Views
11 months ago

1804 Leuven Actueel - 24 januari 2018 - week 04

Design your lifestyle NU

Design your lifestyle NU OOK: VERBOUWINGS- WERKEN! Nieuwe tegels nodig voor uw keuken of badkamer of wil u from scratch beginnen? De Warande zorgt voortaan ook voor de herinrichting en heropbouw van uw woning. KEUKENS • BADKAMERS • DRESSINGS • MAATKASTEN WWW.DEWARANDE.EU De Warande Lovenjoel Tiensesteenweg 261, Bierbeek Tel.: 016 46 30 31 De Warande Sint-Truiden Luikersteenweg 373, St.-Truiden Tel.: 011 88 68 66 Openingsuren: maandag tot zaterdag van 10u00-12u00 en van 13u00-18.30u • Zon- en feestdagen gesloten 24/01/17-81082-03 NIEUWE 500 MIRROR FAMILIE So Wireless 500L mirror 500 mirror 500X mirror JAAR garantie inbegrepen Onder voorwaardeN (3) GENIET VAN ONZE SALONCONDITIES NIEUWE 500-GAMMA VANAF ¢ 8.990 ONDER VOORWAARDEN (1) Ontdek de nieuwe 500 Mirror familie die u meteen toegang geeft tot alle functies van uw smartphone via het touchscreen van de wagen. 3,4-6,7 L/100 KM NEDC 89-157 G/KM NEDC (1) Aanbieding BTWI geldig bij aankoop van een 500 POP 1.2 69 Pk. Aanbevolen catalogusprijs € 11.990 min de Salon-korting van € 1.500 en de overnamepremie van € 1.500 (2) . (2) Overnamepremie geldig bij aankoop van een Fiat 500. De overnamepremie is geldig bij overname van uw voertuig en is voorbehouden voor particuliere klanten. Deze premie wordt afgetrokken van de aankoopprijs van uw nieuwe wagen maar kan niet in geld betaald worden. De naam van de koper van het nieuwe voertuig, moet overeenstemmen met de laatste eigenaar van de oude wagen (naam, staat op het inschrijvingsbewijs). Het voertuig dat wordt ingeleverd moet minstens sinds 6 maanden op naam van de koper ingeschreven zijn op het moment van ondertekenen van het aankoopcontract. (3) Aanbieding geldig bij aankoop van een FIAT 500, 500X of 500L in stock. Maximumduur van een garantieverlenging van 4 jaar (2 jaar contractuele garantie + 2 jaar aangeboden) of maximum kilometerstand 60.000km en 4 jaar gratis wegbijstand inbegrepen. (1) à (3) Aanbiedingen geldig van 01/01/2018 t.e.m. 31/01/2018 in het deelnemend FIAT-netwerk. U vindt de voorwaarden en het deelnemende netwerk terug op www.fiat.be. V.U. Y. Chabert. Adverteerder: FCA Belgium n.v., Jules Cockxstraat 12a - 1160 Brussel. RPR Brussel. KBO: 0400.354.731. IBAN FCAB: BE 86 4829 0250 6150. Milieuinformatie [K.B. 19.03.04]: www.fiat.be. Foto’s ter illustratie en niet-contractueel. AUTOSTAD HAASRODE Neringenweg 46 - 3001 Heverlee - 016 400 267 Brusselsesteenweg 3 - 3020 Herent - 016 400 267 MAN010061D5K MAN - locales Gamme 500 Mirror JAN18 - HORIZ 297x210 BEL NL v1.indd 1 5/01/18 17:20 fiat.be 24/01/17-83491-03

