Views
2 months ago

IOM MIGRANT STORIES1-5LR

Huis in Jakarta van

Huis in Jakarta van terugkeerder. House in Jakarta of returnee. Slaapkamer van van terugkeerder. Bedroom of of returnee.

Vaak het startpunt van migratie: TV en internet als onbeperkte informatiebron. Often the starting point of migration: TV and internet as an unlimited source of information. Het familiealbum van een teruggekeerde migrant dat is beschadigd tijdens een overstroming. The family album of a returned migrant damaged during a flood. 17

onlinepublication_1