Views
5 months ago

Co-Design

Co-Design Co-Design is het samenvoegen van verschillende expertises in een ontwerpproces. In de praktijk betekent dit dat er samen met de opdrachtgever ontworpen en gemaakt wordt. Dit in tegenstelling tot traditionele ontwerpprocessen waarbij de opdrachtgever de opdracht overdraagt in de vorm van een Pakket van Eisen. ProtoSpace Make your vision come to life Co-Design als onderdeel van Agile Prototypen Agile Prototypen is het gehele proces van prototypen en valideren voor productontwikkeling. Bij elke iteratie worden ideeën en theorieën gevalideerd met prototypes (proofs of concept). Hoe verder in het proces van productontwikkeling, hoe meer er wordt toegewerkt naar een verkoopbaar eindproduct. Door continue te werken met validatie in de vorm van prototypes blijven investeringen laag en ook multidisciplinair werken is effectiever. Net zoals bij elke iteratie prototypes horen, is ook Co-Design een onlosmakelijk onderdeel van Agile Prototypen. De opdrachtgever/idee-eigenaar is bij elke stap actief betrokken. Het lijkt een forse tijdsinvestering, maar in de praktijk levert het veel tijdwinst op. Zeker in de eerste fase van productontwerp is een idee nog niet uitgekristalliseerd en getest. De dialoog helpt om snel tot de kern door te dringen en het prototypen geeft inzicht en roept nieuwe vragen op. Prototypen is een leerproces, waarbij de specificaties stapsgewijs tastbaar en gevalideerd worden. Traditioneel Product Development Agile Prototypen Basic research Product dev. Market penetration Product dev. Market penetration Income Investment Recources Recources Iterations/Investment Break even Time Time Basis Research Product Development De eerste fase van agile prototypen wordt gebruikt om de specifi caties helder te krijgen. Testfase om specifi caties verder aan te scherpen en te komen tot een Proof of Concept. Robuust en produceerbaar maken van het Proof of Concept. Verkoopklaar maken voor (massa) productie. Verschillende fasen van Product Development www.protospace.nl +31(0)30 223 08 75 info@protospace.nl