Views
9 months ago

1804 Leuven Actueel - 24 januari 2018 - week 04

DE KOERIER VAN NAVARRA

DE KOERIER VAN NAVARRA Maakt al 25 jaar Paella op verplaatsing DE KOERIER Proef hem en je VAN weet waarom! NAVARRA AAKT AL 25 JAAR PAELLA OP VERPLAATSING. PROEF HEM EN JE WEET WAAROM. PAELLA BIJ U THUIS MET KOOKDEMO EN VERHAAL TOT 150 P - 7 OP 7 - OVERAL IN ’T LAND 1701/18-80995-03 © Freepik.com TWIJFEL? www.kovana.com GELOOF JE HET ÉCHT NIET? tel 016 23 84 16 15 tot 30 p: € 20 • 31 tot 50 p: € 17 • 51 tot 100 p: € 15 • 101 tot 150 p: € 12 WIJFEL? ZIE WWW.KOVANA.COM - GELOOF JE HET ÉCHT NIET? TEL 016/238416 paella bij U thuis met kookdemo en verhaal tot 150 p - 7 op 7 - overal in ’t land 3,9- 7,4L/100 KM • 103 - 172 G CO 2 /KM (volgens de NEDC-normen). De GLA. Altijd stand-by. Ontdek hem bij uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz. ) Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid. 24/01/17-80494-03

