Views
3 months ago

Beter voor Vlaardingen

van Kaalslag naar inhaalslag

DEEL 1: Uniek, gastvrij

DEEL 1: Uniek, gastvrij en aantrekkelijk. Uniek De dagen dat Vlaardingen uniek was vanwege de ansjovis-, kabeljauw- en vooral haringvisserij liggen achter ons. Daarin onderscheiden we ons niet meer. We kijken echter niet met weemoed terug maar vooruit de 21e eeuw in. We staan aan de vooravond van een derde industriële revolutie. In deze nieuwe tijd staan duurzaamheid en vergroening centraal en het is Beter voor Vlaardingen over te stappen naar duurzame vormen van energie en intensieve vergroening. Een kwart van het Vlaardingse grondgebied bestaat uit natuur-/recreatiegebied. De Broekpolder heeft een hoge natuurwaarde en bovendien goede recreatieve voorzieningen. Het is Beter voor Vlaardingen de overige 75% ook te vergroenen, te beginnen met de binnenstad. Bevlogen ondernemers en bewoners op de Hoogstraat hebben in 2017 een eerste aanzet gedaan tot het vergroenen van deze winkelstraat van weleer. Het stadsbestuur moet deze initiatieven actief ondersteunen en faciliteren. Het zou nog Beter voor Vlaardingen zijn als de gemeente zelf intensief investeert. Vlaardingen wordt daarmee de groene oase van de regio. Dit maakt Vlaardingen wederom uniek; kan niet, bestaat niet. De stad van de toekomst draait op onder andere zon, wind en water. En afval is niet enkel afval meer maar ook een grondstof. En de stad van de toekomst staat vol met bomen, struiken en planten. Een groene stad heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel van een stad en haar inwoners. Bedrijven vestigen zich graag in een groene omgeving en onroerend goed is gewilder waardoor de economische groei van een stad wordt versterkt. Groen in de stad vermindert bovendien de luchtvervuiling, zorgt voor waterberging en dempt geluidshinder. 4 Beter Voor Vlaardingen.

Gastvrij In een gastvrije stad worden de fundamentele menselijke behoeften van de bezoeker vervuld. Er zijn veel aspecten die de gastvrije beleving in zowel positieve als negatieve zin beïnvloeden. Stadsgastvrijheid wordt pas ervaren wanneer de basisfactoren op orde zijn; bewegwijzering, bereikbaarheid, parkeergelegenheid, een schone stad en gevoel van veiligheid. Daarnaast zijn er aspecten waar de stad nog eens extra mee kan scoren zoals stadsplattegronden en behulpzaamheid. De zintuigen van de bezoeker kunnen bovendien nog geprikkeld worden door voorzieningen die men niet verwacht maar die wel in de smaak vallen. Denk hierbij vooral aan onze droom van een groene oase. Een helder parkeerbeleid: - gratis parkeren tot 16.00 uur - shop&go zones (blauwe zones) - herindeling en uitbreiding van parkeerplaatsen Een beeldkwaliteitplan presenteert een visie over de stedenbouwkundige ontwikkeling en vormt een toetsingskader voor de kwaliteit, de vormgeving en de inrichting. Het is een aanvulling op de geldende Welstandsnota voor nieuwe ontwikkelingen en heeft betrekking op de gewenste identiteit van de stedenbouwkundige ontwikkeling, de ambitie omtrent beeld, sfeer en kwaliteit, de ruimtelijke karakteristiek van de omgeving en de wijze waarop een gebouw of een volume in de omgeving geplaatst wordt. Openbare toiletruimtes Geen nieuwbouw zonder parkeergelegenheid Parkeerbeleid: blauwe zones Einde aan de bordenjungle ‘Ik hecht veel waarde aan het historische karakter van vooral de Vlaardingse binnenstad en bij Beter voor Vlaardingen zijn we dus ook bijzonder zuinig op historische en gezichtsbepalende panden. Laten we vooral stoppen met het slopen van onze historie.’ 5