30.01.2018 Views

2018 Catalogus deuren en kozijnen Theuma België

Duurzaam mooi

Duurzaam mooi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>België</strong><br />

Deur<strong>en</strong> <strong>en</strong> kozijn<strong>en</strong><br />

Duurzaam mooi<br />

www.theuma.com


Geschied<strong>en</strong>is<br />

Familiebedrijf<br />

Al ti<strong>en</strong>tall<strong>en</strong> jar<strong>en</strong> do<strong>en</strong> heel wat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> e<strong>en</strong> beroep op <strong>deur<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> kozijn<strong>en</strong><br />

van <strong>Theuma</strong>. Ze staan symbool voor gastvrijheid <strong>en</strong> bied<strong>en</strong> bescherming teg<strong>en</strong><br />

tocht, lawaai, brand <strong>en</strong> ongew<strong>en</strong>ste bezoekers. Vaak gedur<strong>en</strong>de vele jar<strong>en</strong>.<br />

Hout <strong>en</strong> metaal<br />

Al meer dan vijftig jaar is <strong>Theuma</strong> e<strong>en</strong> toonaangev<strong>en</strong>de fabrikant van<br />

binn<strong>en</strong><strong>deur<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> -kozijn<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> Europa. In onze twee fabriek<strong>en</strong> zijn<br />

meer dan 320 werknemers aan de slag met machines van topkwaliteit.<br />

Het productievolume loopt op tot e<strong>en</strong> miljo<strong>en</strong> <strong>deur<strong>en</strong></strong> per jaar. Met onze<br />

ultramoderne machines vervaardig<strong>en</strong> we op e<strong>en</strong> erg precieze manier. Daar<br />

waar de machines hun gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> bereik<strong>en</strong>, nem<strong>en</strong> onze vakmann<strong>en</strong> het over. Zij<br />

verzeker<strong>en</strong> op maat gemaakte product<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> zeer hoge afwerkingsgraad.<br />

Onze <strong>deur<strong>en</strong></strong> staan wag<strong>en</strong>wijd voor u op<strong>en</strong><br />

We do<strong>en</strong> meer dan <strong>deur<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> kozijn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>. Als ideale gesprekspartner biedt<br />

<strong>Theuma</strong> altijd e<strong>en</strong> luister<strong>en</strong>d oor. U kunt steevast rek<strong>en</strong><strong>en</strong> op ons team, dat u<br />

met plezier helpt <strong>en</strong> advies geeft.<br />

1948<br />

Start van Polynorm<br />

kozijn<strong>en</strong>fabriek (NL)<br />

1962<br />

Oprichting van <strong>Theuma</strong><br />

door Marcel Theunis<br />

1990 > 2004<br />

<strong>Theuma</strong> neemt bedrijv<strong>en</strong><br />

over (waaronder Polynorm)<br />

2011<br />

Ingebruikname van<br />

zonnepanel<strong>en</strong> op de<br />

vestiging in Bekkevoort<br />

2019<br />

2017<br />

2014<br />

2012<br />

2012<br />

Nieuwe zaagstraat voor de<br />

vestiging in Bekkevoort<br />

Nieuwe lakstraat voor EBC<br />

<strong>deur<strong>en</strong></strong> voor de vestiging in<br />

Bekkevoort<br />

Nieuwe lakstraat voor de<br />

metal<strong>en</strong> kozijn<strong>en</strong> voor de<br />

vestiging in Nijkerk<br />

Verhuis <strong>Theuma</strong> Nederland<br />

van Bunschot<strong>en</strong> naar Nijkerk<br />

Managem<strong>en</strong>t buy out <strong>en</strong><br />

participatie M80<br />

2<br />

theuma doors & frames


EBC <strong>deur<strong>en</strong></strong><br />

White Lion, Morning White <strong>en</strong> Elephant Grey 4-5<br />

Lines Quatro <strong>en</strong> Modern 6-7<br />

Texture 8-9<br />

Vista 10-11<br />

Beglaasd 12-13<br />

Schuif<strong>deur<strong>en</strong></strong> 14-15<br />

Mecoral deurelem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> 16-17<br />

Kozijn<strong>en</strong><br />

WoodFlex Style 18<br />

WoodFlex 19<br />

DuoFlex 20<br />

TheuFria veiligheidsdeur 21<br />

EBC lakk<strong>en</strong> of schilder<strong>en</strong>? 23<br />

Zo werkt EBC 24<br />

Engagem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> voor MVO <strong>en</strong> FSC 25<br />

Technische tek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

WoodFlex Style 26<br />

WoodFlex voor stompe deur 27<br />

WoodFlex voor opdek deur 28<br />

DuoFlex voor stompe deur 29<br />

CERTIFIED<br />

ISO<br />

9001<br />

BQ A_Q M S019_C2007341<br />

COM PANY<br />

www.theuma.com<br />

inhoud 3


Krasvaste elegantie<br />

EBC White Lion, Morning White<br />

<strong>en</strong> Elephant Grey<br />

4<br />

theuma doors & frames


EBC White Lion (glanz<strong>en</strong>d)<br />

EBC Morning White (mat) *<br />

EBC Elephant Grey (glanz<strong>en</strong>d) *<br />

STOP PRODUCTIE<br />

Vulling van de deur<br />

De vulling van e<strong>en</strong> deur wordt bepaald door de gevraagde functionaliteit. Celrooster is licht <strong>en</strong> voordelig in aankoop.<br />