met gastsprekers : Gwendolyn Bart BLAUWE COCKTAIL OP 7 FEBRUARI We nodigen iedere Leuvense burger uit voor onze jaarlijkse Blauwe Cocktail. Ook deze keer hebben we een reeks interessante sprekers. Ditmaal mogen we Open Vld Voorzitter Gwendolyn Rutten, samen met Volksvertegenwoordiger en Burgemeester Vincent van Quickenborne en de beste Burgemeester van de wereld Bart Somers (via video) ontvangen. Zij zullen ons uitleggen hoe een centrumstad met een liberale burgemeester anders en beter bestuurd kan worden. Daarnaast zal gedeputeerde Ann Schevenels ons meer vertellen over de hervormde provincie. Last but not least zal Vlaams Volksvertegenwoordiger & Kandidaat-Burgemeester Rik Daems ons meer vertellen over het Leuven van de toekomst. U bent welkom op 7 februari vanaf 19u30 in zaal Spoor 95 van het Provinciehuis in Leuven. Tot dan Rik Ann Vincent Open Vld Leuven & Open Vld Oost-Brabant Open Vld Leuven en Open Vld Oost Brabant nodigen uit Blauwe Cocktail woensdag 7 februari 2018 welkom aan alle burgers aanvang: 19.30 uur, sprekers stipt om 20.00 uur, zaal Spoor 95, Provinciehuis Leuven 24/01/18-82533-03 Nationaal Nieuws Vennootschaps- en personenbelasting dalen De liberalen duwen opnieuw een verlaging van de vennootschapsbelasting door. De eerste verlaging dateert van 2002 onder Open Vld-premier Guy Verhofstadt. Toen ging het gewoon tarief van 40,17% naar 33,99%. Vanaf januari daalt het basistarief in de vennootschapsbelasting verder naar 29%. In 2020 daalt dit verder naar 25%. Voor KMO’s wordt dat vanaf januari zelfs 20% op de eerste 100.000 euro winst. Bovendien wordt de crisisbijdrage die bovenop het basistarief moet betaald worden, verlaagd naar 2% in plaats van de huidige 3% en wordt deze vanaf 2020 volledig afgeschaft. “Met deze verlaging van de vennootschapsbelasting willen we de Belgische economie stimuleren en de competitiviteit versterken. We geven mensen manieren om extra netto te verdienen én bedrijven betalen lagere lasten. Zo zetten we volop in op de economische vooruitgang en groei!”, stelt Gwendolyn Rutten tevreden. Vanaf deze maand verlagen we ook opnieuw de personenbelasting in het kader van de taxshift. Hierdoor zullen de nettolonen anderhalf tot drie procent stijgen. Concreet krijgen mensen ongeveer €45 extra netto per maand. In 2019 volgt nog een derde verlaging. In totaal zullen door de taxshift de nettolonen stijgen met €74 (hoog loon) tot €146 (laag loon) per maand! Belastingen verlagen, dat blijft voor Open Vld een van de voornaamste doelstellingen tijdens deze regeerperiode. BLIJF OP DE HOOGTE EN VOLG ONS OP WWW.OPENVLDLEUVEN.BE INFO@OPENVLDLEUVEN.BE • /OPENVLDLEUVEN • @OPENVLDLEUVEN 最 攀 稀 攀 氀 氀 椀 最 Ⰰ 愀 愀 渀 最 攀 渀 愀 愀 洀 Ⰰ 椀 渀 昀 漀 爀 洀 愀 琀 椀 攀 昀 椀 攀 搀 攀 爀 攀 攀 渀 眀 攀 氀 欀 漀 洀 ℀ 䈀 伀 一 㔀 ─ アパート 갠 漀 瀀 瘀 攀 爀 琀 漀 漀 渀 瘀 愀 渀 搀 攀 稀 攀 戀 漀 渀 漀 渀 琀 瘀 愀 渀 最 琀 甀 攀 攀 渀 爀 攀 搀 甀 挀 琀 椀 攀 瘀 愀 渀 アパート 䔀 唀 刀 漀 瀀 搀 攀 椀 渀 欀 漀 洀 瀀 爀 椀 樀 猀 ⴀ 搀 攀 最 甀 猀 琀 愀 琀 椀 攀 最 氀 愀 猀 䘀 漀 椀 爀 攀 搀 甀 嘀 椀 渀 椀 渀 戀 攀 最 爀 攀 瀀 攀 渀 ℀ 眀 椀 樀 渀 戀 攀 甀 爀 猀 㜀 ⴀ 搀 攀 攀 搀 椀 琀 椀 攀 瀀 爀 漀 攀 瘀 攀 渀 攀 渀 欀 漀 瀀 攀 渀 Ⰰ 搀 椀 爀 攀 挀 琀 戀 椀 樀 搀 攀 眀 椀 樀 渀 戀 漀 攀 爀 アパート 攀 砀 瀀 漀 猀 愀 渀 琀 攀 渀 Ⰰ 甀 椀 琀 猀 氀 甀 椀 琀 攀 渀 搀 眀 椀 樀 渀 戀 漀 攀 爀 攀 渀 愀 氀 氀 攀 眀 椀 樀 渀 猀 琀 爀 攀 欀 攀 渀 瘀 愀 渀 䘀 爀 愀 渀 欀 爀 椀 樀 欀 椀 渀 欀 漀 洀 㘀 䔀 唀 刀 搀 攀 最 甀 猀 琀 愀 琀 椀 攀 最 氀 愀 猀 椀 渀 戀 攀 最 爀 攀 瀀 攀 渀 瀀 愀 爀 欀 椀 渀 最 最 爀 愀 琀 椀 猀 眀 眀 眀 ⸀ 昀 漀 椀 爀 攀 搀 甀 瘀 椀 渀 ⸀ 戀 攀 䘀 伀 䤀 刀 䔀 䐀 唀 嘀 䤀 一 㤀 ⴀ 昀 攀 戀 爀 猀 琀 愀 搀 椀 漀 渀 ᰠ 䐀 攀 渀 䐀 爀 攀 攀 昀 ᴠ ⠀ 伀 䠀 䰀 ⤀ 䰀 攀 甀 瘀 攀 渀 瘀 爀 㜀 ⴀ ㈀ 甀 稀 愀 ⴀ ㈀ 甀 稀 漀 ⴀ 㠀 甀 24/01/17-84215-03