2018

bmwmcvl

Onthaalbrochure 2018

Woordje van de voorzitter

Jij hebt gekozen voor een BMW-motor.

Uiteraard een uitstekende keuze !

Aangezien iedereen een motor kiest die

bij zijn persoonlijkheid past, zal je bij onze

BMW merkclub vrienden vinden die jouw

passie delen. Door de keuze van je motor

is het immers erg waarschijnlijk dat je

levensfilosofie aansluit bij deze van onze

BMW club. Net als BMW Motorrad streven we naar een fris

en kwaliteitsgericht imago. Dankzij deze ambitie, de steeds

uitstekende sfeer en de inzet van de leden, groeiden we naar

bijna 2000 leden. Vrijwel ieder weekend zijn er een of meerdere

activiteiten en onze leden zijn steeds uitstekend geïnformeerd. Ik

kijk er alvast naar uit om je te ontmoeten!

BMW Motor Club Vlaanderen

Vereniging zonder winstoogmerk

www.bmw-mc-vl.be

Secretariaat – Clublokaal

Molenbergstraat 8A bus 3 - 9340 Lede

Tel. 053-80 81 58 (di & do voormiddag)

Fax 053-80 81 58

secretariaat@bmw-mc-vl.be

BTWnr BE0430.423.939

1984 - 2018 / Clubfilosofie

BMW Motor Club Vlaanderen werd opgericht op 21 oktober 1984 als een vzw met als primaire doelstelling

de belangen van de BMW-motorrijders in Vlaanderen te behartigen. Deze doelstelling wordt in de breedste

zin gezien. Onze vereniging is er niet alleen voor klanten van BMW Motorrad, maar vooral voor & met BMWenthousiasten

die hun passie ten volle willen beleven.

BMW Motor Club Vlaanderen brengt de BMW-motorrijders samen en is daarom in de eerste plaats een

vriendenclub die gaat voor het gezamenlijk beleven en genieten van onze passie. We zetten ons tevens in om de

verkeersveiligheid te bevorderen en organiseren activiteiten binnen de interessesfeer van de BMW-motorrijders.

Onze onafhankelijke, door BMW erkende club maakt deel uit van de wereldwijde BMW-cluborganisatie.

Bovendien zijn wij ook lid van de Vlaamse Motorrijdersbond van België (B.M.B./F.I.M.) waardoor we je nog

meer diensten kunnen verlenen, bv. het bekomen van alle sport- & toerismelicenties. Natuurlijk sluit het

lidmaatschap bij ons niet uit dat je eveneens lid bent van een plaatselijke motorclub.

Dankzij de inzet van de actieve leden wordt een breed scala aan activiteiten georganiseerd. Alles samen kent

de BMW-club meer dan 100 events op jaarbasis. Heel kenmerkend is de verscheidenheid aan organisaties. Er is

werkelijk voor elk wat wils. Dit komt door de interesses van de vele leden.

Onze club informeert door middel van het BMW Clubjournaal – een magazine dat zowel op papier als digitaal

verschijnt, via de website BMW-MC-VL.BE – met de exclusieve ledenzone – en met de algemene en regionale

e-zines BMWMCVL Info.

BMW-motorrijders vinden elkaar ook op de Ontmoetingsavonden, het BMW Club Forum en de Facebookgroepen

Toerisme, GS-rijders, Heritage. Bepaalde doelgroepen, zoals de GS-rijders & Heritage, kennen hun eigen

organisaties.

Alle actieve leden hebben

inspraak in het reilen en zeilen

van de club. Daartoe is er

een uitgebreid democratisch

systeem, waarbij ieder lid

steeds welkom is op alle

vergaderingen en mee het

beleid kan bepalen. De

basisfilosofie is dat ieder

vrij is en binnen de club

zijn passie volgens eigen

levenswijze kan beleven.

Zolang we het veilig kunnen

houden, natuurlijk.

BMW Clubs

Europa

-20%

voor BMW

Clubleden

inschrijven kan op

www.vab.be/korting/bmw

Pech? VAB is al onderweg.

BMW Motor Club Vlaanderen maakt deel uit van de wereldwijde

organisatie van BMW clubs.

Onze club is medeoprichter van BMW Clubs Belgium, Deze federatie, waarin ook

de BMW autoclubs zitting hebben, behartigt de BMW-clubbelangen op nationaal

niveau.

bmw-clubs-belgium.be

BMW Clubs Belgium is aangesloten bij BMW Clubs Europa. Deze groepeert alle

Centraal-, Oost- en Zuid-Europese landen.

bmw-clubs-europa.org

De BMW clubs in Noord- & West-Europa worden gegroepeerd in de ‘Federation of

European BMW Clubs’.

bcef.eu

De wereldwijde organisatie is de ‘BMW Club & Community Management’, met

zetel in München.

bmwgroup-classic.com/en/bmw-clubs.html

fb: facebook.com/bmw-clubs-internationaal council

De naam ‘BMW club’ en het ‘BMW logo’ mogen exclusief door de leden van de

International Council of BMW Clubs gebruikt worden. Wij zijn als onafhankelijke club,

die de belangen van de BMW-klanten behartigt, fier op het vertrouwen dat BMW A.G. in

ons stelt. Wereldwijd zijn er meer dan 300.000 clubleden.

Lidmaatschap

Inschrijvingen

Clubboetiek

Bestuur

BNP Paribas Fortis

IBAN BE 80 0011 9684 2277

BIC GEBABEBB

BNP Paribas Fortis

IBAN BE 80 001236561757

BIC GEBABEBB

Voorzitter

Guy Timmerman*

Tel. bur: 02-521 59 95 Fax: 02-522 56 91

GSM: 0475-54 47 53

voorzitt er@bmw-mc-vl.be

Secretaris

Jürgen Vande Velde*

GSM: 0477-84 03 70

secretaris@bmw-mc-vl.be

Penningmeester

Frank De Dobbeleer*

GSM: 0475-51 39 89

penningmeester@bmw-mc-vl.be

Clubactiviteiten

Luc Puttaert*

Tel: 053-66 01 79

GSM: 0492-74 64 00

activiteiten@bmw-mc-vl.be

Toerisme

Peter Bosmans*

GSM: 0475-67 79 89

toerisme@bmw-mc-vl.be

Internet & informatica

internet@bmw-mc-vl.be

Bestuurder

Charles Gyselinck*

Tel: 053-70 55 23

charles.gyselinck@bmw-mc-vl.be

Clubboetiek

Nancy Rose

GSM: 0475-31 08 77

clubboetiek@bmw-mc-vl.be

Webmaster

Marc De Cock

GSM: 0475-34 16 89

webmaster@bmw-mc-vl.be

Clubjournaal coördinator

Philip Van Raemdonck

GSM: 0495-64 03 49

clubjournaal@bmw-mc-vl.be

Onthaal coördinator

Niels Vanvyve

GSM: 0495-14 75 44

onthaal@bmw-mc-vl.be

Heritage coördinator

Frank Vanderweyen

GSM: 0473-92 49 67

beurzen@bmw-mc-vl.be

oldtimer@bmw-mc-vl.be

Publiciteit BMW Clubjournaal

Paul Grumiau

GSM: 0478-46 16 31

pub@bmw-mc-vl.be

GS crew

gs@bmw-mc-vl.be

* Lid Raad van Bestuur

More magazines by this user