Views
2 months ago

IOM MIGRANT STORIES1-5LR

TERUGVLUCHT FLYING BACK

TERUGVLUCHT FLYING BACK Een fotoreportage over de terugkeer A photo documentary on going home Rond 60.000 migranten zijn sinds 1992 vanuit Nederland met IOM vrijwillig teruggekeerd naar het land van herkomst. IOM ondersteunt migranten gedurende het hele traject, van voorbereiding tot herintegratie. Weken, maanden, soms zelfs jaren van voorbereiding - praktisch, maar vooral mentaal - eindigt hier. De luchthaven, de vlucht ... het besluit staat vast. Garin, een migrant uit Indonesië die na een verblijf van vier jaar in Nederland met een paar landgenoten terugkeerde naar Jakarta, legde het vast. Een reportage van een ogenschijnlijk alledaagse gebeurtenis. 3 Since 1992 IOM has supported close to 60,000 migrants in the Netherlands in returning to their homelands voluntary. IOM supports migrants throughout the entire process, from preparation to reintegration. Weeks, months, sometimes even years of preparation – practically, but more so mentally – end here. The airport, the flight … the decision is made. Garin, a migrant from Indonesia who resided in the Netherlands for four years, documented the return of himself and a few fellow countrymen to Jakarta. A glimpse of a seemingly ordinary event.

onlinepublication_1
Samen bouwen aan vertrouwen