Tubespaan is sterker <strong>en</strong> biedt betere isolatie, zowel akoestisch als thermisch. Volspaan is het zwaarste <strong>en</strong> e<strong>en</strong> goede<br />

keuze voor brandwer<strong>en</strong>de <strong>en</strong> of inbraakwer<strong>en</strong>de <strong>deur<strong>en</strong></strong>. Uw vakman helpt u de juiste keuze te mak<strong>en</strong>.<br />

Celrooster<br />

Tubespaan<br />

Volspaan<br />

Aanslag<br />

Voor de aanslag heeft u de keuze tuss<strong>en</strong> stomp of opdek. In <strong>België</strong> kiest m<strong>en</strong> bijna altijd voor e<strong>en</strong> stompe afwerking.<br />

Stomp<br />

Opdek<br />

* Enkel beschikbaar als vlakke deur.<br />

Deze catalogus is met veel zorg sam<strong>en</strong>gesteld <strong>en</strong> gedrukt. <strong>Theuma</strong> kan echter niet garander<strong>en</strong> dat de kleur<strong>en</strong> op papier 100% overe<strong>en</strong>kom<strong>en</strong> met de realiteit.<br />

Vraag stal<strong>en</strong> aan uw verkoper om zeker te zijn van de kleur <strong>en</strong> textuur die u kiest.<br />

EBC 5


E<strong>en</strong> hed<strong>en</strong>daags design<br />

EBC Lines<br />

Quatro <strong>en</strong> Modern<br />

6<br />

theuma doors & frames


Groef<br />

Quatro<br />

Q 1 Q 2<br />

Q 3 Q 4 Q 10<br />

Modern<br />

M 1 M 2<br />

M 3 M 4<br />

EBC Lines 7


E<strong>en</strong> verrass<strong>en</strong>d oppervlak<br />

EBC Texture<br />

Quatro <strong>en</strong> Modern<br />

8<br />

theuma doors & frames


Inox imitatie strip<br />

Quatro<br />

Q 1 T Q 3 T<br />

Q 4 T Q 6 T<br />

Modern<br />

M 1 T M 2 T M 3 T M 4 T<br />

EBC Texture 9


E<strong>en</strong> zonnige invalshoek<br />

EBC Vista<br />

10<br />

theuma doors & frames


Ruit<br />

Vista<br />

M 1 V<br />

M 10 V Q 2 V M 3 V<br />

M 4 V<br />

EBC Vista 11


E<strong>en</strong> zonnige invalshoek<br />

EBC Beglaasd<br />

12<br />

theuma doors & frames


V<strong>en</strong>ster<br />

Beglaasd<br />

Souveraine 1 | VC 01 * Souveraine 2 | VC 02 *<br />

Model 4 “Grand Jour”<br />

* Deze deur is beschikbaar in breedtes 780, 830 <strong>en</strong> 880 mm.<br />

EBC beglaasd 13


Elegant <strong>en</strong> compact<br />

Schuif<strong>deur<strong>en</strong></strong> met kozijn in hout<br />

of metaal<br />

14<br />

theuma doors & frames


In de wand<br />

De Sil<strong>en</strong>ce schuifdeursystem<strong>en</strong> bied<strong>en</strong> e<strong>en</strong> oplossing<br />

wanneer u de beschikbare ruimte optimaal wilt b<strong>en</strong>utt<strong>en</strong>.<br />

Dankzij deze schuif<strong>deur<strong>en</strong></strong> blijft de ruimte erg gemakkelijk<br />

toegankelijk aangezi<strong>en</strong> ze in de muur zijn ingebouwd.<br />

Ze word<strong>en</strong> afgewerkt in e<strong>en</strong> hoogwaardige afwerking<br />

die u zelf kiest. De <strong>deur<strong>en</strong></strong> hebb<strong>en</strong> als optie e<strong>en</strong><br />

geïntegreerde komgreep. Ook is het mogelijk ze van e<strong>en</strong><br />

haakslot te voorzi<strong>en</strong>. De minimumdikte van de muur is<br />

170 mm voor inbouw met e<strong>en</strong> hout<strong>en</strong> kozijn.<br />

Voor de wand<br />

<strong>Theuma</strong> levert deurblad<strong>en</strong> die compatibel zijn met de system<strong>en</strong> van Scrigno, Eclisse, Arg<strong>en</strong>ta <strong>en</strong> alle andere merk<strong>en</strong>.<br />

schuif<strong>deur<strong>en</strong></strong> 15


Verfriss<strong>en</strong>de houtdesigns met kozijn<br />

Mecoral<br />

16 theuma doors & frames


Mecoral<br />

Allegro<br />

Delia verticaal<br />

horizontaal*<br />

Merida verticaal<br />

horizontaal*<br />

Nocta verticaal<br />

horizontaal*<br />

* Mecoral in horizontale versie is beschikbaar tot hoogte 2015. De tek<strong>en</strong>ing van het kozijn is altijd verticaal. Alle afbeelding<strong>en</strong> met WoodFlex Style kozijn.<br />

