Views
4 months ago

IOM MIGRANT STORIES1-5LR

Mawdo hoefde niet lang

Mawdo hoefde niet lang na te denken over terugkeer. Het is weer veilig voor hem en hij wil als journalist graag verder bijdragen aan de ontwikkeling van zijn land. Hij weet dat hij zijn verblijfsrecht in Nederland hiermee opgeeft. “Ik hou van Nederland, maar ik heb altijd gezegd dat ik terugkeer als het kan. Een deel van mijn familie zat in de politiek. Zij hebben zich altijd ingezet voor het land. Ik zie het als mijn plicht hun voorbeeld te volgen.” Weer aan de slag bij zijn oude werkgever Foroyaa ziet Mawdo niet zitten. Die krant is bevriend met de nieuwe president. “Ik wil onafhankelijk blijven. Zo hoort journalistiek te zijn.” Liever wil hij zijn eigen krant beginnen, maar door zijn vlucht heeft hij geen middelen meer om dat op te starten. Hij zocht hulp bij IOM en Stichting WereldWijd. Na Ter Apel verblijft Mawdo in het asielzoekerscentrum in Gilze en daarna in Almere. Een jaar na aankomst in Nederland krijgt hij een verblijfsvergunning en nog een jaar later wordt hij herenigd met zijn gezin. Ze betrekken een hoekwoning in een wijk in Lelystad. Dan gebeurt er eind 2016 iets bijzonders. Gambia heeft na ruim twintig jaar een nieuwe president gekozen. Even dreigt een burgeroorlog omdat Jammeh de macht niet wil afstaan, maar door internationale druk wordt dit afgewend. Jammeh vertrekt en Adama Barrow is de nieuwe leider. Volgens Mawdo zal er met Barrow een nieuwe wind gaan waaien. “In zijn eerste speech had hij het meteen over de vrijheid van het woord. Dus dat biedt hoop.” Mawdo soon decided to go back. It is safe for him now and he has a strong desire to further contribute to the development of his country as a journalist. He is aware that he will give up his right of residence in the Netherlands. “I love the Netherlands, but I have always said that if possible I will return to Gambia. Some of my family were in politics, they always did their best to improve the conditions in the country. I see it as my duty to follow their example.” Going back to his old employer Foroyaa is not what Mawdo has in mind. That newspaper is very close with the new president. “I want to remain independent. That is how journalism should work.” He rather starts his own newspaper, but because he had to flee he has no means to start it. He sought help from IOM and Wereld- Wijd Foundation. After Ter Apel Mawdo stayed in a reception centre in Gilze and then in Almere. A year after his arrival in the Netherlands he received a residence permit, and one more year later he was reunited with his family. Eventually, they found a small house in a neighbourhood in Lelystad. Then something special happened at the end of 2016. After more than twenty years Gambia elected a new president. For a moment there was the threat of a civil war because Jammeh did not want to give up power, but this was averted by international pressure. Jammeh disappeared from the scene and Adama Barrow became the new leader. According to Mawdo a new wind is blowing with Barrow. “On his first day in office he spoke immediately about the freedom of speech, so that offers hope.”

51 “Mijn dochter zal verder opgroeien in een land dat weer een toekomst heeft.” “My daughter will grow up in a country that has a future again.”