29.01.2018 Views

Folder Hoteldeuren Nederland

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hotelkamerdeuren

De perfecte combinatie van uitstraling en veiligheid

www.theuma.com


De perfecte combinatie van

uitstraling en veiligheid

Rust en uitstraling maar ook veiligheid en comfort. Hotelkamerdeuren moeten

aan een flinke hoeveelheid wensen en eisen voldoen. Aan u de taak om

met een passende oplossing te komen. Theuma biedt kant-en-klare deurkozijncombinaties

die het beste van alle werelden samenbrengen.

Kies voor een betrouwbare basis

30 minuten: dat is de minimale brand-eis voor toegangsdeuren. Niet alleen de

deur moet hiertoe brandveilig zijn, ook het kozijn en de wand waarin het geheel

geplaatst wordt, moeten aan die voorwaarde voldoen. Een hele uitdaging!

Welke aanpak voldoet aan het bouwbesluit? Wat zijn de esthetische wensen

van uw opdrachtgever en van de architect van het hotel? Wat is het budget?

Samen met u zoekt Theuma naar de beste oplossing. Veiligheid van de

hotelgasten staat voorop. Daarbij wordt altijd uitgegaan van ons vaste

assortiment van deur-kozijncombinaties die voldoen aan de 30-minuten-eis.

Alle combinaties uit ons assortiment zijn bovendien getest volgens NEN-EN

1634-1 en NEN 6069. Een betrouwbare basis!


Geluidisolatie voor optimaal comfort

In een hotel is het bij uitstek belangrijk om geluidsoverlast geen kans te geven.

Deuren, kozijnen en wanden moeten daarom exact op elkaar aansluiten.

De speciaal ontwikkelde deur-kozijncombinatie van Theuma zorgt ervoor dat

geluid buiten de deur blijft. Een valdorpel in de deur en afdichtingprofielen in

de sponningen van het kozijn reduceren geluidslekken tot een minimum.

De kant-en-klare deursets met een geluidsreductie tot en met 42 dB Rw,p-waarde

worden toegepast in een stalen nastelkozijn. De deuren kunnen daardoor

geplaatst worden zonder CNC-bewerking, zonder inmeten en zonder te

moeten schilderen. Bovendien kunnen deur en kozijn geplaatst worden op

dezelfde dag. Zo vermindert u de kans op beschadiging, bespaart u tijd en

geld en voorkomt u bouwfouten.

STIL

STILLER

STILST

Geluidwerend Rw,p-waarde 36 dB 30 minuten brandwerend

Geluidwerend Rw,p-waarde 38 dB 30 minuten brandwerend

Geluidwerend Rw,p-waarde 42 dB 30 minuten brandwerend


Hotelgasten hebben vaak te maken met geluidsoverlast in hotels. Dankzij het Quiet Room® label is dit verleden tijd.

Het keurmerk maakt inzichtelijk hoe geluidwerend de kamers van een hotel zijn en geeft een houvast voor gasten

die een goede nachtrust belangrijk vinden. Als partner van Quiet Room draagt ook Theuma bij aan de ontwikkeling

van stille hotelkamers.

Bied hotelgasten een veilig verblijf

Veiligheid is een eerste levensbehoefte voor ieder mens, en een comfortabel en zorgeloos verblijf in een hotel is

vanzelfsprekend voor hotelgasten. De deur-kozijncombinaties van Theuma dragen bij aan comfort en veiligheid.

Vergeet u niet om aandacht te besteden aan het juiste hang- en sluitwerk? Wij adviseren u graag over technische

zaken als kerntrekbeveiliging, deurspionnen, elektronische toegangscontrole en magneetsluiting.

Algemene ruimtes

Theuma biedt niet alleen oplossingen voor hotelkamerdeuren maar heeft ook een ruim assortiment deuren voor

toepassingen in de algemene ruimtes van een hotel. Denk aan de lobby, openbare toiletten, de hotelbar en de

ontbijtruimte. Ook voor deuren voor sanitaire ruimtes, dubbele deuren in gangen en nooddeuren bij trappen kunt u

bij ons terecht. Vraag ons gerust om advies over de verschillende toepassingen.


De voordelen:

• Volledig gecertificeerde deur-kozijncombinaties


• Nastelkozijn met pasklare deur:

Deurset voldoet t/m geluidscategorie 3 van GND

- Geen inmeetkosten

- Geen CNC-bewerkingskosten

• Kozijnen worden gepoedercoat geleverd,

standaard in de kleur RAL 9010 (wit)

• Kozijnen zijn in alle NCS- en RAL-kleuren

leverbaar

• Deuren worden voorzien van HPL of EBC-lak of

geleverd in gegronde uitvoering

• De deursets zijn te combineren met alle andere

binnendeuren en kozijnen van Theuma

• Mogelijkheid tot montage van deur en kozijn

op dezelfde dag


De perfecte combinatie van

uitstraling en veiligheid

Advies

Als uw professionele partner denken wij met u mee en

kunt u altijd op ons rekenen. Ook voor specialistische

oplossingen, bestek, BIM en montage kunt u bij ons

terecht.

GND-garantie

Theuma garandeert de kwaliteit en het

functioneren van houten deuren via de

GND-garantie. Dankzij het garantie- en

zekerheidslabel in de deuren, zijn de

afkomst, veiligheid en prestaties op het

gebied van geluid-, brand- en inbraakwerendheid

eenvoudig te controleren.

Met een GND-deur voldoet u zeker aan

het bouwbesluit. Wel zo betrouwbaar!

Total Service Concept

Ons Total Service Concept biedt u de mogelijkheid

de totale werkvoorbereiding, de coördinatie op de

bouwplaats en de montage uit handen te geven.

Onder uw verantwoordelijkheid valt uitsluitend de

esthetische waarde van de producten (zoals kleur en

aanzicht) en de bouwkundige details (zoals muurdikten

en verdiepingshoogten).

Sluiswachter 10, 3861 SN Nijkerk, Postbus 1097, 3860 BB Nijkerk

T. +31 (0)88 0027 500, F. +31 (0)88 0027 400, info@theuma.nl

www.theuma.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!