Views
3 months ago

IOM MIGRANT STORIES1-5LR

In een café in het

In een café in het centrum van Den Haag vertelt Tavish over zijn leven als ongedocumenteerde migrant. Een leven dat begon in 1992 toen hij als Sri Lankaanse Tamil de burgeroorlog in zijn land was ontvlucht, die sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw gaande was. Hij belandde in Duitsland waar hij asiel aanvroeg en uiteindelijk acht jaar verbleef. Sinds Sri Lanka in 1948 onafhankelijkheid werd van Groot-Brittannië groeiden de etnische spanningen tussen de Singalese meerderheid en de Tamils. Militante Tamil-groeperingen begonnen te vechten voor een eigen staat. De daaropvolgende burgeroorlog resulteerde uiteindelijk in meer dan 70.000 doden en een grote vluchtelingenstroom. De burgeroorlog eindigde in 2009. Een derde van de Sri Lankaanse Tamils woont in het buitenland. In a café in the centre of The Hague Tavish talks about his life as an undocumented migrant. A life that started in 1992 when he fled the Sri Lankan civil war that was going on since the 1980s. He arrived in Germany where he applied for asylum and eventually stayed for eight years. Since Sri Lanka gained independence from Britain in 1948, relations between the majority Sinhalese and minority Tamil communities have been strained. Rising ethnic and political tensions led to the formation and strengthening of militant groups advocating independence for Tamils. The ensuing civil war resulted in the deaths of more than 70,000 people and many fleeing the country. The civil war ended in 2009. One-third of Sri Lankan Tamils now live outside Sri Lanka. 39 "Ik was zo dichtbij een 'legaal' leven." "I was so close to a 'legal' life."