Views
3 months ago

IOM MIGRANT STORIES1-5LR

ONDER DE RADAR UNDER THE

ONDER DE RADAR UNDER THE RADAR Levenslang zonder papieren? A lifetime with no papers? Niemand weet het precies, maar het aantal migranten in Nederland zonder verblijfsvergunning wordt geschat op tienduizenden. Tavish is een van hen; al vijfentwintig jaar. Hij migreerde in 1992 van Sri Lanka naar Duitsland, waarna hij in 2000 doorreisde naar Nederland.Gedurende de kwart eeuw dat hij hier is heeft hij menig wet- en regelgeving zien veranderen. In tegenstelling tot zijn twee zussen heeft het nooit in zijn voordeel uitgepakt. "Nóg niet…", zegt Tavish. Nobody knows exactly, but the number of migrants staying in the Netherlands without a residence permit is estimated to be in the tens of thousands. Tavish is one of them; he is so for twenty five years. He migrated from Sri Lanka to Germany in 1992, after which he moved to the Netherlands in 2000. During the quarter of a century that he's here he's seen many laws and policies change. Contrary to his two sisters, it never turned the tide into his favour. "Not yet...", Tavish says. 37