02.02.2018 Views

Schitterstuk - Sharon Mosch

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

vorming<br />

sharon mosch


vorming<br />

sharon mosch


colofon<br />

vorming<br />

Copyright © 2018 sharon mosch<br />

Auteur: sharon mosch<br />

Druk: meo, alkmaar<br />

cover: sharon mosch<br />

coverBeeld: Nathalie Slijkerman<br />

Vormgeving binnenwerk: sharon mosch<br />

beeld: © Nathalie slijkerman, isa bosboom,<br />

meo, sharon mosch<br />

uitgever: sharon mosch<br />

stagebedrijf: MEO<br />

Redactie: <strong>Sharon</strong> <strong>Mosch</strong>, Natahlie Slijkerman,<br />

Karima El Ouastani, Jan Kloosterman<br />

2


inhoud<br />

vorming 4<br />

stageplek 6<br />

proces stap voor stap 10<br />

Samen 12<br />

Projecten 14<br />

Interview: Jan, Nathalie & Karima 28<br />

Oud en nieuw 32<br />

3


Vorming<br />

Vorming, mijn schitterstuk. Dit boek heb ik ontworpen naar aanleiding<br />

van mijn stage bij MEO. Hierin kun je projecten, meningen en informatie<br />

vinden. Helaas laat ik niet per project zien welke stappen ik gevolgd heb<br />

om tot een eindproduct te komen. Dat is te vinden in mijn blog, die ik<br />

tijdens mijn stage heb bijgehouden (sharonmosch.meodemo.nl).<br />

Dit boek heeft de naam ‘Vorming’, omdat er verschillende aspecten op<br />

zijn eigen manier gevormd zijn. Het gaat niet alleen over de vorming<br />

van een magazine, flyer of visitekaartje. Het draait ook om de vorming<br />

van mij als persoon. Heb ik mezelf op een goede manier ontwikkeld?<br />

En wat kan ik nu allemaal wel, wat ik eerst niet kon?<br />

In het interview wordt het duidelijk op welke manier ik me gevormd heb<br />

tijdens mijn eerste stage.<br />

4


5


Werkplek MEO<br />

6


stageplek<br />

In de periode van 18 september 2017 to 9 februari 2018 heb ik stage<br />

gelopen bij MEO. MEO is een leerwerkbedrijf. De naam staat voor<br />

Media en Ondersteuning. Sinds april 2017 is het bedrijf gevestigd<br />

op zijn nieuwe locatie aan de Helderseweg 28 in Alkmaar. Het pand<br />

is destijds opgeknapt en omgeturnd tot een fijne, ruime en moderne<br />

werkruimte.<br />

MEO verzorgt marketing, grafische vormgeving, webdesign, drukwerk,<br />

online tijdschriften, ledenadministratie en andere ondersteuning voor<br />

klanten.<br />

MEO maakt zich hard voor een arbeidsmarkt waarin een<br />

arbeidshandicap geen verschil hoeft te maken, maar waar ruimte is om<br />

met elkaars beperkingen om te gaan.<br />

Dit vraagt om een nieuwe benadering, waarmee bedrijven ruimte gaan<br />

bieden aan getalenteerde mensen, ook als ze een arbeidshandicap<br />

hebben. Pas als iedereen, met en zonder beperking, evenveel kansen<br />

krijgt op de arbeidsmarkt, heeft MEO zijn doel bereikt.<br />

7


8


