Views
3 months ago

IOM MIGRANT STORIES1-5LR

Santoso heeft een passie

Santoso heeft een passie voor honkbal. Hij meldde zich aan bij de lokale honkbalclub 'Refugees'. Al snel werd hij aangenomen als coach van het Bandung Hogeschool studententeam. De Indonesische gemeenschap in Nederland is groot. Met die kennis migreerde Santoso in de jaren negentig naar het land dat hij vooral kende van de verhalen van zijn ouders. Zijn sociale netwerk was breed en bestond uit zowel Indonesiërs als Nederlanders. Hij vond meestal werk, maar de laatste jaren voor zijn terugkeer werd dat steeds moeilijker wegens het ontbreken van een verblijfsstatus. "Honkbal heeft me altijd veel gegeven. Ook nu weer. " Santoso has a passion for baseball. He registered with the local baseball club 'Refugees'. Soon he was hired as coach of the Bandung university team. In the Netherlands there is a big Indonesian community. With this knowledge Santoso migrated in the nineties to the country that he mainly knew from the stories of his parents. His social network was broad and consisted of both Indonesians and Dutch. He usually found work, but in the last few years before his return it became increasingly difficult due to the lack of a residence status. "Baseball has always given me a lot. Again now. " Santoso in het tenue van de lokale honkbalclub 'Refugees'. Trofeeën die Santoso met honkbal heeft gewonnen, uitgestald tussen familiefoto's.

59 Trofeeën die Santoso met honkbal heeft gewonnen, uitgestald tussen familiefoto's. "Ik heb goede en slechte dingen meegemaakt in Nederland. Hoe dan ook is een deel van mij Nederlands. "I have experienced good and bad things in the Netherlands. But part of me is Dutch. "