, 9 februari, 2 en 23 maart

– Doornzele, Ontmoetingscentrum Ter Gulden Celle:

18 januari, 8 februari, 1 en 22 maart

˙

bibliotheek

E 09 216 89 30

bibliotheek@evergem.be

www.evergem.be/bibliotheek

7


KORT

“Schaalvergroting en een bedrijfsmatige

aanpak bieden een antwoord op de

budgettaire uitdagingen van de toekomst.”

aldus Piet Vanwambeke,

Algemeen Directeur van Zorgbedrijf Meetjesland.

Zorgbedrijf Meetjesland levert lokaal een brede waaier

aan comfortabele, vernieuwende en toegankelijke

zorg op maat voor ouderen en zorgbehoevenden in

een vertrouwde omgeving.

1 JANUARI

Het is een gezond, dynamisch en groeiend bedrijf met

en voor enthousiaste en competente medewerkers.

Zorgbedrijf Meetjesland uit de startblokken

NA DE OPRICHTING IN OKTOBER

2016 EN BERGEN VOORBEREIDEND

WERK, BETEKENT 1 JANUARI DE EF-

FECTIEVE START VOOR ZORGBEDRIJF

MEETJESLAND. DE DIENSTEN VOOR

THUISZORG, RESIDENTIËLE ZORG EN

DE SERVICEFLATS VAN DE OCMW’S

EVERGEM, MALDEGEM EN NEVELE

WORDEN VANAF DAN ONDER-

GEBRACHT IN EN UITGEBAAT DOOR

ZORGBEDRIJF MEETJESLAND.

De Vlaamse overheid wil tegen 2019 naar

een algemeen sociaal beleid binnen de

gemeenten. Dit houdt in dat de OCMW’s in

hun huidige vorm ophouden te bestaan. De

OCMW-besturen van Evergem, Maldegem en

Nevele beslisten om de krachten te bundelen

en de ouderenzorg van de drie OCMW’s onder

te brengen in Zorgbedrijf Meetjesland. Met deze

unieke, intergemeentelijke samenwerking willen

ze de kwaliteit en geïntegreerde aanpak van

de publieke zorg blijven garanderen.

˙

zorgbedrijf meetjesland

E 09 210 30 70

info@zorgbedrijfmeetjesland.be

www.zorgbedrijfmeetjesland.be

Zorgbedrijf Meetjesland heeft bijna 800

werknemers die elke dag het beste van

zichzelf geven in een van de woonzorgcentra

of thuiszorgdiensten. Concreet omvat

Zorgbedrijf Meetjesland:

– Vijf woonzorgcentra (Ter Caele, Ter Hollebeke,

Ten Oudenvoorde in Evergem,

Warmhof in Maldegem en Ter Leenen in

Nevele)

– 99 serviceflats in Maldegem en 69 in

Evergem

– Gezinszorg aan huis voor ongeveer 350

gezinnen binnen Maldegem en Evergem

– Dienstencheque-onderneming voor

poetshulp aan huis bij 1000 gezinnen in

Maldegem, Nevele en Evergem

– Warme maaltijden in Nevele.

– De hoofdzetel is gevestigd in de prachtige

oude pastorij van Sleidinge

WEDSTRIJD BURGGRAVE

In december poseerde Ever op de fiets- en voetgangersburg over de Kale tussen

Vurstjen en Durmakker. Chris Baetslé, Cecile Turpijn, Kim De Geest,

Fabiaan Dequidt, Tom Ramaekers, Sarah D’Halleweyn, Ronny Van Beneden,

Marie Anne Stevens, Carine Caboot en Christine Vanhauwaert hadden het

antwoord goed. Zij winnen een set fietslichtjes.

VRAAG

Weet je waar Ever deze keer voor de lens poseert?

