Views
6 months ago

activiteitenboekje

UilenSpiegel streeft

UilenSpiegel streeft verbeteringen na van de geestelijke gezondheidszorg en de samenleving in het algemeen en wil het welzijn van mensen met een psychische kwetsbaarheid vergroten. Dit doet ze door het bieden van ontmoetingskansen tussen lotgenoten, het geven van informatie, het bevorderen van hun participatie op alle niveaus van de samenleving, door sensibilisering en het behartigen van hun belangen, onder meer inzake rechtsbescherming. UilenSpiegel organiseert ook activiteiten waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen, waaronder ontspannende activiteiten, thematische gespreksgroepen, het jaarlijkse UilenSpiegelweekend en een ledendag. Doelgroep: UilenSpiegel is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, met levensmoeilijkheden, voor mensen met bijzondere psychische ervaringen en voor hen die zich solidair verklaren met de belangen van deze groep. 90

Talen: Nederlands Prijs: Het kost 5 euro om lid te worden van UilenSpiegel. Je kan dan deelnemen aan activiteiten, de ledendag, deelnemen aan groepsgesprekken,… Voor sommige activiteiten kan een extra bijdrage worden gevraagd (voor bijvoorbeeld toegangstickets). Je kan de activiteiten terugvinden op de kalender op de website. De prijs staat hier steeds bij vermeld. Adres/contactgegevens: UilenSpiegel vzw Hovenierstraat 45 - 1080 Brussel Tel: 02 410 19 99 (di, woe, vrij) e-mail: uilenspiegel@uilenspiegel.net Vrije toegang/ inschrijven: Afhankelijk van de activiteit moet je wel of niet inschrijven. Deze info vind je terug bij de beschrijving van de activiteit in de kalender. www.uilenspiegel.net www.facebook.com/uilenspiegel 91

Lees verder - ASKV Steunpunt Vluchtelingen
Iedereen binnenboord; inclusief beleid in de praktijk - Invoering Wmo
Iedereen binnenboord; inclusief beleid in de praktijk - Invoering Wmo
landelijk_congres_palliatieve_zorg_dementie_of_verstandelijke_beperking_22_9_2014
Sien_magazine_nr_1_2013
YUUB Magazine maart 2009 - Kees van der Eijk
Gentse Feesten: toegankelijk voor iedereen - Fevlado
IEDEREEN GEBRUIKT TOCH? - Cure & Care Development
K EUZES K EUZES - Fodok
Download het SBCM beleidsplan 2010-2011
Jaarverslag 2012 - De Klup
Bundel Ouders (zomer) 2013 - Waasland – Beveren
aan de slag
FPG_manisch_depr_2011web - Ger Dierx
Duurzaam zorgen - Movisie
Handreiking Meedoen en Meetellen - Invoering Wmo
Christus geopenbaard in Zijn eigen Woord - Vrije Zendingshulp
Kampprogramma - FOS Open Scouting
brochure Week van de Smaak 2007 - FOV