Views
5 months ago

activiteitenboekje

SPRINGPLANK +

SPRINGPLANK + Springplank + biedt individuele trajectbegeleiding aan psychisch kwetsbare mensen die zich belemmerd voelen in het vinden van werk. Springplank plus is arbeidszorg met focus op persoonsvorming en op de versterking van sociale en algemene arbeidsvaardigheden. Via een individueel traject-op-maat wordt de focus gericht op jouw persoonlijke groei. Psychosociaal welbevinden en het adequaat functioneren op de werkvloer staan hierbij centraal. Tijdens het groeiproces wordt stilgestaan bij je kwetsbaarheden en wordt er gespeurd naar je vaardigheden en talenten. De wens naar werkhervatting of herscholing vormt hierbij de rode draad.. Arbeidshouding, het omgaan met zelfstandigheid, met collega’s en met leidinggevenden worden tijdens individuele sessies en stages op de werkvloer aangekaart, geoefend en zo nodig bijgestuurd . Contactgegevens/ aanmelden: Zie RHEA ACTIVERING 80

81

Iedereen binnenboord; inclusief beleid in de praktijk - Invoering Wmo
Lees verder - ASKV Steunpunt Vluchtelingen
Iedereen binnenboord; inclusief beleid in de praktijk - Invoering Wmo
Duurzaam zorgen - Movisie
assaf beleeft beschaamd de brainstormsessie - USEmedia
Toegankelijkheidstraining voor bedrijven - Perspectief
Download het SBCM beleidsplan 2010-2011
2012 | 2013 voor mensen met een beperking in de regio Zuidoost ...
1 magazine - Kiwanis International District Nederland
landelijk_congres_palliatieve_zorg_dementie_of_verstandelijke_beperking_22_9_2014
'overgang OB en AB naar Wmo' van pilot Nunspeet. - Coalitie voor ...
FPG_manisch_depr_2011web - Ger Dierx
Sien_magazine_nr_1_2013
aan de slag
IEDEREEN GEBRUIKT TOCH? - Cure & Care Development
Gentse Feesten: toegankelijk voor iedereen - Fevlado
YUUB Magazine maart 2009 - Kees van der Eijk
Iedereen binnenboord; inclusief beleid in de praktijk - Invoering Wmo
Meedoen en meetellen - Reed Business Events
de digitale versie van het jaarverslag - MEE Twente
Kampprogramma - FOS Open Scouting
brochure Week van de Smaak 2007 - FOV