Views
2 months ago

IOM MIGRANT STORIES1-5LR

Een inreisverbod

Een inreisverbod gestempeld in een paspoort bij het passeren van de douane op Schiphol, Amsterdam. Ongedocumenteerde migranten kunnen bij vertrek uit Nederland een inreisverbod opgelegd krijgen van verschillende termijnen. An entry ban stamped in a passport when passing customs at Schiphol, Amsterdam. Undocumented migrants can be subject to an entry ban with different terms upon departure from the Netherlands.

"Mijn voorkeur gaat uit naar het fotograferen van sociale thema's, zoals migratie. Het kan mensen aan het denken zetten." "I like to photograph social themes such as migration. It can make people think." Transit in Istanbul, Turkije. Transit in Istanbul, Turkey. 7

onlinepublication_1
Samen bouwen aan vertrouwen