Views
2 months ago

IOM MIGRANT STORIES1-5LR

GELUK IN GAMBIA BLISS IN

GELUK IN GAMBIA BLISS IN GAMBIA De gewisse terugkeer van een journalist The inevitable return of a journalist IOM spreekt in Nederland jaarlijks duizenden migranten die willen terugkeren naar hun geboorteland of dit overwegen. Waarom besluit je terug te keren? Zoveel migranten, zoveel motieven. Vaak zijn die motieven complex, maar soms ook gewoon klip en klaar. Toen in december 2016 een nieuwe president was gekozen in Gambia, duurde het niet lang voordat Mawdo in actie kwam. Dit was het moment waarop hij had gewacht IOM meets thousands of migrants in the Netherlands every year who want or consider to return to their homeland. Why do you decide to return? So many migrants, so many motives. Often these motives are complex, but sometimes as plain as day. When in December 2016 a new president was elected in Gambia, it did not take long for Mawdo to come into action. This was the moment he had waited for. 47 .

onlinepublication_1
Samen bouwen aan vertrouwen