durf over je eigen<br />

grenzen heen te kijken<br />

Jan Kloosterman<br />

9


proces stap voor stap<br />

MEO werkt met een samenwerkingssysteem,<br />

teamwork. Teamwork is een site die ondersteuning<br />

en overzichtelijkheid biedt binnen een project. Alle<br />

projecten die MEO op het gebied van vormgeving<br />

heeft, worden geplaatst in teamwork. Vervolgens<br />

worden alle taken verdeeld over verschillende<br />

personen. Een taak kan bijvoorbeeld ‘schets 1<br />

opmaken’ zijn. Of ‘proef versturen’.<br />

Naast teamwork, maakt MEO ook gebruik van<br />

de NAS. De NAS is een server waar alle data en<br />

bestanden staan opgeslagen. Mappen staan op<br />

alfabetische volgorde, met daarin alle klanten<br />

van MEO. Een map van een klant bestaat vaak uit<br />

projecten en materialen. Onder projecten staat het<br />

werk uit verschillende jaren. Elk project heeft zijn<br />

eigen nummer en naam.<br />

Bij elk project loop ik door hetzelfde proces. Vandaar<br />

hiernaast een duidelijk stappenplan, die ik steeds weer<br />

herhaal. Natuurlijk is het niet altijd precies hetzelfde,<br />

maar in grote lijnen gelukkig wel.<br />

• Teamwork openen<br />

• Taak bekijken en openen<br />

• Briefing lezen<br />

• Plank uitprinten en doorlezen<br />

• Soort gelijk (ouder) bestand openen<br />

• Direct opslaan als een nieuw bestand<br />

• Teksten, afbeeldingen plaatsen/vormgeven<br />

• Werk wordt nagekeken<br />

• Werk wordt naar de klant opgestuurd<br />

• Wachten op reactie<br />

• Correcties doorvoeren<br />

• Werk wordt nagekeken<br />

• Werk wordt naar de klant opgestuurd<br />

• Wachten op reactie<br />

• Correcties doorvoeren<br />

• Enzovoort<br />

• Uiteindelijk een akkoord krijgen van de klant<br />

• Werk gaat naar de drukker<br />

10


12


samen<br />

Isa Bosboom, ook student mediavormgeving<br />

op Mediacollege<br />

Amsterdam. Toen onze stageperiode<br />

begon, wisten we nog niet dat we<br />

dezelfde opleiding volgden. Daar<br />

kwamen we tijdens de eerste pauze al<br />

snel achter.<br />

Het was fijn dat we dezelfde stage<br />

deden en we konden elkaar regelmatig<br />

helpen met opdrachten voor school.<br />

Ook tijdens de vrijdagmiddagborrels,<br />

uitjes en feesten konden we het goed<br />

met elkaar vinden.<br />

Dat geldt ook voor alle andere<br />

stagiairs binnen MEO. Iedereen zat in<br />

dezelfde leeftijdscategorie, en MEO<br />

heeft altijd een groot aantal stagiairs<br />

onder haar vleugels. Dat zorgde<br />

natuurlijk voor een gezellige sfeer.<br />

13


Projecten<br />

Tijdens mijn stage bij MEO heb ik een<br />

veel mogen maken. Vooral op het<br />

gebied van DTP en vormgeven.<br />

Op de volgende pagina’s is een aantal<br />

van mijn werken te zien.