Mecoral 17


WoodFlex Style kozijn<br />

E<strong>en</strong> kozijn dat de aandacht trekt door niet op te vall<strong>en</strong>. Met de WoodFlex<br />

Style pres<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> deur <strong>en</strong> kozijn in hetzelfde vlak. Met onzichtbare<br />

scharnier<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> magneetslot.<br />

Het resultaat is e<strong>en</strong> wel erg strakke deur. E<strong>en</strong> pluspunt in interieurs waar<br />

e<strong>en</strong>voud de hoofdtoon voert.<br />

Afwerking<br />

WoodFlex Style is beschikbaar in EBC White Lion <strong>en</strong> EBC Morning White, in de<br />

verschill<strong>en</strong>de Mecoral variant<strong>en</strong> of in Vervo om te schilder<strong>en</strong>.<br />

Voor standaard<strong>deur<strong>en</strong></strong><br />

Het WoodFlex Style concept is geschikt voor <strong>deur<strong>en</strong></strong> van 40 mm, <strong>en</strong>kel<br />

of dubbel met e<strong>en</strong> vulling van celrooster of tubespaan. Dit concept is niet<br />

beschikbaar als brandwer<strong>en</strong>de toepassing.<br />

Kozijn <strong>en</strong> deurblad in hetzelfde vlak.<br />

18<br />

theuma doors & frames


Montagekozijn WoodFlex<br />

in hout<br />

Het <strong>Theuma</strong> montagekozijn WoodFlex is te monter<strong>en</strong> in de<br />

afwerkingsfase van e<strong>en</strong> project. Dit kozijn is beschikbaar<br />

in White Lion, Elephant grey <strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de Mecoral<br />

kleur<strong>en</strong>. U hoeft ge<strong>en</strong> schilder meer aan het werk te<br />

zett<strong>en</strong>, of zelf de borstel bov<strong>en</strong> te hal<strong>en</strong>. U b<strong>en</strong>t zeker van<br />

e<strong>en</strong> perfecte afwerking, zonder geurhinder of mogelijke<br />

schade aan de vloerbedekking. Staat u te popel<strong>en</strong> om<br />

te verhuiz<strong>en</strong>? Uw huis is mete<strong>en</strong> woonklaar <strong>en</strong> mooi<br />

afgewerkt met WoodFlex kozijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> bijpass<strong>en</strong>de <strong>deur<strong>en</strong></strong>.<br />

Vraag uw vakman om stal<strong>en</strong>, zodat u zelf de kleur<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

kwaliteit kan beoordel<strong>en</strong>.<br />

Dit zijn de voordel<strong>en</strong> van plaatsing in de<br />

afwerkingsfase:<br />

• De kozijn<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aangepast <strong>en</strong><br />

corriger<strong>en</strong> onvoorzi<strong>en</strong>e toleranties na de<br />

pleisterwerk<strong>en</strong><br />

• De kost<strong>en</strong> zijn aanzi<strong>en</strong>lijk lager dan de kost<strong>en</strong><br />

voor schilderwerk<strong>en</strong><br />

• De afwerking is altijd e<strong>en</strong>vormig <strong>en</strong> gelijkmatig<br />

• Beschikbaar in geluid- <strong>en</strong> brandwer<strong>en</strong>de versie<br />

Mooie hoekafwerking in verstek.<br />

WoodFlex Style & WoodFlex 19


Het metal<strong>en</strong> kozijn<br />

DuoFlex kozijn<br />

DuoFlex is hét metal<strong>en</strong> kozijn voor de Belgische markt. Het DuoFlex<br />

montagekozijn past in traditionele wandop<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>en</strong> is geschikt voor zowel<br />

nieuwbouw als r<strong>en</strong>ovatie. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> is het kozijn snel <strong>en</strong> e<strong>en</strong>voudig te<br />

monter<strong>en</strong>.<br />

In elke kleur<br />

DuoFlex montagekozijn<strong>en</strong> zijn gemaakt van staal met e<strong>en</strong> materiaaldikte van<br />

1,5 mm. De kozijn<strong>en</strong> zijn voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> kras- <strong>en</strong> stootvaste poederlaklaag.<br />

Hierdoor zijn de kozijn<strong>en</strong> langdurig beschermd <strong>en</strong> is overschilder<strong>en</strong> niet nodig.<br />

