Views
9 months ago

Bijlagen - Verbreding van bewonersbetrokkenheid - ABCD in de Kolpingbuurt Nijmegen - BIJLAGEN

Bijlagen bij de projectbeschrijving en analyse van de toepassing van de asset based community development in de Nijmeegse Kolpingbuurt. Hay van der Sterren

Verbreding van bewonersbetrokkenheid - Ids Breeuwsma / Hay van der sterren
Brief d.d. 25 maart 2008 met bijlagen - Gemeente Nijmegen
Collegebesluit met bijlagen - Gemeente Nijmegen