Views
8 months ago

Bijlagen - Verbreding van bewonersbetrokkenheid - ABCD in de Kolpingbuurt Nijmegen - BIJLAGEN

Bijlagen bij de projectbeschrijving en analyse van de toepassing van de asset based community development in de Nijmeegse Kolpingbuurt. Hay van der Sterren

Coproductie

Coproductie Enquêtegroep Kolpingbuurt Nijmegen, Stichting Buurtcomité Kolpingwijk, Opbouwwerk Tandem, Welzijnsorganisatie Nijmegen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming, BewonersenquÍte “Kolpingbuurt aan zet”. De vragenlijst, (2e versie) 2002 De Nederlandse praktijk van de toepassing van de ABCD-methode - Verslagen van praktijkdagen, workshops en startersbijeenkomsten van het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) - Werkmateriaal Oort, D. van, Wijkbewoners en hun capaciteiten, LSA Bewoners Berichten, nr. 51, 2000 Oort, D. van en Cornelissen, H., Alleen bewoners kunnen ABCD doen, LSA Bewoners Berichten, dec. 2001 Oort, D. van, Stoelendans. Het Jaarlijkse bezoek aan minister Roger van Boxtel, LSA Bewoners Berichten, dec. 2001 Oort, D. van, Kort Amerikaans, LSA Bewoners Berichten, juli 2001 Apeldoorn, Nico van, Workshop ABCD met John McKnight, LSA Bewoners Berichten, dec. 2002 Faber, Clement, Startersbijeenkomst ABCD-methodiek voor vijf wijken, LSA Bewoners Berichten, nr. 61, sept. 2002 Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) en Fontys Hogeschool Sociaal Werk Eindhoven, De ABCD methode. Materiaal Startersbijeenkomst 19 april 2002 Oort, D. van, en Geffen, C.van, Praktijkdag ABCD-methode: ‘Ondersteunen door een stapje terug te doen’, MO Samenlevingsopbouw, juni 2003 Oort, D van, 1000 dagen ABCD in Nederland. Praktijkdag 24 april 2003 in Haarlem-Zuid, LSA Bewoners Berichten, juni 2003 Houtsma, Eva, ABCD ‘the American way’; Verslag ABCD training Chicago, LSA Bewoners Berichten, aug. 2003 Wijkkranten over de praktijk van de ABCD en OBAZ in verschillende Nederlandse steden (Nijmegen, Helmond, Eindhoven, Utrecht, Arnhem, Haarlem), 2002-2003 ABCD quality link, E-mail-link waarin opbouwwerkers die in verschillende steden werken met de ABCD-methode hun ervaringen uitwisselen, 2003 Rapporten en verslagen Onze Buurt Aan Zet en ABCD in de Nijmeegse Kolpingbuurt Verslagen van het overleg van de bewonersenquêtegroep en het (opbouwwerk)projectoverleg, 2002-2003 Gemeente Nijmegen, Directie Wijkaanpak en leefbaarheid, Onze Kolpingbuurt Aan Zet, Subsidieaanvraag in het kader van het EFRO-programma Nijmegen - Kanaalgebied 2000-2006, Maatregel 3.1 Buurtbeheer en Maatregel 3.2 Activeer, 2003 Tandem, Welzijnsorganisatie Nijmegen en Gemeente Nijmegen, Rapporten en verslagen geschreven in het kader van (de inzet van het opbouwwerk in) Kolpingbuurt Aan Zet, EFRO-subsidie-aanvrage en Wijkaanpakprogramma Kolpingbuurt Nijmegen, 2002-2003 Sterren, H. van der, (Interne) verslagen, voorstellen, planningen van het Tandemoverleg OBAZ/ABCD in de Nijmeegse Kolpingbuurt, 2002-2003 BCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDONZEBUURTAANZETABCDABCDABCDABCD 46

Bijlage 2 BCDABCDABCDABCDONZEBUURTAANZETABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCD 47

Verbreding van bewonersbetrokkenheid - Ids Breeuwsma / Hay van der sterren
Brief d.d. 25 maart 2008 met bijlagen - Gemeente Nijmegen
Collegebesluit met bijlagen - Gemeente Nijmegen