Ook voor zware <strong>deur<strong>en</strong></strong><br />

Het kozijn heeft e<strong>en</strong> unieke verstekverbinding waardoor e<strong>en</strong> zeer stabiele,<br />

symmetrische constructie onstaat. Zo kunn<strong>en</strong> ook zwaardere <strong>Theuma</strong> <strong>deur<strong>en</strong></strong><br />

probleemloos word<strong>en</strong> toegepast.<br />

Uitvoering<strong>en</strong><br />

• Stompe uitvoering<br />

• Brandwer<strong>en</strong>d Rf 1/2 uur of Rf 1 uur<br />

Afwerking<br />

• Staal van 1,5 mm dik<br />

• Kras- <strong>en</strong> stootvaste poederlaklaag<br />

• Standaard gelakt in RAL 1013 of RAL 9010, alle andere kleur<strong>en</strong> zijn<br />

leverbaar op aanvraag.<br />

• Geluiddemp<strong>en</strong>de snoerafdichting<br />

DuoFlex is aanpasbaar aan de muurdikte.<br />

Stabiele verstekverbinding.<br />

20 theuma doors & frames


De veiligheidsdeur<br />

TheuFria<br />

TheuFria deurgehel<strong>en</strong> zijn inbraakwer<strong>en</strong>de veiligheids<strong>deur<strong>en</strong></strong> in<br />

weerstandsklasse 2 of 3 (EN 1627). Dat maakt deze deurelem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> uiterst<br />

geschikt als inkomdeur van e<strong>en</strong> appartem<strong>en</strong>t of bureau <strong>en</strong> voor het beveilig<strong>en</strong><br />

van gevoelige ruimtes. Elke TheuFria deur heeft standaard bodemdichting <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> deurspion.*<br />

TheuFria 2<br />

De TheuFria 2 is e<strong>en</strong> WK2 deur voorzi<strong>en</strong> van inbraakwer<strong>en</strong>d hang- <strong>en</strong> sluitwerk,<br />

zoals scharnier<strong>en</strong> met ingebouwde pinn<strong>en</strong>.<br />

TheuFria 3<br />

De TheuFria 3 gaat als WK3 deur nog e<strong>en</strong> stap verder, met zware inox 120 mm<br />

scharnier<strong>en</strong> met nastelmogelijkheid <strong>en</strong> e<strong>en</strong> meerpuntsslot met geharde schot<strong>en</strong>.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> zorg<strong>en</strong> hak<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> onbreekbare verbinding met de omlijsting.<br />

Aan de scharnierzijde zijn drie diev<strong>en</strong>nokk<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> metaalscherm<br />

versterkt <strong>en</strong> stabiliseert het deurblad van de TheuFria 3 <strong>deur<strong>en</strong></strong>.<br />

Met bijpass<strong>en</strong>d Duo- of TrioFlex kozijn<br />

De TheuFria kozijn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> vervaardigd uit staal met e<strong>en</strong> materiaaldikte van<br />

1,5 mm. De kozijn<strong>en</strong> zijn voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> hoogwaardige kras- <strong>en</strong> stootvaste<br />

laklaag in e<strong>en</strong> RAL-kleur. Hierdoor zijn de kozijn<strong>en</strong> verzekerd van e<strong>en</strong> langdurige<br />

bescherming.<br />

Akoestische <strong>en</strong> brandwer<strong>en</strong>de prestaties op maat<br />

Naast het niveau van inbraakwer<strong>en</strong>dheid, heeft u de keuze uit verschill<strong>en</strong>de<br />

prestati<strong>en</strong>iveaus voor geluid <strong>en</strong> brand.<br />

Geluid<br />

Naargelang de toepassing kiest u voor meer of minder geluidwer<strong>en</strong>dheid. De<br />

mogelijkhed<strong>en</strong> vindt u in de tabel hiernaast. Deze waard<strong>en</strong> zijn elem<strong>en</strong>twaard<strong>en</strong>,<br />

geldig voor het geheel deur plus kozijn. Gaat u voor e<strong>en</strong> brandweerstand van<br />

Rf 1 uur, dan is de akoestische keuze beperkt tot 30 dB elem<strong>en</strong>twaarde.<br />

Meerpuntslot met geharde schot<strong>en</strong> <strong>en</strong> hak<strong>en</strong>.<br />

Zware inox scharnier<strong>en</strong> <strong>en</strong> geluidwer<strong>en</strong>de dichting.<br />

TheuFria 2<br />

+ DuoFlex<br />

TheuFria 3<br />

+ TrioFlex<br />

Rf 1/2 h 29 dB 31 dB<br />

Rf 1/2 h 37 dB 37 dB<br />

Rf 1/2 h 42 dB 42 dB<br />

Rf 1 h<br />

30 dB<br />

Aanbod van TheuFria veiligheids<strong>deur<strong>en</strong></strong> met weerstandsklasse<br />

2 <strong>en</strong> 3, met hun akoestische <strong>en</strong> brandwer<strong>en</strong>de prestaties. De<br />

dB waard<strong>en</strong> zijn elem<strong>en</strong>twaard<strong>en</strong>.<br />

* met uitzondering van de basisuitvoering van TheuFria 2.<br />

DuoFlex & TheuFria 21


22<br />

theuma doors & frames


De voordel<strong>en</strong> van EBC lak<br />

Waarom EBC lak kiez<strong>en</strong> in plaats<br />

van schilder<strong>en</strong>?<br />

• Schur<strong>en</strong>, herstell<strong>en</strong>, schilder<strong>en</strong>, bijwerk<strong>en</strong>… ?<br />

Deze stapp<strong>en</strong> behor<strong>en</strong> voorgoed tot het verled<strong>en</strong><br />