TE WINNEN

Tien winnaars ontvangen een paraplu.

antwoord:

Verstuur voor vrijdag 5 januari je oplossing: online via www.evergem.be/wedstrijd of naar Gemeente Evergem,

Dienst Communicatie, Administatief Centrum Gemeentehuis, Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem.

naam:

straat:

e-mail

nr.

postcode:

telefoon:

8

gemeente:

januari juli – augustus 2018 2017

wedstrijd burggrave


WELZIJN

SOCIALE TEWERKSTELLING

& JOBCOACHING

DE DIENST TEWERKSTELLING VAN HET OCMW

BEGELEIDT CLIËNTEN VAN HET OCMW

BIJ HUN ZOEKTOCHT NAAR EEN GESCHIKTE JOB.

JOBCOACHING

De Dienst Tewerkstelling werkt samen met vzw De Sprong. Deze

organisatie staat je bij met trainingen, opleidingen en begeleiding

om zo je competenties te versterken en je kans op werk te

verhogen. Aan het einde van zo’n tewerkstellingstraject word je

dan gecoacht in je zoektocht naar een geschikte job. Vzw De Sprong

geeft minimum honderd uren jobcoaching en ‘on-the-job’ training.

Een traject op maat van de gebruiker, met gespecialiseerde ateliers,

om de nodige arbeidshouding aan te leren.

TEWERKSTELLING VIA ARTIKEL 60

Tewerkstelling via artikel 60§7 is een vorm van maatschappelijke

dienstverlening waarbij een leefloon-cliënt van het OCMW die

ver van de arbeidsmarkt staat, een baan krijgt. Het doel is om deze

mensen terug te integreren in de arbeidsmarkt. De naam verwijst

naar een artikel in de OCMW-wet. Eveneens dient deze dienstverlening

om mensen opnieuw van een sociaal vangnet te voorzien

(sociale zekerheid). Cliënten kunnen onder meer tewerkgesteld

worden in het OCMW, bij het gemeentebestuur of een andere openbare

dienst of een vzw.

EEN JOBCOACH OF TEWERKSTELLING

VIA ARTIKEL 60 KAN JE AANVRAGEN

TIJDENS DE ZITDAG VAN DE ALGE-

MENE SOCIALE DIENST BIJ JOU IN DE

BUURT. BRENG EVENTUEEL JE CUR-

RICULUM VITAE (CV) MEE.

EEN OVERZICHT VIND JE OP

WWW.EVERGEM.BE/ZITDAGEN

˙

ocmw

dienst tewerkstelling

E 09 358 77 94

info@evergem.be

www.evergem.be/tewerkstelling

iedere maand

gratis juridische hulp

˙

ocmw

E 09 358 77 70

info@evergem.be

www.evergem.be/jurdischadvies

Elke vierde woensdag van de maand, van

14 tot 16.30 uur, kan in het Administratief

Centrum OCMW terecht voor gratis juridisch

advies. In januari vindt de zitdag plaats

op woensdag 24 januari. Er is een half uur

per persoon voorzien. Je maakt vooraf een

afspraak via tel. 09 358 77 70.

9


MILIEU

EVERGEM LEVERT HEEL WAT

INSPANNINGEN OP VLAK VAN

SENSIBILISERING OM AFVAL TE

BEPERKEN.

JE KAN JE RESTAFVALZAK GEMAKKELIJK

VERKLEINEN DOOR JE DAGELIJKS

AFVAL GOED TE SORTEREN.

SORTEERTIPS

– Textiel, groenafval en grof huisvuil worden selectief

aan huis opgehaald

– Glazen flessen en bokalen kan je deponeren in de

glascontainer

– Papier en/of karton worden afzonderlijk ingezameld

aan huis

– Plastiek flessen, blikjes en drankkartons (PMD) worden

afzonderlijk ingezameld aan huis

– Verpakkingsfolies worden afzonderlijk en gratis ingezameld

op het Recyclagepark

– Klein gevaarlijk afval kan je eveneens gratis aanbieden

op het Recyclagepark

– Groente-, fruit- en tuinafval kan je thuis composteren

– Koop dranken in statiegeldflessen

– Koop geen voorverpakte groenten en fruit

– Koop enkel de hoeveelheid die je nodig hebt

– Koop geconcentreerde wasproducten

– Gebruik een boodschappentas, brooddoos en drinkbeker

– Gebruik bij een feestje of barbecue je servies in plaats

van wegwerpbekers en -borden

Er zijn voldoende alternatieven om te kiezen voor

producten die aanleiding geven tot minder verpakkingsafval.

