Views
1 week ago

PDT presentatie 2017-2018

KAN EEN UITZONDERING?

KAN EEN UITZONDERING? • In principe: nee • Sommige situaties kunnen een student echter blokkeren in zijn/haar traject • Enkel gemotiveerde aanvragen worden behandeld (bv. afwijking volgtijdelijkheidsvoorwaarde, 66+, …) Aanvraagformulier

VERVROEGD AFSTUDEREN • Internship of Final Work • Internship: in combinatie met max. 1 vak uit het 1e semester • Final Work: in combinatie met vakken uit het 1e semester • Opleidingsonderdeel individueel af te leggen zonder examen (bv. IT Trends & Talent II) Aanvraagformulier indienen tegen 1 december Steeds goedkeuring van directeur nodig

baCHeLor in KLeuteronDerwiJS - Katholieke Hogeschool Leuven
presentatie - OBAM
presentatie parkbeheersplan
naar de presentatie - Boerderij
Presentatie - Geneeskunde voor het Volk
Maandinfo Maart 2017
Bekijk hier de presentatie - E. Van Wingen NV
Presentatie deelnemersvergadering d.d. 20 februari 2013 - CRH ...
Presentatie - Ouders & school samen: de schouders eronder!
[PDF] Presentatie "Centraal Economisch Plan 2012&quot
Klik hier om de presentatie CIJFERS 2009-2010 te bekijken
presentatie Marietta Haffner - Steunpunt Fiscaliteit en Begroting
Studeren in het buitenland presentatie - Bètawetenschappen
Flitsen nr.4 nov 2010.pdf - PMT Kompas Groep
Brochure Groene Lyceum 2017-2018
Presentatie 'werk en rusttijden'
Sint-Maartensscholen Ieper - infobrochure 2017-2018
Krantje 0 - voorstelling programmatie 2017-2018
Presentatie - Woonvisie
presentatie voor hun ouders
Download presentatie (pdf) - Netwerk Platteland