• De aankoopprijs van e<strong>en</strong> schilderdeur + de<br />

kost<strong>en</strong> voor de schilderwerk<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong> veel hoger<br />

dan de prijs van e<strong>en</strong> EBC-lakdeur.<br />

• Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> hebt u bij e<strong>en</strong> plaatsing achteraf<br />

de garantie dat de <strong>deur<strong>en</strong></strong> tijd<strong>en</strong>s de<br />

werkzaamhed<strong>en</strong> niet word<strong>en</strong> beschadigd door<br />

andere vaklui zoals pleisteraars, schilders,<br />

tegelzetters of metselaars.<br />

• Dankzij onze EBC-laktechnologie bied<strong>en</strong><br />

de <strong>deur<strong>en</strong></strong> e<strong>en</strong> superieure kwaliteit voor e<strong>en</strong><br />

interessante prijs, in vergelijking met klassieke<br />

schilder<strong>deur<strong>en</strong></strong>.<br />

• Uw deur, e<strong>en</strong> blikvanger in elk interieur, zal beter<br />

tot haar recht kom<strong>en</strong>, langer meegaan <strong>en</strong> minder<br />

snel verslijt<strong>en</strong>.<br />

Winst<br />

Arbeidskost<br />

Arbeidskost<br />

Verfdeur<br />

EBC lakdeur<br />

prijs<br />

EBC voordel<strong>en</strong> 23


Zo werkt EBC technologie<br />

E<strong>en</strong> uitzonderlijk afwerkingsniveau<br />

De witgelakte EBC-<strong>deur<strong>en</strong></strong> van <strong>Theuma</strong> word<strong>en</strong><br />

vervaardigd in e<strong>en</strong> speciaal daartoe uitgeruste<br />

lakstraat. Elke deur wordt afgelakt volg<strong>en</strong>s het<br />

Electron Beam Curing of EBC-procedé. E<strong>en</strong> unieke<br />

laktechnologie, wereldwijd toegepast door slechts<br />

twee <strong>deur<strong>en</strong></strong>produc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

Het unieke EBC-uithardingsprocédé staat borg voor<br />

e<strong>en</strong> perfecte afwerking, met slechts 2 laklag<strong>en</strong>.<br />

De laklag<strong>en</strong> zijn weliswaar dikker dan bij andere<br />

laktechniek<strong>en</strong>, maar word<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s het lakproces<br />

mete<strong>en</strong> uitgehard. De toplaag wordt vervolg<strong>en</strong>s<br />

onderworp<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> precisiebombardem<strong>en</strong>t<br />

met elektron<strong>en</strong>, met als resultaat e<strong>en</strong> egaal <strong>en</strong><br />

spiegelglad deuroppervlak.<br />

Vacuümkamer<br />

Kathode<br />

Titanium film<br />

Electron<strong>en</strong>bundel<br />

Stikstof (inert gas)<br />

Voordel<strong>en</strong>:<br />

• Ti<strong>en</strong> keer beter bestand teg<strong>en</strong> krass<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

stot<strong>en</strong><br />

• Ultragladde of matte afwerking met e<strong>en</strong><br />

hoogwaardige uitstraling<br />

• Beter bestand teg<strong>en</strong> de tand des tijds zonder<br />

vergeling<br />

• 50 % minder lag<strong>en</strong> in verhouding tot<br />

traditionele lakmethod<strong>en</strong><br />

• Minder poreus oppervlak = beter bestand teg<strong>en</strong><br />

vuil <strong>en</strong> bacteriën<br />

• 100 % uitgeharde lak door polymerisatie<br />

Kies de voor de meest duurzame EBC<br />

deurgehel<strong>en</strong> ter wereld:<br />

• Vereis<strong>en</strong> 66 % minder <strong>en</strong>ergie dan<br />

traditionele lakmethod<strong>en</strong><br />

• Deurgehel<strong>en</strong> met FSC®-certificaat<br />

• Met HQE-, BREEAM- <strong>en</strong> LEED-credits<br />

• Geproduceerd met 100 % hernieuwbare<br />

<strong>en</strong>ergie<br />

• Kleinste CO2-voetafdruk op de markt<br />

24<br />

theuma doors & frames


Duurzaamheid <strong>en</strong> maatschappelijk<br />

verantwoord ondernem<strong>en</strong><br />

Duurzame <strong>deur<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> kozijn<strong>en</strong><br />