10

milieuklachtenmeldpunt

gentse kanaalzone

Inwoners van de Kanaalzone kunnen met al hun klachten,

gerelateerd aan de haven- en industriële activiteiten

binnen het gebied, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 terecht op

een gratis telefoonnummer: 0800 92 999. Via dit meldpunt

kom je terecht bij gemeente Evergem, Zelzate, stad Gent of

januari 2018

bij de Afdeling Handhaving.. Buiten de kantooruren worden

de klachten geregistreerd door het Havenbedrijf. Het

klachtenmeldpunt fungeert als een aanspreekpunt. Door

klachtenregistratie in een databank kunnen de klachten

beter worden opgevolgd. De aanpak vraagt vaak veel

overleg, langdurig onderzoek en investeringen. Bijgevolg

zijn resultaten soms niet direct te verwachten.


MILIEU

STOP VERKOOP

ZWARTE

RESTAFVALZAKKEN

Vanaf januari wordt de verkoop

van zwarte restafvalzakken voor

KMO’s, winkeliers en verenigingen

stopgezet. Enkel de witte

restafvalzakken blijven bestaan

voor iedereen en zijn te koop bij

de plaatselijke winkeliers in Evergem.

Resterende zwarte zakken

mogen opgebruikt worden.

Zijn er problemen of heb je vragen

of klachten over de afvalophaling

aan huis, dan kan je hiervoor

terecht op het meldpunt van IVM:

0800 13 580 of via het webformulier

op www.ivmmilieubeheer.be.

GEEN

TELEFOONBOEKEN

MEER ONTVANGEN

Tegenwoordig zijn de Gouden en

Witte Gids integraal te raadplegen

op het internet. Je kan dus

een heleboel papier uitsparen

door jouw papieren versie op

te zeggen. Dit kan via het gratis

telefoonnummer 0800 98 022,

via gids@belgacom.be of via

www.1207.be.

ILLEGALE

AFVALINZAMELING

Een aantal keer per jaar wordt

textiel huis-aan-huis opgehaald.

Daarbij moet je aandachtig zijn

dat je je textiel enkel meegeeft

aan een erkende ophaler. In

Evergem is enkel Ateljee bevoegd

voor huis-aan-huis ophalingen

van textiel. De data van de textielophalingen

staan vermeld op

de afvalkalender. Ga zeker niet in

op aanbiedingen van andere, illegale

ophalers. Flyers van illegale

ophalers mag je signaleren bij de

Dienst Milieu of de lokale politie.

GEEN

RECLAMEDRUKWERK

Veel reclamedrukwerk kan soms

vervelend en ongewenst zijn. Om

dit te voorkomen kan je een officiële

sticker op je brievenbus kleven.

De stickers zijn verkrijgbaar in de

gemeentelijke dienstencentra.

Geadresseerde ongewenste

reclame kan je vermijden door je

naam en adres te laten opnemen

op de Robinsonlijst.

www.robinsonlist.be

WEGWIJS OP HET RECYCLAGEPARK

Er zijn twee zones in het Recyclagepark. Er is

een gratis zone en een betalende zone. Wanneer

je binnenrijdt in het park, kom je eerst in

de gratis zone. Je laat daar je afval achter in de

juiste container.

WELKE SOORTEN AFVAL MAG JE

AANBIEDEN IN DE GRATIS ZONE?