Flyer<br />

Klant: Puur by Mariane<br />

Ordernummer: 170792<br />

Omschrijving: Flyer kortingsvouchers<br />

Oplage: 500 exemplaren<br />

Formaat: A5<br />

Kleurmodus: CMYK<br />

Omvang: 2 pagina’s<br />

Druk: 4/4 fc<br />

Papier: 170 grs MAT<br />

072 870 07 03<br />

www.bymariane.nl<br />

muamariane@gmail.com<br />

Prinsesselaan 18c, 1861 EN Bergen<br />

170792 Flyer kortingsvouchers_DEF.indd 2 04-10-17 08:38<br />

Afwerking: Schoonsnijden<br />

Verpakking: Handzaam<br />

16


17


18


Magazine<br />

Klant: Ouders Overleden Kind (OOK)<br />

Ordernummer: 170999<br />

Omschrijving: Nabij 3 januari 2017<br />

Oplage: 1900 exemplaren<br />

Formaat: A4<br />

Kleurmodus: CMYK<br />

Omvang: 48 pagina’s selfcover<br />

Druk: 4/4 kl<br />

Papier: 135 grs hv MAT<br />

Afwerking: Geniet gebrocheerd<br />

Verpakking: Handzaam<br />

19


Krant<br />

Klant: Studio-020<br />

Ordernummer: 171000<br />

Omschrijving: Opmaak krant<br />

Uit de kunst dec 2017<br />

Formaat: 29 x 42 cm<br />

Kleurmodus: CMYK<br />

Omvang: 16 pagina’s<br />

Druk: Tweezijdig in full- colour<br />

21


Visitekaartje<br />

Kapsalon / Browbar / Beautysalon<br />

Klant: Puur by Mariane<br />

Ordernummer: 170748<br />

www.bymariane.nl<br />

muamariane@gmail.com<br />

072 870 07 03<br />

Prinsesselaan 18c<br />

1861 EN Bergen<br />

Omschrijving: Visitekaartje<br />

Oplage: 500 exemplaren<br />

Formaat: 85 x 55 mm<br />

170748_Visitekaartje_Puur_by_Mariane_v2_DEF.indd 1 03-10-17 15:<br />

DATUM TIJD BEHANDELING<br />

Kleurmodus: CMYK<br />

Omvang: 2 pagina’s<br />

Druk: 4/4 fc<br />

Papier: 400 grs + Spot-UV<br />

Afwerking: Schoonsnijden<br />

170748_Visitekaartje_Puur_by_Mariane_v2_DEF.indd 2 03-10-17 15:<br />

22


Marjolein Jonker<br />

Helderseweg 28E<br />

1817 BA Alkmaar<br />

06 426 52 091<br />

Visitekaartje<br />

www.marjoleininhetklein.com | info@marjoleininhetklein.com<br />

Tiny House pionier en ambassadeur<br />

lezingen – training – advies – blogs<br />

Klant: Marjolein in het Klein<br />

71081 Marjolein visitekaartjes_def.indd 1 21-12-17 14:57<br />

Ordernummer: 171081<br />

Omschrijving: Visitekaartje<br />

Oplage: 500 exemplaren<br />

TinyFindy<br />

Helderseweg 28E<br />

1817 BA Alkmaar<br />

KVK: 65010965<br />

BTW: NL184492397B01<br />

www.tinyfindy.nl | info@tinyfindy.nl<br />

Jouw Tiny droomhuis is snel gevonden<br />

Formaat: 85 x 55 mm<br />

Kleurmodus: CMYK<br />

Omvang: 2 pagina’s<br />

Druk: 4/4 fc<br />

Papier: 170 grs MAT<br />

81 Marjolein visitekaartjes_def.indd 2 21-12-17 14:57<br />

Afwerking: Schoonsnijden<br />

25


Magazine<br />

Klant: Patientenvereniging<br />

Aangeboren Hartafwijkingen<br />

Ordernummer: 170946<br />

Omschrijving: Visitekaartje<br />

Oplage: 1400 exemplaren<br />

Formaat: Magazine: A4,<br />

hartkatern A5, flyer A5 oblong<br />

Kleurmodus: CMYK<br />

Omvang: 2 pagina’s<br />

Druk: 4/4 fc<br />

Papier: 170 grs MAT<br />

Afwerking: Schoonsnijden<br />

Verpakking: Handzaam<br />

26


27


interview: Jan, Nathalie & Karima<br />

Heb ik veel vooruitgang geboekt?<br />

Jan: In het algemeen kan ik zeggen dat je zeker<br />

vooruitgang hebt geboekt. Zowel technisch als in<br />

vormgeving. Je komt met creatieve oplossingen.<br />

Je zelfstandigheid groeit met de dag. Soms vraag<br />

ik je, waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt in<br />

een ontwerp. Ik merk dat je nu beter kan uitleggen/<br />

beargumenteren waarom je die keuzes maakt. Prima.<br />

nathalie: Jazeker. Technisch ben je erg<br />

vooruit gegaan. Ook ben je erg secuur<br />

geworden en kan je het werk ook<br />

goed nachecken. Het maken<br />