Omdat de <strong>deur<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> kozijn<strong>en</strong> van <strong>Theuma</strong> ontwikkeld zijn om meerdere<br />

g<strong>en</strong>eraties mee te gaan, begrijp<strong>en</strong> we als ge<strong>en</strong> ander wat duurzaamheid<br />

betek<strong>en</strong>t. We invester<strong>en</strong> voortdur<strong>en</strong>d in onderzoek <strong>en</strong> ontwikkeling, terwijl<br />

we de nieuwste tr<strong>en</strong>ds op de markt op de voet volg<strong>en</strong>. Ook mak<strong>en</strong> we met<br />

het grootste respect voor het milieu gebruik van <strong>en</strong>ergie <strong>en</strong> de natuurlijke<br />

rijkdomm<strong>en</strong>. Het bewijs daarvan zijn de vele milieucertificat<strong>en</strong> <strong>en</strong> labels die<br />

we voor onze inspanning<strong>en</strong> op dit vlak wist<strong>en</strong> te behal<strong>en</strong>. Respect voor het<br />

milieu <strong>en</strong> duurzaamheid zijn vaste waard<strong>en</strong> die diep verankerd zijn in de<br />

bedrijfscultuur van <strong>Theuma</strong>.<br />

Certificat<strong>en</strong><br />

Onderzoeksbureaus <strong>en</strong> onafhankelijke labo’s bevestig<strong>en</strong> onze ambities:<br />

wij will<strong>en</strong> u de allerbeste kwaliteit bied<strong>en</strong> én aan toekomstige g<strong>en</strong>eraties<br />

d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>.<br />

We beschikk<strong>en</strong> over de volg<strong>en</strong>de certificat<strong>en</strong>: ISO 9001, ISO 14001.<br />

We pass<strong>en</strong> duurzame productiemethod<strong>en</strong> toe overe<strong>en</strong>komstig de ISO<br />

26000-norm<strong>en</strong>.<br />

FSC<br />

De Forest Stewardship Council® (FSC) is e<strong>en</strong> internationale organisatie<br />

die verantwoord bosbeheer stimuleert. Hout <strong>en</strong> grondstoff<strong>en</strong> voor<br />

houtproduct<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> FSC-label zijn afkomstig uit<br />

duurzaam beheerde boss<strong>en</strong> <strong>en</strong> br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> dus ge<strong>en</strong> schade toe aan de natuur<br />

<strong>en</strong> het milieu. Al onze hout<strong>en</strong> <strong>deur<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> kozijn<strong>en</strong> zijn voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> FSCcertificaat.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> vindt er elk jaar e<strong>en</strong> audit plaats.<br />

Label A+ voor VOC<br />

VOC is de verzamelnaam voor stoff<strong>en</strong> aanwezig in onze omgeving die<br />

makkelijk verdamp<strong>en</strong>. Hiervoor is nog ge<strong>en</strong> Europese norm. Frankrijk <strong>en</strong><br />

Duitsland hebbel wel norm<strong>en</strong>.<br />

<strong>Theuma</strong> <strong>deur<strong>en</strong></strong> kreg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> A+ label volg<strong>en</strong>s de Franse voorschrift<strong>en</strong> voor<br />

het label<strong>en</strong> van bouwmaterial<strong>en</strong>. A+ is de meest veeleiseinde klasse wat<br />

betreft vluchtige stoff<strong>en</strong> zoals formaldehyde <strong>en</strong> zijn dus erg veilig.<br />

* Info over het uitstootniveau<br />

van vluchtige stoff<strong>en</strong> in het<br />

binn<strong>en</strong>klimaat. Maatgev<strong>en</strong>d voor<br />

toxiciteit bij inademing, op e<strong>en</strong><br />

schaal van klasse A+ (zeer weinig<br />

uitstoot) tot C (sterke uitstoot).<br />

MVO 25


E<strong>en</strong> stompe deur in e<strong>en</strong> WoodFlex Style kozijn<br />

Afmeting<strong>en</strong> van het deurblad in functie van de wandop<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> omgekeerd.<br />

Alle afmeting<strong>en</strong> zijn in mm. Voor de draairichting hanteert <strong>Theuma</strong> de Europese norm<br />