– Klein gevaarlijk afval

– Metalen

– Afgedankte elektrische en elektronische apparaten

– Kringloopartikelen

– Textiel en lederwaren

– Harde plastic en plastic folies

– Plastiek bloempotjes en plantentrays

– Papier en karton

– Glas

– Rubberbanden

– Piepschuim

– Asbesthoudend afval

Na de gratis zone, kan je ofwel het park verlaten

of de betalende zone binnen rijden. Je wagen

wordt eerst gewogen (eventueel met aanhangwagen).

Je laat vervolgens je betalend afval achter

in de juiste container. Bij het buiten rijden

wordt je wagen opnieuw gewogen.

WELK SOORT AFVAL IS BETALEND?

– Tuinafval

– Groot brandbaar afval

– Houtafval

– Bouw- en sloopafval

– Landbouwfolie

Per bezoek aan het betalend gedeelte wordt sowieso 1

euro aangerekend. Dat betaal je voor ongeveer dertig

kilogram afval. Breng je meer dan dertig kilogram mee,

dan betaal je 0,03 euro extra per kilogram.

Er zijn verschillende betaalmogelijkheden:

– Vooraf, via een provisie die je stort op de rekening. Dat

is handig voor wie regelmatig naar het Recyclagepark

komt.

– Bij het verlaten van het Recyclagepark, aan de betaalautomaat.

– Binnen de 30 dagen, bij de Dienst Financiën in het gemeentehuis

of per overschrijving. Op het ticket staat

de mededeling die op het overschrijvingsformulier

vermeld moet worden.

Als je niet betaalt binnen de 30 dagen, wordt er een

factuur opgestuurd en betaal je 5 euro extra voor administratiekosten.

Als de factuur niet binnen de maand

betaald is, wordt de toegang tot het Recyclagepark geblokkeerd.

De bezoeker kan dan pas terug komen nadat

de factuur betaald is.

Een provisie kan je storten na je eerste bezoek. Je stort

een bedrag (naar keuze) op rekeningnummer

BE15 0971 4133 2030 - Gemeentebestuur Evergem,

Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem. Bij de mededeling

noteer je het klantennummer (KL + 6 cijfers), dat

staat op het ticket dat uit de betaalautomaat komt.

˙

milieu

E 09 216 05 55

milieu@evergem.be

www.evergem.be/afval

www.evergem.be/recyclagepark

nieuwe demonstratieplaats

voor kringlooptuinieren

Naast de demonstratieplaats aan het Recyclagepark, kan je nu ook terecht in de pastorijtuin

van Sleidinge. De mooie (moes)tuin is het perfecte voorbeeld van hoe je groente-, fruit- en

tuinafval kan composteren en hoe je achteraf de compost kan verwerken.

In de afvalkalender vind je de openingsuren van beide demonstratieplaatsen.

www.evergem.be/kringlopen

11


KORT

Zitdagen

sociale woningen

in Evergem

Vanaf 11 januari is er in Evergem elke

maand een zitdag voor sociale huisvesting.

Je kan er dan terecht bij de Volkshaard

cvba en de Meetjeslandse Bouwmaatschappij

voor Volkswoningen.

Zo’n zitdag is een extra dienstverlening voor

kandidaat-huurders en voor bewoners van sociale

woningen. Er is ook rechtstreeks contact

met de sociale diensten die cliënten kunnen

doorverwijzen. Het is een meerwaarde en een

extra ondersteuning naar een proactieve werking

met kwetsbare doelgroepen. De zitdag

is bedoeld voor kandidaat-huurders die zich

willen inschrijven, hun dossier willen actualiseren

of informatie nodig hebben. Huurders

kunnen er terecht met vragen en problemen.

WAAR EN WANNEER?

