Views
9 months ago

Beter voor Vlaardingen

van Kaalslag naar inhaalslag

DEEL 3: Zorg

DEEL 3: Zorg voor jezelf en voor zorg elkaar. Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen of hebt minder contacten dan je zou willen. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. En vergis u niet; dat kan verschillende oorzaken hebben. Mensen die worstelen met sociale contacten, mensen die problemen hebben met de Nederlandse taal, ouderen die niet meer zo mobiel zijn, mensen met een migrantenachtergrond waarvan familie nog in het land van herkomst verblijft of mensen die ziek zijn. Het kan ook iedere Vlaardingen overkomen. Het is belangrijk dat we aandacht hebben voor elkaar. Het is Beter voor Vlaardingen als we samenleven en zorgen voor elkaar. Geef me werk dat bij me past en ik hoef nooit meer te werken! - intensieve begeleiding naar vaste baan - werkgelegenheidsprojcten; sportverenigingen en scholen - sociale werkvoorzieningen voor mensen met speciale behoeften - basisinkomen Uitgangspunten zijn: 1. minimaal taalniveau A2 mondelinge vaardigheden binnen twee jaar als basis. daarbij de mogelijkheid voor iedere nieuwkomer op zijn of haar niveau examen Nederlands te doen. 2. binnen de integratielessen aandacht voor de Nederlandse normen en waarden. 3. duidelijke afspraken met buurthuizen en gebedshuizen over het signaleren van probleemgezinnen. 4. opzetten Project Buurtouders die probleemjongeren onder de hoede neemt. 5. huiswerkbegeleiding en bijles in ieder buurthuis. 6. eerlijke verdeling migranten en vluchtelingen over heel Vlaardingen. 7. multicultureel jaarlijks terugkerend festival in het Hof. 8. voorwaarden stellen op woonvoorzieningen van uitzendbureaus’s voor tijdelijke arbeidsmigranten en handhaven Beter voor Vlaardingen pleit voor een Integratieambtenaar die verantwoordelijk is voor de integratie van nieuwkomers. 10 Beter Voor Vlaardingen.

ondersteunen van initiatieven die mensen uit sociaal isolement halen of anderszins bijdragen aan het welzijn van Vlaardingers; Groene Luiken/Pameijer armoede in kaart brengen en maatwerk bieden kleinschaligheid in zorg; dus tegen schaalvergroting ondersteuning mantelzorgers middels bijvoorbeeld parkeervoorzieningen en advies op maat voorzieningen in de wijken ter bevordering van onder andere levensbestendig wonen preventieve hulp bij mogelijke schuldenproblematiek en schuldhulp bed, bad, brood en begeleiding zorgpension Sport is de speelgoedafdeling van het leven! Bewegen is niet enkel goed voor je gezondheid. Sport is een uitlaatklep, een bron van energie, sport is er om te presteren, maar zeker zo goed voor de sociale contacten. Maar bovenal brengt sport mensen bij elkaar, haalt hiermee ouderen uit hun isolament en is daarbij ook nog leuk. Het is Beter voor Vlaardingen als zoveel mogelijk Vlaardingers sporten! Beter voor Vlaardingen kiest voor: - minimaal 3 uur sport/beweging op basisscholen - deze sport/bewegingslessen gegeven worden door/bevoegde docenten - goede sportvoorzieningen in de wijken - voldoende speelplekken voor kinderen (minimaal 1 per wijk) - stimuleren van bewegen voor senioren - aantrekken van (inter)nationale sportevenementen 11