EN 12519. ROD = Ruimte Onder Deur, MD = Muurdikte<br />

Muurdikte<br />

90-108 130-148 170-188 210-228 290-308<br />

100-118 150-168 190-208 230-248 310-328<br />

110-128 200-218 250-268<br />

270-288<br />

Linksdraai<strong>en</strong>d Rechtsdraai<strong>en</strong>d<br />

Verticale doorsnede van het kozijn<br />

17.3<br />

MD<br />

Hoogte<br />

op<strong>en</strong>ing deurblad ROD<br />

70<br />

Min 10<br />

Max 45<br />

2044-2075 2015 4<br />

2144-2175 2115 4<br />

l<strong>en</strong>gte muurstuk = deurhoogte + 19<br />

22<br />

3<br />

afgewerkte vloer<br />

sponningsmaat = deurhoogte + 7<br />

10.5<br />

doorgangsmaat = deurhoogte - 3.5<br />

(ROD)<br />

4<br />

deurhoogte<br />

minimale wandop<strong>en</strong>ing = deurhoogte + 29<br />

totale hoogte = deurhoogte + 77<br />

min. hoogte wandop<strong>en</strong>ing = deurhoogte + 25 + ROD<br />

max. hoogte wandop<strong>en</strong>ing = deurhoogte + 56 + ROD<br />

adviesmaat = deurhoogte + 31 + ROD<br />

standaard ROD = 4<br />

Horizontale doorsnede van het kozijn<br />

MD<br />

Min 10<br />

Max 45<br />

sponningsmaat = deurbreedte + 4<br />

10.5<br />

doorgangsmaat = deurbreedte - 17<br />

2 deurbreedte<br />

2<br />

breedte muurstuk,kopstuk = deurbreedte + 28<br />

minimale wandop<strong>en</strong>ing = deurbreedte + 48<br />

22<br />

70<br />

17.3<br />

MD<br />

Breedtes met standaard<br />

scharnier<br />

wandop<strong>en</strong>ing<br />

deurblad<br />

691-748 630<br />

741-798 680<br />

791-848 730<br />

841-898 780<br />

891-948 830<br />

941-998 880<br />

991-1048 930<br />

1041-1098 980<br />

1091-1148 1030<br />

min. breedte wandop<strong>en</strong>ing = deurbreedte + 29 *<br />

max. breedte wandop<strong>en</strong>ing = deurbreedte + 118<br />

adviesmaat = deurbreedte + 70<br />

* bij toepassing van onzichtbare scharnier<strong>en</strong>:<br />

min. breedte wandop<strong>en</strong>ing = deurbreedte + 61<br />

26<br />

theuma doors & frames


E<strong>en</strong> stompe deur in e<strong>en</strong> WoodFlex kozijn<br />

Afmeting<strong>en</strong> van het deurblad in functie van de wandop<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> omgekeerd.<br />

Alle afmeting<strong>en</strong> zijn in mm. Voor de draairichting hanteert <strong>Theuma</strong> de Europese norm<br />

EN 12519. ROD = Ruimte Onder Deur, MD = Muurdikte<br />

Muurdikte<br />

78-88 130-148 170-188 210-228 290-308<br />

90-108 150-168 190-208 230-248 310-328<br />

100-118 200-218 250-268<br />

110-128 270-288<br />

Verticale doorsnede van het kozijn<br />

verstelbare zijde<br />

MD<br />

vaste zijde<br />

Hoogte<br />

op<strong>en</strong>ing deurblad ROD<br />

60<br />

Min 10<br />

Max 35<br />

2050-2075 2015 4<br />

2150-2175 2115 4<br />

l<strong>en</strong>gte muurstuk = deurhoogte + 25<br />

sponningsmaat = deurhoogte + 7<br />

doorgangsmaat = deurhoogte - 3.8<br />

ROD<br />

10.8<br />

8.5<br />

deurhoogte<br />

3.0<br />

18<br />

afgewerkte vloer<br />

minimale wandop<strong>en</strong>ing = deurhoogte + 35<br />

totale hoogte = deurhoogte + 75.5<br />

min. hoogte wandop<strong>en</strong>ing = deurhoogte + 31 + ROD<br />

max. hoogte wandop<strong>en</strong>ing = deurhoogte + 56 + ROD<br />

adviesmaat = deurhoogte + 36 + ROD<br />

standaard ROD = 4<br />

Horizontale doorsnede van het kozijn<br />

totale breedte = deurbreedte + 141<br />

Breedte<br />

verstelbare zijde<br />

Min 10<br />

Max 35<br />

60<br />

op<strong>en</strong>ing<br />

deurblad<br />

690-740 630<br />

sponningsmaat = deurbreedte + 4<br />

10.8<br />

doorgangsmaat = deurbreedte - 17.6<br />

8.5<br />

740-790 680<br />

790-840 730<br />

840-890 780<br />

MD<br />

18<br />

MD<br />

890-940 830<br />

940-990 880<br />

990-1040 930<br />

vaste zijde<br />

2 2<br />

deurbreedte<br />

1040-1090 980<br />

1090-1140 1030<br />

breedte muurstuk,kopstuk = deurbreedte + 40<br />

minimale wandop<strong>en</strong>ing = deurbreedte + 60<br />

min. breedte wandop<strong>en</strong>ing = deurbreedte + 60<br />

max. breedte wandop<strong>en</strong>ing = deurbreedte + 110<br />

adviesmaat = deurbreedte + 70<br />

WoodFlex Style & WoodFlex stomp 27


E<strong>en</strong> opdekdeur in e<strong>en</strong> WoodFlex kozijn<br />

Afmeting<strong>en</strong> van het deurblad in functie van de wandop<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> omgekeerd.<br />

Alle afmeting<strong>en</strong> zijn in mm. Voor de draairichting hanteert <strong>Theuma</strong> de Europese norm<br />

EN 12519. ROD = Ruimte Onder Deur, MD = Muurdikte<br />

Muurdikte<br />

70-75 120-138 180-198 220-238 285-298<br />

80-98 140-158 200-218 240-258 300-318<br />

100-118 160-178 265-283 320-338<br />

Verticale doorsnede van e<strong>en</strong> deurset met e<strong>en</strong> opdekdeur, niet brandwer<strong>en</strong>d<br />

60<br />

min 8<br />

verstelbare zijde<br />

MD ≥ 70<br />

vaste zijde<br />

17.3<br />

12<br />

Hoogte<br />

op<strong>en</strong>ing deurblad ROD<br />

2035-2063 2020 4<br />

2135-2163 2120 4<br />

sponningsmaat = deurhoogte - 2<br />

10.5<br />

22.5<br />

afgewerkte vloer<br />

ROD<br />

25.5<br />

4<br />

13<br />

deurhoogte<br />

wandop<strong>en</strong>ing<br />

totale hoogte kozijn = deurhoogte + 58<br />

min. hoogte wandop<strong>en</strong>ing = deurhoogte + 11 + ROD<br />

max. hoogte wandop<strong>en</strong>ing = deurhoogte + 39 + ROD<br />

adviesmaat = deurhoogte + 16 + ROD<br />

Horizontale doorsnede van e<strong>en</strong> deurset met e<strong>en</strong> opdekdeur, niet brandwer<strong>en</strong>d<br />