van magazines gaat je<br />

makkelijker af.<br />

Karima: In het begin<br />

hoorde ik vaak dat je<br />

iets nog nooit had<br />

gedaan. Ik denk dat<br />

je bij MEO veel hebt<br />

geleerd op gebied van<br />

de programma’s, maar<br />

ook over het begrijpen<br />

van een opdracht.<br />

Wat vonden jullie van mij als stagiare?<br />

Jan: Je bent in mijn ogen een vrolijk en intelligent<br />

persoon, bereid om iets te leren en je open te stellen<br />

voor nieuwe ervaringen.<br />

nathalie:<br />

Sociaal, goede werkhouding. Leergierig. Het is geen<br />

probleem voor jou om iemand te helpen met het werk<br />

of om feedback te geven. Je past goed in het team.<br />

Karima:<br />

Ik vond je een erg gezellige collega<br />

én die ook nog eens naast mij<br />

zat. Je brengt met je vragen en<br />

verhalen veel gezelligheid op<br />

kantoor.<br />

Nathalie<br />

28


Zijn mijn technische vaardigheden<br />

vooruitgegaan?<br />

Jan: Je technische vaardigheden zijn echt een stuk<br />

beter. In het begin van je stage moest je nog veel<br />

vragen. Het is vooral de praktijkervaring, dat had je<br />

nodig.<br />

nathalie: Jazeker. Hier ben je in een korte tijd erg in<br />

gegroeid. Ga zo door.<br />

Karima: Daar kan ik je niet helemaal op<br />

controleren gezien ‘mijn technische<br />

vaardigheden’ maar met de<br />

trucjes die je van Jan en<br />

Nathalie hebt geleerd, ga je<br />

zeker je volgende stage in<br />

met een zeker niveau.<br />

Karima<br />

Op welk gebied kan ik nog een hoop leren?<br />

Jan: Blijf jezelf controleren, niet snel tevreden zijn. Ga<br />

jezelf ontwikkelen in conceptmatig denken.<br />

nathalie: Illustratief, tijdens deze stage hebben we<br />

hier niet veel mee gewerkt (naast logo). Ook het<br />

nieuw opzetten/opmaken van een project (nieuwe<br />

huisstijl met concept) hebben we nog niet veel<br />

gedaan.<br />

Blijf tutorials opzoeken en feedback vragen<br />

om je kennis te verbreden. Dan komt<br />

dat helemaal goed.<br />

Karima: Je noemde zelf<br />

dat je op het gebied van<br />

Photoshop nog niet veel<br />

kan. Neem dit voor jezelf<br />

mee en ga hier meer in<br />

oefenen.<br />

“Een vleugje<br />

humor is<br />

daarbij zeer<br />

positief”<br />

29


Wat vinden jullie van mijn werkhouding?<br />

Jan: Je werkhouding is positief. Dat straal je ook uit.<br />

Een vleugje humor is daarbij zeer positief.<br />

nathalie: Die vind ik erg goed. Je bent leergierig en<br />

wilt graag. Op en neer met de auto, of een andere<br />

klus tussendoor is ook geen probleem. Het nakijken<br />

van het werk kan ik tussendoor bij jou neerleggen.<br />

Hier ben je erg secuur in.<br />

Karima: Je hebt een goede werkhouding en deinst<br />

niet terug voor een grote opdracht. Je bent niet bang<br />

om vragen te stellen en kan kritiek/feedback goed<br />

opnemen om hier vervolgens mee aan de slag te<br />

gaan.<br />

”Je brengt met je vragen<br />

en verhalen veel<br />

gezelligheid op kantoor”<br />

Ben ik conceptmatig gegroeid?<br />

Jan: Het is natuurlijk niet zo dat iedereen zomaar<br />

concepten kan bedenken. Je moet er talent voor<br />

hebben en je moet erg creatief zijn. Het is ontzettend<br />

duur om goed research te doen en het concept goed<br />

uit te werken. Jij staat nog aan het begin.<br />

nathalie: Ja. Je bent niet bang om je eigen idee te<br />

verdedigen. Beargumenteer het nog meer. Bedenk<br />

van tevoren nog meer redenen waarom de keuzes<br />

gemaakt zijn.<br />

Klanten vinden het alleen maar eng als jij keuzes<br />

maakt op je gevoel. Zij zitten met een probleem<br />

en willen hier een logische oplossing voor. Daarom<br />