De zitdag vindt elke 2e donderdag van

de maand plaats in:

– Administratief Centrum Sleidinge

Sleidinge-Dorp 54

– Volkshaard cvba

van 8.30 tot 11 uur

tel. 09 233 50 45

– Meetjeslandse Bouwmaatschappij

voor Volkswoningen

van 8.30 tot 10.30 uur

tel. 09 376 90 40

˙

ocmw

E 09 358 77 70

info@evergem.be

www.evergem.be/ocmw

Begin je feestje al

op bus en tram

Op oudejaarsavond legt De Lijn een

aantal feestbussen in om feestvierders

veilig van en naar de oudejaarsnachtfeestjes

te brengen. Op de website van De Lijn

kan je nagaan naar welke feesten en op

welke tijdstippen je de feestbus kan nemen.

Alle feestbussen (met een F-nummer) zijn

gratis:

– Evergem en Sleidinge:

F4 Gent Zuid – Gent Meulestede –

Evergem – Eeklo

– Evergem, Ertvelde en Wippelgem:

F6 Gent Zuid – Gent Brugsepoort/Rabot –

Evergem – Ertvelde – Assenede

– Evergem en Belzele:

F17 Gent Zuid – Belzele – Beke –

Waarschoot - Eeklo

˙

de lijn

E 070 220 200

www.delijn.be

PLANTJESACTIE

KOM OP TEGEN KANKER

LEVERT

16.273,06 euro OP

Tientallen Evergemse vrijwilligers en verenigingen

verkochten half september weer

plantjes ten voordele van Kom op tegen Kanker.

In totaal zijn er 2.300 azalea’s verkocht. Er is

daarmee 16.273,06 euro ingezameld.

De Vlaamse Liga tegen Kanker organiseert

elk jaar de campagne ‘Kom op tegen Kanker’.

Hiermee zamelt de Liga fondsen in die gebruikt

worden voor projecten in de palliatieve sector

en voor kinderen met kanker, voor de ondersteuning

van lotgenotengroepen én voor

wetenschappelijk onderzoek, preventie en

psychosociale ondersteuning.

Het gemeentebestuur wil de vrijwilligers dan

ook nog eens van harte bedanken voor hun

inspanning.

˙

maatschappelijke zaken

E 09 216 05 20

maatschappelijke.zaken@evergem.be

www.evergem.be/kotk

Zwerfkattenproject

O

p 1 januari start vzw De Geknipte Kat. De vzw is een initiatief

dat groeide uit het zwerfkattenproject van de gemeente. Zo’n

drietal jaar geleden startte dit project om de zwerfkattenpopulatie

onder controle te houden.

De Geknipte Kat zal instaan voor een diervriendelijk zwerfkattenbeleid

in samenwerking met de gemeente. De zwerfkatten worden

gevangen en na sterilisatie/castratie door de samenwerkende

dierenartsen teruggeplaatst. De katten worden ook ontwormd en

ontvlooid. Ze krijgen eveneens een merkteken zodat je kan zien

welke katten al steriel zijn.

Elke kat die van eigenaar verandert, moet door een dierenarts geïdentificeerd,

geregistreerd en gesteriliseerd/gecastreerd worden.

Zwerfkatten kan je melden bij Dienst Maatschappelijke Zaken via

09 216 05 20 of maatschappelijke.zaken@evergem.be. Vanaf

1 januari 2018 kan dit ook bij vzw De Geknipte Kat via

degekniptekat@outlook.com of via Facebook @vzwdegekniptekat.

Het project draait volledig op vrijwilligers met een groot hart

voor dieren, die zich naast hun job en gezin ontfermen over de

zwerfkatten van Evergem. Mensen die dit project een warm hart

toedragen en graag willen helpen, mogen altijd contact opnemen.

˙

maatschappelijke zaken

E 09 216 05 20

maatschappelijke.zaken@evergem.be

www.evergem.be/zwerfkatten

https://degekniptekat.wixsite.com/degekniptekat

12

januari 2018


VANAF 1 JANUARI

GELDBEUGEL

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

De opvang voor en na de schooluren en in de

vakantie is niet gratis. Tot eind 2017 werken

we nog met een online geldbeugel waarop

je een bedrag kan opladen.

