Views
1 week ago

Bijlagen - Verbreding van bewonersbetrokkenheid - ABCD in de Kolpingbuurt Nijmegen - BIJLAGEN

Bijlagen bij de projectbeschrijving en analyse van de toepassing van de asset based community development in de Nijmeegse Kolpingbuurt. Hay van der Sterren

BCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDONZEBUURTAANZETABCDABCDABCDABCD 68

Bijlage 3 Planning Enquêtegroep Onze Kolpingbuurt Aan Zet September 2002 - maart 2003 Versie 14-10-02 Hay van der Sterren (HAN/CMV) 02 - 06 sept. — Samenstellen Initiatiefgroep ABCD — Voorbereiden eerste bijeenkomst 09 - 13 sept. — Samenstellen Initiatiefgroep ABCD — Voorbereiden eerste bijeenkomst 11 sept. Eerste bijeenkomst Initiatiefgroep ABCD o.a.: - Uitleg/Introductie ABCD in het kader van OBAZ - Vaststellen doelen ABCD-Kolping - Vaststellen thema’s voor vragen enquêtelijst - Betrekken van meer buurtbewoners voor initiatiefgroep en voor afnemen enquêtes - Taakverdeling binnen Initiatiefgroep ABCD - Bespreking planning en voortgang 16 - 20 sept. — Vaststellen thema’s voor vragen enquêtelijst - vervolg — Betrekken van meer buurtbewoners voor initiatiefgroep en voor afnemen enquêtes - vervolg — Opstellen van vragen enquêtelijst Tweede bijeenkomst Initiatiefgroep ABCD 23 - 27 sept. — Betrekken van meer buurtbewoners voor initiatiefgroep en voor afnemen enquêtes - vervolg — Opstellen van vragen enquêtelijst -vervolg 30 sept. - 4 okt. — Betrekken van meer buurtbewoners voor initiatiefgroep en voor afnemen enquêtes - vervolg — Opstellen van vragen enquêtelijst - vervolg 06 - 11 okt. — Betrekken van meer buurtbewoners voor initiatiefgroep envoor afnemen enquêtes - vervolg — Opstellen van vragen enquêtelijst - vervolg 14 okt. Derde bijeenkomst Initiatiefgroep/Enquêtegroep - Vaststellen definitieve vragenlijst - Selectie van adressen 14 - 18 okt. — Afmaken van de vragenlijst — Voorbereiden van publiciteit: • Krantje: - inleiding over waarom van de enquête/Onze Buurt Aan Zet - wie zijn wij?/foto’s enquêteurs - wat willen we van u weten? - wat gaan we met de gegevens/resultaten doen? BCDABCDABCDABCDONZEBUURTAANZETABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCD 69

Brief d.d. 25 maart 2008 met bijlagen - Gemeente Nijmegen
Verbreding van bewonersbetrokkenheid - Ids Breeuwsma / Hay van der sterren
Collegebesluit met bijlagen - Gemeente Nijmegen