moet je ook een logische reden hebben voor alle<br />

keuzes die je maakt. In het ontwerpproces is de vraag<br />

‘Waarom?’ essentieel.<br />

Dit is een mooi punt voor je volgende stage. Hier<br />

hebben we er nog niet veel mee kunnen werken.<br />

Karima: Gezien je niveau toen je bij ons binnen<br />

kwam, ben je zeker gegroeid. Waar je soms nog<br />

tegenaan loopt, is het vertalen van een ‘simpele’<br />

opdracht. Met alleen kijken naar wat hoe de briefing<br />

luidt beperk je jezelf en kunnen we samen soms beter<br />

tot een ontwerp komen. Kijk naar de klant, kijk naar<br />

wat er gevraagd wordt en probeer kritisch te kijken<br />

naar hoe je te werk moet gaan. Zo gaat het proces<br />

sneller en kunnen we in veel gevallen de klant sturen<br />

naar nog iets beters.<br />

30


Hoe vinden jullie het om met mij samen te<br />

werken?<br />

Jan: Heel fijn. Je bent een sociaal persoon met een<br />

open mind.<br />

nathalie: Gezellig. De samenwerking gaat goed. Als<br />

er feedback is, pak je dit goed op.<br />

Karima: Super gezellig! Ik weet dat ik op je kan<br />

rekenen als vormgever, en ik zie dat je met<br />

veel plezier bezig bent met vormgeven.<br />

“Je bent niet<br />

bang om je<br />

eigen idee te<br />

verdedigen”<br />

Jan<br />

Hebben jullie een wijs advies voor mij?<br />

Jan: Blijf jezelf ontwikkelen en over je grenzen heen<br />

kijken. Soms kun je vallen, maar daar leer je van. Haal<br />

inspiratie uit je omgeving. Bezoek tentoonstellingen,<br />

documentaires over vormgeving. Probeer dingen uit.<br />

nathalie: Blijf plezier houden in het werk wat je doet,<br />

dan komt het goed. Verzamel werk wat (voor jou)<br />

mooi opgemaakt is, de stijl verandert met de tijd. Het<br />

is belangrijk om dit bij te houden.<br />

Stel doelen voor jezelf. Zoals ze wel<br />

eens zeggen; zonder een doel kun<br />

je niet scoren.<br />

Karima: Ga voor jezelf<br />

na wat je het leukste<br />

vind vaan grafische<br />

vormgeving. Is dit een<br />

specifiek programma,<br />

een bepaald ontwerp<br />

of huisstijl. Als je je als<br />

vormgever op de kaart<br />

kan zetten, zal dat je<br />

helpen in de toekomst.<br />

Voor de rest ben je een<br />

super lieve meid en ik heb er<br />

alle vertrouwen in dat je goed<br />

terecht komt!<br />

31


Oud en nieuw<br />

MEO is in de zomer van 2017 begonnen met<br />

een nieuw concept: Oud-en-nieuw feesten.<br />

De bedoeling van die feesten is dat oude en<br />

nieuwe medewerkers /stagiairs samenkomen.<br />

Zo blijft iedereen in contact met elkaar,<br />

en is het voor nieuwe stagiairs een goede<br />

gelegeheid om iedereen te leren kennen.<br />

In de zomer was het feest in de tuin van de<br />

Gas!Fabriek. Er was een enorme barbeque<br />

georganiseerd. Buiten stond een grote tent,<br />

tafels waren geplaatst en er was een stier<br />

neergezet. Op deze manier heb ik toen<br />

iedereen leren kennen.<br />

26 januari 2018 was de tweede editie van het<br />

Oud-en-Nieuw feest. Deze keer was het een<br />

gala. Iedereen moest dus netjes gekleed.<br />

Bij aankomt was het pad richting de deur<br />

versierd met vakkels aan de zijkant. Bij de<br />

entree kreeg iedereen een envelop gevuld<br />

met tokens. Die kon je besteden aan drankjes<br />

of gebruiken in het nagemaakte casino. Er<br />

waren namelijk croupers ingehuurd. Het was<br />

een gezellige avond!<br />

32


33<br />

Team Vormgeving


34


36


37


38


weet je hoeveel je wel<br />

niet waard bent?<br />

denk daar maar eens<br />

goed over na<br />

Joost van der burght<br />

39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!