Views
4 months ago

Bijlagen - Verbreding van bewonersbetrokkenheid - ABCD in de Kolpingbuurt Nijmegen - BIJLAGEN

Bijlagen bij de projectbeschrijving en analyse van de toepassing van de asset based community development in de Nijmeegse Kolpingbuurt. Hay van der Sterren

• (vakantie)activiteiten van12-16 jaar: o.a. dagje Six Flags (in relatie tot spoorwegoverlast) Dagje kanoën en vlotten bouwen Disco’s (in Klokkentoren en grote tent) Zomertour Tandem Dropping Griezeltocht Zwemmen Bowlen • (vakantie)activiteiten volwassenen: Feestavonden (in grote tent) Nachtvissen 7 volw. + 32 kind. 8 volw. + 19 kind. 6 volw. + 44 kind. 32 kind. 3 volw. + 26 kind. 15 volw. + 33 kind. 4 volw. + 25 kind. 12 kind. 166 volw. 34 volw. • voorbereiding van activiteiten ontmoetingscentrum: o.a. bezoeken aan andere buurt-, ouder-kind- en jongerencentra 8 volw. + 6 kind. werving, toeleiding naar deelname aan cursussen bijv. AALO (fitness en aerobic instructie) 11 volw. uitzoeken en aanschaffen materialen en (voorbereiden) inrichting 21 volw. + 6 kind. opstellen en (mede) realiseren vacatures en invulling beheer en sociaal-cultureel werk 9 volw. 2. Ondersteuning initiatieven Buurtkantoor K73 • ontstaan K73: planvorming en realisatie met oorspronkelijke buurtcomité en Talis incl. aanstelling buurtconciërges 7 volw. • bewonersgroep stichting Buurtcomité Kolpingwijk: diverse overleggen met andere buurtbewoners en onderling 21 volw. diverse overleggen met instanties gezamenlijk en instanties apart 12 volw. uitbreiding ledental 12volw. (nu 9) trainingen Holthurnschehof 8 volw. deelname aan regionale en landelijke OBAZ-dagen 10 volw. deels werving vrijwilligers voor activiteiten 9 volw. ontwikkeling stichting- werkgeverschap 9 volw. • Kolping Digitaal: afstemming werkgever en 2 medewerkers (in dienst stichting) i.s.m. Stichting Wijkwerk 9 volw. systeembeheer en activiteiten 2 volw. • Jeugd Buurtcomité: afstemmen OBAZ met sociaal-cultureel jongerenwerk en inzet jongeren 12 kind. 3. Ondersteuning initiatieven Budgetbeheer • bewonersgroep en bewoners: aanvragen, beschikken en verantwoorden uitgaven t.b.v. verschillende OBAZ-activiteiten 14 volw. BCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDONZEBUURTAANZETABCDABCDABCDABCD 78

4. Ondersteuning initiatieven Buurtbeheer • Onderhoudsdienst: afstemmen inzet diverse (mogelijkheden van) buurtbewoners, -conciërges en bewonersgroep bij realisatie van schuttingenproject en onderhoud van o.a. groen in wijk i.s.m. PTC (Praktijk Trainings Centrum) 12 volw. • Zwerfvuilteam: afstemmen benodigdheden met vrijwilligers (N.B. het zwerfvuilteam voor kinderen van 8 - 12 jaar was vóór OBAZ al opgericht en binnen Tandem-urenbesteding begroot en de materialen bekostigd vanuit bewonersbudgetgroep Op Weg) 4 volw. + 23 kind. • Kolping Fraai, tot stand brengen verschillende ‘nieuwe lokaties’: parkeerplek Kolpingstraat 38 volw. verbetering pleintje Kolpingstraat 7 volw. speeltoestellen Kolpingstraat en Leo de XIIIstraat 6 volw. verplaatsing koepeltje (JOP) naar Leo de XIIIstraat, deels i.s.m. SOM (Stichting Onderwijs en Milieu) 6 volw. + 9 kind. • een veilige Kolpingbuurt: inventarisatie verkeersveiligheid in overleg bewoners - instanties 4 volw. aanpassing niveau straatverlichting 9 volw. 5. Ondersteuning initiatieven Publiciteit • nieuwsbrief: schrijven nieuwsbrieven (19 stuks tot april 2004) 4 volw. + 2 kind. • divers: persberichten 2 volw. contacten publicaties (Gelderlander, LSA-berichten, publicatie Hogeschool Eindhoven en St. Radius Haarlem) 6. Ondersteuning initiatieven Sociaal beheer • individueel: verwijzingen divers 8 volw. collectief: verwijzingen divers 15 volw. 7. Ondersteuning initiatieven ABCD-onderdeel capaciteitenlijst • enquête methodiekontwikkeling: initiatief enquête uitwerken enquête vragenlijsten 14 volw. werven en trainen enquêteur-bewoners 12 volw. deelname aan landelijke en internationale ABCD-dagen 11 volw. verslaglegging i.s.m. HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) - gereed april 2004 • enquête uitvoering: begeleiden enquêteurs en verwerken enquêtes 53 volw. • implementatie onderzoeksresultaten: benutten en inzetten capaciteiten bewoners 18 volw. BCDABCDABCDABCDONZEBUURTAANZETABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCD 79

Verbreding van bewonersbetrokkenheid - Ids Breeuwsma / Hay van der sterren
Brief d.d. 25 maart 2008 met bijlagen - Gemeente Nijmegen
Collegebesluit met bijlagen - Gemeente Nijmegen