LEUVEN ACTUEEL Komt er een lage emissiezone in Leuven? Er gaan stemmen op om een lage emissiezone in te voeren in het centrum van Leuven. Nadat eerder N-VA al pleitte voor zo’n zone als alternatief voor het circulatieplan ziet Groen een lage emissiezone als een zinvolle aanvulling op het veelbesproken verkeersplan. “Als auto’s enkel anders gaan rijden in een stad dan is er alleen een verschuiving van de luchtvervuiling”, zegt Fatiha Dahmani. Tekst: Bart Mertens Foto: Dennis Van der Haegen Groen is van mening dat er dringend werk gemaakt moet worden van een grondige aanpak van de luchtvervuiling in Leuven. Uit zopas gepubliceerd onderzoek van de Vlaamse overheid blijkt immers dat de luchtvervuiling in Leuven erger is dan tot op heden algemeen werd aangenomen. Leuven doet het weliswaar niet slechter dan andere vergelijkbare steden maar dat is voor Groen geen reden om de situatie zomaar te aanvaarden. En hoewel de nieuwe cijfers dateren van voor de invoering van het circulatieplan doet dat gegeven het probleem niet verdwijnen. “Als auto’s enkel anders gaan rijden in de stad dan is er enkel een verschuiving van de luchtvervuiling”, zeggen Fatiha Dahmani en Marleen Demuynck van Groen. “We kunnen nu al zeggen dat een circulatieplan op zich nog geen voldoende garantie is dat de luchtvervuiling voldoende sterk daalt. Naast een beleid om mensen aan te moedigen om de fiets of het openbaar vervoer te nemen, vragen we ook dat de stad onderzoekt of de invoering van een lage emissiezone een haalbare optie zou zijn.” Eerder stelde ook N-VA al dat er enkel een verschuiving is van de luchtvervuiling door de invoering van het circulatieplan. Voor die oppositiepartij kunnen slimmere ‘knips’ in combinatie met een lage emissiezone een alternatief vormen voor het huidige verkeersplan. Groen ziet een verbod voor de meest vervuilende dieselwagens eerder als een aanvulling op het huidige verkeersplan. Schepen Carl Devlies (CD&V) is niet tegen een lage emissiezone maar wil die dan wel gerealiseerd zien op Vlaams en liefst zelfs op Europees niveau. TE KOOP: instapklare, bijna energieneutrale TE KOOP: instapklare, bijna energieneutrale nieuwbouwwoningen Sint-Joris-Weert (E-peil 30) nieuwbouwwoningen TE KOOP: instapklare, in Sint-Joris-Weert bijna energieneutrale (E-peil < 30) nieuwbouwwoningen in Sint-Joris-Weert (E-peil < 30) 281 m 2 4 2 231 m 2 3 2 209 m 2 3 2 281 m 449.000 2 4 2 231 m (excl. BTW en kosten) 427.000 2 3 2 209 m (excl. BTW en kosten) 420.000 2 3 2 (excl. BTW en kosten) Langs € 449.000 281 de Stationsstraat m (excl. BTW in en Sint-Joris-Weert kosten) (Oud-Heverlee) € 427.000 bouwt (excl. Torox BTW 8 en stijlvolle kosten) woningen die klaar € 2 4 2 231 m 2 3 2 zijn 420.000 209 voor m 2 de (excl. toekomst. BTW 3 en Alle kosten) woningen 2 zijn standaard voorzien van vloerverwarming, zonnepanelen, regenwaterput, ventilatiesysteem D en worden reeds geïsoleerd volgens Langs de € normen 449.000 de Stationsstraat die (excl. van toepassing BTW in en Sint-Joris-Weert kosten) (Oud-Heverlee) zullen zijn in 2021! € Een 427.000 bouwt BEN-woning (excl. Torox (Bijna BTW 8 en stijlvolle EnergieNeutrale) kosten) woningen die klaar woning € zijn zorgt 420.000 voor de toekomst. Alle woningen niet alleen (excl. voor BTW een en lagere kosten) zijn standaard voorzien van vloerverwarming, zonnepanelen, regenwaterput, ventilatiesysteem D en worden reeds geïsoleerd volgens energiefactuur, maar ook voor een korting van 50% op uw onroerende voorheffing gedurende 5 jaar. Bovendien geven energiebesparende de Langs normen de Stationsstraat die van toepassing Sint-Joris-Weert zullen zijn in (Oud-Heverlee) 2021! Een BEN-woning bouwt Torox (Bijna 8 stijlvolle EnergieNeutrale) woningen woning die klaar zorgt zijn niet voor alleen de toekomst. voor een Alle lagere woningen maatregelen een enorme meerwaarde aan uw huis. energiefactuur, zijn standaard voorzien maar ook van voor vloerverwarming, een korting van zonnepanelen, 50% op uw onroerende regenwaterput, voorheffing ventilatiesysteem gedurende 5 jaar. D en Bovendien worden reeds geven geïsoleerd energiebesparende volgens De woningen worden volledig afgewerkt, volledig instapklaar, inclusief badkamer en keuken. maatregelen de normen die een van enorme toepassing meerwaarde zullen zijn aan in uw 2021! huis. Een BEN-woning (Bijna EnergieNeutrale) woning zorgt niet alleen voor een lagere De energiefactuur, woningen worden maar ook volledig voor een afgewerkt, korting volledig van 50% instapklaar, op uw onroerende inclusief voorheffing badkamer gedurende en keuken. 5 jaar. Bovendien geven energiebesparende maatregelen een enorme meerwaarde aan uw huis. De huizen worden gebouwd door bouwonderneming De woningen worden volledig afgewerkt, volledig instapklaar, inclusief Meer info op www.torox.be Verelst, badkamer De huizen dé en worden specialist keuken. gebouwd op het vlak door van bouwonderneming BEN-woningen. Meer info op www.torox.be Verelst, dé specialist op het vlak van BEN-woningen. De huizen worden gebouwd door bouwonderneming Meer info Waversebaan op www.torox.be Verelst, dé specialist op het vlak van BEN-woningen. 248 - 3050 Oud-Heverlee Waversebaan 248 - 3050 Oud-Heverlee Tel. 016 230 480 Waversebaan 248 - 3050 Oud-Heverlee Tel. 016 230 480 Tel. 016 230 480 www.torox.be www.torox.be www.torox.be 24/01/17-86875-03