Views
11 months ago

Bijlagen - Verbreding van bewonersbetrokkenheid - ABCD in de Kolpingbuurt Nijmegen - BIJLAGEN

Bijlagen bij de projectbeschrijving en analyse van de toepassing van de asset based community development in de Nijmeegse Kolpingbuurt. Hay van der Sterren

de

de weersomstandigheden te gunstig. Aanvangstijd werd vervroegd, zodat ook eerst een kinderdisco plaats kon vinden. Vervolg na zomer. Dezelfde groep is na brainstorm met mij en 2 jongerenwerkers een buitenactiviteit gaan voorbereiden: griezeltocht 21 juni. — De enquêtegroep heeft een extra enquêtedag gehouden: op 31 mei, muziekje en terrasje, wel geslaagd en gezellig, maar naar verhouding weinig resultaat, oorzaak: bijna niemand te bekennen, want het was werkelijk ook snikheet. Een groepje jongeren is toen trouwens ook geënquêteerd alle 8 wilden zich wel inzetten, maar waarmee en hoe bleef (te) onduidelijk, wel zeker als er een pand is. Deze groep jongeren is later zelf eigen jongeren gaan enquêteren met als doel om uit drie activiteiten één te kiezen om voor elkaar te krijgen binnen OBAZ: zwemmen in september in Eindhoven. Uit eerdere enquêtes heb ik een lijstje potentiële chauffeurs samen kunnen stellen. — Ook ABCD: in een aantal cursorische sessies met het negenkoppige buurtcomité (tevens stichting en werkgever van 2 buurtbewoners in een digitaal trapveld, in de toekomst van nog een aantal medewerkers wanneer een buurtcentrum dit jaar wellicht beschikbaar komt) de taken, motivaties, interesses en kwaliteiten werkzamer verdeeld. Door ‘t ontstaan van een ‘gedragen’ dagelijks bestuur zijn contacten naar een gemeente, een gemeenteraad, een woningbouwvereniging en een politie hanteerbaarder geworden. En krachtiger, getuige de deelname van twee aan de Chicago-trip. Het realiseren van een eigen buurtcentrum blijft een hot item, maar hierover heeft het comité sinds kort afspraken met de gemeenteraad, dus naast de ambtenarij en burgemeester, meer druk op de ketel hopelijk. Ook de verdere toekomst na OBAZ wordt meer en meer aangesneden. — Ontstaan van een onderhoudsploeg; niet nieuw in den lande, wel nieuw in de Kolpingbuurt. Via 2 buurtconciërges (aangesteld door woningbouwvereniging in het kader van OBAZ m.m.v. buurtcomité) zijn nu 7 bewoners op maat actief in een schutting-, grafittien groenploeg. Het buurtcomité stuurt met conciërges aan, verleent een medewerkervergoeding en verzorgt op maat scholing via een Praktijk Trainings Centrum. — Vier comitéleden behaalden een EHBO diploma; twee gediplomeerden zullen aanwezig zijn bij het bouwkamp eind juli, wat door een groep geenquêteerde enthousiastelingen is georganiseerd met ondersteuning van een stagiaire, mijzelf, het comité en de buurtconciërges. — Uit de eerdere enquête zijn 17 geïnteresseerden voor een computerclub uitgenodigd per september in het digitaal trapveld te ‘starten’. Eén persoon die te kennen gegeven had iets met computers te willen betekenen voor anderen in de wijk gaf het volgende aan. Hij wou als systeembeheerder niet iets met Word qua lesgeven, maar wel iets richting spelletjes en onderzoekt nu of beelden van straten en markante plekken in de buurt verwerkt kunnen worden in een bestaand spel Vervolg De bedoeling is om in de aanloop van duidelijkheid omtrent een accommodatie weer swing te geven aan een enquête c.q. werving vrijwilligers. Hopelijk nieuwe moed en inzichten opdoen abroad in Chicago en hopelijk goed nieuws in augustus voor de Kolpingbuurt. BCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDONZEBUURTAANZETABCDABCDABCDABCD 76

Bijlage 6 Evaluatie inzet Tandem februari 2002 tot april 2004 OBAZ Kolpingbuurt, inclusief ABCD Doel inzet sociaal-cultureel werk Sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid Het doel van de inzet van het sociaal-cultureel werk en met name het coördinerend en uitvoerend opbouwwerk is het realiseren van bewonersparticipatie in het kader van het project “Onze Buurt Aan Zet” Kolpingbuurt. Het gaat hierbij om inzet en invloed van buurtbewoners ter bevordering van sociale samenhang (o.a. door middel van sociale activering), veiligheid en leefbaarheid in de Kolpingbuurt. Algemene werkwijze Presentiebenadering en ABCD De algemene werkwijze van het sociaal-cultureel werk en met name het opbouwwerk binnen OBAZ is gericht op het activeren van bewoners en het creëren van voorwaarden tot bewonersparticipatie bij voorbereiding en uitvoering van projecten en activiteiten. Hiervoor geldt de presentiebenadering als methodische manier van werken, dus inzet op basis van aanwezigheid en aanspreekbaarheid van het sociaal-cultureel werk. De benadering van de opbouwwerkinzet is Asset-Based Community Development (ABCD). De bewonersondersteuning door het sociaal-cultureel werk en met name het opbouwwerk stimuleert het zo breed mogelijk aanboren en koppelen van capaciteiten bij bewoners, bij bewonerscontacten onderling, bij gemeente en instellingen, locaties en financiële stromen. Overzicht inzet sociaal-cultureel werk tot april 2004 Korte opsomming van ondersteunde initiatieven. N.B. Verschillende groepen volwassenen spelen steeds een grote rol in het tot stand komen van onderstaand. Hun inzet hierbij is van het grootste belang en wordt van buiten af vaak te makkelijk over het hoofd gezien, terwijl in voorbereiding en uitvoering veel tijd en energie wordt gestoken door buurtbewoners. 1. Ondersteuning initiatieven Ontmoetingscentrum • (vakantie)activiteiten tot 12 jr: o.a. weekend Slagharen 16 volw. + 34 kind. Dagje Brakkefort 9 volw. + 24 kind. 3 dagen bouwkamp 32 volw. + 42 kind. Sinterklaas- en kerstaactiviteiten 24 volw. + 96 kind. Halloween- en paasactiviteiten 23 volw. + 56 kind. Straatspeeldagen 14 volw. + 72 kind. Bingo’s 12 volw. + 119 kind. Huiswerkbegeleiding 1 volw. + 12 kind. BCDABCDABCDABCDONZEBUURTAANZETABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCD 77

Brief d.d. 25 maart 2008 met bijlagen - Gemeente Nijmegen
Verbreding van bewonersbetrokkenheid - Ids Breeuwsma / Hay van der sterren
Collegebesluit met bijlagen - Gemeente Nijmegen
Collegebesluit met bijlagen - Gemeente Nijmegen
Bijlage 7 Kwanitatieve risico analyse Toorank - Gemeente Nijmegen