Views
3 months ago

activiteitenboekje

SPRINGPLANK +

SPRINGPLANK + Springplank + biedt individuele trajectbegeleiding aan psychisch kwetsbare mensen die zich belemmerd voelen in het vinden van werk. Springplank plus is arbeidszorg met focus op persoonsvorming en op de versterking van sociale en algemene arbeidsvaardigheden. Via een individueel traject-op-maat wordt de focus gericht op jouw persoonlijke groei. Psychosociaal welbevinden en het adequaat functioneren op de werkvloer staan hierbij centraal. Tijdens het groeiproces wordt stilgestaan bij je kwetsbaarheden en wordt er gespeurd naar je vaardigheden en talenten. De wens naar werkhervatting of herscholing vormt hierbij de rode draad.. Arbeidshouding, het omgaan met zelfstandigheid, met collega’s en met leidinggevenden worden tijdens individuele sessies en stages op de werkvloer aangekaart, geoefend en zo nodig bijgestuurd . Contactgegevens/ aanmelden: Zie RHEA ACTIVERING 80

81

Duurzaam zorgen - Movisie
assaf beleeft beschaamd de brainstormsessie - USEmedia
K EUZES K EUZES - Fodok
Toegankelijkheidstraining voor bedrijven - Perspectief
2012 | 2013 voor mensen met een beperking in de regio Zuidoost ...
1 magazine - Kiwanis International District Nederland
'overgang OB en AB naar Wmo' van pilot Nunspeet. - Coalitie voor ...
aan de slag
de digitale versie van het jaarverslag - MEE Twente
Meedoen en meetellen - Reed Business Events
Een bankrekening voor iedereen - Wsnp - Raad voor Rechtsbijstand
brochure - Koninklijke Nederlandse Schaakbond
ARDU!N 2/2013 - Arduin
Dromen - Faculteit der Sociale Wetenschappen, Vrije Universiteit ...
Lees verder - ASKV Steunpunt Vluchtelingen
maart 2010 - Nederlandse Liga tegen Epilepsie
Iedereen binnenboord; inclusief beleid in de praktijk - Invoering Wmo
Programma-Landelijk-Congres-Zorg-voor-ouderen-met-een-verstandelijke-beperking
Iedereen binnenboord; inclusief beleid in de praktijk - Invoering Wmo
MENSEN