Breedte<br />

min 9.5<br />

sponningsmaat = deurbreedte - 18<br />

60<br />

op<strong>en</strong>ing<br />

deurblad<br />

10.5<br />

680-733 655<br />

730-783 705<br />

MD ≥ 70<br />

doorgangsmaat = deurbreedte - 39<br />

22.5<br />

MD ≥ 70<br />

780-833 755<br />

830-883 805<br />

880-933 855<br />

930-983 905<br />

25.5<br />

4<br />

13<br />

17.3<br />

980-1033 955<br />

1030-1083 1005<br />

1080-1130 1055<br />

deurbreedte<br />

wandop<strong>en</strong>ing<br />

totale breedte kozijn = deurbreedte + 102<br />

min. breedte wandop<strong>en</strong>ing = deurbreedte + 25<br />

max. breedte wandop<strong>en</strong>ing = deurbreedte + 78<br />

adviesmaat = deurbreedte + 35<br />

28<br />

theuma doors & frames


E<strong>en</strong> stompe deur in e<strong>en</strong> DuoFlex kozijn<br />

Afmeting<strong>en</strong> van het deurblad in functie van de wandop<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> omgekeerd.<br />

Alle afmeting<strong>en</strong> zijn in mm. Voor de draairichting hanteert <strong>Theuma</strong> de Europese norm<br />

EN 12519. ROD = Ruimte Onder Deur, MD = Muurdikte<br />

Muurdikte<br />

deurdikte 40 mm<br />

deurdikte 50 mm<br />

deurdikte 54 mm<br />

min. muurdikte 90 mm<br />

min. muurdikte 100 mm<br />

min. muurdikte 110 mm<br />

<strong>Theuma</strong> levert DuoFlex kozijn<strong>en</strong> voor muurdikte 90 tot 400<br />

mm, te kiez<strong>en</strong> in stapp<strong>en</strong> van 10 mm. Elk DuoFlex kozijn is<br />

nastelbaar van -5 tot +10 mm.<br />

Verticale doorsnede van het kozijn<br />

Hoogte<br />

15<br />

op<strong>en</strong>ing deurblad ROD<br />

2045-2065 2015 4<br />

2145-2165 2115 4<br />

totale hoogte kozijn<br />

50.5<br />

hoogte wandop<strong>en</strong>ing<br />

15<br />

doorgangsmaat<br />

deurdikte + 5<br />

deurdikte<br />

ROD 3<br />

deurhoogte<br />

sponningsmaat<br />

stijll<strong>en</strong>gte = sponningsmaat + 50.5<br />

advieshoogte wandop<strong>en</strong>ing = stijll<strong>en</strong>gte - 18 ± 10<br />

sponningsmaat = deurhoogte + 3 + ROD<br />

doorgangsmaat = sponningsmaat - 15<br />

standaard ROD = 4<br />

Horizontale doorsnede van het kozijn<br />

50.5<br />

totale breedte<br />

Breedte<br />

Stelhout<br />

Opvulblokjes<br />

15<br />

15<br />

op<strong>en</strong>ing<br />

deurblad<br />

690-710 630<br />

doorgangsmaat<br />

740-760 680<br />

790-810 730<br />

breedte wandop<strong>en</strong>ing<br />

840-860 780<br />

890-910 830<br />

940-960 880<br />

Slotzijde<br />

3<br />

deurdikte<br />

deurdikte + 5<br />

2<br />

15<br />

990-1010 930<br />

1040-1060 980<br />

1090-1110 1030<br />

deurbreedte<br />

sponningsmaat<br />

tot. breedte = sponningsmaat + 101<br />

adviesbreedte wandop<strong>en</strong>ing = tot. breedte - 36 ± 10<br />

sponningsmaat = deurbreedte + 5<br />

doorgangsmaat = sponningsmaat - 30<br />

WoodFlex opdek & DuoFlex 29


Notities<br />

30<br />

theuma doors & frames


Notities<br />

notities 31


Altijd e<strong>en</strong> sluit<strong>en</strong>de oplossing<br />

Extra info<br />

Download technische fiches, bestektekst<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> meer via www.theuma.com<br />

CERTIFIED<br />

ISO<br />

9001<br />

BQ A_Q M S019_C2007341<br />

COM PANY<br />

BE Zandstraat 10, 3460 Bekkevoort | T. +32 (0)13 35 12 00 | F. +32 (0)13 31 27 38 | info@theuma.be<br />

NL Sluiswachter 10, 3861 SN Nijkerk | Postbus 1097, 3860 BB Nijkerk | T. +31 (0)88 0027 500 | info@theuma.nl<br />

BENL301018

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!