Views
10 months ago

Bijlagen - Verbreding van bewonersbetrokkenheid - ABCD in de Kolpingbuurt Nijmegen - BIJLAGEN

Bijlagen bij de projectbeschrijving en analyse van de toepassing van de asset based community development in de Nijmeegse Kolpingbuurt. Hay van der Sterren

-

- voorbeelden van vragen en van wat we met de resultaten kunnen gaan doen • Pers benaderen/overige publiciteit - Voorbereiden training enquêteurs 21 - 25 okt. Herfstvakantie — Afmaken van de vragenlijst — Voorbreiden van publiciteit/krantje — Voorbereiden training enquêteurs 28 okt. - 01 nov. — Training enquêteurs/vierde bijeenkomst Enquêtegroep — Publiciteit/krantje klaar (31 okt.) 03 - 08 nov. — Afnemen enquêtes - eerste ronde 50 enquêtes — Gezamenlijke start 11 - 15 nov. — Afnemen enquêtes - eerste ronde 18 - 22 nov. — Afnemen enquêtes - eerste ronde 25 - 29 nov. — Afnemen enquêtes - eerste ronde 02 - 6 dec. — Uitwerken onderzoeksgegevens 09 - 13 dec. — Uitwerken onderzoeksgegevens — Voorbereiding tweede ronde 16 - 20 dec. — Uitwerken onderzoeksgegevens — Voorbereiding tweede ronde — Opstellen van plan van aanpak op grond van onderzoeksgegevens: nieuwe activiteiten/bewonersgroepen 06 - 10 jan. — Voorbereiding tweede ronde — Opstellen van plan van aanpak op grond van onderzoeksgegevens: nieuwe activiteiten/bewonersgroepen 13 - 17 jan. — Tweede ronde afnemen 50 enquêtes — Opstellen van plan van aanpak op grond van onderzoeksgegevens: nieuwe activiteiten/bewonersgroepen 20 - 24 jan. — Tweede ronde afnemen enquêtes 27 - 31 jan. — Tweede ronde afnemen enquêtes 03 - 07 feb. — Tweede ronde afnemen enquêtes 10 - 14 feb. — Uitwerken onderzoeksgegevens tweede ronde 17 - 21 feb. — Uitwerken onderzoeksgegevens tweede ronde — Opstellen van plan van aanpak op grond van onderzoeksgegevens tweede ronde: nieuwe activiteiten/bewonersgroepen 24 - 28 feb. — Uitwerken onderzoeksgegevens tweede ronde — Opstellen van plan van aanpak op grond van onderzoeksgegevens tweede ronde: nieuwe activiteiten/bewonersgroepen BCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDONZEBUURTAANZETABCDABCDABCDABCD 70

Bijlage 4 Ten behoeve van introductie ABCD-aanpak en scholing/training van de bewonersenquêtegroep Kolpingbuurt Nijmegen Door: Hay van der Sterren (HAN/CMV) Doel van het capaciteitenonderzoek / de enquêtes Het betrekken van (meer) bewoners bij het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt. Uitgangspunten ABCD: • Ieder mens heeft vaardigheden die voor de ontwikkeling van de buurt nuttig kunnen zijn. • Er wordt uitgegaan van de kwaliteiten van de buurtbewoners, van dat wat ze kunnen en wat ze daarvan willen inzetten voor de buurt. • Er wordt dus niet begonnen bij de problemen van de buurt(bewoners). • ‘Het halfvolle glas in plaats van het halflege glas’. • De buurtbewoners staan centraal en zijn de dragende kracht, de gemeente en instellingen blijven op afstand. • De buurtbewoners beslissen over de werkwijze, voeren de enquête zelf uit, verwerken de gegevens en bepalen gezamenlijk (met de ondervraagden) wat er met de uitkomsten gebeurt. • Van belang zijn niet alleen de gegevens die uit de enquêtes komen, maar ook de geprekken die met buurtbewoners worden gevoerd, het feit dat ze worden gevraagd om na te denken of ze iets willen doen in de buurt, enzovoort. Werkwijze capaciteitenonderzoek: • In korte tijd veel enquêtes bij veel bewoners thuis afnemen (1e ronde: 50). • Per enquêteur ongeveer 10 enquêtes. • Ook naar mogelijkheden zoeken om op andere plekken (dan thuis) enquêtes af te nemen bij voorbeeld bij een buurtfeest, op straat (in een caravan), in K73. • In de vragenlijsten wordt alleen gevraagd naar: - wat iemand kan, welke vaardigheden iemand heeft - wat iemand graag doet - wat iemand wil doen in en voor de buurt en buurtbewoners BCDABCDABCDABCDONZEBUURTAANZETABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCD 71

Brief d.d. 25 maart 2008 met bijlagen - Gemeente Nijmegen
Verbreding van bewonersbetrokkenheid - Ids Breeuwsma / Hay van der sterren
Collegebesluit met bijlagen - Gemeente Nijmegen
Collegebesluit met bijlagen - Gemeente Nijmegen
Bijlage 7 Kwanitatieve risico analyse Toorank - Gemeente Nijmegen