JEUGD

VANAF 1 JANUARI 2018 VERVALT DE

ONLINE GELDBEUGEL VOOR SPEELPLEIN-

WERKING EN BUITENSCHOOLSE

KINDEROPVANG. VANAF DAN WORDT

EEN FACTUUR VERSTUURD PER MAIL.

HOE VERLOOPT DE OVERGANG?

– Tot vrijdag 22 december kan je de online geldbeugel

nog opladen, voor opvang tot het einde

van het jaar.

– Vanaf zaterdag 23 december kan je geen geld

meer opladen.

– In januari en februari worden de saldo’s in de

geldbeugel verrekend. Heb je over, dan wordt het

teruggestort. Heb je te kort, dan ontvang je een

factuur. Vanaf januari staat het overzicht met

opvangmomenten op je factuur.

– Tot eind februari kan je de registraties van je

kind in de buitenschoolse opvang nog online

bekijken.

– Vanaf maart vind je het overzicht met opvangmomenten

terug op je factuur.

CONTROLE VAN GEGEVENS

Het gemeentebestuur roept de ouders op om voor

31 december hun gegevens te controleren via

www.evergem.be/vrijetijdsloket

– Fout e-mailadres

= je kan geen factuur ontvangen per mail

– Fout rekeningnummer

= je saldo kan niet teruggestort worden

– Fout telefoonnummer

= je kan niet verwittigd worden

in geval van nood (ziekte,

ongeval van je kind tijdens

de opvang)

kerstvakantie

MAANDAG 25 DECEMBER TOT EN MET VRIJDAG 5 JANUARI

Er is tijdens de kerstvakantie vakantieopvang

van 7 tot 18 uur, telkens van woensdag

tot vrijdag. Er is geen vakantieopvang op:

– Maandag 25 december

– Dinsdag 26 december

– Maandag 1 januari

– Dinsdag 2 januari

WAAR

Door de korte periode is de opvang gecentraliseerd

op de Gemeentelijke Basisschool

Evergem

(Reibroekstraat 2/A)

UURREGELING

Je kan je kind(eren) niet tijdens de speeltijd

brengen of afhalen. Tijdens de andere

opvangmomenten kan dit wel.

7 tot 10 uur Opvang

10 tot 12 uur Speeltijd

12 tot 13.30 uur Opvang

13.30 tot 16 uur Speeltijd

16 tot 18 uur Opvang

JEF!-PAS

Elk kind heeft een Jef!-pas nodig om naar

de opvang te gaan:

– Gratis

– Registratie aanwezigheid

– Facturatie

– Fiscale attesten

˙

jeugd

E 09 218 81 71

jeugd@evergem.be

www.evergem.be/kinderopvang

13


KALENDER | JANUARI

WWW.EVERGEM.BE/KALENDER

4 donderdag


Test elektronische sirenes

Luide test, diverse locaties, tussen 11.45 en

13.15 uur

info noodplanning / tel. 09 216 05 28

6 zaterdag

Voorleesmoment

Verhalen beluisteren, 3 tot 8 jaar, van

10.30 tot 11.30 uur, Bibliotheek Sleidinge

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

Nieuwjaarsconcert Cultuurraad Evergem:

Oost-Vlaams Symfonisch Orkest

Uitverkocht.

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

Expo: portretten 1887-2017

Fototentoonstelling, tot maandag 29 januari,

gratis, Cultuurcentrum Evergem

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

8 maandag

Zitdag voor pensioenen

Rijksdienst voor pensioenen, 13.30 tot

14.30 uur (zelfstandigen), 13.30 tot

15.30 uur (werknemers), gratis, Lokaal

Diensten-centrum Het Hoeksken

info lokaal dienstencentrum het hoeksken

tel. 09 269 76 10

Evergem Verschiet! Atelier voeding:

schuif mee aan tafel in 2050

Zie pagina 7.

