Views
3 months ago

activiteitenboekje

UilenSpiegel streeft

UilenSpiegel streeft verbeteringen na van de geestelijke gezondheidszorg en de samenleving in het algemeen en wil het welzijn van mensen met een psychische kwetsbaarheid vergroten. Dit doet ze door het bieden van ontmoetingskansen tussen lotgenoten, het geven van informatie, het bevorderen van hun participatie op alle niveaus van de samenleving, door sensibilisering en het behartigen van hun belangen, onder meer inzake rechtsbescherming. UilenSpiegel organiseert ook activiteiten waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen, waaronder ontspannende activiteiten, thematische gespreksgroepen, het jaarlijkse UilenSpiegelweekend en een ledendag. Doelgroep: UilenSpiegel is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, met levensmoeilijkheden, voor mensen met bijzondere psychische ervaringen en voor hen die zich solidair verklaren met de belangen van deze groep. 90

Talen: Nederlands Prijs: Het kost 5 euro om lid te worden van UilenSpiegel. Je kan dan deelnemen aan activiteiten, de ledendag, deelnemen aan groepsgesprekken,… Voor sommige activiteiten kan een extra bijdrage worden gevraagd (voor bijvoorbeeld toegangstickets). Je kan de activiteiten terugvinden op de kalender op de website. De prijs staat hier steeds bij vermeld. Adres/contactgegevens: UilenSpiegel vzw Hovenierstraat 45 - 1080 Brussel Tel: 02 410 19 99 (di, woe, vrij) e-mail: uilenspiegel@uilenspiegel.net Vrije toegang/ inschrijven: Afhankelijk van de activiteit moet je wel of niet inschrijven. Deze info vind je terug bij de beschrijving van de activiteit in de kalender. www.uilenspiegel.net www.facebook.com/uilenspiegel 91

K EUZES K EUZES - Fodok
Iedereen binnenboord; inclusief beleid in de praktijk - Invoering Wmo
Lees verder - ASKV Steunpunt Vluchtelingen
Iedereen binnenboord; inclusief beleid in de praktijk - Invoering Wmo
Programma-Landelijk-Congres-Zorg-voor-ouderen-met-een-verstandelijke-beperking
Met Andere Woorden - Alliade
2010 | 2011 voor mensen met een beperking in de regio Zuidoost ...
2009 | 2010 voor mensen met een beperking in de regio Zuidoost ...
2011 | 2012 voor mensen met een beperking in de regio Zuidoost ...
Als burgerschap niet vanzelfsprekend is - GGZ Nederland
Als het op communiceren aankomt - Nederlands Genootschap van ...
Als het op communiceren aankomt - Nederlands Genootschap van ...
jaarverslag 2011 - De Klup
aan de slag
Duurzaam zorgen - Movisie
004 PETS 2013 - 2014 Onno Koerten - Rotary Nederland
Download het SBCM beleidsplan 2010-2011
Publicatie | Onder de mensen - Nicis Institute
MEE in de wijk.pdf - MEE Oost-Gelderland
De groeiende stapel - GGZ-Forum.nl
landelijk_congres_palliatieve_zorg_dementie_of_verstandelijke_beperking_22_9_2014