Views
1 month ago

FORE 2008 nr 1

GCM steunt stichting

GCM steunt stichting Kumari Steun in Kathmandu Stichting Kumari is in 2002 in het leven geroepen met als doel om kinderen in de Derde Wereld een betere kans op opvang en/of onderwijs te geven. Op dit moment worden twee projecten in Kathmandu (Nepal) gesteund. Een school voor dove kinderen én een school voor verstandelijk gehandicapten. Eerste lustrum In 2007 hadden wij ons eerste lustrum. Wij hebben het plan opgevat om dat lustrumjaar in het teken te laten staan van het bouwen van een eigen school met “hostel” voor de laatste school, het “Life Development Centre”. Een project dat veel geld, inzet en moed vraagt, maar heel hard nodig is. Fijne verrassing Het was dan ook een fijne verrassing om door toedoen van Daan Schatteman het mooie bedrag van € 300,- te mogen ontvangen. Bij de jaarlijkse trekking van de volle consumptiekaarten tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Golfclub Meerssen was Daan Schatteman de winnaar van de € 150,-. Het bestuur van Golfclub Meerssen hanteert dan de regel van verdubbeling van dit bedrag bij toekenning aan een goed doel. Kumari werd door Daan uitgekozen en zo mochten wij uit onverwachte hoek € 300,- ontvangen. Dit geld zal zeer goed van pas komen bij de realisering van ons project. Namens de kinderen en begeleiders in Nepal en namens het stichtingsbestuur zeggen wij hen hartelijk dank. Informatie Mocht u meer informatie over Kumari willen, dan kunt u onze informatieve website bezoeken: www.stichtingkumari.nl. Uiteraard kunt u het ook mij persoonlijk vragen. Nogmaals dank namens het stichtingsbestuur, Marian Konings-van der Bijl FORE 2008 nr 1 Oude en nieuwe behuizing! 27

N U MMER 70 :maart 2008 - Westfriese Golfclub
3: september - Hooge Bergsche Golfclub
nummer 71 mei 2008 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Dimples 75 - maart 2009.qxd - Westfriese Golfclub
2010 - 4: december - Hooge Bergsche Golfclub
Vrijheid is ruimte om te groeien - Golfclub Veldzijde
Clubblad december 2012 - Nieuwegeinse GolfClub
Waerdpraet nr 86.indd - Dorpswaard
Dimples 77 - aug 2009.qxd - Westfriese Golfclub
nummer 83 oktober 2010 Clubblad van de Westfriese Golfclub
nummer 84 december 2010 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Afslag 2008-02.pdf - Golfclub Zeegersloot
Afslag 2009-04.pdf - Golfclub Zeegersloot
NE nr 1|2008 | Opmaak.indd - E-on
'Ook meldkamer kan levens redden • Forse investering ... - Brandweer
Onderweg nr. 1 - Parochie HH. Twaalf Apostelen
2012 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
Afslag 2010-02.pdf - Golfclub Zeegersloot
nummer 86 juni 2011 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Jaargang 26 nummer 4 - september 2012 - Golfclub Veldzijde