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

11 donderdag

Zitdag sociale woningen

Zie pagina 12.

info ocmw / tel. 09 358 77 70

OCMW-raad

Administratief Centrum OCMW, 19 uur,

raadzaal

info secretariaat / tel. 09 216 05 00

Evergem Verschiet! Atelier Woord: communiceer

in het Evergems van 2050

Zie pagina 7.

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

12 vrijdag

Zitdag FOD Sociale Zekerheid

Zitdag voor mensen met een beperking,

13.30 tot 15.30 uur, gratis, Lokaal Dienstencentrum

Het Hoeksken

info lokaal dienstencentrum het hoeksken

tel. 09 269 76 10

14 zondag

Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen

Boeken lezen, 10 tot 11 uur, 4 tot 8 jaar,

gratis, bibliotheek Evergem

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

15 maandag


Expo - Bart Hendrickx:

Fragments of an amphibious life

Fotografiecircuit, tot donderdag 8 februari,

gratis, Cultuurcentrum Evergem

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

17 woensdag

Woensdagnamiddagsport

Initiatie duiken, 14 tot 15 uur en 15 tot

16 uur, 5e en 6e leerjaar, gratis, Sportcentrum

Hoge Wal

info sport / tel. 09 218 58 09

Woensdagnamiddagsport

Initiatie judo, 14 tot 15.30 uur, 1e tot 5e leerjaar,

gratis, Sportcentrum Hoge Wal

info sport / tel. 09 218 58 09

18 donderdag


Komen Lezen

Zie pagina 7.

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

Gemeenteraadscommissie

Administratief Centrum Gemeentehuis,

19.30 uur, raadzaal

info secretariaat / tel. 09 216 05 00


MULTIVERSE – Smells Like Circus

Louis Vanhaverbeke

Performance van circusfestival Smells Like

Circus in samenwerking met Vooruit en

Circuscentrum, 20 uur, 14 euro (12 euro /

10 euro), Cultuurcentrum Evergem

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

19 vrijdag


Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen

Boeken lezen, 18.30 tot 19.30 uur, 8 tot

16 jaar, gratis, bibliotheek Evergem

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

Komen Lezen

Zie pagina 7.

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

21 zondag


Brrr! – TG Graasland

Theater, 15 uur, 5 tot 9 jaar, 7 euro (-26 jaar:

5 euro), Cultuurcentrum Evergem

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

Kinder- en jeugdjury Vlaanderen

Boeken lezen, 11 tot 12 uur, 4 tot 8 jaar, gratis,

bibliotheek Evergem

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

© Richard Smits © Jolien Fagard

14

januari 2018


WWW.EVERGEM.BE/KALENDER

JANUARI | KALENDER

24 woensdag

Netbaltornooi

Netbal voor leerlingen van het 6e leerjaar,

13.30 uur, gratis, Sportcentrum Hoge Wal

info sport / tel. 09 218 58 09

Gedichtendag in de bib

Zie pagina 7.

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

Infomoment Verenigingen- en Bedrijvengids

Zie pagina 4-5.

info communicatie / tel. 09 216 05 90

25 donderdag

Gemeenteraad

Administratief Centrum Gemeentehuis,

19.30 uur, raadzaal

info secretariaat / tel. 09 216 05 00

Evergem Verschiet! Atelier Woord: communiceer

in het Evergems van 2050

Zie pagina 7.

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

26 vrijdag

Peuterkijkdag Gemeentelijke Basisscholen

Maak kennis met de gemeentelijke basisscholen

in Evergem, Belzele, Sleidinge en

Wippelgem, 16 tot 18.30 uur (Sleidinge:

13 tot 15 uur), gratis

info scholengemeenschap gemeentelijke

basisscholen / tel. 09 253 86 82

Michael Van Peel overleeft 2017

Uitverkocht.

