Views
2 weeks ago

PDT presentatie 2017-2018

STUDIETOELAGE Regels Je

STUDIETOELAGE Regels Je hebt recht op een studietoelage bij een inschrijvingsprogramma onder diplomacontract ≥ 27 sp Hou ook rekening met volgende aspecten: • Studietoelagekrediet • Nationaliteitsvoorwaarden • Inkomen en gezinssituatie Meer informatie? StuvoEhB: angelique.roels@ehb.be of sarah.van.ransbeeck@ehb.be

TIJDSPAD INSCHRIJVINGEN PDT Start academiejaar • Samenstelling traject voor het volledige academiejaar: • 1 e en 2 e semester-vakken • Vakken uit het laagste en het hoogste deeltraject • Je houdt rekening met: • (eventuele) maategel van studievoortgangsbewaking (zie puntenblad) • Regels en adviezen samenstellen PDT (zie intranet) • Volgtijdelijkheidsvoorwaarden (zie iBamaflex) • Concordanties (zie intranet) Na bekendmaking collegerooster (1 e en 2 e semester) • Binnen 2 weken (aankondiging via intranet): • Controle van traject op overlappingen en eventuele aanpassing aan traject (wisselen of schrappen van vakken) • Via e-mail per opleidingsonderdeel groepsindeling doorgeven aan secretariaat

Studeren in het buitenland presentatie - Bètawetenschappen
baCHeLor in KLeuteronDerwiJS - Katholieke Hogeschool Leuven
presentatie - OBAM
presentatie parkbeheersplan
naar de presentatie - Boerderij
Presentatie - Geneeskunde voor het Volk
Maandinfo Maart 2017
Bekijk hier de presentatie - E. Van Wingen NV
Presentatie deelnemersvergadering d.d. 20 februari 2013 - CRH ...
Presentatie - Ouders & school samen: de schouders eronder!
[PDF] Presentatie "Centraal Economisch Plan 2012&quot
Klik hier om de presentatie CIJFERS 2009-2010 te bekijken
Sint-Maartensscholen Ieper - infobrochure 2017-2018
Krantje 0 - voorstelling programmatie 2017-2018
presentatie Marietta Haffner - Steunpunt Fiscaliteit en Begroting
presentatie Workshop 5 Sprekers - Drs. Iva Bicanic
Presentatie 'werk en rusttijden'
Presentatie - Woonvisie