Views
4 months ago

Beter voor Vlaardingen

van Kaalslag naar inhaalslag

DEEL 2: Blik op de

DEEL 2: Blik op de toekomst. Tijden veranderen en een blik op de toekomst is belangrijk. Het is Beter voor Vlaardingen als we beslissingen nemen die goed zijn voor nu maar ook voor later, die goed zijn voor de jeugd van nu en voor de volwassenen van straks! Er is en blijft voorlopig flink veel ruimte op de arbeidsmarkt voor technici, cremeren wordt ieder jaar populairder ten opzichte van begraven en er komt steeds meer aandacht voor natuur, milieu en dierenwelzijn. Daar moeten we dus iets mee! Goed onderwijs nu is goed voor onze stad straks! - een campus op het Unilever-terrein met o.a. MBO en Food Inspiration Academy - studentenhuisvesting op Unilever-terrein/sprijpanden - meer aandacht voor onderhoud en renovatie van schoolgebouwen dan voor nieuwbouw - evenwichtige spreiding binnen de wijken van openbaar en/of bijzonder onderwijs - minimaal 3 uur gymles op school door bevoegde docent - taalonderwijs op zeer jonge leeftijd om onderwijsachterstanden te voorkomen - ondersteuning voor stichtingen die laaggeletterdheid tegengaan. - studentenhuisvesting in de Sprij-panden stimuleren Dit is de toekomst: - zelfbouwprojecten - levensbestendig bouwen - crematorium op de Zwanensingel - intensieve aandacht voor flora- en faunawetgeving Tiny house Ondernemerschap als de welvaartsmotor van Vlaardingen. Wat maakt Vlaardingen klaar voor de toekomst? - ondernemersloket - intensieve samenwerking met IKV - aandacht voor bedrijventerreinen - lokale aanbesteding - koopzondag; de ondernemer bepaalt - aanleg glasvezel - voortzetting ondernemersfonds - belastingvrije zones voor ondernemers voor de duur van drie jaar En dit is niet meer van deze tijd: - wilde dieren voor entertainment - hondenbelasting Beter voor Vlaardingen wil dat meer beslissingsbevoegde ambtenaren in Vlaardingen wonen. dat vacatures eerst in lokale media en op gemeentepagina verschijnen externe bureaus en interimmanagers beperken 8 Beter Voor Vlaardingen.

Beter voor Vlaardingen wil: - wijkcentrums in elke wijk - elke wijk een wijkgebonden budget - de wijk bestuurt! 9