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

© Lucila Guicho

27 zaterdag

Peuterkijkdag Gemeentelijke Basisschool Sleidinge

Maak kennis met de Gemeentelijke Basisschool

in Sleidinge, 10 tot 12 uur, gratis

info scholengemeenschap gemeentelijke

basisscholen / tel. 09 253 86 82

Vierdezaterdagwandeling

Wandelen tussen Koewacht en Moerbeke,

12 euro, vertrek om 12.30 uur (Sleidinge-

Dorp), 12.40 uur (bushalte Gemeentelijke

Basisschool Evergem), 12.50 uur (parking

Wippelgem Dorp), 13 uur (Vrije Basisschool

Ertvelde)

info sport / tel. 09 218 58 09

Jasper Steverlinck

Uitverkocht.

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

28 zondag

Kinder- en jeugdjury Vlaanderen

Boeken lezen, 10 tot 11 uur, 4 tot 8 jaar,

gratis, bibliotheek Evergem

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

31 woensdag

Netbaltornooi

Netbal voor leerlingen van het 5e leerjaar,

13.30 uur, gratis, Sportcentrum Hoge Wal

info sport / tel. 09 218 58 09

Evergem Verschiet! Atelier Geluid:

laat het Evergem van 2050 weerklinken

Zie pagina 7.

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

SLUITINGSDAGEN

Alle gemeente- en OCMW-diensten zijn

gesloten op maandag 25 december, dinsdag

26 december, maandag 1 januari en dinsdagnamiddag

en -avond 2 januari.

UITZONDERINGEN

– Cultuurcentrum Evergem:

ook gesloten op woensdag 27, donderdag

28 en vrijdag 29 december

– Recyclagepark:

ook gesloten op 30 december

– Sporthallen:

ook gesloten op

zondag 24 december vanaf 12 uur

zondag 31 december vanaf 12 uur

– Zwembad:

ook gesloten op

zaterdag 30 december

zondag 24 december vanaf 12 uur

zondag 31 december vanaf 12 uur

– Bibliotheek:

open op dinsdag 2 januari

SLUITINGSDAGEN LOKET BURGER-

ZAKEN ERTVELDE EN SLEIDINGE

De loketten Burgerzaken Ertvelde en

Sleidinge zijn gesloten van maandag

25 december tot dinsdag 2 januari.

WWW.EVERGEM.BE/SLUITINGSDAGEN

KALENDER

Post je activiteit in de online kalender:

WWW.EVERGEM.BE/MIJNEVERGEM

BELANGRIJKE

DATA

– Maandag 25 december tot en met

vrijdag 5 januari: kerstvakantie

– 1 januari: stop geldbeugel kinderopvang

– zie pagina 13

– 2 januari tot 31 januari: Bibliotheek

Evergem open voor studenten

VORMING

Alle activiteiten

en prijzen vormingen in het najaar op

WWW.EVERGEM.BE/VORMING

CINEMA

WESTSIDE

– 9 januari: UITVERKOCHT

Het Tweede Gelaat (België, 2017)

– 16 januari:

Film Fest Gent on tour

– 23 januari:

Blade Runner 2049 (VS, 2017)

– 30 januari:

Vele Hemels Boven de Zevende

(België, 2017)

WORDT VERWACHT

– 6 februari:

Bad Trip (België, 2017)

– 13 februari:

geen film – krokusvakantie

– 20 februari:

Film Fest Gent on tour

– 27 februari:

You were never really here

(UK, USA, Frankrijk, 2017)

20 uur - tickets 7/6/5 euro via

www.evergem.be/ticketcultuurcentrum

WWW.CINEMAWESTSIDE.BE

15


EEN SPETTEREND


Vuurwerk is enkel toegelaten in de nacht van

zondag 31 december op maandag 1 januari.

Op andere dagen heb je toestemming van de

burgemeester nodig.


Wensballonnen (papieren lampionnen) zijn

verboden in Evergem.


Neem altijd voorzorgsmaatregelen om schade

en ongevallen te voorkomen.


˙

secretariaat

E 09 216 05 28

www.evergem.be/eindejaar

www.evergem.be/politiereglement

More magazines by this user
Similar magazines