Views
4 months ago

IOM MIGRANT STORIES1-5LR

“Het slagen van mijn

“Het slagen van mijn herintegratie hangt voor een groot deel af van de ondersteuning die mijn familie en de rest van het dorp krijgt.” “The success of my reintegration depends to a large extent on the support that my family and the rest of the village receive.” Stichting WereldWijd heeft hem geholpen met het vullen van een kist vol met pc’s, laptops, printers, maar ook naaimachines en visnetten. “Na een verblijf van vier jaar in Europa kan ik niet met lege handen thuiskomen. Er wordt van mij verwacht dat ik iets meeneem voor mijn familie en de rest van het dorp. Het slagen van mijn herintegratie hangt voor een groot deel af van de ondersteuning die zij krijgen.” WereldWijd Foundation helped him fill a box full of PCs, laptops, printers, but also sewing machines and fishing nets. “After a stay of four years in Europe, I cannot come home empty-handed. I am supposed to bring something for my family and the rest of the village. The success of my reintegration depends to a large extent on the support they get.”

Mawdo is zich ervan bewust dat zijn uiteindelijke doel om een eigen krant te runnen tijd nodig heeft. Om gedurende dat proces zekerheid te hebben over een inkomen is zijn plan om een taxi aan te schaffen. Hiermee zal het gezin in ieder geval huisvesting en schoolgeld kunnen betalen. De materialen uit Nederland zal Mawdo gebruiken voor zijn hoofddoel. Hij hoopt ook snel geld apart te kunnen leggen voor een drukpers en collega-journalisten te ontmoeten die ook zijn teruggekeerd. Zijn dochtertje is inmiddels zes, spreekt vloeiend Nederlands en heeft allerlei vriendinnetjes in Lelystad. Ze kan zich Gambia niet meer herinneren. “Ik kan niet wachten om haar al het moois van Gambia te laten zien: de cultuur, de rivier, de pindasoep van haar oma ... Ze zal verder opgroeien in een land dat weer een toekomst heeft.” Mawdo knows that his ultimate goal of running his own newspaper needs time. In order to have certainty about an income during that process his plan is to purchase a taxi. That way the family will in any case be able to pay for housing and school fees. Mawdo will use the materials from the Netherlands for his main goal. He also hopes to be able to put money aside for a printing press swiftly and to meet fellow journalists who have also returned. 53 His daughter is now six, fluent in Dutch and has all kinds of girlfriends in Lelystad. She does not know Gambia anymore. “I cannot wait to show her all the beauty of Gambia: the culture, the river, the peanut soup of her grandmother ... She will grow up in a country that has a future again.” Sinds 2010 hebben IOM en Stichting WereldWijd een samenwerkingsverband. IOM zorgt in het land van herkomst voor de inklaring van een kist die door Stichting WereldWijd gevuld is met materialen voor het opstarten van een bedrijfje. Ook zorgt Stichting WereldWijd eventueel voor een vakopleiding voorafgaand aan vertrek. IOM helpt terugkeerders verder bij de implementatie van het herintegratieplan in het land van herkomst. Since 2010 IOM and WereldWijd Foundation are partners. IOM takes care of the clearance in the country of origin of a box that is filled by WereldWijd Foundation with materials for starting up a small business. WereldWijd Foundation also provides vocational training prior to departure. IOM further helps returnees with the implementation of the reintegration plan in the country of origin.